To nie ja strzelałem do Papieża...

Obrazek użytkownika jwp
Blog

Czy SB uczy się od PO, czy też na odwrót.

Ostatnio bardzo przeczuleni na swoim punkcie "H" jak Honor stali się SB-ecy idąc w ślady PO-wców, którzy pozywają PiS w trybie wyborczym o 4 "PO-myłki" w konferencji PiS-u , że tak powiem, przy 90 kłamstwach wyborczych PO. W ich ślady podążają żwawym krokiem emerytowani SB-ecy. Proces jaki wytoczył podpułkownik SB Edward Kotowski ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu to nie jedyny jakie pomówieni funkcjonariusze SB wytaczają komu się tylko da. Wiele inspiracji dostarczył im zapewne twórca "Ludzi Honoru" - Adam Michnik.

Plac Zbawiciela Adama Michnika - link.

Porażające jest to, że ludzie mający na sumieniu, o ile je mają, zbrodnicze czyny, zawzięcie bronią sowieckiej wersji historii i swoje kacapskie życiorysy.

Edward Kotowski – dr, historyk sztuki,

agent „Pietro” od Kościoła i Watykanu - link.

 Biedni, zapomniani i schorowani od ciężkiej pracy dla dobra Ludowej Ojczyzny i przełożonych w Moskwie dopominają się o odrobinę szacunku i prawdy historycznej. Bo przecież E. Kotowski nie strzelał do Papieża. On tylko "zajmował się" księżmi w Watykanie. Wywodzący się z szacownej rodziny Kotowski, podobnie jak gen. W. Jaruzelski to szczególne przykłady gnid, które zaprzedały duszę diabłu dla kariery i korzyści finansowych. Zgodnie z ich filozofią fakt, iż "osobiście" nie strzelali do Papieża i nie torturowali nikogo na przesłuchaniach całkowicie rozgrzesza ich z wszystkiego co złe uczynili Polsce.

Tak jak tow. Lenin okazał serce marudzącym dzieciom - "A mog zariezat !", tak i oni zasługują na najwyższy szacunek, tym bardziej ze strony tak wywrotowego elementu jak ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który nie był tak mądry jak oni i wybrał inną drogę życia.

Gdy Hydra podnosi kolejny łeb, zabijmy Hydrę.

Wtedy łby same odpadną.

 Zapraszam do przeglądy prasowego w tej sprawie.

Esbek pozywa ks. Isakowicza-Zaleskiego - link.

         "...Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował na swoim blogu, że został pozwany przez podpułkownika Edwarda Kotowskiego-"Pietro", oficera byłej Służby Bezpieczeństwa, który w latach 1979-1983 był pracownikiem komunistycznego wywiadu, zajmując się polskimi duchownymi w Watykanie.
         "Proces ma się odbywać z zastosowaniem prawa karnego. Podstawą oskarżenia jest osławiony paragraf 212, który od stanu wojennego służy do kneblowania wolności słowa, a przeciwko któremu od kilku lat protestuje środowisko dziennikarskie, w tym nawet <Gazeta Wyborcza>" - napisał krakowski kapłan.
         Ppłk. Kotowski jest jednym z bohaterów jego książki pt. "Księża wobec bezpieki". Skarży jednak ks. Zaleskiego nie za treści na swój temat w nim zawarte, ale za jeden z wywiadów prasowych duchownego.
         Ks. Isakowicz przypomina, że z tego samego paragrafu - który obiecywał wykreślić z kodeksu karnego rząd Donald Tuska - byli funkcjonariusze SB doprowadzili do skazania znanych dziennikarzy, w tym Doroty Kani i Jerzego Jachowicza.
         Pozwany kapłan przekazał kopię wezwania władzom archidiecezji krakowskiej, ale wątpi, aby otrzymał od niej jakąkolwiek pomoc  prawną...".

Rzeczpospolita.

Rz, 2.02.2009

"Kotowski, oficer Służby Bezpieczeństwa rozpracowujący Kościół oraz Stolicę Apostolską, to postać, która nie odpowiada stereotypowi esbeka.

Już pochodzenie ma nietypowe jak na funkcjonariusza komunistycznych służb. Jego ojciec był podoficerem, jeńcem obozu w Kozielsku, większość kolegów stracił w Katyniu.

Edward Kotowski jest historykiem sztuki, z doktoratem dokończonym już w szeregach SB. Funkcjonariuszem został ponoć z rozpaczy, po głośnym na początku lat 70. konflikcie o freski odkryte w oranżerii biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim.

Kotowski z wilczym biletem został wyrzucony z pracy. Po bezskutecznym poszukiwaniu nowego zajęcia zgłosił się do Milicji Obywatelskiej. Przyjęty został do IV Wydziału Służby Bezpieczeństwa zajmującego się Kościołem.

Szkołę oficerską w Legionowie Kotowski ukończył z najlepszą lokatą. W 1973 r. zaczął pracować w centrali SB. Głównym obszarem jego zainteresowań była kadra naukowa Akademii Teologii Katolickiej i KUL.

Pracując jako nauczyciel, długo przed wstąpieniem do SB, poznał Czesława Glempa, brata obecnego prymasa. Korzystając z protekcji, udało mu się dotrzeć do ks. Józefa Glempa. Kotowski podawał się za pracownika MSZ. Przyszłemu prymasowi wystawił pozytywną opinię, co mogło mieć znaczenie dla jego nominacji na biskupa warmińskiego.

W 1975 r. zaczął się uczyć włoskiego. 14 października 1978 r., dwa dni przed wyborem Karola Wojtyły na papieża, Kotowski otrzymał delegację do pracy w Rzymie. Wyjechał rok później.

Ponownie okazał się bardzo dobrym materiałem na agenta. W czasie testów z kontr-obserwacji udało mu się zidentyfikować aż 25 śledzących go równocześnie pracowników SB.

W krótkim czasie nawiązał kontakty z wieloma pracującymi w Watykanie Polakami. Znał wszystkich. Twierdzi, że żaden rozmówca nie miał pojęcia, iż spotyka się z agentem wywiadu.

Raporty przekazywane przez „Pietro”, jak wynika z jego teczki personalnej, oceniano wysoko. Część z nich trafiała na biurka najważniejszych osób w PRL.

15 października 1983 r. „Pietro” opuścił Rzym. Dostał etat niejawny. Zatrudniono go w Urzędzie ds. Wyznań. W tym czasie władze zaczęły bardziej bać się Kościoła niż podziemnej „Solidarności”.

Jeszcze przed Okrągłym Stołem, w lipcu 1988 r., dzięki kontaktom z czasów rzymskich, udało mu się doprowadzić do wyjazdu polskich kapelanów do Katynia.

68-letni emerytowany funkcjonariusz mieszka w południowo-wschodniej Polsce w niewielkim 35-metrowym mieszkaniu w bloku"

SERCE SIĘ KRAJE GDY CZŁEK PRZECZYTA ILE TEN UCZCIWY CZŁOWIEK KRZYWD ZAZNAŁ OD CZARNYCH SIEPACZY...

ŁZY ZALEWAJĄ MI KLAWIATURĘ! TOŻ TO NOWY SCENARIUSZ DLA WAJDY!

STOJĘ Z BOKU I PATRZĘ 605 1623  | 21.09.2011 10:37

Opowieści oficera „Pietro” - link.

Sławomir Cenckiewicz

List do Niezależny Serwis Informacyjny.

Szanowna Redakcjo,
Według wyświetleń wyszukiwarki Google, na stronie internetowej Redakcji jest umieszczony tekst, pochodzący z przedruku, a zniesławiający moją osobę. Kwestia dotyczy nieprawdziwych oskarżeń ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, jakobym był oficerem prowadzącym kontakt informacyjny ,,Prorok,, (źródło polskiego wywiadu w Watykanie), w kontekście zbierania informacji, które mogły być przydatne do zorganizowania zamachu na życie papieża Jana Pawła II-go, w dniu 13 maja 1981 roku.

W świetle odtajnionej dokumentacji rezydentury rzymskiej wywiadu o kryptonimie ,,Baszta,, (sygn. Akt IPN BU 003171/5 t.1) jest to całkowitą nieprawdą, gdyż to źródło było prowadzone przez innych oficerów wywiadu rezydentury rzymskiej, a ich nazwiska i kryptonimy ( w komplecie) tam figurują.
 
W tej sprawie, wobec duchownego toczy się postępowanie karne (sygn. akt sprawy: III K 71/10) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, z art.212 & 2 KK. Do tegoż Sądu, w oparciu o treść art.359 kpk, wystąpiłem z Wnioskiem o to, aby postępowanie sądowe było JAWNE  na wszystkich jego etapach. Moja decyzja związana jest z tym, że mass-media, w gigantycznej skali (tak krajowe, jak i zagraniczne) podchwyciły to oskarżenie i powieliły go także w wymiarze globalnym, przedrukowując lub omawiając treść wywiadu księdza, udzielonego najpierw dla ,,Polski The Times,,lub dla innych mediów. Miało to miejsce 30.01.2009 r., a także i w kolejnych dniach. Dla ciekawości dodam, że wstępna kwerenda tytułów, które przedrukowały, lub w inny sposób powieliły nieprawdziwe oskarżenia sięga już liczby 300, a jeszcze jest daleko do jej zakończenia.
 
Jestem zdania, że postępowanie JAWNE umożliwi mass-mediom, a poprzez nie opinii publicznej, skonfrontowanie    oskarżeń ze stanem faktycznym, znajdującym pełne potwierdzenie w materiałach źródłowych, t.j. w zachowanej dokumentacji historycznej, która jest już znana, tak badaczom krajowym i niektórym zagranicznym.

 
Obecnie proszę, jeśli jest taka dobra wola, aby Redakcja, na tejże samej stronie WWW, zestawiła to moje oświadczenie z zamieszczonymi na niej przedrukami dotyczącymi przedmiotowej kwestii.
 
Z wyrazami szacunku.
 
Dr Edward Kotowski

Artykuły dotyczące sprawy Edwarda Kotowskiego pisane przez:

Myszka (sądowa)

Szczur (sądowy)

WYWIADY

Oddajmy teraz głos ks. Tadeuszowi Isakowicz-Zalewskiemu.

Esbek wytoczył mi proces karny na podstawie par. 212   2011-09-20

"...Wczoraj rano do mego biura przyjechał funkcjonariusz policji, który wręczył mi wezwanie do sądu w Warszawie. Zostałem bowiem pozwany przez podpułkownika Edwarda Kotowskiego o ps. "Pietro", oficera Służby Bezpieczeństwa, który w latach 1979 - 1983 był pracownikiem komunistycznego wywiadu w Rzymie. Zajmował się polskimi duchownymi w Watykanie. Jest on jednym z "bohaterów" mojej książki pt. "Księżą wobec bezpieki". Skarży mnie jednak nie za książkę, ale za jeden z wywiadów prasowych.

O sprawie pisałem w grudniu 2009 r. w "Gazecie Polskiej".

Wilki i pasterze - link. 21-12-2009, 21:16

"...Funkcjonariusz komunistycznej bezpieki oskarżający dziennikarzy i niezależnych historyków to kuriozum godne twórczości Franza Kafki...".

Proces ma się odbywać z zastosowaniem prawa karnego. Podstawą oskarżenia jest osławiony paragraf 212, który od stanu wojennego służy do kneblowania wolności słowa, a przeciwko któremu od kilku lat protestuje środowisko dziennikarskie, w tym nawet "Gazeta Wyborcza".

Ekipa Donalda Tuska obiecywała skasować ów paragraf, ale nic w tej sprawie nie uczyniła. Z tego też powodu w ostatnim czasie byli funkcjonariusze SB doprowadzili do skazania znanych dziennikarzy, w tym Dorotę Kanię i Jerzego Jachowicza.

Kopię wezwania przekazałem władzom archidiecezji krakowskiej, do której należę, ale wątpię, abym z tej strony otrzymał jakąkolwiek pomoc  prawną. Procesem jednak nie przejmuję się. Co więcej, uważam to za chlubę, że jako kapelan podziemnej "Solidarności" i działacz opozycji demokratycznej będę sądzony z powództwa byłego esbeka, działającego w strukturach antykościelnych instytucji. Poza tym, sam już proces kompromituje tak układ "Okrągłego Stołu", jak i obecną władzę, która przymyka oczy na bolszewickie metody zwalczania wolności słowa.

Na razie nie podaję terminu rozprawy, bo pierwsze posiedzenia ma być tzw. pojednawcze. Później jednak będę na blogu i "Gazecie Polskiej" informować na bieżącą o odbywających się rozprawach...".

Polecam mój wczorajszy wpis...

Komuniści nakarmią głodne dzieci !

A teraz z innej beczki.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

On biedactwo nie strzelał...
Jego tylko tak ten "system" zmuszał...
To "komunizm" był zbrodniarzem.
A on tylko MUSIAŁ wykonywac rozkazy.
A tak wogóle, to nawet zamachu nie było, tylko Agca się potknął i pistolet wypalił.
-------------------------
Czy ci bandyci przestaną wreszcie obrażać naszą inteligencję?
Czy może czekają, aż im wyrwiemy te wężowe języki?
Pozdrawiam myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185339

Witaj,
skąd my to znamy - "...Ja tylko wykonywałem rozkazy...".
Ten SB-ek napluł swoim życiem własnym Rodzicom w twarz.

Pozdrawiam Serdecznie

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185347

Porażające jest tylko,że to ścierwo udaje,
że nie wie, ILE ZŁA stało się jego życiowym dokonaniem.
Czy naprawdę wódka potrafi zamazać pamięć o dokonanych zbrodniach?
Czy naprawdę wierzy, że nie zaduszą go jego własne dokonania?
Czy wreszcie, po to właśnie potrzebny im nergal w mediach, aby zapewniał ich o uznaniu szatana, dla ich życiowych dzieł?
Pozdrawiam myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185355

Dobrze szkolona szmata, to elita służb. Z dobrej przedwojennej rodziny, wykształcony. A jednak szmata.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185379

I jak każda zużyta szmata, powinna trfić do spalarni.
Pozdrawiam myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185384

A może jednak przedtem ćwiartkowanie poprzeczne z soleniem ?

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185391

Jan Bogatko

SB powinna zostać jak SS uznana za organizację przestępczą, a jej pracownicy i wspłpracownicy pozbawieni praw obywatelskich na zawsze i przepadek mienia.

Pozdrawiam,

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jan Bogatko

#185342

Wita,
kolejka jest długa MBP. UB, SB i służby wojskowe z młodym "wywiadowcą" Wojtkiem J.
Pracownicy jak najbardziej, a co z rodzinkami ? Oni za ich ciężko "zarobione" majątki, nie mówiąc o fortunach służb i ich ludzi, żyją w dostatku.
Jak sądzę zabrakło radykalnych rozwiązań.
Czas Nowego Testamentu jeszcze w Polsce nie nadszedł.

Pozdrawiam Serdecznie

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185346

gość z drogi

a przymiotnikami nie warto sie podpierać mogę dać tylko DYCHĘ

i to bardzo smutną

a naszego Kapłana zapewnić o moim poparciu dla Niego

Przesladowany w RRLu

Prześladowany w pańswie Powszechnie Obowiazującej ...miłości,ale tej 

innej

 

jedyne co nam zostaje,to w dniu wyborów powiedzieć im, spadajcie

i to na zawsze,paszoł won

i natychmiast przystąpić do Lustracji,zanim POdpalą KRAJ

 

serdecznie pozdrawiam

10

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#185348

Witaj,
ręce opadają. A trzeba je szybko podnieść i chwycić za broń.Taką jaką jest sieć, przekaz słowny i głosowanie. A co dalej to zobaczymy wkrótce.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185376

gość z drogi

byle do wyborów,zaczynam sie modlić o CUD,taki jak nad Wisłą

kilkadziesiat lat temu

musimy dać radę,innego wyjscia nie ma 

i zadnej trzeciej drogi też nie

serdecznie pozdrawiam

10

 

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#185459

podpalą kraj, z potem powiedzą, że to w ramach "obrony własnej". A przecież każdy ma prawo do obrony. Porządek prawny to gwarantuje, nikt nie może być dyskryminowany, zwłaszcza oni.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185357

Witaj,
oni podpalają Polskę od 2005 roku, częściowo im się udaje. Jednak wkrótce poparzą sobie łapki. I uciekną z płaczem do Angeli i Władimira. A tam im zasadzą kopa w żyć.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185377

Temat jak najbardziej na czasie , sam czytałem dziś o tej sprawie w GP ..
Ubawiłem się proszę mi wybaczyć panie Janku (Bogatko)mój sarkazm , z pięknej litanii pobożnych życzeń jaką pod "ich" adresem zechciał pan nam przedstawić...

Chciałbym i ja uwierzyć że choć jeden spośród nich (tych postulatów ) został by spełniony..

- odsunąć od władzy
- zdelegalizować
- uznać za przestępczą całą tę bandycką grupę
- pozbawić majątków i praw wyborczych na zawsze ..

No tak to był piękny sen ale teraz wracajmy na ziemię ..

za tekst jak najbardziej 10 pkt .

pozdrawiam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

-----------------------------------------

Andruch z Opola

http://andruch.blogspot.com

#185371

Witaj,
tak, należy wrócić na ziemię i wziąć sprawy w swoje ręce. Mocne i bezlitosne. Urlop od nauk Chrystusa i pakt z Jahwe.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185380

Wiem wiem co masz na myśli , czasem się sam zastanawiam nad tym czy aby ręka mi nie zadrży w jakimś ważnym momencie..

Z drugiej zaś strony jestem przekonany co do tego że na pewno nie będę sam na "barykadzie" - czymkolwiek byłaby w rzeczywistości.

Masz rację co do "paktu" i mnie się wydaje że należy tak walczyć aby przeciwnika zneutralizować ..

A o trudnościach meldować -
ale już po wykonaniu zadania...

pozdrawiam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

-----------------------------------------

Andruch z Opola

http://andruch.blogspot.com

#185394

"...A o trudnościach meldować - ale już po wykonaniu zadania..." - piękne i trafne sformułowanie,rodem z partyzantki.

Serdecznie Pozdrawiam

Nie będziesz sam !

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185397

DEDAL

SB nie istnieje a ów członek a dosłownie H.. koniecznie po skoku z piątego pietra ..

Podajcie Miejscowość , taka pobudka o 6..00  zrobi mu przyjemność , pobudzi wspomnienia, a i ożywi się przesłuchaniem w stylu  SB...Sądy to kreatury Post komunistyczne ...

Postawcie rusztowanie  koło jego bloku .....a reszta jak  w Warszawie i PO byku ;;;

Pozdrawiam ...oczywiście  autora a nie SB matoła ...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

DEDAL

#185407

Witaj,
pod innymi wpisami na ten temat, szczególnie na salonie24 lewackie i SB-eckie trolle twierdzą, iż nasz bohater ma pełnię praw obywatelskich.

Tylko ja i zapewne wielu innych nigdy się pod tym nie podpisało.

Wystarczyło, że agenci przy "Krąglutkim Stoliku" za nas to zrobili.

Oj !. kurwica człeka bierze.
Spokojnie, jeszcze tylko kilka lat i pier.....e z hukiem ten cały bajzel.

I będzie PO "byku".

Serdeczności

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185409

szumowiny, kanalie, mordercy, zdrajcy, skorumpowani biznesmeni są zapraszani do tv, do radia, robi się z nimi wywiady, traktuje jak specjalistów!
Gajowy zaprasza do siebie Jaruzela!
To nam zrobił:
1. Smoleńsk.
2. Wybór farbowanego lisa na prezydenta.
3. Banda Tuska.

Hydra podnosi kolejne łby, bo się czuje coraz bardziej jak u siebie i to za dawnych czasów.

A KAŻDY Z NICH POWINIEN GNIĆ W PIERDLU A NIE PROCESY WYTACZAĆ!!!!!!

Ale za to, jak powiedziałam, trzeba podziękować Tuskowi.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185424

Wymieniłaś tylko kilka epitetów im należnych, ale i za to Ci Chwała.

Lubię Cie za to, że nie owijasz w bawełnę.

Jednak codo pierdla się nie zgadzam.
Primo - wielu z nich zasłużyło na KaeSa - Kara Śmierci.
Reszta już by przez ostatnie 22 lata zgniła i zwolniła miejsca dla Tuska i drużyny, że o Komorosiu nie wspomnę.

Tuskowi wkrótce podziękujemy. Z całym należytym brakiem szacunku.

Napisz coś o swoim życiu na Obczyźnie, chętnie w nim pouczestniczę.

Serdeczności

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185431

tam skręci...
Region, Morze Śródziemne, ostrygi, wino...
Co Ci tam będę. Tylko do domu tęskno.
A dom to Polska z moimi ukochanymi krupniokami, na których się wychowałam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185435

A co mnie ma skręcić.
Ja dzisiaj dzięki sobie i kuchni Żonki Ukochanej spożyłem gulasz z polędwicy cielęcej w sosie własnym na kaszy w towarzystwie ogórków małosolnych, takich półsurowych, najlepszych.
Przepraszam, jestem świnia.
Wiem, że tęsknisz i jest Ci i Wam ciężko.
Kto jak nie ty, tak prawdziwie, aż do bólu kocha Polskę.
Krupnioki, kaszanka, ozorki w sosie chrzanowym, płucka na kwaśno, nereczki. Oni tego nie mieli, nie mają i nie będą mieć.
Tak jak i Polskiej Duszy i smaku.

W Dłoń Całuję Niemodnie.

jwp

P.S. Dobiję Cię.
Nie tak dawno temu zrobiłem "Flaki po staropolsku" z polędwicy cielęcej według przepisu dr. Russaka. A groszem nie śmierdzę, ale ma dostęp do owej polędwicy w cenie niedużo wyższej niż wieprzowej. Odlot, dzieci i małżonka jadły ino się uszy trzęsły. Połączenie flaków pospolitych ze szlachetną polędwica dało smak nie do opisania.

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185466

Wybaczcie, ze się wtrącę, ale do tych flaczków dodajcie
suszoną, sproszkowaną kanię...
Nie wie "cywilizowany zachód" co to smaki Polskich potraw:)
Pozdrawiam myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185469

To mnie zaskoczyłeś, tej wersji nie znałem.
A w dzieciństwie gołymi ręcami kanie rwałem jak trawę z rana pod Babią Górą. Z patelni lepsze niż schabowy. A gołąbki z pieca ?, palce lizać. I te pstrągi łapane tymi samymi gołymi... Cytryna, masełko i pietruszka.
Daj spokój kamracie. W polskie kuchni jest ponad 100 podstawowych zup, a nalewki to nasza specjalność. O ziołach już nie wspomnę, również tych halucynogennych, choć nie przepadam. Grzyby to Polska. I tak dalej bez końca.
Polska i Polskość to również to. Dobrze o ty wiesz Ty i ja.
Tylko dlaczego coraz mniej młodych ludzi w Polsce to czuje ?

Smacznego

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185479

Moje dzieciaki kibicują, kiedy tylko zauważą,że mam chęć
na walkę w kuchni.:)
A ja, tak jak moja Ś,p Mama -kocham dobre jedzonko.
Musimy się kiedyś przepisami powymieniać :)
Pozdrawiam myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185485

Bardzo chętnie.Mam kilka przedwojennych książek kucharskich i własne oraz rodzinne przepisy z różnych regionów.

A "prażuchy" znasz ?, ale nie kluski na parze.

Smaczności ze skwarkami.

Oj chyba coś dojem z lodówy.

Bywaj

Zioła, zioła i jeszcze raz zioła. Oczywiście bez przesady.
Ale w dwóch pojemnikach trzymam ich wiele suszonych, mrożone też z własnego ogródka i świeże w miarę możliwości. A mięta cytrynowa i pieprzowa z mojej uprawy to bajka.
Jak bywam na wsi to dania okraszam świeżymi ziołami bez litości dla owych dań. I nawet nie protestują.

Czas się kłaść.

Do trzeciej może dosiedzę.

Dzisiaj zamroziłem z żonką 18 kg świeżych pomidorów typu lima łamana przez paprykowe. Jutro muszę przerobić 5,5 kg zielonych na sałatkę. A jeszcze w piątek kolejne pomidory. Potem maliny, choć bieda i ceny wysokie, a gdzie jeszcze śliwki z ogrodu na kompoty - moje ulubione. Potem kalafiory i fasolkę zamrozić trza. Z grzybami u nas bieda.
A zimą w kuchni wiosna i lato w garnkach zagości.

I to Polska jest właśnie !

Ale mi się w główce...

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185489

dokonań III RP.

A co w Panie Tadeuszu wieszcz pisał?: że udekorowany ruskimi orderami jak "szczupak w szafranie".

Ci, co jeszcze za Smoleńsk orderów nie odebrali, pewnie wkrótce je dostaną, a wówczas mainstreamowe media nie omieszkają nas powiadomić, więc dziś od wymieniania nazwisk się powstrzymam.

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185432

Witaj,
Pan Tadeusz owszem, a Dziady to dopiero aktualna analiza.
I jak widać większość mieszkańców Polski, bo jak ich nazwać nie czytała ze zrozumieniem. Jakby w obcym języku napisane.

Te ordery za "Smoleńsk" przybijemy im gwoździami do sowieckich piersi.

Pozdrawiam

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185434

My tym czasem naszykujmy owym ( nie wymienianym dziś z nazwiska) w ramach wdzięczności za ich szczególną "troskę" w służeniu swemu suwerenowi - pięknie wysłane "madejowe łoże"
Czas zapłaty nadchodzi ...
Bądźmy zatem gotowi ..

pozdrawiam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

-----------------------------------------

Andruch z Opola

http://andruch.blogspot.com

#185436

Odsyłam do wpisu...

Smoleńskiem piętno wypalone

w którym podaję metody i cennik odpłacenia.

Krótka próbka.

Piętnowanie

Wykroczenia szczególnej wagi karane były dodatkowo wypalaniem na ciele winnego znaków informujących o poniesionej karze i pozostających na nim do końca jego życia.

Dyby drwin i pośmiewiska

Umieszczano je na rynkach i w pobliżu bram miejskich. Były narzędziem uznawanym za "obowiązkowe" we wszystkich regionach Europy w dobie średniowiecza (podobnie jak pręgierze i maski hańby) i stanowiły część całej serii instrumentów do wymierzania kar cielesnych, będących napomnieniem oraz przestrogą dla winnego, a odstraszającym przykładem dla innych. Nie służyły zadawaniu bólu, lecz broniły społeczność przed wybrykami ekstremalnych jednostek. Dyby te były przeznaczone dla oszustów, złodziei, pijaków, kłótliwych kobiet. Uznawano je za karę lekką, często jednak stawały się prawdziwą torturą, kiedy ofiarę - z unieruchomionymi w klocach rękoma i szyją - obijano kijami, policzkowano, obrzucano kamieniami i pecynami błota, oblewano wrzątkiem, a częstokroć i okaleczano. Również łaskotanie skazanego mogło tę "łagodną" karę przemienić w okrutną i nieznośną torturę. W tym względzie granica pomiędzy wymogami porządku publicznego a skłonnościami sadystycznymi ludzi średniowiecza pozostawała płynna.

Suknie pokutnicze

Ubiory pokutnicze to przykład tortury typu psychicznego, nie zaś fizycznego. Dla sprawców lekkich, pospolitych przestępstw stanowiła ona karę finalną. Mowa tu o ubiorach ze zgrzebnego płótna, oznaczonych jednym bądź paroma czerwonymi krzyżami. Suknie te skazańcy musieli wdziewać i nosić przez pewien określony czas, stojąc w kruchcie kościelnej po Mszy św., lub uczestnicząc w pielgrzymkach do słynnych sanktuariów, bądź po prostu biorąc udział w oficjalnych ceremoniach. Proszono wówczas grzeszników, by uroczyście wyrzekli się swoich grzechów i odnowili swą wiarę w Boga. Częstokroć podczas takiej uroczystości zakładano na szatę ciężki różaniec z kamieni lub żelaza. Zupełnie odmienne były suknie zakładane skazanym na śmierć. Zmuszano ich do wyrażenia żalu poprzez włożenie sukni podczas ogłaszania wyroku. Sama zaś suknia "przyozdobiona" bywała rysunkami przedstawiającymi stosy, symbole demoniczne czy sceny domniemanych przestępstw. Używanie sukni pokutniczych, mitr czy różańców było bardzo powszechne, szczególnie w Hiszpanii, gdzie główne egzekucje poprzedzane były pompatyczną, oficjalną ceremonią, zwaną autodafe\. Podczas takiej uroczystej ceremonii tłum asystował przy ubieraniu skazańców w rytualne szaty zwane "sanbenitos". Skazańcy, podzieleni według ciężaru swoich win przechodzili następnie szpalerem pośród tłumów. Ten żałosny orszak otwierali przedstawiciele Kościoła, co nadawało mu charakter oficjalny Trybunału Inkwizycyjnego. Po nich postępowały straże pilnujące skazanych, a w końcu oni sami, podzieleni według ciężaru swoich win: na początku ci, którzy uznani zostali winnymi lekkich przestępstw (musieli "jedynie" uroczyście oczyszczać się ze swych błędów), po nich - skazani na kary nie główne (zazwyczaj były to różne okaleczenia: obcięcie członków, wyłupienie oczu), na końcu zaś ci, którzy na mocy wyroku śmierci zostali oddani "świeckiemu ramieniu" do wykonania tego wyroku. W pochodzie tym niesiono także wizerunki tych, którzy zbiegli spod władzy Inkwizycji, a skazani zostali zaocznie. Znaczące jest, że z okazji takich ceremonii Kościół częstokroć udzielał 40-dniowego odpustu tym wszystkim, którzy brali w nim aktywny udział. Należy zauważyć, że i bez tej "zachęty" tłumy uczestników były zawsze ogromne.

Maska-język - "Maski niesławy" nakazywano nosić publicznie całymi dniami, by demonstrować tym samym społeczności, że winny płaci za swoje przewinienia. Były często bogate w swej formie, a sposób ich wykonania zależał od fantazji miejscowego kowala. Trudno jest określić, czy swym kształtem nawiązywały do rodzaju winy. Ta prosta maska była prawdopodobnie stosowana wobec nadużywających przekleństw, w każdym razie w stosunku do osób nie umiejących "trzymać języka na wodzy".

Oraz metody we wcześniejszym  wpisie...

Talibowie w Klewkach, a w Smoleńsku zamach

I jakże cenny -  Cennik kata koszalińskiego.

Dotyczy arcybiskupstwa Kolonii z 1757 r. Przytaczam ten cennik ze względu na wyszczególnienie rodzajów tortur, sposób wykonywania i ich rytuał. Moneta Alba to najpewniej odpowiednik Krajcara.

CENNIK (ceny w Reichstalarach i albach)
I. Za rozrywanie na ćwierci czterema końmi 5 rt. 26 a
2. Za ćwiartowanie 4 rt
3. Za sznur niezbędny do tego celu 1 rt
4. Za rozwieszenie onych ćwierci w czterech rogach rynku. włączając w to cenę sznura, gwoździ i transportu 5 rt 26 a
5. Za ścięcie i spalenie na stosie, wraz z wszelkimi kosztami 5 rt 26 a
6. Za sznur niezbędny do tego celu oraz przygotowanie i podpalenie stosu 2 rt
7. Za uduszenie i spalenie na stosie 4 rt
8. Za sznur oraz przygotowanie i podpalenie stosu 2 rt
9. Za spalenie żywcem 4 rt
10. Za sznur oraz przygotowanie i podpalenie stosu 2 rt
11. Za łamanie kołem żywcem 4 rt
12. Za sznur i łańcuchy niezbędne do tego celu 2 rt
13. Za zdjęcie ciała przytwierdzonego do koła 2 rt 52 a 14. Za samo ścięcie 2 rt 52 a
15. Za sznur niezbędny do tego celu oraz za chustę do przykrycia twarzy 1 rt
16. Za wykopanie dołu i złożenie w nim ciała 1 rt 26 a
17. Za ścięcie i rozpięcie ciała na kole 4 rt
I8. Za sznur i łańcuchy niezbędne do tego, a także za chustę 2 rt
19. Za odrąbanie ręki lub kilku palców i ścięcie; łącznie 3 rt 26 a
20. Za dodatkowe przy tym piętnowanie rozpalonym żelazem 1 rt 26 a
21. Za niezbędne do tego sznur i chustę 1 rt 26 a
22. Za ścięcie i zatknięcie głowy na palu 3 rt 26 a
23. Za sznur i chustę niezbędne do tego 1 rt 26 a
24. Za ścięcie, rozpięcie ciała na kole i zatknięcie głowy na palu; łącznie 5 rt
25. Za niezbędny do tego celu sznur, łańcuchy i chustę 2 rt
26. Za powieszenie 2 rt 52 a
27. Za niezbędne do tego sznur, gwoździe i łańcuch 1 rt 26 a
28. Zanim rozpocznie się egzekucja: za szarpanie przestępcy rozpalonymi do czerwoności szczypcami, niezależnie od wyżej wspomnianej opłaty za powieszenie; każdorazowo 0 rt 26 a
29. Za całkowite lub częściowe odcięcie języka oraz następujące potem przypalanie warg rozpalonym do
czerwoności żelazem 5 rt
30. Za sznur, szczypce i nóż używane zazwyczaj przy tej okazji 2 rt
31. Za przybicie gwoździami do szubienicy odciętego języka lub odrąbanej ręki 1 rt 26 a
32. Jeśli ktoś sam się powiesi, utopi lub w inny sposób pozbawi życia za jego odczepienie i przeniesienie, a także wykopanie dołu, w którym można złożyć zwłoki 2 rt
33. Za wygnanie człowieka z miasta lub z kraju 0 rt 52 a
34. Za chłostę w więzieniu, wliczając w to rózgi 1 rt
35. Za obicie 0 rt. 52 a
36. Ta postawienie pod pręgierzem 0 rt 52 a
37. Za postawienie pod pręgierzem i wychłostanie, wliczając w to sznur i rózgi 1 rt 26 a
38. Za postawienie pod pręgierzem, napiętnowanie i wychłostanie, wliczając w to węgle, sznur i rózgi,
a także maść używaną przy piętnowaniu 2 rt
39. Za zbadanie więźnia po napiętnowaniu 0 rt 20 a
40. Za przystawienie drabiny do szubienicy, bez względu na to, czy tego samego dnia ma być powieszona tylko jedna, czy też więcej osób 2 rt

WYNAGRODZENIE ZA TORTURY
41. Za wzbudzenie strachu poprzez okazanie narzędzi tortur 1 rt
42. Za torturę pierwszego stopnia 1 rt 26 a
43. Za wyłamanie i zmiażdżenie kciuka 0 rt 26 a
44. Za torturę drugiego stopnia, włączając w to późniejsze nastawienie stawów oraz cenę maści, której się przy tym używa 2 rt. 26 a
45. Jeśli wszelako jakaś osoba zostanie jednocześnie poddana torturom obydwu stopni, kat ma otrzymać zapłatę za obydwa stopnie tortur, nastawianie stawów i maść, za co wszystko należy mu się 6 rt
46. Za podróż i wydatki codziennie, za każdy dzień, wyłącznie jednak te dni, w czasie których dokonuje on egzekucji lub torturuje, bez względu na to, czy za dni te ukarany będzie tylko jeden, czy też więcej przestępców 0 rt 48 a
47. Za wyżywienie dziennie 1 rt 26 a
48. Za każdego z pomocników dziennie o rt. 39 a
49. Za wynajęcie konia wraz ze stajnią i obrokiem dla niego, opłata dzienna 1 rt 16 a
50..jeśli tortury lub egzekucja odbywają się w Kolonii, kat winien otrzymać za wykonane czynności wynagrodzenie według powyższego cennika bez jakichkolwiek dodatków za koszta nadzwyczajne, takie jak podróż, diety, wyżywienie, siano i obrok dla konia, i winien być całkowicie usatysfakcjonowany wspomnianym wynagrodzeniem
51. Kiedy dokonuje on egzekucji w Melaten i Deutz, otrzymuje dodatkową opłatę za siano dla konia i nic ponadto
52. Jako że punkty 16, 32 i 40 niniejszego rozporządzenia nakładają się na kompetencje grabarza, przeto grabarz powinien także otrzymywać stosowne wynagrodzenie
53. Jeśli kat wykonywać będzie swoje rzemiosło dla tych, którzy są bezpośrednimi wasalami arcybiskupstwa lub wasaIami tychże wasali, winien on otrzymać wynagrodzenie o jedną trzecią większe od podanego wyżej, a to z przyczyny. że nie dokładają się oni do rocznej pensji, jaka jest mu wypłacana
54. Wasale owi mają obowiązek zatrudniać wyłącznie jego, w żadnym wypadku nikogo obcego, bez względu na to jakiego rodzaju egzekucja ma być przeprowadzona
55. Ponieważ uskarżano się wielokrotnie, że podczas egzekucji, którymi kieruje urzędnik arcybiskupstwa, kat ośmielał się żądać pewnych sum pieniężnych lub jako dodatku do obowiązujących opłat lub zamiast nich, praktyka ta, jako wyraźne nadużycie, ma się raz na zawsze skończyć. Z tego też względu nakazujemy, by wszyscy urzędnicy arcybiskupstwa trzymali się wyżej wymienionych zasad i płacili katu wyłącznie przewidziane niniejszym stawki i nic ponadto; mają oni także każdorazowo rozliczać się z nich i przedstawiać skarbowi arcybiskupa stosowne pokwitowania
Dan w Bonn,15 stycznia 1757

"Cennik" przysłał Pan Stefan Pliss-Marszycki.

Pozdrawiam z "Nutą Nadziei".

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?

Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185441

A niech to ..czysto niemiecki "odrnung"..
/brrr/

pozdrawiam

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

-----------------------------------------

Andruch z Opola

http://andruch.blogspot.com

#185446

A cóż nam szkodzi coś zapożyczyć na PO-trzeby.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185480

POdziękujmy tym ubekom,z grubej kreski,nocnej zmiany,i osławionej Magdalenki,i okrągłego stołu , Mazowiecki,Michnik,Wałęsa,Borusewicz,Frasyniuk,Borowczak,Pawlak,Moczulski,i guru PO Tusk,dzięki tym ubolom,nic się w Polsce PO 1944 nie zmieniło,dalej WSI i SB,prowadzi swą działalność,a w sondach aż kipi od przyjaciół WSI i SB,i to jest pierwsze zadanie,po wygranych wyborach,wprowadzić lustracje,a jak tego nie zmienią to dalej ubecja będzie nam pluła w twarz

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185437

Witam,
lista jest boleśnie długa.
Ja jednak z goryczą muszę stwierdzić, iż również "sobie" musimy podziękować. Za zaniechanie.

Lustracja to za mało. Ich należy wyeliminować z życia publicznego i odebrać zagrabione mienie i korzyści jakie czerpali ze zbrodni.

Ukłony

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185444

byłoby na co pluć.

A dziś proszę 

38. Za postawienie pod pręgierzem, napiętnowanie i wychłostanie, wliczając w to węgle, sznur i rózgi, 
a także maść używaną przy piętnowaniu 2 rt

Pięknie, pomarzyć sobie można. :)))

Tuskobus w pręgierz obwoźny się zmieni. Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Niueste

#185450

Witaj,
ludzie błędnie odbierają Średniowiecze jako tylko okrutne i mroczne czasy. A na tej epoce zbudowano wiele pozytywnych wartości. Jest to jednak temat trudny i nie można go spłycać.

Nie jestem okrutnikiem, choć po okresie spokoju wieku dojrzałego wracam sercem i myślami do rogatej duszy jaką byłem za młodu.

Jak widać obecne czasy, aż się proszą o proste i skuteczne rozwiązania i metody.
Media mainstreamowe piętnują nas rozżarzonym żelazem 24/7.
A my dajemy się krzyżować zupełnie bez sensu.
Im się tylko wydaje, że są mocni. Nawet w gębie są ciency.
Wystarczy jak zrobimy BUUUUUUUUU i polecą gdzie..., no właśnie gdzie ?, jak już nie będzie gdzie. Bo Rosja w tej formie sczeźnie. Prędzej czy później, a lewacka, agenturalna Unia się rozleci.

Moc jest po naszej stronie.

Pozdrawiam Serdecznie

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185472

Witam
byliśmy za cienkie Bolki do mafi WSI czy SB,za Mazowieckiego i UW,nic nie można było zrobić,a TW BOLEK pomagał ubekom jak mógł,potem rządziły komuchy,Buzek okażał się nie lepszy od Wałęsy,jako społeczeństo nie zdaliśmy egzaminu z patriotyzmu,i tu przyznaje tobie racje,tak te gnidy ubeckie trzeba eliminować bez zmiłuj się,sentymenty na bok,odebrać im to co ukradli,to nic że przepisali na rodzine

pozdrawiam serdecznie

przed nami wielka i wolna Polska

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185473

Niewątpliwie masz rację. Armia Szatana na ziemi to nie żart.
Jednak trza było nie dać się uwieść ich narracji i budować struktury. Na żale za późno. Rachunek sumienia i do pracy Rodacy.
Jak to pięknie ujął Andruch -

"...A o trudnościach meldować -
ale już po wykonaniu zadania...".

Śnijmy, a po przebudzeniu czas konie siodłać.

Tak od serducha Pozdrawiam i zapraszam do grona Przyjaciół.

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185474

A ja myślałem, że ludzie tak jak ja żyją nocą.

No cóż - Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś.

jwp

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#185508

Jestem, jestem. Ja tylko tak na chwilę odskoczyłem, bo przypomniałem sobie o kolacji:)
Dzięki za muzyczkę :)
I tak szybko nie zostawię Cię samego.
Pozdrawiam myślących.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#185511