Rezydencja mafii moskiewskiej.

Obrazek użytkownika zib1
Blog

Wydział ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej ABW.

Pragnę zwrócić uwagę Szanownych Państwa na nowe zagrożenia sPOwodowane działaniem z pewnością znanej i obserwowanej od dziesięciu lat grupy przestępczej. Grupa ta, której przywódcy są POwszechnie znani, staję się coraz bardziej organizacją o charakterze POnadnarodowym.
Mimo iż POczątkowo wydawało się że zasięg jej działalności ograniczy się do
POsPOlitych przestępstw o charakterze lokalnym, przestępcom szybko udało się zbudować sieć POwiązań nie tylko w skali kraju,ale ostatnimi czasy również POwiązań międzynarodowych.
Szczególnie niebezpieczne dla naszego kraju wydaje się być wejście PO/ Prawo Omerty- bo tak brzmi prawdziwa nazwa tej organizacji i jedyna niePOdważalna zasada jej działalności, o której skuteczności przekonało się również ostatnio kilka,kilkanaście osób łącznie z „wytyPOwanymi” na ofiary katastrofy/do przestępczej międzynarodówki z siedzibą w Moskwie.

Jak POwszechnie wiadomo/mimo że jak zwykle w takich wypadkach o dowody procesowe jest niezwykle trudno/działająca w Moskwie centrala oparta jest o wypróbowane kadry z byłych organizacji przestępczych o kryptonimach KGB i GRU. Grupy te utrzymywały przez dziesiątki lat sieć wsPOłpracowników i rezydentów w Polsce. W ostatnim czasie nastąpiła aktywizacja starych, wypróbowanych przez dziesiątki lat kadr, oraz POłączenie tych sił z nowymi ,ukształtowanymi w ostatnim dwudziestoleciu gangami specjalizującymi się w nowych formach przestępstw zorganizowanych.
Dzisiejsza sytuacja staje się dramatyczna, działalność przestępców sięga już do wszystkich dziedzin naszego życia.
Wiemy oczywiści że wszystko co dzieje się dziś ma korzenie w naszej nieodległej przyszłości, w zaniechaniach które zostały POpełnione kilka kilkanaście lat temu. Niestety POzwolono starym bandytom, przestępcom o których wiedzieliśmy że byli czlonkami organizacji przestępczych na sPOkojne funkcjonowanie . Doprowadziliśmy do sytuacji gdy nowa fala bandytów legitymizując starych przestępców była jednocześnie w przestępczy biznes wprowadzana..
Obecnie ta organizacja -Prawo Omerty- będąca częścią międzynarodowej sieci mafijnej i oczywiście moskiewską rezydenturą,ma POwiązania we wszystkich znaczących instytucjach w Polsce,w Sądach, w Prokuraturze,Policji i oczywiście również w instytucjach,które jak wasza ABW jest POwołana do min. do walki ze zorganizowaną przestępczością.
Nie dziwi więc nikogo stan aktualny, gdy mimo że wszyscy wiemy o przestępczych działaniach członków PO/Prawo Omerty/, mimo że niektórzy zostali złapani na gorącym uczynku, nie zapadł do dziś i zapewne nie zapadnie nigdy żaden wyrok skazujący. Same przypadki zatrzymań członków PO/Prawo Omerty/ są o tyle zaskakujące o ile dają nam jeszcze nadzieję że w polskim wymiarze sprawiedliwości istnieją jeszcze zdrowe nie stowarzyszone z PO/Prawo Omerty/ elementy.
Mając nadzieję że jednostka POwołana do walki z mafią jast w jakiś nieznany mi sPOsób „uszczelniona” przed bandyckimi wpływami, pragnę tylko zwrócić uwagę na rozwój zakresu działań zorganizowanych bandytów i oszustów. Dziś nie wystarcza im że mają monopol na handel narkotykami/ostatnio rozprawili się z nie płacącą im konkurencją/, nie tylko trzymają w swoich łapach prostytucję, alkohol i paliwa/były w tych dziedzinach pewne zawahania jeszcze parę lat temu, ale dziś wszystko pracuje aż furczy/, ostatnio też ,dzięki paru sprytnym POsunięciom zmonopolizowali też hazard. Opanowali większość firm hazardowych/w tym tzw „zaprzyjaźnione”/ a reszta została z rynku wycięta.
Jeden z oddziałów mafii kierowany przez capo regime o pseudonimie Wincenty, tradycyjnie zajmujący się ściąganiem haraczy i wymuszeniami planuje nowe akcje. Oprócz „standardowego”POszerzenia zakresu i obszaru ściągania haraczy, oprócz „POnadstandardowych” POmysłów na nowe haracze/ np. za tzw ochronę nieruchomości obywateli/ , grupa ta planuje skok stulecia.
Bandyci znaleźli sPOsób na to aby dotrzeć do prywatnych rachunków kilkunastu milionów Polaków i wszystko wskazuje na to że POd przykrywką „planowych operacji finansowych” wydoją z tych kont wszystko,do ostatniego grosza. Skala planowanej kradzieży jest ogromna, zarówno jeśli chodzi o kwoty jak i o docelową ilość okradzionych, nie budzą zatem zdziwienia prowadzone na wielką skalę przygotowania do skoku. Przygotowania, w których biorą udział wszystkie „jednostki” PO/Prawa Omerty/, łącznie z ich wtykami w środowiskach, bankowców, finansistów, ekonomistów i innych/nie zaPOmnając o najbardziej wpływowej bandzie ulokowanej w mediach/.
Kradzież jest przedstawiana według sprawdzonych zasad propagowania wszystkich złodziejskich piramid finansowych, w których „każdy zyska”, a cała akcja jest planowana tylko i wyłącznie z "troski" o emeryturę przeciętnego obywatela.
Interesujące że nawet tzw. niezależni publicyści/jeśli takowi istnieją/ nie raczą zwrócić uwagi na jedną zasadniczą rzecz. Na to że jakiekolwiek dysPOnowanie środkami należącymi do konretnego określonego z imienia i nazwiska właściciela, środkami zgromadzonymi na jego imiennym koncie prowadzonym na podstawie zawartej przez niego umowy, bez jego imiennej zgody, jest niczym innym tylko zwykłą kradzieżą. W tym przypadku również przestępstwem zorganizowanym,a zatem POdlegającym zaostrzonym karom.
Mam nadzieję że odPOwiednie materiały dowodowe są przez Państwo gromadzone.

Z POważaniem zib1

Brak głosów