Rybiński wspiera lichwiarskie jarzmo na grzbiecie Polski

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Song Hongbing „ Wojna o pieniądz „ Sugerujemy abyście ze wszystkich sił spierali znane dzienniki tygodniki , a głównie prasę związaną z rolnictwem i religią , z determinacją sprzeciwiając się emisji „zielonego „dolara przez rząd . Powinniście natychmiast strzymać wszelkie dotacje pieniężne dla tych kandydatów , którzy nie wyrażają się jasno i nie potępiają w ostrych słowach emisji „zielonego „ dolara. Likwidacja systemu emisji waluty państwowej przez banki lub powrót do emisji pieniądza przez rząd doprowadzi do sytuacji w której państwo będzie dostarczać ludziom pieniądze ,co wyrządzi szkody nam ,bankierom oraz pośrednikom kredytowym , a tym samym zaszkodzi naszym żywotnym interesom . Spotkajcie się jak najszybciej z kongresmenami z waszych okręgów wyborczych ,zażądajcie od nich gwarancji ochrony dla naszych interesów .W ten sposób będziemy mogli sprawować kontrole nad legislatywą „ Song Hongbing „ Wojna o pieniądz „....]]>(więcej]]>)

Tomasz Teluk „Jednocześnie uruchomiono program tanich pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bank narodowy pożycza innym bankom forinty bez oprocentowania, pod warunkiem że udzielą MSP pożyczki najwyżej na 2,5 proc. (choć obowiązująca stopa procentowa wynosi 4,5 proc.). Wygląda więc na to, że rząd uwolnił się z pułapki finansowej.” ….(]]>więcej]]>)

Grzegorz Siemionczy „Bank centralny najludniejszego państwa świata nie jest ostatecznym arbitrem tamtejszej polityki pieniężnej i kursowej. Główne decyzje podejmuje rząd. Wraz z liberalizacją chińskiej rola Ludowego Banku Chin będzie rosłaLudowy Bank Chin (PBOC) jest bez wątpienia jednym z najbardziej osobliwych banków centralnych świata. Nie posiada co najmniej kilku cech, które większość z nich uważa za kamienie węgielne swojej wiarygodności. Przede wszystkim nie może się poszczycić niezależnością od władz, przez co niejasne i zmienne są cele jego działalności. Podczas gdy większość siostrzanych instytucji stoi na straży stabilności cen, w przypadku PBOC sterowanie ich dynamiką wydaje się tylko narzędziem do realizacji innych zadań. „..]]>.(więcej )]]>

Profesor Rybiński „ “Załóżmy, że dostaliśmy za darmo, od zaprzyjaźnionego prezesa banku centralnego następującą polisę ubezpieczeniową, jak postawimy w kasynie na czarne, a wypadnie czerwone, to bank centralny zwraca nam przegraną stawkę, dodrukowując potrzebną kwotę. Czy taka polisa wpłynęłaby by na nasze zachowanie? Nie wiem jak państwo, ale ja na jakiś czas wziąłbym urlop z funkcji rektora i siedział dzień i noc w kasynie, stawiając na czarne wszystkie pieniądze. Ba, nawet bym zaciągnął olbrzymi kredy w banku i pożyczone pieniądze też postawił na czarne. I byłoby to racjonalne zachowanie. Bo jak wypadnie czarne to zarabiam drugie tyle, a jak wypadnie czerwone, to płaci za mnie bank centralny. Tak samo jest w przypadku, gdy bank centralny obiecuje ministrowi finansów, że w razie kłopotów będzie kupował obligacje rządowe na rynku wtórnym. To radykalnie zmieni zachowania rządu, bo znikną ograniczenia finansowe. Przecież jeżeli bank centralny jest stale obecny na rynku jako kupiec obligacji, bez limitów, bo takich nie przewiduje projekt ustawy, to zawsze znajdą się inwestorzy żeby kupić obligacje, bo będą je mogli odsprzedać do banku centralnego.  A jak rząd przestaje odczuwać ograniczenia finansowe, to wtedy nie robi żadnych reform, wręcz przeciwnie, zatrudnia nowych urzędników, rozdaje przed wyborami kiełbasę wyborczą opłaca wpływowe grupy interesów, rozpoczyna wiele zbędnych inwestycji, żeby na jakiś czas stworzyć miejsca pracy na budowach. Pozostaje jeszcze pytanie skąd bank centralny bierze pieniądze na kupno obligacji rządowych. Oczywiście drukuje, choć w praktyce nie oznacza to wprowadzenia pras drukarskich na wysokie obroty, tylko emisję wielkich ilości pieniądza w postaci elektronicznej, a taki bywa groźniejszy niż drukowany, bo szybciej się przemieszcza. [...]”“Załóżmy przez chwilę, że pomimo wielu publicznych ostrzeżeń i wbrew opinii publicznej koalicja rządząca przeprowadzi zmiany w ustawie o NBP i plan zarysowany w rozmowie prezesa NBP i ministra spraw wewnętrznych będzie realizowany. Jak to wpłynie na zachowanie rządu już wiemy, rozpocznie się pożyczanie bez umiaru i psucie finansów publicznych. A jeżeli ktoś uważa, że przecież rząd jest odpowiedzialny, że tak nie postąpi bla, bla, bla, to niech wykona doświadczenie intelektualne i zastanowi się jak sam by postąpił, gdyby dostał taka polisę od prezesa NBP, jako opisana powyżej. I czy mimo, że nigdy nie był w kasynie, nagle nie rzuciłby swojej pracy i nie pognał do najbliższego kasyna, w myślach licząc już pewne zyski. Tak samo zrobią politycy PO, gdy dostaną polisę od NBP, która mówi, że mogą sprzedać dowolna ilość obligacji. Rzucą na kraj dowolna ilość wydrukowanych pieniędzy, żeby tylko wygrać wybory.”..]]>.(źródło ) ]]>

Tylko mniejszość potrafi zrozumieć zasady działania tego systemu ( kredytowego ) Owa mniejszość to albo ludzie ogromniezainteresowani płynącymi zeń korzyściami finansowymi ,albo ludzie( politycy ) uzależnieni od jałmużny, która system ów zapewnia. Ludzie z tych dwóch grup społecznychnigdy nam się nie przeciwstawią . Natomiast zdecydowana większość ludzi nie jest stanie zrozumieć i pojąć owej władzy i wyższości nad innymi , jaką daje kapitał wytworzony i pomnożony w tym systemie. Ludzie ciznoszą ucisk bez słowa skargi , bez cienia świadomości , bez żadnych podejrzeń wobec systemu , który przynosi szkodę im ich interesom „ ….List Braci Rothschildów do bankierów z Nowego Yorku 1863 rok . „..(]]>więcej]]>)

Jendroszczyk „ „ Węgierski rząd chce uczynić z banku centralnego narzędzie swojej polityki gospodarczej „.....”Kłóci się to z systemem obowiązującym w państwach UE. Jak zapewnia jednak szef rządu węgierskiego, święta zasada niezależności banku centralnego nie zostanie naruszona, gdyż EBC jest zawsze dokładnie informowany o wszelkich działaniach banków narodowych. „....”Orban zarzuca bankowi centralnemu, że hamuje wzrost gospodarczy i prowadzi błędną politykę, podnosząc stopy procentowe. Czyni tak, starając się ograniczyć inflację, co jednak odbija się niekorzystnie na PKB. Węgry znajdują się w stanie stagnacji gospodarczej i nic nie wskazuje na to, by okres ten miał się szybko skończyć. OECD przewiduje spadek węgierskiego PKB o 0,6 proc. „.....”Do czego potrzebna jest Orbanowi kontrola nad bankiem centralnym? – Są dwie przyczyny. Po pierwsze, rząd Orbana postępuje według zasady, że nie pozwoli sobie niczego narzucać w sprawach gospodarczych, a po drugie, chce mieć do dyspozycji wszelkie narzędzia w prowadzeniu niezależnej polityki gospodarczej – tłumaczy Kai-Olaf Lang z niemieckiej fundacji Nauka i Polityka. Jego zdaniem ocena działań gospodarczych rządu Orbana nie może być jednoznacznie negatywna. Przeprowadził udaną reformę rynku pracy, wprowadził liniowy podatek na poziomie16 proc., dokonuje konsolidacji budżetu i stara się naprawić system funduszy emerytalnych. Jednocześnie głosi hasła niezależności gospodarczej Węgier,” ….(]]>więcej)]]>

"Wojna o pieniądz"Song Hongbing "Kto pragnie uzależniać ludzi od kredytów? Do kogo należy amerykańska Rezerwa Federalna? Po co stworzono Międzynarodowy Fundusz Walutowy? A przede wszystkim: w jaki sposób prowadzona jest globalna wojna o pieniądz? Song Hongbing, chiński analityk finansowy, stara się odpowiedzieć na te pytania, spoglądając na świat zachodni z zewnątrz i usiłując dociec, w którym momencie ta dynamicznie rozwijająca się cywilizacja popełniła błąd, który doprowadził do dzisiejszego permanentnego kryzysu i rosnącego zadłużenia. Jego opowieść obejmuje ostatnie trzy wieki historii Europy i Ameryki, poczynając od założenia Banku Anglii w 1694 roku, poprzez dzieje rodziny Rothschildów i ich imperium finansowego, powołanie Rezerwy Federalnej, udział kół finansowych w inspirowaniu dwóch wielkich wojen światowych, rezygnację z parytetu złota, aż po kryzys naftowy lat siedemdziesiątych, klęskę "azjatyckich tygrysów" w latach dziewięćdziesiątych i ostatni kryzys finansowy na rynku nieruchomości USA. Przedstawiając dzieje powolnego upadku Zachodu polegającego na dobrowolnym oddawaniu się państw w niewolę banków, autor pragnie ostrzec Chiny i inne dynamicznie rozwijające się kraje Azji przed popełnieniem błędów, które mogą doprowadzić do utraty nie tylko dobrobytu, ale także suwerenności.Jednakże ta książka, pisana dla azjatyckiego czytelnika, może być również pouczająca dla nas. Choć bowiem popełniliśmy już wiele z błędów, o których pisze autor, zawsze jest nadzieja, że nie będziemy popełniać następnych. „...(]]>więcej]]>)

Melvin Sickler „ Jak powiedział to pewnego razuMayer Anselm Rothschild:„Pozwólcie mi tworzyć i kontrolować pieniądze państwa, a ja nie dbam o to, kto ustala jego prawa.” …..”4 czerwca 1963 roku prezydent Kennedy podpisał dokument prezydencki, zwany Dekretem Prezydenta nr 11110 (Executive Order11110), który stanowił poprawkę Dekretu Prezydenta nr10289 z dnia 19 września 1951 r.Dało to Kennedy'emu, jako prezydentowi Stanów Zjednoczonych, prawną możliwość tworzenia własnych pieniędzypotrzebnych do prowadzenia działalności państwa, pieniędzy, które należałyby do społeczeństwa i byłyby wolne od długu i odsetek.Wydrukował więc banknoty Stanów Zjednoczonych, kompletnie ignorując banknoty Rezerwy Federalnej pochodzące z prywatnych banków Rezerwy Federalnej„.....”Nasze obliczenia pokazują ,że Kennedy wyemitował 4 292 893 825 dolarów w gotówce. Było doskonale oczywiste,że Kennedy zdecydował się podważyć System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Zaledwie kilka miesięcy później, w listopadzie 1963 r światem wstrząsnęła szokująca wiadomośćo zamachu na prezydenta Kennedy'ego.”.....” Interesujące jest to, że następnego dnia po zamachu na Kennedy'ego, wszystkie banknoty Stanów Zjednoczonych, które wyemitował Kennedy, zaczęły być wycofywane z obiegu”...(]]>więcej )]]>

akub Woziński Gdyby wierzyć zapewnieniom chińskiego autora książki „Wojna o pieniądz” (]]>cześć pierwsza dostępna tutaj]]>; ]]>druga tutaj]]>), Hong Song Binga, światem rządzi nieprzerwanie od 200 lat do dziś rodzina Rothschildów. Ile w tym poglądzie prawdy, a ile spiskowej teorii dziejów? „.....”Gdy 27 lipca 1836 roku umierał Nathan Rothschild, jego majątek wynosił ok. 3,5 miliona funtów. Dla porównania: obecny majątek Billa Gatesa wynosi ok. 0,49% amerykańskiego PKB, zaś majątek Rothschilda wynosił 0,62% PKB ówczesnej Wielkiej Brytanii. Aby zrozumieć, jak wielka była to potęga, pamiętajmy, że Nathan miał jeszcze czterech braci-partnerów, którzy dysponowali majątkiem o podobnej skali. James Rothschild, szef oddziału paryskiego, był królem europejskich kolei, zaś o rezydującym w Austrii Salomonie mówiono, że choć wprawdzie Austria ma cesarza Franciszka, to królem jest Salomon. „.....”Sukces Rothschildów polegał przede wszystkim na umiejętnym wykorzystaniu systemu państwowych obligacji dłużnych. Dziedzina ta stanowiła ich główny przedmiot zainteresowań – pożyczki dla sektora prywatnego wynosiły zaledwie 16% wszystkich udzielanych przez nich kredytów. Wszystkie rządy zwracały się właśnie do Rothschildów „....”niezwykle istotnym czynnikiem w akumulacji takiego kapitału była wola seniora rodu, Mayera Amschela, aby majątek nie przechodził na osoby spoza rodziny. Rothschildowie pobierali się między sobą i mieli nawet na tyle szczęścia, że uniknęli chorób genetycznych. Męscy członkowie rodziny nie noszący nazwiska Rothschild byli skrupulatnie odsuwani od rodzinnego biznesu. Bracia żyjący w różnych miastach zachowywali do siebie bezgraniczną ufność i ratowali siebie nawzajem w krytycznych momentach, przesyłając sobie złoto. Rodzinną solidarność cementowała nadto ich narodowość oraz judaizm, który przez długi czas utrudniał im objęcie oficjalnych stanowisk państwowych w chrześcijańskich krajach. „.....” Z kolei James Rothschild pomagał wojskom rosyjskim w tłumieniu powstań: listopadowego i styczniowego. W 1831 roku dostarczał Rosjanom broni i negocjował sporą pożyczkę, lecz ostatecznie wystraszył się, wiedząc, jak wielką sympatią cieszyła się sprawa Polska. Z kolei kampania wojsk rosyjskich z 1863 roku była finansowana z pożyczki udzielonej im w kwietniu 1862 roku „...(]]>więcej]]>)

W końcu 1913r.   redaktor „Economist Europeen” Edmon Teri, działając z polecenia 2 francuskich ministrów, dokonał oceny gospodarki Rosji. Odnotował on porażające sukcesy we wszystkich dziedzinach. Pisał on: Jeżeli sprawy narodów Europy począwszy od 1912 do 1950 r. będą rozwijały się tak jak to miało miejsce w latach 1900 do 1912r. – Rosja w połowie bieżącego wieku będzie triumfować nad Europą  tak w politycznym, jak i gospodarczym i finansowym zakresie.  „...”W ciągu 20 lat panowania Mikołaja II liczba ludności imperium wzrosła o 50 mln tj. o 40 %. Naturalny przyrost stanowił  około 3 mln ludności w ciągu roku. Równocześnie z przyrostem naturalnym  - wyraźnie wzrósł ogólny poziom dobrobytu ludności.  Nastąpił wydatny rozwój rolnictwa. Podwoiły zbiory żyta, pszenicy i jęczmienia. Plony zbóż sięgały w przeliczeniu miliardów rubli. Ogromną ilość zbóż eksportowano. Miliony świń, owiec i setki tysięcy krów i koni. Niezliczona ilość drobiu. Rosja karmiła pół świata. Owca kosztowała dwa ruble, krowa dziesięć, a dobry robotnik zarabiał miesięcznie w fabryce do stu rubli!  Oszczędności w kasach państwowych wzrosły z 300 mln w 1894 r. do 2 mld rubli „.....”W Rosji nastąpił szybki rozwój przemysłu metalurgicznego. Prawie czterokrotnie wzrósł wytop żelaza, wytop miedzi – pięciokrotnie, wydobycie rudy żelaza – również  wzrosło pięciokrotnie. Szczególnie w ostatnich latach panowania znacząco rozwijał się przemysł maszynowy. Podstawowy kapitał głównych rosyjskich zakładów przemysłu maszynowego tylko w ciągu 3 lat (1911 – 1913) wzrósł ze 120 do 220 mln rubli. Produkcja wyrobów bawełnianych również podwoiła się. Ogólna ilość zatrudnionych w przemyśle w ciągu 20 lat z 2 mln wzrosła do 5 mln robotników.   „.....”. Rezerwy złota banku centralnego  z 648 mln w 1894r. wzrosły do 1.604 mln w 1914r. Budżet wzrastał bez wprowadzania nowych i podnoszenia dotychczasowych  podatków. Wzrost wpływów budżetowych był wyłącznie efektem wzrostu gospodarczego państwa. Jeszcze na początku XX w. rząd Rosji mógł wyasygnować na różne potrzeby państwa sumę rzędu dwóch miliardów rubli w złocie. Jest to suma kolosalna i wątpliwe czy jakiegokolwiek ówczesne państwo posiadało budżet tej wielkości. „.....”O rozwoju  oświaty świadczą następujące dane: w 1914r. nakłady na szkolnictwo  wyniosły 300 mln rubli. Na początku panowania cara nakłady te wynosiły zaledwie 40 mln. Bardzo znacząco wzrosło wydawnictwo książek. ( ]]>http://naszeblogi.pl/39026-w-rosji-tusk-moze-trafic-na-15-dni-do-wiezienia]]> )

rzysztof Rybiński „ Byłem w Krynicy na prezentacji niektórych elementów programu gospodarczego PiS przez Jarosława Kaczyńskiego. Z godzinnego wystąpienia do mediów przebije się pewno to, co sądzi o roli funkcjonariuszy poprzedniego reżimu w obecnym biznesie, sięganie do głębokich kieszeni w czasach kryzysu (podwyżka podatku PIT dla najbogatszych, podatek bankowy i od sieci sklepów wielko-powierzchniowych) oraz podwyżka płacy minimalnej. Z pewnością olbrzymie kontrowersje będzie budziła podwyżka płacy minimalnej, a kluczowym argumentem będzie utrata konkurencyjności przez firmy ulokowane w Polsce. Sztandarowym przykładem przeciw podwyżce płacy minimalnej jest wzrost jednostkowych kosztów pracy we Włoszech o 25% w porównaniu z Niemcami, co doprowadziło do utraty konkurencyjności przez chorego człowieka Europy, jak Włochy nazwał The Economist w 2005 roku. „....”książkę najbardziej wpływowego historyka ekonomicznego Nialla Fergussona „Civilization. The West and The Rest”, „....”W tej książce stawia pytanie dlaczego rewolucja przemysłowa XVIII wieku zaczęła się właśnie w Anglii, a nie w innych krajach Europy. Kluczowy argument, zdaniem Fergussona, to fakt, że płace w Anglii silnie wzrosły i były o wiele wyższe niż w innych częściach Europy, a wysokie koszty pracy zmusiły brytyjskie przedsiębiorstwa do innowacyjności i do postępu technologicznego. I w ten sposób Wielka Brytania stała się globalnym imperium. Natomiast jeżeli w kraju płace są niskie, a siła robocza tania, to przedsiębiorcy nie maja bodźców do postępu technologicznego. „....”Niestety w tej dziedzinie w minionych latach trend jest w drugą stronę i innowacyjność w Polsce dramatycznie spada, co ilustruje powyższa tabelka z opublikowanego dwa dni temu raportu World Economic Forum, według którego Polska w dziedzinie innowacyjności spadła z 44 miejsca na świecie w 2006 roku na 65, w tym o dwa oczka w ciągu minionego roku. „....]]>(więcej )]]>

Rybiński „Po publikacji pomysłu o stypendium demograficznym rozpoczął się atak wolnościowców na ten pomysł, tezy tego ataku można podsumować tak: zlikwidować ZUS, obniżyć podatki i wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Otóż tego się nie da zrobić od tej strony, bo obniżenie podatków bez obniżenia wydatków generuje wysoki deficyt budżetowy, dług publiczny szybko rośnie i po chwili mamy poważny problem.
Dlatego problem zbyt dużego i drogiego państwa trzeba zaatakować od drugiej strony. Od ograniczenia wydatków. Ale ograniczenie wydatków dla samego obniżenie deficytu się nie uda, bo to nikogo nie przekonuje, próbowało to robić kilku ministrów finansów, bez powodzenia. Ale jeżeli zaczniemy ograniczać marnotrawione wydatki po to, że urodziło się więcej dzieci i żeby naród przestał wymierać, to wtedy może się udać „...(]]>więcej )]]>

Krzysztof Rybiński „ Efekty demontażu OFE- Nie są znane szczegółowe propozycje, ale można przypuszczać, że do ZUS zostaną przesunięte przede wszystkim obligacje, a w OFE zostaną akcje i część obligacji. Dzięki temu obligacje które przejmie ZUS nie będą się liczyły do długu publicznego, i w grudniu 2013 roku nastąpi skokowy spadek oficjalnego długu publicznego, a ryzyko upadku z klifu fiskalnego zostanie dołożone w czasie o jakieś dwa lata, czyli poza wybory 2015 roku. Oczywiście o tyle samo lub nawet więcej wzrośnie ukryty dług w ZUS-ie, ale Polacy już tego nie zrozumieją, a na razie inwestorzy finansowi to ignorują. Do czasu.- Ale jeżeli zostaną przeniesione tylko obligacje, to nie bezie z tego dodatkowej gotówki i dziura w ZUS przekroczy 70 mld złotych. Dlatego zostanie zawieszona w całości składka do OFE i dziura w ZUS spadnie o kilkanaście miliardów. To znowu kupi trochę czasu, może pół roku, może rok. Ale i tak operacja całkowitej likwidacji OFE będzie miała miejsce najpóźniej w 2016 roku.- Jeżeli zostaną przeniesione też akcje, co jest mało prawdopodobne w 2013 roku, ale pewne w następnych latach, to będzie bardzo silny negatywny efekt dla giełdy, bo ZUS będzie sprzedawał akcje w celu pozyskania środków na emerytury.- Ludzie oczywiście nie zrozumieją, że demontaż OFE jest dokładnie takim samym działaniem jak grabież depozytów na Cyprze. Tylko tam w zamian za zabrane depozyty ludzie dostaną nic nie warte akcje banków, a w Polsce w zamian za zabrane obligacje (o ratingu inwestycyjnym) i ewentualnie akcje firm ludzie dostaną nic nie warte zapisy w ZUS, który jest piramidą finansową. Ale to są zbyt skomplikowane rzeczy, żeby przebiły się do masowych mediów.- W ciągu kilku lat wszystkie środki zebrane w OFE zostaną utopione w ZUS-ie, a potem Polska i tak spadnie z klifu fiskalnego, ale będzie to już nie za obecnej kadencji rządu, więc cel polityczny zostanie zrealizowany.Zastanówmy się przez chwilę. To wszystko zostanie zrobione dlatego, że politycy nie są w stanie narazić się wpływowym grupom interesów i ograniczyć wydatków, które trafiają do tych grup. Łatwiej pozbawić pieniędzy miliony ludzi, niż narazić się grupom interesów liczącym kilkadziesiąt tysięcy osób. Pokazywałem wielokrotnie, że można łatwo uzyskać oszczędności w wysokości 30-40 mld złotych corocznie, ale oczywiście trzeba się narazić różnym bardzo wpływowym ludziom. Ale jak widać się nie da, więc obecny system będzie trwał, ostatnie rezerwy będą przejadane, aż dojdzie co jego całkowitego załamania. I albo skończy się potężnym kryzysem, który wymusi odkładane reformy, albo po drodze będą podnoszone podatki co doprowadzi do stagnacji na wiele dekad. W każdym razie dobrych scenariuszy dla Polski już nie ma. A najsmutniejsze jest to, że w świetle planowanych przez Sami Wiecie Kogo działań, reforma emerytalna stała się jednym z najbzdurniejszych działań jakie kiedykolwiek w Polsce podjęto. Bo ZUS dalej pozostanie piramidą finansową, a jednocześnie stracono miliardy złotych w postaci pobranych przez PTE opłat, które w większości trafiły za granicę jako dywidendy. Trudno będzie ten absurd przebić. No może jeszcze ewentualna próba wejścia do euro w najbliższych latach może mieć podobne skutki. „...]]>.(źródło ) ]]>

prof. Leokadia OręziakDziałanie instytucji finansowych na rzecz utrzymania Otwartych Funduszy Emerytalnych niewiele różni się od działania mafijnego„...”Obawiam się, że część polskich elit politycznych prowadzi lobbing na rzecz towarzystw emerytalnych.....”Najbardziej na przymusowym, drugim filarze, zyskująPowszechne Towarzystwa Emerytalne, należące w większości do największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Pobierają opłaty za zarządzanie i prowizje od środków trafiających do OFE –dzięki państwowemu przymusowi mogą mieć ten strumień środków przez 50 lat działalności zawodowej człowieka. Druga grupa beneficjentów towielkie spółki giełdowe. OFE kupiły akcje ok. 250 spółek giełdowych.Tym, którzy grają na giełdzie, zależy na podtrzymywaniu OFE, bo utrzymują one duży popyt na akcje.Gdyby nie było OFE, akcji wielu spółek w ogóle nie udałoby się sprzedać, a jeśli już, to po znacznie niższej cenie.„....”Ten system bezwzględnie należy zlikwidować i w ogóle należało go nie tworzyć. Teraz mamy trudniejszą sytuację, ponieważ Polska została potężnie zadłużona, żeby OFE utrzymać. „....”Bardzo dobrze opisuje to laureat Nagrody Nobla prof. Joseph Stiglitz, który pokazuje rolę Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego jako dogodnego środka podporządkowania sobie grupy krajów– głównie Ameryki Łacińskiej, Europy Środkowo-Wschodniej i Azji – krajom wysoko rozwiniętym, zwłaszcza USA.Gdy przyjrzeć się towarzystwom emerytalnym operującym w Polsce, są to firmy wywodzące się przede wszystkim z USA, Niemiec, Francji czy Holandii. „....”udało się to Węgrom,gdzie dano ludziom wybór: albo potwierdzisz swoje uczestnictwo w OFE, albo wracasz do systemu państwowego.Okazało się, że w OFE zostało mniej niż 2 proc. członków, reszta wróciła do ich ZUS. Obawiam się, że część polskich elit politycznych prowadzi lobbing na rzecz towarzystw emerytalnych. Zresztą walka z instytucjami finansowymi nie jest prosta – towarzystwa emerytalne pośrednio są powiązane z potężnymi agencjami ratingowymi, a te mogą nas szantażować obniżeniem ratingu, co będzie rzutować negatywnie na wiarygodność naszego kraju. Te metody nie różnią się bardzo od działania mafijnego. ...( ]]>http://naszeblogi.pl/42784-ofe-konsoliduje-smietnik-polityczny-wokol-kacyka-gowina]]> )

INFO: 800 mld juanów (ponad 123 mld USD) wyniósł w 2010 r. deficyt budżetu centralnego Państwa Środka. Przychody Chin sięgnęły w tym okresie 4,26 bln juanów (ponad 657 mld USD), a wydatki 5,06 bln juanów (ponad 780 USD). Oznacza to jednak, że deficyt budżetowy Chin wyniósł zaledwie nieco ponad 2% PKB tego kraju.Z kolei zadłużenie publiczne Chin na koniec 2010 r. sięgnęło 6,75 bln juanów (ok. 1,04 bln USD) i było poniżej limitu wyznaczonego na 7,12 bln juanów (ok. 1,1 bln USD).”..]]>.(źródło ) ]]>

Inflacja w Chinach w grudniu 2012 r. mocniej wzrosła - wskaźnik wyniósł 2,5 proc. rdr wobec 2,0 proc. w listopadzie - podało w komunikacie Narodowe Biuro Statystyki. „...(]]>źródło )]]>

Chiny „ Dług Publiczny 16.3 procent PKB „ .]]>.(źródło ) ]]>

----------
Mój komentarz

Rybiński jest inteligentnym człowiekiem , co najlepiej widać po jego tekstach opisujących rzeczywistość . Dlatego konsekwentne jego stanie po stronie lichwiarstwa nie jest wynikiem niewiedzy , braku dostępu do informacji informacji , czy braku przemyśleń . Nie jest pożytecznym idiotą zachodnich oligarchów i lichwiarstwa .

Rybiński twardo broni OFE, obok Gowina i Korwina Mikke . OFE jest nie tylko największym przekrętem finansowym i jakimś zakresie ustrojowym III RP na szkodę Polaków i państwa polskiego , ale tak kumulacja kapitału i decyzji co z nim zrobić również stanowi ogromne niewyobrażalne zagrożeni polityczne dla stabilności państwa

Rybiński podsunął Kaczyńskiemu pomysł, który jest faktycznie od dawna zaplanowaną operacją Niemiec i zachodnich oligarchów ściągnięcia co najmniej kilku milionów zdemoralizowanych imigrantów do Polski . Dlacze4go zdemoralizowanych , ano dlatego , ponieważ dzięki pomysłowi tysiąca złotych bonusu demograficznego na każde dziecko do osiemnastego roku życiu ściągnie do nas niepracująca cała zasiłkowa , lewacka hołota z całej j Europy . Samotne matki, które nawet nie wiedzą kto jest ojcem ich kilkorga dzieci, narkomani ze swoimi dziećmi lumpy i tym podobne Skutkiem tego będzie załamani etniczne , religijne i kulturowe , a także polityczne narodu polskiego .

Trzeci filar ujarzmienia Polski przez lichwiarstwo jest całkowicie niezależny od rządu ban centralny oraz zakaz finansowani deficytu bezpośrednio przez NBP .

Rybiński dobrze sobie zdaje ,że problemem dla państwa nie jest zależność tak jak w Chinach banku centralnego od rządu . Ale polityka tego rządu . USA przy posiadaniu należącego do dziedzicznych rodów oligarchów prywatnego banku centralnego FED mają dług publiczny w wysokości 100 procent PKB, a deficyt niekiedy na poziomie 10 procent PKB. Dokładnie tak samo jest w całej Europie. Grecji, Włoszech, Francji , Hiszpanii, Wielkiej Brytanii . Za to Chiny, które maj model w którym rząd kontroluje bank centralny deficyt budżetowy wynosi 2 procent, zadłużenie państwa w stosunku do PKB 16 procent, a inflacja 2.5 procent .

Problemem jest polityka państwa. A także ustanowienie tak zwanego Konsensusu Waszyngtońskiego, który jest w wypadku Polski ustrojem kolonialnym . System jest tak skonstruowany, by podporządkować finansowo rząd zachodnim rodom oligarchów ,poprze posiadane i kontrolowane prze nich banki i instytucje finansowe jak chociażby OFE. Dodatkowo istniejący system finansowy i bankowy służy procesowi wywłaszczania ludności i niszczenia stanowiących konkurencje dla koncernów małych i średnich firm. Na przykład zachodni oligarchowie dostają dla swoich banków z z EBC pieniądze na 0.,5 procenta , pożyczają później należących do nich koncernom na 1 procent, aby te wykupiły i zniszczyły konkurencje na przykład polską , a tejże konkurencji , aby ja dobić pożyczają na 10 procent . Z samej tylko Polski zachodni rody oligarchów lichwiarskich dostają 40 miliardów złotych haraczu w postaci odsetek.

Belka powiedział ,że państwo zadłużone we własnej walucie nie może zbankrutować . Powiedział tez , że w sytuacji , gdyby Polska przejęła kontrole nad swoim długiem , to lichwiarze zaczęliby panice wycofywać się z Polski . Belka nie powiedział dokładnie dla czego .

Chodzi o niedopuszczenie do dyktowania Polsce przez kartel lichwiarskich warunków pożyczek udzielanych Polsce oraz wymuszania na niej wprowadzania wygodnych dla zachodnich oligarchów zmian ustrojowy i prawnych . Dopóki bank centralny w Polsce, czyli NBP nie zostanie podporządkowany władzy wykonawczej , czyli dopóki rząd Polski nie odzyska kontroli nad polskim systemem finansowym i dopóki nie będzie w stanie kontrolować na tej drodze oligarchów i koncerny dopóki nie możemy mówić o faktycznej suwerenności Polski

video Nadszedł czas by walczyć - Bank Centralny
video Dyktatura banków
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek Mojsiewicz]]>  i ]]>Twitt]]>

]]>Link do Różne takie ]]>

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
ozdziały 1]]>„ Dobre złego początki „ ]]>2 ]]>Na końcu którego będzie o bogini Kali „ ]]>3 ]]>„Nie należy nerwosolu pić na oko ]]>4 ]]>„ O rzeźbie Niosącego Światło ]]>5 ]]>„Impreza u Starskiego „ ]]>6 ]]>„Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ Mutant „ ]]>

Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (3 głosy)