Amerykanie pomogą odbudować Mocarstwo Międzymorza?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

„Coraz częściej mówi się o powrocie do koncepcji Międzymorza, marszałka Józefa Piłsudskiego – tak wynika z ostatniej analizy amerykańskiego centrum wywiadu geopolitycznego Stratfor. „...”"Ze względu na ponowne pojawienie się rosyjskiej siły, w najbliższym czasie nieunikniony będzie powrót do idei Międzymorza jako sojuszu, któremu wsparcie zapewnić będzie miała nie tyle Francja, jak w pierwotnej koncepcji, lecz Stany Zjednoczone. Sojusz ten powinien skoncentrować się na Rosji. Oświadczenia gen. Hodges'a o rozlokowaniu części sił amerykańskiej armii w krajach bałtyckich w zasadzie stanowi mały początek Międzymorza. Obszar, w którym rozlokowane będą poszczególne jednostki, od państw bałtyckich, przez Polskę, a następnie Rumunię i Bułgarię, aż do Morza Czarnego, jest jasnym sygnałem dla Rosji, że to, co dzieje się na Ukrainie powoduje zacieśnienie współpracy i scementowanie sojuszu Międzymorza" – czytamy w analizie Stratfor.Koncepcja Międzymorza powstała po I wojnie światowej i była forsowana przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Polegała na stworzeniu sojuszu obronnego państw, rozciągającego się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego i gwarantującego obronę na wypadek agresji ze strony Niemiec oraz Związku Radzieckiego.”....(źródło )

Friedman „ Macie państwo między Niemcami a Rosją. Żaden Polak nie może przewidzieć, co się stanie z sąsiadami w przyszłości, a liderzy polityczni powinni przygotowywać kraj na najgorsze. „.....” Może Polska powinna więc zbudować regionalny sojusz w Europie Centralnej? „...”To międzywojenna idea Józefa Piłsudskiego. Sojusz ze Słowacją, Węgrami, Rumunią i Bułgarią może zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Piłsudski rozumiał, że Polska jako lider Europy Środkowej jest w stanie taki sojusz skonstruować „....(więcej )Friedman „”Polska strategia narodowa obraca się wokół jednej, egzystencjalnej kwestii: jak zachować tożsamość narodową i niepodległość „....”Dla niektórych krajów geopolityka jest kwestią marginalną. Dla Polski stanowi o istocie jej egzystencji. „...”Dziś wiara w Unię Europejską i NATO, zamiast uznania, że państwa muszą w ostatecznym rozrachunku same zadbać o swoje narodowe bezpieczeństwo, to kwestia, z którą Polska musi się zmierzyć. ”Wyciągając wnioski ze swojej historii Polska wie, że musi zachować niezależność i uniknąć obcej okupacji – kwestia ta przesłania wszystkie inne „....”Idealnym rozwiązaniem tego fundamentalnego problemu wobec którego stoi Polska, granicząc z potężnymi Niemcami i Rosją, jest stanie się buforem, z którym Berlin i Moskwa się liczą „....(więcej )Sieradzki „ WikiLeaks – Radosław Sikorski prywatnie uważa Niemcy za „rosyjskiego konia trojańskiego w Europie i NATO". ..185 tys. świetnie wyszkolonych i wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt zawodowców.".....” za lata 2005–2009 niemiecki eksport broni podwoił się i wynosił 11 proc. globalnego eksportu broni.”..." na trzecim miejscu na świecie pod względem eksportu broni. Po Stanach Zjednoczonych i Rosji.”....”W razie jakiejś potrzeby mobilizacyjnej wystarczy Niemcom zatrzymać tę rzekę stali w kraju...”.....”W ubiegłym roku doszło do podpisania największej w historii umowy przemysłowo-militarnej między Niemcami a Rosją.”...” Metamorfoza niemieckiej armii”......” w bojową armię ekspedycyjną ma się dokonywać przez najbliższe pięć–osiem lat„”.....Nasz zachodni sąsiad jest zbyt potężnym państwem, o rozległych aspiracjach politycznych,”.....”A Polska dla swojego dobra musi brać pod uwagę rozwój różnych scenariuszy. Nawet wbrew oficjalnym opiniom pewnych siebie ministrów. „....(więcej )Z listu Kaczyńskiego „ Polska jest najbardziej wytrwałym sojusznikiem USA w Europie. Jest nieustannie zaangażowana we współpracę polityczną i militarną z Waszyngtonem. Świętej pamięci Prezydent Polski Lech Kaczyński, a także mój rząd partii Prawo i Sprawiedliwość, konsekwentniebudowały sojusz dużych i mniejszych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jego osią były kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz kraje Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Zrobiliśmy wiele, aby do struktur europejskich i NATO przybliżyć dawne republiki ZSRR, takie jak Ukraina, a także Gruzja, Azerbejdżan i Armenia oraz Mołdowa. Realizując interesy narodowe i regionalne, zderzaliśmy się z polityką zagraniczną Rosji, która systematycznie odbudowuje swoją strefę wpływów - fakt często pomijany przez amerykańskich i europejskich polityków.”…” Dzisiaj sytuacja jest całkiem inna w okresie poszerzenia UE w 2004 r. Niemniej, nasz priorytet powiększania roli Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje niezmienny i wierzymy, że działa on w interesie sojuszu transatlantyckiego. Kraje, które niedawno odzyskały wolność i zerwały z Moskwą - także dzięki fenomenowi polskiej „Solidarności” - oczekują partnerskich i poważnych relacji z Waszyngtonem.Relacje pomiędzy Europy Środkowo-Wschodnią i USA muszą być ulicą dwukierunkową. Kraje naszego regionu również są zaniepokojone polityką Teheranu czy sytuacją na Bliskim Wschodzie niemniej, nasz region musi mięć zapewnioną ochronę i bezpieczeństwo”…” Europa w 2010 roku jest zdominowana przez największe państwa członkowskie UE w dużo większym stopniu niż to miało miejsce w roku 2004. Traktat Lizboński nie pomógł zrealizować obietnicy znacznego zwiększenia roli Europy w polityce międzynarodowej. Ten instrument nie załagodził także skutków światowego kryzysu finansowego.”…” Obecnie jesteśmy świadkami prób pomniejszania roli naszego regionu w Europie „...(więcej )Staniłko „Po trzecie wreszcie, polityka Lecha Kaczyńskiego zmierzała do politycznego zintegrowania krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Działania prezydenta nie przyniosły spodziewanych szybkich skutków, bo też tego typu wysiłki rzadko kończą się szybkim powodzeniem, jednak w oczach rosyjskich strategów i elit politycznych ich logika była całkowicie jasna i niebywale szkodliwa dla rosyjskich zamierzeń. Prezydent Kaczyński dążył bowiem do zbudowania trwałej koalicji Polski – jako lidera Europy Środkowej – nie tylko z krajami tzw. nowej Europy, ale również z krajami tzw. BUMAGI, czyli Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii. Ta strategia zbudowana była na tradycyjnym polskim myśleniu geopolitycznym, którego korzenie sięgają czasów jagiellońskich „...(więcej )Profesor Chodakiewicz „Polska naturalnie powinna zostać w Sojuszu, ale powinna zacząć dbać o własna obronę, a więc o broń nuklearną. „.....”Warszawa powinna dążyć do tego, aby Kaliningrad jak najszybciej wcielić do państwa litewskiego. To powinno być załatwione zaraz po 1991 r „...(więcej )Mroczny los Imperium Zła jest przesądzony. Rozpad ZSRR, separatyzm lat 90-ch, a obecnie wyjście Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów to dopiero początek procesu, chwilowo tylko zatrzymanego pod rządami Putina – twierdzi publicysta Aleksandr Stiepanczenko.„...”nieuchronny upadek reżimu Putina spowoduje wzrost nastrojów separatystycznych w wielu regionach imperium. „...”Kiedy z Moskwy przestaną płynąć dotacje, jako pierwsze ogłoszą niepodległość Czeczenia Dagestan i Kabardyno-Bałkaria. Bez wątpienia także Tatarstan, który próbował już to zrobić na początku lat 90-ch. Kilka dni temu Moskwa – z braku pieniędzy – wstrzymała też po raz pierwszy w historii dotacje dla Naddniestrza na wypłaty emerytur i pensji. Daleki Wschód  w ogóle jest dość słabo związany z Rosją i na początku lat 20-ch XX wieku miał już swoją Republikę Dalekiego Wschodu – przypomina autor.W XXI wieku istnienie Rosji – współczesnego więzienia narodów – staje się już anachronizmem”..”książkę Jurija Lipy z 1941 roku „Rozbiór Rosji”, której autor przewidywał, że upadek Związku Radzieckiego rozpocznie się właśnie od oddzielenia się Ukrainy. Czy prognozy się spełnią? …..(źródło )gen Roma Polko „Prezydent Poroszenko jeździ po świecie, prosi o pomoc, ale nie wiadomo jak można pomóc Ukraińcom, skoro tam nie ma spójnych planów obrony. Jeśli mowa jest o wysyłaniu jakichś żołnierzy polskich, to pojawia się podstawowe pytanie: dokąd ich wysyłać? W jakim celu? Pod jakim dowództwem? Kto będzie dbał o ich logistykę?Nawet gdyby NATO chciało jakimś cudem pomóc Ukrainie to nie ma jak. To państwo najpierw musi pomóc sobie samo, musi zaangażować wszystkie swoje siły i środki, a nie doprowadzać do sytuacji, że walczą jedynie oddziały ochotnicze lub oddziały stworzone przez oligarchów, zaś wojska nie ma.”....”Mówi się o wysyłaniu broni, w radiu wspomniał o tym gen. Koziej. „...”Jakie wnioski z wojny rosyjski-ukraińskiej powinni wyciągnąć polscy szkoleniowcy i sztabowcy?

Przede wszystkim mam nadzieję, że ubiegłoroczni reformatorzy pójdą po rozum do głowy i postanowili zbudować przejrzysty i prosty model dowodzenia. On nie był dobry, ale po ubiegłorocznej „reformie” jest jeszcze gorszy. Są trzy dowództwa, które odpowiadają za wszystko, ale tak naprawdę nikt nie jest za nic odpowiedzialny. Nie ma jakiegoś spoiwa, które łączyłoby to wszystko w jedną całość. Nowy „zreformowany” system dowodzenia jeszcze bardziej oderwał żołnierzy od dowództwa i na tym może polec Ukraina. Żołnierze chcą walczyć, ale nie mogą się doczekać rozkazy, a gdy one już dojdą to są niespójne.”..”Rozmawiał Sławomir Sieradzki ….( źródło ): Nowy rząd Grecji będzie musiał spłacić zadłużenie kraju, które ostatecznie należy się podatnikom strefy euro - powiedział p. Benedykt Coeuré, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego, o czym informuje pb.pl. 

P. Coeure odniósł się do wypowiedzi nowego premiera Grecji p. Aleksisa Ciprasa, lidera SYRIZY, który oświadczył, że nie zamierza prowadzić polityki oszczędnościowej i będzie zabiegał o renegocjowanie umów z UE.- Pan Cipras musi płacić, takie są reguły gry. Nie ma miejsca na jednostronne działania w Europie. To nie wyklucza jednak zmiany terminu spłaty. Jeśli nie będzie płacić, to jest to bankructwo i pogwałcenie przepisów europejskich - powiedział p. Coeuré.”...(źródło ) „W 2014 roku powstało 97 nowych drapaczy chmur. Połowa z tej liczby w Chinach. „....”Fala nowych wieżowców coraz bardziej omija Stany Zjednoczone. Najnowsze szacunki organizacji CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Rady ds. Wysokich Budynków i Przestrzeni Miejskiej) z Chicago pokazują, że w 2014 roku oddano do dyspozycji rekordową liczbę konstrukcji mających co najmniej 200 metrów. Po dwóch gorszych latach w branży, 97 nowych drapaczy chmur powstawało na całym świecie, jednak coraz mniej ich można znaleźć w Stanach Zjednoczonych. „...” Analitycy organizacji CTBUH zakładają, że 2015 rok oraz kolejny, 2016, przyniosą jeszcze więcej tych najwyższych budynków (odpowiednio 130 i więcej). Liczba ponad dwustumetrowych drapaczy zwiększyła się czterokrotnie od 2000 roku. „...”Jeżeli połowa z 97 nowych najwyższych budynków powstała w Chinach, można tym bardziej zastanawiać się, jak zmieniają się chińskie ośrodki miejskie w ostatnich latach. „....” W 1990 roku w całej Ameryce Północnej znajdowało się 79 z setki najwyższych budynków świata, obecnie już jedynie 20. Amerykańscy deweloperzy oddali jedynie 3 budynki powyżej 200 metrów wysokości w ubiegłym roku, dla porównania notowano ich siedem w 2009 i 2010 roku. Chińskie miasta ścigają się natomiast z arabskimi o pierwszeństwo pod względem zaludnienia drapaczami chmur. „....”W tym roku ma zostać oddana Wieża Szanghaju, 632-metrowy budynek, który przyćmi rozmiarem sąsiadujące wieżowce. Po oddaniu uzyska drugie miejsce na światowym podium wysokościowców, ale z pewnością nie utrzyma go długo. W kolejce czekają kolejne konstrukcje. Siódmy rok z rzędu to w Chinach buduje się najwyżej i najwięcej. Na dodatek 58 nowych wieżowców made in China oznaczało wzrost o 61 proc. wobec 36 sztuk oddanych do użytku w 2013 roku. Jednak to nie Szanghaj, ale miasto Tianjin objęło prowadzenie pod względem największej liczby tych najwyższych. W 2014 roku ukończono ich aż sześć. Po cztery konstrukcje powstawały w Chongqing, Wuhan i Wuxi.  „....”. 76 proc. wszystkich konstrukcji powyżej 200 metrów powstało w ciągu ubiegłych 12 miesięcy w Azji. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar znalazły się na trzecim miejscu z trzema konstrukcjami każde.  „...(źródło )Pani redaktor, gdyby pani kiedykolwiek powiedziała dobre słowo o katolikach czy o Kościele to bym był  rzeczywiście  zdziwiony… — mówił prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński do Moniki Olejnik, która nie mogła darować mu, że przyjął z rąk kard. Nycza odznaczenie za „pracę na rzecz Kościoła”.”...”yślę, że raczej jestem dłużnikiem Kościoła i niewiele mu dałem w sensie takim, jakiejś takiej aktywności. (…) Jestem głęboko przekonany, że w wielkiej mierze, ale nie tylko oczywiście, to, że przetrwaliśmy zabory, kiedy jedni chcieli żebyśmy byli Rosjanami, drudzy żeby Niemcami, trzeci żeby Austriakami, w wielkiej mierze dzięki Kościołowi, bo to była jedyna struktura czysto polska na tych terenach, która podtrzymywała polskość jako taką, bo przecież ta polskość, ta wiara mogła być wypowiadana w języku niemieckim i również rosyjskim, a była po polsku „....(źródło ) 

Petro Poroszenko” Niestety, w 70-lecie zwycięstwa nad nazizmem, w które Ukraińcy wnieśli kolosalny wkład i w 40-lecie podpisania Aktu Helsińskiego mój kraj wkroczył w warunkach agresji rosyjskiej i brutalnego łamania norm prawa międzynarodowego „...”Nie będę sięgał do oczywistych i jasnych porównań między tym, co działo się w Europie w latach 30. ubiegłego wieku a tym, co dzieje się dziś. Groźba wojny kontynentalnej jest tak ogromna, jak nigdy. Nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości: ambicje i apetyty agresora są większe, niż rozmiary Ukrainy „...”awołuję świat, by nie dopuścił do powtórki tragicznych wydarzeń. Musimy nie tylko pamiętać o niewinnych ofiarach przeszłości, ale i myśleć, jak nie dopuścić do powtórzenia takich tragedii, jak Holokaust i II wojna światowa. Wspólnym frontem przeciwstawić się nowemu imperialnemu szaleństwu, nowym pretensjom do panowania w Europie „...”W walkach o wyzwolenie Oświęcimia i okolicznych miejscowości zginęło 231 żołnierzy. Co piąty z nich był Ukraińcem. Dowódcami oddziałów byli: pułkownik Wasyl Petrenko, który urodził się na Połtawszczyźnie i pułkownik Anatolij Kowałewski z obwodu czernihowskiego „...”Major Anatolij Szapiro był Żydem z Połtawszczyzny. To właśnie jego żołnierze jako pierwsi przeszli przez bramę z napisem +Arbeit macht frei+. I pierwszym czołgiem, który rozbił tę bramę, kierował Ukrainiec Ihor Pobirczenko. Przed kilkoma dniami bardzo wyraźnie przypomniał o tym minister spraw zagranicznych Polski, Grzegorz Schetyna „...(źródło ) 

Łysiak „Jakie są szanse, iż wojenna inicjatywa remocarstwowienia Rzeczypospolitej mogłaby się powieść? Primo: dziejowe fatum, które od dawna sprawia, że Polakom udają się rzeczy największe. Rafał Ziemkiewicz przypomniał w styczniu 2012 (na łamach „Rzeczypospolitej") o pewnymmiędzynarodowym spotkaniu prezydenta Kaczyńskiego. Przywódcy europejscy, chcąc tam wyrazić życzliwość wobec Polski, uznali,że najlepiej to zrobią deklarując współczucie wobec polskich dziejów, pełnych tragedii i klęsk.„Kaczor" wysłuchał tego spokojnie, po czym zrobił lekko zdziwioną minę i odparł : „ — Ależ, proszę państwa, nasza historia jest taka, żewpierw zatrzymaliśmy na kilkaset lat ekspansję Niemców ku Wschodowi, później parcie islamu ku Zachodowi, a wreszcie marsz rewolucji bolszewickiej. W międzyczasie stworzyliśmy pierwszą europejską republikę z obieralnym, odpowiedzialnym przed prawem władcą, i z zasadą równouprawnienia religii, a kiedy przyszedł XX wiek, pierwsi stawiliśmy opór Hitlerowi, zmuszając Zachód, by rozprawił się z hitlerowską Rzeszą. Rozprawienie się z Sowietami zostało wszczęte przez polską Solidarność". Jasno widać, że kraj, który stworzył silne fundamenty upadku dwóch największych totalitarnych systemów XX stulecia — może wszystko, żadne wyzwania mu niestraszne.„....(więcej)

Romuald Szeremietiew „Od pewnego czasu w gronach analityków i znawców polityki międzynarodowej pojawiają się głosy, że Europa znowu może być miejscem sprzecznych interesów prowadzących do konfliktów, podobnych do tych z przeszłości. Wydaje się, ze w interesie odpowiedzialnego kształtowania relacji między narodami leży, aby Europa Środkowa także z racji takich obaw stała się mocnym ogniwem spajającym europejski system. Dlatego też  Rzeczpospolita, jako związek Polaków, Białorusinów i Ukraińców powinna wrócić na polityczną mapę świata.Taką potrzebę powinniśmy uświadamiać odwołując się do doświadczeń z przeszłości.Amerykański historyk Timothy Snyder w książce „Skrwawione ziemie” przedstawił europejskie terytoria, na których w pierwszej połowie XX wieku dochodziło do największych zorganizowanych mordów ludności cywilnej. Na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej między latami trzydziestymi a pięćdziesiątymi reżimy Stalina i Hitlera wymordowały co najmniej 14 milionów ludzi. W książce znajduje się mapka „skrwawionych ziem”. Zarysowany na niej obszar w całości pokrywa się z terytorium dawnej Rzeczypospolitej.  Bez wątpienia to jej brak umożliwił ludobójstwo ludności białoruskiej, estońskiej, litewskiej, łotewskiej, polskiej, ukraińskiej, żydowskiej. Zarówno Stalin jak i Hitler mordowali narody Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitą trzeba odbudować także przez pamięć dla tych ofiar.” …..(więcej)

Bujak „Polska na granicy zdrady”....” Czym jest bierność polskiego rządu, polskiej armii wobec Ukrainy? Czy tylko brakiem wyobraźni, polityczną ignorancją, decyzyjną impotencją? Tak czy inaczej, to polityczny błąd  „...”Wizytując obóz internowania w Szczypiornie 15 maja 1921 r., marszałek Józef Piłsudski wygłosił do ukraińskich oficerów słynne: „Ja was przepraszam, panowie. Ja was bardzo przepraszam".

Dramatyczne słowa Józefa Piłsudskiego z 15 maja 1921r. Powinny być przestrogą dla obecnego establishmentu rządzącego naszym krajem.”....”Dla mnie, jako Polaka, współtwórcy „Solidarności", odmowa pomocy wojskowej Ukraińcom w ich walce o wolność, to żenująca sytuacja. Solidarnościowa tradycja, czyli „Posłanie do narodów Europy Środkowej i Wschodniej" zobowiązuje, wielowiekowa wspólnota losów też. W takim momencie przypominają się bowiem pamiętne słowa marszałka Piłsudskiego, przepraszającego Ukraińców za zdradę.Uważam, że dzisiaj znaleźliśmy się w podobnej sytuacji. Odmawiając pomocy wojskowej Ukrainie, dopuszczamy się swoistej zdrady. Tym razem jednak nie znajduje ona żadnego usprawiedliwienia. Wtedy i Ukraińcy, i my byliśmy w równie dramatycznym położeniu. Dobrze, że choć jeden z naszych narodów wyszedł z bolszewickiej zawieruchy z własnym państwem. Mogliśmy przecież polec razem. Nasi ukraińscy przyjaciele są w stanie zrozumieć tamtą zdradę.  ...(więcej )

Macierewicz „Lech Kaczyński, mimo problemów, z jakimi musiał się borykać, był samodzielnym politykiem i skutecznie bronił suwerenności państwa. I dlatego uważam, że był najwybitniejszym polskim prezydentem. „....”Moim zdaniem Lech Kaczyński był najwybitniejszym prezydentem w dziejach Polski. Największym sukcesem jego prezydentury było zbudowanie sojuszu państw i narodów Europy Środkowej. Wcześniej ideę porozumienia państw położonych między Rosją a Niemcami propagował Józef Piłsudski – uniemożliwiła wówczas jej realizację słabość Polski i sytuacja geopolityczna. Te okoliczności zmusiły nas do zawarcia traktatu ryskiego po wojnie polsko-bolszewickiej. Oznaczało to rezygnację z programu budowy szerokiego porozumienia Europy Środkowej. W latach 40. wrócił do tego pomysłu, choć w innym zakresie, Władysław Sikorski. Dziś jest oczywiste, że budowa sojuszu w Europie Środkowej to nasza racja stanu. Prezydent Lech Kaczyński ideę przekształcił w realny projekt polityczny. Dzięki sprzyjającym warunkom gospodarczo-politycznym udało się to przeprowadzić w ciągu czterech lat, a więc błyskawicznie. Z tej koncepcji dzisiaj pozostały tylko drzazgi, ale mam nadzieję, że dzięki solidnym fundamentom narodowym, kiedy zmieni się władza w Polsce, będzie można do niej powrócić. Sojusz środkowoeuropejski w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi jest fundamentem polskiej racji stanu. Podobnie jak od ponad 300 lat podstawą racji stanu Wielkiej Brytanii jest utrzymanie równowagi sił w Europie i niedopuszczenie do powstania tam państwa hegemona, a racją stanu Rosji imperialnej jest sojusz z Niemcami ...(więcej) 

Roger Scruton, filozof „W historii Polski co pewien czas powtarzał się ten sam straszliwy dla was scenariusz – Niemcy i Rosja dogadywały się nad waszymi plecami i was niszczyły. Powiem teraz coś, co może zabrzmieć szokująco, ale obawiam się, że taki scenariusz może się powtórzyć. „....”Upadek Unii może mieć dla Polski bardzo negatywne konsekwencje. Nie można wykluczyć, że takie wydarzenie pociągnie za sobą wybuch jakiegoś europejskiego konfliktu, zmianę status quo, która może mocno uderzyć w Polskę. Obawiam się jednak, że jest to proces, którego nie uda się zatrzymać. „....”Analityk George Friedman uważa, że Polska powinna stać się europejskim Izraelem. Uzbroić się po uszy i przygotować na najgorsze. Obawiam się, że w przypadku Polski nie da się przygotować na najgorsze.”....”Unia Europejska jako polityczna czy gospodarcza struktura jest martwa. Jest fikcją, złudzeniem. „....”trudno odmówić logiki argumentom, że lepiej, jeżeli Niemcy osiągają swoje cele za pomocą środków pokojowych niż militarnych.  ….(więcej ) 

Stanisław Michalkiewicz „ W 1985 roku na spotkaniu w Genewie, Michał Gorbaczow, sowiecki gensek, zaproponował amerykańskiemu prezydentowi Ronaldowi Reaganowi zawarcie traktatu rozbrojeniowego”....”Propozycja Gorbaczowa oznaczała w istocie ofertę negocjacji nad nowym porządkiem politycznym w Europie, bo porządek jałtański również w ocenie Sowietów podlegał postępującej erozji. Pod koniec lat 80-tych ekonomiczna zapaść ZSRR stawała się coraz bardziej widoczna, aperspektywa ewakuacji imperium sowieckiego ze Środkowej Europy zapowiadała powstanie w tym rejonie politycznej próżni, podobnej do tej z roku 1918.

Państwa środkowoeuropejskie, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, ufundowanego na założeniu słabości Niemiec i słabości Rosji - bo to właśnie było warunkiem sine qua non istnienia w Europie Środkowej niepodległych państw - tym razem postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystując sprzyjający moment dziejowy, stworzyć tu system reasekuracji niepodległości. W 1989 roku cztery państwa: Włochy, Jugosławia, Węgry i Austria podpisały porozumienie zwane od czworga uczestników „quadragonale” o współpracy politycznej. W 1990 roku, jeszcze przed „aksamitnym rozwodem”przystąpiła do niego Czechosłowacja i porozumienie stało się „pentagonale”, a w 1991 roku - Polska, jako szósty uczestnik „heksagonale”.

Liczyli na to, że Rosja, która pogrążała się w coraz większym zamęcie, „....” Niestety rachuby co do Niemiec okazały się zawodne; uzyskawszy swobodę ruchów Niemcy przystąpiły do rozbijania Jugosławii, jako pierwsze na świecie w czerwcu 1991 roku uznając niepodległość Chorwacji i Słowenii. Proklamowanie niepodległości przez te dwie republiki, zapoczątkowało rozpad Jugosławii i następnie - krwawą wojnę o granice.

Widząc, czym grozi politykowanie poza niemieckimi plecami, pozostali uczestnicy heksagonale porzucili myśl o tworzeniu przeciwwagi dla Niemiec i chociaż porozumienie to jako rodzaj „życia po życiu” istnieje nadal, to od początku wojny w Jugosławii próżnie polityczną w Środkowej Europie wypełniają Niemcy (Polska podpisała układ stowarzyszeniowy z UE już w grudniu 1991 roku), a narzędziem rozszerzania i umacniania niemieckich wpływów w tym rejonie jest rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód. Warto zwrócić uwagę, że z niewielkimi korektami, tylko do linii „Ribbentrop-Mołotow”. Dalej na wschód Unia Europejska się nie rozszerza, co pokazuje, że skoro taka linia podziału Europy była dobra w roku 1939, to jest dobra również teraz. Ukoronowaniem tej niemieckiej polityki był dokonany 1 maja 2004 roku Anschluss 8 państw Europy Środkowej, m.in. Polski do Unii Europejskiej, co oznaczało, iż Niemcy po 90 latach wygrały I wojnę światową. W 1915 roku ogłosiły one swoje cele wojenne pod postacią projektu „Mitteleuropa”, który obejmował urządzenie Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. Miały tu być ustanowione państwa pozornie niepodległe, ale de facto - niemieckie protektoraty o gospodarkach niekonkurencyjnych, ale peryferyjskich i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Ponieważ w 1918 roku wydawało się, że Niemcy wojnę przegrały, w Europie Środkowej powstały państwa naprawdę niepodległe, które próbowały budować gospodarki konkurencyjne, a przynajmniej niezależne od gospodarki niemieckiej. Jednak w roku 2004 zaistniały wreszcie polityczne warunki realizacji projektu „Mitteleuropa”, więc skoro Niemcom udało się przystąpić do realizacji celów nakreślonych w drugim roku I wojny światowej, to można chyba powiedzieć, że przynajmniej w tej części wojnę tę po 90 latach wygrały. „....(więcej )W 1915 roku Niemcy stworzyły koncepcję Mitteleuropy . A konkretnie Friedricha Naumann , który swoja koncepcje ogłosił w książce pod tym samym tytułem . „ W jej myśl ta częśćEuropy miała stać się podporządkowanym państwu niemieckiemu tworem gospodarczo-politycznym„ ...” Rejon miał być wykorzystywanym gospodarczo zapleczem imperium Niemieckiego, a jego zasoby miały służyć udanej rywalizacji z Anglią na arenie światowej w celu uzyskania pozycji wiodącego mocarstwa.Organizacja ekonomiczna opierałaby się na dominacji Niemiec, które narzuciłyby szereg korzystnych dla siebie umów ekonomicznych z podległymi im satelickimi państwami takimi jak Ukraina czy PolskaPopulacjana podporządkowanych terenachstopniowo byłaby germanizowana,„...(więcej)George Friedmanem „Niemcy są potężne, ale coraz bardziej izolowane w Europie. „...”Rosja nie jest już konkurentem Ameryki, to regionalna potęga, „...'Nie byłbym nawet zaskoczony, gdyby Rosja rozpadła się na kawałki.„...” O wiele poważniejszym problemem byłby sojusz Rosji i Niemiec. Niemiecka technologia i kapitał połączony z rosyjskimi surowcami: to byłoby wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych! Temu Ameryka jest gotowa przeciwdziałać. „...”Waszyngton nie może dopuścić 
do odrodzenia sojuszu Berlina z Moskwą „...”Rosja nawet w części nie jest tak silna, jak silny był Związek Radziecki. To nie jest więc powrót do zimnej wojny. Odwrotnie: Rosja poniosła ogromną porażkę na Ukrainie. Upadł prorosyjski rząd, „....”Także Polska musi być w stanie samodzielnie się bronić, przynajmniej dwa, trzy miesiące, dopóki nie przyjdzie pomoc. A na to potrzeba nie 2, ale 5–6 proc. PKB wydatków na obronę. „...”A pomoc przyjdzie? Z Ameryki przyjdzie. I to nie tylko dlatego, że w interesie Ameryki jest zapobieżenie sojuszu Niemiec i Rosji. Polska należy do wschodzących potęg i współdziałanie z takim krajem jest dla Stanów Zjednoczonych korzystne.„...” Rosja jest zależna od cen ropy, których nie kontroluje. A te spadną, bo ropy jest pod dostatkiem. Z kolei z punktu widzenia strategicznego Rosja potrzebuje szerokiegoprzedpola, aby  się bronić. Tymczasem kraje bałtyckie są już w NATO i jeśli Kreml straci Ukrainę, Zachód znajdzie się 500 mil od Moskwy. „....”Rosjanie okazali się także za słabi, aby zaatakować Ukrainę: nie mają wystarczającego potencjału, aby opanować tak duży kraj. '….”Wojskowe zaangażowanie Ameryki w Europie Środkowej było do tej pory tylko symboliczne. Dlaczego?

Zanim Ameryka podejmie w tej sprawie decyzję, musi wziąć kilka rzeczy pod uwagę.Największym problemem jest Berlin. Jak mamy się angażować w obronę Polski, jeśli Niemcy są wobec tego obojętne, a może wręcz wrogie? Musimy też być pewni, że nasi sojusznicy poważnie traktują swoje zobowiązania. Polska wydaje niemal 2 proc. PKB na obronę, a to zdecydowanie za mało, jak na obecną sytuację geostrategiczną regionu. Ameryka angażowała się trzykrotnie w ratowanie Europy, ale robiła to dopiero, gdy była pewna swoich sojuszników w ostatnim możliwym momencie i szła na całego.”...”Sojuszu wojskowego nie można budować bez wojska. Tymczasem poza Francją i Wielką Brytanią tylko Ameryka dysponuje poważnym potencjałem wojskowym w sojuszu atlantyckim. Dlatego w Waszyngtonie coraz więcej ludzi zastanawia się, czy Ameryka powinna nadal działać w Europie poprzez NATO czy też jest to pusta, nieskuteczna struktura i należałoby zbudować nową sieć sojuszników. „...”Możliwe jest zawarcie serii dwustronnych porozumień, wśród których kluczowe będą te z Polską, Rumunią i Turcją, takie nowe Międrzymorze Piłsudskiego. Logika jest następująca: jeśli nie możemy liczyć na Niemcy, jeśli nie wiemy, co zrobi Francja, to przynajmniej mamy przekonanie, że Polska, Rumunia i Turcja muszą się bronić. Oczywiście należałoby wynegocjować szczegóły takiego układu: z Rumunami trwają rozmowy o stacjonowaniu amerykańskich okrętów na Morzu Czarnym, co byłoby wyzwaniem dla Sewastopola, z Polską o bazach lotniczych. „....”Niemcy eksportują odpowiednik 40 proc. swojego dochodu narodowego, to podtrzymuje ich przy życiu. Ale to też jest ich wielka słabość, bo są zależni od zagranicznych klientów. Kanclerz Merkel obawia się, że bez wzrostu eksportu bezrobocie skoczy do 15 proc., wróci kryzys podobny do tego z lat 30., który otworzył drogę Hitlerowi do władzy. To jest wręcz niemiecka obsesja. Tymczasem Europa ma coraz większe problemy, aby wchłonąć niemieckie produkty. Gdzie więc można je sprzedać? Amerykanie ich nie potrzebują, kupują to, co sami produkują. Także Azjaci starają się wytworzyć jak najwięcej rodzimych produktów. Pozostaje więc Rosja. Jednak pochodną układu handlowego z Rosjanami, do którego dochodzi zależność energetyczna Berlina, jest neutralizacja Niemiec. Dlatego tak poważnie w Waszyngtonie rozważa się zastąpienie  NATO porozumieniami dwustronnymi. „....”W USA Microsoft pokonał IBM, a potem sam został pokonany przez Google.  Jest rotacja. W Europie inaczej: nikt nie może pokonać Siemensa. Tak Unia jest zbudowana. Kraje, które powinny chronić swój rynek, mieć niskie płace i szybko się rozwijać, są niszczone. „ ….(więcej ) ------------

WażneKonrad Piasecki „ Nie, ale nie mówimy o siłach NATO. Wczoraj Zbigniew Bujak siedział na tym miejscu i mówiłby: fantastycznie, gdyby polscy żołnierze walczyli w Doniecku. Pan by to powtórzył czy nie? 

Andrzej Duda „Wie pan, pamiętajmy o tym, że jeżeli już, to Polska mogłaby udzielić wsparcia, należałoby to rozważyć, to jest bardzo poważna decyzja. Trzeba by się było nad nią dobrze zastanowić” ….(więcej )Andrzej Duda"... , czyli jeżeli NATO by się wybierało, to sami powinniśmy się zastanowić, ale jako prezydent RP byłbym przeciwny takiej decyzji" ….(więcej )„Coraz częściej mówi się o powrocie do koncepcji Międzymorza, marszałka Józefa Piłsudskiego – tak wynika z ostatniej analizy amerykańskiego centrum wywiadu geopolitycznego Stratfor. „...”"Ze względu na ponowne pojawienie się rosyjskiej siły, w najbliższym czasie nieunikniony będzie powrót do idei Międzymorza jako sojuszu, któremu wsparcie zapewnić będzie miała nie tyle Francja, jak w pierwotnej koncepcji, lecz Stany Zjednoczone. Sojusz ten powinien skoncentrować się na Rosji. Oświadczenia gen. Hodges'a o rozlokowaniu części sił amerykańskiej armii w krajach bałtyckich w zasadzie stanowi mały początek Międzymorza. Obszar, w którym rozlokowane będą poszczególne jednostki, od państw bałtyckich, przez Polskę, a następnie Rumunię i Bułgarię, aż do Morza Czarnego, jest jasnym sygnałem dla Rosji, że to, co dzieje się na Ukrainie powoduje zacieśnienie współpracy i scementowanie sojuszu Międzymorza" – czytamy w analizie Stratfor.Koncepcja Międzymorza powstała po I wojnie światowej i była forsowana przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Polegała na stworzeniu sojuszu obronnego państw, rozciągającego się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego i gwarantującego obronę na wypadek agresji ze strony Niemiec oraz Związku Radzieckiego.”....(źródło )

Piotr Zychowicz napisał w Rzeczpospolitej „Rok 1920” Przegrane zwycięstwo” Oto parę fragmentów   „Rok 1920 był momentem zwrotnym w dziejach Polaków. To właśnie wtedy, mimo militarnego zwycięstwa, ostatecznie umarła idea Polski wielkiej, która rozciąga się na szerokich połaciach Europy Wschodniej, swymi granicami sięgającej niemal po mury Kremla i po stepy Zaporoża, której obywatele mówili dziesiątkami języków i wznosili modły w kościołach, cerkwiach, synagogach, zborach i meczetach. ”...” To właśnie w Rydze Polska ostatecznie wyparła się idei jagiellońskiej – porozumienia narodów znajdujących się między Niemcami a Rosją.Jedynej koncepcji, która może zapewnić Polsce, że będzie liczącym się graczem, a nie średnim państwem, z wynikającymi z historii ambicjami, ale bez potencjału, by je zrealizować. „…„W 1920 roku zaczęła się Polska nacjonalistyczna, ograniczona w istocie do potencjału tylko jednego z tworzących ją niegdyś narodów.Czymże jest bowiem te 25 – 35 milionów Polaków, gdy z jednej strony ma się Niemcy, a z drugiej Rosję.”…” Zgodnie z tą ostatnią (zrealizowaną w Rydze) Polska miała być państwem opartym na plemiennej wspólnocie krwi, nie zaś wielonarodową Rzecząpospolitą. Jak obrazowo postulował Roman Dmowski w 1919 roku, „skróćmy tę Polskę trochę” ...(więcej )Jesteśmy gotowi sprzedawać Ukrainie uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Możemy sprzedawać broń, jakiej potrzebuje. Nie ma żadnych ograniczeń. Pomagajmy Ukrainie, prowadzi wojnę. Sprawa niepodległej i silnej Ukrainy jest dla Polski interesem strategicznym - przekonywał w "Kontrwywiadzie RMF FM" Stanisław Koziej. …..(źródło ) 

---------

Mój komentarzWojna to idealny czas dla jakiegoś zdolnego charyzmatycznego oficera , aby stanąć na czele armii, pobić nieprzyjaciela ,a potem przejąć władzę w kraju , wziąć a za pysk oligarchów i zmodernizować kraj .Dlatego nie ma co się dziwić ,że armia Ukraiński jej struktura dowodzenia to istny burdel, i Amerykanie, i oligarchowie z Poroszenko na czele boją się takiego , oczywistego i bardzo prawdopodobnego rozwoju sytuacji.I Amerykanie i oligarchowie ukraińscy grają na przeczekanie Putina. Armia jest źle dozbrojona, nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi i ma trzy dowództwaAle sytuacja zaczyna się wymykać Amerykanom spod kontroli . Chiny wchodzą do Europy jako poważny gracz ( http://naszeblogi.pl/52358-lichwiarstwo-w-panice-chiny-wsparly-syrize-w-grecji ) Turcja , Iran staja się coraz potężniejsi ludnościowo , gospodarczo i militarnie . Chiny mogą pomóc Rosji zapobiec katastrofie gospodarczej i politycznej i nie dopuścić do przejęcia kontroli nad Rosja prze USA .Dobicie przez USA Niemiec oznacza w krótkiej perspektywie czasu rozpad Zachodniej Europy na liczne islamskie emiraty niechętne USA .Aby utrzymać niegroźną dla USA silną pozycję Niemiec w Europie Zachodniej , czyli jednym wyjściem z patowej sytuacji może być utworzenie luźnego Bloku Środkowo Europejskiego, czyli Międzymorza., którego patronem będą USA . Jest to wariant awaryjny , bo idealna sytuacją byłoby dla USA przejęcie kontroli nad Ukrainą i Rosją , stłamszeniem Niemiec i kontrola nad luźna Unią Europejską. I wtedy USA mogłyby przystąpić do prawdziwych działań , czyli wojny z Chinami.Ale Chiny mogą wspomóc Rosję, a ta znowu przystąpi wspólnie z Niemcami do próby przejęcia kontroli nad cała Europa i wyrzucenia z niej USA raz na zawsze . Zresztą nikt nie wie jakie dokładnie plany polityczne wobec Europy mają ChinyGdyby powstało Międzymorze rozwiązano by geopolityczny problem jej niestabilności jaki istnieje ww Europie od ponad 200 lat lat , a mianowicie od upadku I Rzeczypospolitej , a później pogłębiony powstaniem II Rzeszy i jej walki z Rosją o opanowanie całego kontynentuOdrodzenie w takiej czy inne formie Unii Jagiellońskiej przywróciłoby stabilizację Europy , szachowanie Niemiec Rosji i Turcji , która w innym wypadku wcześniej czy później wróci do gry na Bałkanach .Powinniśmy wykorzystać sytuację i wesprzeć militarnie Ukrainę, niezależnie do uwarunkowań wewnętrznych Ukrainy , gdyż braterstwo broni byłoby kamieniem wielkiego węgielnym planu Lecha Kaczyńskiego zbudowania z Ukrainą ścisłego strategicznego sojuszu militarnego ,politycznego i gospodarczego. A tylko taki sojusz może być fundamentem odbudowy I Rzeczypospolitej , czy odbudowy jagiellońskiego MiędzymorzaNa razie plan Amerykanów zakłada zniszczenie marzeń Niemiec o Miitteleuropie , czy Rosji o Imperium Katarzyny Wielkiej i podporządkowanie sobie bezpośrednio wszystkich krajów jagiellońskiego Międzymorza, ale kto wie , czy pewnego dnia kraje te nie zrobią kolejnego naturalnego kroku w kierunku chrześcijańskiej jagiellońskiej konfederacji, czy nawet federacjivideo Kukiz masakruje system i platformę u Moniki Olejnik

video Kim jest Jan Hartman?Marek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz Twitter 

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „

rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o bogini Kali „ Nie należynerwosolu pić na oko „ O rzeźbie Niosącego Światło Impreza u Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.amborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra o łapówkach „ 

Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe

Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001 


Serdecznie dziękuję za pierwsze trzy darowizny w wysokości 200 złotych , 100 złotych i 30 złotych. Wpłynęły kolejne darowizny . 50 zł, 15 zł , 30 zł 30 zł ,30 zł 30 zł . Postaram się zrobić oddzielną stronę . Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję.  

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:4)