Zerwane więzi

Obrazek użytkownika Leopold
Blog

Korzystając z uprzejmości p. Janusza Olewińskiego – przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych zamieszczam jego tekst z refleksjami po wyborach.

"Ostatnie wybory prezydenckie w Polsce dobitnie pokazały, iż polska młodzież zdecydowanie w swoich poglądach politycznych kieruje się zasadami liberalizmu i swobody moralnej.
Jak wskazują dane statystyczne z I tury wyborów (exit poll IPSOS) preferujący m.in. edukację seksualną w szkołach Rafał Trzaskowski uzyskał aż 23,8%, a Robert Biedroń 7,2% głosów młodych Polaków (przedział wieku 18-29 lat). Nadto uważający się za katolika, ale jednocześnie nie mający nic przeciwko aborcji Szymon Hołownia mógł się pochwalić aż 22,3% poparciem młodzieży. Dla porównania Andrzej Duda, uzyskał 19,3% poparcia.
W II turze wyborów wyniki jeszcze bardziej ukazały rozłam między światopoglądem młodego i starszego pokolenia. Ci pierwsi w zdecydowanej większości - 64,4% - opowiedzieli się za kandydaturą R. Trzaskowskiego, wyprzedzając obecnego prezydenta A. Dudę aż o 28,8%!

Zupełnie odmiennie jawią się wybory polityczne najstarszych Polaków. Wśród nich (wiek 60+), aż 58,7 % w I turze i 61,7% w II, oddało swój głos na prezydenta RP, a 31,3% (I tura) i 38,3% (II tura) na jego oponenta.

O czym może świadczyć ten wynik? Z pewnością o dużym wpływie na polską młodzież światowych trendów związanych z tzw. wolnością, tolerancją i niezależnością moralną. Jan Paweł II nawoływał przed laty polską młodzież: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali!” (Westerplatte 12 czerwca 1987). Dziś te słowa nie znajdują swojego odbicia w większości postaw polskiej młodzieży. Wymagać od siebie, to pracować nad sobą, dawać siebie innym, czasem nawet zapominać o sobie. Dzisiejsi młodzi Polacy, wolą jednak nieskrępowane niczym (a z pewnością już nie zasadami moralnymi), wygodne i dostatnie życie. Pragną dobrze zarabiać, mieć więcej. To ostatnie nie jest samo w sobie niczym złym, a nawet w kontekście budowania dobrobytu własnej ojczyzny, jak najbardziej wskazane.

Gdy jednak dołączy się do tego brak podstaw i zasad moralnych, oderwie się dobra materialne od wartości, korzeni, tradycji i własnego dziedzictwa, cały ten „światowy” dorobek staje się jedynie narzędziem do egoistycznego samozaspokajania. Grozi pokoleniem egoistów skoncentrowanych wyłącznie na sobie, nie dostrzegających bogactwa wypracowanego życiem własnych przodków.
Co więcej, kiedyś ci młodzi dorosną i będą zajmować w ośrodkach decyzyjnych kluczowe dla kraju stanowiska. Wezmą losy Polski i Polaków w swoje ręce. Skutków i konsekwencji możemy się domyślać. Widać je zresztą już dzisiaj. Za przykład i przysłowiowy „papierek lakmusowy” solidarności międzypokoleniowej może posłużyć chociażby sytuacja wąskiej grupy seniorów, którzy w latach komunizmu całe swoje życie, w tym również kariery i perspektywy zawodowe poświęcili dla Polski. Z tego to powodu częstokroć żyją, a niestety już i umierają oni w skrajnej nędzy, z niskimi świadczeniami emerytalnymi lub nawet niejednokrotnie i bez nich, zapomniani, odsunięci na margines życia społecznego i politycznego. Zdarzały się też przypadki samobójstw z powodu biedy. Represjonowani działacze opozycji antykomunistycznej zasłużeni dla niepodległości Polski od 31 lat utrzymywani są przez własne dzieci i wnuki, ponieważ państwo polskie wypłaca im emerytury w najniższej wysokości (UdsKiOR, luty 2020).
Traktowanie bohaterów narodowych przez państwo jak najmniej wartościową grupę społeczną jest najgorszym przykładem antypatriotycznym dla młodego pokolenia. Zerwanej patriotycznej relacji międzypokoleniowej nie da się, bowiem łatwo odtworzyć. Gdy zabraknie świadków historii, gdy odejdą milczący i niewysłuchani, wraz z nimi umrze część polskiej historii, polskiej wolności i polskiej przyszłości także. Bowiem siłą Polski zawsze było doświadczenie przodków i wierność zasadom. Gdy je zanegujemy i o nich zapomnimy, zatracimy część swojej tożsamości i historii.
Tej zaś nikt nam już nie opowie. Zrobią to za nas chociażby Niemcy czy Rosjanie, tak chętnie piszący dzieje od nowa: o wywołaniu II wojny światowej przez Polskę, o polskich obozach śmierci, o tym, że przemiany niepodległościowe rozpoczęły się nie od „Solidarności” w Polsce, a od upadku muru berlińskiego w Niemczech…
Zatem wyniki wyborów prezydenckich to coś więcej niż czyste statystyki. To sygnał, że w kolejnych wyborach nie będzie już komu opowiedzieć się za wartościami, na których Polska oparta jest od ponad dziesięciu wieków.
To także sygnał, w którą stronę patrzą i zmierzają młodzi Polacy, jakie szykują swojej Ojczyźnie miejsce, jaką rolę w Europie i w świecie".
 Siedlce, dnia 23.07.2020 r.

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:17)

Komentarze

Ano "nie będzie już komu...". I przyznaję, nie budzi to wcale mojego zdziwienia. Nawet młodzi katolicy i chrześcijanie wchodzą na uczelnie jako wierzący a wychodzą jako niewierzący mając za to za sobą często bogaty bagaż innych "doświadczeń", dobrze jak nie zboczeń. Natura młoda się przyzwyczaja. To nie tajemnica.  Przecież wiadomo od lat, że po 89 r.  młodzi trafiają na uczelnie, w duchu w ogromnej części marksistowskie i lewicowe, przecież kto tam w ogromnej , dużej części awansował, partyjniaki i TW , jestem przekonany, że na pięciu takich przypadał nie więcej niż jeden względnie porządny lub porządny. A partyjniak i TW kogo wychowa na swojego następcę "profesora" ? Ilość miejsc limitowana. Żadnej weryfikacji  jak w innych krajach nie było. A  wymuszona przez system "studiowalność" w Polsce po 89 r zdaje się sięgała w pewnym momencie 2/3 młodej populacji. To i są efekty. / W Niemczech studiuje chyba nie więcej niż 25% młodych, reszta pracuje  na PKB, młodemu zmęczonemu pracą żadne tęcze ani pederastie nie są w głowie, co najwyżej dobre piwo /. Kilkanaście lat temu sugerowałem redaktorowi wiodącej gazety prawej strony, moce przerobowe, finansowe i ludzkie mieli, czy by nie wydać przewodnika po uczelniach, w zasadzie dla rodziców, by nie oddawali swoich pociech czerwonym na wychowanie. Zaznaczyć czerwonymi gwiazdkami od jeden do dziesięciu natężenie lewactwa na którym wydziale. każda strona jedna uczelnia, w zasadzie broszura-przewodnik/. Uciekł od tego jak diabeł od święconej wody. Ba, są świetne uczelnie katolickie, które wcale nie wymagają bycia wierzącym. Lewak Hartman, w chwili wzburzenia kiedyś odgrażał się Polakom, że "my wychowamy waszą młodzież", coś tak, cytuję tylko sens. No to działają, co się dziwić, oporu nie ma, możemy polabiedzić, tyle naszego. 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

janksero

#1640194

PS.   Inna sprawa, że podanie badań preferencji młodych jest bardzo ogólne, a wiec niedokładne /18-29 l /. Bez tradycyjnej rozpiski na wieś, mniejsze miasta, większe miasta i największe. Przecież to mają  w badaniach ujęte, a nie podane.  Też wykształcenie, osoba "pracująca" czy "ucząca się". No i  wiek. 18 a 29 lat to przepaść. Bo 18 lat to jeszcze najczęściej licealista na utrzymaniu rodziców, społeczny "osesek", "ekonomista-korwinowiec" :) ,  29 lat to w zasadzie osoba pracująca, samodzielna ekonomicznie, często już mająca i dziecko, z konieczności czująca się za coś lub kogoś odpowiedzialna. Czyli znacznie więcej w tej grupie powie podział  i  wynik 18-24 lata "edukacja i koniec edukacji", 25-29 wejście w dorosłe, często jakoś tam samodzielne ekonomicznie życie. Bez większej dokładności danych nie wiadomo jakie podgrupy przysparzają głosów opcji patriotycznej i niepodległościowej, a jakie odwrotnie. Np. przyjmując pewne skrajności, nie wierzę że 65 % młodych z rodzin rolniczych, mieszkających na wsi głosuje na pederastów czy LGBT, zapewne 90% nie, dlatego tak pluli na "ciemną wieś",  ale już 65 % procent dzieci postmarksistowskiej "inteligencji uczelnianej" w dużych miastach zapewne tak, może i 95 %. Sam przedział 18-29 lat, ogólnie  za mało mówi. Niech państwo poprzez podatników dalej finansuje sympozja poświęcone "myśli Karola Marksa" na Uniwersytecie Warszawskim, to daleko zajedziemy. 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

janksero

#1640280

To tendencje światowe, Polska i tak walczy dzielnie pozostając minimalnie tradycjonalistyczna, gł. ze względu na pokomunistyczne zacofanie oraz rolę kleru (ostatnią barykadę). Dawne czasy minęły i ich nie ma, to brutalna prawda, nawet jeśli żyją w najstarszych pokoleniach. Po wymarciu komunistów obserwujemy przemijanie pokolenia Solidarności. Walka toczy się na innych płaszczyznach niż stare vs nowe, podobnie do młodych trafia coś zupełnie innego. Czy ktokolwiek zauważył rolę przejmowanej retoryki alt-right w zwycięstwie Trumpa i ostrożną nauczkę z tego w zwycięstwie PiS-u? Potępiając liberalizm ze swobodą moralną nie odzyskamy Polski, można to zrobić mając "nowe" po swojej stronie. A nowe to bunt, antysystem i swoboda a nie opowieści o cywilizacji łacińskiej. Mamy już pokolenie, które wychowało się na internecie. Trzeba pracować z materiałem, jaki się ma. A dochodzą nowe zagrożenia i wyzwania. Bijmy się we własne piersi, zamiast pisać od tysięcy lat jak to świat upada.Trzeba widzieć obecne i przyszłe, bo świat się szybko zmienia. To nasze rodziny i nasze otoczenie a często normalne mechanizmy i zmitologizowana przeszłość. Nie było żadnej Arkadii, tylko syf i walka, która toczy się dalej. Polacy są zupełnie inni, niż ci z międzywojnia, nie było też nigdy żadnej jedności narodu, całkiem możliwe też, że mit o narodzie szlacheckim jest fałszem. Prawdą jest wypadkowa sił, napędzająca świat, działania z własną korzyścią. Jaki świat przekazano nowym pokoleniom i co można im zaproponować?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640202

"Tej zaś nikt nam już nie opowie. Zrobią to za nas chociażby Niemcy czy Rosjanie, tak chętnie piszący dzieje od nowa: o wywołaniu II wojny światowej przez Polskę, o polskich obozach śmierci, o tym, że przemiany niepodległościowe rozpoczęły się nie od „Solidarności” w Polsce, a od upadku muru berlińskiego w Niemczech…"

Tak już się dzieje od dawna.

Wczoraj przypadkowo włączyłem program TVP Historia, gdy nadawano dokumentalny film pt. "Bomba".

Film opowiadał historię historię amerykańskiego programu atomowego, powstania amerykańskiej bomby atomowej, potem wodorowej i historię atomowego wyścigu zbrojeń ze ZSRR w czasach zimnej wojny.

Gdy akcja doszła do zdarzeń z jej końca, to proces obalenia komunizmu w demoludach zobrazowano nagraniami z obalania muru berlińskiego a o ruchu Solidarności nawet się nie zająknięto.

Tak pisze się na nowo historię i to przez "sojusznika" z NATO czyli USA.

Ten "sojusznik"traktował i traktuje Polskę jak przedmiot używany w swej geopolitycznej grze z Rosją/ZSRR.

Tak było, gdy urządzono zamach na Naczelnego Wodza i Premiera rządu polskiego na uchodźstwie w dniu 4.07.1943 roku, potem gdy w Jałcie oddano Polskę Stalinowi i tak było gdy poświęcono śp. Prezydenta L.Kaczyńskiego w interesie polityki resetu z Rosją 10.04.2010 roku.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1640204

Jak rozumiem, z dwojga złego lepsza ...Rosja. Czyli były "sojusznik". 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

janksero

#1640206

"Jak rozumiem, z dwojga złego lepsza ...Rosja."

To źle rozumiesz i nie jesteś w tym odosobniony.

Widocznie nie masz w swej świadomości pełnego obrazu geopolitycznych realiów, które tak a nie inaczej wpływają na Polskę i Polskie interesy.

Ja "z dwojga złego" wolę USA i tak też uważał śp. Prezydent L.K, jak w tym kontekście  powiedział o Nim Brat czyli

J. Kaczyński, choć jak zaznaczył w wywiadzie w "Do Rzeczy" w październiku 2013 roku : "Zapłacił za to życiem".

 

J.Kaczyński, świadomy tego, że śmierć Brata była wynikiem interesów stron zaangażowanych w politykę resetu USA-Rosja w tym USA/Izrael, nie wyłączając Niemiec i Rosji, przyjął po klęsce tej polityki w 2013 roku ofertę pomocy USA w przejęciu władzy przez PIS(po klęsce polityki resetu USA-Rosja, odsunięcie proniemieckiej i prorosyjskiej koalicji PO-PSL od władzy, było właśnie w interesie USA, bo było w ich interesie zbudowanie buforu pomiędzy Niemcami a Rosją - Trójmorza, by nie dopuścić do budowy rosyjsko niemieckiej EURAZJI w kontrze do USA- deamerykanizacji Europy), bo w zamian uzyskał możliwość realizacji projektów wzmacniających Polskę jako aktualny sojusznik USA przeciw Rosji i Niemcom.

 

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2
#1640213

" 30 lat liberalizmu,i USA jest na kolanach,zycie dla przecietnego mlodego amerykanina to zabawa bez konca,30 latki udaja 20 latkow 50 letnie kobiety mysla ze sa nastolatkami,brak rodziny,dzieci,zasad moralnych,koniec imperium jest blisko,bez jednego wystrzalu, "

DODATEK.
https://www.youtube.com/watch?v=zrrnPzWdTMA

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0


"Stworzyliśmy Rzeszę za pomocą propagandy" - dr Joseph Goebbels
wilre - "Viva il re"
Niech żyje król

#1640261

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

„Wynk wybrów przydnckch t cś węcj nż czyst sttystyk...” psz tr. T prwd...t lrm ...t strzżn dl wszystkch Plków. Czm Gór zsklpł sę w prtyjnych mędzyprtyjnych kłdch ntrygch? „n” bją sę, czy n mją sł n krn, nwt n „rszn” wlkch rgnzcj przstępczych. Są węc psd-włdzą, trpą? Z pr względów wlę drzcć przypszczn, ż są śwdmym wyknwcm plcń. Czy zdjmy sb sprwę, ż wszystk wlk rbnk zbrdn ppłnn przz dzsęclc pzstją bzkrn. Tylk klk przykłdów : - Zmrdwn kmndnt plcj Ppły, śldztw jk wyżj. Główng pdjrzng, njkg Mzr kryw czy brn mrykńsk C. Żdnych wyrków. - 10 lt p wdntn zbrdn [smlńskj] żdnych fcjlnych knklzj, znów żdnych wyrków. Mm stk jdnzncznych dwdów kzjących spsby jj plnwn wyknn. - Żdng nwg śldztw, jwnn prwdy dzsątkch nwrygdnych „smbójstw wkndwych”, czy n przykłd pcęc jc płą mchnczną przz syn; syn pdbn dlj trzymny w szptl wrtów, jż jdnsty rk. - FZZ [Fndsz bsłg Zdłżn Zgrnczng] - żdng zwrt zrbwnych c njmnj dzsątków mlrdów. „z t” sjm chwlł kdyś przpsy przdwnjąc t pdbn rbnk. - Żdng zwrt zrbwnych stk mlnów przz prmdę fnnswą mbr Gld, pdjrzny jst tylk „prz d dsdk” Plcht, czyl słp, n m żdng śldztw w krnk znlzn mózg tj prcj. mcn trpy prwdzą d Kłmjskg, kspltjącg bcn krnę. - bzkrnych l jwnych brdlch z dzćm, mędzy nnym n Pdkrpc, z flmwnm mrszłk w kcj, ldw wspmnę. Tk dłg jk rządzą nm scjlśc z „żlbrskj grpy rknstrkcj sncj” szns tk dl ns, jk dl Plsk n będz, b pwln są tm główn wdy rządów płsdczyków, ntrygnctw pstsłw gzm pprzdnków, n sągnęc Plków mędzywjn. http://dkwsk.pl/ndx.php?ptn=cm_cntnt&tsk=vw&d=28655&tmd=100

Verita

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5
#1640228

Spokojnie, wejdą kiedyś ruskie i wszystko "wykryją", będzie jak "trza" i tak aby Verita była zadowolona. Zapanuje "sprawiedliwość" a już sądy na sicher  wszystkich aferzystów wsadzą do ciupy, przecież chcą "tylko im PiS przeszkadza". A póki co.... trzeba przeciwnikom jakoś "się męczyć"  pod rządami tej "wstrętnej" władzy. Jak dla mnie na przykład, mogą rządzić jeszcze z 3 kadencje. Ale wolał bym cztery. Ruskich nie lubię.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

janksero

#1640234

Za co Verita lubi ruskich?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1640247

Bo oni biorą wszystko, co im w ręce wpadnie.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1640250

Ustawa repolonizacyjna dotycząca mediów wchodzi w życie. Kolejna fala uchodźców opuszcza Polskę ogarniętą kaczystowskim reżimem.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1640254

Husky jak często dowcipny, co sobie cenię. Ale.... i to już nie żart. Lata temu, z okazji piątej? dziesiątej? rocznicy czegoś tam, może przejęcia GW przez wiadome środowiska, jeszcze w starej siedzibie, były radosne wywiady z tym i owym w redakcji, może i naczelny, nie pamiętam. Jakiś dokument, może powtórka? Były w nim jakieś pierwsze lata. A co mnie uderzyło, co mi pozostało w pamięci, to to, że w tle wywiadu krzątały  się po dużym redakcyjnym pomieszczeniu różne postacie. I  co druga postać... miała takie długie pejsy. Chyba mi się nie przyśniło. Pamiętam też, chociaż lata minęły, inną sprawę. Jakie udziały w akcjach, jakiej wartości, miała pierwsza prezes spółki jak odchodziła. To było 64, czy może 68 ? mln. Jak na niebogaty kraj, nieźle.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

janksero

#1640258

Witaj!

 

Spory błąd uczyniono w tym rozumowaniu. Błąd, który tu nie podany, trzeba błyskawicznie wyeliminować. A nie jest to takie proste.

Ten błąd, który widzę w tej analizie poglądów i postawy młodego pokolenia, to pominięcie katastrofy edukacji i wychowania.

Pierwsza sprawa - głosujący 20-latek (dla równego rachunku) urodził się w roku 2000. To jest całe nieszczęsne pokolenie, zwane millenijnym. Jego rodzice urodzili się w okolicy roku 1980-tego, więc dzieciństwo przeżyli w siermiężnych czasach Jaruzelskiego, a gdy już rozwinęli swoją świadomość, to ich rodziny musiały walczyć dosłownie o życie z tragicznymi bredniami Balcerowicza i Lewandowskiego. Zaskutkowało to cieplarnianym wychowem pokolenia roszczeniowych hedonistów, dla których nie mieli czasu na wychowanie, czy przekazywanie wiedzy.

I ci konkretni młodzi trafili do szkół w całej Polsce, gdzie podobni tym lichym rodzicom, jeszcze gorsi nauczyciele (bo selekcja negatywna) specjalnie się nie trudzili by dobrze nauczać, a tym bardziej wychowywać dziwną młodzież, która była bardzo konsumpcyjna i co rusz zarzucana nowymi gadżetami.

Młodzież dzisiejsza w przedziale 18 - 35 lat jest ułomna i skłaniająca się ku postawom libertyńskim (nie mylić z libertarianizmem). Myślą generalnie o świecie zero jedynkowo - to jest OK, a to jest obciach. 

PiS dzisiaj jest obciach. TVP jest obciach. Kurski jest burak. Duda jest Maliniak. Proste schematy, które trudno zmienić.

Lecz w dłuższym etapie trzeba zacząć już w przedszkolu.

Rodzice powoli się sami zmienią. Znacznie trudniej będzie ze szkolnictwem. Czekam z ciekawością na zmiany w radzie ministrów. Parłem, choć pewnie nikt mnie nie słuchał, nad potężną rewolucją od przedszkola do doktoratu. No... zobaczymy.

 

Serdeczności

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1640255

Chciałem zamieścić we własnym komentarzu pewną polemikę z tekstem p. Olewińskiego z Siedlec pt. "Zerwane więzi", ale ubiegł mnie Jazgdyni.
Jest pewna nadzieja w tym, że młodzi ludzie często mądrzeją (niestety nie wszyscy), choć trwa to czasem długo. Najlepszy dowód na zmianę preferencji wyborczych jest od 30 lat elektorat Korwina - młode koty pierwszy raz głosujące... W następnym głosowaniu są już mądrzejsi.
Diagnoza świadomości wyborczej obecnych młodych ludzi tj. takich do 35 roku życia (za czasów PRL w młodzieżówce po 35 byli przesuwani do PZPR) w komentarzu Janusza K. świetna. Od siebie dodam, że polemika z takimi ludźmi jest w zasadzie niemożliwa - są absolutnie przeświadczeni o swojej nieomylności, bo dysponują pogłębioną wiedzą fejsbukową.
Dlatego wszelkie umizgi do młodych (zwolnienie z podatku do 26 lat) pozostają niezauważone przez beneficjentów.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Leopold

#1640276

- polecony - został wydrukowany także w polonijnym tygodniku "Głos" (Kanada - USA) nr 31. 2020_29.07-04.08_s.9. Gratuluję!

Autor konstatuje "gorzką prawdę", podając konkretne liczby - od rozważenia sposobów "naprawy" polskiej młodzieży są inni. Dlatego powyżej ta dyskusja - jakże potrzebna na szerszym forum...!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Zygmunt Korus

#1640277

PO w osobach Budka-Pupka vel "Wnuk Gomułki", "Nitro-Sławek" i inni krzyczą: "Reasumpcja wyborów, bo przegraliśmy". Chcieliby powtarzać wybory tak długo aż wygra ich kryptopedał, ubeckoesbecki miot, kłamca i nierób i żyd "Rafałek". Z kolei kapitan Schettino mówi: "Różnica jest zbyt duża, te wybory trzeba uznać". Znalazł się "łaskawiec"… W rubryce "Kompromitacja Tygodnia" na ostatniej stronie 30-tego numeru tygodnika "Warszawska Gazeta" są wpisy zdołowanych "totalnych" którzy deklarują: "Kupujemy tylko holenderskie, hiszpańskie oraz niemieckie warzywa i owoce". Inni totalni z PO żądają: "…przymusowego przyłączenia Podkarpacia do Ukrainy". To ilustracja mentalnego spustoszenia po wieloletnim "brain washing" przez mającą korzenie w SB stację TVN (jej właścicielem była od 1997 do 2015, firma ITI założona w 1984), oraz organ na-na-nad-re-redaktora. Skąd się biorą wyznawcy Tuska i PO? To odbiorcy propagandy TVN, a zwłaszcza TVN24, zamknięci w jej „bańce informacyjnej”. Ta stacja telewizyjna założona w 1997 przez funkcyjnych aparatczyków PZPR w telewizji TVP w czasach PRL, Waltera i Wejcherta (za fundusze "pozyskane" prawdopodobnie w ramach afery FOZZ), od czasu podwójnych wyborów w 2005, parlamentarnych przegranych przez PO i prezydenckich przegranych przez Tuska, popiera w ciemno proniemiecką i służalczo ustępliwą wobec Rosji partię PO. Przez ostatnie cztery lata była prowadzona skrajnie agresywna propaganda w TVN przeciwko rządowi i przeciwko PiS. Są dwie „bańki informacyjne”, jedna TVP, druga TVN. „Bańka informacyjna” TVP jest na szczęście większa od „info bańki” TVN. Stąd między innymi zwycięstwo PiS. Te wyniki są porażające. Polakom zrobiono galaretkę z mózgów, połowa nie wie jak się nazywa, czego chce, a czego jej się nie chce. Boże, wychowano całe pokolenie z pustymi głowami - według chińskiej mądrości o to trzeba dbać jak chce się rządzić ludźmi. I "takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie" - głosił napis w mojej szkole. Święta prawda, sprawdzona na polskim przykładzie, od tego zależy dalszy byt Polski. Tym i tylko tym musimy się od dzisiaj ZAJĄĆ. Gdy w wyborach w USA w roku 2000, po dwukrotnym ręcznym przeliczeniu głosów w kilku hrabstwach na Florydzie wygrał George Bush junior większością zaledwie 537 głosów nad kandydatem Partii Demokratycznej (to taka amerykańska popaprana PO), to przegrany Al Gore długo nie mógł się pogodzić z werdyktem społeczeństwa. W Polsce w 2020 Duda wygrał z ubeckoubeckim miotem, kłamcą, nierobem i żydem Trzaskowskim różnicą aż 422.000 głosów. Analogia ocen powyborczych w USA w 2000 do ocen w Polsce w 2020? Gdy George Bush junior zapisał się w historii jako 43-ci prezydent USA, który w swojej pierwszej kadencji (2003) pokonał militarnie dyktatora Iraku Saddama Husseina, o tyle o polityku Partii Demokratycznej o imieniu i nazwisku Al Gore, prawie nikt nie pamięta, chociaż wcześniej był wiceprezydentem u boku Clintona. Podobnie będzie z ubeckoubeckim miotem, kłamcą, nierobem i żydem Trzaskowskim, którego TVN, Onet, lisi "Newsweek" i inne proniemieckie media chcą obwołać przywódcą wymyślonej naprędce przez PO wirtualnej "Nowej Solidarności". To się nie uda, ubeckoubecki miot, kłamca, nierób i żyd Trzaskowski pozostanie nieudolnym prezydentem Warszawy. Za 5 lat prawdopodobnie zupełnie inne osoby będą walczyły o stanowisko prezydenta RP. Na koniec..Młody emigrant z Podlasia chodzi do ostatniej klasy podstawówki. Mamo - pyta - dlaczego to ja mam największego siurka w klasie? Czy dlatego, że jestem z Podlasia? Nie - odpowiada matka - to dlatego, że ty masz 20 lat, a oni po 14.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640292

A ci co chcą powtórzenia wyborów, to są z jakiego zakładu dla obłąkańców ; KOBIERZYN CZY TWORKI? Powtarzać koniecznie,aż do skutku,a jak po 5 próbach nadal ubeckoesbecki bubel warszawski nie wygra to zmienić go na innego kandydata, a ten może wygra. Nową kampanie należy znacznie poprawić i przy świetle jupiterów tej samej babci zamiast 20 groszy da aż 10 zł. Niech leming zobaczy na jakiego pana będzie glosował.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640294

Promujmy wśród młodych Religię Katolicką oraz wartości Katolickie. Promujmy wśród młodych, że flaga Polski jest biało-czerwona. To nasz obowiązek. Jeśli to olejemy, to zwiększamy szansę, że do władzy dojdą ludzie nienawidzący Katolików. Ludzie nienawidzący Katolików będą nas dyskryminowali i będziemy zagrożeni. Zagrożona będzie swoboda wyznawania naszej wiary. Pozdrawiam wszystkich Na koniec...Tańczy hrabia z feministką na balu. W pewnym momencie odzywa się:
- Proszę pani, czy oddałaby mi się pani za milion dolarów?
Feministka, oburzona:
- No jak to, panie hrabio?
Hrabia:
- Niech pani pomyśli, chodzi o milion dolarów.
Feministka po chwili:
- Za milion dolarów oddałabym się panu, panie hrabio…
Hrabia po chwili zagaduje:
- A czy oddałaby mi się pani za jednego dolara?
Feministka oburzona:
- Ależ panie hrabio, za kogo mnie pan ma?
Hrabia:
- To już ustaliliśmy, teraz się targujemy....

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Wiesław P

#1640297

Te slowa napisal 420 lat temu Jan Zamoyski.

Mamy czas na wszystko, tylko nie na wychowanie dzieci. To pozostawiamy glownie nauczycielom - ktorzy (jak na calym swiecie) przesiaknieci sa w wiekszosci duchem lewactwa. Duch ten nie bierze sie znikad - cale wyzsze ksztalcenie - to wpajanie w mlodych ludzi ideologii postmarksistowskiej - wobec ktorej czasy komuny (w latach 70-tych) jawia sie jako okres wolnosci przekonan...

Nauka rozpoczyna sie dzisiaj wczesnie - juz od zlobka (zlobki w czasach komuny uwazane byly za zlo konieczne, dzisiaj uwazane sa za synonim postepu. Trudno wymagac od mlodziezy wychowanej od malenkosci przez lewicowo nastawione nauczycielstwo (i lewicowe programy nauczania...), zeby popierala wartosci konserwatywne...

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

mikolaj

#1640308

Ks. W. Lemański oświadczył, że ochrzciłby dziecko pary homoseksualistów.

No i pięknie.
Teraz trzeba tylko poczekać, aż K. Śmiszek urodzi R. Biedroniowi dzidziusia.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1640311