JAN HARTMAN GENDERLAND Z KAZIRODZTWEM W TLE

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

GENDERLAND JANA HARTMANA   Z KAZIRODZTWEM W TLE

 

JAN HARTMAN - GENDER - WIDMO KRĄŻY...WIDMO ZAGŁADY LUDZKOŚCI

Jan Hartman ur. 18 marca 1967 r. we Wrocławiu, polski filozof i bioetyk, profesor nauk humanistycznych, wydawca i publicysta, wykładowca akademicki, polityk.

Jest synem Stanisława Hartmana i praprawnukiem rabina Izaaka Kramsztyka,

który był kaznodzieją, prawnikiem, publicysta i  w przeciwieństwie do Jana Hartmana

wielkim polskim patriotą, związanym z Warszawą.

W 1990 r. ukończył studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1990–1994 był doktorantem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 r. rozpoczął pracę jako asystent Instytutu Filozofii UJ.

Od lutego 1995 r. był asystentem, a w październiku tego samego roku został adiunktem Zakładu Filozofii Medycyny Collegium Medicum UJ (przekształconego następnie w Zakład Filozofii i Bioetyki). W 2004 r. objął stanowisko kierownika tej jednostki.

Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1995 r. pod kierunkiem profesora Władysława Stróżewskiego (na podstawie pracy „Problematyka heurystyki filozoficznej”).

Stopień doktora habilitowanego uzyskał również na Wydziale Filozoficznym UJ

w 2001 r. w oparciu o rozprawę zatytułowaną „Techniki metafilozofii”. W 2008 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a następnie objął stanowisko profesora UJ (od 2011 profesora zwyczajnego).

W latach 2005–2008 był profesorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku,

w 2008 r. został profesorem Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, gdzie pracował do 2011 r.

W pracy naukowej zajmuje się metafilozofią (heurystyką filozoficzną, opracował autorski projekt tzw. teorii neutrum), filozofią polityki, etyką i bioetyką, prezentując poglądy liberalne w debatach publicznych.

Jest autorem kilkunastu książek. Publikował lub publikuje m.in. w "Gazecie Wyborczej", "Tygodniku Powszechnym", "Dzienniku Gazecie Prawnej", "Rzeczpospolitej", "Polityce", "Newsweeku", "Przeglądzie Politycznym", "Liberte", "Przekroju", "Marketingu w praktyce", "Midzie", tygodniku "Fakty i Mity". Pełni również funkcję redaktora naczelnego czasopisma "Principia", które założył w 1989 r.

 

Należał do Unii Wolności. W latach 2002–2011 był wiceprezesem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, a w latach 2003–2011 był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

 

Jest masonem, w latach 2007–2013 był członkiem (w tym od 2010 r. – wiceprezesem) żydowskiej loży masońskiej B’nai B’rith Polska.

 

W styczniu 2007 r. powołano go na przewodniczącego rady programowej Forum Liberalnego. W latach 2009–2010 był członkiem Zespołu ds. Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W 2010 r. wszedł w skład komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP.

 

W 2011 r. objął stanowisko przewodniczącego Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich w tymże resorcie, zrezygnował z niego w 2013 r, pozostając członkiem tego gremium. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku został bezpartyjnym kandydatem do Sejmu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (nie uzyskał mandatu).

 

W 2012 r. przystąpił do „Ruchu Palikota - "Plan zmiany". W tym samym roku został również wiceprzewodniczącym rady polityczno-programowej SLD. W 2013 r. został koordynatorem Europy Plus w województwie małopolskim.

 

W październiku 2013 r. wstąpił do partii Twój Ruch (był inicjatorem jej powołania), gdzie objął stanowisko przewodniczącego krajowej rady politycznej.

 

Teraz 30 września 2014 r. został z tej partii usunięty za pochwałę miłości kazirodczej. Zatrudniony „etyk” w Uj będzie miał postepowanie dyscyplinarne. Taka hiena, nie człowiek powinien zniknąć z pracy dydaktyczno – naukowej jak i polska polityka powinna zmielić tego politykiera.

Hartman jest wrogiem Kościoła rzym.- kat. w Polsce i świecie. Tym samym wciela się ideologicznie w postać Aarona Szechtera (Adama Michnika), również zajadłego wroga Kościoła, wspólnie z antypolakami J.T. Grossem, Ireną Grudzińską – Gross, czy też autorką „ Jest taki piękny słoneczny dzień” „naukowcem” Barbarą Engelking, żoną esbeka Michała Boniego, donoszącego również na swojego zwierzchnika Tadeusza Mazowieckiego. Antychrześcijańskie tezy wygłaszane są publicznie jak dla przykładu m.in. przez Aarona Szechtera (Adama Michika):

„Polacy są jak kościół rzymsko – katolicki uczący obłudy, konformizmu, hipokryzji, zakłamania

]]>https://www.youtube.com/watch?v=QlSsg7QkjrY]]>

 

Te osoby wygłaszające tezy o antysemityźmie Polaków, mi.in. obarczając naród polski mordem 3 milionów polskich Żydów w Holocauście ( patrz wywiad z Aliną Całą, doktorantką Żydowskiego Instytutu Historycznego – przeprowadzony przez Piotra Żychowicza w „Rzeczpospolitej” „Polacy jako naród nie zdali egzaminu”) – nie powinny być przedmiotem jakichkolwiek dyskusji społeczno - politycznych

 

]]>http://www.rp.pl/artykul/310528.html]]>

 

Co by Pan, Panie Hartman, powiedział, gdybym w tym tekście zapisał, że nauka religii mojżeszowej uczy obłudy, konformizmu, hipokryzji, i zakłamania? Powstało by wówczas wielkie aj, waj, czy też przyznałby mi Pan rację?

Ale ja tego nie napiszę, ponieważ zostałem ukształtowany duchowo nie tak jak Pan, ale patriotycznie   podobnie jak pański prapradziadedek rabin Izaak Kramsztyk.

Niżej podpisany autor tego tekstu jest świadkiem historii, stanowczo sprzeciwiającym się tym niecnym wewnętrznym antypolskim i antychrześcijańskim praktykom wspieranym również przez tzw. żydowskie lobby w USA, nielegalne, niezarejestrowane w sądach amerykańskich niby stowarzyszenia, żądające bezprecedensowo od Polski „zwrotu” 65 – 67 miliardów dolarów amerykańskich tytułem restytucji mienia pożydowskiego w Polsce.

Sprzymierzeńcem tych antypolskich i antychrześcijańskich ideologii jest prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, rząd Stanów Zjednoczonych, Hilary Clinton.

Barack Obama, dotąd nie przeprosił Polaków za stwierdzenie publiczne prezydenta USA o „polskich obozach koncentracyjnych”.

Pan Jan Hartman jest ode mnie prawie o pół wieku młodszy i „nic nie wie” iż odmani - żydowska policja (Ordnungdienst) powołana przez Gestapo pałowała Żydów w getcie po głowach, a żydowscy agenci Gestapo zatrudnieni w hitlerowskiej Żagwii wydawali Żydów ukrywających się na „aryjskich papierach” w Warszawie. Lwowie, czy Przemyślu.

Panie Hartman, mieszkałem przed II wojną światową i w czasie jej trwania we Lwowie mieście Semper Fidelis, które stanowiło antemurale christianitatis (Przedmurze chrześcijaństwa) i protestuję przeciwko Pana publicznym antypolskim i antychrześcijańskim zachowaniom. Pan pragnie Polskę uczynić przedmurzem Azji!

Pan uważający się za naukowca śmie twierdzić iż, cytuję: „Polski Kościół ma problem z sobą a nie z „Gender” – występując w imieniu łajdaka z Biłgoraja pod jego sztandarami z wyzwiskami antypolskimi i antychrześcijańskimi.

I dalej:

„Nie istnieje żadna "ideologia gender"; istnieją badania naukowe na temat relacji między kobietami i mężczyznami; "ideologia gender", z którą walczy Kościół, to wymysł samego Kościoła - napisali w liście otwartym "Prawda nas wyzwoli" politycy Twojego Ruchu.

 

List, będący "odpowiedzią na opublikowany list duszpasterski na temat tzw. gender" odczytał w sobotę w południe przed Bazyliką Mariacką w Krakowie przewodniczący Krajowej Rady Politycznej Twojego Ruchu Jan Hartman.

 

Przed odczytaniem listu prof. Jan Hartman powiedział, że ze statystyk wynika, iż jeden na 20 tys. Polaków jest pedofilem. - Mamy w Polsce nieco ponad 20 tys. księży.

Powinniśmy mieć jednego księdza pedofila. Tymczasem z dobrze udokumentowanych materiałów prasowych wiemy już o kilku, a nawet kilkunastu księżach pedofilach – stwierdził”.

I dalej Jan Hartman:

„Wyraził także opinię, że "skala rozpasania, zepsucia seksualnego wśród duchowieństwa katolickiego jest porażająca, a propagandziści Kościoła próbują bronić Kościoła poprzez atak, urządzając nową wersją polowania na czarownice.

Środowiska liberalne zostały oskarżone o to, że to one winne są pedofilii, seksualizując, jak mówią księża, dzieci, a więc wytwarzając atmosferę, która sprzyja temu, iż księża ulegają pokusie pedofilii. Jest to podła i oszczercza akcja, brutalny atak Kościoła na społeczeństwo postępowe. Twój Ruch przygotował odpowiedź na ten niebywały list Episkopatu - powiedział prof. Jan Hartman, po czym odczytał treść listu:

 

"Polska rodzina ma problem z biedą - nie z "gender"!; polska rodzina ma problem z bezrobociem - nie z "gender"! - napisano w liście.

Wymieniono w nim kolejne problemy, z którymi ma problem polska rodzina: z brakiem mieszkań, z brakiem perspektyw dla dzieci, z przemocą; z bezdzietnością; z rozwodami; z alkoholizmem; z uzależnieniem dzieci od internetu. "Polska rodzina ma różne problemy, ale z pewnością - nie z "gender"!

Polski Kościół ma problem z sobą - nie z "gender"!" - napisano w liście podpisanym przez "Szwadrony Gender".

 

"Ideologia gender", z którą od trzech miesięcy walczy Kościół, to wymysł samego Kościoła. To wirtualny wróg skonstruowany przez duchownych i służący jako zasłona dymna dla coraz liczniej ujawnianych przypadków pedofilii w Kościele" - napisano w liście. "Zamiast moralnego samooczyszczenia, wyznania win i naprawienia szkód hierarchowie Kościoła postanowili zaatakować "zło", które same wymyślili - rzekomą „deologię gender", odwracając uwagę swoich własnych win - pedofilii i jej systematycznego ukrywania" - stwierdzają politycy Twojego Ruchu.

 

Porównując „ideologię gender" do średniowiecznych walk z szatanem, heretykami albo czarownicami autorzy listu piszą, że „polscy hierarchowie powołali do życia wroga, z którym walka ma odwrócić uwagę od prawdziwych problemów Kościoła, jakimi są pedofilia, konsumpcjonizm kleru i laicyzacja wiernych oraz od prawdziwych problemów rodziny, jakimi są bieda, bezrobocie, brak szans dla młodych, uzależnienia, przemoc". "Dają też wyraz niespotykanej w innych środowiskach obsesji na punkcie seksu i płci" - piszą.

 

"Bądźcie chrześcijanami - dawajcie świadectwo prawdzie. Weźcie swój Kościół w swoje ręce! Nie bójcie się! Macie za sobą wielu duchownych i świeckich ludzi dobrej woli. Macie za sobą papieża. Tylko Ty możesz uratować Kościół!" - kończą list politycy Twojego Ruchu.

 

Na końcu stwierdzają, że napisali go w trosce o prawdę i w trosce o Kościół - bo zależy im, by jako ważny element życia społecznego był prawy i czysty. "Bez względu na to, czy jesteśmy wierzący, czy nie, nasze życie w dużej mierze zależy od tego, jaki jest i co robi Kościół. Dlatego wszyscy mamy prawo o nim się wypowiadać, podobnie jak Kościół wypowiada się o wielu sprawach i osobach, również takich, które stoją poza nim" - wyjaśniają swoje stanowisko politycy Twojego Ruchu.

 

List Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny, która będzie obchodzona 29 grudnia, przestrzega przed „ideologią gender" jako sprzeczną z rzeczywistością i „integralnym pojmowaniem natury człowieka".

Ciekawe, iż pan Jan Hartman, jako polski naukowiec pochodzenia żydowskiego przykład bierze z rozmaitych Aaronów, czy Ozjaszy Szechterów, lub Stefanów Michników, a nie ze swoich wielkich poprzedników w polskiej nauce jak Maurycy Allerhand ( wydany Gestapo przez policję żydowską w 1943 roku w obozie janowskim (Uniwersytecie Zbirów), czy też wielkiego polskiego historyka, Żyda Emanuela Ringelbluma historyka warszawskiego getta.

Co pan Jan Hartman wie na temat Polskiego Państwa Podziemnego zbrojącego Żydowski Związek Zbrojny? Co pan Hartman wie na temat prac historycznych Hannah Arendt – największej żydowskiej myślicielki, filozofa i publicystki, jednej z najbardziej wpływowych myślicielek XX wieku? Niech Pan wytłumaczy fakt, iż żadna z jej książek nie ukazała się w Polsce po 1989 roku. Czyżby pan Hartman nie miał na względzie wypowiedzi Hannah Arendt dotyczące haniebnych działań żydowskiej policji w niemieckich gettach w Polsce?

Udział Judenratów w zagładzie Żydów

Jedna z najsłynniejszych żydowskich myślicielek XX wieku Hannah Arendt w 1963 roku wystąpiła w książce Eichmann w Jerozolimie z dramatycznym oskarżeniem przeciw Judenratom. Twierdziła, że bez ich udziału w rejestracji Żydów, koncentracji ich w gettach, a potem aktywnej pomocy w skierowaniu do obozów zagłady zginęłoby dużo mniej Żydów, ponieważ Niemcy mieliby więcej kłopotów z ich spisaniem i wyszukiwaniem. W okupowanej Europie Niemcy zlecali funkcjonariuszom żydowskim sporządzenie imiennych wykazów wraz z informacjami o majątku. Zapewniali oni także pomoc odmanom - żydowskiej policji w chwytaniu i ładowaniu Żydów do pociągów transportujących do niemieckich obozów koncentracyjnych.

W swojej książce Arendt napisała: "Dla Żydów rola, jaką przywódcy żydowscy odegrali w unicestwieniu własnego narodu, stanowi niewątpliwie najczarniejszy rozdział całej tej ponurej historii."

Panie Hartman!

Czy Pan zaneguje, że Polska i Polacy najbardziej ze wszystkich narodów europejskich ucierpieli w czasie II wojny światowej. Czy dociera do Pana wiedza, iż 6 milionów Polaków zamordowali Niemcy w Polsce w czasie trwania II wojny światowej, nie licząc zbrodni na Polakach popełnionych w Związku Sowieckim przed 1 września 1939 roku.

Czy dociera do Pana wiedza o ponad 7 tysiącach Polakach nagrodzonych przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie za uratowanie życia polskim Żydom?

Polacy ratujący życie Żydom w czasie okupacji niemieckiej w Polsce stanowią najliczniejszą grupę spośród narodów europejskich.

Jak nazwać mord ponad 10 tysięcy polskich dzieci w łódzkim getcie? Czy to nie był Holocaust polskich obywateli nie pochodzenia żydowskiego na terenie niemieckiego getta w Polsce?

Czy dzieli Pan zamordowanych Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej na zamordowanych w Shoah i jakichś innych?

Niech się Pan publicznie wypowie na poruszone w tym tekście tematy, bo na razie nie przynosi Pan wstydu Polsce, jako, że nie uważam Pana za Polaka ; przynosi Pan wstyd tym nielicznym Żydom ocalałym z Zagłady !

 

Dokumenty, źródła, cytaty:

 

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hartman]]>

 

]]>http://wiadomosci.wp.pl/kat,59154,lbid,5182,title,Prof-Jan-Hartman-nie-i]]>...

 

]]>https://www.youtube.com/watch?v=QlSsg7QkjrY]]>

 

]]>http://www.rp.pl/artykul/310528.html]]>

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (31 głosów)

Komentarze

POdług myśli przewodniej profesorka Bydłoszewskiego zgodną z lewostronnymi  zapisami w ich zwojach

Szkoda czasu i atramentu na takie coś. Własnie "takie coś" - to adekwatne określenie.

Nie mniej ode mnie 5 . Może są jeszcze nieprzekonani.

Vote up!
14
Vote down!
0
#1443255

Najwyższy czas rozpocząć dyskusje o zoofili i nekrofili.
A co jak wolność słowa to wolność

Vote up!
7
Vote down!
-3
#1443263

 

Kto mu nadał tytuł profesora, wypadałoby spytać.

Z tego co ten zboczek publicznie głosi wynika, że powinien nie tylko mieć zakaz dostępu do młodzieży ale być poddany przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Stanowi zagrożenie dla środowska.

PS. Można też go zamknąć w zoo w klatce z małpami jako przykład ewolucji wstecznej. Dowód na to że nie tyle człoweik powstał z małpy, ale małpę z siebie może zrobić.

Vote up!
8
Vote down!
-1
#1443281

Może ma na nią chrapkę i miłość ojcowska zmieniła się w kazirodczą?

Chce być bezkarny, kiedy będzie miał ochotę na swawole damsko - męskie, ojcowsko - dziecięce?

Obrzydliwy zboczeniec.

 

Vote up!
7
Vote down!
-6

bursztyn

Nic bardziej groźnego, niż głupi przyjaciel.
Lepszy byłby mądry wróg.
/Jean de Lafontaine/

#1443285

... takie pomysły wyssało z mlekiem matki, wraz z faszystowskimi pretensjami do władzy nad światem i przekonaniem, że to nie oni, a goje są bydłem, które można bezkarnie mordować i jeszcze nie uznawać ich żadnych praw do własności, tylko wszystko zawłaszczać sobie, na wyścigi, kto z nich pierwszy.

Jak oni planują wymordować 95% ludności świata (niektórzy się bronią, że "tylko" 3 miliardy ???), a resztę zniewolić, to takie, jak ich tutaj sprawstwo z kazirodztwem, to jeszcze pryszcz.

Syjoniści to również masoneria Bryt-Pryt, do której należy i cały faszyzm globalistyczny, który usiłuje montować.Nowy "porządek" Świata. Pewnie szuka zasług dla jakieś funkcji...

Gender, homoseksualizmu, czy kazirodztwa oni nie chcą dla siebie - to ma być tylko dla gojów i jako pretekst do terroru "politycznego" Rady Globalnej Genderstapo (na początek Rady Europy z szefem Tuskiem) dla ich specjalnych uprawnień do selekcji i wychowania dzieci na janczarów NWO.

Może nawet być to zachęta, żeby nie tylko cały świat "demokratycznie" zgodził się na likwidację narodów,  które dopuszczają się takich zbrodni, jak gender i kazirodztwo, eutanazja, in vitro i aborcja.- może i dla ich dobra, i na ich prośbę?

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1443385

Jeszcze krok i bedziemi mieli takie kwiatki

http://polish.ruvr.ru/2014_09_27/Overton-jak-zaakceptowac-nieakceptowalna-idee-1461/

Vote up!
8
Vote down!
-2
#1443287

@Jozio z Londynu

Podobnie było w przypadku pederastów

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-1
#1443295

 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/eurosodoma-zoofilia-coraz-popularniejsza-wsrod-europejczykow-2014-09

 

 

 

Vote up!
6
Vote down!
-2
#1443299

od pedalow i smialo kroczy coraz dalej . Byc moze niedlugo zobaczymy "reklamy" na autobusach i taksowkach typu : owca , koza to twoj przyjaciel . Ciekawe na czym to sie skonczy i kiedy .

Pozdrawiam

Vote up!
7
Vote down!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1443327

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Równa Babka nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

...czy to jest ten baran, ktory przepraszał, że nie będzie więcej robił srandy i będzie grzeczny??

tak, czy nie?

 

 

Vote up!
3
Vote down!
-5

Wolność, godność, honor - tego nic nie zastąpi.

 

#1443360

Nie odpowie na żadne pytanie ten wyznawca Tory uważa, że jesteśmy bydłem, dla niego to tylko ajwaj interes.

Hartman głupi nie jest przypuszczam że, musiał wziąć za ten temat sporo srebrników.

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
-1
#1443290

 

Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego z dnia 22 listopada 1938 roku  B'nai B'rith w Polsce została rozwiązana z uwagi na jej powiązania z masonerią.

Czy stało sie to na rozkaz masonerii? To juz nawet komuna nie wpusciła ich do Polski.

Vote up!
3
Vote down!
-2
#1443298

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika tadman nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

od czasu gdy JP II odwiedził rzymską synagogę.

Vote up!
3
Vote down!
-5
#1443408

A może by się ten mosiek wzioł za bzykanie swojej matki albo siostry..Najlepiej niech ten głupek zrobi to przy otwartej kurtynie..

Vote up!
5
Vote down!
0

Marika

#1443305

Dziękuję za komentarze. Może  zorganizować akcję zbierania podpisów na pozbawienie go tutulu profesora zwyczajnego i to w dodatku najstarszej polskiej uczelni UJ.

Jan Hartman to symbol zła, nie powinien reprezentować polskiej nauki.

                                    Pozdrawiam

Vote up!
12
Vote down!
-1

Aleksander Szumanski

#1443336

Degrengolada polskich uczelni idzie w zastraszającym tempie. To niewyobrażalne, że tacy ludzie mają dostęp do młodzieży i uczą ja takich rzeczy.

A. Frycz Modrzewski "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie".

I oto chodzi droga pani i drogi panie.

Vote up!
7
Vote down!
-4
#1443372

...ten człowiek już go osiągnął: pozytywne w tym wszystkim jest to, jak zareagowało na te chore pomysły jego własne otoczenie.

 

Nie jest źle: odejdzie w niepamięć

Vote up!
6
Vote down!
0

Krzysztof Kaznowski

#1443416