11 LIPCA DZIEŃ PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

 

11 LIPCA DZIEŃ PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN

11 lipca 1943 – Rzeź Wołynia. "Ukraińscy nacjonaliści nie zawahali się spełnić największej i najokrutniejszej zbrodni"

11 lipca 1943 r.  nacjonalizm ukraiński  przestał się liczyć  z ogólnoludzkimi ideami,  jak solidarność,  miłosierdzie,  humanizm. Nie zawahał się spełnić  największej i najokrutniejszej  zbrodni. Oblicza się,  że  ponad 4 tysiące polskich wsi  i  miasteczek  zostało zmasakrowanych  i spalonych przez  Ukraińską  Powstańczą  Armię. Ona też  pod banderowskimi hasłami: 

Albo będzie Ukraina,  albo Polska krew po kolana,  Śmierć jednego Polaka – to  metr wolnej Ukrainy -  wyprawiła na tamten świat  pół miliona Polaków.

Nie można tych okrutnych zbrodni  wykreślić z pamięci, wymazać z historii, nie pozostawiając żadnej przestrogi dla potomnych. Nie wolno nam tego zapomnieć, bo zbezcześcilibyśmy tę straszną ofiarę i padli wobec katów na kolana. Trzeba zacząć głosić całą prawdę wolną od przemilczeń, przeinaczeń i manipulacji.  Prawdę odważną, która sięga do korzeni zła.

Na dzień przed rozpoczęciem Rzezi Wołyńskiej przybyli do obozu UPA w Koniuchach dwaj polscy wojskowi Krzysztof Markiewicz i Zygmunt Rumel na rozmowy ostatniej szansy mające powstrzymać ataki ukraińskich nacjonalistów na Polaków mieszkających na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Pomimo wcześniejszych zapewnień i deklaracji ze strony Ukraińców oraz listu żelaznego, dającego gwarancję nietykalności polskim parlamentariuszom, zostali oni natychmiast pojmani i rozerwani końmi. Następnego dnia pierwszy komandyr Hołowny UPA Dmytro Kłaczkiwśkyj pseudonim Kłym Sawur, realizując dyrektywę Mykoły Łebedia, pseudonim Ruban, prowydnyka OUN w zastępstwie Bandery,( który rozkazał zlikwidować Polaków od niemowlęcia w kołysce do starca nad grobem), rozpoczął rzeź Wołynia. Wykonano to zgodnie z przekonaniem Łebedia, który stwierdził, że nie może być mowy o wypędzeniu, chodzi o fizyczną likwidację Polaków na miejscu.

W rozkazie do podległych sobie atamanów Sawur pisał:

Powinniście przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Przy wycofywaniu niemieckich wojsk należy wykorzystać ten dogodny moment dla zlikwidowania całej ludności polskiej… bitwy tej nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Wsie i wioski powinny zniknąć z powierzchni ziemi.

Apogeum tej zbrodni, wraz z wypędzeniem rdzennej ludności polskiej rozpoczęło się na skalę masową w dniach 11-12 lipca 1943 roku. W tych dwóch tylko dniach kurenie i sotnie OUN-UPA dokonały jednoczesnego napadu na ponad 160 wsi i osiedli polskich mordując w sposób wręcz niespotykany w dziejach ludzkości ponad 20 tysięcy ludzi. W ciągu zaś całego miesiąca lipca zmasowany atak band OUN-UPA objął łącznie ponad 530 miejscowości na samym tylko Wołyniu.

Jeden z bandytów, kirynnyj ,,Łysyj’’ meldował:

29 sierpnia, przeprowadziłem akcję we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki. Zlikwidowałem wszystkich Polaków od małego do starego(967 osób, w tym 466 dzieci do lat 14tu). Wszystkie budynki spaliłem, mienie i chudobę zabrałem dla potrzeb kurenia. Tego strasznego mordu dokonano pod hasłami: Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy, Ukraina będzie, i ma być czysta jak szklanka źródlanej wody.

Mimo wszystko widoczne były chyba jakieś wahania nawet wśród samych rezunów, skoro Sawur ponownie nakazywał:

Trzymać się instrukcji: niszczyć Polaków i ich miejsca zamieszkania wszelkimi sposobami; uśmiercać także uciekających. W propagandzie głosić, że z polską ludnością UPA obchodzi się humanitarnie.

W sierpniu 1943 roku Kłaczkiwśkiego na stanowisku komandyra hołownego UPA zastąpił Roman Szuchewycz – Taras Czuprynka, Tur.

,,Czuprynka’’ ze swej strony także wydał na wiosnę 1944 roku ludobójczy rozkaz: W związku z sukcesami bolszewików należy przyspieszyć likwidację Polaków, w pień wycinać, czysto polskie wsie palić, wsie mieszane-tylko ludność polską niszczyć. Za zamordowanie jednego Ukraińca czy przez Polaka, czy przez Niemców – rozstrzelać 100 Polaków.’W ulotce natomiast głosił:

Walkę prowadzimy bez pardonu, kto nie jest Ukraińcem temu śmierć. Historycznym naszym wrogom Polakom i Żydom – im wszystkim śmierć. Sława Ukrainie. 

 Jednak banderowcy nie poprzestali w swoim ludobójczym szale tylko  na samym Wołyniu, bowiem ich nawała po kilku dniach ruszyła również na trzy województwa wschodniomałopolskie: Tarnopolskie, Stanisławowskie i Lwowskie. Polacy wschodniomałopolscy swoją apokalipsę z rąk UPA mieli jednak dopiero przeżyć, w dobie drugiej okupacji sowieckiej. Wyrżnięto ich tu wtedy cztery razy więcej niż na Wołyniu.

Akcje antypolskie i rzezie ludności przebiegały według trzech głównych scenariuszy - były to napady na miejscowości zamieszkane głównie przez Polaków, akcje przeciwko Polakom mieszkającym we wsiach ukraińskich lub mieszanych oraz ataki na kilkuosobowe grupki Polaków lub pojedyncze osoby.

W przypadku napadów na większe kolonie polskie UPA często wykorzystywała element zaskoczenia - atakując w nocy, o świcie lub podczas prac gospodarskich czy niedzielnej mszy św., kiedy mieszkańcy byli skoncentrowani w jednym miejscu. Miejscowość była otaczana kordonem uzbrojonych w broń palną członków UPA, których zadaniem było strzelanie do uciekających. Pozostali napastnicy, członkowie oddziałów samoobrony ukraińskiej współpracujących z UPA, uzbrojeni w siekiery, noże, widły, kosy ustawione na sztorc i inne narzędzia gospodarskie, rozchodzili się po osadzie i mordowali mieszkańców, często ich przy tym torturując. Ofiarami padali Polacy różnej płci i wieku, a także Ukraińcy, którzy pomagali Polakom bądź przeszli z prawosławia na katolicyzm. Teren wsi był starannie przeszukiwany, a na uciekinierów urządzano obławy w okolicznych lasach i na polach.

W drugim typie napadów skierowanych przeciwko polskim mieszkańcom osad ukraińskich lub mieszanych, brały udział mniejsze grupy napastników, także działających z zaskoczenia. Mordy dokonywane na pojedynczych Polakach dotyczyły często uciekinierów z osad lub podróżnych.

Wspólną cechą akcji przeciw Polakom było ogromne okrucieństwo, połączone z rabunkiem mienia i paleniem gospodarstw, a także niszczeniem materialnych śladów polskiej obecności na Wołyniu, takich jak dwory, kościoły i kaplice, a nawet ogrody czy parki. Próby rozmów czy negocjacji ze stroną ukraińską kończyły się niepowodzeniem.

Zarówno Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), jak i tamtejsze, rdzenne chłopstwo przeszło samo siebie w wymyślaniu sposobów zadawania niewinnym ludziom śmierci. Mordowano wszystkich bez pardonu, nie oszczędzając dzieci, kobiet i starców. Wypruwano płody z łon ciężarnych matek, obcinano piersi, wydłubywano oczy, rozrywano końmi.

Mordów dokonywano z wielkim okrucieństwem, często poprzedzając je wymyślnymi torturami, następnie wsie i osady grabiono i palono. Po dokonanych masakrach do wsi na furmankach wjeżdżali chłopi z sąsiednich wsi ukraińskich, zabierając mienie pozostałe po zamordowanych Polakach.

Jedną z najbardziej krwawych zbrodni w tym czasie była rzeź Polaków w Kołodnie w powiecie krzemienieckim. 14 lipca do wsi wjechało 300 upowców, którzy podzielili się na małe grupy i rozeszli po zagrodach. Domostwa zamieszkane przez Polaków wskazywali im miejscowi Ukraińcy. Po wejściu do domów bandyci mordowali ich przy pomocy siekier lub broni palnej. Rzeź trwała około 3 godzin, według niektórych źródeł zamordowano nawet do 500 osób, w tym wiele dzieci.

A tak wyglądał “krajobraz po bitwie”, którego sprawczynią była “heroiczna UPA” widziany oczami słynnego partyzanta Józefa Sobiesiaka – “Maksa”:

W ciągu pierwszego dnia marszu, na całej trasie, wynoszącej około trzydziestu pięciu kilometrów, nie spotkaliśmy ani jednej wsi zamieszkałej przez ludzi. Chaty były w większości spalone i zrównane z ziemią, a po ruinach błąkały się zdziczałe psy i koty. Tu i ówdzie spod przysypanej śniegiem ziemi sterczały ludzkie kości. Zdawać by się mogło, że jakiś straszliwy demon zniszczenia nawiedził tę nieszczęsną ziemię, pochłaniając człowieka wraz z tym wszystkim, co jego rozum i ręce stworzyły przez wieki. Z przerażeniem patrzyliśmy na tę pustynię, wsłuchując się w poświście wiatru płaczu dzieci i jęku mordowanych kobiet.

Prawdziwe oblicze OUN – UPA dostrzegł Wołyński Okręgowy Delegat RP Juliusz Kozłowski – “Cichy”,  który w swoim liście do kierownictwa politycznego UPA, 25 listopada 1943 roku, pisał:

Wychowankowie niemieccy narodowości ukraińskiej, a nie Polacy rozpoczęli masowe i barbarzyńskie rzezie bezbronnej ludności polskiej.

Pamiętajcie, że to co obecnie dzieje się na Wołyniu, obarcza cały naród ukraiński, że to Wy i Wasze przyszłe pokolenia płacić będziecie rachunek. Nie wolno Wam protestować po cichu, ulegać zbrodniczemu terrorowi i dalej pozwalać, by wróg Waszymi rękami niszczył Waszą przyszłość. Czyż nie widzicie, że chodzi mu o to, żeby na zakończenie wojny słowo Ukrainiec równoznaczne było ze słowem morderca? Czyn odważny, odpowiedzialny jest z Waszej strony koniecznością.

Rzeź i mord nie budują nigdy bytu niepodległościowego, a wyłączają ze społeczności cywilizacyjnej i są jaskrawym dowodem niedojrzałości państwowej. Broń do tego dzieła w dużej mierze pochodziła z rąk niemieckich, stamtąd przyszło wyszkolenie wojskowe i to właśnie tragicznie związało w opinii świata Wasze imię z Niemcami.

Gdy przyznacie otwarcie, że Niemcy wykorzystali Waszą nienawiść do nas dla szerzenia w Polsce rozszalałego terroru – docenimy Wasze stanowisko. Tylko bowiem uświadomienie obustronnych błędów prowadzić może do zmniejszenia dzielącej nas przepaści”.

Władze obecnej Ukrainy muszą mieć świadomość prawdy, że UPA nie była żadną “armią powstańczą”, tylko “kureniami rizunów”, zbrodniczą antypartyzantką powołaną do życia dla dokonania rzezi ludności polskiej na obszarze suwerennego, aczkolwiek okupowanego państwa polskiego.

Wymyśla się nawet działania UPA przeciw nazistowskim najeźdźcom, aby tylko dla zbrodniarzy uzyskać prawa kombatanckie. Trzeba tu dodać, że na terenie Ukrainy nie było ani jednego oddziału UPA. Jedynym działaniem UPA było mordowanie Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej z wyłączeniem Lwowa. We Lwowie Ukraińcy dokonali kilku zabójstw i przekonali się, że w tym ciągle polskim mieście pod okupacją niemiecką, mimo istnienia ukraińskiej policji nie mogli tego robić bezkarnie.

Na początku 1944 roku Polacy znajdowali się już jedynie w miastach, wokół ośrodków samoobrony (różnych grup, oddziałów, placówek, ośrodków i baz samoobrony), które wytrzymały ukraiński napór oraz w oddziałach partyzanckich, które we współpracy z oddziałami Armii Krajowej, m.in. 27. Wołyńską Dywizją AK, próbowały organizować akcje obronne i odwetowe przeciw UPA.

Zbrodnie były dziełem Ukraińskiej Powstańczej Armii, wzmocnionej w marcu i kwietniu 1943 przez dezerterów z Ukraińskiej Policji Pomocniczej, wspomaganej przez ukraińskie chłopstwo zwane czernią, Samoobronni Kuszczowi Widdiły i Służbę Bezpeky OUN-B.

Według różnych danych, szacuje się, że zbrodniarze z OUN/UPA wymordowali w bestialskim ludobójstwie, nigdy wcześniej nie znanym na skalę światową, od 11 lipca do końca września 1943 roku na Wołyniu od 100 do 140 tysięcy Polaków.

Bohaterom Kresów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej wieczna pamięć, cześć i chwała!

Opracował Aleksander Szumański "Głos Polski" Toronto

Źródła:

prof. dr hab. Edward Prus – Banderowcy – Defekt historii 

prof. dr hab. Edward Prus – Ukraino pokochaj prawdę str.11 -31

K. Bulzacki, Polacy i Ukraińcy. Trudny rozwód. Wyd. “Na Rubieży” 1997

 

]]>http://www.sadistic.pl/69-rocznica-rzezi-wolynskiej-vt125910.htm]]>

Czytaj więcej na

]]>http://info.elblag.pl/56,42006,11-lipca-1943--Rzez-Wolynia-Nie-zawahali-sie-spelnic-najwiekszej-i-najokrutniejszej-zbrodni.html...#ixzz3fZZdCgR0 http://info.elblag.pl/56,42006,11-lipca-1943--Rzez-Wolynia-Nie-zawahali-sie-spelnic-najwiekszej-i-najokrutniejszej-zbrodni.html]]>

Czytaj więcej ]]>http://info.elblag.pl/56,42006,11-lipca-1943--Rzez-Wolynia-Nie-zawahali-sie-spelnic-najwiekszej-i-najokrutniejszej-zbrodni.html...#ixzz3fZYzFVbF]]>

podał do druku na Facebooku Jacek Boki

 

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (20 głosów)

Komentarze

Musimy sobie zdawać sprawę, jak i od czego, się ten eksodus rozpoczął!. Pomiędzy 17 września, a końcem miesiąca, liczba ofiar już sięgała kilkuset!. Natychmiast po wkroczeniu sowietów, miejscowi żydzi rozpoczęli kolaborację!. Tworzyli listy ukrywających się wojskowych, naukowców i ziemiaństwa. Bogatych, katolickich gospodarzy!. Tworzyli listy państwowych urzędników i kapłanów!. Skutkowało to nie tylko eksterminacją polskich wsi, ale także zsyłkami i poniewierką tysięcy naszych krewnych i rodaków!. Dramat wołyński rozpoczął się dwa lata wcześniej niż termin oficjalny. To sowieci z milicją żydowską, rozpoczęli wspólne pogromy naszych wsi i przysiółków. Motłoch rusiński, wziął tylko dobry przykład, z sowieckiej "władzy"!. Więc i  oni próbowali, coś zrabować przeklętym polaczkom!. Leniwy chłop rusiński, w przeciwieństwie do polskiego zaradnego i pracowitego wieśniaka, był nędzarzem!. Polskie wsie kwitnące, posiadające sklepy, szkoły i kościoły, a rusińskie podparte kijem!. W większości to byli analfabeci i degeneraci!. Mordowali Polaków dla garnka, patelni czy białej pościeli!. Wcale nie dla banderowskiej idei!. Ta zimna i mordercza nienawiść, skutkująca dzisiejszą rocznicą, miała swój początek w zbrodniach żydowsko sowieckich 1939 roku!.

Vote up!
9
Vote down!
0
#1487349

Dziękuję Panie Aleksandrze za TO co Pan Robi.

Za przybliżanie nam tutaj tych strasznie bolesnych faktów z naszej Polskiej Historii. Każdy z nas wie, każdy z nas słyszał, ale ta nasza wiedza i to nasze słyszenie jest bardzo znikome, gdy porównamy opisy i detale zbrodniczych akcji o których Pan Wie a o których my tylko słyszeliśmy.
 
Dziękuję raz Jeszcze Panie Aleksandrze.
ośmielam się zamiast komentowania wpisu, podać link do mojego wiersza sprzed 2 lat, który jest na Starych Niepoprawnych, i który swą treścią dotyka tych okrutnych, wołyńskich wydarzeń....
 
Pamięć Wieczna Dla Ofiar i Modlitwy Nasze do BOGA, Który w Swej Nieskończonej Dobroci i Miłości i Mocy, Może Ofiary tego straszliwego ludobójstwa, przywrócić do życia, w TYM Królestwie, w Którym nie będzie już więcej zabijania.....
 
A o Którego Przyjście modlimy się każdego dnia:
 
Ojcze Nasz, Któryś Jest w Niebie, Święć Się Imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje......
 
 
 
                                        

 

https://youtu.be/2Q3_MyBL4U0

Vote up!
7
Vote down!
0
#1487399

Państwo takie jak III RP, które pamięc o wołyniu skazuje na milczenie w imię "europejskiej poprawności" nie ma szans istnieć długo. Nikt nie będzie się liczył z antynarodową sitwą , która za pieniądze handluje honorem, godnościa i prawdą....

Vote up!
2
Vote down!
0

Yagon 12

#1487431

panie Aleksandrze dziękuje za niezlomność wbrew trendom ale portal niepoprawni stał się banderowską tubą chodzi mi o komentatorów pana Cysewskiego mind serwis elig Józia zLondynu i paru innych dlaczego jesli głosuje na pana artykuly licznik nie zalicza głosu i jeśli głosuje przeciw liczy bez sensu np 5 na 2 to jest 2,5 a nie 4,6 tojest bzdurne ale wracając do meritum precz ze zlem banderowskim faszyzmem czerwonym i czarnym i syjonizmem pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
0
#1487435

Za autorem "śmierć jednego Lacha..to metr wolnej Ukrainy"
i - "nie może być mowy o przesiedleniu chodzi o fizyczną likwidację ludności polskiej"..
Koniec cytatów..
REZANIE..jak określają Ukraińcy jawne ludobójstwo na naszym narodzie miało formy
wyjątkowo tragiczne..Wyjątkowo..
Rozmawiałem z ludźmi ocalałymi..tak się złożyło że do woj Zach -Pomorskiego przesiedlono cała wieś z Kresów a właściwie to co z niej zostało..
Między nimi była kobieta która do śmierci nie odzyskała zmysłów po zafundowanych jej widokach. Była utrzymywana przez mieszkańców..z pominięciem PRL-u..
Oto ..ta sama Ukraina po Majdanie powstająca na nowo , wystawiona na zagrożenie tzw separatystów, prosi WSZYSTKICH o WSZYSTKO..
Ta sama SŁABA Ukraina!!!!!! jest silniejsza od "zielonej wyspy" od Polski (!)..
WŁADZA - obecna władza ,..z jakiś powodów NIE ZADBAŁA (!) o przeszłość o prawdę o solidny fundament pod rozwiązanie spraw trudnych: granicznych ludobójstwa..
Nawet Sejm ..przyjął ustawę o "zbrodni na ludności o znamionach ludobójstwa"..
Baaaardzo posłowie PSL-u(!) PO i SLD..Palikociarni...się "namęczyli" - głosując tak właśnie rezaniu !!!
Mitem założycielskim Ukrainy ..stała się ANTYPOLSKOŚĆ..
Po Rosji ..gdzie- dzień wypędzenia Polaków, z Kremla dnia -4, listopada..ustanowiono świętem narodowym..Ukraina jest DRUGIM PAŃSTWEM z racji mitu założycielskiego skierowanym -PRZECIW Polsce!!!
Chodzi o gloryfikowanie ZBRODNI i ZBRODNIARZY...LUDOBÓJSTWA..
Ukraińcy byli wykorzystywani przez Niemców do pacyfikacji Powstania Warszawskiego.
Chodzi o formację ULS - Ukraiński Legion Wołyński ..lecz - tu dodam obok innych nacji
Własowa ..ochotników z Białorusi..
Nie o tym jednak...
Powstaje pytanie zasadnicze : jak Ukraina i Polska nie potrafiły u zarania ..gdzie jeszcze NIC NIE BYŁO USTANOWIONE..uczynić solidnych fundamentów pod POJEDNANIE?
Jak to możliwe , ze DWA BLISKI - SĄSIADUJĄCE z sobą państwa..obawiające się (oficjalnie)
tego samego Moskala nie potrafiły i nie potrafią między sobą zadbać o przyszłość?
Jak to było możliwe?
Kto dopuścił , że powstaje i narasta nowy konflikt w Europie Ukraińsko -Polski ?
Nie trzeba dużo wyobraźni aby wiedzieć , ż eto co nie zostało załatwione u ZARANIA..
będzie narastać ...będzie - jątrzone...będzie podpuszczane ..przez INNYCH!!!!!!
DZIEL I RZĄDŹ...
Powodów może być parę..lecz jedna hipoteza wydaje się zasadna..
TO OBCY..to KTOŚ ..mający wpływ na WŁADZĘ w Polsce i te obecne na Ukrainie..(pożyczki, pomoce)..nastawia "mleko na kwaśne"..
jak pokłosie Idy...jak "pokłosie" -Idy...
Tak to dzisiaj problem zapomniany ..lub nie dość mocno propagowany ..NARASTA -miejscem w mediach..i BĘDZIE NARASTAŁ..i będzie...choć, parę lat temu -był w "NIEŁASKACH"..
Oto mili państwo..
z jednej strony Polska ..rozdaje obywatelom Izraela obywatelstwo...prawie na zasadzie:
chcesz być Polakiem /zalecane/ zgłoś się tu ..i tu...
z drugiej strony flancują nam NA SIŁĘ..uciekinierów..z Afryki..a wiadomo , że niektórzy z nich są bojownikami ISIS..czy innych terrorystów..powiązanych z takim czy - innym wywiadem!!!!
Piszę tu w kontekście Ukrainy - rezania..o NOWYM REZANIU.. o terroryzmie ..
który puka do naszych drzwi..na zasadzie: masz dobre serce to mniej twardy zadek..
Z jednej strony masowe czynienie , prawie na siłę z obywateli Izraela -polaków..z drugiej strony "uchodźcy z Afryki Północnej..a nad tym wszystkim ..musi być jakaś myśl przewodnia..
Co tu się szykuje?
Co tu się przygotowuje?
Czy rząd ...nie bierze tych zagrożeń poważnie?
Nie mili państwo!!!
Nie wymyślam faktów!!!! ja je tylko zestawiam..Nie jestem anty..taki czy owaki..
Lecz z przerażeniem stwierdzam że tu się szykuje nowe LUDOBÓJSTWO..
I KTOŚ ..to robi ..jawnie i celowo!!!!
To nie napuszczane na siebie narody,,,to KTOŚ -INNY..
Kopiujcie ten tekst..nim zniknie ..nim go wetnie..
Pozdrawiam,

Vote up!
4
Vote down!
0

poko

#1487446

"Czy rząd ...nie bierze tych zagrożeń poważnie?"

Ten rząd celowo sprowadza nieszczęścia na Polaków, niszczy z premedytacją wszystko co polskie i wypędza z Ojczyzny najmłodszych.

Vote up!
2
Vote down!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1487499