MARTYROLOGIA POLSKA. ZDRAJCY- RENEGACI

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

PIĄTA KOLUMNA U WRÓT NIEPODLEGŁOŚCI CZ. II

Poczet antypolskich patronów medialnych otwierają Wanda Odolska i "Fala 49" ze Stefanem Martyką.

Wanda Odolska obdarzona piszczącym, świdrującym na wylot głosem na falach bolszewickiego radia w Polsce od 1945 roku pouczała, podobnie do twórczości kolaboranckich poetów, jak należy kochać towarzysza Józefa Stalina i towarzysza Bolesława Bieruta.

Kto nie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

PIĄTA KOLUMNA U WRÓT NIEPODLEGŁOŚCI CZ. I

Po wkroczeniu sowietów do Lwowa we wrześniu 1939 roku powstała gazeta "Czerwony Sztandar" zwykła t.zw. agitka wojskowa w randze dziennika, przez Lwowian zwana machorką, ponieważ miała wiele stron, przeważnie z przemówieniami dygnitarzy komunistycznych i doskonale służyła na skręty z machorki kupowanej od sołdatów za kilka kopiejek.

W "Czerwonym...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

GROBY ZDRAJCÓW NA POWĄZKACH
Jeżeli najważniejszym grobem w Polsce jest Grób Nieznanego Żołnierza, to najważniejszym cmentarzem Rzeczypospolitej jest warszawski cmentarz Wojskowy na Powązkach. Oba święte dla Polaków miejsca zostały utworzone osobistą decyzją naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. W ten sposób zwycięski wódz chciał uczcić chwałę i zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o swoich...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Obrazek użytkownika Aleszumm
Idee

Narodu Wybranego – Instytut Wybrany do szerzenia kłamstw
Przetaczająca się przez kraj dyskusja spowodowana niby-naukowymi „odkryciami”, „niby-naukowca” z ŻIH - Aliny Całej staje się w istocie dyskusją nad kolejnymi żydowskimi kłamstwami dotyczącymi stosunków sąsiedzkich w naszej Ojczyźnie.

Nie pierwszy to raz środowiska żydów polskich próbują rozsiewać niepokój i przedstawić profil polskiego...

1
Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
Obrazek użytkownika zimny
Historia

Historia kolaboracji komunistów z okupantami

...a tą drogą, drogą zdrady narodowej, drogą kłamstwa historycznego, dalej podążają obrońcy tego pomnika, broniąc tym samym systemu wartości, jakim się kierowali i kierują po dziś dzień, od 17 września 1939. Im nigdy nie chodziło o Polskę i dzisiaj też, nie o Nią im chodzi...
Pamiętajmy też, że "kto kontroluje przeszłość, kontroluje...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

POKŁOSIE MALOWANEGO PTAKA wysłano 29 listopada
Opisywany obecnie film „Pokłosie” obrazujący stosunki polsko – żydowskie na terenach okupowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, to następny krok w rozprawie z Polską i polskością. Takie odgłosy medialne dochodzą nie tylko od krytyków filmowych. Nie nazwałbym jednak tego filmu „krokiem”, jest to raczej „kroczek”, w tym antypolskim...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

MINISTERSTWO HAŃBY NARODOWEJ

W obronie honoru i godności.

1 września 1939 roku Polska została napadnięta przez hitlerowskie
Niemcy, 17 września przez sowiecką Rosję. W wyniku paktu Ribbentrop–
Mołotow kraje te dokonały IV rozbioru Polski, podjęły też działania mające na
celu zniszczenie naszego państwa i eksterminację jego obywateli.

Trzeba podkreślić, że Polska nie związała się z Hitlerem...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

ALEKSANDER SZUMAŃSKI
KORESPONDENCJA Z KRAKOWA

NIEBO CZY PIEKŁO DLA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

Order Orła Białego - najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej , nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

ALEKSANDER SZUMAŃSKI
KORESPONDENCJA Z KRAKOWA

GESTAPOWCY, MASONI, AUTORYTETY, Z ULJANOWEM W TLE

[…]Lenin był rewolucjonistą, który kochał wolność…ale miała to być wolność dla zwolenników rewolucji….dla przyjaciół rewolucji…w leninowskim rozumieniu tego słowa. Nie była to wolność dla inaczej myślących. Odmówiono tej wolności nie tylko ludziom dawnego reżimu carów – odmówiono jej także...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

ALEKSANDER SZUMAŃSKI
KORESPONDENCJA Z KRAKOWA

UBEZPIECZENIOWE PRZESTĘPSTWO Z NIEGODNYMI LEKARZAMI W TLE

Premier Donald Tusk w jednym ze swoich „propolskich i opiniotwórczych” wystąpień określił polskich lekarzy jako zachowujących się niegodnie czyli „niegodnymi”, postponując ich w ten sposób, jak i złożoną przez nich przysięgę Hipokratesa – obecnie obowiązujące Przyrzeczenie Lekarskie,...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

ALEKSANDER SZUMAŃSKI
KORESPONDENCJA Z KRAKOWA

WESTERPLATTE HISTORIA PRAWDZIWA

Konstanty Ildefons Gałczyński
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westarplatte.
(A lato było piękne tego roku).

I tak śpiewali: Ach, to nic,
że tak bolały rany,
bo jakże słodko teraz iść
na te niebiańskie polany.

(A na ziemi...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika ndb2010
Blog

Rozumiem, że według "ekspertów",których opisał Filip Stankiewicz

http://filipstankiewicz.salon24.pl/233147,media-atakuja-pis-za-pamiec-o-tragedii-polski-17-wrzesnia

wszystkie wymienione grupy to faszysci

- NIEPEŁNOSPRAWNI Z CAŁEGO ŚWIATA

http://www.stalowka.eu/component/content/article/942-bieg-z-pochodni-strzegcych-prawa.html

(...)Dzisiaj do Stalowej Woli zagościli uczestnicy Biegu z Pochodnią...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika wilre
Historia

ZDRAJCY - RENEGACI
EUGENIUSZ ŚWIERCZEWSKI LUDWIK KALKSTEIN BLANKA KACZOROWSKA

Poniżej mam (dys)honor zaprezentować sylwetki trzech postaci, które odegrały kluczową rolę w aresztowaniu gen. "Grota". Wszyscy troje - "Hanka", "Sroka", "Gens" - służyli w wywiadzie Armii Krajowej. Kiedy zdradzili, ciosy wymierzone przez Gestapo ugodziły dotkliwie właśnie w tę część struktury Polskiego Państwa...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)