Parlament jest organem władzy ustawodawczej w wielu krajach a zasiadać w nim powinien kwiat narodu starannie wysekcjonowany przez wyborców.

Obrazek użytkownika Colas Bregnon
Blog

Mędrzec rzekł razu pewnego:
„Nic tak człowieka nie cieszy jak nieszczęścia bliźnich”.
Oto coś dla Polaków na pocieszenie. Rodacy nie jesteśmy sami, jest na tym Świecie kraj, który może jak my poszczycić się osobliwą zdolnością wybierania swych „najlepszych” aby oddać im własny kraj we władanie.

Can you imagine working for a company that has a little more than 300 employees and has the following...

0
Brak głosów