SDP w obronie Telewizji "Trwam"

Obrazek użytkownika Jadwiga Chmielowska
Kraj

Oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

w sprawie odmowy przyznania koncesji na nadawanie naziemne cyfrowe

dla Telewizji Trwam

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wyraża przekonanie, że eliminowanie Telewizji Trwam z grona nadawców naziemnej telewizji cyfrowej jest zaprzeczeniem fundamentalnych zasad państwa demokratycznego - wolności słowa, pluralizmu poglądów, swobody ich głoszenia i równego dla wszystkich podmiotów dostępu do środków technicznych zapewniających możliwość prezentowania tych poglądów społeczeństwu. Przyznane do tej pory koncesje mają charakter komercyjny. Telewizja Trwam to jedyny nadawca społeczny. Adresuje ona swój program do osób o światopoglądzie katolickim. Odmowa przyznania jej koncesji ogranicza pluralizm mediów w Polsce, tym bardziej, że cyfryzacja telewizji naziemnej ukształtuje rynek telewizji w naszym kraju na wiele lat.

Zarząd Główny SDP apeluje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o ponowne rozważnie wniosku katolickiej Telewizji Trwam i znalezienie dla niej miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej.

Warszawa, 10.01.2012 r.
W imieniu Zarządu Głównego SDP
Krzysztof Skowroński
Prezes SDP
Agnieszka Romaszewska-Guzy
Wiceprezes SDP
Piotr Legutko
Wiceprezes SDP

Ocena wpisu: 
Brak głosów