Co my teraz zrobimy z pomnikiem bolszewików w OSSOWIE?

Obrazek użytkownika Maria Kowalska
Blog

Chyba mamy prawo, po tym co zrobili z naszą tablicą w Smoleńsku?

Nie wiem, co zrobimy, ale wiem, co powinno tam być: szczątki sowieckich najeźdźców powinny być zgodnie z ustawą przeniesione na inny już istniejący cmentarz Armii Czerwonej, a pole powinno być ZAORANE.

Obowiązujące prawo w tej materii to: USTAWA z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. (Dz. U. z dnia 30 maja 1933 r. z dalszymi zmianami 1959-02-16 zm. Dz.U.59.11.62 art.22, 1990-05-27 zm.wyn.z Dz.U.90.34.198 art.4 pkt2, 1999-01-01 zm. Dz.U.98.106.668 art.3, 2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 art.29 ), w której figuruje zapis: Art. 4. (1) Władzy przysługuje prawo zarządzania ekshumacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienia ich do innego grobu; i ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. (Dz. U. z dnia 7 listopada 1936 r.). w którym figuruje zapis: § 2. Do zakresu działania wojewody należą: a) sprawy ekshumacji i przeniesienia zwłok z cmentarza lub grobu wojennego na inny cmentarz lub do innego grobu wojennego).
Pozostaje jeszcze obowiązek powiadomienia o tym fakcie Konsula Federacji Rosyjskiej w Krakowie, na podstawie art. 5 „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji” z dnia 22 lutego 1994 r. („1. Zmiany miejsca spoczynku szczątków zwłok w państwie, w którym zostały one pochowane, odbywają się tylko w sytuacjach wyjątkowych, zgodnie z decyzją właściwych władz tej Strony, na której terytorium państwowym znajduje się miejsce spoczynku. O planowanej zmianie miejsca spoczynku będą niezwłocznie poinformowane właściwe władze drugiej Strony. Zmiany miejsca spoczynku, o których mowa powyżej, będą dokonywane przede wszystkim przez przeniesienie szczątków zwłok w istniejące miejsca spoczynku. 2. Zmiany miejsca spoczynku przeprowadzane będą przez właściwych specjalistów pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli Stron przy obowiązkowym przestrzeganiu ustawodawstwa Państwa, na którego terytorium odbywają się te zmiany. Po zakończeniu tych czynności sporządza się protokół.”).

To, jeśli chodzi o szczątki, a co do pomnika…
Nie wiem, co zrobimy, ale wiem, jakie narzędzia mogą być przydatne:

- diaks
- młot pneumatyczny
- ewentualnie mała wiązka dynamitu.

Granit, a szczególnie szwedzki bardzo dobrze nadaje się na krawężniki.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

costerin

nie udalo ci sie w poroninie to prosze lajzo jedna,czuma i reszta sie przylacza chyba???

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

costerin

#151074

Może wpadną na taki pomysł:

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

M-)

#151226

n.t.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#151301

Maria Kowalska
Cudne. Zachowaj to, może się przydać. Teraz są inne problemy, ale nie odpuścimy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Maria Kowalska

#151424

Maria Kowalska
Cudne. Zachowaj to, może się przydać. Teraz są inne problemy, ale nie odpuścimy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Maria Kowalska

#151425

Piękne i adekwatne. Pasuje w tym miejscu jak ulał. Tylko będzie potrzebna jedna modyfikacja techniczna, żeby te bagnety w miejscu wjazdów do pałacu były automatycznie chowane, jak okupanci będą chcieli wjechać bądź wyjechać.

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#151433