Strateg Putina Polska nie ma racji bytu i jest zbędna

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

„W ubiegłym roku Moskwa wydała na zbrojenia 88 miliardów USD „...”Pekin w ubiegłym roku zanotował przyrost środków o 7,4 proc. - do 188 miliardów USD. „....”Rosja wciąż nominalnie przeznacza na siły zbrojnie siedmiokrotnie mniej niż USA „....”W samej Arabii Saudyjskiej wydano na ten cel o 14 proc. więcej, czyli 67 miliardów USD. „....”po raz pierwszy od 10 lat Moskwa przeznaczała na siły zbrojne większą część swojego PKB (4,1 proc.) niż Stany Zjednoczone (3,7 proc.). „...”Ogłoszony przez Kreml w 2011 roku wielki program zbrojeniowy ma do 2020 roku pochłonąć przeszło 650 miliardów USD. Dzięki niemu rosyjska armia ma wymienić na nowe ponad dwie trzecie uzbrojenia. „...”Z kolei Afryce przyrost nakładów na obronność wyniósł 8 proc, najwięcej ze wszystkich regionów. Angola zwiększyła wydatki na armię aż o 36 proc., przeganiając pod tym względem dotychczasowego lidera w Afryce subsaharyjskiej - Republikę Południowej Afryki. W tym samym czasie Algieria w 2013 roku stała się pierwszym afrykańskim krajem, którego budżet obronny przekroczył sumę 10 miliardów dolarów. „...”Pentagon to nadal niekwestionowany hegemon, który na armię wydaje mniej więcej tyle, co kolejne dziesięć państw z największymi budżetami wojskowymi na świecie. „...]]>(źródło ) ]]>

„Za obecną polityką Moskwy i działaniami na Ukrainie stoi jeden człowiek – tak twierdzą analitycy "Foreign Affairs". Chodzi o Aleksandra Dugina – profesora Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, uznawanego za ulubionego intelektualistę Władimira Putina. "W Sieci" przypomina z kolei, że rosyjski intelektualista powiedział kiedyś o Polsce, że "nie ma racji bytu i jest zbędna".....”Dugin kieruje obecnie Centrum Analiz Geopolitycznych powstałym przy Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej. „...”Trudno przejść obojętnie wobec koncepcji głoszonych przez Aleksandera Dugina - czytamy. Jak zauważają dziennikarze, określa on Rosję jako "Cywilizację Lądu" i "wieczny Rzym", którego celem jest walka z "Cywilizacją Morza", do której zaliczana jest zarówno cała zachodnia Europa, jak i Stany Zjednoczone. Według jego koncepcji dochodzi tu do konfrontacji dwóch systemów wartości. Po jednej stronie barykady mamy poszanowanie dla tradycji, bardzo silną władzę centralną, prymat duchowości i wolę mocy reprezentowaną przez "Euroazjatycką Cywilizację Ziemi". Po drugiej stronie stoi "Zachodnia Cywilizacja Morza". Według Dugina, historyczną misją Rosji jest pokonanie "Cywilizacji Morza"......”Stanisław Janecki w najnowszym tygodniku "W Sieci". Przypomina, że rosyjski intelektualista powiedział kiedyś o Polsce, że "nie ma racji bytu i jest zbędna ". Ponadto stwierdził, że dusze Polaków niszczy katolicyzm, który nie pozwala nam być w pełni Słowianami. To właśnie dlatego - jak czytamy - Polska zniknęła z map pod koniec XVIII wieku, a zaborcy musieli coś zrobić z "gnijącą Polską" zawieszoną między Wschodem a Zachodem.”...”Dugin uważa też, że fatalnym posunięciem ze strony Polski było przystąpienie do NATO. Przez to, jak czytamy na łamach "W Sieci", z własnej winy będziemy ofiarą wojny cywilizacji, którą ostatecznie zwycięży Rosja. Błędem - według moskiewskiego profesora - było też przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, bo to powoduje, że jesteśmy słabi i eksploatowani jak kolonia.Dugin podkreśla jednak, że Polska ma jeszcze szansę włączyć się w proces tworzenia cywilizacji euroazjatyckiej. W przeciwnym razie i tak dosięgnie ją ekspansja rosyjska, ale wtedy nasz kraj będzie w dużo gorszym położeniu.”...”Według dziennikarzy "Foreign Affairs", Dugin stał się ojcem nowej rosyjskiej geopolityki. To on kształtuje świadomość rodzimej elity dyplomatycznej. Biorąc pod uwagę izolację, w jaką popada Rosja, tezy Dugina mogą niedługo stać się też ideologią powszechnie obowiązującą w całym kraju. Stanisław Janecki obawia się z kolei "agentów wpływu" działających z ramienia Dugina w całej Europie Środkowo-Wschodniej.|....]]>(źródło ) ]]>

Aleksandr Dugin (ur. ]]>7 stycznia]]> ]]>1962]]>) – ]]>rosyjski]]> polityk, geopolityk i historyk religii. W czasach ]]>ZSRR]]> związany z opozycją, więziony na ]]>Łubiance]]>. Od początku lat 90. redaktor naczelny pism Elemienty i Miłyj Angieł, redaktor programowy wydawnictwa "Arktogeja". Autor kilkuset artykułów opublikowanych w prasie rosyjskiej i zagranicznej.
Czołowy rosyjski ideolog ]]>tradycjonalizmu integralnego]]>, ]]>eurazjatyzmu]]> i ]]>neoimperializmu]]>.]]>[1]]]> Przez pewien czas związany z ]]>Partią Nacjonal-Bolszewicką]]> ]]>Eduarda Limonowa]]>, a obecnie główny ideolog ]]>Eurazjatyckiego Związku Młodzieży]]>.”...]]>(źródło)]]>


]]>Aleksander Dugin: Uratuje nas tylko nacjonalizm miłości]]> „....”Już dawno przyszedł czas, by wielki nacjonalizm narodu rosyjskiego przestał być tylko jednym z ruchów społecznych lub określonym światopoglądem, i stał się oficjalną polityką państwa. „....”Gdy naród rosyjski, który stanowi większość obywateli Rosji, rozwijał się kulturowo i duchowo, proces asymilacji niewielkich grup etnicznych, czy też po prostu ich adaptacji w nowych warunkach, toczył się sam z siebie. Jednak teraz, gdy naród rosyjski ma problemy z samoidentyfikacją, gdy sama idea narodu rosyjskiego ciągle jest opluwana, ludzie wpadają w kompleks bycia Rosjanami. Kiedy poniża się ich, kiedy sam fakt przynależności do Wielkorosjan uważany jest za coś wstydliwego, za co należy przepraszać, a jeśli dodać do tego jeszcze i tę geopolityczną traumę, którą przeżyliśmy z powodu rozpadu Związku Radzieckiego i w ogóle obniżenie naszego historycznego wymiaru, właściwego zawsze, w ciągu całej naszej historii, naszej samoświadomości, otrzymujemy bardzo smutny obraz. Zgnębieni przedstawiciele rosyjskiej większości oczywiście przegrywają, sądząc według wszelkich parametrów, z solidarnymi, wystarczająco bujnymi i aktywnymi mniejszościami etnicznymi, które decydują się na osiedlenie w strefie gęsto zaludnionej przez Rosjan, Wielkorosjan. I jeżeli z punktu widzenia prawa jest to całkowicie normalne i zrozumiałe, to z pozycji kulturowej i społecznej – staje się brzemienne w napięcia psychologiczne, co wcześniej czy później przeradza się w pogromy na tle etnicznym. Naprawdę strasznym jest to, że pogromy te obfitują w ofiary nie chuligańskich wybryków, a pogromów etnicznych. „...”Już dawno nastał czas, by wielki, eurazjatycki nacjonalizm narodu rosyjskiego, łączący naszą przestrzeń polietniczną przestał być tylko jednym z ruchów społecznych czy też określonym światopoglądem – czas na to, by stał się on oficjalną polityką państwa. Tylko w ramach ideologii eurazjatyzmu można będzie pogodzić wzmocnienie tożsamości Wielkorosjan z zasadą narodzin geopolitycznej siły państwa, a także z praworządnym i sprawiedliwym samowyrażaniem się innych etnosów, zamieszkujących nasz kraj. Eurazjatyzm to nie łatanie dziur lub kompromis między wykluczającymi się nawzajem siłami antagonistycznymi. Jest to przemyślany system budowania polityki międzyetnicznej w celu wzmocnienia naszej tożsamości geopolitycznej i planetarnej siły, a jednocześnie tworzenia najbardziej sprzyjających warunków do rozwoju oryginalnego charakteru etnosów. Odpowiedź eurazjatyzmu na konflikty między etnosami polega na tym, że należy usunąć różne tabu i zakazy z propagandy nacjonalizmu miłości, wielkiego nacjonalizmu, czy pozytywnych form wielkorosyjskiej tożsamości narodowej, co niezwłocznie da dobry efekt. Człowiek, który doskonale zna i kocha swoją tradycję, który uczy się jej w szkole i w społeczeństwie, nie może gardzić czy nienawidzić tradycji etnicznej innych narodów. W tym właśnie sedno, że wielu Wielkorosjan oderwano od korzeni. „...]]>(źródło )]]>

Aleksander Dugin „ Nie zamierzamy ograniczać siebie tylko do aneksji Krymu „...”.Wczoraj re uniaz Krymem była dal nas zwycięstwem . Teraz jest to niezwykle małe rzecz . Stawka rośnie . Ludzie południowo wschodnej Ukrainy przebudzają się .”..” Walka o Ukrainę – jest walką o zjednoczenie Słowian .”...' Galicja i pewna liczba zachodnich rejonów i duża część Kijowa nie chce zjednoczenia „....” Władza w Noworosji ( nowe prorosyjskie państwo , które jest w trakcie powstawania w południowo wschodniej ex-Ukrainie nazywanej lewobrzeżną Ukrainą ) musi być czysta . Całkowicie wolna od oligarchów , włączając rosyjskich i prorosyjskich „...” Jest teraz czas zastanowić się co powinniśmy zrobić z Kijowem „ jest niezbędne przygotować nowe władze . Niekoniecznie prorosyjskie Słowiańskie władze .Anty NATO wskie , anty oligarchiczne , prawdziwie ludowe rządy .” ….” W tej sytuacji jest niemożliwe przeprowadzić jakiekolwiek wybory ,aż połowa populacji Ukrainy nie opuści poprzedniego państwa , i aktywnie nie utworzy nowego politycznego bytu ( Małorosji ) . Domaganie się zachowania poprzednich granic Ukrainy na mocy byłych praw jest nierealistyczne „....”Dla prawobrzeżnej Ukrainy , także istneije konieczność przygotowania politycznego projektu „ Ruś Czerwona . Zachodnio Ukraińska Republika „....” W każdym razie to może być całkowicie czysto ukraińskie państwo z własnym językiem , bez etnicznych i językowych mniejszości „...” to państwo powinno być częścią zjednoczonego bloku słowiańskiego „ ….” Nasza Rewolucja nie zatrzyma się na Ukrainie .Musi dotrzeć dalej do Europy „...” Majdan otworzył puszkę Pandory w Europie „..” Kissinger trafnie powiedział ,że ..Majdan pokazał Putinowi co go czeka „....”Ale jest on zagrożeniem nie tylko dla Rosji. Jest to zagrożenie także dla Europy , włączając Niemcy , Francję , Włochy i dal całej reszty”...” W ostatnich latach w Europie system ( globalna finansowa oligarchia i USA ) pokazał że jest gotowa użyć ( Majdan ) do destabilizacji w Europie „....” W Europie takie samo paliwo staje się nienawiścią nacjonalistów przeciw imigrantom , muzułmanom i LGBT . I odwrotnie , nienawiść imigrantów , muzułmanów i LGBT przeciwko rdzennej ludności reprezentuje neo nazizm w karykaturze „....” Rewolucja wzbiera w Europie... (]]> źródło) ]]>

"Chyba zaczynam to rozumieć - dla polskich neoromantyków dokonywanie politycznych transgresji jest świadectwem cnoty" - napisał na swoim profilu na Twitterze Krzysztof Bosak, lider partii "Ruch Narodowy", umieszczając film , który podpisano: "Romaszewska gloryfikuje UPA: Sława Ukrajini! Herojam sława!" …...”Wystarczy jednak włączyć film i odsłuchać słów Agnieszki Romaszewskiej, by przekonać się, że jej okrzyk brzmiał inaczej. "Sława Ukrainie! Niech żyje Polska!" - wołała do zgromadzonego tłumu, odwołując się w pierwszej części do hasła "Sława Ukrainie", które pojawia się w ukraińskim hymnie narodowym: "Nie umarła jeszcze Ukraina ani chwała, ani wolność (...) Chwała Ukrainy stanie między narodami". „...”Ruch Narodowy przemilcza jednak fakt, że nawet to hasło, dotąd kojarzone historycznie z UPA, od czasu rewolucji na kijowskim Majdanie, stał się okrzykiem uniwersalnym Ukraińców, nie będących w żaden sposób związanych ideowo ani z narodowcami, ani z postacią Bandery - głównie tych będących w opozycji do Moskwy. Najlepiej świadczyć może o tym fakt, że okrzyk ten bywa łączony m. in. z hasłem "Sława Polsce"....]]>( źródło ) ]]>

W końcu 1913r.   redaktor „Economist Europeen” Edmon Teri, działając z polecenia 2 francuskich ministrów, dokonał oceny gospodarki Rosji. Odnotował on porażające sukcesy we wszystkich dziedzinach. Pisał on: Jeżeli sprawy narodów Europy począwszy od 1912 do 1950 r. będą rozwijały się tak jak to miało miejsce w latach 1900 do 1912r. – Rosja w połowie bieżącego wieku będzie triumfować nad Europą  tak w politycznym, jak i gospodarczym i finansowym zakresie.  „...”W ciągu 20 lat panowania Mikołaja II liczba ludności imperium wzrosła o 50 mln tj. o 40 %. Naturalny przyrost stanowił  około 3 mln ludności w ciągu roku. Równocześnie z przyrostem naturalnym  - wyraźnie wzrósł ogólny poziom dobrobytu ludności.  Nastąpił wydatny rozwój rolnictwa. Podwoiły zbiory żyta, pszenicy i jęczmienia. Plony zbóż sięgały w przeliczeniu miliardów rubli. Ogromną ilość zbóż eksportowano. Miliony świń, owiec i setki tysięcy krów i koni. Niezliczona ilość drobiu. Rosja karmiła pół świata. Owca kosztowała dwa ruble, krowa dziesięć, a dobry robotnik zarabiał miesięcznie w fabryce do stu rubli!  Oszczędności w kasach państwowych wzrosły z 300 mln w 1894 r. do 2 mld rubli „.....”W Rosji nastąpił szybki rozwój przemysłu metalurgicznego. Prawie czterokrotnie wzrósł wytop żelaza, wytop miedzi – pięciokrotnie, wydobycie rudy żelaza – również  wzrosło pięciokrotnie. Szczególnie w ostatnich latach panowania znacząco rozwijał się przemysł maszynowy. Podstawowy kapitał głównych rosyjskich zakładów przemysłu maszynowego tylko w ciągu 3 lat (1911 – 1913) wzrósł ze 120 do 220 mln rubli. Produkcja wyrobów bawełnianych również podwoiła się. Ogólna ilość zatrudnionych w przemyśle w ciągu 20 lat z 2 mln wzrosła do 5 mln robotników.   „.....”. Rezerwy złota banku centralnego  z 648 mln w 1894r. wzrosły do 1.604 mln w 1914r. Budżet wzrastał bez wprowadzania nowych i podnoszenia dotychczasowych  podatków. Wzrost wpływów budżetowych był wyłącznie efektem wzrostu gospodarczego państwa. Jeszcze na początku XX w. rząd Rosji mógł wyasygnować na różne potrzeby państwa sumę rzędu dwóch miliardów rubli w złocie. Jest to suma kolosalna i wątpliwe czy jakiegokolwiek ówczesne państwo posiadało budżet tej wielkości. „.....”O rozwoju  oświaty świadczą następujące dane: w 1914r. nakłady na szkolnictwo  wyniosły 300 mln rubli. Na początku panowania cara nakłady te wynosiły zaledwie 40 mln. Bardzo znacząco wzrosło wydawnictwo książek. „.....]]>(więcej) ]]>

Alfred Rosenberg (ur. ]]>12 stycznia]]> ]]>1893]]> w ]]>Rewlu]]>, zm. ]]>16 października]]> ]]>1946]]> w ]]>Norymberdze]]>) – zbrodniarz niemiecki, jeden z najbardziej wpływowych ]]>nazistów]]>, twórca najważniejszych teorii ]]>rasistowskich]]> ]]>narodowego socjalizmu]]> oraz ]]>minister Rzeszy do spraw okupowanych terytoriów wschodnich]]>. Był członkiem tajnego ]]>Towarzystwa Thule]]>. Jest uważany za twórcę takich założeń ideologicznych ]]>NSDAP]]>, jak skrajny ]]>antysemityzm]]>, przekonanie o wyższości ]]>rasy]]> aryjskiej, teoria ]]>Lebensraumu]]> (przestrzeni życiowej dla narodu niemieckiego na obszarach wschodnich) czy dążenie do obalenia ]]>traktatu wersalskiego]]>. Pierwszą żoną Rosenberga była rodowita ]]>Estonka]]> Hilda Leesmann, a drugą – ]]>Niemka]]> Hedwig Kramer. „....”Teorie rasistowskie
]]>]]>
]]>]]>
Alfred Rosenberg
Rosenberg był głównym nazistowskim twórcą teorii rasistowskich (przedstawione zostały one zwłaszcza w Micie dwudziestego wieku). Mit... jest studium historiograficznym – interpretacją i prognozą dziejów ludzkości z nazistowskiego punktu widzenia. Rewolucja narodowosocjalistyczna jest postrzegana jako ostateczny cel ludzkości, swoisty „koniec historii”. Dla Rosenberga punktem wyjścia w interpretacji historii jest odwieczna walka ludów aryjskich i semickich; jedynie ludy nordyckie są w stanie wytworzyć kulturę. Rosenberg starał się wykazać związki współczesnych Niemców z dawnymi cywilizacjami. Jego wywody mają charakter spekulatywny, mimo iż próbował nadać im charakter dobrze udokumentowanego studium historycznego. Za pierwszych historycznie potwierdzonych przodków ludów nordyckich uważał mieszkańców starożytnych Indii i Persów; antyczną Grecję klasyfikował jako „nordycką Helladę”, a ]]>Rzym]]> okresu klasycznego określał mianem „nordycko-republikańskiego Lacjum”; uważał, że naród niemiecki jest dziedzicem tych tradycji. Dokonał podziału ludzi w postaci rasistowskiej drabiny, mającej na celu uzasadnienie polityki hitlerowskiej. Opierał się przy tym na pracach ]]>Arthura Gobineau]]>, ]]>Houstona Stewarta Chamberlaina]]>, ]]>Madison Grant]]> oraz na teoriach samego Hitlera. Na najniższym szczeblu tej drabiny Rosenberg umieścił ]]>Murzynów]]>, ]]>Żydów]]> i inne ]]>ludy semickie]]>. Wyżej znaleźli się ]]>Słowianie]]> (zaliczani już do Aryjczyków). Jako „rasę panów” Rosenberg określił ]]>rasę nordycką]]>, określanej także mianem aryjskiej. Byli to według niego: ]]>Niemcy]]>, ]]>Skandynawowie]]> (łącznie z ]]>Finami]]> i ]]>Estończykami]]>), ]]>Bałtowie]]> (]]>Litwini]]> i ]]>Łotysze]]>) oraz ludy zamieszkujące ]]>Wyspy Brytyjskie]]>. Oczywiście Niemcy mieli być na samym szczycie („rasa nadludzi”).
Ludy nordyckie traktował jako jednolitą rasę aryjsko-nordycką, która przez całą historię zmaga się z inną rasą – semicką (żydowską); przejawem takiej walki jest m.in. ]]>bolszewizm]]>, który – jak zaznaczył Rosenberg w Micie... – „oznacza bunt elementów mongoidalnych przeciwko nordyckim formom kultury (...), jest nienawiścią nomadów przeciwko zakorzenieniu osobowości, oznacza próbę całkowitego odrzucenia Europy”. Zdaniem Rosenberga pojęcie rasy nie da się sprowadzić wyłącznie do cech biologicznych (]]>rasizm]]>); istotną rolę odgrywa element duchowy danych ludów; każda rasa posiada indywidualny „duch rasowy” (Rassenseele); jako rodzaj ducha zbiorowości jest on właściwym nosicielem cech rasowych we wszystkich formach i przejawach życia; w rezultacie rasa jest, jak stwierdza Rosenberg, „zewnętrznym przejawem ducha”; tak silnej determinancie musi podporządkować się charakter jednostki: ]]>indywidualizm]]> musi ustąpić przed siłą „ducha rasowego”; odzwierciedleniem tego ducha jest dorobek cywilizacyjny danej rasy – ]]>kultura]]>, ]]>sztuka]]>, ]]>technika]]>, a także system państwowy, prawny i polityczny; dlatego też każda rasa wytworzyła osobną, tylko dla niej właściwą kulturę; wybitne jednostki w obrębie danej rasy nie są genialnymi indywidualnościami – w ich działalności „duch rasowy” uwidacznia się tylko wyraźniej niż u innych przedstawicieli danej społeczności; wybitnymi nosicielami „ducha rasowego” są dla Rosenberga wybitni twórcy i myśliciele niemieccy, m.in. ]]>Immanuel Kant]]> i ]]>Richard Wagner]]>. Taki punkt widzenia – nacisk na duchowość jako czynnik determinujący rasę – konkurował z „materializmem rasy” (Rassematerialismus), stawiającym na pierwszym miejscu wyznaczniki antropologiczne i biologiczne.
W myśl teorii Rosenberga istotą „ducha rasowego” jest wola, rozumiana jako ukształtowana siła, która może narzucić naturze i całym ludom określoną formę organizacji; wola jest podstawową i wystarczającą siłą sprawczą; jak stwierdza Rosenberg w Micie..., „na wszystkie wątpliwości i pytania nowy człowiek nadchodzącej Trzeciej Rzeszy Niemieckiej ma tylko jedną odpowiedź: Chcę; wola jest celem samym w sobie i najwyższym odniesieniem etyki narodowosocjalistycznej; nie do zaakceptowania jest moralność nadrzędna wobec niej”; zdaniem Rosenberga wyrazem woli, a zarazem i „ducha rasowego” jest sztuka poszczególnych ludów i przyjęta estetyka. Na poparcie swoich poglądów Rosenberg powoływał się na szereg niemieckich filozofów, m.in. Artura Schoppenhauera, którego pracę Świat jako wola i przedstawienie (Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819) interpretował w taki sposób, by stała się koronnym dowodem słuszności jego wywodów.
Jako jeden z najważniejszych impulsów, które pozwoliły mu sformułować własny punkt widzenia na dzieje świata, Rosenberg wymieniał pracę Niemca angielskiego pochodzenia H.S. Chamberlaina Die Grundlangen des 19. Jahrhunderts (1899); stąd zaczerpnął podstawy teorii na temat kwestii żydowskiej i na niej oparł szereg wcześniejszych antysemickich publikacji. Rosenberg aktywnie działał na rzecz rozpowszechnienia w Niemczech Protokołów mędrców Syjonu. W Micie XX wieku Żydzi są przeciwieństwem ducha rasy aryjskiej; Aryjczycy jako „dzieci boże” przeciwstawieni są Żydom – rasie o „satanicznym” duchu i światopoglądzie; Żyd to „uosobienie diabła”, „przeciwnik całej ludzkości”. Tak jak wielu nazistów, Rosenberg twierdził, że Chrystus nie był Żydem, ale wcieleniem nordyckiego „ducha rasowego”, prawdziwym zaprzeczeniem żydostwa.
Teorie Rosenberga zmieniały się z czasem (hitlerowcy propagandowo dopasowywali często swoją ideologię np. do aktualnej sytuacji politycznej, m.in. ]]>Japończycy]]> jako sojusznicy ]]>III Rzeszy]]> określeni zostali jako „honorowi Aryjczycy”), jednak zawsze ich podstawą była supremacja rasy białej (ze szczególnym uwzględnieniem Niemców), bardzo silny ]]>nacjonalizm]]> niemiecki i skrajny antysemityzm. Oprócz tego na poglądy Rosenberga, w dużej mierze przejęte przez NSDAP, składały się także: teoria Lebensraumu (przestrzeni życiowej dla Niemców obejmującej obszary wschodnie, czyli m.in. ]]>Polskę]]>, ]]>Czechy]]> i ]]>ZSRR]]>), całkowite odrzucenie ]]>traktatu wersalskiego]]>, sprzeciw wobec ]]>sztuki modernistycznej]]>, którą Rosenberg uznawał za ]]>sztukę zdegenerowaną]]>.”...]]>(źródło ) ]]>

------------
Mój komentarz

Rosja to rozpadające się gówniane państwo pretendujące do bycia mocarstwem rządzone przez prymitywnego złodzieja i jego szajkę . Wszyscy są przerażeni . Rosja wyda do 2020 roku 630 miliardów dolarów . Chiny wydadzą dwa razy tyle , albo i więcej a USA 40 ( słownie czterdzieści ) razy tyle. Budżet wojskowy Rosji jest niewiele większy niż Arabii Saudyjskiej . Trzeba wziąć poprawkę na to ze Rosja jest dużym producentem uzbrojenia.

Przytoczyłem państwu statystyki rozwoju Rosji na początku XX wieku , aby uzmysłowić jakim skarbem dla Polski jest Putin. Rosja rządzi złodziej , człowiek o mentalności żuli,który budzi się po nocy z młodsza o 30 lat konkubiną ,tylko po to aby się w ciągu dnia się nażreć, nachlać i rozglądnąć się co w Rosji jeszcze można było by ukraść. A wieczorem w pijackim amoku z kumplami marzą o wielkim imperium i wielkich wojnach . Taki wielki kraj ekonomicznie i ludnościowo zdycha. Putin zniszczył naukę, sektor naukowy badawczy , generalnie zepchnął Rosję w cywilizacyjną przepaść . Czy ktoś sto lat temu miał na tyle wyobraźni , aby zobaczyć Rosję , która ma 10 razy mniej ludności od Chin , jej PKB na mieszkańca jest dużo mniejszy od tego jaki jest w murzyńskiej Botswanie , dla której wojna z Ukrainą jest ogromnym wyzwaniem. Putin w niszczeniu Rosji jest lepszy od bomby atomowej .

Jeżeli obłąkany Dunin jest guru Putina to to tylko świadczy o tym jakim Putin jest prymitywem intelektualnym niedouczonym przygłupem , który pcha na nasze szczęście Rosję do geopolitycznej katastrofy.
Stan Rosji i i upadek liczebny i moralny narodu rosyjskiego powinien dla wszystkich być lekcją . A wystarczyłoby być patriotą , którym złodziej Putin nie jest . W końcu albo się rządzi , albo się kradnie . Zresztą Polska jest tego najlepszym przykładem.

Destrukcja Rosji przez Putina, a dodatkowo geopolityczna klęska jaka jest wojna z Ukrainą, która uwikłała Rosję w spirale sankcji i ekonomicznego oraz politycznego wyniszczenia prze USA są bardzo korzystne dla Polski .

Niekorzystne dla nas byłoby obalenie obłąkanego Putina przez jakiegoś rosyjskiego patriotę , który by wziął za pysk oligarchów i wprowadził chiński model kapitalizmu ,a prawo rodzinne oparł na aksjologi chrześcijańskiej .

Ideologowi , ba strategowie bandyckiego , zdychającego cienia dawnego imperium carów , Duninowi , który coś bełkocze o likwidacji Polski warto mu przypomnieć historię w której to najpotężniejsze państwo Europy państwo Słowian jakim byłą republikańska Rzeczpospolita o mało nie inkorporowała Rosji

W 1610 roku wojska Rzeczpospolitej ,Polacy ,Litwini , Rusini , czyli teraz Ukraińscy i Białorusini wkroczyli do Moskwy . Za trzydzieści lat będzie być może tak samo . Prymitywne zakapiory rządzące Rosji tak wyniszcza ten kraj i do tak zmniejsza liczebność Rosjan ,że ktoś będzie musiał zaopiekować się resztkami Rosji .Syberią i krajami tureckimi zaopiekują się Chiny i Turcja .

Narodowcy z Winnickim i Zawiszą na czele jednak pożyteczni idioci Moskwy .

Dunin „ Polska nie ma racji bytu i jest zbędna „

„Ukraińska partia Prawy Sektor uważa, że w stosunkach z Polską nie należy koncentrować się na negatywnych wydarzeniach historycznych, tylko myśleć o przyszłości - oświadczył lider tego skrajnie nacjonalistycznego ugrupowania Dmytro Jarosz. „...”Jesteśmy otwarci na dyskusję o historii, ale uważamy, że należy koncentrować się przede wszystkim nie na tym, co było, tylko na tym, co będzie. W stosunkach między krajami bywa różnie - historia to historia - ale trzeba żyć przyszłością" - oświadczył Jarosz na konferencji prasowej w Kijowie. „....”Jak podkreślił, Prawy Sektor opowiada się za "rozwijaniem stosunków z państwem polskim". - Będziemy robić wszystko w tym celu - powiedział. Wyraził także wdzięczność polskiemu narodowi za pomoc podczas rewolucji na Majdanie. - To umacnia przyjacielskie i w istocie bratnie stosunki między ukraińskim i polskim narodem – zaznaczył.”...]]>(więcej ) ]]>

Oczywiście lansowanie Dunina przez wpływowe czasopismo USA ma cel propagandowy . Dunin ze swoimi chorymi mesjanistycznymi tezami staje się dla Putina tym czym dla Hitlera był Rosenberg

video Marian Kowalski o JKM
video Rosja i Rzeczpospolita próby unii i wielka wojna XVI-XVII wiek

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek Mojsiewicz]]>  i ]]>Twitte]]>

Brak głosów

Komentarze

kacapskiego,takich autorytetow dla prymitywnych moskali prze ostatnie 100lat wychodowano wielu.

Dunin nadaje sie bardziej na leczenie jako psychopatyny megaloman ktorywierzy w potege ruiny moralnogospodrczej Rosji.

Rosji nie stac nawet na takie male (w stosunku do USA) przezbrojenie jakie zamierza zrobic.Kraj ktory opiera sie na sprzedazy surowcow w 80% w tym wikeszosc paliw i 20% na sprzedazy taniej broni zreszta bardzo slabej jakosci w momencie kiedy Europa wypnie sie na ich energie co moze sie stac bardzo szybko padnie w przeciagu pol roku na kolana a Putina i cala DUME rosjanie wysla w djably, znaczy sie pod scienku.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#1422978

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika wilk na kacapy został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

kacapskiego,takich autorytetow dla prymitywnych moskali prze ostatnie 100lat wychodowano wielu.

Dunin nadaje sie bardziej na leczenie jako psychopatyny megaloman ktorywierzy w potege ruiny moralnogospodrczej Rosji.

Rosji nie stac nawet na takie male (w stosunku do USA) przezbrojenie jakie zamierza zrobic.Kraj ktory opiera sie na sprzedazy surowcow w 80% w tym wikeszosc paliw i 20% na sprzedazy taniej broni zreszta bardzo slabej jakosci w momencie kiedy Europa wypnie sie na ich energie co moze sie stac bardzo szybko padnie w przeciagu pol roku na kolana a Putina i cala DUME rosjanie wysla w djably, znaczy sie pod scienku.

Vote up!
0
Vote down!
-2
#1422988