HISTORYCY, DZIENNIKARZE I RABINI O POLSCE I POLAKACH

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

ŻYDOWSCY HISTORYCY DZIENNIKARZE
I RABINI O POLSCE I POLAKACH

Emanuel Winston , USA, 2002-10-04, The Jewish Press:
"Hitler chciał stworzyć duże muzea judaikow świadczące o usunięciu Żydów. W Polsce zaś, niektórzy Polacy próbują wskrzesić ślady po żydowskiej kulturze w muzyce, kawiarniach, zespołach klezmerskich i jidysz - bez Żydów (sic!!!). Pomogli Hitlerowi w likwidacji 3 mln polskich Żydów, a teraz chcą coś z tego z powrotem"
Abraham H. Foxman , USA, Anti-Defamation League of B'nai B'rith
Abraham H. Foxman, lider Ligi Antydefamacyjnej(Anti-Defamation League of B'nai B'rith), URATOWANY PODCZAS WOJNY PRZEZ POLAKOW: ("Reflections", Rescue of the Danish Jewry: A Primer, Carol Rittner and Leo Goldberger, eds., New York: Anti-Defamation League of B'nai B'rith 1993):

- Podobnie jak inne europejskie rządy pod okupacją niemiecką (...) Polska (...) zdradziła bądź porzuciła własną ludność pochodzenia żydowskiego. Urodziłem się w Polsce, gdzie Żydzi nie byli ludźmi szczęśliwymi. Pięćdziesiąt lat temu polskiemu rządowi nie udało się zapobiec metodycznej likwidacji ludności żydowskiej.
Leonard Wacholder z Brooklynu, NY , USA, 2002-02-22, Nowojorski tygodnik "The Jewish Press":
"(..) 44 lata temu słuchałem Rabiego Waldberga na Boro Parku. Wywarł na mnie trwałe wrażenie. Cały świat nas nienawidzi i będzie nienawidził, jak długo istniejemy. Jeśli znikniemy, jak starożytni Grecy lub Rzymianie, ta nienawiść zamieni się na milość a historycy prześcigać się będą w komplementach. Polacy, z których wielu było entuzjastycznymi partnerami Niemców w wykonawstwie ludobójstwa Żydów teraz stawiają nam pomniki i żydowskie muzea ku pamięci"
Rabin Ely Rosenzweig z synagogi w Stanford w stanie Connecticut , USA, 1995-04-10, "The Advocate", Stanford:
Dan Mangan "Piekło na ziemi: Nigdy nie uwierzycie, że możecie przetrwać", w "The Advocate", Stanford, 10 kwietnia 1995 roku:
- Nie ma żadnych wątpliwości, i wydarzenia historyczne tego dowodzą, że antysemityzm był rozpowszechniony w Polsce podczas II wojny światowej, i to wyjaśnia (...) dlaczego tak wiele obozów śmierci i krematoriów zostało utworzonych w centrum Polski”.
Rabin Reuven P. Bulka z Ottawy , Kanada, 1995-05-11, The Canadian Jewish News, Toronto:
Rabin Reuven P. Bulka z Ottawy, współorganizator Marszu Żywych i przewodniczący komisji Kongresu Żydów Kanadyjskich ds. dialogu z innymi religiami:
- Jak ktokolwiek może jechać do Polski, kraju tak pogrążonego w antysemityzmie, że gorliwie współpracował z nazistami w mordowaniu Żydów z zimną krwią”.
Rabin Sholom Klass , USA, 1995-06-30, "The Jewish Press", Brooklyn:
"Polish anti-Semitism raises its ugly head again", artykuł redakcyjny, "The Jewish Press", Brooklyn, 30 czerwca 1995 r.
- Trzy miliony polskich Żydów zginęło z rąk nazistów, przy aktywnej bądź cichej pomocy Polaków, w tym księży katolickich”.
Jean-Mark Veszely , Belgia, 2000-03-22, Le Soir Illustre:
W numerze No. 3535 z 22 marca 2000 belgijskiego tygodnika "Le Soir illustre", Jean-Mark Veszely, w artykule poświęconym podróży Papieża, napisał takie zdanie pod zdjęciem Papieża:
...Papież pochodzący z kraju, który wymyślił Auschwitz prosi o przebaczenie Kościołowi za antysemityzm”...
Ann Landers, działaczka feministyczna , USA, 1995 "The New Yorker":
Ann Landers, działaczka feministyczna o Papieżu:
- Oczywiście, on jest polaczkiem [Polack - pogardliwe określenie Polaków ] i dlatego nie lubi kobiet ("The New Yorker", grudzień 1995 r.).
Michel Friedman, rzecznik Żydów niemieckich , Kanada, 1995-01-24, "The Globe and Mail", Toronto:
Michel Friedman - rzecznik Żydów niemieckich - o nieżydowskich ofiarach Oświęcimia, z których ogromną większość stanowili polscy katolicy:
- „Muszę zastanowić się, czy chrześcijanie w Auschwitz byli mordercami, czy ofiarami”.
Norman F. Cantor , USA, Harper Collins:
Norman F. Cantor, profesor historii, socjologii i literatury współczesnej na New York University, w swojej publikacji "The Sacred Chain: The History of the Jews", New York:, Harper Collins, 1994 r, strona 345 i nast.:
- „Współudział Polaków [w Holocauście – przyp. tłum.] był bardzo znaczny i nie podlegający dyskusji. Bez ich pomocy Niemcy nie byliby pod względem logistycznym zdolni do unicestwienia 6 milionów Żydów. Ten sam zarzut odnosi się do Kościoła katolickiego w Polsce, który przepełniony wielowiekową wrogością wobec Żydów nie uczynił nic znaczącego, by przeciwstawić się nazistowskim obozom śmierci. Polscy katolicy tysiącami pracowali w obozach koncentracyjnych i komandach śmierci. Hierarchia kościelna nigdy nie wystąpiła z apelem o niepodejmowanie tego rodzaju pracy. Polska stała się najbardziej okrutnym polem śmierci w najnowszej historii przy braku sprzeciwu Kościoła. Polscy katolicy tysiącami uczestniczyli w obsłudze obozów koncentracyjnych i plutonów egzekucyjnych (...) Wojująca katolicka nienawiść wobec Żydów ukształtowała się wcześniej, w XIX wieku, była inspiracją austriackiego i polskiego uczestnictwa w ludobójstwie”.
Meir Lau, naczelny rabin Izraela , USA, 1993-08-13, The Jewish Press, Brooklyn:
- „Goje (...) są zainteresowani tylko jednym: ujrzeć Żydów zniszczonych(...). Weźmy takie duże państwo jak przedwojenna Polska. Żydzi uczynili ją bogatą i przemienili w rozwinięte państwo z mocną gospodarką, przemysłem i rolnictwem.
I spójrzmy na tę Polskę dziś, po II wojnie światowej, po tym, jak opuściło ją 3,5 miliona Żydów. To wyspa zniszczenia, państwo upadające na wszystkich polach, na czele z gospodarką, przemysłem i kwestiami społecznymi. Co więcej: bardzo wielu Polaków współpracowało z Niemcami w zagładzie Żydów. Sześć największych obozów zagłady znajdowało się na terytorium Polski. Polacy wiedzieli, że po zagładzie Żydów oni także zostaną skazani na cierpienia. Jednakże nie zrobili nic, by to powstrzymać, przyczyną był ich antysemicki charakter - zniszczyć naród żydowski zamiast rozwijać się wraz z nim”.
Yitzhak Zuckerman , USA
Yitzhak Zuckerman, w książce: "A Surplus of Memory: Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising", Los Angeles 1993 rok, s. 479:
„Wielu Żydów zostało zamordowanych przez żołnierzy AK nawet w naszym sąsiedztwie”.
Theo Klein , Francja, cytat za: L'affaire du Carmel d'Auschwitz:
Theo Klein, lider francuskich Żydów i przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydów, główny zwolennik usunięcia klasztoru sióstr Karmelitanek z terenów wokół obozu Auschwitz.
- „Polacy i polski Kościół katolicki są przede wszystkim winni wszystkim nieszczęściom, jakie kiedykolwiek dotknęły Żydów, szczególnie zaś tych z czasów wojny 1939-1945”.
Henryk M. Broder , Niemcy, 2001-08-13, Prywatna strona internetowa żydowskiego autora tygodnika "Der Spiegel" Henryka M. Broder'a:
Tłumaczenie pochodzi z Niedzieli 50/2001 z felietonu prof. Jerzego Roberta Nowaka "Pro i Contra":
-„Polska kultura cieszy się na Zachodzie dobrą opinią przede wszystkim dlatego, że poza Polską niewielu ludzi mówi po polsku i niewiele może zrozumieć. Ale jeśli lepiej się przyjrzeć i przysłuchać, to trzeba stwierdzić: polska kultura opiera się w istocie na antysemityzmie i alkoholizmie. Są to, by tak rzec, filary polskiej kultury”.
Icaak Shamir, premier Izraela , Izrael, USA, 1991-06-07, "B'nai B'rith Messenger", Los Angeles:
Icaak Shamir, premier Izraela, w 1989 r.: - „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.
Słowa Shamira spotkały się z głośnym chórem poparcia obywateli [Izraela]: "Polscy [Żydzi] nielicznie ocaleni z Holokaustu, którzy dziś żyją w Sydney, Nowym Jorku, Ameryce Południowej czy Izraelu są jednomyślni w swoich instynktownych uczuciach do Polaków i Polski (...). Zgadzają się z wystąpieniem Szamira, że każdy Polak wypija nienawiść do Żydów z mlekiem matki (...). Wychodzą z przekonania, że każdy Polak jest antysemitą, dopóki nie udowodni się, że jest inaczej."
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork:
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 3."zarysu zarzutów".
„(...) Po II wojnie światowej ludzie, którzy ocaleli z Holocaustu byli mordowani, bici, gwałceni, terroryzowani, torturowani i zmuszani do zaprzestania prób odzyskania lub zarządzania swoją własnością. Było to spowodowane powszechnym planem etnicznych i rasowych czystek, prowadzonych w Polsce po Holocauście, w celu usunięcia z Polski 10-proc. mniejszości żydowskiej, która przeżyła Holocaust”.
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork:
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 12."zarysu zarzutów":

„Wyrzucenie Żydów z Polski i zajęcie ich dóbr i własności zostało dokonane przy współudziale polskiego rządu, w tym polskiej policji i armii. Poprzez sponsorowany przez państwo terroryzm Polacy inicjowali i uczestniczyli w atakach na powracających Żydów. W mniejszych miastach Żydzi byli linczowani i duszeni, rozstrzeliwani lub zakłuwani na śmierć. Publiczne wieszanie Żydów było opisywane w prasie, co przerażało tych, którzy zostali w Polsce, i tych, którzy zamierzali lub próbowali wrócić. W oparciu o informacje i przekonania pozywających te ataki były częścią planu mającego wymazać wszelkie ślady rasy żydowskiej z Polski po II wojnie światowej”.
Abraham Hirchzon , Kanada, "Intercom", quarterly bulletin of the Canadian Jewish Congress:
Abraham Hirchzon, fragment wystąpienia skierowanego do uczestników Marszu Żywych:

-„Wszędzie będziemy otoczeni przez miejscowych Polaków (...). Będziemy ich nienawidzić za ich współudział w okrucieństwach dokonanych na Żydach”.
Los Angeles Times , USA, 1993-12-26, Los Angeles Times:
"Lista Schindlera", "Holocaust", "Shoah", "Przeżyłam Oświęcim" i inne filmy ukazały, jak Niemcy, Austriacy, Polacy i inni, torturowali i wymordowali 6 milionów Żydów podczas II Wojny Światowej”.
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork:
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 2."zarysu zarzutów":

„Plan, realizowany przez ostatnie pięćdziesiąt cztery lata obejmował siłowe, przymusowe wypędzenie Żydów z Polski, aż do ich wytępienia poprzez etniczne i rasowe czystki, poprzez używanie przemocy oraz groźby przemocy, w tym tortur i śmierci. Polska, Skarb i inni Pozwani dla celów komercyjnych wyzyskiwali, zarządzali, wynajmowali, remontowali, przetrzymywali i w końcu przejmowali nielegalnie tytuły własności dóbr, w tym nieruchomości, należących do Żydów usuniętych z Polski. Robili to pod pretekstem, że dobra te zostały porzucone. Wszyscy pozwani wyciągali i nadal wyciągają zyski z realizacji tego planu kosztem starzejących się i umierających osób ocalałych z Holocaustu”.
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork:
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 5."zarysu zarzutów":

„Niemcy wykorzystały antysemicki klimat w Polsce, umieszczając tam okryte najgorszą sławą obozy śmierci, w tym Oświęcim i Treblinkę. Żydowscy mężczyźni, kobiety i dzieci z całej Europy byli mordowani i torturowani na śmierć w tych i innych obozach koncentracyjnych w Polsce”.
* * *
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork:
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 6."zarysu zarzutów":

„Kiedy naziści wycofali się z Polski, obywatele polscy, Skarb, rząd polski oraz inni Pozwani dążyli do wzbogacenia się kosztem nieszczęścia Żydów polskich poprzez powielenie nazistowskiego planu rasowej i etnicznej czystki i czerpanie zysków z zajmowania własności żydowskiej na cele komercyjne”.
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork:
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 7."zarysu zarzutów":

„Aby zmusić Żydów do ucieczki z Polski oraz porzucenia swoich dóbr i praw własności, wprowadzony został w życie morderczy plan czystek rasowych i etnicznych, skierowany przeciwko powracającym Żydom, którzy przeżyli Holocaust. Gdy Żydzi powrócili do domów w Polsce, tysiącom z nich grożono, a następnie okrutnie bito i/lub mordowano w ich dotychczasowych domach, wsiach i miastach. Zakończyło się to masową ucieczką z Polski większości polskich Żydów. Szacuje się, że ponad 60 tys. Żydów uciekło z Polski od lipca do września 1946 roku wskutek pogromu kieleckiego i potwornej kampanii przemocy skierowanej przeciwko Żydom polskim. Wielu innych nie odważyło się powrócić do Polski. Porzuciło wszelką nadzieję na odzyskanie swoich dóbr i własności”.
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork:
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 9."zarysu zarzutów":

„W czasie wprowadzania w życie planu czystek rasowych i etnicznych Żydzi w Polsce cierpieli z powodu systematycznego gwałcenia praw człowieka, w tym m.in. bicia, gróźb przemocy, łupienia, tortur, gwałtów i morderstw”.
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork:
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 14."zarysu zarzutów":

„W momencie zakończenia II wojny światowej, ignorując prawne konsekwencje ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i czystek rasowych, polski rząd i Pozwani (Polacy - wtr. WK) pozwolili na kontynuację okrucieństw skierowanych przeciwko Żydom w Polsce przez kilka kolejnych lat, do momentu, gdy Żydzi poddali się z powodu wyczerpania, zostawiając za sobą Polskę i swój majątek”.
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 15."zarysu zarzutów":

„Zamiast doglądać i gospodarować majątkiem z korzyścią dla pozostałych przy życiu Żydów i ich spadkobierców, Pozwani, posługując się mordem, zastraszaniem i przemocą, starali się pozbawić ofiary Holocaustu ich własności i majątków. Rozpowszechniła się praktyka dopuszczania się gróźb, przemocy, tortur, gwałtów i mordów, która pociągnęła za sobą przymusowe wysiedlenia i niemalże całkowitą eksterminację ludności żydowskiej w Polsce”.
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork:
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 16."zarysu zarzutów":

„Bezustannie, od czasów Holocaustu, Polska, Skarb i inni Pozwani zaangażowani byli w oszukańcze działania, mające zapobiec, opóźnić, udaremnić i zablokować dążenia członków grupy właścicieli do ujawnienia prawdy o swym stanie posiadania i prawach do dysponowania i korzystania z majątku pozostałego w Polsce, będącego ich własnością”.
Rabin Zev K. Nelson , USA, 1982-11-04, "Jewish Advocate",Boston:
- „Polacy byli gotowi i chcieli włączyć się w nazistowskie dzieło zniszczenia trzech milionów Żydów, prowadzone w ich Ojczyźnie”.
A. Kendal , Kanada, 1994-03-27, The Toronto Star:
„Ta wiązanka monstrualnych obelg i fałszerstw stała się tematem specjalnej konferencji prasowej władz Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Opublikowano także liczący ponad 20 stronic raport o antypolskich fobiach w Kanadzie. Autorka Irena Tomaszewska stwierdziła, że: "efektem fałszowania historii jest stopniowe przesuwanie odpowiedzialności za ludobójstwo na Żydach z nazistów niemieckich na Polaków. Coraz częściej przedstawia się Polskę jako kolaboranta Niemców."

"The Toronto Star" - poczytny dziennik kanadyjski, 27 marca 1994 roku w tekście autorstwa A. Kendala oznajmia, „iż dla Niemców zbędne było polskie SS - wystarczyła Armia Krajowa, denuncjująca lub sama mordująca Żydów. Ponadto rząd polski na uchodźstwie celowo opóźniał przekazanie na zachód informacji o okrucieństwach popełnianych na Żydach. Powstanie w getcie trwało dłużej niż powstanie warszawskie”.
Michał Cichy , Polska, 1993-12-15, Gazeta Wyborcza:
"Gazeta Wyborcza" z 15.XII.1993 roku, w artykule kierownika działu kulturalnego "GW" - Michała Cichego, w recenzji z pamiętników żydowskiego policjanta z getta warszawskiego:

„Przetrwał nawet Powstanie Warszawskie, kiedy AK i NSZ wytłukły mnóstwo niedobitków z getta”.
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork:
„Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 10."zarysu zarzutów":

„Chociaż to reżim nazistowski odpowiada za większość zniszczeń, które dotknęły Żydów w Polsce, to jednak zachowanie polskiego rządu i innych Pozwanych pozbawiło Powodów ich własności i praw do tej własności”.
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18, Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego USA Wsch. Okręg stanu Nowy Jork;
Oskarżenie wniesione do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Wschodni Okręg stanu Nowy Jork - Pozew Cywilny No. CV 99-3487, Pkt 11."zarysu zarzutów":

„Zamiast traktować Żydów jak uchodźców, Pozwani (Polacy) przeszkadzali im w powrocie do domu, stosując potworne akty przemocy i morderstwa. Pozwani powielili nazistowski plan "Juden Rein" na własnych obywatelach, oczyszczając swój kraj z Żydów. Dzięki temu Pozwani mogli zająć i czerpać zyski z żydowskich dóbr i własności”.
Leon Scher , USA, Tulane University w Nowym Orleanie:
„Żydowskie getto w Warszawie przetrwało trzy tygodnie. Walka, powstanie, trwało trzy tygodnie i oni, powstańcy, prawdopodobnie zabili więcej żołnierzy niemieckich, niż polska armia w czasie Kampanii Wrześniowej”.
* * *
Elie Wiesel , Kanada, 1988-07-07, The Canadian Jewish News, Toronto
Stanowisko Elie Wiesela, "obrońcy praw człowieka", laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 1986 r.
- Żydowskie stanowisko wobec Ojca Świętego Jana Pawła II zostało nakreślone przez Ellie Wiesela (...). W publikacji w "New York Post" Wiesel oskarżył Papieża o dążenie do "dejudaizacji holokaustu" ze względu na jego "dziwne i obraźliwe zachowanie ilekroć jest konfrontowany z najbardziej brutalnymi wydarzeniami z przeszłości" (...). "Teraz jest jasne, że ten Papież ma tak samo kłopot z Żydami jak Żydzi mają kłopot z nim. Jego zrozumienie dla żyjących Żydów jest tak ograniczone, jak jego litość dla nieżyjących Żydów"
* * *
Rabin Arthur Hertzberg , USA, 1983-04-09, "The New York Times"
Rabin Arthur Hertzberg, wiceprezydent Światowego Kongresu Żydów i przewodniczący Konferencji Szefów Głównych Organizacji Żydowskich w Stanach Zjednoczonych:
-(...) Trzeba przypominać, że gdy płonęło getto, w pozostałej części Warszawy ludzie zajmowali się swoimi codziennymi sprawami (...). -Ani Polska nie jest lepsza w swoim poświęceniu, ani ci, co ginęli za Polskę (...). -Żydzi, którzy mieszkali i umierali w Polsce, są obecni jedynie w mojej pamięci i jest to prawdopodobnie lepsze niż ich ślady znikające z polskiej ziemi
* * *
Mel Urbach, Edward E. Klein , USA, 1999-06-18
Doprawdy Niemcom potrzebna była pomoc w identyfikowaniu domów żydowskich w getcie:
W 1942 roku naziści przeszli przez getto w Krakowie, gdzie mieszkała Bella, krzycząc "Juden Raus" ("Żydzi, wynocha"). Młodzież polska pomagała nazistom zidentyfikować domy żydowskie.
* * *
Rabin Moshe Shonfeld , USA
Rabin Moshe Shonfeld (antysyjonista), w publikacji "The Holocaust Victims Accuse: Documents and Testimony on Jewish War Criminals", część 1, Brooklyn, New York 1977, strony 13, 16.):
- Żydzi w Polsce mieli takie powiedzenie: jeżeli Polak spotka mnie na swojej drodze i nie zabije, to tylko z lenistwa (...). -Polacy (...) byli fanatycznymi katolikami i łaknęli żydowskiej krwi. -(...) Polski kler, (...), nawoływał - po upadku Nazistów - do pogromów tych Żydów, którzy cudem ocaleli
* * *
Menachem Begin, premier Izraela , Holandia
Menachem Begin, premier Izraela, w wypowiedzi dla telewizji holenderskiej w roku 1979:
- To, co obchodzi Żydów, to fakt, że Polacy kolaborowali z Niemcami (...) - Tylko około stu osób pomagało Żydom (...) - Polscy księża nie uratowali ani jednego żydowskiego życia. Dlatego wszystkie te obozy śmierci były ulokowane na polskiej ziemi
* * *
Max I. Dimont , USA, New American Library
Max I. Dimont, historyk żydowski,"Jews, God and History", New York: New American Library, 1962, strona 387:
- Polska akcja była najbardziej haniebna. Bez sprzeciwów oddali ponad 2 800 000 Żydów w ręce Niemców
* * *
Katolicka Archidiecezja w Bostonie , USA, 1994-09-16, The Pilot
"The Pilot" - oficjalny biuletyn katolickiej archidiecezji w Bostonie, w dniu 16.IX.1994 roku zamieścił zdjęcie z imprezy poświęconej holokaustowi. Podpis pod jednym ze zdjęć:
Irena Weiss z Waszyngtonu opowiada historię lat przeżytych w polskim obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.
* * *
The Simon Wiesenthal Center The Simon Wiesenthal Center , USA, 2002-10-23, The Simon Wiesenthal Center
Po interwencji zmieniono część zapisu na: "During the Nazi occupation, Endecja was active in the Armja Krajowa, the Polish "Home Army," which fought the Nazis but, in many cases, acted against Jews as well." - Podczas nazistowskiej okupacji Endecja była aktywna w Armii Krajowej, która walczyła z nazistami, ale w wielu przypadkach jednak działała przeciw Żydom.
ENDECJA: tak wymawiano skrót N.D. - po polsku "Narodowa Demokraczja", czyli Narodowa Demokracja. Znana także jako "Endecy". Polityczna partia prawicowa, która stała się ogniskową polskiego antysemityzmu w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Pod panowaniem nazistów połączyła się z polską "Armiya Krajowa" (czytaj "Armią Krajową"), która często działała przeciw Żydom.
* * *
Carlo D'Este , USA, 2002-11-17, The Washington Post
Dotyczy: Recenzji autorstwa Carlo D'Este, książki "THE CONQUERORS: Roosevelt, Truman and the Destruction Of Hitler's Germany, 1941-1945", Autor - Michael Beschloss. The Washington Post, Niedziela, 17.11.2002; Page BW04
Lecz najbarcziej wybuchowym zagadnieniem, które bada Beschloss jest pytanie dlaczego, przy istnieniu ogromnej ilości dowodów na okrucieństwa dokonane w hitlerowskich obozach śmierci, Alianci nie zbombardowali Auschwitz, niesławnego polskiego obozu koncentracyjnego
* * *
Encyclopedia Judaica , Jerusalem, Israel, 2002-10-23, Encyclopedia Judaica, Keter Publishing House Jerusalem Ltd
hasło podane zostało przez Centrum Wiesenthala za "Encyclopedia Judaica - greatest source of Jewish knowledge", czyli za "największym źródłem żydowskiej wiedzy"
Podczas nazistowskiej okupacji Endecja uczestniczyła również aktywnie w nacjonalistycznym ruchu podziemnym Armii Krajowej, która w wielu przypadkach działała przeciwko Żydom
* * *
Rabin Arthur Herzberg i inni , USA, Kanada, The New York Times, National Post, The Toronto Star
Na podstawie: William A. Orme Jr., Israelis Are of 2 Minds About John Paul's Coming Sojourn, "The New York Times", February 25, 2000; Pope begins pilgrimage in Egypt, "National Post", Toronto, February 25, 2000; Jewish militants call Pope "evil one", "The Toronto Star", February 29, 2000).
W przemówieniu wygłoszonym podczas międzynarodowego spotkania żydowskich weteranów II wojny światowej (zorganizowanego w Izraelu 23 lutego 2000 r.) wpływowy rabin amerykański opisał to, co określił jako papieską akceptację dla eliminacji Żydów przez nazistów (...). Arthur Herzberg, wpływowy rabin i historyk, wezwał mieszkańców Izraela do nieuczestniczenia w mszach świętych mających się odbywać podczas [zbliżającej się] wizyty w Izraelu, dopóki Papież nie wyjaśni, co robił jako ksiądz w Polsce podczas II wojny światowej, gdy społeczność żydowska była masakrowana przez Nazistów. Plakaty rozklejane przez ultraortodoksyjnych Żydów w okolicach Jeruzalem (28 lutego] nazywały Ojca Świętego "złem" i obiecywały, że jego pielgrzymce do Ziemi Świętej pomiędzy 21-23 marca będą towarzyszyć niepokoje.
* * *
Il Tempo , Włochy, 1995-05-08, Il Tempo
Polacy zrobili niewiele, aby przeciwstawić się Hitlerowi, a kiedy Żydzi w Getcie Warszawskim rozpoczęli powstanie, Polacy zostawili ich samych.
* * *
The Montreal Gazette, The Edmonton Journal , Kanada, 1995-01-28, The Montreal Gazette, The Edmonton Journal
"The Montreal Gazette" oraz "The Edmonton Journal", z okazji wyzwolenia obozu Auschwitz, zamieściły (28.I.1995 roku), przedwojenną mapkę Polski z lokalizacją obozów zagłady i podpisem: "Główne polskie obozy smierci".
* * *
wg. S. Dider, "Rola neofitów w dziejach Polski," s. 111
Cytat za ksiazka dr Andrzeja Leszka Szcześniaka "Judeopolonia - żydowskie państwo w państwie polskim", Radom, 2001. Autor oryginalu do sprawdzenia w ksiazce S. Dider, "Rola neofitów w dziejach Polski," s. 111
"W każdym narodzie musi się wyrobić ponad masy jakaś inteligencja i rodzaj arystokracji. My jesteśmy materiałem gotowym, my zawładniemy krajem, opanujemy już przez giełdy i przez wielką część prasy nad polową Europy. Ale naszym właściwym królestwem, naszą stolicą, naszym Jeruzalem będzie Polska. My będziemy jej arystokracją, my tu rządzić będziemy. Kraj ten należy do nas, jest nasz"
* * *
"Okólnik kierowników politycznych kół żydowskich z XI 1898 r. do Żydów polskich" , Polska
Cytat wg ksiazki dr Andrzeja Leszka Szcześniaka "Judeopolonia - żydowskie państwo w państwie polskim" (por. J. Polak, op. cit. , s.28; S. Wysocki, "Żydzi w dziejach Polski," s. 89).
"Bracia i Współwyznawcy! Trzeba aby kraj został naszym królestwem (...). Starajcie się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach wszystkie nici władzy społecznej. Wszystko, co do chrześcijan należy, powinno stać się waszą własnością, związek izralski dostarczy wam potrzebnych do tego środków. Już zaczęto na ten cel zbierać potrzebne fundusze, a udaje się lepiej, niż przypuścić by można. Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy. Da baron Hirsch, dadzą Rotschyldzi, Bleichrederowie i Mendelsonowie i inni dadzą (...). Bracia i współwyznawcy! Dołóżcie wszelkich usiłowań, ażeby doprowadzić do skutku to, co zamierzamy"
* * *
Rachel Erthel, profesor Uniwersytetu Paryskiego , Polska
fragment wypowiedzi ze spotkania, jakie odbyło się w połowie maja 1987 w Instytucie Francuskim w Warszawie zamieszczony w książce dr Andrzeja Leszka Szcześniaka "Judeopolonia - żydowskie państwo w państwie polskim" za książka B.Mieszkiewicza "Antysemityzm?"
Żydzi żyli w Polsce od niepamiętnych czasów, zaś większy napływ na skutek prześladowań w innych krajach nastąpił w XII wieku, a nazwa Polska pochodzi wg żydowskiej legendy ('legende', a nie 'conte', co byłoby synonimem 'podania', 'opowieści') od hebrajskiej nazwy 'po lin', która jest synonimem drugiej Ziemi Obiecanej, a która zniekształcona przez Niemców na Polen dała nazwę kraju.
* * *
Jewish Museum w Nowym Jorku, przy Fifftest Avenue , USA, Jewish Museum w Nowym Jorku, przy Fifftest Avenue
za "Judeopolonia - żydowskie państwo w państwie polskim" dr Andrzej Leszek Szcześniak (wg. Mieszkiewicz B., "Antysemityzm?", Kraków)
W Jewish Museum w Nowym Jorku, przy Fifftest Avenue, w dziale poświęconym Żydom z ziem polskich, znajduje się informacja, że Żydzi wypędzeni z Hiszpanii i tułający się po Europie zatrzymali się w miejscu, które uznali za właściwe, aby spocząć ("Po-lin"); i stąd pochodzi nazwa Polska.
Prentice Hall , USA, Prentice Hall:
"Prentice Hall" - wydawnictwo amerykańskie, w opublikowanym w 1993 roku "Przewodniku po Polsce" tak oto bilansuje postawy Polaków: „W pierwszych latach rządów Solidarności, antysemityzm zbierał absolutnie identyczne ofiary, co podczas kampanii reżimowej w 1948 roku”.

Reuter, The Guardian, NBC, Euronews , 1994-06-00, Reuter, The Guardian, NBC, Euronews:
„W lipcu 1994 roku, z okazji półwiecza wybuchu Powstania Warszawskiego, zachodnie media nagminnie utożsamiały to powstanie z powstaniem w żydowskim getcie. Takie "pomyłki" zdarzyły się agencji Reutera, kanadyjskiemu "The Guardian" (kilka razy!), stacji telewizyjnej NBC, sieci "Euronews". Ta ostatnia poinformowała ludzkość, iż trwające 63 dni powstanie w getcie zakończyło się śmiercią ponad 200 000 Żydów polskich”.
A. M. Dershowitz
„Czego nie dokonała armia nazistowska - uczynienia Polski wolnej od Żydów - udało się dokończyć Polakom. O polskim współudziale nie dowiesz się zwiedzając muzeum”.
Michał Cichy , Polska, 1993-12-15, Gazeta Wyborcza:
"Gazeta Wyborcza" z 15.XII.1993 roku, w artykule kierownika działu kulturalnego "GW" - Michała Cichego, w recenzji z pamiętników żydowskiego policjanta z getta warszawskiego:
„Przetrwał nawet Powstanie Warszawskie, kiedy AK i NSZ wytłukły mnóstwo niedobitków z getta”.

“Goje jak zwierzęta pociągowe – mają służyć Żydom”
– Szokujące słowa rabina. Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że “goje rodzą się po to, by służyć Żydom”.
– Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie- zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych - pisze “Rzeczpospolita”. Zdaniem rabina, gdyby goje nie mogli służyć Żydom“ nie mieliby po co istnieć”.
Tłumacząc zaś długowieczność ludzi pochodzenia nieżydowskiego rabin Josef użył plastycznej metafory porównując takich ludzi do osłów.
– Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda - mówił rabin.[...]

“Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie.
Różnimy się od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porównując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.” – Menachem Begin, premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Dokumenty, źródła, cytaty

http://www.naszawitryna.pl/antypolonizmy_lista_22.html
http://forumdlazycia.wordpress.com/zydzi-i-goje/
“Rzeczpospolita” za „Wprost” Szokujące słowa rabina. "Goje jak zwierzęta pociągowe - mają służyć Żydom" piątek,24 maja 2013
http://www.wprost.pl/ar/214629/Szokujace-slowa-rabina-Goje-jak-zwierzeta-pociagowe-maja-sluzyc-Zydom/ – 2010-10-22

TEKST SKRÓCONY UKAZAŁ SIĘ W „WARSZAWSKIEJ GAZECIE” 31 MAJA 2013 r.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)

Komentarze

Meir Lau, naczelny rabin Izraela , USA, 1993-08-13, The Jewish Press, Brooklyn:
- „Goje (...) są zainteresowani tylko jednym: ujrzeć Żydów zniszczonych(...). Weźmy takie duże państwo jak przedwojenna Polska. Żydzi uczynili ją bogatą i przemienili w rozwinięte państwo z mocną gospodarką, przemysłem i rolnictwem.
I spójrzmy na tę Polskę dziś, po II wojnie światowej, po tym, jak opuściło ją 3,5 miliona Żydów. To wyspa zniszczenia, państwo upadające na wszystkich polach, na czele z gospodarką, przemysłem i kwestiami społecznymi. Co więcej: bardzo wielu Polaków współpracowało z Niemcami w zagładzie Żydów. Sześć największych obozów zagłady znajdowało się na terytorium Polski. Polacy wiedzieli, że po zagładzie Żydów oni także zostaną skazani na cierpienia. Jednakże nie zrobili nic, by to powstrzymać, przyczyną był ich antysemicki charakter - zniszczyć naród żydowski zamiast rozwijać się wraz z nim”.

Pomyśleć tylko, jaką satysfakcję mają dziś Żydzi, widząc naszą wykształconą młodzież na "zmywakach" w Anglii, czy innych krajach.
Ile radości muszą odczuwać, kiedy widzą te nieudolne rządy, korupcję, złodziejstwo, bylejakość.
Tylko, nasuwa się taka myśl: a przecież wiadomo, że w Polsce od lat, stery władzy współdzierży elita o żydowskich korzeniach, więc o co tak naprawdę chodzi?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#365902

Oh, przepraszam - to kto inny powiedział.
Ale też szuja !

Nawiązuję do Sikorskiego bo chełpi się, że w walce o wizerunek Polski MSZ jest skuteczne i szybko reagujące, od wielu lat prowadzi odpowiednią kampanię informacyjno-edukacyjną w celu przeciwdziałania powstawaniu i szerzeniu wśród międzynarodowej opinii publicznej błędnych wobec prawdy historycznych sformułowań.

Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#365907

ale nie tylko, chodzi o to, zeby Polak byl niewolnikien rasy wyzszej.Ksiazka Hitlera Moja Walka jest tylko plagiatem ksiazki napisanej w latach 20 przez Zyda, ktory w swojej ksiazce pisal jak ujazmic narody ,a opieral sie na talmudycznej, rasitowskiej supremacji Zydow nad innymi.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#365969