Ideolog Palikota o wprowadzeniu pozwoleń na dzieci

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

„Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że "goje rodzą się po to, by służyć Żydom". – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie - zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do... zwierząt pociągowych - pisze "Rzeczpospolita". „....”Zdaniem rabina, gdyby goje nie mogli służyć Żydom "nie mieliby po co istnieć". Tłumacząc zaś długowieczność ludzi pochodzenia nie-Żydowskiego rabin Josef użył plastycznej metafory porównując takich ludzi do... osłów. – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda - mówił rabin. „.....(więcej )
 
Eugenika - walka ze zwyrodnieniem rasy „.....'Eugenika to nauka, która na podstawie biologicznych kryteriów dzieliła życie ludzkie na wartościowe oraz bezwartościowe, które można zniszczyć „....”Eugenika była formą naukowego rasizmu. Na podstawie biologicznych kryteriów dzieliła życie ludzkie na wartościowe czyli takie, które należy chronić oraz bezwartościowe – można je zniszczyć. Dostarczyła nazistom naukowego uzasadnienia dla ludobójstwa w latach II wojny światowej - eskterminacji ludzi chorych, niepełnosprawnych, Żydów, Cyganów i Słowian. Stała ona u podstaw ideologii hitlerowskiej, której celem było stworzenie czystej rasy germańskiej. „.....”Dariusz Karłowicz „czym eugenika była i czym były bardzo istotne źródła XX-wiecznego ludobójstwa. Otóż po pierwsze eugenika nie była pomysłem nazistów tylko została przez nich wykorzystana. Zrodziła się i rozkwitła w realiach demokratycznych i liberalnych – i to jest nauka której zapomnieć nie wolno.  Po drugie eugenika w swojej części opisowej jest z punktu widzenia empirystycznego paradygmatu nauki nauką jak się patrzy. Natomiast z całą pewnością jest przy okazji pseudoreligią, pseudoantropologią i pseudofilozofią. Kluczem do zrozumienia tego problemu jest pojęcie pychy. To jest nauka, która uznała, że jest uprawniona do ekstrapolowania ustaleń dokonywanych empirycznie i orzekania o sprawach, o których żadna nauka szczegółowa przesądzać nie może. Zjawiska, których dotyczy ta wystawa nie dają się zakwalifikować w obszarze czy pod hasłem irracjonalizm. Bardzo bliskie jest mi tu spojrzenie Hayeka, który podkreślał racjonalistyczne źródła ludobójstwa. Bo jest taka skłonność - myślimy ludobójstwo i opowiadamy o ezoterycznych źródłach faszyzmu, o czarach, czy szaleństwie, jak mówił Jerzy. I to wszystko sprawia, że uciekamy od istoty tej sprawy, którą jest problem z wyemancypowanym rozumem, z pychą rozumu autonomicznego wobec orzeczeń etyki i religii. Chodzi mi o rozum, o naukę, która chce decydować o tym, jakie życie jest wartościowe, a jakie bezwartościowe, o tym kogo wykluczyć i stygmatyzować, a kto zasługuje na życie. Eugenika to jest tak naprawdę doktryna, która ustala naukowe podstawy pogardy dla życia mniej – zdaniem eugeników i antropologów - wartościowego. Przypominam niezwykle wymowne tytuły książek eugenicznych, na przykład "Przyzwolenie na unicestwienie życia niegodnego życia." pióra Karla Bindinga i psychiatry Alfreda Hochego. To język, który zabija. Bo w tej historii jest coś, czego zapomnieć nie wolno: żadne empiryczne ustalenia nie pozwalają rozstrzygnąć kwestii sensu, celu i godności życia. Wystawa pokazuje, że takie próby mogą skończyć się zbrodnią, a nawet ludobójstwem. „....(źródło )
 
Newsweek: Dlaczego w XX wieku świat ogarnęła eugeniczna gorączka?
Magdalena Gawin*: Popularność eugeniki wynikała ze splotu różnych czynników. Najważniejszy – według mnie – wynikał z przekonania,że porządek społeczny musi być ugruntowany na nowych, naukowych podstawach, ważną rolę odegrała też sekularyzacja elit intelektualnych końca XIX wieku. Za pomocą chirurgicznego skalpela sterylizacji niepełnosprawnych, opóźnionych w rozwoju, biednych, nieprzystosowanych społecznie chciano przeciąć wszystkie społeczne wrzody i zatrzymać łańcuch „złego dziedziczenia”. W grę wchodziła wysoka stawka: szczęście ludzkości, dobrobyt i modernizacja społeczna. „....(źródło)
 
prof. Tadeusz Biesaga „"W najbliższej perspektywie problemy etyczne spowodowane przez rozwój biotechnologii nie będą zagrażać godności normalnych dorosłych istot ludzkich - stwierdza Francis Fukuyama - mogą natomiast dotknąć tych, którzy nie posiadają pełnego zestawu cech charakteryzujących ludzi (...). Największą grupą istot znajdujących się w tej kategorii są nienarodzone dzieci, można do niej jednak zaliczyć również noworodki, osoby nieuleczalnie chore, starszych ludzi dotkniętych upośledzającymi chorobami oraz inwalidów „.....”Konieczność kontroli urodzeń wzmacniały twierdzenia Francisa Galtona (1822-1911), który domagał się wprowadzenia selekcji eugenicznej wśród ludzi. Twierdził, że odkryta przez K. Darwina naturalna selekcja w świecie zwierząt została w świecie ludzi zahamowana przez kulturę i cywilizację. Tymczasem nie tylko nie wolno jej hamować, ale należy ją, zgodnie z tezami demografów i eugeników, naukowo wspierać. Społeczność ludzka powinna zakazać rozmnażania się ludzi dziedzicznie i genetycznie obciążonych i ich wykluczyć. Eugenizm F. Galtona z Anglii rozpowszechnił w Ameryce Charles Davenport, a w Niemczech Karl Binding i Adolf Hoche] W ten sposób lęk demograficzny, chęć eugenicznej selekcji i eliminacji niepożądanych grup ludzkich podsycał idee rasizmu. Eugenizm propagował nie tylko kontrolę i zakaz rozmnażania się biednych, czarnych, imigrantów i innych grup społecznych, ale ich sterylizację, lub w razie ciąży, aborcję. „....”Margaret Sanger .Segregacja prowadzona przez jedno lub dwa pokolenia - pisała - umożliwi nam tylko częściową kontrolę. Jeśli sobie uświadomimy, że każda osoba ograniczona umysłowo jest potencjalnie źródłem nieskończonego łańcucha defektów potomstwa, zdecydujemy się na politykę natychmiastowej sterylizacji, aby być pewnym, że rodzicielstwo dla ograniczonych umysłowo jest absolutnie niedopuszczalne „...(źródło )
 
---------
 
Mój komentarz
 
Zanim przejdziemy do lewaka jakim jest profesor Hartman polecam film Brauna
Video Grzegorz Braun „ Eugenika .W imię Postępu „..(więcej ) . W przystępny sposób zaznajomi państwa z historią , rozwojem i podstawami „etycznymi „ eugeniki „
 
Nie bez powodu zacytowałem prymitywną , prostacką wypowiedź rabina . Dokładnie to sam przesłanie nosi wywiad profesora Hartmana, lewackiego ideologa Palikota. Wartościowanie ludzi, uprzedmiotowienie. Traktowanie jak była hodowlanego. Nowa rasa panów , nowego socjalistycznego świata będzie uprawiać hodowlę klas niższych.. Oczywiście w celu podniesienia ich wartości .
 
Dopóki jako podstawy prawnej nie przyjmiemy etyki człowieka Jana Pawła II , według której wszyscy ludzie są sobie równi, i że życie każdego człowieka jest tak samo wartościowe , dopóty będziemy musieli drżeć przed lewactwem . Przed Palikotami, Hartmanami ,że zaczną realizować swoje chore , megalomańskie i sprzeczne z nauką pomysły .
 
Jako najlepszy przykład co może się stać , jeśli zostanie zrealizowany postulat Hartmana administracyjnego , „naukowego „ zarządzania hodowlą dzieci jest sprawa ryzyka chorób psychicznych , możliwość administracyjnej eliminacji homoseksualizmu
 
„Naukowcy udowodnili, że preferencja seksualna zależy od obecności tylko jednego genu w organizmie. Chodzi o gen odpowiedzialny za zachowania zwierzęcia związane z reprodukcją - FucM. Kiedy go zabraknie, następuje zmiana orientacji seksualnej. „…”Badania potwierdzające tę tezę przeprowadzili na myszach naukowcy z Korei Południowej. Uczonym udało się zmienić orientację seksualną jednego z gryzoni właśnie poprzez wyeliminowanie z jego organizmu tego jednego genu - FucM …( więcej )
 
Bioetycy protestujący przeciw praktykom dr New argumentują, że chodzi głównie o to, by dziewczynki nie były homo- lub biseksualne.„…„– To pierwszy przypadek w historii medycyny, gdy lekarz aktywnie stara się zapobiec wystąpieniu homoseksualizmu – mówi prof. Alice Dreger, bioetyk z Northwestern University. Prof. Dreger należy do grupy ponad 30 ekspertów – endokrynologów i etyków – protestujących przeciw stosowaniu eksperymentalnej terapii, której poddawane są płody „...(wiecej )
 
W 2005 r. trójka amerykańskich antropologów: Gregory Cochran, Jason Hardy i Henry Harpending, poważyła się jednak na ogłoszenie w „Journal of Biosocial Science” artykułu o znamiennym tytule: „Historia naturalna inteligencji Żydów Aszkenazyjskich”. „....”Mechanizm doboru naturalnego był zupełnie klasyczny - ci, którym się lepiej powiodło w interesach, mogli wychować większą liczbę dzieci i dawać im lepsze wykształcenie, dzięki czemu z czasem owe przydatne cechy (zdolność racjonalnej kalkulacji, oceny ryzyka, długofalowego planowania) wzmocniły się i uległy genetycznemu utrwaleniu. Odbyło się to pewnym kosztem, gdyż - jak dowodzą Cochran, Hardy i Harpending - znacznie wzrosła też liczba Żydów cierpiących na którąś z kilku specyficznych chorób genetycznych (zespoły Tay-Sachsa, Gauchera czy Niemann-Picka), mających związek z układem nerwowym. „....(więcej )
 
Jeśli Niemcom uda się zbudować Tysiącletnią IV Rzeszę , a Palikot i Hartman będą mogli realizować swoje lewackie wizje , to w pierwszym szeregu uszczęśliwią ….Żydów .Dużej ich części zakaża posiadania potomstwa ,ze względu na duże ryzyko pojawienia się chorób psychicznych . To,że te geny warunkują również większa wydajność mózgu , to urzędników”Nowego Wspaniałego Świta” , socjalistycznego oczywiście , nie będzie interesowało .
 
 
Video Profesor Jan Hartman o pozwoleniach na posiadanie dzieci , oraz o prawie urzędników do zatwierdzania składu genetycznego ,oraz o kreowaniu różnych 'szczepów ' człowieka . Szczep rozumiany taj jak rozumiemy teraz rasę psów .
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
Palikot przypomniał, że pod koniec maja Ruch Palikota zainicjował działalność własnego think tanku pod nazwą "Plan zmiany"......”Jak powiedział, w skład rady weszło dwanaście osób, "zaangażowanych politycznie ekspertów" o poglądach lewicowych, liberalnych, socjaldemokratycznych oraz ekologów. Wśród nich - poinformował Palikot - są m.in.: senator Kazimierz Kutz, prof. Magdalena Środa, prof. Jan Hartman, b. minister zdrowia i b. poseł SLD Marek Balicki, adwokat i b. poseł SLD Jan Widacki, a także dziennikarz i publicysta Krzysztof Bobiński. „....(źródło )
 
Układ Zamklniety „Chodziło o przejęcie biznesu?. Mirosław Piepka: Ewidentnie. Naczelnikurzędu skarbowego, który kontrolował firmę, doprowadził do zamknięcia jej właścicieli. Następnie, nadal pracując w skarbówce, został szefem rady nadzorczej tejże firmy już po jej przejęciu. To mówi wszystko. Gdy opowiadałem to znajomym zatrudnionym w administracji, nie wierzyli. A jednak – to jest fakt. I ktoś podejmował konkretne decyzje. Trzymano chłopaków po dziewięć miesięcy w areszcie, bez jednego w tym czasie przesłuchania. Jaki sąd decydował, na jakich podstawach, o przedłużeniach aresztu? To się w głowie nie mieści!”.....”Nasze śledztwo doprowadziło nas do wątku jakiegoś „ministra” – osoby ze szczytów ówczesnej władzy. Zapewne któryś z wiceministrów. Ale oczywiście za nim stoi jeszcze jakieś lobby, jakaś grupa zainteresowana przejęciem firmy. Nie udało im się to, zatem ją zniszczyli. Bo warto przypomnieć, że rzecz dzieje się za rządów SLD, w roku 2003. „.....”Do ich domów policja weszła niezwykle brutalnie, z hukiem, krzykiem, ostrą bronią wycelowaną w łóżeczka dzieci. Jeden chłopczyk wskutek szoku przestał mówić, żona jednego z bohaterów poroniła. Dlatego potem, gdy wyszli z aresztu, starali się przede wszystkim chronić rodziny. „.....”Jeden z nich został całkowicie złamany, trzykrotnie próbował popełniać samobójstwo, cały czas ma potworne problemy ze sobą, właściwie do dzisiaj nie udało mu się wrócić do normalnego życia. Dwóch innych stara się normalnie żyć, ale nie ma mowy o żadnych wielkich przedsięwzięciach. Doradzają kilku firmom, coś tam robią. „...(źródło)
 
Sieradzki „dziewięcioletnie dzieci w jednej z niemieckich szkół jako prace domową dostały polecenie dowiedzenia się co to jest orgazm”....”W Wielkiej Brytanii, gdzie od lat tego typu prace domowe w ramach edukacji seksualnej są normą, jest najwięcej nastoletnich matek w całej Europie Zachodniej. „.....”Teraz rodzice mają z pewnością poważny stres i zastanawiają się, ile lat będą miały ich pociechy, gdy zaczną sprawdzać w praktyce, to co szkoła przekazała im w teorii. Dziesięć, a może jedenaście? Pewnie co odważniejsze będą chciały "robić seks" i "mieć orgazm" już w najbliższe wakacje. A z kim? Międzynarodówka pedofilska z pewnością nie posiada się z radości. „... (źródło )
 
Video Profeosr Jan Hartman o pozwoleniach na posiadanie dzieci , oraz o prawie urzędników do zatwierdzania składu genetycznego ,oraz o kreowaniu różnych 'szczepów ' człowieka . Szczep rozumiany taj jak rozumiemy teraz rasę psów .
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
 
 
Brak głosów