Mój wkład w uwalenie fotoradarowego budżetu Vincenta

Obrazek użytkownika krisp
Humor i satyra

Witam Niepoprawnych,

Ostatnio przejechałem po Polsce samochodem blisko 2000 km. Fotoradarów rzeczywiście zatrzęsienie, Vincent i straże gminne czuwają, by kasa od rozpędzonych kierowców płynęła szeroką strugą, a ja postanowiłewm dać odpór pazerności władzy centralnej i lokalnej. Jak? To proste. Wprawdzie do emerytury Donaldowej jeszcze sporo latek, ale postanowiłem jechać "jak emeryt", czyli spokojnie, rozważnie i nieśpiesznie. Mijając kolejne fotoradary zerkałem w chytre oczka ukrytych wewnątrz Vincentowych rejestratorów i powtarzałem sobie w duchu: "Takiego wała" lub "Goń się, Vincent". Te magiczne formułki musiałem powtórzyć po wielekroć, lecz za każdym razem rozpierała mnie radość, że nie dałem się "wydymać" Vincentowi i z moich ciężko zarobionych pieniędzy nie dostanie złodziej ani złotówki.

To jest mój mały wkład w uwalenie fotoradarowego budżetu i będę to kontynuował aż do skutku. Pomożecie? ;-)

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

PS. Widziałem też oczywiście wielu kierowców, po stylu jazdy sądząc, wyborców Platformy Oszustów, którzy pracowali intensywnie, by wspomóc upadający budżet mandatowy Rostowskiego.

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Nie zdziw się jak przyślą kilka tysięcy jak siedzisz za kierownicą auta, które będziesz miał możliwość nawet wybrać.
Nie bądź więc taki pewny swego, bo oni wszystko potrafią przetrzepać na kasę - choćby i cmentarną.

Pozdrawiam,
Obibok na własny koszt

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Obibok na własny koszt

#330083

Wiem jak wygląda Photoshop i oni na pewno też, stąd Twoje prognozy mogą się spełnić. Ja ze swej strony dołożyłem wszelkiej staranności, by nie dostali ani grosza, ale jak to z oszustami i szubrawcami - nigdy nie wiadomo do końca.

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#330095

Poczciwy człowiek z Ciebie być musi ;-)...

A może tak za zaoszczędzone na Wincentym środki przeznaczyć na zakup śrutówki? A przy następnej turze po Polsce strzelać radarom w... plecy? :-)))

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#330109

Jak już to z przodu w jego judaszowe szkiełko.

Pozdrawiam,

Obibok na własny koszt

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Obibok na własny koszt

#330155

Śrutówka chyba nie podoła temu żelastwu. Chyba, żeby trafić od czoła i w samo "oko".

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#330198

Szanowni Państwo,
Zamiast zwiększać prędkość naszego podróżowania budując drogi, władza utrudnia życie i stawia kolejne setki fotoradarów.
W tej sytuacji trzeba sobie jakoś radzić.
Mam prawników w rodzinie - dostałem od nich wzorek pisma, który przy najbliższej okazji zastosuję z wielką przyjemnością.
wc

---

Szanowny Panie Komendancie,

W dniu 22.07.2012 o godz. 19.30, zostało zrobione zdjęcie (rzekomo mojego pojazdu) o Numerze Rej. 12PIGS43 i przesłano dokumentację na mój adres. Jednakże obawiam się, że przesłana dokumentacja jest niestety niekompletna, a co za tym idzie, obawiam się również, że wykazany na zdjęciu z fotoradaru - pomiar prędkości - może niestety nie być prawidłowy, o ile na zdjęciu został faktycznie uwieczniony mój pojazd. Bardzo chciałbym pomóc Panu Komendantowi w ustaleniu sprawcy wykroczenia, ale najpierw proszę o rozwianie wszelkich moich wątpliwości. Jednak - do rzeczy:

Oświadczam zgodnie z prawdą, iż nie wiem, czy na zdjęciu został uwieczniony mój pojazd, gdyż po polskich drogach porusza się wiele pojazdów podobnych do tych z przesłanego przez Państwa zdjęcia, natomiast tablice rejestracyjne są elementem łatwo wymienialnym i można je bez problemu podrobić i zamontować w innym pojeździe. Moje wątpliwości mogłyby zostać rozwiane w przypadku umożliwienia porównania znaków szczególnych pojazdu jak numer identyfikacyjny pojazdu czy numer silnika z danymi w dowodzie rejestracyjnym mojego pojazdu, tak jak to jest sprawdzane na przeglądach okresowych. Nie wspomnę już o tym, że na zdjęciu nie widać /ani marki ani modelu pojazdu ani rodzaju nadwozia/, a także nie mam możliwości sprawdzenia koloru pojazdu, co budzi moje wątpliwości czy to faktycznie jest mój pojazd. Tutaj jednak poproszę o przesłanie zdjęcia w wyższej rozdzielczości (i jeśli to możliwe w kolorze), co niewątpliwie pozwoli na rozpoznanie pewnych cech szczególnych sfotografowanego pojazdu, natomiast nie ulega wątpliwości, że większość samochodów, wygląda podobnie (szczególnie w perspektywie zdjęcia „od tyłu” / „z przodu”), więc i mój samochód jest podobny do tego pojazdu ze zdjęcia. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie fotografii w wysokiej rozdzielczości i w kolorze – rozpoznanie cech szczególnych mojego pojazdu, oraz niewykadrowanej, żeby mieć pewność, że na oryginalnym zdjęciu nie znajduje się inny pojazd, którego ewentualna obecność mogłaby zafałszować pomiar prędkości.

Poproszę o przesłanie dokumentu uprawniającego Komendę Policji w Pacanowie do użycia fotoradaru marki /nazwa marki fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/ w dn. 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/ lub podanie odpowiednich aktów prawnych, na mocy których Komenda Policji w Pacanowie dokonała pomiaru prędkości. A także dokumentu zezwalającego funkcjonariuszom Komendy Policji w Pacanowie na prowadzenie pomiarów w lokalizacji umiejscowienia fotoradaru przy użyciu radarowego przyrządu kontroli prędkości, wydaną i podpisaną przez odpowiedzialnego za ten rejon Komendanta Policji na wskazany czas kontroli (Ustawa prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).

Poproszę o podanie dokładnego adresu umiejscowienia fotoradaru w dniu 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/.

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 lipca 2011 r. strefa pomiaru prędkości była oznaczona znakiem D-51. a urządzenie fotoradaru było oznaczone kolorem żółtym.

Poproszę o przesłanie dokumentu legalizacji wtórnej oraz ponownej/kolejnej/okresowej urządzenia użytego w czasie pomiaru.

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej brak występowania zakłóceń mechanicznych, elektromagnetycznych i innych mających wpływ na dokonywanie pomiaru przez radarowy przyrząd pomiaru prędkości wydany przez właściwy Państwowy/ Okręgowy Urząd Miar w formie oficjalnego pisma np. świadectwa legalizacji miejsca dokonywania pomiaru lub świadectwa homologacji miejsca dokonywania kontroli. Prośbę swoją motywuję faktem, iż miejsce pomiaru prędkości musi spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

Poproszę o przesłanie informacji na temat sytuacji meteorologicznej w dniu 22.07.2012 (ze szczególnym uwzględnieniem godzin /zakres godzinowy przed i po godzinie zdarzenia/), która również ma wpływ na wynik prowadzonego pomiaru tj. temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Szczególnie ważnym czynnikiem jest wilgotność względna powietrza, a z tego co pamiętam to /tu wymienić np. że w miesiącu kiedy nastąpiło zdarzenie/ był dość bogaty w opady atmosferyczne, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wilgotność względna powietrza przekroczyła graniczną wartość 95%, a więc pomiar dokonany w wilgotności powietrza powyżej 95% byłby nieprawidłowy.

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje danych funkcjonariuszy dokonujących kontroli i/lub instalujących urządzenie wraz z osobowym zezwoleniem do wykonywania kontroli wydanym przez KPP (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 art. 14), a zgodnie z kodeksem drogowym dokonujący kontroli ma obowiązek okazać te dokumenty samodzielnie lub na żądanie osoby kontrolowanej. Pomijam fakt, że wysłana do mnie korespondencja była podpisana faksem, a nie oryginalnym podpisem funkcjonariusza Policji. Stąd prośba o przesłanie stosownych dokumentów.

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje również informacji o sposobie instalacji fotoradaru oraz jego osłonie w czasie przeprowadzenia pomiaru, czyli rodzaj gruntu, na jakim umiejscowiono fotoradar, kącie, jaki oś fotoradaru tworzyła z osią jezdni w chwili pomiaru. Nieprawidłowe ustawienie kąta powoduje zafałszowany pomiar prędkości, a przez to niezachowanie urzędowego wymogu dokładności pomiaru urządzenia. Nie znając kąta pomiaru urządzenia, nie można ustalić rzeczywistej prędkości mierzonego pojazdu, a urządzenia radarowe mogą pokazywać błędne dane w przypadku niezachowania wymaganego kąta między osią fotoradaru a osią jezdni. Dlatego też proszę o przesłanie stosownych dokumentów.

Proszę o dokładne informacje - czy w przesłanej przez Państwa dokumentacji prędkość zarejestrowanego pojazdu jest już pomniejszona o błąd pomiarowy, który dla urządzenia /nazwa fotoradaru/ wynosi ± /podać błąd pomiarowy urządzenia/ km/h (dla prędkości poniżej 100 km)?

Na jakiej podstawie prawnej Komenda Policji w Pacanowie wystawia wezwanie i mandat karny? Proszę o podanie stosownych regulacji prawnych.

Uprzejmie proszę o przesłanie informacji kto jest właścicielem fotoradaru marki /nazwa fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/, a także czy Komenda Policji w Pacanowie sama zajmuje się obróbką zdjęć wykonanych przez ww. fotoradar czy zleca to firmom zewnętrznym? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych podmiotu.

Na zakończenie pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z prośbą o przesłanie ww. dokumentów (podanych w punktach), dzięki którym będę mógł rozwiać swoje wątpliwości odnośnie przesłanego mi wezwania / mandatu karnego, a także odnośnie pojazdu oraz osoby znajdującej się na zdjęciu z fotoradaru.

Niekompletna dokumentacja stawia pod znakiem zapytania zasadność wskazania sprawcy wykroczenia, gdyż nie jest do końca jasnym, czy faktycznie doszło do wykroczenia, tj. czy zarejestrowane zdarzenie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dn. 9 listopada 2007 r. Proszę o przesłanie ww. dokumentacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma.

W przypadku braku przesłania ww. dokumentacji będę mieć podstawy do przypuszczenia, iż Komenda Policji w Pacanowie nie posiada ww. dokumentów a jednocześnie, że doszło po prostu do próby wyłudzenia grzywny (przez Urzędników Administracji Terenowej w celu podreperowania moim kosztem - budżetu Państwa oraz Gminy Pacanów – co stanowi podstawę (i jest moim prawnym obowiązkiem) do złożenia w Prokuraturze doniesienia o popełnieniu przestępstwa z Art. 300 KK.

Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję

Z poważaniem,

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

------------------------------------------------------------------------

http://www.kapela.info/mp3.php?id=578

#330130

Bardzo pożyteczne. Ale i sadystyczne wobec chłopców-radarowców - tyle czytania!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#330195

Ostatnio też pomagałam, jadąc do bulu!!! przepisowo.
Mam jeszcze pytanko - gdzie można kupić naklejki typu: "Nie zwalniaj, budżet czeka", albo coś podobnego? Naklejone na samochód zawsze może skłonić kogoś do zaoszczędzenia paru złociszy ;-)))

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Ps.33,5

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

...............................................
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart Ps.33,5

#330132

Witaj w klubie obywatelskiego nieposłuszeństwa antyradarowego. :)

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#330206

Ostatnio do granicy zachodniej z Gdańska przez Gorzów i z powrotem przez Szczecin.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

lupo

#330152

Ciebie też witam w klubie obywatelskiego nieposłuszeństwa antyradarowego. ;-)

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#330209

Jeśli sporo osób podąży za Twoim przykładem, to zmultiplikowana liczba radarów rzeczywiście zwiększy bezpieczeństwo na drogach. A to się Rostowski z Tuskiem zdziwią. ;-)))

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#330196

Bezpieczeństwo się nie zwiększy, bo statystyka jest nieubłagana i nie ilośc radarów o bezpieczeństwie stanowi.
Poza tym, opisywanych już przez mnie we wpisie wyborców PO
"dających w pedał" (za przeproszeniem), będzie chyba wystarczająca ilość, by "cośtam" do kieszeni Vincenta wpadło.

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#330204

Nie mówi się "dających w pedał" tylko "dających w geja"
Trochę POprawności POlitycznej na nie-PO-prawnych nie zaszkodzi. ;);):)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

------------------------------------------------------------------------

http://www.kapela.info/mp3.php?id=578

#330213

Ośmielam się zauważyć, że gej i pedał to nie to samo. :)

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#330230

//Ośmielam się zauważyć, że gej i pedał to nie to samo. :)//

No przeca, że nie. Gej ma garnitur armaniego, okulary gucciego i buty za 1500.

A zwykły pedał niekoniecznie.

Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę!

#330273

To właśnie miałem na myśli. :)

To jak w dowcipie o bólu (bulu, jak napisałby Bronek) głowy.

Jeśli się to przytrafi komuś z wyższych sfer - to migrena, a jeśli zwykłemu "prostaczkowi" - to bańka nap.......a.

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#330437