Rzepliński proponuje obozy koncentracyjne dla pisowców ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Szokujące tezy Rzeplińskiego! Domaga się, by w Polsce przeprowadzono denazyfikację i „depisyzację”: „Mają policję, prokuratorów, którzy szczują”...”Czy tak może mówić były prezes Trybunału Konstytucyjnego? Andrzej Rzepliński w rozmowie z Dorotą Wysocką-Schnepf dał wyraz swoim frustracjom! W szokujących słowach zaatakował polityków prawicy, Telewizję Polską, a także prokuraturę. Snuje wizje denazyfikacji i depisyzacji Polski po tym jak już Prawo i Sprawiedliwość przestanie rządzić. “...”Zatroskany „mową nienawiści” oraz „hejtem” Rzepliński używa szokujących porównań. Mówi nawet o obozach koncentracyjnych i denazyfikacji!
Dzisiaj słyszałem, jak publicyści mówili, że trzeba zacząć bezwzględną walkę z hejtem. I co? Zrobimy kilka obozów koncentracyjnych, każdy na trzydzieści tysięcy ludzi? Bo taka masa jest tych najbardziej zajadłych.Czy powinien powstać jakiś narodowy program? Czy to będzie tak, kiedy dochodzi do obalenia systemu autorytarnego czy totalitarnego? Potem prawnicy i politolodzy mówią o „de”. Denazyfikacji, dekomunizacji, już nie chcę powiedzieć o „depisyzacji”. To działa do pewnego stopnia.”...(źródło)

Denazyfikacja (niem. Entnazifizierung) – środki podjęte po II wojnie światowej w celu wykorzenienia zasad, ustaw oraz organizacji nazistowskich z życia politycznospołecznego Niemiec[1]. “....(źródło)

Tekst jest fragmentem artykułu George’a Orwella „..”przełożyła Teresa Jeleńska George Orwell: Środki zapobiegawcze w literaturze”...”Nie trzeba żyć w totalistycznym kraju, aby zarazić się totalizmem. Sama już przewaga pewnych idei szerzy rodzaj jadu, uniemożliwiającego traktowanie rozlicznych tematów w literaturze. Gdzie tylko pojawi się narzucona prawowierność (a nawet, jak to się zdarza często, dwie prawowierności) ustaje piśmiennictwo na wysokim poziomie – pisał w 1946 r. George Orwell w artykule, który przypominamy w „Teologii Politycznej Co Tydzień”: „Orwell. Adwokat rzeczywistości”„...”Z okazji trzechsetnej rocznicy miltonowskiej rozprawy Areopagitica uczestniczyłem w poświęconym jej zebraniu PEN-Clubu. Rozprawa ta, jak wiadomo, pisana była w obronie wolności prasy. Słynne zdanie o grzechu „zabijania” książki wydrukowano na ulotkach, zapowiadających zebranie i zawczasu puszczonych w obieg.
Na estradzie było czterech mówców. Jeden z nich wygłosił przemówienie, mówiące co prawda o wolności prasy, ale – jedynie w odniesieniu do Indii; inny orzekł z inny orzekł z wahaniem, bardzo ogólnikowo, że wolność jest rzeczą dobrą; trzeci napadł na ustawodawstwa, skierowane przeciwko pornografii w literaturze; czwarty większą część przemówienia poświęcił obronie czystek rosyjskich. Jeśli idzie o przemówienia spośród audytorium, to niektóre nawracały do tematu pornografii i prawnych sposobów jej zwalczania, inne zaś – po prostu wychwalały Rosję Sowiecką. Okazało się, że powszechnie poparto wolność w dziedzinie moralności, czyli swobodę szczerego roztrząsania zagadnień płciowych drukiem – ale o wolności politycznej wcale nie wspomniano. Wśród kilkuset uczestników zebrania, z których może połowa związana była bezpośrednio z zawodem pisarskim, nie znalazł się ani jeden, który by podniósł, że wolność prasy - jeżeli w ogóle posiada sens - oznacza swobodę krytyki i opozycji. Znamienne było, że żaden z mówców nie zacytował rozprawy, której to zebranie było poświęcone. Nie wspomniano również o różnych książkach „zabitych” podczas wojny w Anglii i Ameryce. W rezultacie zebranie to stało się demonstracją na cześć cenzury”...”Zorganizowane kłamstwo, praktykowane przez państwa totalne, nie jest – jak często utrzymują – chwilowym posunięciem jak na przykład w czasie wojny wprowadzenie w błąd przeciwnika. Kłamstwo jest integralną częścią totalizmu, jest czymś co by pozostało nawet wtedy, gdyby obozy koncentracyjne i tajna policja przestały być koniecznością. Wśród inteligentnych komunistów obiega podziemna legenda, że rząd rosyjski, mimo iż obecnie zmuszony jest do posługiwania się kłamliwą propagandą, pokazowymi procesami sądowymi itp. – w skrytości notuje prawdziwe fakty, które zamierza kiedyś opublikować. Myślę, że możemy być przekonani, że to nie jest zgodne z prawdą, gdyż podobne postępowanie odpowiadałoby umysłowości liberalnego historyka, wierzącego, że przeszłości nie można przeinaczyć i że dokładna znajomość historii jest rzeczą, której wartość nie ulega kwestii. Z totalitarnego punktu widzenia, historia jest przedmiotem, który należy tworzyć, urabiać, nie badać. Państwo totalne jest w rzeczywistości teokracją, i jej kasta rządząca musi posiadać aureolę nieomylności. aby móc się utrzymać. Ponieważ jednak naprawdę nikt nie jest nieomylny, często zachodzi potrzeba przefasonowania wypadków przeszłości w sposób wykazujący, że ten lub inny błąd nie został popełniony, lub, że ten lub inny imaginacyjny triumf miał istotnie miejsce. Tak samo, wszelka zasadnicza zmiana kierunku politycznego wymaga odpowiedniej zmiany doktryny i przewartościowania ocen wybitnych postaci historycznych.
Podobne rzeczy zdarzają się wszędzie, lecz bardziej niż gdzie indziej, prowadzą do bezpośredniego fałszowania w społeczeństwach, w których, w danym momencie, dozwolona jest tylko jedna opinia. W rzeczywistości totalizm wymaga ustawicznego przekształcania przeszłości, a na dłuższą metę musi żądać niewiary w samo istnienie obiektywnej prawdy. Zwolennicy totalizmu w Wielkiej Brytanii skłonni są zwykle do utrzymywania, że ponieważ absolutna prawda jest rzeczą niedościgniona, grubsze kłamstwo w niczym nie jest gorsze od drobnego. Podkreś­lają, że wszystkie źródła historyczne są stronnicze i nieścisłe, a równocześnie że nowoczesna nauka dowiodła, ze to co się nam wydaje światem rzeczywistym jest złudzeniem. Zatem wiara w świadectwo czyichś zmysłów jest, po prostu pospolitym filisterstwem. Społeczeństwo totalistyczne, które trwałoby wiecznie, ustanowiłoby prawdopodobnie schizofreniczny system myślenia, w którym prawa zdrowego rozsądku, uznane za dobre w życiu codziennym i w pewnych naukach ścisłych, mogłyby być pomijane przez polityków, historyków i socjologów. Istnieje i teraz niezliczona liczba osób, które oburzałyby się na fałszowanie podręczników naukowych, lecz nie upatrywałyby nic zdrożnego w sfałszowaniu faktu historycznego. Totalizm wywiera największą presję na intelektualistów właśnie w tym punkcie, w którym literatura krzyżuje się z polityką. W chwili obecnej nauki ścisłe nie są do tego stopnia zagrożone. Tym się częściowo tłumaczy fakt, że we wszystkich krajach, w których są rządy totalistyczne, łatwiej jest naukowcom niż pisarzom pogodzić się z ustrojem.
Chcąc przyznać tę sprawę we właściwej perspektywie, muszę powtórzyć to, co powiedziałem na początku tego essay'u, a mianowicie, że w Anglii bezpośredni wrogowie prawdomówności, a zatem i wolności myśli, to potentaci prasowi, magnaci filmowi i biurokraci, lecz że na dalszą metę najgroźniejszym objawem jest osłabienie pragnienia wolności wśród samych intelektualistów. Może wydawać się, że cały czas mówię tu o skutkach cenzury nie na literaturę jako całość, lecz jedynie na jeden jej dział: – dziennikarstwo polityczne. Przyznając, że Rosja Sowiecka stanowi rodzaj tabu w prasie brytyjskiej, że nie dopuszcza się do dyskusji na tematy o Polsce, hiszpańskiej wojnie domowej, pakcie niemiecko-rosyjskim itp., że jeżeli kto posiada informacje sprzeczne z ogólnie przyjętą prawowiernością powinien albo je przekręcić, albo zachować dla siebie; – przyznając to wszystko, dlaczego miałoby to oddziaływać na literaturę w szerszym zakresie? Czy każdy pisarz ma być politykiem i czy każda książka musi być z konieczności dziełem ściśle reportażowym? Czy indywidualny pisarz nie jest w stanie zachować wewnętrznej, wolności umysłu nawet pod najsurowszą dyktaturą i czy nie może przeistoczyć czy zamaskować swoich „nieprawowiernych” myśli w sposób. który uszedłby czujności naiwnych władz? A w ogóle, nawet jeżeliby sam autor był w zgodzie z panującą prawowiernością, dlaczego to miałoby krępować? Czyż literatura i każda inna sztuka nie ma największych możliwości rozkwitu w społeczeństwach, nieznających poważnych konfliktów opinii i w których brak wyraźnej kontrowersji pomiędzy artystą a audytorium? Czyżby należało uznać że każdy pisarz jest buntownikiem lub nawet, że pisarz musi być wyjątkową osobistością?”..(źródło)

Polskę czeka depisyzacja? Prof. Sadurski: Kaczyński jest ekonomicznym analfabetą”...”- Kaczyński jest ekonomicznym analfabetą. Jest też ignorantem, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Nie zna świata, nie zna języków. Wie to, co mówią mu dobrani przez niego, niekoniecznie wybitni specjaliści – mówi w rozmowie z "Newsweekiem" prof. Wojciech Sadurski. I od razu zastrzega, że w tego typu władzę wpisany jest gen autodestrukcji – "po rządach PiS polskie społeczeństwo stanie przed zadaniem depisyzacji kraju". “..”Ale, jak mówi, konieczna będzie też reforma prawa, czyli "odkręcenie fatalnych zmian wprowadzonych w ostatnich miesiącach", a także "odwrócenie zmian w sferze świadomości społecznej".
- PiS dało sygnał do legitymizacji tego, co w polskiej mentalności najgorsze i najgłupsze: ksenofobii, nienawiści i niechęci do innych, zawiści, paranoi, kompleksów– kwituje filozof prawa i konstytucjonalista..(źródło)

Ekspert z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego to jeden z największych krytyków Prawa i Sprawiedliwości. Prof. Marcin Matczak od dawna przekonuje, że następcy PiS muszą rozliczyć sprawców łamania konstytucji.Jego zdaniem, doszło do "dogłębnego zniszczenia polskiego wymiaru sprawiedliwości". Przekonuje, że nie ma więc sensu pytać, czy "depisyzacja" jest konieczna. Raczej trzeba się zastanowić, jak w jaki sposób ją przeprowadzić - "w szczególności - w jakim stylu przywrócić praworządność".”...(źródło)

Co po PiS? Poseł PO: Depisyzacja tak jak deratyzacja”...”– Co po PiS-ie? Depisyzacja, tak jak była denazyfikacja, dekomunizacja, już nie powiem o deratyzacji czy dezynsekcji – w ten sposób powiedział poseł PO Robert Wilczyński w Namysłowie na spotkaniu sympatyków Platformy Obywatelskiej. “..(źródło )

Cimoszewicz: Kandydaci do SN? W okresie depisyzacji wyrzucić z zawodu”...”Włodzimierz Cimoszewicz komentował w "Faktach po Faktach" politykę partii rządzącej dotyczącej doboru kadry. Zdaniem byłego premiera polityka ta premiuje "tchórzy, wazeliniarzy, karierowiczów, ludzi bez honoru, bez godności, nie zasługujących na szacunek" - jak mówił. “...”- Czym się kierują się ci ludzie? Jaka jest ich wartość moralna? W moim przekonaniu to są ludzie bez poczucia godności, którzy nie spełniają elementarnego warunku bycia sędzią - nieskazitelności charakteru- mówił Cimoszewicz.
Jego zdaniem, gdy nadejdzie okres "depisyzacji', wszyscy ci, którzy zostaną powołani do SN, wszyscy, którzy pełnią zawody zaufania publicznego i w tej chwili zgłosili swoje kandydatury, powinni stracić prawo wykonywania zawodu.”...(źródło)

Waldemar Kuczyński: Skutki poniechanej przez PO depisyzacji”...”Osłupiające uzasadnienie umorzenia dochodzenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi odświeża błąd pierworodny popełniony przez Platformę Obywatelską po wygranej 2007 roku, zaniechanie rozliczenia PiS z IVRP, największego choć na szczęście nieudanego gwałtu na świeżej polskiej emokracji. To rozliczenie było ważniejsze od dekomunizacji. Dekomunizacja dotyczyła martwych już bakcyli upadłej dyktatury. Zaniechanie dePiS-yzacji zostawiło w polskim organizmie nietknięte bakcyle przyszłych gwałtów na naszej wolności. Wiele z nich schowało się w nieruszonej prokuraturze i czekają na spec ustawy przyszłych rządów PiS. Już zapowiedziane polowanie na winnych zamachu, którego nie było, czyli na niewinnych. Zawsze wierni są w pogotowiu. Krótko przed wyborami 2007 roku napisałem artykuł tłumaczący dlaczego powinna być dePiS-yzacja po praktykach rządów Kaczyńskiich. Przypominam go:
ABOLICJI DLA TEJ EKIPY BYĆ NIE MOŻE 
 Na problem rozliczeń po rządach PiS nie można patrzeć tak samo jak w przypadku wcześniejszych rządów. Ta ekipa jak żadna inna naruszyła reguły konstytucyjnego ustroju 

Paweł Wroński podniósł ważny problem („Gruba kreska dla PiS”), ale się w niego zamotał. Zaczął od tego, że nie ulega wątpliwości, iż obecnie rządzący nadużywali władzy, czyli popełniali przestępstwa, bo nadużycie władzy to przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, a to są przestępstwa. Następnie pisze, że przestępstwa trzeba ukarać, ale postuluje zbiorczą abolicję dla PiS, bo i tak prezydent ułaskawi skazanych, po co więc karać? 
Tak jak autor jestem przeciw rozliczeniom dla odwetu. Emocje, które wywołują rządy Kaczyńskich, z ich głównie winy, do czegoś takiego popychają. I widać ochotę na odwet choćby w słowach Leszka Millera o kanaliach, które będą rozliczone. Rozliczenie bez nagonki – łatwo to napisać, ale niełatwo wykonać.”...(źródło)

"Co się stanie, jeżeli PiS straci władzę, a Sejm uzna, że trzeba zrobić depisyzację". Senyszyn o dezubekizacji”..”- Ustawa dezubekizacyjna jest precedensem dla podobnych rozliczeń funkcjonariuszy dobrej zmiany - powiedziała w programie "Tak czy Nie" działaczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Joanna Seneszyn. “..”- Wyobraźmy sobie, co się stanie jeżeli za kilka lat PiS straci władzę, a nowy Sejm powie - zresztą ja też bym była pierwsza za tym - że trzeba zrobić depisyzację, i że w związku z tym, wszystkim tym, którzy nasze państwo demokratyczne w latach 2005-2007 i teraz 2015-2019 niszczyli, to należy odebrać emerytury, należy ich postawić przed sądem. “..(źródło)

Ryszard Petru: Trzeba obalić ten rząd i zacząć od bardzo głębokiej depisyzacji”...” Lider opozycji odmalował stan państwa, w którym demokratyczne procedury zostały przez rządzących rozmontowane, a prawo ustępuje przed nową ideologią. – Mogą być sytuacje, kiedy wola narodu jest ważniejsza. Naród to suweren. A suweren to Kaczyński – mówił Petru. – Oni mają takie myślenie. My się śmiejemy z tego, ale oni tak myślą – stwierdził i od razu skorygował twierdzenie: – I najgorsze jest to, że oni mogą w to wierzyć. To powoduje, że tym bardziej to robią – stwierdził.
- Po co jest parlament? – spytał zebranych i wyjaśnił: – My jesteśmy w parlamencie. Jesteśmy partią, która ma 31 posłów. Na 460. Przyznam, próbowaliśmy parę razy przegłosować PiS, ale się nam nie udało. Mamy mniej posłów niż PiS – wyjaśnił przyczynę niepowodzeń. – Często ludzie oczekują, że: zablokujcie ich w parlamencie! Formalnie rzecz biorąc, jako opozycja mamy mniej głosów niż PiS. Żałuję, że tak jest, ale tak jest, po prostu – wskazał przyczyny przegranych głosowań.
- Kiedy oni mówią, że naród jest ponad prawem, to znaczy de facto, że oni wszystko mogą. Jak można zareklamować Polskę za granicą i takie teksty walić? To mówił wicepremier rządu – twierdził i takie oświadczenia rządzących uznał jako fatalne dla kształtowania opinii o Polsce za granicą. Przestrzegał, że wywołują one niepewność wśród zagranicznych inwestorów.
- Tak naprawdę, trzeba ich zatrzymać, obalić ten rząd i zacząć oczywiście od depisyzacji. Co to jest depisyzacja? To jest taka formuła, która oznaczałaby, że musimy bardzo szybko przywrócić normalne funkcjonowanie podstawowych elementów państwa. Żeby państwo zaczęło normalnie funkcjonować, a potem musimy przejść do reformowania, bo to nie jest tak, że Polska przed PiS-em była fantastycznym krajem, który mlekiem i miodem płynął. Natomiast trzeba zacząć od bardzo głębokiej depisyzacji – podkreślił raz jeszcze najważniejsze zadanie do wykonania.”...(źródło)
-------
Ważne

Rzepliński Dzisiaj słyszałem, jak publicyści mówili, że trzeba zacząć bezwzględną walkę z hejtem. I co? Zrobimy kilka obozów koncentracyjnych, każdy na trzydzieści tysięcy ludzi? Bo taka masa jest tych najbardziej zajadłych.Czy powinien powstać jakiś narodowy program? Czy to będzie tak, kiedy dochodzi do obalenia systemu autorytarnego czy totalitarnego? Potem prawnicy i politolodzy mówią o „de”. Denazyfikacji, dekomunizacji, już nie chcę powiedzieć o „depisyzacji”. To działa do pewnego stopnia.”

George Orwell Kłamstwo jest integralną częścią totalizmu, jest czymś co by pozostało nawet wtedy, gdyby obozy koncentracyjne i tajna policja przestały być koniecznością
------

Mój komentarz

Rzepliński rozważa ile obozów koncentracyjnych po trzydzieści tysięcy każdy trzeba by w Polsce, aby zmieścić tam wszystkich pisowców zwanych „nienawistnikami”. Najbardziej zajadłych

Ciekawa koncepcja depisyzacji przy użyciu starych lewicowych narzędzia Stalina i Hitlera, obozów koncentracyjnych.

Tylko obozy koncentracyjne do których w pierwszym transporcie zostaną wywiezieni Kaczyński i Macierewicz uwolni Polskę od nienawistników i mowy nienawiści. Tylko umieszczenie w obozach koncentracyjnych kilkuset tysięcy „ zajadłych” nienawistników pozwoli homoseksualistom, lewakom, pedofilom, żyć godnie,cieszyć się życiem, oddychać pełną piersią.

Potem przyjdzie czas na wysłanie do obozów koncentracyjnych katolików, którzy buntują się przeciwko pedofilom seksualizującym ich dzieci w szkołach, potem przyjdzie pora na....ciebie drogi czytelniku

Szwadrony Rzeplińskiego żadnego nienawistnika nie przeocza.

Marek Mojsiewicz
video Stanisław Michalkiewicz: Kto jest nienawistnikiem? Ten, kto się nie zgadza z nami
video Robert Winnicki o walce z nienawiścią, wojnie z Iranem i podległości Polski wobec USA!
Video Rafał Ziemkiewicz w Wrealu24 o szale lewactwa w Polsce, Brexicie i polityce PiSu!

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.8 (głosów:10)

Komentarze

(niestety RN praktycznie się nie liczy!) wobec tego należy głosować przeciwko PiS-owi, ażeby ta denazyfikacja vel dePiSyzacja mogła szybko nastąpić.

Huzia - razem - przeciw PiS-owi!

PO-móżmy PO-tomkom komuny (PO-st komunie) wrócić do władzy. Zresztą - są tutaj tacy, co cały czas im PO-magają. Tak 3-mać ;(

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1578770

– Polityczna nienawiść w Polsce ma swoją genezę w okupacji sowieckiej. Tej, która zaczęła się w 1919 r. Tej, którą realizował pan Trocki, Stalin, Lenin, Tuchaczewski. Pamiętamy te plakaty. Pamiętamy te nawoływania. Pamiętamy tę propagandę ogólnoświatową, której istota leżała w tym, że po trupie Polski miała być zbudowana jedność europejska – powiedział były szef MON Antoni Macierewicz w swoim felietonie w Radiu Maryja.

Cały tekst na: https://dorzeczy.pl/kraj/90605/Macierewicz-Polityczna-nienawisc-w-Polsce-ma-swoja-geneze-w-okupacji-sowieckiej.html

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1578851

No to już jasne. Naprzeciw PiS stanie Partia Wielkiej Zemsty. Trzeba się tej agresji na demokrację przeciwstawić

(...) Ale czas już podsumować stan spraw.

1. Kryminalny, zasmucający mord dokonany na prezydencie Gdańska ma stać się mitem założycielskim Partii Wielkiej Zemsty. Żadne fakty nie są tu istotne, nic nie może zanegować rzekomej odpowiedzialności obozu rządzącego. Ani przestępcza przeszłość sprawcy, ani brak jakichkolwiek związków mordercy ze światem polityki, ani nawet fakt, że jak się okazało, konsumował głównie niechętne PiS media. Swoją drogą, teza iż obóz pisowski szerzy jakąś „nienawiść”, a dotyka ona niewinnych i bezradnych, jest nie do obrony. Jest dokładnie odwrotnie, co słychać nawet w tych dniach. No i nawet ten element, że to z politykami PO śp. Paweł Adamowicz stoczył przed śmiercią brutalną polityczną walkę, rozmywa się w tej mgle zakłamania.

2. Partia Wielkiej Zemsty potrzebuje tego przekazu z dwóch podstawowych powodów. Żeby twierdzić iż powstaje, działa i dąży do pomszczenia za śmierć prezydenta Gdańska. W rzeczywistości zemsta ma być na dokonana na pisowcach za sam podstawowy fakt - że śmieli zdobyć w roku 2015, w demokratycznych wyborach, władzę. (...)

6. Nic nie jest rozstrzygnięte. Próba przerobienia mordu kryminalnego na polityczny nie musi się udać, III RP wcale nie ma - jak twierdziła już tuż po tragedii „Polityka” - „PiS-u na widelcu”. Podejrzewam nawet, że festiwal politycznej hipokryzji i zakłamania jaki obserwujemy na podstawie tego autentycznego dramatu, ta próba dodawania kolejnych warstw znaczeniowych i mistycznych, może się obrócić przeciw inicjatorom. (...)

Michał Karnowski

Cytowane za: https://wpolityce.pl/polityka/430299-no-to-juz-jasne-naprzeciw-pis-stanie-partia-wielkiej-zemsty

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1578939

No i właśnie. Może POKO snuć plany, co zrobi gdy uzyska władze, a dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie robi tego samego mając władzę od 3 lat? Wiele się mówi, co było przez 8 lat złego w rządach PO, o tak wielu aferach za ktorych przynajmniej cichą akceptację odpowiadał ówczesny rząd, samo starcenie 200 mld zł powinno JUŻ spowodować zapuszkowanie wielu, a nawoływanie do fizycznego unicestwienia opozycji przez konkretnych polityków JUŻ także umożliwia wyciągnięcie kroków prawnych. A tu nic, cisza, prawie beatyfikacja podejrzanego czy nawet oskarżonego Prezydenta Gdańska, uhonorowanie obecnością głowy państwa i rzadu. Czym sie różni pracownik biura poselskiego w Łodzi brutalnie zamordowany przez bylego czlonka PO, i drugi któremu malo co podciął by sprawca gardło, krzycząc że chciał zabić Kaczyńskiego od Adamowicza? A no tym ,że nie wprowdzono ogólnokrajowej żałoby, żadnych refleksji ze strony PO.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0
#1578794

na to, kto w rzeczywistości jest neonaziolem i faszystą.
Nie to, żeby były wątpliwości, ale teraz stoi jak byk!
Delegalizacje i obozy koncentracyjne im się marzą, demokraci za dychę.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
0
#1578822

Bo widzisz, kefasie, ten pan zna obozy z autopsji i wie co mówi. Zamkną Pisowców z Pisównami i o ile nie przepuszczą nas przez komin to będziemy brukiew spożywać, rymowanki klecić i przez druty ruskiej armii wypatrywać :-))

A wszystko dlatego, że się włączył hamulcowy i dobrze realizowany "Plan (....)"  Pani Premier Beaty Szydło poszedł w PiSdu!

PS

To jest taka chwila... by  zniwelować doły i pagórki z wykorzystaniem brązowej baskijki.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

casium

#1578831

Hartmaniak, Owsik, czy Człuchanowskij oraz wielu, wielu innych głoszą "mowę nienawiści" i są zagorzałymi i agresywnymi antypolakami, zatem zasługują na karę!

Rozumiem, że jesteśmy równi wobec prawa i "mowa nienawiści" wobec Polaków, w szczególności głoszona przez innych mieszkańców Polski wobec rdzennej, polskiej ludności, w Polsce, tu gdzie my Polacy płacimy podatki, będzie karana surowo!!!

Wnioskuję zatem do organów ścigania, do Ministra Sprawiedliwości, do Ministra Spraw Wewnętrznych, w końcu do Premiera RP o natychmiastowe podjecie skutecznych działań wobec tych ludzi ziejących nienawiścią i agresją wobec innych, opluwających nas, Polaków, rodowitych mieszkańców Polski, głoszących wobec nas Polaków "mowę nienawiści", czas to zastopować, zaprzestać ten haniebny i bezczelny proceder, finansowany przez jakieś dziwne, obce podmioty, czas  natychmiastowo ukrócić, wsadzając ich do więzienia lub wydalając z Polski jako "persona non grata"!!!

Proszę natychmiast podjąć działania, pamiętając, że pobieracie Państwo pensje z naszych, polskich podatków, więc czas najwyższy wywiązać się z konstytucyjnych obowiązków spoczywających na Was!!!

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
0

Serce słowianki nie zna łez ...

#1578833

https://natemat.pl/254927,wojciech-cejrowski-ostro-o-pis-i-bialo-czerwonym-marszu

Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

casium

#1578835

Jeśli działania zostaną podjęte to zupełnie w drugą stronę. Przecież już pałuje się patriotów i zmyka do więzienia, a lewaków z atencją nosi na rękach więc kierunek jest oczywisty. Bez złudzeń.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0
#1578844

Pan Brudziński już jakiś czas temu powołał specjalną komisję do szukania "faszystów" i niewątpliwie tego typu ciało zostanie w odpowiednim momencie uruchomione do wyłapania co bardziej patriotycznego elementu. Ostatnio tenże sam pan minister już się nawet zaczął za nimi dosyć intensywnie rozglądać. A trudno przypuszczać aby tego typu działania odbywały się bez wiedzy i zgody najwyższego kierownictwa...

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1578843

w tym nieszczęśliwym kraju!. Czy ktoś zauważył, że wszystkie działania antypolskie, antynarodowe i antykatolickie wychodzą z tego samego środowiska?. I najogólniej mówiąc, jest to środowisko zakamuflowanych gudłajów w Polsce. Wszyscy zwolennicy dożynania watahy, są rodowitymi żydami. Od Sikorskiego, przez Rzeplińskiego, Gersdorf po zabitego w Gdańsku, żydowskiego geszefciarza, Adamowicza. Czy ktoś sobie wyobraża, taką dmuchaną żałobę, po najszlachetniejszym nawet Polaku?. Przypinanie orderów do nieboszczyka, który wsławił się posiadaniem 36 kont bankowych i 30 mieszkań własnościowych na wynajem?. Człowiek do bólu śliski, skorumpowany, na usługach Amber Gold i mafii odzyskiwaczy, pożydowskich kamienic?. Czy ktoś sobie wyobrażał taki cyrk, po śmierci męczeńskiej Marka Rosiaka?. Bazylika Mariacka dla złodzieja i hochsztaplera?. To prowokacyjna kpina, rządzącego Polską żydostwa!. Donośny chichot z naszego patriotyzmu i katolicyzmu, po uhonorowaniu przez naród Kaczyńskiego, pochówkiem na Wawelu!....

A tak na marginesie historii!. Pojęcie nazizm, powstało dopiero w roku 1962, podczas spotkania kanclerza Adenauera z  Beginem w Bonn!. Dwadzieścia lat po wojnie!. Spotkanie to zamykało spłatę odszkodowań niemieckich dla Izraela. Powstanie rasy nazistów, otworzyło drogę do szukania następnych winnych i do napisania ustawy 447 w senacie USA. Otworzyło drogę do odbierania polskiego majątku w majestacie prawa!. Prawa napisanego dla Polski, przez żydowskich prawników z NKWD w roku 1944 i 45. Prawa reprezentowanego w Warszawie, przez Hajkę Gronkiewicz Waltz!. Na mocy "polskiej", napisanej pod dyktando Sorosa konstytucji z 1995 roku. Pamiętajmy, czyim dziełem była ta antypolska ustawa, spłodzona przez antypolskiego żyda, Stolltzmana!....

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
0
#1578846

Proponuje obozy koncentracyjne dla ZYDOKOMUNY,

Adanowicza tez powinni wsadzic tam: http://www.tylkoprawda.com/pawel-adamowicz-zyje-i-ma-sie-dobrze-tak-jak-jan-kulczyk-i-lech-kaczynski/

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1578847

Jeżeli jakiekolwiek obozy to p.Rzepliński pierwszym "obozowiczem", należy mu się ;)

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

To ya.

#1579159