U źródła

Obrazek użytkownika Przemysław Mandela

"Niech kapitaliści gryzą się jak psy, a potem my przyjdziemy jako wyzwoliciele"

- Józef Stalin, Dzieła Zebrane, rok 1927.

"Problem pokoju i wojny wstępuje w fazę dla nas krytyczną.Jeśli przyjmiemy niemiecką ofertę zawarcia paktu o nieagresji to Niemcy oczywiście napadną na Polskę i włączenie się Francji i Wielkiej Brytanii do wojny stanie się koniecznością. Zachodnia Europa zostanie poddana poważnym wstrząsom i zaburzeniom. W tych warunkach, będziemy mieli wiele szans, by pozostać na uboczu konfliktu i możemy mieć nadzieję na nasze korzystne przystąpienie do wojny"

- Józef Stalin, fragment tajnego referatu, wygłoszonego na posiedzeniu Polibiura Centralnego Komitetu Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, 19 sierpnia 1939 roku.

"Doświadczenie ostatnich dwudziestu lat ukazuje, że w czasach pokoju nie jest możliwe istnienie w Europie ruchu komunistycznego, który byłby do tego stopnia silny, żeby partia bolszewicka mogła przejąć władzę. Dyktatura Partii staje się możliwa tylko jako rezultat wielkiej wojny. Pierwszą korzyścią, którą wyciągniemy będzie zniszczenie Polski.

Trzymając się pozycji neutralnej i oczekując swojego czasu Związek Radziecki będzie okazywał pomoc obecnym Niemcom zaopatrując je w surowce i żywność.

Towarzysze! W interesie Związku Radzieckiego - ojczyzny mas pracujących jest żeby wybuchła wojna między Rzeszą i kapitalistycznym blokiem anglo-francuskim. Należy uczynić wszystko, żeby ta wojna trwała jak najdłużej w celu wyczerpania obydwu stron"

- Józef Stalin, fragment tajnego referatu, wygłoszonego na posiedzeniu Polibiura Centralnego Komitetu Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, 19 sierpnia 1939 roku.

Czy wymaga to szerszego komentarza, Szanowny Czytelniku? Chyba nie.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

mityng.
W Sovietach aparat represyjny składał się przeważnie z szumowin kryminalnych, łobuzów, wykolejeńców, zboczeńców bez względu na to z jakich sfer się wywodzili.
/spostrzeżenia kresowiaków/
" Co ja widzę ,co ja słyszę; Lenin z dachu krzyczy:
"Piszcie dekret do narodu;gówno wam nie swobodę!"
Siedzi Trocki na parkanie, pod sierpem i młotem,
"Funy soli, dwa fasolo wydać ruskim idiotom".
/rymowanka śpiewana po wkroczeniu bolszewików w 39./
pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#29668

Aparat represyjny jakiegokolwiek totalitaryzmu zawsze znajdzie odpowiednich ludzi bez względu na to jak wysoki jest rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

Natomiast co do Związku Radzieckiego i spostrzeżeń kresowiaków. Na pewno na szczeblu jakim im było dane zetknąć się z aparatem represji, jego funkcjonariuszami byli wymienieni przez Ciebie ludzie o określonych przymiotach charakteru. Jednakże NKWD i jej późniejsze komórki wyspecjalizowane w zwalczaniu poszczególnych grup społecznych składały się także z ludzi wykształconych, niebywale inteligentnych oraz przede wszystkim głęboko wierzących w misję swoich działań. To największy sukces dwóch XX-wiecznych systemów totalitarnych, że oprócz ludzi, o których piszesz czyli zwykłych siepaczy i sadystów udaje się "wychować" taką właśnie "elitę" aparatu represji. Wykształconą, ideową i świadomą.

Przykłady?

Z Trzeciej Rzeszy pierwsi z brzegu Reinhardt Heydrich, Adolf Eichmann czy Heinrich Muller.

Ze Związku Radzieckiego: Paweł Sudopłatow czy Piotr Fiodotow.

"Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend, jak strach przed prawdą i brak woli"
- Józef Piłsudski

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend, jak strach przed prawdą i brak woli"
- Józef Piłsudski

#29716