Historia wed??ug europejskich Kad??ubk??w

Obrazek użytkownika MagdaF.

Hans Gert Pottering, przewodnicz??cy PE, uhonorowany przez Polak??w?? dwoma tytu??ami Doktora Honoris Causa (w roku ubieg??ym Uniwersytetu Opolskiego i w pa??dzierniku 20... ??wi??cej????

Brak głosów