Dobra zmiana , powrót do Afryki

Obrazek użytkownika Karykaturzysta Warszawski
Idee
przyszłość Niemiec , Europy i świata

Dobra zmiana , powrót do Aryki
Jakie będzie jutro…?
Dobrobyt
Technologicznie My Ludzkość - pędzimy bardzo już szybko , czeka nas niebawem(w ciągu dwóch może dekad ) rewolucja energetyczna – zgazowanie węgla w złożu , tani prąd geotermicznego(nie mylić z geotermalnym) pochodzenia , fuzja termojądrowa , umożliwi to przy dobrej woli wiodących państw , szerzenie dobrobytu na całym świecie , zamianę pustyń w oazy , schładzanie i ogrzewanie klimatu , w zależności od potrzeb , nieograniczony i ekologiczny potencjał produkcyjny - nie mylić z powszechnym nieróbstwem , bo bez pracy nie ma i nie będzie dobrobytu . . . czy zapanuje powszechna szczęśliwość ? . . .wciąż będzie wiele , wiele problemów , w tym problem i to nie mały . . . kto i na jakich zasadach będzie rządził na świecie i lokalnie - w jego geograficznych regionach . Jaka cywilizacja - metoda życia społecznego - zapanuje na świecie mogącym napełniać się dobrobytem , czy wiedza pokojowa zwycięży w starciu z wiedzą wojenną ,czy społeczeństwa są już gotowe udostępniać jedni drugim swe pokojowe wynalazki w celu powiększania ogólnej mocy twórczej dóbr i dobra w świecie ? Załóżmy , iż jesteśmy na etapie kiedy doszło już do powszechności dobrobytu - tu rodzi się właśnie pytanie , czy sam powszechny dobrobyt materialny wystarczy do zapanowania dans les monde entier pokoju i ogólnego dobrostanu . . .?
Dobro i prawda
(sprawiedliwość)
Co zrobimy z różnego rodzaju szkodnictwem ; sadyzmem , zbrodnią , egoizmem , zachłannością i złodziejstwem , szowinizmem , parciem do dominacji …? Dalej będą tacy którzy z przyczyn antropologicznych chcą więcej , lepiej , po swojemu najczęściej kosztem ograniczania rozwoju ludzkości ,kosztem uczciwych ludzi przez okradanie ich z owoców pracy i talentów , powstrzymanie tych zgubnych zjawisk zapobiegnie narzucaniu reszcie nienależnych roszczeń paranoicznych wizji porządku , to czy dalej będą rozwijać się relacje sprzecznych interesów , różne rozumienie praw własności i przydziału aktualnie osiągalnych dóbr zależy od ukonstytuowanie egzekutywy sprawiedliwości społecznej – sprawiedliwości rozumianej w sposób najprostszy z możliwych – każdemu to co mu się należy . Dobrze więc będzie tak urządzić świat , aby było sprawiedliwie i mądrze . Ale kto ma o tym decydować . . .? Kto ma być elitą , człowiekiem sprawiedliwym ? Jedyne wskazówki daje Bóg , który jest święty – niezależnie od wielkich ułomności ludzkich kompetencji poznawczych - Bóg prawdziwy - ten który jest , taki , który w jedyny sposób może być , a więc ten który nie zdradził nawet tak okrutnej rasy istot , jaką bywa rasa ludzka ; On jest miłosierny ; bez bożego miłosierdzia nic nie mogłoby istnieć , bez bezgranicznie ofiarnej , ale nie bezwarunkowej miłości wszechmogącego Boga – ostatecznego celu bytu - świat zginąłby w czarnej dziurze , spirali zemsty i nienawiści , zapanowałaby NICOŚĆ . . . jedyną możliwością bytu jest miłość - hierarchiczna wola harmonii we współistnieniu , boża niezłomność to świętość , to dzięki niej i ku niej wszystko jest i trwa , istnienie czasu jest konsekwencją tego najważniejszego celu bytu – bożego programu który steruje wszelkimi procesami – wszechświatem . Pokora i miłowanie jest naczelnym – nadrzędnym zadaniem dla wszystkich istot rozumnych , przez dochodzenie do pokornego respektu tej wartości uczłowieczamy się dając szansę rozwoju inteligentnych wewnętrznie wspierających się wspólnot , a tylko takie wspólnoty mają szansę długiego trwania i rozwoju swych talentów - tworzenia wielkiej kultury . . .
Piękno
. . . odkrywania piękna w nas i w głębi Świata ; np. podziwiamy dziś zdjęcia naszego Słonecznego układu z sondy Cassini , a to dopiero raczkowanie w eksploracji naszego kosmosu – poznawanego piękna i harmonii universum i tego co nim zawiaduje .
Zdrowie i dobrobyt
Nasza era prawdziwie rozpocznie się poprzez powszechność świadomości odpowiedzialności za losy świata , obligatoryjnego wychowania , ku miłości do życia i straży nad nią - przy założeniu , iż dzięki pokonaniu bariery energetycznej oraz poziomowi i powszechności wiedzy (m.in.medycznej) dobrobyt ( jeśli Bóg pozwoli ) może zapanować w świecie , ale życie wciąż jest i będzie darem , my go nie stwarzamy przekazujemy jedynie , tak jak widzialny i nie widzialny wszechświat jest darem i tajemnicą . Dziś społeczność Ziemian dotarła do momentu w którym by nadal trwać , ostatecznie jest zmuszona do wprowadzenia kanonu nieprzekraczalnych norm współistnienia , a przekazanych ponad 2000 lat temu . Nie zabijaj . . .to podstawa - punkt wyjścia , jeśli społeczność Ziemian będzie w stanie tak się rządzić by jednoznacznie egzekwować ten warunek przynależności do wspólnoty ludzkiej - to to właśnie będzie dobra zmiana , to będzie nowa era nadziei dla wszystkich .Czy taki rząd nad światem może wygenerować demokracja czy dyktatura – czy jedno i drugie jednocześnie ? Czesław Niemen śpiewał , że ludzi dobrej woli jest więcej , wierzył że ten świat nie zginie dzięki nim , ale … , ale nawet jeden terrorysta może niszczyć ład ludzi dobrych , przebiegły złodziej okradnie pracowitych i uczciwych – jaki więc ustrój jest w stanie wygenerować egzekucję dobra ?Ustrój jaki winien zapanować wskazał nam Jezus : nie może być sługa większy od swojego pana , Pan zaś pochyla się nad sługą i kiedy sługa jeszcze nie ma wiary , obmywa mu nogi niosąc przy tym ciężar świadomości rychłego ostatecznego przejścia przez zenit męki cielesnej i duchowej , w niezmiernym poniżeniu , a to wszystko było konieczne by pokonać zło , zemstę , destrukcję w samym Bogu – to zwycięstwo jest święte. U kresu męki, aż do granic tajemnicy krzyża Pan daje życie całemu ontos , bez tego świętego aktu ofiarowania - jak określił św. Jan Paweł II – zenitu cierpienia - ontos chyba nie mógłby istnieć , czy my ludzie damy radę tak się rządzić by uratować ten świat na Ziemi ? Czy są już na świecie świadome elity. . .?

Aby „dobra zmiana ”zapanowała na świecie , po pierwsze musi wystarczająco wielu ludzi dobrej woli w sposób czynny i skuteczny powtrzymać wszelkie formy terroru - wyeliminować ośrodki które go generują - powstrzymanie zła na etapie kiedy jest ono tylko potencjalne , po drugie ludzkość musi przejść barierę egoistycznej interesowności - zacząć dbać jedni o drugich …także zadośćuczynić Afryce poprzez budowę tam dobrobytu , nie okradać , nie wyprowadzać elit , a przeciwnie zasilić w nie , roztropnie wspierać rozwój czarnego lądu …, a może dla najbogatszych państw wyzwaniem była by budowa enklawy dobrobytu na Saharze , nowego państwa oazy , do której mogli by przybywać wszyscy ci którzy chcą współuczestniczyć w rozwoju i rozbudowie - teoretycznie jest to już dziś możliwe – to wyzwanie dla prawdziwych pionierów – dla tych , którzy chcą budować tworzyć i dawać , nie zabierać i oszukiwać . . czy to nie utopia.. . ?
Ps. ostatnio mówi się o reparacjach Niemieckich dla Polski za zniszczenia wojenne , a nieśmiało przypomnę , po wojnie także możemy mieć sporo pretensji , destruktywne ingerowanie w wewnętrzne sprawy Polskie na niwie gospodarczej poprzez zepsutą politykę , spowodowało wiele – wiele strat nie do oszacowania . . . nasze państwo nie miało szans na tworzenie dobrej jakości – rządzenia , produkcji , edukacji , handlu , finansów , poziom bytowania zmuszał wielu rodaków do wyjazdu z kraju , czy to nie straty ? Wielce mi przykro , iż ojczyna wysokiej kultury była również mistrzem wyrafinowanego barbarzyństwa , drodzy Niemcy jedyna droga do waszej wielkości wiedzie przez uczciwe i szczere w skrusze wspieranie waszych sąsiadów , wówczas nie potrzebne byłyby reparacje a jednocześnie sami mogli byście prawdziwie wielce się ubogacić , przez to ubogacenie i szczere intencje wzajemnej współpracy Niemcy mogą być wielkie wielkością swych sąsiadów . czy to nie utopia . . ?

Karykaturzysta Warszawski 2017 09 01 .

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)

Komentarze

Prawdziwa układanka - z praw dziwnie zadziwiających,

 dobrych, pięknych, teorEtycznych, estEtycznych, energEtycznych :)

Pozdrawiam - J.K.

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#1547646

Dziękuję Maciej

Vote up!
0
Vote down!
0
#1547654