Rosja nie dopuszcza do przewrotu ideologicznego u siebie

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

Krzysztof Rak „Putin na tronie Iwana Groźnego „...”Pod koniec lipca 86 proc. Rosjan z aprobatą odnosiło się do działań prezydenta Federacji Rosyjskiej i mniej więcej tyle samo poparło agresję na Ukrainę. Putin dzięki aneksji Krymu osiągnął szczyt popularności porównywalnej do tej, jaką miał po wojnie z Gruzją w 2008 r. Skąd ten entuzjazm? „...”Badania opinii publicznej pokazują jednocześnie, że Rosjanie nie mają złudzeń co do natury obecnego reżimu. Według nich Putin wyraża przede wszystkim interesy tzw. siłowików (służby specjalne i wojsko). Tak uważa 46 proc. badanych. W następnej kolejności – interesy oligarchów, a potem – urzędników państwowych (33 proc.). Rosjanie są zatem przekonani, że rządy Putina mają na względzie przede wszystkim interesy wąskiej mniejszości, a mimo to popiera go większość. Nie stanowi również dla nich żadnej tajemnicy, że obecna ekipa jest do cna skorumpowana. „...”Nie ma przesady w stwierdzeniu, że odpowiedzialni za propagandę polittechnolodzy odgrywają równie istotną rolę w utrzymaniu reżimu, co oficerowie służb specjalnych i wojska. Ich zadanie polega na wymyślaniu nowych sposobów autokratycznego zarządzania Rosjanami. „....”Najnowszy opisał ostatnio w serii artykułów były kremlowski polittechnolog Gleb Pawłowski. Zwraca on uwagę, że dla rządów niedemokratycznych przekonanie społeczeństwa, iż są one wspierane przez „większość", ma szczególne znaczenie. To jedna z istotnych metod ich legitymizacji. Taka „większość" powstaje nie w wyniku aktu wyborczego, lecz na skutek kampanii propagandowych. Chodzi o to, aby wmówić społeczeństwu, że rządzący dysponują większościowym poparciem, niezależnie od tego, czy w rzeczywistości ono jest, czy też go brakuje. „...”Obecnie polittechnolodzy dążą do osiągnięcia, jak ją nazwał Pawłowski, „przytłaczającej większości". W jej realizacji theatrum polityczne i wybory na niby, czyli całe to udawanie w ramach „sterowanej demokracji", tracą na znaczeniu. Nowa koncepcja polega na wynajdowaniu lub konstruowaniu mniejszości (np. homoseksualiści, innowiercy, opozycyjni zdrajcy sprawy mocarstwowej itd.), która uznana zostanie za wroga Rosjan. Chodzi o wywołanie ostrej konfrontacji i związanych z nią silnych emocji. Władza sztucznie tworzy publiczny konflikt stygmatyzując mniejszość. W wyniku tego konfliktu powstaje „przytłaczająca większość", która wspiera władzę. „...”Bojownicy ArmagedonuZarządzanie społeczeństwem przez konflikt nie byłoby możliwe bez docierającego do wszystkich Rosjan medium, jakim jest telewizja. Przetestowano je w trakcie agresji na Ukrainę.Rosjanin siedzący przed telewizorem jest nie tylko obserwatorem, ale też dzięki niemu jest obecny symbolicznie w miejscu konfliktu i może się poczuć, jak to ujmuje Pawłowski, „bojownikiem Armagedonu". Telewizja tworzy nową rzeczywistość, w której Rosjanin jako członek emocjonalnej większości toczy bitwę, ze 
z góry wiadomym zakończeniem. Przekaz, aby był skuteczny, musi być populistyczny i prymitywny.”.....”Socjologia uczy, że siła i propaganda nie starczają, aby skutecznie rządzić ludźmi. Konieczna jest bowiem pewna dyspozycja, gotowość czy wręcz akceptacja społeczna na użycie przez rządzących tych środków. W przypadku Rosjan możemy mówić o mentalności człowieka sowieckiego. „....”Homo sovieticus pojawił się w latach 20. XX w., a więc wtedy, kiedy najważniejsze instytucje reżimu komunistycznego były już ukształtowane. Wraz z upadkiem komunizmu pokolenia sowieckie miały z czasem tracić wpływ na rosyjską tożsamość, a coraz silniej kształtować je mieli młodzi, którzy winni być bardziej liberalni, demokratyczni, wolnorynkowi etc. Celem tych badań miało być więc dokumentowanie procesu obumierania człowieka sowieckiego.Jednak ku zaskoczeniu socjologów z Centrum Lewady już w latach 90. XX wieku okazało się, że założenia, na których oparto badania, okazały się błędne: człowiek sowiecki wcale nie miał ochoty odchodzić do lamusa historii. A to dlatego, że w prawie niezmienionym kształcie pozostawiono instytucje państwa komunistycznego: administrację państwową, sądownictwo, policję polityczną, szkoły i siły zbrojne. To one reprodukowały człowieka sowieckiego.”...”Według Lwa Gudkowa, obecnego szefa Centrum Lewady, cechą istotną rosyjskiego homo sovieticusa jest jego zdemoralizowanie: „sterylizacja lub zniszczenie moralności są warunkiem utrzymania ludzi w stanie apatii i obojętności, bez których autorytarne reżimy w rodzaju Putinowskiego nie są w stanie istnieć". ….”Bez konkurentaCzy w tak ukształtowanym systemie Putin powinien się więc bać o swoją władzę?Jeśli odłożymy na bok przyczyny naturalne (choroba lub śmierć), to zmiana władcy na Kremlu może odbyć się na dwa sposoby. Albo wskutek wewnętrznego puczu w łonie grupy trzymającej władzę, albo wskutek społecznego buntu.Pierwszą możliwość można obecnie wykluczyć. Putin nie ma realnego konkurenta. A kilkaset najbliższych mu osób rządzących Rosją nie ma żadnego interesu w pozbyciu się go. Ich władza i ogromne pieniądze zależą bowiem bezpośrednio od niego. Wraz z jego odejściem cały układ pogrąży się w niebyt.”..]]>.(źródło ) ]]>

Warzecha „Osoby, które należą do elit obu obozów, a jednocześnie nie chcą się w nich zamykać i widzą jakąś szansę na porozumienie z drugą stroną, można policzyć na palcach jednej ręki. „...”
Takie osoby ryzykują zresztą wiele. Jeśli pochodzą z obozu "wolnych Polaków" (by odwołać się do określenia Jarosława Marka Rymkiewicza), bardzo łatwo mogą zasłużyć na miano zdrajców.”...Po stronie lemingów istnieje przekonanie, że żyją w państwie całkowicie normalnym, które ma może jakieś wady, ale generalnie działa dobrze. Przyczyny ulegania temu złudzeniu są rozmaite – od czystego koniunkturalizmu i wygodnictwa, poprzez umysłowe lenistwo, sprzyjające uleganiu medialnej tresurze, przyzwyczajenie, aż po stuprocentowy cynizm. „....„Bo rozjazd obu Polsk to w znacznej mierze odpowiedź na bieżące polityczne zapotrzebowanie dwu głównych partii. Choć to oczywiście również kwestia długotrwałego prania mózgów i wpajania odruchów warunkowych stronie zachwyconej obecnością ciepłej wody w kranach. Ta tresura miała nieco inne cele i wynikała z innych motywacji, co nie zmienia faktu, że jej rezultaty po mistrzowsku wykorzystuje od paru lat Donald Tusk. „...”Wynika z tego jednak również, że istnieje jakaś – być może całkiem spora – liczba Polaków, którzy w sensie Rymkiewiczowskim wolni nie są, ale nie dlatego, że takiej potrzeby wolności dobrowolnie się wyzbyli. Oni wielu spraw nie dostrzegają albo nie rozumieją, ale nie dlatego, iżby mieli złą wolę albo dobrze się czuli w warunkach umysłowego zniewolenia. Nie – oni z różnych przyczyn nie byli w stanie oprzeć się tresurze. Mają jednak w sobie potencjał wolności, który można by z nich przy odrobinie starań wydobyć. „...]]>.(więcej )]]>

Wojciech Mazurkiewicz „Przewrót ideologiczny „Niezbędnym elementem każdego działania wojennego jest dywersja. W słownikach pojęcie dywersji jest definiowana jako celowe działanie zmierzające do zniszczenia religii, rządu, ustroju, porządku lub gospodarki danego państwa (społeczeństwa). Były rosyjski dywersant, specjalista od propagandy Jurij Bezmienow, który po nawróceniu i ucieczce do Kanady przyjął nazwisko Tomas David Schuman, opisuje pojęcie dywersji – w sowieckiej terminologii – jako odwrócenie uwagi przeciwnika od wrogiej działalności, w celu zniszczenia (bądź zdobycia) jego gospodarki, ludzi i/lub terenu. „....”Jak podaje Schuman, w czasach Zimnej Wojny zaledwie 15% działań KGB stanowiła działalność szpiegowska. Pozostałe 85% środków, ludzi, zasobów i pieniędzy szło na stworzenie czegoś, co zostało nazwane przewrotem ideologicznym. Taktyka ta, wywodząca się od chińskiego myśliciela Sun-Tzu, polega, zgodnie z nazwą, na usunięciu lub osłabieniu tradycyjnej ideologii, na której opiera się dane społeczeństwo, i zastąpieniu jej nową, szkodliwą i niszczycielską, ale korzystną dla podmiotu atakującego. Najprościej mówiąc, jest to stworzenie społeczeństwa słabego, chwiejnego, chaotycznego, niezdolnego do samoobrony i co najważniejsze – szukającego silnego przywódcy. „....”Demoralizacja„Nie będziemy musieli uczestniczyć już w farsie jaką są wybory i głosowania, ponieważ w drugiej połowie XX wieku oraz w XXI wieku będziemy już ukształtowani tak, by akceptować rządy ekspertów, rządy naukowców, rządy profesjonalistów”. (Alan Watt)Edukacja jednego człowieka, zanim nabierze on własnego spojrzenia na świat, trwa jak wspomniałem ok. 20 lat. Każde społeczeństwo rozwija się, a więc po tym okresie zawsze następuje zmiana – każde pokolenia obiera inny kierunek, robi krok do przodu lub do tyłu, odkrywa nowe trendy, poglądy, idee i technologie, które wpływają na życie całej społeczności. Co 20 lat mamy więc nową wizję świata. Zadaniem dywersanta jest pokierowanie rozwojem zdarzeń tak, aby kierunek zmian podążał do wyznaczonego przez niego celu. „....”W przypadku religii, za cel obrana jest religia dominująca, stanowiąca fundament społeczeństwa. Należy ją zniszczyć, ośmieszyć, rozbić, zastąpić cała masą fałszywych sekt i kultów. Należy podważyć autorytet tradycyjnych i szanowanych instytucji religijnych (opanować je, zmarginalizować i/lub oczerniać). Wszystko po to, aby ludzie odrzucili wiarę w jedynego, prawdziwego Boga, a byli skłonni uwierzyć w cokolwiek. Jest to tyle o istotne, że to religia jest czynnikiem spajającym społeczeństwo, umacniającym rodzinę i lokalne społeczności, wzmacniającym wiarę w podstawowe zasady moralne, stawiającym prawo naturalne nad prawem stanowionym i dającym ludziom oparcie w każdej sytuacji życiowej. Dzięki wierze ludzie byli gotowi oddawać życie za swoje idee, bronić ich, dokonywać wielkich czynów – wiara daje ludziom siłę do walki. To religia nadaje życiu sens, głębszą wartość, stanowi alternatywę dla konsumpcjonizmu, wypełnia duchową pustkę, daje poczucie wspólnoty. Inżynier społeczny, które zniszczy religię, w jej miejsce może wprowadzić cokolwiek. Sowiecki naukowiec Szafarewicz wykazał, że każda wielka cywilizacja starożytna, jak Indie, Egipt, Majowie, Inkowie, Babilonia, upadała wraz z utratą swojej religii – nowa religia (lub dogmat) oznaczały nowe społeczeństwo. Nie bez powodu niemal wszystkie kraje komunistyczne u swych podstaw mają ateizm i zaciekle zwalczają wszelkie przejawy religijności, a zwłaszcza chrześcijaństwo. ….]]>(więcej ) ]]>

Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, we wtorek uchwaliła ustawęzakazującą "propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych" wśród nieletnich.Za jej łamanie Duma wprowadziła kary administracyjne, w tymnawet do 15 dni aresztu. „....”Ustawa, która w pierwotnej wersji miała zakazywać "propagowania homoseksualizmu", ostatecznie zabrania dystrybucji informacji o "atrakcyjności nietradycyjnych stosunków seksualnych" oraz "równorzędności tradycyjnych i nietradycyjnych relacji". Zakazuje także "narzucania informacji wywołujących zainteresowanie takimi relacjami". "Działania" takie ustawa kwalifikuje jako "szkodzące zdrowiu dzieci". „.....” Natomiast w stosunku do cudzoziemców wprowadza - poza karą grzywny - deportację z terytorium FR, którą może poprzedzić areszt do 15 dni. „....”O jej nieuchwalanie apelowała do Federacji Rosyjskiej m.in. Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton wezwała Rosję, by dotrzymywała swych narodowych i międzynarodowych zobowiązań, w tym tych podjętych w ramach Rady Europy jako sygnatariusz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. „....”W Moskwie ustanowiono nawet zakaz urządzania parad gejowskich przez najbliższe 100 lat „ …..]]>(więcej ) ]]>

Krzysztof Rybiński „ Google ułatwia życie przeciętnemu Polakowi do tego stopnia, że pewno wielu nie wyobraża sobie, jak by funkcjonowali, gdyby go nie było. „....”Na przykład coraz większy strumień pieniędzy przeznaczany na reklamy odpływa z polskich tradycyjnych mediów – czyli z gazet, radia i telewizji – i jest kierowany do internetu, w tym do Google. Oznacza to, że polskie tradycyjne media zaczynają mieć poważne kłopoty finansowe i jeżeli ten trend się utrzyma, reklamodawcy – pozwalając zarabiać coraz więcej amerykańskim Google i Facebookowi – przy okazji doprowadzą do narodowej katastrofy „.....”Ponadto, miliony użytkowników przekazują Google informacje o sobie, w postaci maili wysłanych na Gmail, dzieląc pliki na Google Drive czy po prostu korzystając z wyszukiwarki. Ten wielki zbiór danych być może jest chroniony, ale być może jest przeglądany przez zaawansowane programy, które mogą wyławiać informacje ciekawe, o dużej wartości rynkowej czy wywiadowczej. Tego oficjalnie nie wiemy, ale jest mało prawdopodobne, by tak wielkie zbiory danych, mające potencjalnie wielką wartość, pozostały niezagospodarowane komercyjnie lub przez służby specjalne „....”Tak się dzieje na przykład wtedy, gdy jedna z firm staję się bardzo duża i zdobywa taką przewagę nad innymi, że może zaburzać działanie wolnego rynku. Google z pewnością osiągnął już takie rozmiary. Oznacza to, że – by zapewnić dobre funkcjonowanie rynku i powstrzymać katastrofę mediów w Polsce – konieczne jest podjęcie odpowiednich działań przez rząd i parlament „.. .]]>.(więcej )]]>

Kreml przejął rosyjskiego facebook „Vkontakte to serwis społecznościowy, który może pochwalić się ponad 100 milionami użytkowników. Jest to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy w rosyjskojęzycznym Internecie - Facebook znajduje się tam dopiero na trzecim miejscu, za drugą rosyjską siecią społecznościową Odnoklassniki.ru. „...”VKontakte jest obecnie pod całkowitą kontrolą Igora Sechina i Alishera Usmanowa. Usmanow jest właścicielem największej firmy zajmującej się wydobyciem rudy żelaza, oprócz tego posiada udziały w rosyjskiej grupie internetowej Mail.ru oraz w angielskim klubie piłki nożnej - Arsenal F.C. Sechin z kolei kieruje największą, państwową spółką zajmującą się wydobyciem ropy naftowej. Obaj panowie są dość ściśle powiązani z rosyjskim rządem. „ ...]]>(więcej ) ]]>

2010 rok „ Rosyjski fundusz inwestycyjny Digital Sky Technologies sprzedał swoje udziały w Naszej Klasie, największym serwisie społecznościowym w Polsce. Transakcji dokonano w ramach estońskiego funduszu Forticom, za pośrednictwem którego kontrolował on Naszą Klasę. DST wykupił resztę udziałów w Forticomie (ma teraz 100 proc.) i w Odnoklassniki.ru, rosyjskim odpowiedniku Naszej Klasy. Za te udziały zapłacił gotówką oraz akcjami portalu Nasza Klasa. „...]]>(więcej ) ]]>

„Turcja na wniosek sądu zablokowała w czwartek dostęp do Twittera. Stało się to kilka godzin po tym, jak premier Recep Tayyip Erdogan zagroził, że "wyrwie z korzeniami Twittera i pozostałe sieci (społecznościowe)"......” Jak podaje agencja Associated Press, wielu użytkowników Twittera w Turcji, którzy chcieli z niego skorzystać, natrafiło na komunikat tureckiej telekomunikacji informujący o tym, że strona została zamknięta zgodnie z nakazem sądowym.”...”Twitter został zablokowany na polecenie sądu, po tym jak wpłynęły do niego skargi obywateli, którzy skarżyli się, że narusza się tam ich prywatność. "Ponieważ nie było innego rozwiązania, dostęp do Twittera został zablokowany. Ma to zapobiec dalszym przypadkom naruszania praw obywateli" „....(]]>więcej )]]>

Paweł Lepkowski „ Wojna o sumienia. Nie tylko w Polsce”...” W czasie kiedy w Polsce trwa wściekła kampania medialna skierowana przeciw lekarzom, którzy podpisali klauzulę sumienia, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że przekonania religijne pracodawców mogą być brane pod uwagę przy wyborze finansowania środków wczesnoporonnych i aborcji w ubezpieczeniu zdrowotnym. „...”Orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 30 czerwca i 4 lipca br. w sprawie dwóch spółek komercyjnych – Conestoga Woods z Pensylwanii, prowadzonej przez mennonitów, i Hobby Lobby, należącej do jednej rodziny sieci sklepów opartej na fundamentach biblijnych – oraz Wheaton College z Illinois jest największym ciosem w dotychczasowy kształt ustawy Affordable Care Act. To sztandarowe osiągnięcie administracji Baracka Obamy narzuciło amerykańskim pracodawcom obligatoryjność wykupienia takiego ubezpieczenia dla pracowników, które obejmowałoby opłatę za usługi aborcyjne oraz antykoncepcję. „....”. Co prawda dwa lata temu Sąd Najwyższy USA uznał ostatecznie, że Affordable Care Act jest zgodny z konstytucją, ale nie zamknął drogi do skarżenia poszczególnych fragmentów tej ustawy. „...”David Green uznał, że przepisy Obamacare zmuszają go jako pracodawcę do udziału w finansowaniu rzezi tysięcy amerykańskich dzieci. W 2013 roku zaskarżył do sądu stanowego przepisy, które uznał za restrykcyjne i ograniczające jego prawa obywatelskie. Dopiero sąd drugiej instancji uznał słuszność argumentacji właściciela sieci Hobby Lobby i wydał orzeczenie zwalniające jego korporację od wykupu ubezpieczeń zapewniających dostęp do środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych oraz usług aborcyjnych. „....”Niestety kompetentne w tej sprawie sądy stanowe wydawały różniące się od siebie wyroki. Wśród wielu orzeczeń sądowych znalazło się i takie, że „prywatne firmy nie wyznają żadnej religii” i dlatego nie mogą zasłaniać się klauzulą sumienia w przypadku obowiązku wykupu świadczeń antykoncepcyjnych i aborcji. Wobec odmiennych orzeczeń sądów stanowych pracodawcy chrześcijańscy uznali, że jedyną metodą uzyskania zwolnienia od obowiązku zapewnienia ubezpieczonym pracownikom dostępu do środków antykoncepcyjnych może być tylko ostateczna decyzja Sądu Najwyższego. „...”Ponieważ Green uważa swoją korporację za opartą na zasadach biblijnych. Walka z Obamacare jest kontynuacją prywatnej wojny rodziny Greenów z przemysłem aborcyjnym, prowadzonej od 1973 roku, kiedy to Sąd Najwyższy uznał aborcję za dopuszczalną przez konstytucję. „....”Amerykańskie prawo dopuszczało bowiem jeszcze do niedawna jeden z najbardziej krwawych i barbarzyńskich procederów jakie wymyśliła ludzkość – aborcję w czasie porodu (ang. partial-birth abortion). Ta szczególnie bezduszna i zwyrodniała metoda uśmiercania zdrowych, rodzących się dzieci mogła zostać zakazana już w 1995 roku i 1997 roku. Za każdym jednak razem przegłosowywane przez republikańską większość zmiany legislacyjne były skutecznie wetowane przez prezydenta Billa Clintona. Dopiero dzięki 218 Republikanom, 63 Demokratom oraz podpisowi prezydenta George’a W. Busha to szczególne bestialstwo zostało zakazane 5 listopada 2003 roku. „...]]>.(źródło ) ]]>

Jakub Jałowiczor „Krasnoludki nie płacą . Lewice sponsoruje biznes Coca Cola sponsorowała Paradę Równości, Microsoft finansował kampanie na rzecz „ ślubów” homoseksualnych, a Konfederacja Pracodawców Lewiatan szukała sponsorów Kongresu Kobiet. Rewolucja obyczajowa kosztuje miliony. Lewica dostaje je od kapitalistów. „...”Walkę o przywileje dla homoseksualistów popierają najważniejsze firmy informatyczne. W czerwcu tego roku w paradzie homoseksualistów w San Francisco wzięła udział 700-osobowa grupa pracowników Facebooka. Przewodził jej twórca serwisu Mark Zuckerberg. „....”W Microsofcie działa oficjalnie grupa pracowników będących homoseksualistami GLEAM. Podobna grupę, zwaną Gayglers, ma Google. Prezes Apple'a, Tim Cook znalazł się na pierwszym miejscu listy najbardziej wpływowych gejów Stanów Zjednoczonych opublikowanej przez adresowany do homoseksualistów magazyn „Out”. Tim Cook nie opowiada publicznie o swoich upodobaniach seksualnych, ale nie oponował wobec publikacji pisma „Out”, a jego firma jest znana z poparcia dla ruchu na rzecz przemian obyczajowych. Najlepszym tego przykładem było wyłożenie 100 tys. dolarów na rzecz kampanii na rzecz utrzymania „ślubów” homoseksualnych w Kalifornii. „....”„Małżeństwa” gejowskie ustanowiono w tym stanie w 2008 r. Po kilku miesiącach obrońcy rodziny zaproponowali poprawkę do konstytucji stanowej, mówiącą, że tylko związek kobiety i mężczyzny może być w Kalifornii uznawany za małżeństwo. Zorganizowano w tej sprawie referendum. Oprócz Apple w walce przeciw poprawce wzięło udział kilka dużych firm oraz celebrytów. Według serwisu Lifesitenews.com, Levi's wpłacił na ten cel 25 tys. dolarów, a 100 tys, dał emerytowany szef Levisa Robert Haas. Twórcy Google Sergey Brin i Larry Page przeznaczyli na kampanię 140 tys. dolarów. Po 250 tys. dołożyli: Pacific Gas & Electric, Kalifornijskie Stowarzyszenie Nauczycieli oraz Kalifornijska Rada Pracowników Usług. Telekomunikacyjna firma AT&T dorzuciła 25 tys, a po 100 tys. dali Steven Spielberg i Brad Pitt. „....”Microsoft wsparł także inne referendum. W 2009 r. w Waszyngtonie głosowano w sprawie nadania różnym związkom, w tym homoseksualnym, praw małżeństw. Jak podaje bizjournals.com, firma Billa Gatesa przeznaczyła na kampanię 100 tys. dolarów. Akcję wsparł także Boeing,Nike oraz mniej znane w Polsce Puget Sound Energy(elektryka i gaz), RealNetworks (oprogramowanie komputerowe) i Vulcan Inc (fundusz inwestycyjny należący do Paula Allena, jednego z założycieli Microsoftu). Na kampanię zebrano w sumie 780 tys. dolarów.Firmą z branży informatycznej wspierającą środowiska homoseksualne jest też IBM, który w 2010 r. został głównym sponsorem Parady Równości w Warszawie.”....”Paradę Pride London w 2012 r. wsparła sieć Tesco, a także Smirnoff. Kilka lat wcześniej podobny marsz w Bolonii finansował Mercedes Benz. W Brazylii, gdzie w tym roku ustanowiono „śluby” homoseksualne, tradycyjnym sponsorem marszów gejowskich jest naftowy gigant Pétrobras. Przedsiębiorstwo w 2011 r. zajęło 8. miejsce na liście najdroższych firm świata „....”Oprócz paliwowego molocha pieniądze na manifestacje wykłada rokrocznie państwowy bank Caixa Econômica. „....”Lista firm wspierających gejów w Polsce nie kończy się na wspomnianym już IBM. W 2006 r. Paradę Równości w Warszawie sponsorowała Coca Cola. „....”W 2010 r. do kieszeni sięgnęły Hotel Westin, biuro podróży Mazurkas Travel oraz First Class Fitness. W lewicowe projekty społeczne zaangażowana jest także Konfederacja Lewiatan. ]]>.(więcej )]]>

Oddajmy głos Łysiakowi „Czemu tedy ta postpeerelowska wolność wydaje się coraz większemu odłamowi społeczeństwa jej zaprzeczeniem, swoistym totalizmem?Miękkim, bo miękkim (nie rozstrzeliwują, nie torturują, nie zsyłają), lecz jednak ludzie mają prawo czuć pewien niepokój, gdyżkażdy zbrodniczy totalitaryzm zaczynał się od wersji „soft”, stosując łagodneśrodki nadperswazji i quasi–przymusu „....”„Już podczas ­pierwszej­ pielg­rzym­ki do ­wolnej ­Polski­Jan Paweł II wyrażał­ obawę,­ że­ zwycięstwo nad ­to­talitaryzmem ­może okazać ­się ­porażką­(…) ­Podczas ­wystąpienia ­w­ pol­skim­ parlamencie­w­1999­rokuwyrażał ­nie­pokój o ­to ,­ że­ polska demokracja może zamienić́ ­się ­w zakamuflowany totalitaryzm. ­W ­tych ­sło­wach­obecna ­była ­świadomoścí­ nadciągającej przegranej „...( ]]>więcej]]> )

„W sierpniu 2012 roku władze Indii żądały od mediów społecznościowych natychmiastowego pozbycia się treści, przez którą powstała panika wśród mieszkańców stanu Assam w północno-wschodnich Indiach. W wyniku publikacji na Facebooku i Twitterze, doszło do serii konfliktów pomiędzy miejscowymi Hindusami a muzułmanami, przez które straciło życie wielu ludzi, a tysiące innych musiało zamieszkać w utworzonych dla nich tymczasowych obozach. Wezwanie do zamieszek można było znaleźć w mediach społecznościowych. Rząd Indii zwrócił się do portali społecznościowych z takimi wpisami z prośbą o usunięcie siejących zamieszanie postów. Facebook zgodził się, wydając oświadczenie, że część treści niezgodna regulaminem zostanie usunięta. Twitter na prośbę rządu Indii pozostał niewzruszony. „....”Obecnie jedna osoba na cztery używająca Facebooka na świecie pochodzi z Azji. Przykładowo, Indonezja jest drugim, za USA, na świecie krajem pod względem użytkowników Facebooka, choć jego zasięg ogranicza się głównie młodych osób.  W Chinach chętniej używany jest Qzone, na Tajwanie Wretch, w Vietnamie Zing, podczas gdy w Azji Wschodniej, w Korei i Japonii, dominują Cyworld i Mixi. Ich popularność wynika głównie z powodów językowych oraz uwarunkowań historycznych. „. ..]]>.(więcej )]]>

„Produkt Krajowy Brutto Niemiec spadł w II kwartale 2014 r. o 0,2 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po wzroście w I kw. o 0,7 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden we wstępnym wyliczeniu. „...]]>(źródło) ]]>

90 proc. chińskich gejów żeni się
Obecnie jednak chińskie społeczeństwo jest na tyle negatywnie nastawione do homoseksualistów, że większość z nich nie ma odwagi wyjść z ukrycia. Według szacunków badacza Zhanga Beichuana z Uniwersytetu w Qingdao presja społeczna nakazująca zakładanie rodziny sprawia, że 90 proc. chińskich gejów żeni się z heteroseksualnymi kobietami. Jego zdaniem w całym kraju może być nawet 16 milionów kobiet, których mężowie są gejami. „..]]>(źródło ) ]]>

----------
Ważne

Wojciech Mazurkiewicz „Przewrót ideologiczny „Niezbędnym elementem każdego działania wojennego jest dywersja. W słownikach pojęcie dywersji jest definiowana jako celowe działanie zmierzające do zniszczenia religii, rządu, ustroju, porządku lub gospodarki danego państwa (społeczeństwa) „..””W przypadku religii, za cel obrana jest religia dominująca, stanowiąca fundament społeczeństwa. Należy ją zniszczyć, ośmieszyć, rozbić, zastąpić cała masą fałszywych sekt i kultów. Należy podważyć autorytet tradycyjnych i szanowanych instytucji religijnych (opanować je, zmarginalizować i/lub oczerniać). Wszystko po to, aby ludzie odrzucili wiarę w jedynego, prawdziwego Boga, a byli skłonni uwierzyć w cokolwiek. Jest to tyle o istotne, że to religia jest czynnikiem spajającym społeczeństwo, umacniającym rodzinę i lokalne społeczności, wzmacniającym wiarę w podstawowe zasady moralne, stawiającym prawo naturalne nad prawem stanowionym i dającym ludziom oparcie w każdej sytuacji życiowej. Dzięki wierze ludzie byli gotowi oddawać życie za swoje idee, bronić ich, dokonywać wielkich czynów – wiara daje ludziom siłę do walki. To religia nadaje życiu sens, głębszą wartość, stanowi alternatywę dla konsumpcjonizmu, wypełnia duchową pustkę, daje poczucie wspólnoty. Inżynier społeczny, które zniszczy religię, w jej miejsce może wprowadzić cokolwiek. Sowiecki naukowiec Szafarewicz wykazał, że każda wielka cywilizacja starożytna, jak Indie, Egipt, Majowie, Inkowie, Babilonia, upadała wraz z utratą swojej religii – nowa religia (lub dogmat) oznaczały nowe społeczeństwo.

Krzysztof Rak „Najnowszy opisał ostatnio w serii artykułów były kremlowski polittechnolog Gleb Pawłowski. Zwraca on uwagę, że dla rządów niedemokratycznych przekonanie społeczeństwa, iż są one wspierane przez „większość", ma szczególne znaczenie. To jedna z istotnych metod ich legitymizacji. Taka „większość" powstaje nie w wyniku aktu wyborczego, lecz na skutek kampanii propagandowych. Chodzi o to, aby wmówić społeczeństwu, że rządzący dysponują większościowym poparciem, niezależnie od tego, czy w rzeczywistości ono jest, czy też go brakuje.'...”Według Lwa Gudkowa, obecnego szefa Centrum Lewady, cechą istotną rosyjskiego homo sovieticusa jest jego zdemoralizowanie: „sterylizacja lub zniszczenie moralności są warunkiem utrzymania ludzi w stanie apatii i obojętności, bez których autorytarne reżimy w rodzaju Putinowskiego nie są w stanie istnieć".
-------------
Mój komentarz

Każdy system społeczny , polityczny , kraj , naród spaja jakiś system aksjologiczny , religijny , etyczny i aby przetrwać musi wytworzyć system obronny przed przewrotem ideologicznym , który jest groźniejszy od armii . Polacy utracili państwo.,ale dzięki odporności na przewrót ideologiczny bez większych trudów ,oczywiście w sprzyjających warunkach odbudowali państwo po pierwszej wojnie światowej. Przegrana wojnie ideologicznej to śmierć na zawsze narodu czy społeczeństwa .

Żadne normalne silne państwo w naszych czasach nie dopuszcza do niekontrolowanej penetracji ideologicznej swojej przestrzeni . Dotyczy to zarówno niepopuszczenia obcych do kontroli nad nośnikami takiej agresji intelektualnej jakimi są gazety i tygodniki , generalnie prasa , telewizja, radio , portale internetowe , informacyjne i społecznościowe .

W Chinach do kin dopuszcza się jedynie około 18 filmów zagranicznych rocznie , nie ma mowy o You Tube , Twitterze ,. W Indiach cenzura wycina z praktycznie wszystkich filmów zachodnich ,z wyjątkiem bajek większość scen lub klasyfikuje filmy jako przeznaczone dla widzów od lat 18 . Nikt nie odważy się tam promowa homolobby, czy atakować hinduizmu i j jego aksjologi .

We wszystkich tych krajach nie dopuszcza się do powstania homolobby, które jest nośnikiem agresji ideologicznej Zachodu , politycznej poprawności

Rosja podjęła wydaje się skuteczna walkę z agresją ideologiczną i w zasadzie nie grozi jej przewrót ideologiczny . Również Orban rozpoczął budowę systemu obrony narodu węgierskiego przed przewrotem ideologicznym i tym samym unicestwieniem .Rozumie to również Kaczyński. Kaczyński zapowiada walkę z religia polityczną, polityczna poprawnością i zapewne po dojściu do władzy podejmie podobne jak Orban środki, aby zatrzymać coraz bardziej agresywny proces przewrotu ideologicznego w Polsce.

Oczywiście środki obrony przed kierowana z zewnątrz agresją ideologiczna przeciwko narodowi , społeczeństwu i państwu nie mogą przerodzić się w narzędzia totalitarnego ogłupiania własnego narodu całkowitego odcięcia od wymiany idei , myśli ..Przykładem Korea Północna .

video Przewrót Ideologiczny - pod znakiem tęczy
video Jak napaść na państwo (całość) Jurij Bezmienow
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek Mojsiewicz]]>  i ]]>Twitt]]>

]]>Link do Różne takie ]]>

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1]]>„ Dobre złego początki „ ]]>2 ]]>Na końcu którego będzie o bogini Kali „ ]]>3 ]]>„Nie należy nerwosolu pić na oko ]]>4 ]]>„ O rzeźbie Niosącego Światło ]]>5 ]]>„Impreza u Starskiego „ ]]>6 ]]>„Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ Mutant „ ]]>

Rozpocząłem pisanie VIII rozdziału
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 głosy)