APEL - MANIFESTACJA W PRZEDDZIEŃ ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Obrazek użytkownika jwp
Blog

Szanowni Państwo !

Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w manifestacji
ogólnopolskiej w Warszawie w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.  Szczegóły znajdą Państwo w załączonym Apelu.

Ponieważ jako Koordynator Akcji muszę znać przynajmniej
przybliżoną liczbę uczestników prosiłbym zainteresowane środowiska, jak i osoby indywidualne o przygotowanie planu wyjazdów z poszczególnych miejscowości - należy zebrać listy imienne osób, ich PESEL i adresy. Aby ograniczyć wydatki do minimum należy zwracać się do Zarządów Regionów z prośbą o zorganizowanie transportu. Wierzę, że tak jak Zarządy Regionów Małopolskiego i Śląsko-Dąbrowskiego obiecały taką pomoc, tak i inne Regiony nam nie odmówią. Informacje dotyczące ilości jadących, miejsca wyjazdu oraz osoby Koordynatora Regionalnego proszę przekazywać zgodnie z Apelem, najpóźniej do końca października. W przypadku napotkania
problemów, niejasności, proszę również kontaktować się z którąś osób
podpisanych pod Apelem.

Rzecz bardzo ważna: wszystkie szczegóły manifestacji w
Warszawie zostaną przekazane w listopadzie do wszystkich zgłoszonych uczestników. Wstępnie ustalony już plan może ulec zmianom w zależności od liczby osób. W Warszawie będziemy przekazywać listy do najwyższych władz państwowych i pragniemy, aby były one podpisane przez wszystkich uczestników manifestacji w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Pamiętajmy, że nikt za nas nie załatwi sprawy rozliczeń stanu
wojennego oraz uchwalenia ustawy pomocowej dla represjonowanych w latach 1956-89. Byliśmy lekceważeni w PRL, ale to my wygraliśmy. Nie pozwólmy, aby lekceważono nas i teraz.      

Proszę o kontakt na mój adres e-mailowy kbzdyl@o2.pl

Serdecznie pozdrawiam

Krzysztof Bzdyl – prezes ZKPN, koordynator wyjazdu

 

Ocena wpisu: 
Brak głosów