Bagsik i Art B po raz wtóry

Obrazek użytkownika Colas Bregnon
Kraj

Poniższy document został napisany w Izraelu przez zamieszanego w aferę Bagsika i Gasiorowskiego, obywatela polskiego wyznania mojżeszowego Meira Bara. Dokument ten został uwierzytelniony w berlińskiej kancelarii adwokackiej. Wygląda na to że hucpa jak rak zainfekowała Polaków. Ktokolwiek, w jakikolwiek sposób miał coś do czynienia z KORem, Magdalenką, Wałęsą i w ogóle wszystkimi, absolutnie wszystkimi ekipami stojącymi przez ostatnie 20 lat przy władzy ma coś nieuczciwego do ukrycia. Wiemy już że były prezydent Wałęsa to agent SB Bolek, były prezydent Kwaśniewski to agent SB Alex teraz dowiadujemy się że przyszły były prezydent Kaczyński otrzymywał ogromne sumy praktycznie skradzione przez Art-B wszystkim Polakom.

DEKLARACJA
Tel Aviv 07.10.2007
Ja, Meir Bar (Brandwain) urodzony 17 października 1951 w Polsce w Warszawie zamieszkały w Izraelu w Kiryat Krinicy, legitymujący się izraelskim dowodem tożsamości Nr 068452325, jako były wspólnik firmy Art-B oświadczam pod pełną odpowiedzialnością co następuje: W czasie działalności firmy Art-B w Polsce finansowaliśmy partię polityczną Porozumienie Centrum (PC) założoną przez braci Jarosława i Leszka Kaczyńskiego, której byli przywódcami. Obydwaj bracia Kaczyńscy w sposób wyczerpujący byli oficjalnie informowani na bieżąco o faktach finansowania ich oraz ich partii politycznej ze środków pochodzących z Art-B z operacji finansowej „Oscylator”. Jednym z dowodów na to jest sprawozdanie złożone dnia 19 stycznia 1993 na ręce Marszałka Sejmu R.P., pana Wiesława Chrzanowskiego przez Macieja Zalewskiego, ówczesnego Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta R.P. oraz Posła na Sejm R.P. W czerwcu 1991 roku na zadanie braci Kaczyńskich środki z „Oscylatora” w wysokości 17 mld PLZ (ówcześnie równowartość 1,7 mln USD) zostały przekazane bezpośrednio Maciejowi Zalewskiemu w gotówce na zakup akcji spółki Telegraf przez Art-B. Jednocześnie na konto firmy „Telegraf” dokonano przelewu w wysokości 40 mld PLZ (równowartość $4,2 mln) na pokrycie niespłaconego kredytu udzielonego tej firmie przez bank BPH w Krakowie. Założona we wrześniu 1990 r. spółka „Telegraf” finansowała działalność partii PC kierowanej przez braci Kaczyńskich. Prezesem spółki był Maciej Zalewski. W akcie oskarżenia przeciwko Bogusławowi Bagsikowi, Andrzejowi Gąsiorowskiemu i mnie cynicznie wliczono tę kwotę jako nierozliczone środki nielegalnie zagarnięte z systemu bankowego. Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że firma Art-B została oszukana przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Po braku akceptacji z naszej strony do dalszej współpracy z braćmi Kaczyńskimi oraz dalszego wykorzystywania nas do finansowania ich poczynań, nasza działalność została przez nich nagle uznana za kryminalną i niebezpieczną dla systemu działania państwa polskiego. Dodatkowo, po otrzymaniu informacji o finansowaniu przez nas bankrutującej fabryki ciągników „Ursus” w okresie tuż przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Parlamentu R.P. w 1991 roku, bracia Kaczyńscy wpadli w panikę twierdząc, że na skutek naszej działalności „zostaną załatwieni od strony chłopów” oraz że w ten sposób Art-B przeciągnie tych wyborców do konkurencyjnej partii politycznej - Unii Demokratycznej, że Unia wtedy zdobędzie dodatkowo 25% głosów więcej, co w mniemaniu braci Kaczyńskich zaburzy istniejącą równowagę polityczną w Polsce, czyli powodując sytuację utraty przez nich absolutnej władzy, którą wtedy posiadali. Konsekwentnie na skutek działań braci Jarosława i Lecha Kaczyńskiego zmuszeni zostaliśmy do opuszczenia Polski. Systematyczna eksterminacja firmy Art-B za pomocą uruchomionego przez nich aparatu władzy, służb specjalnych, oddziałów antyterrorystycznych Jarosław i Lech Kaczyńscy traktowali jako „precedens na którego przykładzie można było zobaczyć jak państwo polskie może bronić się kiedy jest bezradne”. Operacja finansowa „Oscylator” która przez miesiące stanowiła źródło nieograniczonych wpływów dla partii politycznej kierowanej przez braci Kaczyńskich, będącą wówczas w ich prawnej i profesjonalnej ocenie operacją całkowicie legalną nagle została uznana przez nich za działalność przestępczą w kontekście naszej odmowy na dalsze wykorzystywanie naszego potencjału. Zostały za nami wysłane międzynarodowe listy gończe - za Bogusławem Bagsikiem, Andrzejem Gąsiorowskim, oraz mną Meirem Barem. Następstwem tego Bogusław Bagsik został w 1993 roku aresztowany w Szwajcarii, deportowany do Polski, skazany na 9 lat więzienia, miedzy innymi za rzekome wyprowadzenie kilkuset milionów dolarów przy pomocy „Oscylatora” z polskiego systemu bankowego w tym wliczając środki przekazane na „Telegraf” i PC. Ja zostałem aresztowany w Niemczech w lipcu 2000 roku w Monachium, jednakże nie doszło do mojej ekstradycji do Polski. W tym czasie prokuratorem generalnym w Polsce był Lech Kaczyński - ten sam człowiek, który uprzednio kierował partią PC finansowaną z działalności firmy Art-B ze środków generowanych z tzw. „Oscylatora”. Zdawał on sobie doskonale sprawę, że mój pobyt w polskim więzieniu, oraz moje zeznania w trakcie obrony w procesie w polskim sadzie raz na zawsze mogą skompromitować publicznie braci Kaczyńskich w Polsce, zamykając drogę ich ambitnym i niezaspokojonym planom politycznym. Na moje więc szczęście, z obawy przed możliwością wywołania skandalu i nieuchronną kompromitacją, Lech Kaczyński jako prokurator generalny dokonał świadomie i z premedytacją szeregu formalnych uchybień, co wykluczyło ostatecznie możliwość mojej ekstradycji do Polski. Wykorzystując polskie media Lech Kaczyński objawił społeczeństwu zarzuty o rzekomym wyłudzeniu przeze mnie z polskich banków kwoty 47 mln USD. Natomiast w oficjalnym wniosku o ekstradycję zaniżono drastycznie zarzucaną kwotę pieniężną (po przeliczeniu ze złotówek) do około 322 marek zachodnich - czyli ilości nie kwalifikującej się nawet przy pospolitej kradzieży do jakiegokolwiek ścigania. W Polsce Bogusław Bagsik został skazany za te same rzekome przestępstwa na kwotę kilkuset milionów dolarów, a przecież w przedstawionych mi zarzutach mieliśmy być wspólnikami. Lech Kaczyński będący wówczas Prokuratorem Generalnym R.P. spowodował niedoręczenie do odpowiednich władz w Niemczech końcowego wniosku o dokonanie ekstradycji w wymaganym ustawowo terminie 40 dni. Popełnił to zaniedbanie świadomie i z premedytacja, pomimo bezpośredniego otrzymywania codziennych ponagleń ze strony Prokuratora Generalnego Bawarii zaniepokojonego takim obrotem sprawy. Na ten temat Lech Kaczyński składał publicznie szereg sprzecznych ze sobą i całkowicie niezgodnych z prawdą oświadczeń na przykład, iż zawinił tłumacz, który przez 40 dni nie zdążył przetłumaczyć w sumie krótkiego wniosku o ekstradycję. Innym razem - że to właśnie władze niemieckie bez powiadomienia strony polskiej zmieniły procedurę i uwolniły mnie na trzy dni przed obwiązującym terminem (!!!). Jako osoba odpowiedzialna za resort sprawiedliwości to on sam decydował o każdym kroku, i on był odpowiedzialny za całość procedury. Moim ówczesnym obrońcą by autorytet prawny najwyższej światowej sławy - adwokat Alan Dershovitz, będący wieloletnim rektorem katedry prawa na prestiżowej uczelni Harward, przewodniczącym kilkudziesięciu międzynarodowych komisji prawnych, obrońca w niezliczonej ilości najważniejszych spraw karnych naszego globu. Adwokat Alan Dershovitz odbył osobiście podróż do Polski i spotkał się z Prezydentem R.P. przedstawiając mu swój punkt widzenia na całość zaistniałej sprawy. Poinformował go o międzynarodowym prawnym skandalu jaki zaistnieje, jeżeli dojdzie do mojej ekstradycji. Wyjaśnił w detalach wszystkie błędy proceduralne jakie popełniła polska prokuratura w przebiegu całego postępowania karnego jakie wszczęto przeciwko mnie i moim partnerom z Art-B. Jednocześnie autorytatywnie poinformował Lecha Kaczyńskiego, iż wystawiony przeciwko mnie międzynarodowy list gończy jest wystawiony sprzecznie z obwiązującymi międzynarodowymi przepisami prawa: wniosek o ekstradycję został podpisany przez zastępcę prokuratora rejonowego (!!!) jednej z dzielnic Warszawy. Jarosław Kaczyński miał w pełni świadomość, iż w myśl obwiązujących wówczas przepisów taki wniosek powinien podpisać zastępca prokuratora generalnego, apelacyjnego czy okręgowego, oraz potwierdzony przez odpowiednią w tym przypadku instancję sadu. W identyczny sposób skomentowali ten fakt również sędziowie niemieccy. Sędzia w Monachium po otrzymaniu wniosku o ekstradycję z tak poważnym proceduralnym błędem nie mógł oczywiście podjąć decyzji o przedłużeniu mojego aresztowania w oczekiwaniu na dostarczenie przez polskiego prokuratora generalnego ostatecznego wniosku o dokonanie ekstradycji, wiec polecił natychmiastowe zwolnienie mnie z aresztu po upływie 40 dni. Strona niemiecka konsekwentnie wychodziła z założenia, że strona polska się po prostu pomyliła i wysłała te dokumenty do polskiego Prokuratora Generalnego celem weryfikacji, Niemcy otrzymali te dokumenty od strony polskiej z ponownym potwierdzeniem, że według opinii strony polskiej żadnej pomyłki nie popełniono. W lipcu 2006 roku Andrzejowi Gąsiorowskiemu powinien zakończyć się okres przedawnienia wynoszący 15 lat. Pod pozorem nierozstrzygniętej prawnie w ciągu 15 lat sprawy FOZZ-u, Lech Kaczyński był inicjatorem nowelizacji polskiego prawa wydłużającej czas przedawnienia poważnych przestępstw o następne 5 lat. Niemniej jednak w sprzeczności z aktualnym stanem prawnym podjęto decyzje, iż zarzuty wobec Andrzeja Gąsiorowskiego przedawniają się dopiero w lipcu 2016 r. a wiec po dodatkowych 10 latach (łącznie 25 lat). Tak więc bez względu na sprzeczności z europejskim systemem prawnym, oraz bez uwzględniania zasady - iż wprowadzana nowelizacja prawna nie działa wstecz - Andrzej Gąsiorowski został skutecznie wyeliminowany na dalsze 10 lat jako źródło potencjalnego zagrożenia w politycznej karierze Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Moja deklaracja jest zgodna z prawda i nie jest prowokacją polityczną. Prawda i sumienie nakazało mi sporządzić tą deklarację. Na skutek mojego aresztowania w Niemczech poniosłem koszty związane z moją obroną w wysokości przekraczającej 10 mln USD. Moje imię zostało zniesławione w izraelskich, niemieckich, polskich, i międzynarodowych mediach, powodując wycofanie się wielu partnerów z realizowanych transakcji, skutkiem czego poniosłem straty finansowe sięgające kilkudziesięciu milionów dolarów. Oświadczam, że moja znajomość języka polskiego jest całkowicie wystarczająca dla pełnego zrozumienia treści niniejszego dokumentu bez potrzeby korzystania z tłumacza. Potwierdzam to w obecności notariusza swoim własnoręcznym podpisem.
Tel Aviv, 7 pazdziernika 2007 roku
Meir Bar (Brandwainman)

Z netu ściągnął i wstępem opatrzył: Colas Bregnon

Brak głosów

Komentarze

zmielony razem z budą

pkt.O

Vote up!
0
Vote down!
0
#46655

Colas Bregnon
No to jak napiszą o Holokauście to pewnie też tak skomentujesz bo temat jeszcz starszy i znacznie drobniej zmielony.
Czy może o tym ostatnim wolno pisać, a o tym co ja opublikowałem to już nie? Moralność Kalego Ha?
I na dodatek Baksik i spółka okradli nas wszystkich Polaków i Polki ale jak moja przedmówczyni tego nie czuje i nie rozumie to znaczy że chyba nie jest Polka.
Nie mam racji Salcze?
Szalom
CB

Vote up!
0
Vote down!
0

Colas Bregnon

#46661

Icek, nie masz racji i rzadko ja miewasz

bywaj zdrów

Vote up!
0
Vote down!
0
#46665

Panie Cola Bregnon o którym książke wiele razy czytałam.
Zamieściłam pański wiersz na forum niepoprawnych, bo mi się spodobał.
Jednak niezbyt mi się podoba określanie pisząych ..burakami, pisanie o kimś, że nie jest Polką..itd...
Nie sprowadzajmy Niepoprawnych do łonetu.
Pozdrawiam..

Vote up!
0
Vote down!
0

...Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety
Rozdaję wokoło i jestem radosną
Wichurą zachwytu i szczęścia poety,
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną. K.Wierzyński

#46666

Colas Bregnon
Ponosi mnie jak ktos pisze oczywiste bzdury bo wyczuwam intencje ze ta osoba nie pisząc coś odkrywczego i co ma sens robi to tylko zeby mi wbic szpile.
A ja jestem bardzo uczulony na glupote.
Przepraszam resztę czytelnikow za to zasmiecanie netu.
Wystapiłem z propozycja do Admina żeby za złe praktyki publicystyczne i wycieczki osobiste zabierali punkty.
Jak dają, to mogą i zabierać. Może to by pomogło.
Aha, bohater książki Romain Rollanda nazywał się Colas Breugnon, ja zjadłem jedną literę "u" i zrobiłem to specjalnie. Przepraszam Czytelnicy za te polemiki ale zgodzicie sie że to nie tylko moja wina, byłbym skłonny twierdzić że odpowiedzialna jest raczej kryska bo to ona wywołała lawinę. Out.

Vote up!
0
Vote down!
0

Colas Bregnon

#46685

a jednak z mężczyzną nie masz nic wspólnego, no poza może tym w spod,,,,,

Ty jak Tusk, za jego chamstwo winni są inni

bye! gostku

Vote up!
0
Vote down!
0
#46686

Colas Bregnon
Uczcie się i oceniajcie Czytelnicy, może ktoś napisze coś na temat dobrych manier. Bo ja już głosu zabierać w tej materii nie mam zamiaru.
CB

Vote up!
0
Vote down!
0

Colas Bregnon

#46693

Dość mocno zastanawiam się jakie właściwie motywy panem kierują , co takiego próbuje pan nam poprzez to powiedzieć ..
Chociażby ten odgrzewany ( zgadzam się z Kryską ) tekst o Bagsiku ...

Jakby się okazało że ów tekst jest oparty na twardych dowodach ,,nawet kawałka suchej nitki nie zostałoby po braciach Kaczyńskich ,, stąd moje zdumienie że ktoś wraca raz jeszcze do tego tematu ..

Wie pan co intuicja mi podpowiada bym miał się na baczności ..

pozdrawiam
............................
http://andruch.blogspot.com/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#46669

Colas Bregnon
W tytule jest nazwisko Bagsik, czyli każdy nie wchodząc dalej wie co może być w arcie. Mnie to osobiście interesuje bo jak te wszystkie przekręty miały miejsce nie było mnie w Polsce a również i 15 milionów naszych Rodaków.
Druga sprawa to że nam tu chyba wolno pisać o historii, to legalne na tym portalu.
A jak ktoś uwaza że tekst jest przestarzały i do kitu to go nie będą czytali, a jak nie będą to się go wyrzuci.
Bo nie sądzi Pan że jeżeli wdł. Pana art jest nudny i za stary to jest Pan reprezentantem zdania wszystkich czytelnikow?
CB

Vote up!
0
Vote down!
0

Colas Bregnon

#46688

Panie Colas jest pan zbyt inteligentny by się wykpić podobnymi bzdetami..

Wygląda mi to raczej na coś w rodzaju świadomej nagonki na ..
właśnie ..reszty chyba nie muszę objaśniać .

Zapewne i to pan wie że toczy się kampania wyborcza do samorządów w RP ..?

//

pozdrawiam
............................
http://andruch.blogspot.com/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#46695

Zgadzam się z Andruchem, że ten wpis nie powstał ot tak sobie. Masz cel w tym. Jaki? Dobrze byłoby abyś to jasno i wyraźnie powiedział. Jako, że odniosłem wrażenie, że chcesz zrównać PO i PiS i pokazać, że jedni drugich warci.

PiS napewno ma trochę trupów w szafie i wyciągnięcie ich na światło dzienne byłoby najlepszym wyjściem. Ale czy jest to najleszy czas ku temu?
____________________________________
"Strzeżcie się Wilki, strzeżcie się przynęty..."

Vote up!
0
Vote down!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#46700

Colas Bregnon
To dlaczego nikt nie próbuje ze mną inteligentnie dyskutować?
Druga sprawa to ja jestem Ameropolak i trzeba spróbować mnie zrozumieć i naszą emigracyjną mentalność. My mówiąc szczerze nie bardzo wiemy co to są wybory do samorządów, nam to się kojarzy z komitetem blokowym, bo tak było za PRLu.
Ignorancja? być może, ale władze w starym kraju nie są zbytnio zainteresowane żeby to zmienić, oni chcą żebyśmy ryczeli "Góralu czy ci nie żal", tańczyli polkę galopke a w święta kolędy i poloneza.
My natomiast wiemy że ktokolwiek był wybrany przez Was, Rodaków z kraju, nie wykazał się niczym pozytywnym, pierwszy z nich był krajową wersją Krwawego Felka, drugi bucem chodzącym na sznurku żydowskiego KORu i działającym adekwatnie. Trzeci ochlapusem z tatusiem, który powinien weisieć za ludobójstwo. Ale my możemy coś zdziałać, nas jest jak zaznaczyłem 15 milionów, z tego ponad 12 milionów w obu Amerykach. I jak kiedyś pójdziemy do urn to możemy być języczkiem u wagi. Nie chcemy Tuska, na Wałęsę leciały ogryzki jak wizytował USA, o Kwaśniewskim wiemy że jego tata Stolzman torturował Polaków w UPB. Wiemy że do Polski wpycha się drzwiami i oknami cała masa Starozakonnych bo doszli do wniosku że Eretz Izrael nie będzie w stanie już nieługo zapewnić im bezpieczeństwa. A to dlatego że według ich własnych wyliczeń w Izraelu w 2030 roku będzie więcej Arabów niż Żydów, a również dlatego że w Palestyńskich rodzinach jest 6-cioro dzieci a żydowskich tylko półtora. IDF zaczyna brakować sprawnych fizycznie rekrutów a Palestyńczycy są coraz sprawniejsi w wojennym rzemiośle. Słyszeliście o Judeopolonii? To u nas w RP ma być,jak wieść niesie, ich nowa ojczyzna. I jak chodza słuchy, mają już swoje osiedla, tak jak osadnicy w strefie Gazy i West Bank. I to nie jest Polska, która nam się marzy. Cóż, to byłoby na tyle. Uff!! Wystarczy, przynajmniej na razie.
Ale pamiętajcie my Polonusi jesteśmy siłą, tylko jeszcze nie wszyscy wiedzą jak możemy jej użyć. Ale kiedyś nauczymy się tego.
Out
CB

Vote up!
0
Vote down!
0

Colas Bregnon

#46713

Żeby nie działania Poloni i śp. Edwarda Moskala, Polska miałaby ucho od śledzia, a nie NATO.

Gdyby Polonia pozostawiła wejśie Polski do NATO krajowcom to po pierwsze mam bardzo poważne obawy, że Układ Warszawski istniałby do dzisiaj i miałby się bardzo dobrze, a jeżeli już wynegcjowliby coś, to pewnie na tej samej zasadzie co akces do UE. Przehandlowaliby wszystko za kilka srebrników. Pozostałby tylko płacz, zgrzytanie zębów i "Boże coś Polskę"

_____________________________________

"Strzeżcie się Wilki, strzeżcie się przynęty..."

Vote up!
0
Vote down!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#46715

[quote=Colas Bregnon]Ale pamiętajcie my Polonusi jesteśmy siłą, tylko jeszcze nie wszyscy wiedzą jak możemy jej użyć. Ale kiedyś nauczymy się tego.[/quote]

W takim razie póki co dajcie sobie czas na zapoznanie się z realiami , a nie zachowujcie się jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany ...

Mówiąc dosadniej nie tylko "rąbiesz" nie to drzewo, które rzeczywiście zaatakowały "korniki" to w dodatku, a wszystko na to wskazuje że i "las" pomyliłeś ..

pozdrawiam
............................
http://andruch.blogspot.com/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#46716

.... z tej strony wygląda to naprawdę niewesoło!
__________________________________
"Strzeżcie się Wilki, strzeżcie się przynęty..."

Vote up!
0
Vote down!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#46717

Zdaję sobie i z tego sprawę ...

Wiem też że możemy zawsze na Was (Polonię) liczyć w kwestiach podstawowych dotyczących współodpowiedzialności za Macierz ...

Wspaniałym tego przykładem był pan prezes Moskal jest nim też znienawidzony przez krajowy establishment prezes USOPAŁ pan Jan Kobylański ..

My tu w kraju pomimo "oficjalnych" opinii płynących z kraju pod adresem Tego wielce szlachetnego człowieka , przyjmujemy je niczym cięgi na nas samych ..
To oszczerstwa i nędzne insynuacje nie oparte na żadnych dowodach merytorycznych ..to Wstyd i Hańba ..przed całym światem.

pozdrawiam
............................
http://andruch.blogspot.com/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#46719

Colas Bregnon
Dość to wszystko enigmatyczne, "rąbiesz nie to drzewo", "las pomylileś" itd, itp. Widzisz Rodaku to co piszesz nic nie wyjaśnia a ja nie jestem idiotą ja rozumiem co sie dzieje na Świecie. Moi byli korespondenci zwiedziawszy się że znowu publikuję piszą mi maile z zachętą i zgadzają się w 100% z moim punktem widzenia. No i jest problem bo jak wielu rąbie nie to drzewo to w końcu je zrąbie a na jego miejscu posadzi to co im się podoba. A żeby zmienili zdanie to trzeba im to akuratnie wyklarować. Wy wiecie lepiej co się w Polsce dzieje może nawet wiecie jakie portale popierają PiS czy Koszernych Michnika. Cololwiek nie napiszę ukazują się komentarze że źle, ze nonsens że nieprawda ale nikt mi tak naprawdę nie powiedział co jest nieprawdą czy nonsensem.
To co Wy robicie to demagogia, czysta demagogia. Tak że rąbnij swoje drzewo Rodaku ale tak żebym wiedział które.
CB

Vote up!
0
Vote down!
0

Colas Bregnon

#46721

Colas Bregnon odgrzewa stare kotlety, którymi salon żywił nas przez lata. Wystarczy znowu podsunąć czytelnikom „prawdę” z oświadczenia przestępcy, który ukrył się za postępowym nazwiskiem i w kraju, którego nazwy nie wolno wymieniać.

Ta manipulacja Colas Bregnon nie może być przypadkowa. Ostrzegam ! Na tej zasadzie właśnie teraz Sobiesiak atakuje CBA i M. Kamińskiego ! Na zasadzie oswiadczenia !

Vote up!
0
Vote down!
0
#46735

Colas Bregnon
Ale ilu to czyta? A to jest wykładnikiem wartości publikacji. Przynajmniej z dziennikarskiego punktu widzenia.
Manipulacja??
Oczywiście nie jest przypadkowa. Ja, po prostu, nie chcę pozwolić żeby pewne fakty przykryła patyna czasu tak bardzo że mogłyby być zapomniane. A dzieje się tak nagminnie. Ostrzegam, zamykanie oczu na prawdę jest czymś bardzo złym i może prowadzić do manipulacji faktami i przeinaczaniem historii.
A ja po prostu na to nie chcę pozwolić.
A jeżeli ja odgrzewam stare kotlety oznacza to że jakakolwiek informacja która miała miejsce w przeszłości jest takim samym odgrzewniem kotletów, czy tak?
No to nie mówmy o Holokauście, o zbrodniach UB, o tych wszystkich faktach, które skaładają się na naszą historię i czynią nas Polaków dumnymi.
Gdy w Chinach zapoczątkowano "Rewolucję Kulturalną" robiono to pod hasłem odcięcia się od przeszłości i historii.
Świat ocenił to jako największy idiotyzm ostatniego tysiąclecia. Niewiarygodne że ktoś, w Polsce nawet, dalej uważa że Mao miał rację.
Zdecydowanie gratuluję konceptu.
A o tych przebrzmiałych tematach pisać nie przestanę jak długo będą one znajdowały się wśród najbardziej poczytnych.
Bo uważam że nie powinny być zapomniane.
CB
Contra facta non valent argumenta
/Wobec faktów argumenty muszą ustąpić/

Vote up!
0
Vote down!
0

Colas Bregnon

#46748

Szczytem manipulacji jest przyrównanie czyjegoś oświadczenia do faktu, który miał rzeczywiście miejsce. Colas Bregnon sprytnie przyrównuje oświadczenie Bagsika do rewolucji kulturalnej w Chinach, zbrodni UB czy Holokaustu. Colas robi dokładnie to, co robi GW i Michnik – gigantycznie manipuluje, uważając się w dodatku za obrońcę „prawdy” z oświadczenia Bagsika.

O gigantycznej manipulacji swiadczy sentencja, którą sie podparl Colas: Contra facta non valent argumenta /Wobec faktów argumenty muszą ustąpić/

W ten prosty sposób dowiedzieliśmy się od Colas Bregnon, ze treść oświadczenia Bagsika jest tak samo niepodważalna jak zbrodnie UB i Holokaust. Gratulacje od naczelnego GW zapewne juz w drodze !!!!

Vote up!
0
Vote down!
0
#46755

I wg mnie żadne oświadczenie popierające jakąś tezę nie jest do końca zgodne z "prawdą" w nim głoszoną póki nie zostanie dowiedzione ponad wszelką wątpliwość na podstawie dokumentów źródłowych że pokrywa się z faktami ..

Co do oświadczenia obyw. Bagsika to tyle jest ono warte co oświadczenie Putina w sprawie kaźni w Katyniu ...

Totalna dezinformacja ...

pozdrawiam
............................
http://andruch.blogspot.com/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#46758

Nie wiem ile jest warte słowo Bagsika. W ogóle nie należy czytać oświadczeń Bagsika bezkrytycznie. A konfrontować z faktami bezsprzecznie udowodnionymi. I nieważne czy będzie to wygodne dla PO czy niewygodne dla PIS. Ważna jest prawda. Lub choćby samo zbliżanie się do niej. Wszystko inne jest funta kłaków nie warte.
A jeśli chodzi o polityków - nie żądajmy od nich honoru i prawdomówności. ( To nie ta branża). Żądajmy skuteczności i dotrzymywania obietnic wyboprczych. Jeśli w artykule Colasa są zawarte informacje rzucające choćby promyk światła na brudy polityków - to dobrze. I to nieważne kto ma brudną koszulę. Należy patrzeć i oceniać. A nie wierzyć na słowo. ( Czyli na "buzię". Na "buzię" można iść z dziewczyną a nie do polityki). I cytat z Goethego:
//“Naród żydowski nigdy nie był wiele wart, jak mu to zresztą po tysiąc razy zarzucali jego wodzowie, sędziowie i prorocy. Mało posiada szlachetnych przymiotów, a wszystkie wady razem wziąwszy innych narodów. Cóż można bowiem o takim narodzie, który w swej wielowiekowej wędrówce znaczy tylko ślady zepsucia i wyzysku innych narodów? Nikt też się dziwić nie może, że nie mamy do żydów zaufania i że uważamy za obowiązek strzec naszej kultury od skażenia jej przez nich.”
Johann Wolfgang von Goethe, największy poeta niemiecki

Vote up!
0
Vote down!
0

Mozets

#46781

[quote=Mozets]
A jeśli chodzi o polityków - nie żądajmy od nich honoru i prawdomówności. ( To nie ta branża). Żądajmy skuteczności i dotrzymywania obietnic wyboprczych.
[/quote]

Najprościej ujmując owe przesłanie można by je streścić w ten sposób " nie ważne są środki najważniejszy jest cel "

To mniej więcej motto jakie przyświeca jaśnie nam panującemu "Hyżemu Rójowi" i reszcie tych kosmopolitycznych pomiotów Sartre.a , Voltera czy Gramsci'ego ...

pozdrawiam
............................
http://andruch.blogspot.com/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#46785

Globtrotter
To co napisałem nie ma nic wspólnego z oświadczeniem drania Bagsika. To ma wszystko wspólne ze stwierdzeniem kapitana Niemo że stara historia jest nikomu już nie potrzebna.
I to mnie zbiesiło, bo historia kształtuje światopogląd i mentalność, powoduje że ludzie historią się szczycący mogą być z niej dumni, albo i zawstydzeni.
Mogą też co złe dzieciom i wnukom przekazać aby uczyli się na błędach, boć to nauka najlepsza.
A negowanie historii to głupota na miarę tow. Mao i jego kulturalnej rewolucji. I o to mi jedynie chodziło. A dodam co niczegoście się nie dowiedzieli od Colasa Bregnon, krom tego co rzeczywiście napisałem.
I rada na zakończenie:
Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam,strzeżcie się fałszywych proroków za nieumnych Was mających,co łgarstwa przeinaczone na ich modę przekazać Wam jako prawdę starać się usiłować będą.
CB

Vote up!
0
Vote down!
0

Globtrotter

#46838

Najpierw z oświadczenia Bagsika, Colas zrobił „fakt” na miarę zbrodni UB, teraz okazuje się, ze Bagsik to historyk ! W dodatku - powinniśmy wszyscy znać oświadczenie Bagsika, jak historię o zbrodniach UB!

Oto, do czego prowadzi manipulacja, szyta grubymi nićmi z wyciągniętego starego kotleta, którym salon zwalczał prawice od 10 lat… Widać, ze znów przyszedł czas, by starym kotletem się podeprzeć. Idą wszak wybory ! Redaktor Michnik ma jednak swoich naśladowców… I to na naszym portalu…

P.S. W ten sam sposób (tzn. za pomocą oświadczeń i tzw. historii oraz „historyków”), komuna niszczyła wszystkich niepokornych i dowolnie dorabiała życiorysy: z katów – typu Jaruzelski robiła zbawców, a z porządnych ludzi – zdrajców a la Kuklinski.

Vote up!
0
Vote down!
0
#46883

Zerknij tutaj .. http://1616.salon24.pl/155948,megaprzekret
Prawdę mówiąc sam się zastanawiam skąd tyle "igrzysk" wokół nas ? Czyżby był powód do świętowania ..?
I tu widzę jak "podskórnie" steruje się emocjami , kierunkując je we wszystkie możliwe strony byle nie ruszać tematu prawa geologicznego i zbliżającej się chyba nie przesadzę afery stulecia ..

Jeśli niezależni eksperci potwierdzą te doniesienia to jeśli wszyscy nie wstaniemy i nie "tupniemy" to nazajutrz możemy "obudzić" się w kraju kierowanym przez ludzi zupełnie nam obcych nawet i kulturowo ..

pozdrawiam
............................
http://andruch.blogspot.com/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#46884

To jest temat, od którego nas będą odwodzić, za pomocą rożnych dupereli, typu Bagsik. Wiadomo, ze ta ekipa zniszczy Polskę na wieki. Trzeba wiec nas czymś innym zająć….

A swoją drogą, warto pamiętać, ze po liberalizmie następuje zawsze socjalizm. Czeka nas pewnie kiedyś kolejna rewolucja i to zapewne nie za wiele lat…. Pojawi się jakiś Chavez i wszystko znacjonalizuje. Zaczniemy wiec apiać od nowa, dzięki światłej linii Pinokia i jego partii.

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#46887

Czemu podpisuje się Pan jako CB?
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#46908

Czemu podpisuje się Pan jako CB?

czy to dla Ciebie najważniejsze?
jeśli jesteś admin ważne winno być porozmawianie z blogerem, który niebawem zamieni portal w miecz skierowny tylko w jedna stronę, w żydów, wszystkich jak leci winnych za całe zło na świecie

portal nieporawni bedzie taką drugą gazetką z Czerskiej, oni za żydami a my przeciw

brzydzę sie takimi tekstami stawiajacymi sprawę jednoznacznie i autorem, który nie przyjmuje do wiadomości, ze ktoś może miec inne zdanie

aż strach wejść na portal NP.pl bo tylko ten Colas i jego prześladowcy - żydowizna albo on z manią prześladowcza i błędami ortograficznymi

pasuje wam taki mentor, to wasza sprawa ale zobrzydzi to blogowisko innym

Vote up!
0
Vote down!
0
#46935

"A o tych przebrzmiałych tematach pisać nie przestanę jak długo będą one znajdowały się wśród najbardziej poczytnych."

Wzruszające. Przestań łgać! Najbardziej poczytne to one są dlatego, że toczą się pod nimi dyskusje tych samych użytkowników!!! Każde wejście się liczy... I tak w każdym zdaniu. Szkoda mi czasu na dowodzenie podłości Twoich sztuczek. Nie dam też się sprowokować do nazwania Cię po imieniu, tak jak myślę i czuję...

Nie wiem kim jesteś, ale osiągnąłeś swój cel:

Drodzy Administratorzy, Blogerzy i Czytelnicy!

Krótko zwięźle i na temat: ŻEGNAM! Mam tu konto, mam znajomych, będę tu zaglądał. Ale zawieszam (mam nadzieję, że tymczasowo) publikację swoich tekstów. Niepoprawni przemienili się z miejsca dla mnie wyjątkowego w pospolite. Inaczej pojmuję ideę "niepoprawości". Życie jest za krótkie, by je marnować w ten sposób. Tym bardziej, że moje pisanie odbywa się kosztem rodziny, więc skoro już spędzam czas przed komputerem, to chcę go spędzać w miejscu, gdzie się dobrze czuję. A tu przestałem się dobrze czuć! Tyle.

Pozdrawiam

-------------------------------

Samotny wilk w biegu

Vote up!
0
Vote down!
0
#46889

Szanowny Panie Nurniflowenola,
rozumiem Pańskie zdegustowanie - ja również od jakiegoś czasu nie poznają tego portalu. Przyplątało się tu kilka indywiduów, którzy dopuszczają się rzeczy podłych, chamskich i poniżej wszelkiej krytyki. Rasizm się szerzy pełną gębą. A najgorsze jest to, że poziom intelektualny tych wypowiedzi jest gdzieś w okolicach szamba. Niedouczeni wioskowi "filozofowie" zalali ten portal swoimi pożałowania godnymi dywagacjami na poziomie gnojków z pod budki z piwem i przepisywanymi z różnych miejsc na sieci.

Pomimo tego wszystkiego niech Pan się jeszcze raz zastanowi i nie przestaje tu pisać. Z wielkim zainteresowanie czytałam Pańskie komentarze i szkoda mi będzie, jak już ich więcej nie będzie.

Nie czytajmy gówniarzy i za jakiś czas sami stąd odejdą.

Pozdrowienia

Vote up!
0
Vote down!
0
#46903

Colas Bregnon
Czy Baba wie co to dobre wychowanie?
Wątpię, bardzo wątpię.
Czemu Baba uzurpuje sobie że jest ekspertem od dobrego wychowania, że o kulturze wypowiedzi nie wspomnę.
To jest hucpa Babo. To jest szmonces Stara.
Ja tu publikuje po to żeby ludzie czytali i wyciągali wnioski z tego co napisali inni, a ja zebrałem do kupy.
Do elementarnej kultury komentowania należy zasada że pisze się o treści artu ale nigdy o Autorze, czyli mnie.
Czemu to robisz?
Czemu z pianą na pysku ryczysz; Apage?
Czy to źle dla Polski że to pisze?
Czy ten portal jest po to żeby jej szkodzić?
Udowodnij mi, to przestane.
Nie potrafisz, prawda?
A ja Colas Bregnon, póki co wierzę, że Polacy tej wiedzy potrzebują, niech rozumieją co sie święci.
Coś mi mówi że tak naprawdę nie jesteś Stara Baba a Stara Sziksa. Mam recht?
CB.

Vote up!
0
Vote down!
0

Colas Bregnon

#46934

Tego tu jeszcze nie było. Co komentarz to kolejna porcja chamstwa i inwektyw, tego tu jeszcze nie było...

[quote=Colas Bregnon]Colas Bregnon
Czy Baba wie co to dobre wychowanie?
Wątpię, bardzo wątpię.
Czemu Baba uzurpuje sobie że jest ekspertem od dobrego wychowania, że o kulturze wypowiedzi nie wspomnę.
To jest hucpa Babo. To jest szmonces Stara.

Czemu to robisz?
Czemu z pianą na pysku ryczysz; Apage?
Coś mi mówi że tak naprawdę nie jesteś Stara Baba a Stara Sziksa. Mam recht?[/quote]

Coś mi mówi, że lepiej będzie, jak sobie z pianą na pysku poryczysz na swoją osobistą starą i na swoich wymyślonych kolesi-blogerów-komentatorów, którzy już ci się powoli mieszają...

To właśnie jest hucpa i recht będzie to szybko zakończyć...

Vote up!
0
Vote down!
0
#46936

chory, mały człowieczku to ty masz pianę na gębie i opluwasz wszystkich
poniał?
jestes zwykłym CHAMEM!

Vote up!
0
Vote down!
0
#46939

jestem z Tobą ale nie odchodż

teksty tego człowieka to jedna i ta sama monotematyka, wrzucanie wszystkich do jednego wora, odpowiedzialność zbiorowa m.i. żydów za wybryki tych, którzy nimi manipuluja

kiedy zwróci się mu na to uwagę od razu zwraca się do człowieka imieniem zydowskim, tak zachował sie domnie pisząc mi Salcze....
dziwie się, że administratorzy nie zwrócili mu uwagi a wręcz przeciwnie pisza prywatnie peany do niego a on to wykorzystuje i traktuje innych blogerów jak przygłupów i szmaciarzy

ten facet jest po prostu nudny i arogancki a myśli, że jest geniuszem i jedynym sprawiedliwym
nie podoba mi sie to, że Admin nic z tym nie robi
niebawem portal Niepoprawni stanie sie portalem walczacym z żydami wsadzonymi do jednego wora i odpowiedzialnymi za złe rzadzenie Polska i zdradę OS

nie chciałabym aby mój ulubiony portal stał się drugą Gazetą Wyborcza z wektorem w przeciwnym kierunku skierowanym

pozdrawiam Ciebie serdecznie

Vote up!
0
Vote down!
0
#46933

admin nie robi, ale zrobi.

Vote up!
0
Vote down!
0
#46938

mam nadzieję, bo nie chcę portalu z kopią Palikota i Niesiołowskiego

wole oryginał i to tylko w telewizorku
ten człowiek obraża wszystkich i to jest nie do przyjęcia

pozdro

Vote up!
0
Vote down!
0
#46940

Co to wszyscy widzą,nikt nie reaguje .
Na chuj Wam ten tok myśłenia jaki prezentuje autor?

Vote up!
0
Vote down!
0
#46944