Bolszewia na uchod??stwie

Obrazek użytkownika MagdaF.

??Tytu?? zaczerpn????am z tekstu P. Teresy Szczepa??skiej ( Polonica.net), dzia??aczki polonijnej z Australii, bo?? wydaje mi?? si?? wielce znacz??cy wobec tego, co wsp... ??wi??cej????

Ocena wpisu: 
Brak głosów