Putin wkrótce zrobi z Polaków rosyjskich parobków ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Świat

2012 rok Komorowski „Jeśli zależy nam na (…) zapobieżeniu sytuacji, w której Rosja pójdzie drogą autorytarnego kapitalizmu (jaki realizowany jest w Chinach),to należy ją przyciągać, a w tym procesiesami Rosjanie dokonają wyboru europejskiej drogi do dobrobytu i bezpieczeństwa. „...(więcej ) The Economist „ W 1980 roku Milton Friedman , laureat nagrody Nobla z ekonomi i apostoł wolnego rynku odbył swoją pierwsza podróż do Chin „.....” Friedman argumentował ,że ekonomiczna wolność jest podstawowym warunkiem dla wolności politycznej. Ale w swojej książce z 1962 roku „ Kapitalizm i Wolność „ skapitulował i stwierdził , że wolność ekonomiczna jest istotniejsza , może istnieć bez wolności politycznej ..(więcej) Putin „ "Rosja w tym roku stanęła w obliczu trudności". ….”Rosyjski przywódca potępił "czysty cynizm" Zachodu i wyraził przekonanie, że "jeśli Krym nie zostałby zaanektowany przez Rosję, Zachód wymyśliłby inny pretekst, by wprowadzić sankcje, mające na celu ukrócić odrodzenie Rosji". ...”Zdaniem prezydenta Rosji, departament obrony powinien stworzyć nowy system kontroli wydatków budżetowych. - Budżety wszystkich korporacji powinny znajdować się w ramach skarbu państwa, a wszystkie wielkie przedsiębiorstwa powinny zredukować swoje koszty roczne - powiedział Putin. „...(źródło ) „Władimir Putin przypomniał, że właśnie na Krymie, w starożytnym Chersonesie, który miał wówczas nazwę Korsuń, przyjął chrzest książę Włodzimierz, który następnie zainicjował i przeprowadził chrzest całej Rusi. Według prezydenta, chrześcijaństwo stało się potężną siłą jednoczącą, pozwalającą na scalenie ze sobą plemion różniących się od siebie pod względem pochodzenia. Wobec tego dla Rosji Krym ma olbrzymie znaczenie sakralne. „Właśnie tak będziemy traktować będziemy to od teraz i na zawsze”, - oświadczył Władimir Putin.”.....”Przestawiając się od polityki na tematy gospodarcze, prezydent uznał ten fakt, że sytuacja w kraju jest złożona i wymaga zastosowania specjalnych posunięć. Między innymi, Władimir Putin zaproponował utrwalenie w aktualnej wielkości na następne cztery lata podatków oraz zrealizowanie w krótkim odstępie czasu już podjętych decyzji w sprawie zmniejszenia ciężaru podatkowego. Prezydent zażądał także rezygnacji z totalnej i natrętnej kontroli biznesu, a także nadania każdej kontroli charakteru publicznego. Władimir Putin poinformował zgromadzonych o uruchomieniu specjalnego rejestru informacji zawierającego dane o tym, jaki organ i w jakim celu inicjuje kontrolę. Pozwoli to na udaremnienie nie uzasadnionych i zamawianych „wizyt kontrolerów”.....(źródło ) Prezydent Rosji Władimir Putin zwolnił ze stanowisk wysokich oficerów struktur siłowych oraz członków Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. „..”Jak donosi Euromaidanpress, stanowiska straciło łącznie 18 oficerów w randze generałów i pułkowników. „...(więcej )Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, we wtorek uchwaliła ustawęzakazującą "propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych" wśród nieletnich. Za jej łamanie Duma wprowadziła kary administracyjne, w tym nawet do 15 dni aresztu. „....”Ustawa, która w pierwotnej wersji miała zakazywać "propagowania homoseksualizmu", ostatecznie zabrania dystrybucji informacji o "atrakcyjności nietradycyjnych stosunków seksualnych" oraz"równorzędności tradycyjnych i nietradycyjnych relacji". Zakazuje także "narzucania informacji wywołujących zainteresowanie takimi relacjami". "Działania" takie ustawa kwalifikuje jako"szkodzące zdrowiu dzieci". „.....” Natomiast w stosunku do cudzoziemców wprowadza - poza karą grzywny - deportację z terytorium FR, którą może poprzedzić areszt do 15 dni. „....”O jej nieuchwalanie apelowała do Federacji Rosyjskiej m.in. Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton wezwała Rosję, by dotrzymywała swych narodowych i międzynarodowych zobowiązań, w tym tych podjętych w ramach Rady Europy jako sygnatariusz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. „....”W Moskwie ustanowiono nawet zakaz urządzania parad gejowskich przez najbliższe 100 lat „..(więcej ) Rosja czyści media z inwestorów zagranicznych „....” Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, w piątek uchwaliła ustawę ograniczającą udziały inwestorów zagranicznych w kapitale zakładowym spółek medialnych w Rosji do 20 proc.”...”Ustawa przewiduje, że założycielem środka masowego przekazu (prasa, radio, telewizja i internet) w Federacji Rosyjskiej nie może być obce państwo, organizacja międzynarodowa i obywatel Rosji mający również obywatelstwo innego państwa.”...”Przewiduje ponadto, że kapitał zagraniczny może być obecny w mediach w Rosji, jednak jego udziały w kapitale zakładowym spółek medialnych nie mogą przekraczać 20 proc.”...”Obecnie inwestorzy zagraniczni nie mogą posiadać więcej niż 50 proc. akcji rosyjskich spółek medialnych. Przy czym ograniczenie to dotyczy tylko stacji telewizyjnych i radiowych nadających na terytorium zamieszkanym przez ponad połowę ludności Rosji, a także gazet i czasopism o nakładzie powyżej miliona egzemplarzy.”....”Zmiany dotkną ponad połowę mediów w FR, gdyż wielu rosyjskich właścicieli spółek medialnych rejestruje je w zagranicznych rajach podatkowych.' ….(więcej )W końcu 1913r.   redaktor „Economist Europeen” Edmon Teri, działając z polecenia 2 francuskich ministrów, dokonał oceny gospodarki Rosji. Odnotował on porażające sukcesy we wszystkich dziedzinach. Pisał on: Jeżeli sprawy narodów Europy począwszy od 1912 do 1950 r. będą rozwijały się tak jak to miało miejsce w latach 1900 do 1912r. – Rosja w połowie bieżącego wieku będzie triumfować nad Europą  tak w politycznym, jak i gospodarczym i finansowym zakresie.  „...”W ciągu 20 lat panowania Mikołaja II liczba ludności imperium wzrosła o 50 mln tj. o 40 %. Naturalny przyrost stanowił  około 3 mln ludności w ciągu roku. Równocześnie z przyrostem naturalnym  - wyraźnie wzrósł ogólny poziom dobrobytu ludności.  Nastąpił wydatny rozwój rolnictwa. Podwoiły zbiory żyta, pszenicy i jęczmienia. Plony zbóż sięgały w przeliczeniu miliardów rubli. Ogromną ilość zbóż eksportowano. Miliony świń, owiec i setki tysięcy krów i koni. Niezliczona ilość drobiu. Rosja karmiła pół świata. Owca kosztowała dwa ruble, krowa dziesięć, a dobry robotnik zarabiał miesięcznie w fabryce do stu rubli!  Oszczędności w kasach państwowych wzrosły z 300 mln w 1894 r. do 2 mld rubli „.....”W Rosji nastąpił szybki rozwój przemysłu metalurgicznego. Prawie czterokrotnie wzrósł wytop żelaza, wytop miedzi – pięciokrotnie, wydobycie rudy żelaza – również  wzrosło pięciokrotnie. Szczególnie w ostatnich latach panowania znacząco rozwijał się przemysł maszynowy. Podstawowy kapitał głównych rosyjskich zakładów przemysłu maszynowego tylko w ciągu 3 lat (1911 – 1913) wzrósł ze 120 do 220 mln rubli. Produkcja wyrobów bawełnianych również podwoiła się. Ogólna ilość zatrudnionych w przemyśle w ciągu 20 lat z 2 mln wzrosła do 5 mln robotników.   „.....”. Rezerwy złota banku centralnego  z 648 mln w 1894r. wzrosły do 1.604 mln w 1914r. Budżet wzrastał bez wprowadzania nowych i podnoszenia dotychczasowych  podatków. Wzrost wpływów budżetowych był wyłącznie efektem wzrostu gospodarczego państwa. Jeszcze na początku XX w. rząd Rosji mógł wyasygnować na różne potrzeby państwa sumę rzędu dwóch miliardów rubli w złocie. Jest to suma kolosalna i wątpliwe czy jakiegokolwiek ówczesne państwo posiadało budżet tej wielkości. „.....”O rozwoju  oświaty świadczą następujące dane: w 1914r. nakłady na szkolnictwo  wyniosły 300 mln rubli. Na początku panowania cara nakłady te wynosiły zaledwie 40 mln. Bardzo znacząco wzrosło wydawnictwo książek. „...(więcej )„Victor Orban podczas przemówienia w Siedmiogrodzie ogłosił, że jego rząd "robi sobie przerwę od liberalnej demokracji". Słowa węgierskiego premiera wywołały falę krytyki na Zachodzie. Jego obrońcy tłumaczą, że to jedynie odwołanie tego, co nazywano "liberalnym rozumieniem społeczeństwa", a co w istocie doprowadziło do "bezwzględnego kapitalizmu" i "egoistycznego indywidualizmu".....” W napiętej sytuacji geopolitycznej - konfliktu Rosji z Zachodem - Victor Orban popiera putinowski model populistycznego lidera i przekonuje do "asertywnego nacjonalizmu nieograniczonej władzy"...”Od 2010 roku, gdy jego partia "Fidesz" zwyciężyła w wyborach, skutecznie ogranicza wolność mediów, systematycznie pozbawiając je kontroli nad sytuacją w państwie.Orban, pełniąc funkcję premiera Węgier, większość węgierskiej gospodarki podporządkował zaprzyjaźnionym oligarchom ze swojej partii "Fidesz".Według portalu foregainaffairs.com węgierski rząd planuje teraz realizować politykę "nieliberalnej demokracji". Określenie to, wprowadzone przez dziennikarza Fareeda Zakariego w słynnym eseju z 1997 roku, sugeruje, że choć wybieranie władz będzie się odbywało zgodnie z zasadami demokracji, to jednak swobody obywatelskie i polityczne mogą być ograniczane.”. ….(więcej )Prof. Andriej Zubow „ Raczej więc elita wykończy Putina. Nie wiem, kiedy to się stanie, ale chyba dość szybko. „...”Dzisiejsza Rosja swym nacjonalizmem i strukturą społeczną najbardziej przypomina faszystowskie Włochy. „....”. Nacjonalizm staje się ideologią i dominuje: jednoczenie ziem, narodu. Widać tendencję do budowy totalitarnego państwa, ale niekomunistycznego. Nie można tego porównać do hitlerowskich Niemiec, dzięki Bogu brakuje elementu rasowego w ideologii. To po prostu faszystowskie Włochy. Nacjonalistyczne i korporacyjne państwo. „...”W nim – według władz uczelni – pozwoliłem sobie na „bezpodstawną, ogólną krytykę rosyjskiego rządu i rosyjskiej polityki zagranicznej" w stosunku do Ukrainy. Porównałem w nim dzisiejszą sytuację Rosji z polityką Hitlera w 1938 r. „....”No tak, w dodatku moja rodzina należała do sowieckiej nomenklatury. Ojciec był kontradmirałem, członkiem kolegium Ministerstwa Budownictwa Okrętowego. Ale jeszcze na studiach doszedłem do wniosku, że komunizm to przestępczy reżim i niszczy przede wszystkim samą Rosję. Na studiach nie ukrywałem poglądów. Chroniło mnie to, że w ZSRR było prawo zakazujące KGB prześladowania dzieci nomenklatury bez wiedzy i zgody rodziców (z wyjątkiem ciężkich przestępstw). Tylko dlatego zostałem w MGIMO i w ogóle na wolności. Śledczy KGB wielokrotnie przychodzili do ojca i prosili o zgodę na przesłuchanie mnie. Ojciec nigdy się nie zgodził. Odpowiadał: „Sam z nim porozmawiam" i nigdy tego nie robił. Za to powtarzał mi: „Andriej, ze wszystkiego na świecie najbardziej unikaj KGB. Nigdy nie nawiązuj z nimi żadnych kontaktów!". Chociaż był wojskowym. Tak zostałem wychowany: komunizm to straszliwe nieszczęście Rosji. „....”Przeczuwałem, chciałem wierzyć, że przyszłością Rosji jest demokracja, i dlatego należy popatrzeć, jak adaptowany jest taki system w krajach niedemokratycznych. Badałem Japonię, Tajlandię, Tajwan, Indie, Turcję, Filipiny. W jaki sposób ludzie innych, nieeuropejskich tradycji (buddyjskiej, konfucjańskiej, islamskiej) przyjmują zasady demokracji parlamentarnej. „.....”Różne cywilizacje, kultury mogą przyjmować i wykorzystywać z pożytkiem dla siebie zasady demokracji. Nie niszczą one oryginalnych kultur, wręcz przeciwnie – modernizują je. Japonia nie przestała być Japonią czy Indie – Indiami. Każdy kraj adaptuje te zasady na swój sposób, ale w każdym odgrywają pozytywną rolę. Trochę jestem dumny, udowodniłem to bowiem naukowo. Ale książkę mogłem wydać dopiero gdy upadł ZSRR. „...”Obecny reżim składa się z generałów i oficerów KGB. Ich sposób pojmowania świata polega na tym, że szukają w nim wrogów – „...”Antyamerykanizm to zwyczajowa sowiecka forma postrzegania świata. Kreml rewitalizuje tę starą formę. „...”Wiele osób mówi, że idziemy z powrotem do ZSRR. To nieprawda! Cechami charakterystycznymi Związku było uspołecznienie własności (brak prywatnej), walka z religią (czyli z każdym niekomunistycznym światopoglądem), idea wyrażająca się hasłem „Proletariusze wszystkich krajów– łączcie się" i oficjalna nauka o „stopniowym obumieraniu państwa". Nic z tego nie zostało w ideologii współczesnej Rosji. Nie ma monopolu własności państwowej. Nikt nie walczy z religią, wręcz przeciwnie – cały czas próbuje się uczynić ją jedną z podpór systemu władzy. Przy czym nie tylko prawosławie, ale i islam czy buddyzm. Katolicyzm nie zalicza się do „tradycyjnie rosyjskich" religii. Ale gdyby – nie daj Boże – powiedzmy Litwa była w granicach obecnej Rosji, to bez wątpienia i on zostałby wprzęgnięty do służby. Chodzi po prostu o uczynienie religii częścią ideologii państwowej. Dlatego zawarto ścisły sojusz z Cerkwią. Państwo też nie obumiera, a wręcz przeciwnie, obowiązkiem stało się jego wzmacnianie. Państwo jest teraz ważniejsze od człowieka. To są właśnie różnice. „....”W drugiej połowie lat 70. najbardziej przewidujący politycy sowieckiego reżimu stwierdzili, że ideologia sowiecka jest już martwa, a ludzie w nią nie wierzą. Wtedy właśnie, w głębi KGB zaczęto opracowywać pewien zbiór idei dotyczących przekształcenia państwa 
z komunistycznego w nacjonalistyczne. „...”Jeśli jednak jest taki projekt i jeśli realizuje go Putin, to nie może się wycofać z Ukrainy.

Jeśli to zrobi, to straci samego siebie – w każdym sensie tego wyrażenia. Rosja to nie tylko Putin. Myślę, że wielu ludziom w rządzącej elicie ten odgrzewany projekt nacjonalistyczny nie jest do niczego potrzebny. W ciągu ostatniego ćwierć wieku ci ludzie nic innego nie robili, tylko tworzyli sobie warunki wygodnego życia na Zachodzie. Zupełnie nie są zainteresowani porzuceniem go i ograniczeniem się Rosją, może jeszcze Chinami i Koreą Północną. Mieliby pogrzebać 30 lat swego życia i znów jeździć na wakacje na Krym? By uczynić ten projekt popularnym, Putin musiałby wprowadzić represje przeciw rządzącej elicie, porównywalne z tymi, jakie stosował Stalin od czasu procesu „ośrodka trockistowskiego" po wielki terror. Na to nie pójdzie, ale nie ma też odpowiednich instytucji. Raczej więc elita wykończy Putina. Nie wiem, kiedy to się stanie, ale chyba dość szybko.”...rozmawiał Andrzej Łomanowski '...”Prof. Andriej Zubow, rosyjski historyk i religioznawca. Zasłynął ostatnio krytyką polityki Kremla wobec Krymu. Porównał politykę rosyjską do niemieckiej prowadzonej przez Hitlera w 1938 r. Z tego powodu zakazano mu wykładania w prestiżowej uczelni dyplomatycznej MGIMO. „...(źródło )Rafał Tomański „ Pociągiem z Chin do USA”....”Pomysł wydaje się szalony, ale Chińczycy mówią o nim bez odcienia żartu. Kraj obecnie dysponuje już największą na świecie siatką połączeń szybkiej kolei – 10 tys. kilometrów. Trwają intensywne prace, by w 2015 roku ta sieć została podwojona do 19 tys km, a w 2020 rozbudowana nawet do 25 tys. km. „...”W grę wchodzi także budowa podwodnego tunelu kolejowego na Tajwan. Byłby dwa razy dłuższy od połączenia Francji i Wielkiej Brytanii kanałem pod cieśniną La Manche. „...”Trasa miałaby biec od Chin przez Rosję, Kanadę i docierać do Stanów Zjednoczonych. To prawie 13 tys. kilometrów długości, o prawie 3 tys. więcej niż ma obecnie najdłuższa kolej transsyberyjska. „...”Dodatkowym impulsem do działania na polu kolejowym między Chinami a USA jest plan Japonii sprzedania administracji Waszyngtonu własnej technologii super pociągów. Premier Shinzo Abe obiecał prezydentowi Obamie takie składy  ….(więcej ) „Wielkie porozumienie Rosji i Chin. Oba kraje stworzą wspólną agencję ratingową. Rosyjski minister finansów Anton Siłuanow chce by ratingi agencji były apolityczne.

To już kolejny element wzmacniania współpracy między tymi krajami. Wystarczy przypomnieć, że w połowie maja Moskwa i Pekin podpisały kontrakt na dostawy rosyjskiego gazu do Chin. Umowa obejmuje okres 30 lat.Jak podaje Polska Agencja Prasowa, pod koniec kwietnia agencja ratingowa Standard and Poor's obniżyła, po raz pierwszy od ponad pięciu lat, rating Rosji z poziomu BBB do BBB minus, tłumacząc swą decyzję rosnącym napięciem w stosunkach rosyjsko-ukraińskich.”. ….(więcej )wybitny chiński politolog, wiceprezes Towarzystwa Międzynarodowych Badań Strategicznych w Szanghaju profesor Feng Shaolei:Wydaje się, że BRICS to nie tylko nowy format dla reformy międzynarodowego systemu finansowego, ale także w szerszym znaczeniu - platforma do omówienia możliwych obszarów współpracy w nowej sytuacji gospodarczej. Jest to również baza polityczna dla budowy nowego ładu międzynarodowego.”...”Niektóre kraje BRICS, jak na przykład Rosja i Chiny, mają dobre stosunki dwustronne. Jednak, nie są one jednym organizmem gospodarczym. Dana umowa umożliwia jego powstanie.Ściśle mówiąc, decyzja o utworzeniu Banku Rozwoju BRICS posiada wymiar nie tylko ekonomiczny, ale także polityczny. Po upadku koncepcji tak zwanego „konsensusu waszyngtońskiego” na bazie wspólnych wartości (idea, której celem było zbudowanie jednobiegunowego świata z centrum w Stanach Zjednoczonych), świat potrzebuje nowych rozwiązań. BRICS proponuje własną wersję „połączenia różnic” - koncepcję policentrycznego i multicywilizacyjnego systemu międzynarodowego. '.....(więcejOPINIA: P. Ryszard Gudaj, nasz czytelnik, który mieszka z rodziną w Chinach, o obejrzeniu programu TAK czy NIE - Janusz Korwin-Mikke vs Marcin Kierwiński z 4 lipca 2014 r. stwierdził, że poseł PO nie ma pojęcia o dzisiejszych Chinach. „...” Wspomniał Pan w programie o kwestionowanej wolności gospodarczej w Chinach. W Chinach jest 10% podatek dochodowy i firmy nieprzekraczające obrotu RMB 20 000 (PLN 10 000) są zwolnione z podatku. „....”Chiny są na szczycie najbardziej atrakcyjnych krajów do zamieszkania i rozpoczęcia pracy przez obcokrajowców przed Niemcami i Singapurem (blogs.wsj.com). Sam mieszkam z żoną w Chinach i to tutaj urodzi się nasze dziecko. Rynek pracy jest dostępny dla obcokrajowców i Chińczyków bez problemów. Jest rynek pracownika. Na ulicy można sprzedawać wszystko oprócz broni i pornografii. Wszystko co nie zabronione jest dozwolone. „...”nformuje Pan, że Pan i znakomita większość widzów rozróżnia cywilizację zachodnią od tego co się dzieje w Chinach. To rozróżnienie ogranicza się do przekonania, że Chińczycy są szykanowani i pracują za miskę ryżu i jest ono oczywiście błędne. Zdziwię Pana. Obecny wzrost PKB był na poziomie 7,5%. Wynagrodzenia w mieście, gdzie mieszkam (a jest to 11. co do wielkości miasto w Chinach) są podobne do tych w Warszawie, a koszty życia o wiele tańsze. Europa i USA kupują coraz mniej od Chińczyków, bo ich nie stać. Rząd chiński pobudził konsumpcję wewnętrzną. „...”Pyta i odpowiada Pan retorycznie, co mogą robić innego. Mogą się tylko cieszyć. Jest wzrost gospodarczy, ludzie coraz więcej zarabiają, koszty życia są tanie, można oszczędzać, kupować domy, samochody, produkty zagraniczne są dostępne, wylatywać na wakacje za granicę, inwestować za granicą. Mnie to wystarcza. Nikt tu nie ma w głowie demonstracji, bo w jakim celu demonstrować? Wiedział Pan, że tutaj wszystkie samochody osobowe są młodsze niż 5-6 lat? „...”Chiny nie są już najtańsze na świecie, na przykład jeśli chodzi o szycie odzieży. Tańszy jest Bangladesz i Indie. Chiny się bogacą w takim tempie, jak Stany podczas gorączki złota. Społeczność emigrująca ze wsi nie pracuje za miskę ryżu, bo jest więcej fabryk, usługi są bardzo rozwinięte i jest więcej miejsc pracy. Jest konkurencja i miejsca pracy można wybierać. Nie śpią w zatłoczonych hotelach robotniczych i nie pracują za miskę ryżu, ale śpią w nowych blokach obok mnie i pracują w biurach, centrach handlowych lub innowacyjnych. To nie są wyjątki. „ ...(więcej )„Czerwony Kanał „...”Atlantyk i Pacyfik połączyć ma niebawem droga wodna od Rio Brito do ujścia rzeki Punta Gorda na wybrzeżu karaibskim. Choć jej budowa ma rozpocząć się już w przyszłym miesiącu i kosztować 50 miliardów dolarów, dziwnie niewiele wiadomo wciąż na temat szczegółów tego chińskiego megaprojektu. „...”Za pięć lat przez Rio Brito ma popłynąć pierwszy statek, rzeka stanie się częścią nowego wodnego szlaku. Kanał Nikaraguański ma liczyć 278 kilometrów długości, 230 metrów szerokości i do 30 metrów głębokości. Tym samym będzie znacznie większy niż Kanał Panamski. Po obu jego stronach planowane są 500-metrowe strefy bezpieczeństwa. Potężne statki tak zwanej klasy Post-Panamax, które mogą przetransportować ponad 18 tysięcy kontenerów, mają tędy przecinać kontynent. „....(źródło )„Dramatycznie przybywa desperatów próbujących rozstać się z życiem. W tym roku już 7734 osoby usiłowały się zabić, czyli o 1,4 tys. więcej niż w tym samym czasie ub.r. - pisze "Rzeczpospolita".”...”W komentarzu dla gazety kryminolog Brunon Hołyst wskazuje, że za samobójstwa część winy ponosi państwo poprzez prowadzenie złej polityki socjalnej. Dlatego, jego zdaniem, jest to temat niewygodny dla władzy, bo ktoś musiałby się przyznać do błędu. „...Jak wynika z raportu PwC "Global Economic Survey 2014" co piąty polski przedsiębiorca (21 proc.) doświadczył w ciągu ostatnich 24 miesięcy korupcji, a blisko drugie tyle firm (43 proc.) spodziewa się takich przypadków w najbliższych dwóch latach - pisze "Puls Biznesu" ….(źródło ) Eksperyment jak z taniego horroru. Gryzoniom wszczepiono ludzkie komórki pobrane z mózgu. Stały się inteligentniejsze. „....”Pobrane z ludzkich zarodków komórki gleju błyskawicznie przejęły rolę „oryginalnych" komórek zwierząt. 
Z 300 tys. wszczepionych komórek zrobiło się 12 mln. Powstałe z nich tzw. astrocyty były do 20 razy większe niż mysie i miały 100 razy więcej wypustek. „...”zmodyfikowane myszy okazały się inteligentniejsze niż ich pobratymcy. Goldman ocenia, że mają cztery razy lepszą pamięć. „...”jego zespół nie przeprowadzi podobnego eksperymentu z mózgiem małpy. – Zastanawialiśmy się nad tym krótko i uznaliśmy, że nie zrobimy tego z przyczyn etycznych. „...(źródło )Marek Migalski „ Kaczyński. Pan życia i śmierci „....”Gowin i Ziobro mogą się okazać generałami bez armii. „...”Nie ma więc znaczenia, czy PiS wygrywa wybory, ale czy wygrywa je tak znacząco, by zepchnąć do opozycji rodzącą się na naszych oczach koalicję ugrupowań Ewy Kopacz, Leszka Millera i Janusza Piechocińskiego. To zaś może być rozstrzygające w procesie podejmowania decyzji przez Kaczyńskiego, czy przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi weźmie na swój pokład rozbitków od Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry „...”Ale jeśli Kaczyński dojdzie do wniosku, że jednak taka poskładana z pisowców, ziobrystów, gowinistów i jurkowców formacja nie ma szans na samodzielne rządy, i pozostanie po wyborach w ławach opozycji, to złamie wszelkie dotychczasowe ustalenia i postawi tylko i wyłącznie na najbardziej zaufanych. Będzie wolał w takim przypadku mieć klub mniejszy, ale całkowicie wobec siebie lojalny. Nie będzie bowiem wówczas miało znaczenia, czy taki klub będzie liczył 150 czy 170 posłów – ważniejsze będzie, czy wszyscy jego członkowie zachowają lojalność wobec Kaczyńskiego. Osoby pokroju Marka Suskiego czy Marka Kuchcińskiego będą dawać prezesowi PiS większą gwarancję pozostania przy nim niż ludzie Ziobry, Gowina czy Marka Jurka. To oczywiste. Także dla samego Kaczyńskiego – dlatego nie zawaha się odstąpić od wszelkich dotychczasowych ustaleń z tymi politykami „...”Zwłaszcza że ich alternatywa dla sojuszu z PiS wygląda nader skromnie – ziobrzyści czy jurkowcy mogą spróbować stowarzyszać się z narodowcami (tylko czy ci ostatni będą tego chcieli?), a gowinowcy mogą szukać sojuszu z Januszem Korwin-Mikkem (ale czy to nie byłby już ostateczny koniec niedoszłego szefa PO?). Dodatkowym osłabieniem Gowina, Ziobry i Jurka jest to, że w obecnej sytuacji faktycznego wejścia do PiS zdecydowana większość działaczy ich partii już zaczęła samodzielne odnajdywanie się w partii Kaczyńskiego. Większość ich podwładnych już teraz zmieniła swoje lojalności i zamiast wciąż czuć się częścią PRJG, SPZZ czy Prawicy Rzeczypospolitej, wybrała indywidualne strategie przetrwania w obozie PiS. Wiedzą bowiem, że lojalność wobec swych dotychczasowych szefów nic im nie daje na poziomie swojej gminy czy powiatu i że muszą dogadywać się z lokalnymi strukturami PiS. Dlatego w przypadku złamania umowy przez Kaczyńskiego duża część z nich i tak przy nim zostanie i nie odejdzie ze swymi dotychczasowymi liderami. „...(źródło ) Mariusz Agnosiewicz „ Autarkia jako koło zamachowe III Rzeszy [1] „....”Po I wojnie światowej Niemcy zostały ukarane w przeciwskuteczny sposób: przez poniżenie i postawienie do kąta. Postawienie do kąta okazało się nieopatrzną nagroda, odpowiedzią była autarkia, która zrodziła potęgę. Sądzę zresztą, że to polski przykład niezwykłej samoorganizacji i mobilizacji w trudnej sytuacji (zabory) mógł wpłynąć na wykrystalizowanie się tej koncepcji w III Rzeszy. „...”Czym jest autarkia? To samowystarczalność gospodarcza. Jej głównym warunkiem, jej osią centralną, jest polityka surowcowa: nie ma bowiem prawdziwej autarkii, jeśli zależy się od jakiegokolwiek surowca zewnętrznego. Dlatego kluczowe jest maksymalne skupienie się na badaniu rodzimych zasobów, wychodząc ze słusznego założenia, niebazowania na danych geologicznych pochodzących z gospodarek nieautarkicznych (dezinformacja jest jednym z tradycyjnych sposobów ochrony zasobów). Dzięki temu w III Rzeszy od pierwszych już lat ruszają różne nowe kopalnie i takie, które pozamykano jako rzekomo wyeksploatowane. Zakładając jednak, że nie wszystkie potrzebne zasoby będą zawierać rodzime tereny — ewentualne braki rekompensować ma chemia — umiejętność przemiany jednych substancji i materiałów w inne. Efektem ubocznym autarkii jest duża innowacyjność. „...”W efekcie autarkia dała dodatkowy potencjał „skazanym" na nią. Naziści w 1933 gniewnie bądź lekceważąco wypowiadali się o teorii względności Einsteina. Niemcy stały się ojczyzną mechaniki kwantowej. Boom zaczął się już w Republice Weimarskiej. Stali się wówczas największym na świecie producentem potasu (Deutsches Kalisyndikat), co pozwoliło na uzyskanie większej wydajności z rolnictwa. Niemcy objęte były wówczas międzynarodowym bojkotem, któremu ton nadawała Francja, dotyczyło to także współpracy naukowej.

Pierwsza fabryka syntetycznej benzyny powstała już w 1927, lecz dopiero naziści wdrożyli projekt uniezależnienia się od importowanych paliw. Utworzono wówczas Stowarzyszenie na rzecz wydobycia ropy naftowej i gazu (REV), Stowarzyszenie hydrogenizacji, syntezy i niskotemperaturowego odgazowywania (ARSYN), Stowarzyszenie niemieckich producentów benzolu (ARBO), Stowarzyszenie ds. alokacji produktów niemieckiego węgla kamiennego i smoły (AVS). W 1939 funkcjonowało 7 fabryk opartych na hydrogenizacji węgla i 7 opartych na syntezie F-T, produkujące łącznie 1,28 mln ton paliwa. Paliwa z ropy wydobywanej przez Niemców sięgały wówczas 1,25 mln ton, zaś importowane (głównie z Rumunii: rafinerie wokół Ploeszti) — 1,08 mln ton.Jednym z projektów była Operacja Pustynia, mająca na celu wydobycie ropy z łupków liasowych (wczesna jura) znajdujących się na płaskowyżu w Badenii-Wirtembergii (ok. 150 km tzw. Jury Szwabskiej, Łupkowa Posidonia). Badania rozpoczęły się wiosną 1943 i zajmowały się tym: Niemieckie Towarzystwo Badawcze Ropy Łupkowej (Deutsche Ölschieferforschungs-Gesellschaft, DÖLF) oraz Niemiecka Ropa Łupkowa (Deutsche Schieferölgesellschaft mbH). Technologię pozyskania ropy z łupków opracowano na Uniwersytecie w Stuttgarcie (tzw. piec szwajcarski,Schweizer-Ofen). Budową zakładów zajmowała sie Organizacja Todt. „....”Ciekawe wyniki dało zablokowanie rozwoju lotnictwa wojskowego. Piloci Luftwaffe zrzeszali się wówczas w klubach szybowcowych i startowali w zawodach szybowniczych. Korzystając z tych doświadczeń bracia Horten zbudowali pierwszy samolot o konstrukcji „latające skrzydło" o napędzie odrzutowym: Horten Ho 229, który pozwalał rozwijać prędkość 977 km/h — poza zasięgiem jakiejkolwiek maszyny alianckiej. Produkcja rozpoczęła się jednak dopiero w 1945, więc nie wpłynęła na wynik wojny. W marcu 1945 zakończono próby samolotu Heinkel Lerche — turbośmigłowy myśliwiec pionowego startu.III Rzesza jako pierwsza wyprodukowała samolot myśliwski o napędzie odrzutowym: Messerschmidt Me 262 (a później Heinkel He 162). Prace nad nim rozpoczęły się w 1938 i zostały ukończone w lipcu 1942. Ze względu na braki wolframu i chromu weszły do seryjnej produkcji dopiero w 1944 i nie odegrały istotnej roli w wojnie, choć nawet te kilkaset sztuk pokazało, że są o wiele skuteczniejsze niż to, czym dysponowali alianci (których maszyny były niemal dwukrotnie wolniejsze). Jako pierwsi wyprodukowali także samolot z napędem rakietowym na paliwo ciekłe: Heinkel He 176.”...”Wszak to w Berlinie w grudniu 1938 dokonano pierwszego rozszczepienia jądra atomowego. Na czele niemieckiego programu atomowego stanął sam twórca mechaniki kwantowej, Heisenberg. W 1941 niemieccy fizycy składają wniosek o patent na opracowaną bombę plutonową. Pracowano nad energią atomową opartą nie tylko o uran i pluton, ale i tor (Projekt Thor). Ten ostatni uważany dziś jest za paliwo atomowe przyszłości. „ ….(więcej )Bank Rosji i Ludowy Bank ChRL przyjęły projekt umowy o rezygnacji we wzajemnych rozliczeniach z amerykańskiego dolara. Zastąpią go juan i rubel. „...”Bank Rosji i Ludowy Bank ChRL przyjęły projekt umowy o zastąpieniu we wzajemnych rozliczeniach amerykańskiego dolara (USD) własnymi walutami. Umowa da nieograniczony dostęp do chińskiej waluty rosyjskim przedsiębiorstwom. Rozliczenia będą też mogły być dokonywane w rublach (RUB). Umowa ma ustabilizować i wzmocnić obie waluty „...”Obecnie w strukturze wzajemnych rozliczeń ChRL i FR ponad 75% należy do dolarów USA. Takie operacje przechodzą przez amerykańskie banki, co daje znaczne korzyści gospodarce USA. Proces wypierania dolara przez juana (RMB) nabiera jednak przyspieszenia. Amerykańska waluta od lat traci pozycję jako waluta rozliczeniowa i rezerwowa świata. W latach 2000-2013 całkowity udział dolara w rezerwach światowych spadł z 70 do 60%. „...”Coraz więcej banków centralnych decyduje się na juana, jako walutę rezerwową. Dotyczy to już ponad 40 państw. Kolejnych kilkanaście zainwestuje w juana w najbliższej przyszłości. Pekin, by zwiększyć atrakcyjność swej waluty, od lat podnosi rezerwy złota (podobnie czyni Moskwa), zapowiadając nawet nieoficjalnie wprowadzenie wymienialności juana na ten kruszec (USD rozstał się ostatecznie z parytetem złota w 1971). „...”Podobne, jak ChRL i FR, kroki podejmuje wiele państw Azji, Afryki, Ameryki Południowej, a nawet Europa. We własnych walutach i juanach rozliczają się z Chińczykami m.in. Indie, Wielka Brytania, Singapur i Brazylia. W lokalnych walutach będzie też rozliczana umowa pomiędzy Gazpromem a China National Petroleum Corporation o dostawach gazu ziemnego na kolejne 30 lat, podpisana podczas majowej wizyty prezydenta Władimira Putina w Szanghaju. „...”W 2010 tylko 3% transakcji w chińskim handlu zagranicznym było realizowanych za pośrednictwem juana. W 2013 było to już 13%. Według analityków HSBC, w 2015 udział ten sięgnie 30%. Gdy RMB stanie się walutą międzynarodową, będzie wykorzystywany także w transakcjach, w których ChRL nie jest stroną,  ….(więcej )Walter Laqueu „W przyszłym miesiącu w całej Europie odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego: czy to możliwe, że sukces FN powtórzą podobne mu ugrupowania w innych krajach i w miejsce dotychczasowej 10-procentowej reprezentacji przeciwników UE w nowym parlamencie znajdzie ich się 20 procent, a może nawet jedna czwarta? „....”Owszem, całkiem możliwe, że w wyborach do PE najsilniejszą partią w Holandii okaże się PVV. Na sukcesy mogą też liczyć skrajna prawica brytyjska i węgierska, być może również grecki Złoty Świt „....”Prawicowe ugrupowania w Szwecji i Norwegii, które rosną ostatnio w siłę, są przeciwne imigracji, ale nie mechanizmom demokracji. „....”Nie wszystkie ugrupowania faszystowskie lat 30. były tak radykalne i skłonne do posługiwania się terroryzmem jak partia Hitlera. „...”istnienie „figury wodza", istnienie partii ściśle zrośniętej z aparatem państwowym (i zakaz działania pozostałych), swoista, faszystowska ideologia, monopol partii na posługiwanie się narzędziami propagandy i terroru. W dzisiejszej Europie nie ma takich partii „....”Czy oznacza to, że Front i podobne mu partie maszerować będą teraz od sukcesu do sukcesu? „....”Jaką alternatywę może jednak zaproponować? Nie chce przecież proamerykańskiej (atlantyckiej) Europy, lecz kontynentu w pełni suwerennego, z własną armią, której trzon stanowić mają siły Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji – i zorientowanego na Rosję. „....W sporze między Kijowem a Moskwą większość ugrupowań tego typu stanęła bowiem po stronie tej ostatniej, co wyjaśnia zdumiewającą wielu Europejczyków ewolucję postaw: oto rodzi się nowe przymierze między Rosją a europejską skrajną prawicą.Wielu obserwatorów nie kryło zdziwienia, że Władimir Putin, tak szczerze przejęty rozkwitem faszyzmu w Kijowie, nie waha się zacieśniać związków z partiami skrajnej prawicy z południa i zachodu Europy. „...”Co więcej, rosyjscy entuzjaści prezydenta z dnia na dzień przesuwają się ideologicznie coraz bardziej na prawo. To już nie kwestia konserwatyzmu obyczajowego: pod wieloma względami sytuują się dziś na prawo od francuskiego Frontu Narodowego. „....”Możemy się teraz spodziewać strumienia polityków skrajnej prawicy europejskiej spieszących do Moskwy: nie można wykluczyć nawet jej wsparcia finansowego dla części (zapewne nie wszystkich) tych partii.Zwykło się mawiać, że w polityce zdarzają się najbardziej nawet egzotyczne sojusze – ten jednak nie jest zbyt egzotyczny. Rosja ma za złe Europie wystarczająco dużo, by cieszyć się ze wzrostu ugrupowań, które podobnie jak ona nie lubią Brukseli, nie znoszą Stanów Zjednoczonych – i w dodatku są przychylne Moskwie.„....”Czy ta strategia ma szanse powodzenia? Miejmy nadzieję, że nie. Ani w Wielkiej Brytanii, ani we Francji czy w Niemczech nie sposób doszukać się entuzjazmu dla koncepcji niezawisłej armii europejskiej, którą te trzy potęgi miałyby utrzymywać i ponosić za nią odpowiedzialność (także finansową). Paryż i Berlin mogą nie lubić NATO, nie widzą dlań jednak alternatywy. Koncepty skrajnej prawicy są tam postrzegane jako fantazjowanie – i to chyba dobry punkt widzenia. „...”tłum. A. Konik Urodzony w 1921 roku autor jest legendą amerykańskiej publicystyki. W Polsce ukazały się m.in. jego „Ostatnie dni Europy. Epitafium dla Starego Kontynentu" (2008)  ...(więcej ) Aleksander Dugin „Jestem przekonany, że Rosja nie odda Południowego Wschodu. Jest ku temu wiele powodów. Głównym jest ten, że odżegnując się Południowego Wschodu, Rosja utraci Krym. Zaś procesy rozpadu w samej Rosji rozpoczną się nawet wcześniej. W dzisiejszych okolicznościach, potrzebne jest nam pełne zwycięstwo i usunięcie junty, po prostu żeby zachować status samodzielnego suwerennego państwa.”..."W Rosji toczy się zacięta wewnętrzna walka. Putin otoczony jest przez tych, których my nazywamy „szóstą kolumną”. Nie są to jego przeciwnicy, tylko jego zwolennicy, są jednak włączeni w zachodnie sieci wpływu. Są to liberałowie, starający się zachować związki z USA. Jest to także skorumpowana elita, posiadająca konta bankowe na Zachodzie. Dokonują oni systematycznego sabotażu. Stanęli po stronie Putina przeciw jego otwartym wrogom, przeciwko piątej kolumnie. To właśnie oni nadzorowali stosunki z Ukrainą”...”To jedna sieć tego samego proamerykańskiego, atlantyckiego towarzystwa. Ręce i nogi Putina są związane przez szóstą kolumnę. Może on działać jedynie w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. W pozostałych okolicznościach jest blokowany. W ostatnim jednak momencie się budzi. Mam nadzieję, że obudzi się i teraz. Dlatego, że spać dalej byłoby zbrodnią... Wszystko wówczas jednocześnie się zawali. Jego osiągnięcia są dość kruche. Szósta kolumna do dziś przenika wokół niego wszystko. „....”Różnica między Rosją a Zachodem (w tym także Polską) jest następująca: w Europie elita jest atlantycka i na jej czele stoją również atlantyccy przywódcy. W Rosji elita także jest atlantycka, tylko Putin jest inny. To prawdziwy Rosjanin. To szansa. To jednak tylko, niestety, szansa, nic ponadto „....”Zgadzam się, że pojawiają się nowi aktorzy. I to nie tylko pośród Ruskich na Południowym Wschodzie, ale także na Zakarpaciu i nawet na Ukrainie Zachodniej. Żyją tam przecież wspaniali ludzie, Ukraińcy, nie zaś jedynie proamerykańska neonazistowska hołota, jak ta z „Prawego Sektora”. „....”Na razie jednak mamy czas wojny. Praktycznie takiej, jak Wielka Ojczyźniana. Przecież junta nie zrobiła tego samodzielnie, są za nią Waszyngton, Bruksela. To bitwa egzystencjalna, Endkampf. „....”W ukraińskim dramacie, z teoretycznego punktu widzenia, dla wszystkich konserwatywnych sił Europy i USA stały się doskonale widoczne dwa czynniki: fundamentalne przeciwieństwo między Trzecią Drogą i Czwartą Drogą; przeważająca rola geopolityki nad klasycznymi ideologiami nowoczesności. Po stronie Rosji, Putina i Eurazji stoją zwolennicy Czwartej Drogi. Po stronie „Prawego Sektora” - zwolennicy Trzeciej Drogi. Czwarta Droga to podsumowanie analizy ideologicznej historii XX wieku z perspektywy narodowego bolszewizmu, Nowej Prawicy (A. de Benoist), syntezy prawicy z lewicą. To pełne zerwanie z faszyzmem i radykalny antyliberalizm. Przy tym zerwanie z faszyzmem następuje w najważniejszym punkcie: odrzucenia wszelkich form rasizmu, szowinizmu, eurocentryzmu. Tymczasem „Prawy Sektor” to ohydna karykatura historycznego faszyzmu, wyjaskrawiająca najbardziej odpychające jego strony. Ci, którzy w Europie popierali „Prawy Sektor”, przestali istnieć jako siła rewolucyjna. To pożyteczni idioci i będą oni również w Europie grać tą samą prowokacyjną antyeuropejską i proamerykańską rolę, jak na Ukrainie. Rzecz nie w tym, czy jest się po stronie Kijowa czy Moskwy. Teoretycznie ukraińscy nacjonaliści mogliby okazać się innymi. I wówczas tego argumentu by nie było. Ze swojej strony zupełnie nie odczuwam żadnej nienawiści do Ukraińców. Wielu z nich było wcześniej zwolennikami Czwartej Teorii Politycznej, Rewolucji Konserwatywnej i tradycjonalizmu. Początkowo myślałem, że możliwy jest ideologiczny sojusz także w bitwie, jak w przypadku templariuszy i islamistów „....”Ścisły sojusz syjonistycznego bankiera Kołomojskiego z przywódcą ukraińskich neonazistów Jaroszem jest symbolem końca Trzeciej Drogi. Odtąd wszyscy, którzy popierają Trzecią Drogę, podczas gdy jest Czwarta, są po prostu marionetkami tych wszystkich kołomojskich bankierów i ich amerykańskich patronów. „....”Po drugie i nie mniej ważne: w pełni rację mieli Thiriart i wspomniany de Benoist co do wyższości geopolityki nad wszystkim pozostałym. Istnieją tylko dwie partie – atlantyści (USA, świat jednobiegunowy, światowa oligarchia) i eurazjaci (kontynentaliści, świat wielobiegunowy, różne modele ekonomiczne). „...”Dlatego dziś nadszedł koniec Rimlandu, podwójnej tożsamości Europy, jako strefy brzegowej. Jeśli Europa chce być biegunem, chce być europejską Europą, musi być z Rosją. Żeby stać się wolną. Jeśli nie wybierze ona Rosji, będzie nią manipulowała cywilizacja Morza, i stanie się ona przedmiotem polityki amerykańskiej. „...”est to także prawdą w odniesieniu do Polski; jeśli nie z Rosją, to z Waszyngtonem. Ale jak tu mówić wtedy o jakimkolwiek Chrystusie Europy? Naprawdę nie widzicie, że Zachód to czysta cywilizacja antychrysta? Geniusze polskiej tożsamości, w szczególności Hoene-Wroński i inni polscy mesjaniści, świetnie to rozumieli. Tak, Polacy są inni, niż Rosjanie. I między nami było wiele nieporozumień. Często my, Rosjanie, byliśmy nie tylko nietaktowni czy też niesprawiedliwi wobec Polaków, ale też zbrodniczy. To smutne, ale tak właśnie jest. Rywalizowaliśmy jednak ze sobą niemal jak równi, i były momenty, kiedy to Polska brała nad nami górę. Polacy byli na Kremlu. Czuli się na Rusi, jak w domu. Mimo wszystko, trzeba znaleźć siły by to przezwyciężyć. Z nacjonalistami ukraińskimi się to nie udało. Niestety. To po prostu degeneraci. Jestem przekonany, że w przypadku polskich patriotów wszystko będzie inaczej. Choć na pewno degeneratów i w Polsce nie brakuje, tak jak i w samej Rosji pełno jest nacjonalistów-degeneratów. Również bowiem w Rosji są pokraki popierające „Prawy Sektor”, jakkolwiek dziwacznie by to nie zabrzmiało. To właśnie koniec Trzeciej Drogi. Nie tylko dla Europy, ale również dla Polski i dla Rosji. „.....”Jestem przekonany, że Rosja nie odda Południowego Wschodu. Jest ku temu wiele powodów. Głównym jest ten, że odżegnując się od Południowego Wschodu, Rosja utraci Krym. Zaś procesy rozpadu w samej Rosji rozpoczną się nawet wcześniej. W dzisiejszych okolicznościach, potrzebne jest nam pełne zwycięstwo i usunięcie junty, po prostu żeby zachować status samodzielnego suwerennego państwa. Putin kategorycznie tego nie chciał. Koszty będą kolosalne, jednak Waszyngton postawił nas wobec takich radykalnych okoliczności. Narzucił nam tę wojnę, i nie mamy innego wyjścia, jak ją wygrać. Zatrzymać Rosję na Południowym Wschodzie może tylko przewrót państwowy. Putin jest realistą i nie może nie rozumieć, że pozostawienie wszystkiego takim jakie jest na Południowym Wschodzie, oznacza podpisanie na samego siebie i na swoją politykę wyroku śmierci. I ma pan rację: jeśli nie usuniemy junty i nie wygramy wojny, w kolejnym etapie szósta i piąta kolumna w samej Rosji, jednocząc się, rozpocznie realizację ukraińskiego scenariusza w Moskwie ….(więcej )W ubiegłym roku Moskwa wydała na zbrojenia 88 miliardów USD „...”Pekin w ubiegłym roku zanotował przyrost środków o 7,4 proc. - do 188 miliardów USD. „....”Rosja wciąż nominalnie przeznacza na siły zbrojnie siedmiokrotnie mniej niż USA„....”W samej Arabii Saudyjskiej wydano na ten cel o 14 proc. więcej, czyli 67 miliardów USD. „....”po raz pierwszy od 10 lat Moskwa przeznaczała na siły zbrojne większą część swojego PKB (4,1 proc.) niż Stany Zjednoczone (3,7 proc.). „...”Ogłoszony przez Kreml w 2011 roku wielki program zbrojeniowy ma do 2020 roku pochłonąć przeszło 650 miliardów USD. Dzięki niemu rosyjska armia ma wymienić na nowe ponad dwie trzecie uzbrojenia.„...”Z kolei Afryce przyrost nakładów na obronność wyniósł 8 proc, najwięcej ze wszystkich regionów. Angola zwiększyła wydatki na armię aż o 36 proc.,przeganiając pod tym względem dotychczasowego lidera w Afryce subsaharyjskiej - Republikę Południowej Afryki. W tym samym czasie Algieria w 2013 roku stała się pierwszym afrykańskim krajem, którego budżet obronny przekroczył sumę 10 miliardów dolarów.„...”Pentagon to nadal niekwestionowany hegemon, który na armię wydaje mniej więcej tyle, co kolejne dziesięć państw z największymi budżetami wojskowymi na świecie. ( http://naszeblogi.pl/45862-obama-grozi-rosji-wojna-i-starciem-militarnym-z-usa )Wiktor Suworow „ Rosja to kolos na glinianych nogach. Wkrótce się rozpadnie „....”. Rosja, taka, jaką widzimy dzisiaj, upadnie bardzo szybko. Każdego roku ludność coraz bardziej się kurczy, tak, Rosja jest umierającym państwem.„...”Coraz wyraźniejsze stają się podziały w Rosji, które moim zdaniem doprowadzą w niedalekiej przyszłości do jej rozpadu na trzy części: europejską, tatarską i syberyjską „...”W mojej opinii ekonomiczna i polityczna sytuacja w Rosji jest beznadziejna. Zamiast inwestować w infrastrukturę, pompuje się fundusze w zimową olimpiadę w Soczi i ukrywa pieniądze w rajach podatkowychDzisiejszy rząd Rosji jest rządem kryminalistów. Wszyscy są skorumpowani. Coraz wyraźniejsze stają się także podziały, które moim zdaniem doprowadzą w niedalekiej przyszłości do rozpadu Rosji. Na obszarze Syberii, gdzie wydobywa się gaz i ropę, ludzie coraz głośniej pytają, dlaczego nasze pieniądze idą do Moskwy? Mówią, że nie potrzebują Moskwy, że chcą się oddzielić.Coraz bardziej niezadowolone są także mniejszości etniczne, np. żyjący nad Wołgą Tatarzy, którzy są muzułmanami. Na razie są lojalni w stosunku do Moskwy, ale z powodu rosnących problemów ekonomicznych budzą się u nich nastroje separatystyczne. Ci ludzie widzą, że pieniądze z wydobycia ropy nie trafiają w ich ręce, ale są wysyłane do Moskwy.Przez ten nierówny podział środków Rosja może się rozpaść na trzy części: europejską, tatarską i syberyjską.Tatarstan leży w Rosji centralnej. Jeżeli więc się odłączy razem z innymi niezadowolonymi republikami, toRosja zostanie podzielona na pół.”....”Gdy Rosja upadnie, do gry wkroczą ekstremiści islamscy oraz Chiny, które będą chciały zagarnąć część Syberii.Zresztą już powoli przejmują kontrolę nad wschodnią częścią Rosji. Może dojść do wojny domowej, która może zdestabilizować cały region. W niepowołane ręce może się wówczas dostać także arsenał jądrowy. Nie muszę chyba tłumaczyć potencjalnych konsekwencji takiego przebiegu zdarzeń. „...(więcej )Taras Suchorebryk „ Za mocarstwową retoryką Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa kryje się smutna prawda: Rosja pogrąża się w czarnej dziurze. „...”Pierwszym z tych czynników jest kryzys demograficzny. Każdego roku ubywa 900.000 Rosjan. Na skutek wyludniania z powierzchni kraju w ciągu ostatnich 20 lat zniknęło 23.000 miejscowości. Przeciętna Rosjanka posiada 1,17 dziecka, podczas gdy wskaźnik dzietności umożliwiający zastępowalność pokoleń wynosi 2,1. Każdego dnia dokonuje się tam 10.000 aborcji, choć 7.000.000 par nie posiada dzieci. Średnia długość wieku mężczyzn wynosi zaledwie 58 lat, co sprawia, że statystyczny Rosjanin płci męskiej nie dożywa emerytury. Rocznie umiera z powodu przedawkowania narkotyków 100.000 osób, zamordowanych zostaje 80.000, a w wypadkach samochodowych ginie 30.000. „...”Społeczeństwo rosyjskie gnębione jest przez różne patologie, np. 6.000.000 ludzi cierpi na choroby psychiczne, tyle samo jest nosicielami wirusa HIV, a 5.000.000 pozostaje uzależnionych od narkotyków. Rosyjski genotyp niszczony jest też systematycznie przez alkohol – według różnych danych statystyczny mieszkaniec tego kraju spożywa rocznie od 14 do 18 litrów czystego spirytusu. „....”W więzieniach na terenie Federacji Rosyjskiej przebywa obecnie ponad 1.000.000 osób. Liczba sierot wynosi 750.000 i jest większa niż po II wojnie światowej, gdy było ich 687.000. Spośród 31.000.000 dzieci do 18. roku życia, aż 2.000.000 są analfabetami, a 1.000.000 narkomanami. Tylko 30 proc. z nich jest w pełni zdrowych. „....”W Rosji wciąż rośnie za to biurokracja. Administracja państwowa zatrudnia już 1.500.000 urzędników. Według danych międzynarodowych organizacji, suma łapówek wydawanych co roku w tym państwie wynosi 33,5 miliardów dol. W rankingach przejrzystości i  transparentności, ogłaszanych w ostatnich latach, Rosja znajduje się niezmiennie około 100. miejsca spośród 175 krajów świata. W 10-punktowej skali jej efektywność zarządzania oceniona została na 3,8 pkt, natomiast przestrzeganie prawa na 1,9 pkt. „...”Jeśli chodzi o wydobycie węgla, współczesna Rosja osiągnęła ten sam poziom, jaki miała w 1957 roku; w produkcji ciężarówek – poziom z 1937 roku; kombajnów – z 1933 roku; traktorów – z 1931 roku; wagonów i tkanin – z 1910 roku; a butów – z 1900 roku. Nieustannie wzrasta za to eksport ropy i gazu – z 76 mld dol. w 1999 roku do 350 mld dol. w 2008 roku. „....”Zyski ze sprzedaży surowców nie są jednak inwestowane w infrastrukturę. Świadczy o tym chociażby fakt, że w latach 2004-2008 liczba dróg z twardą nawierzchnią zmniejszyła się w Rosji o 7,9 proc. Zarazem buduje się bardzo mało nowych dróg, na co główny wpływ mają ogromne koszta. Wartość budowy 1 km drogi w Rosji wynosi bowiem aż 17.600.000 dol. – czyli 2,6 razy drożej niż w Unii Europejskiej, 3 razy drożej niż w USA i aż 7,3 razy drożej niż w Chinach. „....”I właśnie to Chiny mogą być pierwszym krajem, który skorzysta na rosyjskiej zapaści. W 2008 roku Moskwa podpisała z Pekinem układ, na mocy którego oddała Chińczykom sporne terytoria o powierzchni 337 km kw. (chodzi o połowę Wielkiej Wyspy Ussuryjskiej i wyspę Tarambarow na rzece Ussuri). Apetyty chińskie się jednak na tym nie kończą, gdyż marzą oni o odzyskaniu utraconych niegdyś ziem zwanych Mandżurią Zewnętrzną. Ich planom sprzyja sytuacja demograficzna na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Dziś mieszka tam zaledwie 6.700.000 Rosjan, a więc o 14 proc. mniej niż 20 lat temu. Populacja rosyjska stale się tam kurczy, wzrasta natomiast liczba Chińczyków, którzy przyjeżdżają z położonej po drugiej stronie granicy Mandżurii Wewnętrznej, gdzie mieszka ich ponad 100.000.000 (przy 60-krotnie większej gęstości zaludnienia niż w Mandżurii Zewnętrznej, należącej do Rosji). Nic więc dziwnego, iż rzesze chińskich imigrantów osiadają w Chabarowsku, Usuryjsku czy Władywostoku i zaczynają zdobywać coraz silniejsze pozycje ekonomiczne. Postępuje więc pełzająca kitaizacja Dalekiego Wschodu”...(więcej )Tomasz Sakiewicz „ Rozpad imperium, a potem destabilizacja Rosji „...” Rosja wchodzi w okres schyłku swojej mocarstwowości. Najbliższe lata strawi na próbie utrzymania w swojej strefie wpływów krajów byłego ZSRS …..Bez względu na to, czy Kreml wymusi stłumienie siłą ukraińskiego powstania, czy też ustąpi pod naciskiem zbuntowanego społeczeństwa „...”Według Georga Friedmana, założyciela ośrodka analitycznego Stratfor,połowa obecnej dekady to okres schyłku imperialnej Rosji. Miało go poprzedzić agresywne parcie Moskwy na Zachód. Swoje przewidywania Friedman opublikował pięć lat temu i trzeba mu przyznać, że w tej sprawie na razie się nie pomylił. Od ataku na Gruzję w 2008 r. widocznie rośnie zaangażowanie Moskwy w Europie. Rosja zraża do siebie państwa, które jeszcze niedawno szukały z nią porozumienia. Prorosyjskie Niemcy czy współpracujące z Rosją USA zaczynają traktować Kreml jako poważnego rywala. „....”Rosja, jako reprezentant państw zrzeszających 300 mln ludzi, może przynajmniej udawać mocarstwo porównywalne z USA. Po utracie Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, a być może i Białorusi i przy fatalnym przyroście naturalnym będzie państwem zamieszkanym przez 120‒140 mln ludzi. „.....” Do niedawna spekulowanie na temat stabilności Rosji było sferą życzeń jej przeciwników.Problem w tym, że za kilka lat Kreml będzie musiał bronić już nie swoich stref wpływów, lecz trwałości terytorialnej kraju. Dzisiaj w samej Rosji mieszka zaledwie 115 mln Rosjan. Drugą grupą etniczną są Tatarzy. Około 10 mln ludzi stanowią mieszkańcy okolic Kaukazu. Rosjanie umierają bardzo młodo (szczególnie mężczyźni), a kobiety są coraz mniej dzietne. Oficjalne statystyki, chociaż i tak fatalne, nie oddają całości problemu. Jedną z głównych przyczyn śmierci mężczyzn jest alkoholizm. Na terenie Rosji mieszkają duże grupy ludności, które choćby ze względów religijnych unikają alkoholu. Tak samo dzieje się ze współczynnikiem dzietności.Czeczenki często mają siedmioro dzieci, podczas gdy u Rosjan jedno dziecko to norma. Najistotniejszy dla przetrwania narodu współczynnik odtworzenia: jedna kobieta powinna urodzić jedną dziewczynkę, u Rosjanek wynosi w granicach 0,7. Po przeminięciu jednego pokolenia samych Rosjan będzie mniej niż 100 mln. Za to narodów nierosyjskich może być 30‒40 mln.Ta statystyka w ogólenie uwzględnia milionów Chińczyków, którzy nielegalnie zasiedlają Syberię. Do tego należy jeszcze dodać zjawisko bardzo licznej emigracji. Wyjeżdżają najbogatsi, wykształceni i młodzi. Co z tego wynika?Rosja będzie musiała wydać ogromne środki na utrzymanie zwartości terytorialnej. Po buncie w krajach byłego ZSRS narody żyjące na obrzeżach Federacji będą miały ułatwioną drogę wyjścia. „.....”Pierwszym przejawem agresywnej odpowiedzi Rosji na ekspansję Zachodu była inwazja na Gruzję. Wtedy Moskwa przekonała się, że oprócz Waszyngtonu czy Berlina ma w bliskiej strefie wpływów jeszcze jednego rywala:koalicję byłych państw komunistycznych. Koalicja okazała się na tyle silna, że wyhamowała militarny atak Moskwy. Musiała doprowadzić do jej zniszczenia. Głową tej koalicji był Lech Kaczyński.Ponieważ nie miał on wsparcia swojego rządu, wystarczyła jego fizyczna likwidacja i dopuszczenie do głosu w Polsce sił, które nie miały ambicji prowadzenia polityki wschodniej.„....”Zarówno Berlin, jak i Waszyngton są zainteresowane budową silnej strefy euroatlantyckiej. USA – bo mają w tym interes ekonomiczny, a Niemcy – bo specjalnie nie mają wyjścia. „....”Zachód chce poszerzyć swoje struktury, nie włączając w nie Rosji. W tym może mu pomóc przede wszystkim powrót do polityki Lecha Kaczyńskiego ….(więcej )Foreign Affairs Rosja za 20 lat może stracić Syberię i Daleki Wschód  

W przedostatnim numerze Foreign Affairs Walter Laqueur ,  dyrektor Wiener Library Institute of Contemporary History ,oraz Chair of the international Research Council at the Center  for Strategic and International Studies   opublikował esej pod tytułem „ Moscow’s modernizaton dilemma  „ Modernizacyjny dylemat Moskwy „ Laqueur „  W jakim kierunku zmierza Rosja ? Jaka będzie za 20 lat ? Spekulacje o przyszłości narodów leża zarówno na rzeczach prawie pewnych i na niemierzalnych , których nie można oszacować ani samych przewidzieć .Rosyjska demografia dostarcza  rzeczy prawie  pewne. W ciągu ponad dwóch ostatnich dekad ponad 20 tysięcy wiosek i małych miasteczek zostało wymazanych , imigracja robotników z Azji Centralnej i chińskich handlarzy trwa , a rosyjska stopa urodzin  na poziomie 1.5 dziecka na kobietę daleka jest od stopy zastąpienia na poziomie 2.1 dziecka na kobietę . Radykalne odwrócenie tej demograficznej tendencji wydaje się praktycznie niemożliwe . Będzie tam na pewno mniej etnicznych Rosjan w Rosji w przyszłości .Wcale nie jest pewne  , czy w ogóle Moskwa będzie w stanie utrzymać Rosyjski Daleki Wschód , i wszystkie rosyjskie terytoria za Uralem „...(więcej Camille Grand: Putin musi przegrać „..„Zachód nie był świadomy, 
że Polska wciąga go w wielką rozgrywkę z Rosją „...”Te sankcje to coś więcej niż symbol. Uderzą mocno w gospodarkę Rosji, bo zachodni inwestorzy, zachodnie banki w obawie przed dalszym zaostrzeniem stosunków z Moskwą nie będą chcieli się tam angażować. „...”aby nałożyć sankcje, potrzebna jest jednomyślność. I tu zderzamy się z sumą bardzo potężnych interesów poszczególnych krajów Wspólnoty: Francuzi nie chcą rezygnować z wielkich kontraktów strategicznych, np. dostawa okrętów desantowych Mistral, Cameron w roku wyborczym obawia się ucieczki rosyjskich oligarchów z londyńskiej City, Niemcy nie chcą stracić ogromnych inwestycji w Rosji. „....”Europejczycy nie doceniają możliwości, jakimi dysponują, aby uderzyć w rosyjską gospodarkę. Rosja jest jedynie regionalną potęgą, ma dochód narodowy wielkości Holandii. Jest niezwykle zależna od eksportu ropy, gazu i innych surowców. Zachód ma więc o wiele większe możliwości nacisku na Rosję, niż kiedyś miał na Związek Radziecki. To już teraz widać po tym, w jaki sposób załamała się moskiewska giełda, rubel „....”Wojna handlowa z Rosją byłaby o wiele mniej kosztowna niż operacja ratowania Grecji. Ta ostatnia postawiła przed Unią problem wręcz egzystencjalnego przetrwania Wspólnoty. W przypadku Rosji mamy do czynienia z istotnymi, ale jednak tylko punktowymi kosztami dla krajów zachodnich, takimi jak: mniejsze inwestycje dla londyńskiej City, mniejszy eksport dla polskich producentów żywności czy zerwane kontrakty dla francuskich stoczni w Saint-Nazaire. „...”Arsenij Jaceniuk ogłosił w piątek w Brukseli, że celem Ukrainy jest uzyskanie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. To realne? „..”Jednak podpisując układ stowarzyszeniowy, Ukraina znalazła się w sytuacji Polski z 1990 r., dla której integracja z Unią też była jasnym, choć zdawałoby się nierealnym celem. A jednak 15 lat później uzyskaliście członkostwo we Wspólnocie. Tak samo może być z Ukrainą, jeśli wykorzysta stowarzyszenie do zasadniczej okcydentalizacji kraju.”...”Do grudnia zeszłego roku tak nie było. W większości państw Unii panowało przeświadczenie, że porozumienie z Kijowem ma drugorzędne znaczenie, że to taka techniczna umowa. Tylko Rosjanie i Ukraińcy od razu zrozumieli, że tu chodzi o wielką rozgrywkę geopolityczną, o określenie dokąd sięgają wpływy Zachodu. „....”Putin myśli w kategoriach zero-jedynkowych „...”latego od razu uznał, że z Unią toczy się wielka rozgrywka geopolityczna i temu podporządkował swoją strategię na Ukrainie. „....”Albo będzie w dalszym ciągu działał radykalnie, co doprowadzi Rosję do coraz większej izolacji od reszty świata. Albo wstrzyma naciski na Ukrainę, Mołdawię i Gruzję, co będzie oznaczało upadek jego wielkiego projektu odbudowy rosyjskiego imperium, bo po tym, co się stało, kraje te stały się bardzo antyrosyjskie. Co prawda Putin gra znacznie lepiej od Zachodu, ale ma zdecydowanie gorsze karty. Jeśli Unia nie popełni kardynalnych błędów, musi wygrać. „...”Mówi pan, że do grudnia większość krajów zachodnich nie zdawała sobie sprawy ze znaczenia umowy stowarzyszeniowej. Polska, która, wraz ze Szwecją lansując program Partnerstwa Wschodniego, już w 2009 r. wiedziała, jak ważny to projekt. Czy Unia nieświadomie dała się wciągnąć przez polskie władze w wielką rozgrywkę z Rosją? „...”W Unii rzeczywiście nigdy nie doszło do poważnej dyskusji, jaka ma być nasza polityka wobec Ukrainy. Przed szczytem w Wilnie (listopad 2013 r. – red.) takie kraje, jak Francja czy Włochy uważały, że polski pomysł Partnerstwa Wschodniego ma sens, ale nie przywiązywały do niego zbytniej wagi. Polska dyplomacja natomiast od razu miała jasny, precyzyjny plan, który konsekwentnie wdrażała. Dlatego przy pewnym poparciu Niemiec i Szwecji to Polska rzeczywiście miała największy wpływ na politykę wschodnią całej Unii. „...”Zbigniew Brzeziński: albo Rosja będzie przyjacielem Zachodu, albo stanie się satelitą Chin.”.. „rozmawiał Jędrzej Bielecki...(więcej )„Organizatorzy protestów w Kraju Nadmorskim domagają oddzielenia Dalekiego Wschodu od Rosji - wynika z sensacyjnego raportu przygotowanego przez specjalistów dla Dumy Państwowej, do którego dotarła Niezawissimaja Gazieta. „.....”Autorzy raportu nie ukrywają przed lamentarzystami, że "masowe protesty przeciwko podwyższeniu podatku na importowane samochody można rozpatrywać jako celowe działanie skierowane na destabilizację sytuacji w wielu rejonach rosyjskich" - czytamy w dokumencie. Dalej w raporcie autorzy referują szczegółowo o szeregu protestów na Dalekim Wschodzie, sugerując na przykład związek oświadczenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii o nielegalności  podwyższenia podatku z flagami japońskimi powiewającymi w rękach manifestantów i antyrządowych plakatów grożących oddzieleniem Kraju Nadmorskiego - przytacza Niezawissimaja Gazieta.Specjaliści, którzy przygotowali raport uważają, że wszystkie protesty, organizowane są według scenariusza przypominającego wydarzenia "kolorowych rewolucji ". Dumscy eksperci oskarżyli siły międzynarodowe o  wykorzystywania kryzysu finansowego dla próby polityczno -społecznej destabilizacji Dalekiego Wschodu i pokazując w charakterze wroga ich własne państwo.W podsumowującej części raportu analitycy Dumy oskarżają ukrytych wrogów Rosji, którzy realizują własne zadania.  Najważniejszym z nich jest: "oderwanie od Rosji Dalekiego Wschodu". Autorzy raportu uważają, że "większość protestujących nie rozumie, że stali się ofiarami manipulacji, która był już wykorzystywana w wielu krajach Europy Wschodniej" ….(więcej )Maria Przełomiec „„Jeśli musimy się zgadzać na takie parady, aby zostać członkiem Unii Europejskiej i innych zachodnich organizacji, jestem przeciwny wstąpieniu do nich” – tę wypowiedź 21-letniego gruzińskiego studenta cytowały światowe agencje. 17 maja Gruzini zablokowali marsz homoseksualistów, który miał przejść przez centrum Tbilisi z okazji Międzynarodowego Dnia przeciw Homofobii. Lansowaną przez Unię Europejska imprezę poparł nowy premier Bidzina Iwaniszwili. Zrobił to mimo apelu cieszącego się powszechnym szacunkiem patriarchy gruzińskiej Cerkwi Il , który prosił władze, by nie godziły się na imprezę dzielącą społeczeństwo i będącą „pogwałceniem praw większości”. …..”Gorzej poszło w Mołdawii, gdzie festiwal „Tęcza nad Dnieprem” był głównym punktem tegorocznych obchodów Dni Europy. Marsz mniejszości seksualnych stał się zwieńczeniem imprezy. Doszło do niego, mimo że jak wykazują badania socjologiczne 85 proc. Mołdawian nie chce, by homoseksualiści mieszkali w ich kraju, zaś 96 proc. nie wyobraża sobie posiadania homoseksualnego przyjaciela. Kiszyniowski marsz liczył co prawda tylko kilkadziesiąt osób, za to miał silne wsparcie Zachodu. „.....”Amerykański ambasador nawoływał Mołdawian, by w chronieniu praw mniejszości seksualnych brali przykład z USA, a unijny komisarz ds. rozszerzenia Stefan Fule pouczał, że „…tolerancja jest jedną z największych wartości spajających społeczeństwo, zwłaszcza w obecnym ciężkim okresie dla Mołdawii” ….”W propagowaniu homoseksualizmu widzą lansowanie nienormalności oraz zagrożenie dla przyszłości ich dzieci, a nie dowód na przestrzeganie demokratycznych standardów „.....”w oczach współobywateli natychmiast zapunktował prorosyjski lider mołdawskich komunistów Vladimir Voronin, który odmówił spotkania z komisarzem Fule. Mołdawia przyjęła ustawę antydyskryminacyjną, o jakichś prześladowaniach nad Dniestrem gejów czy lesbijek nie słychać. Po co w tej sytuacji fundować w Kiszyniowie parady równości? Chyba że chodzi o coś zupełnie innego, czyli zniechęcenie wschodnioeuropejskich sojuszników Brukseli do Unii Europejskiej. „. ….(więcej ) Aleksander Dugin „ Władza w Noworosji ( nowe prorosyjskie państwo , które jest w trakcie powstawania w południowo wschodniej ex-Ukrainie nazywanej lewobrzeżną Ukrainą ) musi być czysta . Całkowicie wolna od oligarchów , włączając rosyjskich i prorosyjskich „....(więcej )Alexander Dugin „ Musimy więc tworzyć sojusze strategiczne by obalić obecny porządek rzeczy którego rdzeń tworzą prawa człowieka, bunt przeciw hierarchii i poprawność polityczna – wszystko to jest obliczem Bestii, Antychrysta lub innymi słowy Kali-jugi. „...”Tworzenie antyglobalistycznych czy raczej antyzachodnich ruchów i prądów na świecie odbywa się na różnych poziomach. Podstawową ideą jest zjednoczenie ludzi walczących ze status quo. Czym więc jest status quo? To seria połączonych ze sobą zjawisk prowadzących do przejścia od nowoczesności do ponowoczesności. Kształtuje ją przejście od świata jednobiegunowego reprezentowanego przede wszystkim przez Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią, do tak zwanej „bezbiegunowości” której wyrazem jest obecna hegemonia implicite i organizowane przy udziale pośredników :kolorowe rewolucje”. Podstawowym założeniem tej strategii jest umożliwienie Zachodowi kontrolowania sytuacji na planecie nie tylko poprzez interwencje bezpośrednie ale także przez uniwersalizację jego wartości i norm etycznych. Koncepcja narodu jest koncepcją kapitalistyczną, zachodnią. Eurazjatyzm odwołuje się do różnic etnicznych i kulturowych a nie do unifikacji na bazie jednostki proponowanej przez nacjonalizm. Od nacjonalistów różni nas obrona pluralizmu wartości. Bronimy idei, nie wspólnoty, idei – nie naszego społeczeństwa. Rzucamy wyzwanie ponowoczesności ale nie tylko w imię narodu rosyjskiego. Ponowoczesność to ziejąca otchłań. Rosja jest tylko jedną z części globalnej walki. Częścią oczywiście ważną, ale nie będącą ostatecznym celem. Uważamy, że nie można ocalić Rosji bez jednoczesnego ocalenia świata. Podobnie, nie ocalimy świata nie ocalając Rosji. „....”Nie walczymy tylko przeciwko zachodniemu uniwersalizmowi. To walka przeciw wszelkim uniwersalizmom, także islamskim. Nie możemy zaakceptować dążeń do ustanowienia żadnego uniwersalizmu – zachodniego, islamskiego, socjalistycznego, liberalnego czy rosyjskiego „.....”Globalizacja i amerykańska hegemonia prowadzą do krwawych interwencji i erupcji przemocy między cywilizacjami, w miejscu których moglibyśmy mieć do czynienia z pokojem, dialogiem, lub konfliktem, w zależności od okoliczności historycznych. Ale narzucanie hegemonii implikuje konflikt i pogarszanie się sytuacji w przyszłości. „....”Status quo globalnej hegemonii Zachodu zyskało charakter globalny. Mamy do czynienia z okcydentalizacją całej ludzkości. Oznacza to, że normy takie jak wolny rynek, wolny handel, liberalizm, demokracja parlamentarna, prawa człowieka i absolutna wolność jednostki stały się powszechne. Ten zestaw norm interpretowany jest inaczej w różnych częściach świata, ale Zachód uznaje swoją interpretację za jedynie słuszną a jej upowszechnienie za nieuniknione. To nic innego jak kolonizacja dusz i umysłów. To nowy rodzaj kolonializmu, nowy rodzaj potęgi i nowy rodzaj kontroli sprawowanej poprzez sieć połączeń. Każdy połączony z globalną siecią zostaje poddany jej kodowi. Jest on częścią ponowoczesnego Zachodu i szybko nabiera charakteru globalnego. Ceną jaką państwa i ludy płacą za podłączenie do globalistycznej sieci Zachodu jest przyjęcie jego norm. To nowa zachodnia hegemonia. Przejście od otwartej hegemonii reprezentowanej w przeszłości przez kolonializm i imperializm do bardziej subtelnej hegemonii implicite.”. ...” Aby walczyć z tym globalnym zagrożeniem dla ludzkości, ważne jest by zjednoczyć wszystkie siły które w minionych czasach określonoby jako antyimperialistyczne. Dziś musimy lepiej rozumieć naszego wroga. Dzisiejszy wróg pozostaje w ukryciu. Działa wykorzystując normy i wartości związane z zachodnią drogą rozwoju i ignorując ich wielość przejawiającą się w innych kulturach i cywilizacjach. Dziś zapraszamy każdego kto uznaje wartość specyficznych wartości cywilizacji innych niż zachodnia i kultur gdzie istnieją inne formy wartości do sprzeciwu przeciwko próbie zaprowadzenia globalnej uniwersalizacji i ukrytej hegemonii. „.....”W czasach carskich Rosja obroniła swoją tożsamość przed katolicyzmem, protestantyzmem i zachodnią nowoczesnością, a potem – w czasach sowieckich – przeciwko liberalnemu kapitalizmowi. Teraz trwa trzecia faza tej walki: przeciwko ponowoczesności, ultraliberalizmowi i globalizacji. „....”Nie może walczyć tylko pod sztandarem prawosławia. Podobnie reintrodukcja ani poleganie na doktrynie marksizmu nie wchodzi w grę, ponieważ marksizm jest jednym z głównych korzeni destruktywnych ideałów epok ponowoczesnej. „....”Musimy zjednoczyć wszystkie siły które sprzeciwiają się normom i systemom gospodarczym Zachodu. Musimy więc podejmować współpracę z lewicowymi ruchami społecznymi i politycznymi które podważają status quo liberalnego kapitalizmu..Podobnie powinniśmy sprzymierzyć się z każdym ruchem tożsamościowym wywodzącym się z dowolnej kultury, który odrzuca globalizację z przyczyn kulturowych. Z tej perspektywy, ruchy islamskie, hinduistyczne czy nacjonaliści z całego świata winni być postrzegani jako sojusznicy. Hinduiści, buddyści, chrześcijanie, poganie i tożsamościowcy z Europy, Ameryki, Ameryki Łacińskiej i wszystkich innych kultur powinni stworzyć wspólny front. Chodzi o to, by zjednoczyć ich wszystkich przeciwko jednemu wrogowi i pojedynczemu złu przeciwstawić wielość koncepcji dobra. „...”Tłumaczenie: Jacek Skup „ ….(więcej )Wojciech Mazurkiewicz „Przewrót ideologiczny „Niezbędnym elementem każdego działania wojennego jest dywersja. W słownikach pojęcie dywersji jest definiowana jako celowe działanie zmierzające do zniszczenia religii, rządu, ustroju, porządku lub gospodarki danego państwa (społeczeństwa). Były rosyjski dywersant, specjalista od propagandy Jurij Bezmienow, który po nawróceniu i ucieczce do Kanady przyjął nazwisko Tomas David Schuman, opisuje pojęcie dywersji – w sowieckiej terminologii – jako odwrócenie uwagi przeciwnika od wrogiej działalności, w celu zniszczenia (bądź zdobycia) jego gospodarki, ludzi i/lub terenu. „....”Jak podaje Schuman, w czasach Zimnej Wojny zaledwie 15% działań KGB stanowiła działalność szpiegowska. Pozostałe 85% środków, ludzi, zasobów i pieniędzy szło na stworzenie czegoś, co zostało nazwane przewrotem ideologicznym. Taktyka ta, wywodząca się od chińskiego myśliciela Sun-Tzu, polega, zgodnie z nazwą, na usunięciu lub osłabieniu tradycyjnej ideologii, na której opiera się dane społeczeństwo, i zastąpieniu jej nową, szkodliwą i niszczycielską, ale korzystną dla podmiotu atakującego. Najprościej mówiąc, jest to stworzenie społeczeństwa słabego, chwiejnego, chaotycznego, niezdolnego do samoobrony i co najważniejsze – szukającego silnego przywódcy. „....”DemoralizacjaNie będziemy musieli uczestniczyć już w farsie jaką są wybory i głosowania, ponieważ w drugiej połowie XX wieku oraz w XXI wieku będziemy już ukształtowani tak, by akceptować rządy ekspertów, rządy naukowców, rządy profesjonalistów”. (Alan Watt)Edukacja jednego człowieka, zanim nabierze on własnego spojrzenia na świat, trwa jak wspomniałem ok. 20 lat. Każde społeczeństwo rozwija się, a więc po tym okresie zawsze następuje zmiana – każde pokolenia obiera inny kierunek, robi krok do przodu lub do tyłu, odkrywa nowe trendy, poglądy, idee i technologie, które wpływają na życie całej społeczności. Co 20 lat mamy więc nową wizję świata. Zadaniem dywersanta jest pokierowanie rozwojem zdarzeń tak, aby kierunek zmian podążał do wyznaczonego przez niego celu. „....”W przypadku religii, za cel obrana jest religia dominująca, stanowiąca fundament społeczeństwa. Należy ją zniszczyć, ośmieszyć, rozbić, zastąpić cała masą fałszywych sekt i kultów. Należy podważyć autorytet tradycyjnych i szanowanych instytucji religijnych (opanować je, zmarginalizować i/lub oczerniać). Wszystko po to, aby ludzie odrzucili wiarę w jedynego, prawdziwego Boga, a byli skłonni uwierzyć w cokolwiek. Jest to tyle o istotne, że to religia jest czynnikiem spajającym społeczeństwo, umacniającym rodzinę i lokalne społeczności, wzmacniającym wiarę w podstawowe zasady moralne, stawiającym prawo naturalne nad prawem stanowionym i dającym ludziom oparcie w każdej sytuacji życiowej. Dzięki wierze ludzie byli gotowi oddawać życie za swoje idee, bronić ich, dokonywać wielkich czynów – wiara daje ludziom siłę do walki. To religia nadaje życiu sens, głębszą wartość, stanowi alternatywę dla konsumpcjonizmu, wypełnia duchową pustkę, daje poczucie wspólnoty. Inżynier społeczny, które zniszczy religię, w jej miejsce może wprowadzić cokolwiek. Sowiecki naukowiec Szafarewicz wykazał, że każda wielka cywilizacja starożytna, jak Indie, Egipt, Majowie, Inkowie, Babilonia, upadała wraz z utratą swojej religii – nowa religia (lub dogmat) oznaczały nowe społeczeństwo. Nie bez powodu niemal wszystkie kraje komunistyczne u swych podstaw mają ateizm i zaciekle zwalczają wszelkie przejawy religijności, a zwłaszcza chrześcijaństwo. ….(więcej )-----------------

Ważne2012 rok Komorowski „Jeśli zależy nam na (…) zapobieżeniu sytuacji, w której Rosja pójdzie drogą autorytarnego kapitalizmu (jaki realizowany jest w Chinach),to należy ją przyciągać, a w tym procesiesami Rosjanie dokonają wyboru europejskiej drogi do dobrobytu i bezpieczeństwa. „...(więcej ) The Economist „ W 1980 roku Milton Friedman , laureat nagrody Nobla z ekonomi i apostoł wolnego rynku odbył swoją pierwsza podróż do Chin „.....” Friedman argumentował ,że ekonomiczna wolność jest podstawowym warunkiem dla wolności politycznej. Ale w swojej książce z 1962 roku „ Kapitalizm i Wolność „ skapitulował i stwierdził , że wolność ekonomiczna jest istotniejsza , może istnieć bez wolności politycznej ..(więcej) Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, we wtorek uchwaliła ustawęzakazującą "propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych" wśród nieletnich. Za jej łamanie Duma wprowadziła kary administracyjne, w tym nawet do 15 dni aresztu. „....”Ustawa, która w pierwotnej wersji miała zakazywać "propagowania homoseksualizmu", ostatecznie zabrania dystrybucji informacji o "atrakcyjności nietradycyjnych stosunków seksualnych" oraz"równorzędności tradycyjnych i nietradycyjnych relacji". Zakazuje także "narzucania informacji wywołujących zainteresowanie takimi relacjami". "Działania" takie ustawa kwalifikuje jako"szkodzące zdrowiu dzieci". „.....” Natomiast w stosunku do cudzoziemców wprowadza - poza karą grzywny - deportację z terytorium FR, którą może poprzedzić areszt do 15 dni. „....”O jej nieuchwalanie apelowała do Federacji Rosyjskiej m.in. Unia Europejska. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton wezwała Rosję, by dotrzymywała swych narodowych i międzynarodowych zobowiązań, w tym tych podjętych w ramach Rady Europy jako sygnatariusz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. „....”W Moskwie ustanowiono nawet zakaz urządzania parad gejowskich przez najbliższe 100 lat „..(więcej )Putin „”Przestawiając się od polityki na tematy gospodarcze, prezydent uznał ten fakt, że sytuacja w kraju jest złożona i wymaga zastosowania specjalnych posunięć. Między innymi, Władimir Putin zaproponował utrwalenie w aktualnej wielkości na następne cztery lata podatków oraz zrealizowanie w krótkim odstępie czasu już podjętych decyzji w sprawie zmniejszenia ciężaru podatkowego. Prezydent zażądał także rezygnacji z totalnej i natrętnej kontroli biznesu, a także nadania każdej kontroli charakteru publicznego. Władimir Putin poinformował zgromadzonych o uruchomieniu specjalnego rejestru informacji zawierającego dane o tym, jaki organ i w jakim celu inicjuje kontrolę. Pozwoli to na udaremnienie nie uzasadnionych i zamawianych „wizyt kontrolerów”.....(źródło ) „Od 1 października bieżącego roku do końca 2015 w Chinach, każda firma z przychodem do 30 tys. juanów (około 15 tys. zł) ( miesięcznie ) zostanie zwolniona z podatku CIT oraz od wartości dodanej. Obecnie wynosi ona 20 tys. juanów.Chiński rząd swoją decyzję tłumaczy faktem, iż chcą zwiększyć konkurencyjność na rynku a także wspierać małe lokalne firmy. Mikro i małe przedsiębiorstwa w Chinach są motorem napędowym w rozwoju gospodarczym kraju „...(więcej ) Rosja czyści media z inwestorów zagranicznych „....” Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, w piątek uchwaliła ustawę ograniczającą udziały inwestorów zagranicznych w kapitale zakładowym spółek medialnych w Rosji do 20 proc.”...”Ustawa przewiduje, że założycielem środka masowego przekazu (prasa, radio, telewizja i internet) w Federacji Rosyjskiej nie może być obce państwo, organizacja międzynarodowa i obywatel Rosji mający również obywatelstwo innego państwa.”...”Przewiduje ponadto, że kapitał zagraniczny może być obecny w mediach w Rosji, jednak jego udziały w kapitale zakładowym spółek medialnych nie mogą przekraczać 20 proc.”...”Obecnie inwestorzy zagraniczni nie mogą posiadać więcej niż 50 proc. akcji rosyjskich spółek medialnych. Przy czym ograniczenie to dotyczy tylko stacji telewizyjnych i radiowych nadających na terytorium zamieszkanym przez ponad połowę ludności Rosji, a także gazet i czasopism o nakładzie powyżej miliona egzemplarzy.”....”Zmiany dotkną ponad połowę mediów w FR, gdyż wielu rosyjskich właścicieli spółek medialnych rejestruje je w zagranicznych rajach podatkowych.' ….(więcej )----------

Mój komentarz

Do tego że słowo Polak w całej Europie Zachodniej jest synonim parobka, taniego robola, tanich robotnic w które socjalistyczni kolaboranci rządzący Polska przekształcili polskie dziewczyny już przywykliśmy . Teraz być może za parę lat słowa Polak również w Rosji będzie synonimem imigranta robola pracującego dla Rosjan, rosyjskich rolników , wypruwającego sobie żyły w należących do Rosjan fabryk .Czy i jak to możliwe ?Dobrze że osobiście słuchałem przemówienia Putina, bo gdy czytałem później komentarze lewaków z gazety skrajnych socjalistów jaką jest Wyborcza a a także z mediów prawicowych to zdawało mi się ,że ja słuchałem kogoś innego , a oni kogoś innego . Ale jest na to wytłumaczenie. Reżim socjalistycznym dba o to ,aby „zażarta „ dyskusja pomiędzy przeciwnikami nie dotykała istoty systemu socjalistycznego , który jest ustrojem służącym zarządzaniu ludzkim bydłem roboczym pracującym dla banków, korporacji i koncernów należących do elity panującej. Plutokratów lichwiarzy ,oligarchów .Wróćmy do Putina , który być może, bo tego jeszcze nie wiemy, wykorzysta wojnę do wzmocnienia swoje władzy i przeprowadzenia antysocjalistycznych , antyplutokratycznych reform .

Jest to dla niego i dla Rosji być , albo nie być . Albo je przeprowadzi , albo Rosję , jej koncerny, system bankowy i finansowy oraz zasoby naturalne przejmie na własność lichwiarstwo anglosaskie , a Rosjanie , tak jak Polacy staną się bydłem roboczym dostępnym dla fabryk za tanie pieniądze w całej Europie. Bo o to chodzi głównie Amerykanom , którzy stoją za niszczeniem ekonomicznym Rosji . Plutokracja i lichwiarstwo anglosaskie wymyśliło nawet oprogramowanie dla swojego ludzkiego bydła roboczego, aby się nie buntowało . Tym oprogramowaniem jest religia polityczna , czyli polityczna poprawność i gender. Bo o to chodzi głównie Amerykanom , którzy stoją za niszczeniem ekonomicznym Rosji .Putin podjął już szereg działań, aby nie dopuścić do podporządkowania Rosji elitom anglosaskim.

Pierwszym było zabezpieczenie się przed dywersją ideologiczną i przewrotem ideologicznym . Uderzył w homolobby , które jest piąta kolumną lichwiarstwa w dywersji ideologicznej i niszczeniu społeczeństw od wewnątrz. Nie przez przypadek Nigeria, Chiny, Indie , państwa muzułmańskie , afrykańskie państwa chrześcijańskie coraz bardziej zaostrzają swoje ustawodawstwo , aby nie opuścić do mającego charakter spisku antypaństwowego „marszu przez instytucje „ lobby homoseksualnego . Putin zrobił dokładnie to samo i nic więcej. Każde suwerenne państwo posiadające silny ośrodek władzy nie może dopuścić do tego, aby mniejszości seksualne, religijne, czy narodowe w ramach spisku opartego na wzajemnej solidarności seksualnej etnicznej , czy religijnej mogły opanować państwo , instytucje państwowe czy gospodarkę .Następnym elementem zabezpieczenia się przed dywersją ideologiczną lichwiarstwa anglosaskiego było niedopuszczenie ich do kontroli rynku mediów Rosji .Kontrola nad mediami prze państwo jest kluczowa, gdyż są one głównym narzędziem dokonywania dywersji ideologicznej , a później jaki instrumenty brutalnej propagandy na wpływanie na niekorzystny dla państwa i społeczeństwa kierunek zmian politycznych i społecznych . Dokładnie to samo robią Chiny, Indie, Niemcy,Japonia .Następny krok Putina to wzmocnienie Rosjan poprzez zabezpieczenie fundamentów państwa i społeczeństwa wyrafinowaną aksjologia , zaawansowanym system wartości , a to w Europie może zapewnić tylko chrześcijaństwo. Lichwiarstwo i oligarchowie dlatego tak bardzo zwalczają chrześcijaństwo i katolicyzm , ponieważ jest to religia ludzi wolnych , a polityczna poprawność to religia niewolników. A tylko społeczeństwa ludzi wolnych mogą przetrwać i trwać i się buntować.

Trzecim elementem działań Putina było podporządkowanie sobie , ośrodkowi politycznemu Rosji służb specjalnych i resortów siłowych .I tera możemy wrócić do przemówienia Putina . Powiedział w nim ,że urzędy skarbowe przekształciły się w organizacje przestępcze niszczące na zlecenie lub zapewne celem wymuszenia łapówek Rosjan posiadających firmy . Putin faktycznie zakazał bandytom ze skarbówek robienia kontroli .I ponieważ duża cześć swego orędzia poświęcił kryminalnym , przestępczym działaniom bandytów ze skarbówek dał sygnał że państwo rosyjskie nimi się teraz zajmie. Putin zapowiedział dwuletnie całkowite zwolnienia podatkowe .Być może Putin wzorem Kaczyńskiego, czy prezydenta Chin XI stworzy już niedługo nową służbę specjalna , której działania będą wymierzone w zorganizowane grupy przestępcze urzędników w urzędach skarbowych , ministerstwach, przedsiębiorstwach państwowych i innych To są niewyobrażalnie liczebne grupy ludzi , które jak dla przykładu budżetówka w Polsce liczą trzy i pół miliona ludzi .O wielkości Kaczyńskiego i jego dalekowzroczności świadczy fakt że powołał do życia CBA . Dopiero później skopiował ten pomysł prezydent Chin z niesamowitym sukcesem .Żadne nowoczesne suwerenne państwo nie obędzie się w tej chwili , ani nie przetrwa bez służby bezpieczeństwa wymierzonej w urzędnicze grupy przestępcze .Rosja przed I Wojna Światową bez podatku dochodowego, vat u i przymusowych ubezpieczeń społecznych rozwijała się błyskawicznie, była coraz silniejszym mocarstwem .

Jeśli Rosja przyjmie chiński model gospodarczo polityczny , czyli jak to nazwał Komorowski autorytarny kapitalizm to Rosja na powrót stanie się gospodarczym mocarstwem . I tak naprawdę to to , a nie pomachiwanie szabelka przez Putina budzi przerażenie na Zachodzie . W USA, ale również w Niemczech , które po przemówieniu Putina rzuciły się na niego z niespotykana do tej pory agresją .Jeśli w Polsce nie obali się ustroju socjalistycznej politycznej poprawności i gender ,to Polacy nie tylko będą tanim bydłem roboczym dla plutokracji , lichwiarstwa i oligarchów zachodnich, ale również staną się imigrantami parobkami w RosjiByć może złodziej i głupol , jakim wydawał się Putin przeistacza się teraz w męża stanu, a wtedy Rosja naprawdę stanie się śmiertelnym zagrożeniem dla Polski , o czym już tera świadczy jej piąt0 kolumna w Polsce w postaci agentury w Ruchu Narodowym i KNP . A przecież teraz Rosja to jest zwykła kleptokracja i klon ustroju USA czy Niemiec . Co będzie jak Putin zlikwiduje euro socjalizm w Rosji i przywróci Rosjanom wolność gospodarczą i polityczną. Aż strach pomyśleć.video Ukrywana prawda o Uni Europejskiej [HD]

video 13 Grudnia - "Marsz w Obronie Demokracji i Wolności Mediów" (04.12.2014)

Marek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka 
Marek Mojsiewicz Twitter 

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „

rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o bogini Kali „ Nie należy nerwosolu pić na oko „ O rzeźbie Niosącego Światło Impreza u Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.amborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „ 

Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe

Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:3)