MALOWANY PTAK Z CZARNYM PTASIOREM W TLE

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

   MALOWANY PTAK Z CZARNYM PTASIOREM W TLE

 

Malowany ptak”, książka przypisywana autorstwu Jerzego Kosińskiego ( Józefa Lewinkopfaur.14 czerwca1933 r. w Łodzi, zm.3 maja1991 r. w Nowym Jorku) – polsko-amerykańskiego pisarza pochodzenia żydowskiego, piszącego w języku angielskim.

Eliot Weinberger w książce „Karmic Traces” twierdzi, że Kosiński nie mógł być autorem „Malowanego ptaka”, bowiem jego znajomość języka angielskiego w czasie, gdy książka ta powstała, była jeszcze za słaba. Weinberger utrzymuje, iż Kosiński wykorzystywał teksty pisane przez kilku amerykańskich redaktorów, którzy pracowali dla niego pod kluczem w nowojorskim hotelu.

Do autorstwa „Malowanego ptaka” miał się przyznać amerykański poeta i tłumacz George Reavey.

Kosiński studiował u prof. Józefa Chałasińskiego na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uzyskał dyplom na wydziałach nauk politycznych i historii. Po studiach został asystentem w Instytucie Historii i Socjologii PAN. W 1957 roku wyjechał na stypendium do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostał na stałe. W 1965 roku otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Był stypendystą Guggenheima (1967), Forda (1968) i American Academy (1970). Jest absolwentem Columbia University. Wykładał na uniwersytetach Yale, Princeton, Davenport i Wesleyan. Jest laureatem prestiżowej National Book Award (1969), wyróżnienia National Institute of Arts and Letters (1970), Le Prix du Meilleur Livre Etranger (1966) oraz wielu innych. Uhonorowany przez Amerykańską Akademię Sztuki i Literatury. W 1973 roku został wybrany prezesem amerykańskiego Pen Clubu, którą to funkcję sprawował przez dwie kadencje. Był prezesem Oksfordzkiego Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich.

Książka „Malowany ptak” która ukazała się pod jego utytułowanym nazwiskiem, była zaplanowanym ciosem wymierzonym Polakom przez określone antypolskie środowiska żydowskie znajdujące się w USA.

Kosiński dla utrzymania rozwijającej się kariery przyjął antypolską postawę swoich amerykańskich, żydowskich mocodawców, firmując ten antypolski paszkwil.

W opinii prof. Iwona Cypriana Pogonowskiego, ]]>pornograficzny]]> charakter książki (naturalistyczne opisy gwałtów zbiorowych, seksu z kozłem i psem itp.) będący nadużyciem wobec historiografii ]]>Holokaustu]]>, legł u podłoża jej komercyjnej popularności w Ameryce Północnej.

Biograf Kosińskiego, pisząc o nim: „ni to Polak, ni to Żyd, ni to ryba, ni to ptak, świetnie wychwycił modus vivendi całej jego twórczości, a „Malowanego ptaka” szczególnie”.

Żydowscy historycy amerykańscy wymyślili jego chłopięce życie w czasie okupacji  niemieckiej, we wsi Dąbrowa Rzeczycka (]]>wieś]]> w ]]>Polsce]]> położona w ]]>województwie podkarpackim]]>, w ]]>powiecie stalowowolskim]]>, w ]]>gminie Radomyśl nad Sanem]]>), w której faktycznie przebywał, w otoczeniu „ciemnogrodu, ciemnych polskich chłopów, przedstawiając ich ponadto jako osoby ponure, bezwzględne, okrutne, chciwe, chytre, zniżone do „zwykłego, polskiego zwyrodnialstwa”.

Sam Kosiński tworzył liczne swoje  fikcyjne życiorysy. Niemal do końca życia pozostał wierny zasadzie obudowywania swojej osoby opowieściami nieprawdziwymi, które częstokroć raz wypowiedziane, stawały się faktami.

„Malowany ptak” Jerzego Nikodema Kosińskiego / Józefa Lewinkopfa / stał się pierwszym tego typu antypolskim atakiem przedstawiającym dramatyczne losy sześcioletniego ( w domyśle) żydowskiego chłopca w czasie wojny.

Ze względu na opisywane zdarzenia początkowo sądzono, że książka oparta jest na wątkach autobiograficznych, czemu Kosiński nie zaprzeczał. W Polsce, w różnych środowiskach obwołano ją antypolską. W rzeczywistości była ona wytworem antypolskich fantazji odpowiednich środowisk w Stanach Zjednoczonych, co sam zresztą potwierdza we wstępie do późniejszych wydań. Jest to drastyczne przedstawienie ludzkiego okrucieństwa i wynaturzeń przypisywanych przez autora mieszkańcom wiejskich okolic Polski w czasie niemieckiej okupacji . W powieści wielokrotnie wskazywany jest wątek nadużyć w stosunku do mniejszości etnicznych (Cyganie, Żydzi). Osią fabuły „Malowanego ptaka” jest pojęcie inności i wyobcowania (często pozornego lub powierzchownego) - w kluczowej scenie, dzikie ptaki zadziobują osobnika swojego gatunku, który został schwytany i pomalowany przez człowieka w jaskrawe barwy.

Należy jednak przyjąć, iż okupacyjny życiorys Kosińskiego stanowi podstawę jego literackiego wizerunku oraz rzekomo autobiograficzna powieść „Malowany ptak” uchodzi na świecie za świadectwo i dokument zagłady Żydów polskich nie będąc jednak realistycznym zapisem osobistych przeżyć, ale wrogą Polakom surrealistyczną parabolą ludzkiego losu. Bohater to dziecko, jako że dzieciństwo w sposób naturalny jest stanem wyobcowania ze świata (dorosłych), a wojna w oczach dziecka ma zawsze wymiar apokaliptyczny. Nieważne, czy dramat rozgrywa się w Polsce, czy gdziekolwiek indziej; nieistotne, czy chłopiec przemierzający symboliczny, straszny las jest Żydem, Cyganem, czy tylko ich przypomina - istotna jest jego sytuacja odmieńca, pomalowanego ptaka zadziobanego przez stado.

Jerzego Kosińskiego można nazwać mitomanem, gdyż mit w jego życiu odegrał rolę fundamentalną.

Powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza Kariera Nikodema Dyzmy (1932) stanowiła przełom w życiu Kosińskiego, a postawa tytułowego bohatera uświadomiła mu zarazem cel, do którego chciałby w życiu dotrzeć i środki, którymi mógłby to osiągnąć. Zrozumiał też, że to właśnie Ameryka jest miejscem, gdzie będzie mógł wyśnić swój amerykański sen o karierze jak z bajki. Jeśli więc książka jest w stanie wpłynąć na ludzkie życie, to ta lektura młodości z całą pewnością zmieniła życie Kosińskiego - odtąd będzie on kształtował je tak, aby powieliło wzorzec literacki, a do siebie przykładał będzie miarę literackiego bohatera - Nikodema Dyzmy. Jak rzadko to się zdarza, literatura wcielona w prawdziwe, bardzo wymagające dla Kosińskiego życie, okazała się dobrym drogowskazem gwarantującym oszałamiający sukces, barwne, zmienne, niepowtarzalne i nieprawdopodobne, pełne niedomówień i kontrowersji życie gwiazdy.
Istnieje jednak też druga, dla Kosińskiego mroczniejsza strona tego samego medalu. Otóż mit Dyzmy, który zrodził amerykańskiego pisarza, doprowadził go niespełna dwadzieścia lat później na skraj przepaści, przywiódł do załamania jego kariery. Otóż na fali ataków przypuszczonych przez dziennikarzy na znajdującego się u szczytu sławy Kosińskiego, trzecią jego powieść „Wystarczy być” oskarżono o plagiat... „Kariery Nikodema Dyzmy”.

W nocy 3 maja 1991 roku Jerzy Kosiński zadzwonił do swojej najbliższej w tamtym czasie przyjaciółki, Urszuli Dudziak. Kończąc rozmowę powiedział: Jak się obudzę, zadzwonię do ciebie. Z dużą dawką alkoholu zmieszał dużą dawkę środków nasennych, rozebrał się, wszedł do wanny, a dla pewności założył na głowę torbę foliową. Rano żona Kiki znalazła go martwego.

Reporterska wędrówka znanej biografki Joanny Siedleckiej, rozmowy z wieloma świadkami udowodniły jednak, że mały Jurek nie błąkał się samotnie po polskich wsiach, nie rozłączył z rodzicami i nie stracił mowy na skutek bestialstwa półdzikich polskich wieśniaków zwyrodnialców. Wprost przeciwnie, przetrwał szczęśliwie wraz z rodzicami, dzięki ofiarności i dzielności polskich chłopów mieszkańców wsi Dąbrowa Rzeczycka w województwie tarnobrzeskim. To właśnie ci bohaterscy polscy chłopi ze wsi podkarpackiej z narażaniem własnego życia i swoich najbliższych uratowali temu chłopcu życie, wypełnili swój chrześcijański obowiązek, nad czym czuwał charyzmatyczny proboszcz ks. Eugeniusz Okoń. W „nagrodę” bohaterowie ci zostali przez Kosińskiego sponiewierani, sprowadzeni do bezwzględnego ciemnogrodu. „Czarny ptasior” Joanny Siedleckiej jest książką właśnie o nich, o ich dramacie wywołanym kłamstwami w książce Kosińskiego i upokorzeniu jakie ich spotkało, gdy podczas swoich triumfalnych wizyt w Polsce był on wszędzie, tylko nie tam, gdzie jeszcze żyli ci, którzy ryzykowali dla niego życiem. Gdyby Kosiński się do nich przyznał runął by wówczas mit o męczenniku, który okazał się nie tylko literackim hochsztaplerem korzystającym z usług ghostwriterów ( pisarze - widma, piszący książki na zlecenie, na okładce nie znajdują się ich nazwiska, tylko nazwisko znanego pisarza czy polityka).

Joanna Siedlecka „Czarny ptasior” (od autorki):

„…nie pojechałam do Ameryki, nie chciałam pisać o zawrotnej niewątpliwie karierze Jerzego Kosińskiego, ani o opisanych już zresztą jego skandalach, sukcesach; zaszczytach, które go spotkały. Interesowało mnie wyłącznie jego wojenne dzieciństwo. Podróż do miejsc, gdzie jako kilkuletni, żydowski chłopiec przetrwał okupację. Jego traumatyczne przeżycia z tych lat, a nie Ameryka były bowiem moim zdaniem, kluczem i tropem do jego istoty. „Holocaustowej”, skomplikowanej, tajemniczej osobowości. Obsesji, fobii, urazów i lęków. Masek, oraz mistyfikacji. Szokującej prozy nasyconej obsesją zła. A wreszcie – zaskakującej, samobójczej śmierci, wśród jej nie do końca jasnych motywów, dopatrywano się także „mrocznego dzieciństwa”, które się o niego upomniało, upiorów przeszłości, od których nie potrafił się uwolnić. „Był wielkim mistyfikatorem – pisał o nim Janusz Głowacki – ale demony, których obecność stale wyczuwał za plecami, były prawdziwe. Pewnej nocy otoczyły go w mieszkaniu przy 57 Ulicy ciasnym kręgiem”. „[…] Myślę, że na decyzję o samobójstwie miały też wpływ lata dzieciństwa opisane w „Malowanym ptaku”. Nawet jeśli nie było tak okrutne, jak opisane w powieści[…]”, twierdziła Ewa Hoffman, pisarka kanadyjska polskiego pochodzenia, autorka książki o adaptacji polskich emigrantów w USA”. „Mroczne dzieciństwo” było też kluczem do „Malowanego ptaka”, uznanego za arcydzieło literatury Zagłady (Shoah), jej literacki dokument. Zastanawiano się: czy autor opowiada własną historię? Był przecież żydowskim dzieckiem, które przetrwało „Epokę pieców”. Tym bardziej, że w swoich oficjalnych „życiorysach” publikowanych w amerykańskich encyklopediach literackich podawał fakty zbieżne z historią chłopca z „Malowanego ptaka”. „Malowany ptak” to fikcja literacka. Kosiński zapożyczył okropności z innych opisów, lub je wymyślił”.

Owe okropności przedstawił w „Malowanym ptaku” jako przeżycia własne, obrazując równocześnie zacofanie, ciemnotę i okrucieństwo polskich chłopów, którzy uratowali mu życie.

W ostatnich latach mieszkał w Nowym Jorku w dwupokojowym mieszkaniu z żoną Amerykanką nie mówiącą po polsku. Wydaje się, iż żyli w separacji – Kosiński przyjaźnił się z piosenkarką Urszulą  Dudziak. Ostatnich siedem lat pisał książkę, która jednak nie została przyjęta przez wydawców. Wykryte plagiaty literackie zakończyły jego karierę literacką, stracił członkostwo amerykańskiego PEN Clubu i pozostał bez środków do życia. Samobójstwo Kosińskiego zapewne wywołane było upadkiem literackim i brakami finansowymi, a nie skruchą i żalem za jego postawę moralną, jak sądzą niektórzy autorzy…”

„Malowany ptak” był pierwszym w literaturze oskarżeniem Polaków o okrucieństwo wobec Żydów, a tym samym o współudział w Holokauście i rozpętał światową antypolską nagonkę.

 Antypolska nagonka niestety została przeniesiona na grunt polski nieodpowiedzialnymi atakami czyniącymi z Polaków morderców antysemickich.

 

Tekst drukowany w miesięczniku "Zakazana historia" 1 września 2013 r.

 

Źródła:

 

]]>http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kosi%C5%84ski]]>

 

]]>http://www.culture.pl/baza-film-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/jerzy-kosinski]]>

 

]]>http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_113.htm]]>

 

]]>http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=707&Itemid=2]]>

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (15 głosów)

Komentarze

- Historię życia Kosińskiego można ująć krótko:

"Sobacze życie.. Sobacza śmierć"..

~~~~

Vote up!
9
Vote down!
0

cornik Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#1558366

Ciekaw jestem, czy zdał sobie sprawę, że był tylko "listonoszem", nośnikiem kompilacji cudzych tekstów. Czy uwierzył w realność, prawdopodobieństwo zaistnienia tej fikcji ?!

Vote up!
3
Vote down!
0

#1558411

Szmalcownicy i oprawcy nie mogli spać spokojnie.
Polowali na nich egzekutorzy z AK.
Co się stało z kapusiem rodziny Ulmów – Z wyroku polskiego państwa podziemnego został zastrzelony.
A co się stało z Niemcem dowodzącym tą akcją – Żył w spokoju w Niemczech pracując jako policjant.

Vote up!
8
Vote down!
0
#1558385

syjonistycznym sytemie tworzenia negatywnego obrazu Polski.Wielu agentow i paszkwilantow wychowal MOSAD na calym swiecie wlacznie z Polska.Za cene slawy,dobrej karjery, stanowisk i pieniedzy ,a czesto za nie ujawninie czarnej histori kandydata na syjonistycznego agenta, kaptowano zdrajcow gotowych do dzialnosci antypolskiej.
Kreowano im karjere za nich pisano ksiazki czy prace historyczne,pomagano zdawac egzaminy i piac sie w karjerze naukowej zdobywajc dla nich tytuly aby stali sie w przyszlosci autoryteteami badz zajmowali odpowiednie stanowiska, ktore MOSAD pozniej wykorzystywal, pociagajc w odpowiednim czasie za sznurki.
Takich Kosinskich bylo i sa tysiace za niego napisano paszkwili aby paszkwil mial wartosc to Kosinskiego nalezalo uzbroic w osiagniecia i tytuly co dawalo wieksza wiarygodnosc jego paszkwilu.
Jest bardzo prawdopodobne ze Kosinski chciala sie zerwac ze sznurka ,badz byl nie pewny ,a juz swoje zadanie zrobil i go wyskoczono przez okno.Ta jego smierc tez byla dobra reklama dla tego paszkwilu,gdyz zainteresowanie sie ksiazk wzroslo.

Vote up!
7
Vote down!
0
#1558410

Co Ty jakiś taki czerwonawy ? Krowę pomalowali na taki jakiś dziwny niebieski czy " cuś " takiego  i nazwali ją czekolada Milka, Ciebie znowu na czerwono, Świat głupieje....wszedłem do Ciebie na profil, bo ciekawy byłem jak długo tutaj już jesteś i bardzo mnie rozśmieszył Twój tekst zakończony Satyrem. Dlatego opowiem wesołą historię. Jestem sobie na łódce w Tofino , to jest rzeczywisty koniec Świata, mianowicie zachodnią część wyspy Vancouver koło miasta Vancouver w Kanadzie ( to już nawet dla Kanadyjczykow jest prawdziwy koniec Świata ) a tu słyszę mowę polską...serce się raduje , więc zbliżając się do grupki osób słyszę zrąbek rozmowy, która była już w toku...ci ludzie rozmawiają o...NIEPOPRAWNYCH... mówię sobie, to być nie może...no tak Internet i takie tam...ale w Tofino ( no żeby tam się dostać drogą lodową...powtarzam - koniec Świata)... więc nadal się zbliżając słyszę jak jadą po Satyrze :-))) że co to za bufon , co za wredny ch .... itd. Po prostu mnie zamurowalo :-))))) Tak więc trzeba powiedzieć,  że tutejszy Satyr ma znajomych nawet na końcu Świata: -)))))

Vote up!
3
Vote down!
-3

chris

#1558415

Co Ty jakiś taki czerwonawy ? Krowę pomalowali na taki jakiś dziwny niebieski czy " cuś " takiego  i nazwali ją czekolada Milka, Ciebie znowu na czerwono, Świat głupieje....wszedłem do Ciebie na profil, bo ciekawy byłem jak długo tutaj już jesteś i bardzo mnie rozśmieszył Twój tekst zakończony Satyrem. Dlatego opowiem wesołą historię. Jestem sobie na łódce w Tofino , to jest rzeczywisty koniec Świata, mianowicie zachodnią część wyspy Vancouver koło miasta Vancouver w Kanadzie ( to już nawet dla Kanadyjczykow jest prawdziwy koniec Świata ) a tu słyszę mowę polską...serce się raduje , więc zbliżając się do grupki osób słyszę ząbek rozmowy, która była już w toku...ci ludzie rozmawiają o...NIEPOPRAWNYCH... mówię sobie, to być nie może...no tak Internet i takie tam...ale w Tofino ( no żeby tam się dostać drogą lodową...powtarzam - koniec Świata)... więc nadal się zbliżając słyszę jak jadą po Satyrze :-))) że co to za bufon , co za wredny ch .... itd. Po prostu mnie zamurowalo :-))))) Tak więc trzeba powiedzieć,  że tutejszy Satyr ma znajomych nawet na końcu Świata: -)))))

Vote up!
2
Vote down!
-3

chris

#1558416

Polska dyplomacja i to od roku 89' jak i przed tym rokiem. To co dzisiaj widzimy w telewizor i to takie Kosińskie, to co błąka się w uczelnianych murach i uczy młodych Polaków,  to tacy Kosinscy... słowem to co definiuje dzisiejszą scenę polityczną,  gospodarczą,  kulturową i Bóg wie jaką jeszcze, to Kosińscy,  jesteśmy nimi osaczeni...są niczym Jemioła na drzewie...

Vote up!
4
Vote down!
-3

chris

#1558417

 Witaj! Podobnie, ale o niebo liczniejsza działa w Polsce sowiecka agentura pod przykrywka, czyli agentura wpływu. Porażające, że to robactwo nadal mąci studenckie młode umysły. Mówienie,że już póżno na dekomunizację jest kłamstwem. Dlaczego nie ma woli kolejnych rządów. aby wyczyścić kraj z komuny. Ona nadal istnieje, choćby w samorządach.

Vote up!
5
Vote down!
0

ronin

#1558435

Aktualnie w poznańskim teatrze jest wystawiana sztuka "Malowany ptak" będąca adaptacją powieści. Nie wiem czy sceny sodomii są pokazane realistycznie ( nie byłem na przedstawieniu), ale sięgnięcie do tej "literatury" jest skandalem. Taka rzecz tylko w Poznaniu.

Vote up!
8
Vote down!
0

Leopold

#1558436

Czyż to nie prezydent Poznania pojechał w " duży Świat..." i szkalował dobre imię Polski...i to całkiem niedawno...

Vote up!
4
Vote down!
-3

chris

#1558457

Verita - 11 Lutego, 2018 - 16:50 .

Niech żyją bracia czescy, czeszki i ich „rzyciowi” partnerzy !
Będzie nowy film dla jazgocących miłośników „Idy” , na podstawie "Malowany ptak" !
Pozdrawiam tych, którym POLSKA słoma wystaje z butów.

https://www.youtube.com/watch?v=qcjQUGrTXlg(link is external)

Podoba mi się!

2
Nie podoba mi się!

-4
Verita

#1557778

Vote up!
9
Vote down!
0

Verita

#1558445

:-)))))) dobre dobre , w końcu część Niepopków obudziła się ze snu zimowego... po czynach ich poznacie...po czynach...czasami jednak po gadulstwie...no pamiętam tutaj te czasy " IDY" ... pamiętam to cmokanie... ten aspekt kultury i takie tam...

Vote up!
4
Vote down!
-4

chris

#1558458

,ale zostala spacyfikowana za pomoca cenzury donosicieli satyrycznych i poslusznej agentury w postaci tutejszej laweczki palujacej gromadnie tych co nie z nimi.Mozesz sie cofnac do histori to przesledzisz ,ta pacyfikcje bardziej niepoprawnych.
Ja w skromnej osobie jestem tutaj przykladem tej cenzury,mam tylko mozliwosc 3 wpisow na 24 godziny - kazda edycja zeby poprawic bledy liczona jest za nowy wpis,zablokowano mi pisanie bloga, zablokowano mki gadaczke, zablokowano mi poczte prywtana tak zebym poza plecami nie mogl sie kontaktowac z tutaj piszacymi,zabrano mi mozliwosc punktacji tak ze nie moge sie nawet 1 pkt.sam podeprzec aby sie obronic,za to juz 2 punktu ujemne moj komentarz jest chowany, ale za to mam czrewona obwodke i najwieksz ilosc punktow z tym ze karnych.
Ale Gawrion zrobil na zlosc i se uszy odmrozil NP staly sie niszowym portalemna jego wlasne rzyczenie,bo ludzie tak jak i ja pisza tam gdzie sie przelewaja dziesiatki tysiecy czytelnikow i slowo dawnych niepoprawnych trafia do wiekszej spolecznosci.
Agentura kacapska jest na wszytkich portalach i na tym tez tak ze ograniczenie wolnosci slowa tutaj jest rzecza normalna w Polskiej rzeczywistosci medialnej, najpierw wyglada ze idzie wszystko OK ze zarzadzajacy jest prawy a po jakims czasie wybija gowno z szamba.

Vote up!
3
Vote down!
0
#1558481

Cześć, czy Ty pamiętasz, czym się określa dobry aktor? Ano tym, że tak " wejdzie " w rolę,  że jest już po przedstawieniu, a publiczność nadal siedzi kilka minut i jest oszołomiona, powoli dochodzi do zmysłów...i następny kwadrans jest jeszcze pod wrażeniem...recenzje i splendor dopiero w kolejnych dniach... to tyle o mnie, choć aktorem nie jestem.. tzn.pisze o tym w jaką grubiańską  skure wskoczyłem i nie po to by się sobą wychwalać , bardziej o moją formę wyrazu się tutaj rozchodzi, o to jaką rolę sobie wybrałem i jak ją gram,  tj.moja czapka niewidka na Niepopkach..no przecież przed wieloma kretynami tutaj nie będę się do naga rozbierał ...powtarzam tak na ucho już od lat...WOLNOŚĆ SŁOWA PONAD WSZYSTKO ! no ale ... no cóż ... wychodzi na to, że Polacy własnego Państwa dłużej mieć nie chcą , bo inaczej tą zbiorową głupotę nazwać nie sposób...niestety...genetyka nam się mocno paskudzi...same "yntelektualne" cioty z tytułami ...albo inne mimoza, garstka normalnych ludzi w Polsce, je żeli chodzi o starszą generację...reszta to umoczeni w komuszym szambie i tym samym u szyda w kieszeni...bez honoru i twarzy... a Naród kleszczy i nie wie komu klaszczy

Vote up!
2
Vote down!
-3

chris

#1558494

grupie swoich dostaje sie po lapach,a np. czesto pisanie zlej prawdy o PISie czy Polakach jest sie palowanym.Bo czesto niestety Poacy budzac sie nawet z dwoma rekami w nocniku nie wyciagaja poprawnych wnioskow.I ludzi widzacych co sie dzieje jak Polska ginie i krzyczacych o tym posadzaja o teorie spiskowe i nazywaja oszolomami, poswiecajac swoj czas do niszczenia ich.Czesto sa ta lemingi ale czesc ich to zadaniowcy oplacani z lewa i prawa tacy nowoczesni szmalcownicy, popslugujacay sie SBeckimi metodami typu a to ze ty nic nie wiesz bo nie zyjesz w Polsce,a jak nie zyjesz to nie masz prawa sie wypowiadac na tematy polskie, a to ze nie stosujesz czcionki polskiej, a to ze robisz bledy w pisaniu i to byly typowe ataki,ktore mnie spotkaly na NP zero merytoryki na temat mojego wpisu tylko personalny atak i prowokacja.
Rozbawilo mnie to opowiadanie z British Columbi.
Jak chcesz napisz do mnie na PW to mozliwe ze wtedy moge odpisac inaczej nie bo mam zablokwane przez tutejsza cenzure kontaktowanie sie z urzytkownikami tego portalu,gdyz Gawrion kontroluje tez i poczte, zreszta za te slowa dostalem od niego kare ze 20tys. -pkt, a wlasciwie za nie przeproszenie za napisanie tego faktu.Ale z wlascicielem NP nie masz szansy wygrac tak ze z koniem sie nie ma co kopac.Dlatego ze wzgledu na jego uczciwosc stad odeszlo tylu dobrych blogerow o czym przed odejscviem tez i pisali.

Vote up!
5
Vote down!
0
#1558521

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Cześć,  a dlaczego ja tak podkreślam,  to nasze odwieczne polskie prawo...WOLNOŚĆ SŁOWA PONAD WSZYSTKO... ano po to, by to było ŻYWE... wszystko inne jest manipulacją, która w końcowym efekcie niszczy tego, który knebluje usta... wartość dialogu polega na różnorodności (oprócz ekscesów typu pedalstwo i inne takie...) pamiętam Dixi, Tygrysa i innych ,to był poziom...prawdy i ostre starcia..., a nie sranie w bambus z " ładną dykcją "... no cóż?  Jest tak jak jest, jestem tutaj tylko gościem...jak zwykle...mam swoje " pole i na nim orzę "... dla mnie platforma ma być nie tylko do gadania, ale również narzędziem czynu...a tu jest wiele kwestii spornych odnośnie jak czynić?  czy czynić? z kim czynić? 

Pozdrawiam

Vote up!
1
Vote down!
-3

chris

#1558526

Gawrion to nasz brat starszy i mądrzejszy, który zawsze ma rację i obszerny, mocno pokrętny regulamin na podorędziu, którym na początku często się zasłaniał. Nigdy się nie wstydzi. Otoczony grupą klakierów, chcących zaistnieć za wszelką cenę, piszą sobie i muzom ,bzdety, ale zawsze stają murem za Gawrionem i przeciw tym co im nie pasują, podobnie jak za PiSem, za Antonim czy za Jarkiem.
Niepopki udają, że idzie im o dobro Polski ....podobnie jak komisji i podkomisjom wyjaśniającym oszustwa smoleńskie.
Poczytajcie ostatnie nowości o serialu smoleńskim...zanim zapalicie świeczuszki i wybudujecie pomniki.

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22334&Itemid=100

Vote up!
3
Vote down!
-2

Verita

#1558527

"a nie mówiłem"... że portal ten upada ?.
Kneblowanie zawsze tak się kończy.
TWA nie "pociągnie" portalu.
Jak widać na załączonym obrazku, gawriona gó..no to obchodzi.
...a blokowanie prywatnej poczty miedzy prawdziwie niepoprawnymi, to już (nie bójmy się tego słowa) SKURWYSYŃSTWO najwyższych lotów...
Cenzura to metoda idiotów, ale to gawrion wiedzieć powinien...

Vote up!
2
Vote down!
-3
#1558530

.

Vote up!
3
Vote down!
0
#1558542

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Czy trzeba Cię już reanimować ?

Vote up!
1
Vote down!
-4

chris

#1558545

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Józek trenuje "samozakneblowanie", jak widać z dobrym skutkiem :).

PS. Józio, to dobra decyzja dla ciebie i dla nas :).

Vote up!
1
Vote down!
-3
#1558552

Gdyby wsadzić Twój mózg do łebka od szpilki
- to byłaby grzechotka

Vote up!
4
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1558562

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

portal mocno zaszydzony: -))) i że trzeba rozpoznać gówno od twarogu, to też mówiłem...chowają się za kosze od śmieci i nie rozumieją , że właśnie dlatego tak śmierdzą  :-)))

Vote up!
1
Vote down!
-4

chris

#1558573

masz problem ?

to polecam 

Vote up!
4
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1558560

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

przez chłopaka :-)))))

Coś mi wygląda na to, że niektórzy więcej niż jedno konto tutaj mają...bowiem wczytuję znajomą narrację.  Nie przypuszczam też , że tyłu gudłajów na raz po necie się pęta, chociaż kto wie ? Jest teraz tego tałatajstwa na tony. Zawiedziony & Co. , czy to okres? I mózgi krwawo spływają do dołu: -)))   parchu jeden gówno ci do tego co piszę o do kogo... nieistotne jak się przebierzesz , czuć cię na odległość...czuć was wszystkich tutaj i pisałem już o tym i przed waszym rozwodem i po i teraz...zaszydzony portal jak wiele innych... już wam spadło,  a i nadal spadać będzie i nie myślcie, że długo pociągnięcie... postaramy się,  by i was wykastrowali do końca,  uczuciowo obrzezane pedalstwo, wam się jedynie wydaje...tylko wydaje... wygraliście pierwszą bitwę, ale nie wojnę parchate towarzystwo :-))))

Vote up!
1
Vote down!
-4

chris

#1558568

- Co ty sobą reprezentujesz?
- Bary mleczne.

twój stary pewnie jest rolnikiem bo skąd by wziąl 
takiego dużego buraka jak ty .

Vote up!
3
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1558601

No właśnie taką rolę przyjąłem. .. buraczaną ... wypisz wymaluj pasującą dla takich ja ty... działamy od zaraz homeopatycznie tzn.kłamstwo demaskujemy chamstwem i chamstwem na nie odpowiadamy..., że się parchy wykształciły za polskie pieniądze, to wcale nie znaczy, że mają takie same prawa...do czegokolwiek...a już na pewno nie do kształtowania RP.

Vote up!
1
Vote down!
-1

chris

#1558622

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Rozumiem, że na twoją dupę pomogło ?.
Trzymaj się tego lekarza, bo trafnie dobrał lek.
Idź za ciosem i poproś go teraz o coś na głowę... :).

Vote up!
1
Vote down!
-3
#1558570

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

:-))) mazel tov !

Poznaję rękę : -))))

Ps: ... i właśnie dlatego tak was nie lubimy...i właśnie dlatego zewsząd was wypierdalają ...i z Polski takich jak ty też wypierdolimy...bo tego twojego obrzezanego mózgu nie ukryjesz :-))) 

Vote up!
1
Vote down!
-3

chris

#1558571

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

A ty masz równo pod sufitem ?. Umiesz czytać ze zrozumieniem ?.

Vote up!
1
Vote down!
-3
#1558574

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zdecydowany amator nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Umiem i to nie było do Ciebie, byłem przedłużeniem Twojego komentarza, a czy Ty umiesz czytać między wierszami ?

Vote up!
1
Vote down!
-4

chris

#1558575

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika a nie mówiłem (niezweryfikowany) nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Przyznam, że troszkę skomplikowałeś całą sprawę, ale skoro jest tak jak mówisz, to zwracam honor
PS. Dobrze, że jesteś przedłużeniem tylko mojego komentarza, bo już zacząłem się martwić :) :) :)

Vote up!
1
Vote down!
-3
#1558588

Cieszę się,  że złapałeś połączenie... lubię szybko... dzisiaj gapy  mają ciężko...

Vote up!
0
Vote down!
-1

chris

#1558621

... na jego intymne problemy a tymczasem mamy w Polsce nową aferę.
Rynek pracy doczekał się swojej wersji afery Amber Gold.
Firmy w kryzysie zmniejszały koszty, przekazując pracownika agencjom, które miały płacić za niego część składki ZUS. Pieniądze na konta zakładu jednak nie wpływały. Nieświadomi przekrętu byli zarówno pracownicy, jak i firma, która podpisywała umowę z agencją. Zagrożenia nie zauważył ZUS ?

http://forsal.pl/artykuly/810114,agencje-pracy-przekret-na-outsourcing-pracowniczy-25-tys-osob-bez-oplaconych-skladek-zus.html

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/poszkodowanymi-tzw-aferze-outsourcingowej-2/

Vote up!
4
Vote down!
0

Verita

#1558597

temu.Te agencje co zwinely kase zamiast wplacic do ZUS to WSIkowskoPObolszewickogudlajska mafia.
Zostawili teraz na lodzie i pracownika i firme ktora chciala byc cwana bo ta kase teraz ktos do ZUSu musi wplacic, oczywiscie nie te agencje bo juz po nich slad zaginal,a bos sie opala na plazy w Tela Vivie i sponsoruje antypolska propagande.
W Edynburgu ma powstac pomnik gen.Maczka sa zbierane pieniadze potrzeba 85tys. funtow dodam ze na parszywej angielskiej ziemi juz dawno stoi pomnik niedzwiedzia Wojtka, w Polsce gen.Maczek nie ma pomnika jak zreszta wielu innych zasluzonych patryjotow polskich w tym gen.Andersa czy gen.Kuklinskiego.
Gen.Anders ma tylko w Polsce skromne popiersie w Krosniewicach.Ale za to gudlaj Glinski wpompowal 100mln zl. polskiego podatnika w cmentarze zydowskie ,a tak naprawde to w biznes Holokaustu.
Glinski w PISie to antypolski pro zydowski scierwojad,prztypomne jak sie ujal za zydowskimi organziacjami pozarzadowymi bedacymi na garnuszku Polakow, w ktorych obok jego zony siedza gudlaje typu corka Dziadzi Komoruskiej.Tak ze zydokomuna w PISie ma sie dobrze zreszta te ostatnie kajanie sie,przed gudlajstwem , obrady Knesetu w Krakowie uzgadnianie poza plecami Polakow z zydami ustaw sejmowych ,tajne rozmowy Kornjebhauzera w USA z zydowska diaspora a wczesniejsze tajne rozmowy Jaroslawa to smierdzi czosnkowa zdrada az na odleglosc.To na rozkaz gudlajow Polke katoliczke matke ksiedza zastapil zydodupowlaz,wychowaneg bangsterow gudlajskich krzywousty cwiercinteligent z wyksztalcenia historyk mowiacy o tym ze w Katyniu Polakow zamordowali Niemcy syn czerwonego komucha Kornela Morawieckiego Mateusz.
Jak najszybciej Polska musi byc odbita z rak nastepnych sprzedawczykow tym razem PISowskich ,wyglada na to ze obecna wladza zdobyla po to ta wladze zeby ocalic dla zydow to co nie zagarneli cuzamen do kupy fryce i kacapy za popmoca swojej PObolszewickiej agentury.Polacy nie badzcie naiwni ze PIS cos wam da co wam sie nalezy to juz jest przeznaczone dla nowych wlascicieli Polski.Polakom zostana tylko ulice a nie kamienice i to ulice do posprzatania.A wszelki bunt bedzie krwawo stlumiony za pomoca zewnetrznych sil ,bo wciaz obowiazuje nie cofnieta ustawa o mozliwosci uzycia do pomocy bratnich sil.A pretekstem moze byc oczywiscie antysemityzm ,rasizm,faszyzm itd. ta podgatowka trwa w najlepsze i to w coraz to wiekszym aspekcie.

Vote up!
3
Vote down!
0
#1558606

twój potencjalny debilizm nie obliguję mnie do kontynuacji konwersacji z tobą.

Vote up!
3
Vote down!
0

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1558602

A nerwus z ciebie jak cholera :) :)
Nie napinaj się, bo ci ciśnienie skoczy :) :).

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1558608