Rosja proponuje Orbanowi sojusz przeciw Niemcom i USA ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

Główny ideolog Kremla i promotor koncepcji Eurazji Aleksander Dugin oświadczył w wywiadzie dla portalu „Alfahir”, należącym do skrajnie prawicowej węgierskiej partii Jobbik, że nadeszła epoka imperiów. Dlatego takie kraje jak Austria, Rumunia czy Węgry powinny się połączyć w „jeden blok”. ….”Państwa narodowe to przeżytek. Takie małe kraje jak Austria, Węgry, Serbia, Słowacja i Rumunia powinny utworzyć imperium, pod nazwą „potężna Europa Wschodnia”. Ten blok stanowiłby strefę buforową między Unią Eurazjatycką pod przewodnictwem Rosji a niemiecką Europą „....”podkreślił Dugin, przekonując, że to „idealny sposób na to, by Węgry wróciły do dawnej świetności oraz sytuacji etnicznej z czasów sprzed traktatu z Trianonu”. ….”Jeśli chodzi o pozostałe kraje Europy Środkowej i Wschodniej to Dugin widzi je albo w Unii Eurazjatyckiej, albo jako część przyszłego niemieckiego imperium. Ponieważ nie zaliczył Polski ani do nowego bloku pod przewodnictwem Węgier, ani do Eurazji, wydaje się, że przydzielił nas do „niemieckiej Europy”. Podobnie jak kraje Bałtyckie.

Wcześniej, w swej książce „Podstawy Geopolityki” główny ideolog Kremla twierdził, że „w wielkim starciu cywilizacji atlantyckiej i kultury eurazjatyckiej to wszystko, co znajduje się między Rosją a Niemcami – Polska, Ukraina - musi po prostu zniknąć”.....”. W czerwcu ubr. Dugin uczestniczył w tajnej konferencji w Wiedniu, wraz z przedstawicielami francuskiego Frontu Narodowego oraz Syrizy, która w ubiegłą niedzielę wygrała wybory parlamentarne w Grecji. „...(źródło ) „5 grudnia odbyła się w gmachu węgierskiego parlamentu uroczystość, podczas której premier Viktor Orbán przyznał obywatelstwo węgierskie 500-tysięcznej osobie, aplikującej o nie na podstawie uproszczonej procedury, obowiązującej od stycznia 2011 roku. Korzystają z niej przede wszystkim Węgrzy z państw sąsiednich, zamieszkujący tereny odłączone od Węgier na mocy traktatu z Trianon z 1920 roku „.....”Od dojścia do władzy partii Fidesz wzrosło zaangażowanie władz węgierskich w sprawy liczącej ok. 2,5 miliona społeczności Węgrów zamieszkującej państwa sąsiednie. Jest to tradycyjnie istotny element politycznego węgierskiej prawicy. Rząd Orbána akcentuje hasła jedności narodu węgierskiego i potrzebę budowania „solidarności narodowej ponad granicami państwa”. Jednym z pierwszych działań rządu było przyjęcie w maju 2010 roku ustawy wprowadzającej uproszczoną procedurę ubiegania się o obywatelstwo dla Węgrów mieszkających za granicą. W nowej konstytucji wzmocniono przepis o odpowiedzialności państwa za los społeczności Węgrów za granicą, „.. ….(więcej )„László Kövér, przewodniczący węgierskiego parlamentu, powiedział, że Węgry mogą rozważyć kwestię swojego członkostwa w UE, jeśli Bruksela będzie dyktować jego krajowi, jak ma się rządzić. ...”Kövér zaznaczył, że w "najgorszym przypadku" Węgry uniezależnią się od Brukseli tak jak w 1989 uwolniły się od wpływów Moskwy.Polityk podkreślił, że .Ze słowami przewodniczącego węgierskiego parlamentu zgodził się poseł do Parlamentu Europejskiego z rządzącej na Węgrzech partii Fidesz, Tamasz Doics:"László Kövér bardzo wyraźnie odniósł się do problemów funkcjonowania Unii Europejskiej, europejskie wartości są nam obce, sami powinniśmy określić kwestię swojej przyszłości w UE" - powiedział Doics”.. ...(więcej )Nadwyżka w bilansie niemieckiego handlu zagranicznego w 2014 r. po raz kolejny pobiła rekord: 285 miliardów euro – informuje niemiecki dziennik „Die Welt”, powołując się na dane monachijskiego Instytutu Badań nad Gospodarką (Ifo). „...”Chiny miały nadwyżkę w handlu zagranicznym na poziomie 150 mld euro, a Arabia Saudyjska, główny eksporter ropy na świcie: 100 mld euro „...” Poprzedni rekord Niemcy ustanowiły w 2013 r.: 198 mld. euro. Największą częścią ubiegłorocznej nadwyżki jest – według Ifo - 170 mld EUR dóbr wyeksportowanych do eurolandu. To ekwiwalent 7,5 proc. PKB Niemiec, co jest naruszeniem rekomendowanego przez Komisję Europejską poziomu 6 proc. „....”Najważniejsze niemieckie artykuły eksportowe, to auta i części samochodowe, maszyny i wyroby przemysłu chemicznego. Najwięksi odbiorcy niemieckich towarów to: Francja, USA i Wielka Brytania.. W handlu z większością krajów, w tym zwłaszcza z USA, Niemcy odnotowują nadwyżkę; wyjątki to Chiny, Norwegia i Holandia. „...”Najważniejsze niemieckie artykuły eksportowe, to auta i części samochodowe, maszyny i wyroby przemysłu chemicznego. Najwięksi odbiorcy niemieckich towarów to: Francja, USA i Wielka Brytania.. W handlu z większością krajów, w tym zwłaszcza z USA, Niemcy odnotowują nadwyżkę; wyjątki to Chiny, Norwegia i Holandia. „....(źródło )Kanclerz Niemiec Angela Merkel przemawiając w Australii szefowa niemieckiego rządu ostrzegła, że konflikt na Ukrainie może rozlać się na cały region. Zarzuciła Putinowi, że stosuje prawo silniejszego ignorując siłę ustaleń międzynarodowych. „...”Jak dodała kanclerz Niemiec, Rosja uwięziona jest w starym sposobie myślenia traktując Ukrainie jako własną strefę wpływów. Niemiecka kanclerz ostrzegła przed rozszerzaniem się konfliktu.Jak mówiła, nie chodzi tylko o Ukrainę, ale też o Mołdawię czy Gruzję, a być może nawet o kraje zachodnich Bałkanów. Zdaniem Merkel Rosja stawia pod znakiem zapytania cały system bezpieczeństwa w Europie.”. ….(więcej )Największa tragedia narodowa Węgier zdarzyła się 4 czerwca 1920. W ojej obliczu zbladły wszelkie wcześniejsze klęski, jakich doświadczali Madziarowie: czy to wygaśnięcie dynastii Arpadów, czy to druzgocząca przegrana w bitwie pod Mohaczem, czy to nieudane powstanie Rakoczego i późniejsze z lat 1848-49. Wszystkie one okazały się niczym w porównaniu z postanowieniami traktatu pokojowego podpisanego w pałacu Trianon w Wersalu i kończącego ostatecznie I wojnę światową oraz regulującego status Węgier w Europie - dawniej stanowiących cześć monarchii Austro-Węgierskiej.

Na mocy traktatu w Trianon Węgry utraciły 70% swojego dawnego terytorium. Gdyby chcieć to sobie wyobrazić na przykładzie Polski, to wystarczy pomyśleć, że z naszego kraju państwom ościennym oddane zostaje wszystko, prócz Mazowsza i Podlasia i tylko do tych dwóch województw zredukowane zostaje całe nasze terytorium. Obszar Węgier podzielono między Austrię, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Rumunię i Czechosłowację. 

Siedmiogród został przejęty przez Rumunię, Słowacja i Ruś Zakarpacka przez Czechosłowację, Chorwacja, Bośnia i Baczka przez Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Banat zaś podzielony między Rumunię i Jugosławię. Na rzecz Austrii Węgry traciły zamieszkane w dużej części przez ludność niemieckojęzyczną zachodnie części komitatów Sopron Moson i Vas, z których utworzono prowincję Burgenland. W wyniku ustaleń traktatu Węgry utraciły dostęp do morza, ponad połowę ludności (z 21 milionów pozostało 8) oraz dwie trzecie obszaru państwa (z 325 tys. km2 pozostało 93 tys. km2). Poza granicami Węgier znalazło się 5 milionów ludności węgierskiej (pozostała cześć utraconej ludności nie była rdzennego pochodzenia Madziarami), a konsekwencje tych ustaleń z niewielkimi zmianami pozostają w mocy do dnia dzisiejszego.

Traktat w Trianon Węgrzy traktują jako ogromną niesprawiedliwość dziejową, a jego postanowienia współcześnie coraz częściej traktowane są jako kontrowersyjne, chociaż ze względów politycznych opinie takie wygłaszane są bardzo ostrożnie i wciąż pozostają w mniejszości. W pierwszej wojnie światowej Węgry wzięły udział jako cześć Monarchii Austro-Węgierskiej, w trakcie której trwania nie istniały jako samodzielny podmiot polityczny, w związku z czym nie prowadziły własnej odrębnej polityki zagranicznej ani nie miały prawa zabierać głosu odnośnie decyzji podejmowanych w Wiedniu na dworze Habsburgów. Tymczasem jako jedyne zostały ukarane w tak drastyczny sposób, w ramach którego prócz okrojenia terytorium dochodziła również konieczność wypłacenia odszkodowań wojennych oraz liczne ograniczenia innej natury, które wstrzymały rozwój kraju na kolejne kilkanaście lat (m.in. zakaz rozwoju kolei - głównego środka ówczesnej komunikacji dalekobieżnej czy utrzymywania własnej armii). ….(źródło ) „- Jesteśmy dumni, że możemy wziąć udział w oporze przeciw międzynarodowemu finansowemu terroryzmowi „....„W kolejną sobotę siły popierające Fidesz i Orbána chcą zwołać przy placu Bohaterów setki tysięcy zwolenników rządu i nowej konstytucji. Chcą w ten sposób wesprzeć wysiłki rządu Orbána w unormowaniu stosunków z instytucjami międzynarodowymi.Federacja ponad tysiąca organizacji pozarządowych CET wydała "Deklarację dla Narodu" - popierającą władzę i sprzeciwiającą się atakom na suwerenność państwa, szczególnie w sferze monetarnej i ingerencji przedstawicieli obcego kapitału za pośrednictwem międzynarodowej finansjery. Organizacja reprezentuje różnorodne stowarzyszenia o charakterze społecznym, gospodarczym i kulturalnym z całych Węgier i krajów sąsiednich. Wzywają Unię i USA, by "zaprzestały ataków na Węgry". „...”Kiedy ten dług narastał, a działo się to głównie w ciągu ośmiu lat rządów socjalistów - z ok. 50 proc. do 83 proc., Komisja Europejska nie protestowała „...Tak opisał sytuacje na Węgrzech Piotr Falkowski „...(więcej )Gorbaczow „Jego zdaniem Niemcy chcą dokonać nowego podziału Europy rozszerzając swoją strefę wpływów na wschód, tj. w kierunku Rosji, podobnie jak podczas drugiej wojny światowej. „....(więcej )

  1. Budapeszt (PAP) - Węgierski premier Viktor Orban oświadczył, że nie zwolni żadnego ze swoichsześciu wysokich urzędników, którym USA zarzuciły korupcję, ponieważ nie chce "tworzyć precedensów"”..”Taki precedens, według Orbana, powstałby, gdyby "zewnętrznemu państwu, które oskarża bez dowodów naszego urzędnika, udało się doprowadzić do jego zwolnienia". Stany Zjednoczone oskarżając w październiku sześciu węgierskich funkcjonariuszy państwowych o korupcję, zakazały im wjazdu do kraju. Oficjalnie Waszyngton ogłosił, że zakazał wjazdu do USA "pewnym osobom z Węgier", ponieważ jest w posiadaniu "wiarygodnych informacji świadczących o tym, że dopuszczały się czynów korupcyjnych lub uzyskiwały z nich korzyści"....”W ubiegłym tygodniu Ildiko Vida, dyrektor Krajowego Biura Podatkowego (NAV), przyznała, że jest jedną z osób, których dotyczy zakaz wydany przez Stany Zjednoczone, ale zapewniła, że oskarżenia są bezpodstawne, i oświadczyła, że nie poda się do dymisji.Na razie tożsamość pozostałych pięciu oskarżonych urzędników nie jest znana.  Premier Orban oświadczył w piątek, że nie pozbawi nikogo stanowiska. "Każda minuta, którą poświęcamy tej sprawie, to strata czasu" - zareplikował w piątkowej wypowiedzi dla radia publicznego Kossuth na oskarżenia ze strony Waszyngtonu. Dodał, że jego zdaniem "sprawa jest bez znaczenia". Ambasada USA w Budapeszcie w dokumencie przesłanym węgierskiemu MSZ wymienia konkretne przypadki, w których - według strony amerykańskiej - doszło do oszustw przy pobieraniu podatku VAT przez węgierskie Krajowe Biuro Podatkowe, co miałoby świadczyć o działalności korupcyjnej. Ambasada ubolewa, że w niektórych przypadkach władze węgierskie nawet nie odpowiedziały na zarzuty. Zabierając głos w sprawie cytowanego dokumentu ambasady USA w Budapeszcie, premier Orban zauważył: "to tylko świstek papieru", bez podpisu i pieczęci.„...”Stany Zjednoczone i Komisja Europejska, podobnie jak węgierska opozycja, wielokrotnie krytykowały niektóre spośród reform Orbana. Są zdania, że łamiąc demokratyczną zasadę trójpodziału władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowej, podkopują zasady demokracji na Węgrzech. (PAP) „ …..(więcej )

Janke „ Konieczna interwencja NATO na Węgrzech„ Panujący w Budapeszcie reżim właśnie uchwalił, że państwo węgierskie ma bronić instytucji rodziny, a rodzina to związek mężczyzny i kobiety. „.....”Na szczęście reakcja cywilizowanego świata jest stanowcza. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Danii, Finlandii Holandii domagają się wprowadzenia cięć w unijnych funduszach dla państw członkowskich „naruszających demokratyczne wartości". Rzeczniczka Komisji Europejskiej zapowiada, że „w razie konieczności użyte zostaną wszelkie środki, aby na Węgrzech przestrzegane były rządy prawa". „.....”Kobieta i mężczyzna? Dziecko – rodzic? Miarka się przebrała. Tu reakcja Komisji Europejskiej nie wystarczy. Konieczne są stanowcze działania wojsk NATO. „....(więcej )„Coraz częściej mówi się o powrocie do koncepcji Międzymorza, marszałka Józefa Piłsudskiego – tak wynika z ostatniej analizy amerykańskiego centrum wywiadu geopolitycznego Stratfor. „...”"Ze względu na ponowne pojawienie się rosyjskiej siły, w najbliższym czasie nieunikniony będzie powrót do idei Międzymorza jako sojuszu, któremu wsparcie zapewnić będzie miała nie tyle Francja, jak w pierwotnej koncepcji, lecz Stany Zjednoczone. Sojusz ten powinien skoncentrować się na Rosji. Oświadczenia gen. Hodges'a o rozlokowaniu części sił amerykańskiej armii w krajach bałtyckich w zasadzie stanowi mały początek Międzymorza. Obszar, w którym rozlokowane będą poszczególne jednostki, od państw bałtyckich, przez Polskę, a następnie Rumunię i Bułgarię, aż do Morza Czarnego, jest jasnym sygnałem dla Rosji, że to, co dzieje się na Ukrainie powoduje zacieśnienie współpracy i scementowanie sojuszu Międzymorza" – czytamy w analizie Stratfor.Koncepcja Międzymorza powstała po I wojnie światowej i była forsowana przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Polegała na stworzeniu sojuszu obronnego państw, rozciągającego się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego i gwarantującego obronę na wypadek agresji ze strony Niemiec oraz Związku Radzieckiego.”.. ...(więcej ) Janusz Onyszkiewicz imperium chce być cywilizacją”....”Scalanie „rosyjskiego świata" nie musi oznaczać aneksji. Może się ograniczać do wciągania nowych krajów do struktury zapewniającej Rosji dominację, a mianowicie do Unii Eurazjatyckiej  „...”Marzenia o potędze„...”Wyrazem tej nadziei były koncepcje jednolitej przestrzeni politycznej od Vancouver do Władywostoku, a także umowa między Rosją a Unią Europejską, w której nakreślono katalog obszarów ścisłej współpracy w sferach gospodarczych i społecznych, a także obejmujących bezpieczeństwo i politykę zagraniczną. Poważne osobistości proponowały nawet przyjęcie Rosji do NATO. „....”Unia Europejska była przez Kreml postrzegana jako główny partner, który razem z Rosją miał stanowić przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych oraz rosnących w siłę Chin i innych krajów Azji. „...”Rok 2008 przyniósł Rosji nowe ważne politycznie doświadczenie. Wojna z Gruzją pokazała, że Zachód nie jest skłonny podejmować żadnych drastycznych kroków i akceptuje przetestowaną, szczególnie w Abchazji, rosyjską koncepcję wojny prewencyjnej, a także praktykę „wyrywania" poszczególnych obszarów i przywiązywania ich do Rosji. Świadczyła o tym choćby amerykańska polityka „resetu", która została przez Kreml uznana za politykę w rodzaju „grubej kreski" i „business as usual". „...”Samodzierżawie, prawosławie i narodowość „...”Najjaśniej zasady, na których opierał się polityczny system Rosji, wyraził swego czasu carski minister Siergiej Uwarow. Były to: samodzierżawie, prawosławie i narodowość. Misją zaś Rosji było nie tylko „pozbieranie" wszystkich ziem słowiańskich, ale także obrona prawosławia, gdziekolwiek by jego wyznawcy się znajdowali. Samodzierżawie oznaczało bezwzględną dominację państwa uosabianego przez cara. Jedyne reformy, o jakich można było mówić, to reformy wprowadzane odgórnie. „...”Służby mają państwo„...”Parafrazując stare powiedzenie o Prusach, że nie jest to państwo, które ma wojsko, ale wojsko, które ma państwo, to – jak zauważył Adam Daniel Rotfeld – Rosja Putina też nie jest państwem, które ma służby specjalne, ale służby specjalne, które mają państwo.Nie ma w tym wiele przesady. Wystarczy przywołać opinię badaczki rosyjskich elit Olgi Krysztanowskiej z Rosyjskiej Akademii Nauk, która stwierdza, że 77–78 proc. elity aktualnej władzy jest w jakiś sposób związane ze służbami specjalnymi.”....”Przywracana jest państwowa rola Cerkwi prawosławnej, choć nikt nie ma wątpliwości, że tak jak za czasów carskich jest ona pod pełną kontrolą władzy. Jest ona potrzebna do odtwarzania więzi między wszystkimi wyznawcami prawosławia i do tworzenia mitu „rosyjskiego świata", świata innej cywilizacji, opartej na tradycyjnych, zapomnianych bądź odrzuconych przez Zachód wartościach, świata, który Rosja Putina ma chronić, a w końcu scalać. Niektórzy co radykalniejsi ideolodzy jak Aleksandr Bowdanow z Uniwersytetu Moskiewskiego, twierdzą nawet, iż „uznając, że konflikt Rosji z Zachodem ma podłoże cywilizacyjne, powinniśmy zmierzać do tego, by zniszczyć Zachód w jego obecnej postaci jako cywilizację". „....”Kluczowa 
rola Ukrainy „...”Rosja wraca więc do swej tradycji imperialnej. Zmianie uległ język politycznego dyskursu. Jak słusznie zauważył Aleksiej Arbatow, „termin »imperializm« stracił negatywną konotację i uzyskuje często wręcz heroiczne brzmienie". To scalanie „rosyjskiego świata" nie musi zawsze oznaczać aneksji, może się ograniczać do wciągania coraz to nowych krajów i obszarów do struktury zapewniającej Rosji dominację, a mianowicie do formalnie już zainaugurowanej Unii Eurazjatyckiej. To ona ma być jeśli nie nowym „rosyjskim światem", to jego naturalnym rozszerzeniem, ostoją innej, bardziej autentycznej cywilizacji. Ma to też być silny „wzmacniacz" pozycji Rosji umożliwiający jej uzyskanie równego statusu wobec USA, a także UE. „....”Według niektórych Unia Eurazjatycka powinna nawet zaproponować członkostwo takim krajom, jak Grecja, Cypr czy Bułgaria, bo kultura prawosławna czyni te kraje naturalnymi składnikami tworzonej polityczno-cywilizacyjnej konstelacji. „....”Ukraina ma dla tego imperialnego projektu kluczowe znaczenie. W końcu to Kijów jest „matką wszystkich miast ruskich", a dla Putina Ukraińcy to rosyjska grupa etniczna mówiąca jednym z rosyjskich dialektów, ich państwo to chwilowa aberracja, a prawdziwe, bo prawosławne chrześcijaństwo zostało wprowadzone ochrzczeniem Rusi na Krymie. „....(źródło ) Robert.D Kaplan” Ilekroć na serio rozważamy kwestie związane z prowadzeniem polityki zagranicznej, nasze refleksje są amoralne.Polityka zagraniczna polega bowiem między innymi na sporach o obszary geograficzne i potęgę polityczną, sporach toczonych przez tysiąclecia przez państwa i imperia w świecie, gdzie nie istniej żaden arbiter ani strażnik. Państwo rządzi się prawem, ale świat jako taki jest anarchiczny – ta konkluzja przyniosła sławę zmarłemu już teoretykowi prawa, prof. Kennethowi N. Waltzowi z Columbia University.”...”USA zdominowały półkulę zachodnią, dzięki czemu posiadają wystarczający margines sił i zasobów, by wpływać na równowagę sił na półkuli wschodniej. Wykorzystuje te siły do utrzymania morskich szlaków komunikacyjnych oraz swobodnego dostępu do paliw węglowodorowych. Na płaszczyźnie politycznej zaś Stany Zjednoczone zaangażowane są w immoralną walkę o wpływy, mające zapewnić obronę liberalnemu ładowi międzynarodowemu. Wynik końcowy tych zmagań ma swoją wagę etyczną, stosowane jednak środki, nawet, jeśli nie są immoralne, są często amoralne – innymi słowy, należą do innego porządku rzeczy niż ten, w którym wygłasza się wzniosłe deklaracje o zasadach „...”Dobrym tego przykładem jest Bliski Wschód, gdzie Stany Zjednoczone przez całe dekady Zimnej Wody, a i później, wspierały dyktatury „...”W Azji Wschodniej Stany Zjednoczone również dokonują niełatwych wyborów, zmuszone do wspierania modernizacji i rozbudowy sił zbrojnych państw dawniej wrogich – Japonii i Wietnamu – dążąc do zachowania równowagi w warunkach wzrostu potęgi Chin.  „...”Wobec jednak rozmiarów, potęgi i skali autorytaryzmu w Chinach, obecna chwila wymaga zawierania podobnych, mocno niedoskonałych sojuszy. Świat moralności to świat, w którym rządzą czarno-białe schematy oraz dążenie do doskonałości. Przykładanie do polityki międzynarodowej wzorców moralnych jest stosunkowo łatwe – i prowadzi do szkicowania świata, który nigdy nie będzie miał szansy na zaistnienie. W rzeczywistości mamy stale do czynienia ze światem potęg wojskowym konkurujących ze sobą w anarchicznym świecie, do wyboru zaś – różnego rodzaju kompromisy, w ogromnej większości raczej amoralne niż moralne. „....”W naszym świecie już tylko rozważanie humanitarnych i bezinteresownych gestów stanowi luksus, na który mógł sobie pozwolić mało kto i mało kiedy w dziejach: walka o przetrwanie, którą toczą ze sobą wszystkie potęgi, od najmniejszych do największych, pochłania niemal całą uwagę i siły. „...” Stany Zjednoczone sprawdziły się tak doskonale w amoralnej walce o przetrwanie. Walka ta zaś i odniesiony w niej sukces są wynikiem trudnego do oszacowania wysiłku nawet najmniej na pozór skutecznych prezydentów USA – zwłaszcza tych szczególnie nielubianych przez media. „....”Innymi słowy, przez dziesięciolecia rozbudowywano i modernizowano gigantyczną machinę wojenną – od pocisków balistycznych i lotniskowców po bomby wodorowe – która okazała się kluczowa dla zwycięstwa w Zimnej Wojnie. „...”Nigdy też dość przypomnienia, że przewaga ta została wypracowana latami w sposób całkowicie amoralny, w odpowiedzi na potrzebę i chęć przetrwania w rywalizacji z konkurentami na skalę geopolityczną. Potęgą państwa można się posługiwać dążąc do głęboko moralnych celów – zbudować ją jednak można jedynie w sposób amoralny. To zaś oznacza, że podejmowanie dalszych działań humanitarnych wymaga dalszego amoralnego pomnażania i utrzymywania potęgi wojskowej USA. „...”Skala, na jaką będziemy mogli w przyszłości podejmować kolejne interwencje humanitarne, zależeć będzie od utrzymywania się w miarę przychylnego dla Stanów Zjednoczonych klimatu geopolitycznego. Na jego stan można zaś wpływać wyłącznie przy użyciu środków amoralnych: blokowania Chin, konstruowania w miarę stabilnej „równowagi strachu" na Bliskim Wschodzie, etc.

Wróćmy do konkluzji: ilekroć myślimy na serio o polityce międzynarodowej, myślimy w sposób amoralny. Jeśli jednak myślimy trafnie i przy przyjęciu określonych założeń, jesteśmy w stanie wygospodarować środki i siły na podejmowanie różnego rodzaju interwencji humanitarnych. „...”tłum. Małgorzata Urbańska „...(źródło ) INFO: Chiny i Unia Afrykańska uzgodniły wdrożenie ambitnego planu rozwoju dróg, kolei i transportu lotniczego w celu połączenia wszystkich stolic Afryki.P. Nkosazana Dlamini-Zuma, szefowa UA, oznajmiła, że projekt ten jest najbardziej merytoryczną inwestycją, jaką kiedykolwiek zaaranżowano z zagranicznym partnerem. Obecnie najszybsza trasa podróży przez całą Afrykę obejmuje połączenie lotnicze... przez Europę.- Afryka to ogromny kontynent, którego mieszkańcy nie powinni podróżować tranzytem przez Paryż czy Londyn - oznajmiła p. Dlamini-Zuma.”..."Właściwa nazwa Banku Światowego brzmi "Międzynarodowy Bank Odnowy i Rozwoju". Można więc wyciągnąć wniosek, że zadaniem tejże instytucji jest: "pożyczanie pieniędzy (na korzystnych zasadach) dla krajów rozwijających się, by pomóc im w zwiększenu wzrostu gospodarczego i w ogólnym postępie". Teoretycznie jest to idea godna pochwały. Kraje rozwinięte jak Anglia, USA i Japonia dysponują przeogromnym bogactwem - dlaczego więc nie mogłyby wesprzeć biednych państw w rozbudowie dróg i fabryk, poprawie warunków życia itp.? Rzeczywiście, udzielanie niskooprecontowanych kredytów na szkoły, szpitale, rolnictwo i zaopatrzenie w czystą wodę jest jednym ze sposobów, by pomóc tworzyć dobro danego kraju. Jednakże ta teoria nie sprawdza się w praktyce na tym świecie - świecie rządonym w dużej mierze na zasadach kapitalistycznych. Bank Światowy doprowadza do ubóstwa i ruiny każdego, kto się z nim zadaje. 

Szacuje się, że w 1870r., gdy kolonializm mial się dobrze zarówno w Afryce, jak i w obu Amerykach, stosunek zamożności kolonii do państw kolonialnych wynosił 1:10. To znaczy, że kraje rozwinięte były 10-krotnie bogatsze od krajów nierozwiniętych. Ale już 90 lat później tj. w 1960r. stosunek ten wynosił 1:38. To zadziwiające, jak sprawnie dzialały instytucje pokroju BŚ i MFW, że w 1985r. nierówny podział dóbr materialnych obliczono na 1:52! Bank Światowy, zamiast pomagać biednym państwom w wychodzeniu z kryzysów gospodarczych, jeszcze bardziej je pogłębia. 

Powyższe liczby nasuwają jeszcze jedną myśl. Mianowicie dysproporcje zamożności krajó I i III świata zaczęły gwałtownie rosnąć w ostatnich dziesięcioleciach, powodując szybkie bogacenie się bogatych i jeszcze szybsze ubożenie biednych.  „...(źródło ) Rosja stopniowo coraz bardziej staje się politycznym wasalem Chin i ich zapleczem surowcowym. Niechętnie to akceptuje, by móc opierać się Zachodowi - ocenia dr Michał Lubina  z  Uniwersytetu Jagiellońskiego. „..”Jak mówi w rozmowie z PAP, Rosja i Chiny startowały z podobnego pułapu w 1991 r., po upadku ZSRR.Minęły 23 lata i dobrze widać, jak wykorzystały ten czas. Rosja to mocarstwo regionalne, desperacko walczące o pozostanie w gronie najważniejszych państw świata. Państwo kierujące się w swojej polityce rewanżyzmem wielkomocarstwowym, z trudem modernizujące się i mające kiepskie widoki na przyszłość” - podkreślił.Chiny to obecnie drugie supermocarstwo świata, globalny bankier, wkrótce główna gospodarka świata, mogące w ciągu najbliższych dekad zakończyć hegemonię amerykańską. Chiny osiągnęły to nie tylko dzięki lepszym zasobom, ale przede wszystkim dzięki lepszej polityce” - powiedział ekspert.”...”„Od 2008 r. widać jednak wyraźną - i pogłębiającą się - dominację chińską. Chiny coraz skuteczniej czynią z Rosji własne zaplecze surowcowe. Zaś Rosja, która próbowała do tego nie dopuścić od początku XXI w., obecnie zdaje się być z tym pogodzona” - ocenił.Rosja zajęta konfrontacją wokół Ukrainy - i szerzej - reintegracją obszaru postradzieckiego - musi mieć zabezpieczone tyły od wschodu, czyli od Chin. By móc opierać się Zachodowi, Rosja akceptuje, choć niechętnie, dominację chińską. Uważa, że jest to cena, jaką musi zapłacić za marzenia o odzyskaniu imperium. Rosyjski niedźwiedź jest teraz w wyraźnym cieniu chińskiego smoka” „...”„Rosja się jednak na to zgadza, bo wie, że Chiny nie ingerują w rosyjskie sprawy wewnętrzne, nie chcą obalić reżimu i dominacja chińska daje jej więcej możliwości politycznych niż amerykańska” ...”„W przypadku Rosji oznacza to, że może realizować swoje projekty reintegracji obszaru postradzieckiego - co w skrajnym wypadku może dotyczyć i Polski - pod warunkiem uznania prymatu chińskiego. To powoduje, że Chiny i Rosja są rewizjonistami obecnego ładu światowego. Chcą zrewidować dominację amerykańską, która Polsce służy. Gdyby więc Rosja rzeczywiście nadal szła tą drogą, którą obecnie zmierza - do stania się wasalem chińskim - dla świata oznacza to możliwość końca hegemonii amerykańskiej”  „. (więcej )Grzegorz Braun poinformował, że na czele jego Komitetu Wyborczego stanie Wiktor Węgrzyn, „zasłużony inicjator i niestrudzony komandor Rajdu Katyńskiego”, jak go określił sam kandydat.  „...”Wiktor Węgrzyn to pomysłodawca i twórca Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, który jest organizowany od 2001  roku i odwiedza miejsca związane ze zbrodnią katyńską. – Niezależnie od tego, ile czasu da nam system, który chcemy obalić – i tak zawsze będzie go mało. Dlatego akcja wyborcza powinna zacząć się niezwłocznie po ogłoszeniu urzędowych terminów przez ludzi, których chcemy wszak odsunąć od dalszego wpływu na sprawy publiczne. Wiem, że wielu z Was ma już gotowe plany działania. Koordynujcie je, proszę, z Komitetem Wyborczym, na czele którego stanie Wiktor Węgrzyn – zaapelował Grzegorz Braun. „...(źródło ) Besarabia – taka jest historyczna nazwa terytorium dzisiejszej Mołdawii – może powrócić w granice Rumunii, „jeśli Rumuni po dwóch stronach Prutu będą tego chcieli” – powiedział rumuński prezydent Traian Basescu w wywiadzie dla dziennika „Romania Libera”. Podkreślił, żeminęły 92 lata od połączenia Rumunii i Besarabii po I wojnie światowej, a w tym roku przypada „70. rocznica zajęcia tej prowincji przez Związek Sowiecki”. Wskazał na pozytywne efekty połączenia: „granica UE znajdzie się na Dniestrze, co przyczyni się do demokratycznych przemian w regionie i pobudzi inne kraje, takie jak Ukraina, aby wejść do UE”....”Prezydent Rumunii dodał, że „tylko w tym roku 70 tysięcy mieszkańców Besarabii otrzymało obywatelstwo Rumunii”.Stwierdził, że w ostatnich tygodniach, po otwarciu dwóch nowych konsulatów rumuńskich w Mołdawii, sprawy uległy przyśpieszeniu. Na pytanie, co będzie, gdy połowa ludności Mołdawii uzyska rumuńskie obywatelstwo, odpowiedział: – Nic się nie stanie: będzie nas więcej – Rumunów. „.....Czy Rumunia wchłonie Mołdawię”...”Według prezydenta Rumunii, Traiana Basescu, stanie się to w ciągu najbliższego ćwierć wieku „. ...(więcej )

---------

WażneFriedman „”Polska strategia narodowa obraca się wokół jednej, egzystencjalnej kwestii: jak zachować tożsamość narodową i niepodległość „....”Dla niektórych krajów geopolityka jest kwestią marginalną. Dla Polski stanowi o istocie jej egzystencji. „...”Dziś wiara w Unię Europejską i NATO, zamiast uznania, że państwa muszą w ostatecznym rozrachunku same zadbać o swoje narodowe bezpieczeństwo, to kwestia, z którą Polska musi się zmierzyć. ”Wyciągając wnioski ze swojej historii Polska wie, że musi zachować niezależność i uniknąć obcej okupacji – kwestia ta przesłania wszystkie inne „....”Idealnym rozwiązaniem tego fundamentalnego problemu wobec którego stoi Polska, granicząc z potężnymi Niemcami i Rosją, jest stanie się buforem, z którym Berlin i Moskwa się liczą „....(więcej )Gorbaczow „Jego zdaniem Niemcy chcą dokonać nowego podziału Europy rozszerzając swoją strefę wpływów na wschód, tj. w kierunku Rosji, podobnie jak podczas drugiej wojny światowej. „....(więcej )Victor Orban podczas przemówienia w Siedmiogrodzie ogłosił, że jego rząd "robi sobie przerwę od liberalnej demokracji". Słowa węgierskiego premiera wywołały falę krytyki na Zachodzie. Jego obrońcy tłumaczą, że to jedynie odwołanie tego, co nazywano "liberalnym rozumieniem społeczeństwa", a co w istocie doprowadziło do "bezwzględnego kapitalizmu" i "egoistycznego indywidualizmu".....” W napiętej sytuacji geopolitycznej - konfliktu Rosji z Zachodem - Victor Orban popiera putinowski model populistycznego lidera i przekonuje do "asertywnego nacjonalizmu nieograniczonej władzy"...”Od 2010 roku, gdy jego partia "Fidesz" zwyciężyła w wyborach, skutecznie ogranicza wolność mediów, systematycznie pozbawiając je kontroli nad sytuacją w państwie. Orban, pełniąc funkcję premiera Węgier, większość węgierskiej gospodarki podporządkował zaprzyjaźnionym oligarchom ze swojej partii "Fidesz".Według portalu foregainaffairs.com węgierski rząd planuje teraz realizować politykę "nieliberalnej demokracji". Określenie to, wprowadzone przez dziennikarza Fareeda Zakariego w słynnym eseju z 1997 roku, sugeruje, że choć wybieranie władz będzie się odbywało zgodnie z zasadami demokracji, to jednak swobody obywatelskie i polityczne mogą być ograniczane.”. ….(więcej )Rumuński prezydent Traian Băsescu po zakończeniu swojej drugiej kadencji w przyszłym rokuzamierza przyjąć obywatelstwo Mołdawii. Poinformował o tym dzisiaj w wywiadzie dla rumuńskiej gazety România Liberă.„Chciałbym, aby wszyscy Rumuni mieszkali w jednym kraju, aby mieli jedno obywatelstwo. Po wygaśnięciu moich pełnomocnictw prezydenckich chętnie zostałbym obywatelem Mołdawii. Jeśli jedno obywatelstwo jest niemożliwe dla Rumunów po obu brzegach Prutu, chciałbym wtedy mieć dwa obywatelstwa” – powiedział Băsescu. „.....(więcej )„5 grudnia odbyła się w gmachu węgierskiego parlamentu uroczystość, podczas której premier Viktor Orbán przyznał obywatelstwo węgierskie 500-tysięcznej osobie, aplikującej o nie na podstawie uproszczonej procedury, obowiązującej od stycznia 2011 roku. Korzystają z niej przede wszystkim Węgrzy z państw sąsiednich, zamieszkujący tereny odłączone od Węgier na mocy traktatu z Trianon z 1920 roku „.....”Od dojścia do władzy partii Fidesz wzrosło zaangażowanie władz węgierskich w sprawy liczącej ok. 2,5 miliona społeczności Węgrów zamieszkującej państwa sąsiednie. Jest to tradycyjnie istotny element politycznego węgierskiej prawicy. Rząd Orbána akcentuje hasła jedności narodu węgierskiego i potrzebę budowania „solidarności narodowej ponad granicami państwa”. Jednym z pierwszych działań rządu było przyjęcie w maju 2010 roku ustawy wprowadzającej uproszczoną procedurę ubiegania się o obywatelstwo dla Węgrów mieszkających za granicą. W nowej konstytucji wzmocniono przepis o odpowiedzialności państwa za los społeczności Węgrów za granicą, „.. ….(więcej )

-----------

Mój komentarzDane eksportowe Niemiec pokazują dobitnie ,że Niemcy przekształciły Europe w swoją kolonię, jedną wielką Mitteleuropę .w której to oni produkują a, reszta niczym murzyni kupują i dostarczają taniej siły roboczejPatrząc na to co się ostatnio dzieje doszedłem do wniosku że myślenie o Niemcach i USA jako o wrogach nie jest chyba słuszne i że prawdopodobnie już w 2008 roku Amerykanie dogadali się z Niemcami , aby wspólnie wciągnąć Rosję w pułapkę i ją wykończyć . Kolonizacja Rosji, Ukrainy i Rosji jest zbyt dużym wyzwaniem , aby USA nie starały się wciągnąć Niemiec w ten projekt Rosjanie rozpoczynając wojnę z Ukrainą byli przekonani ,ze Niemcy to ich sojusznik . Reżim rządzący w Polsce zmienił nagle opcje z prorosyjskiej na proamerykańską tak jakby na polecenie USA lub Niemiec.Niezbyt rozgarnięty cwaniaczek Putin dał się jak dziecko wciągnąć w pułapkę i teraz patrzy jak USA i Niemcy przy użyciu Sorosa i jego totumfackiego Balcerowicza rozpoczęli proces przekształcania Ukrainy w swoją kolonie ( http://naszeblogi.pl/52480-soros-i-balcerowicz-zostali-nadzorcami-poroszenki-i-ukrainy ) , a kto wie może za swojego życia zobaczy jak Rosja staje się kolonią, być może kondomnium niemiecko amerykańskim.Rumunia to naturalny wróg Rosji , który chce odzyskać Mołdawię z Naddniestrzem , ale z drugiej strony jest tam Siedmiogród , który by chcieli odzyskać Węgrzy.Węgry postawiły się Niemcom i USA i dążą do likwidacji ustroju kolonialnego zwanego Konsensusem Waszyngtońskim , mówią o sobie państwo chrześcijańskie . Niestety Polską rządzą kolaboranci , którzy sprowadzili kraj do roli popychadła, bo w zasadzie wszystko co robią jest niezgodne z polskim interesem , z polska racją stanu . Bo przecież Polska i Węgry byli naturalnymi sojusznikami walce z Niemcami.Teraz Węgrom , na których rzucili się Niemcy I Amerykanie nie pozostaje nic innego jak wykorzystać fakt ,że oszukana Rosja jest gotowa sprzymierzyć się przeciwko Niemcom z każdym. Cały czas musimy brać pod uwagę czynnik chiński , bo być może patrząc na to co się dziej w Grecji mamy do czynienia z rozpoczynająca się ścisłą współpracą Chin i Rosji w Europie, która ma uderzyć w Amerykę ( http://naszeblogi.pl/52358-lichwiarstwo-w-panice-chiny-wsparly-syrize-w-grecji )A warto zdać sobie sprawę ,że Turcja jest coraz silniejsza politycznie i gospodarczo, i zapewne już nie długo wejdzie do gry na Bałkanach i w tureckich krajach dawnego ZSRR .W każdym razie zbliżenie węgiersko rosyjskie jest bardzo groźne dla Polski., gdyż zamyka jest pole manewru na południu i zostawia ją na łasce Niemiec i Ameryki . Amerykanie prawdopodobnie mamią Polaków i inne narody Europy Środkowo Wschodniej ,że wyzwolą je od protektoratu niemieckiego , że powstanie tam jakaś chrześcijańska federacja , tak naprawdę po cichu współpracując z Niemcami w utrzymaniu w zniewoleniu Polaków i resztę nacji tej części Europy.video Czy Polska może obronić się przed Rosją? - Profesor Andrzej Nowak - wykład w Toronto

video Marian Kowalski: "Nie mam pretensji do zwykłych Ukraińców" Marek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz Twitter 

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „

rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o bogini Kali „ Nie należynerwosolu pić na oko „ O rzeźbie Niosącego Światło Impreza u Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.amborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra o łapówkach „ 

Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe

Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001 


Serdecznie dziękuję za pierwsze trzy darowizny w wysokości 200 złotych , 100 złotych i 30 złotych. Wpłynęły kolejne darowizny . 50 zł, 15 zł , 30 zł 30 zł ,30 zł 30 zł . Postaram się zrobić oddzielną stronę . Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję.  

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)

Komentarze

W mojej opinii Rosjanie nie proponują sojuszu Orbanowi, a jedynie chcą wypełnienia cyrografu, który ten polityk kiedyś podpisał. Dla mnie jasne jest, że polityk ten ma za plecami jakiegoś poważniejszego gracza, dlatego tylko mógłzagrać na nosie UE.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1463822

Na jego miejscu bez wahania wszedłbym w taki sojusz. Cyrograf to my podpisaliśmy z UE i powinniśmy zrobić to samo co Węgry.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

O żydowskiej agenturze w polskiej sieci:

http://www.polskapartianarodowa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=657&Itemid=69

Zażydzenie Polski jest faktem:

https://www.youtube.com/watch?v=4pnc1_vOQ7I

#1464005