Uwaga - inwazja gender..

Obrazek użytkownika GosiaNowa
Kraj

Poseł Krystynie Pawłowicz z PiS-u udało się parę dni temu doprowadzić do tego, ze z porządku obrad Sejmu zniknął punkt dotyczący pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zgodności płci autorstwa Anny Grodzkiej.
- Jak sąd może orzekać w sprawie zmiany płci chorych ludzi? - pytała posłanka Pis-u.
A Beata Kępa dodała, że taka ustawa byłaby niebezpieczna, bo spowodowałaby zmienianie płci dla kaprysu - dodała Beata Kempa.
- To paranoja i głębia niewiedzy - ripostowała Anna Grodzka.
Na szczęście nieugięta Krystyna Pawłowicz wskazała Ruchowi Palikota i marszałek Ewie Kopacz wskazała nieprawidłowości i nadużycia przy składaniu dokumentu pod obrady. Zauważyła ona, że w czasie ostatniego tygodnia, na stronach sejmowych, w tajemniczy sposób zmienił się tekst ustawy skierowanej pod obrady. Do piątku była to pierwsza wersja projektu, która uzyskała dyskwalifikujące opinie Sądu Najwyższego, prokuratury generalnej i komisji ustawodawczej, a potem pojawił się zupełnie inny tekst.
- Kto odpowiada za tego typu manipulację? Pani marszałek powinna się z tego wytłumaczyć! – grzmiała pani Krystyna.
Według niej proponowana ustawa narusza Konstytucję. – transseksualizm w medycynie traktowany jest jako zaburzenie psychiczne, więc jak sąd ma orzekać według tego, co wydaje się choremu człowiekowi.
- Totalna bzdura i głębia niewiedzy, a mentalność na poziomie uzdrawiania ludzi czarami – ripostowała Anna Grodzka.
Widać tu wyraźnie, ze poseł Grodzka próbuje ideologię gender przemycić do prawodawstwa. Na razie Krystynie Pawłowicz i wspierającej ją Beacie Kępie udało się te zapędy zahamować, ale nie być może temat powróci po wakacjach.

Ten w sumie drobny epizod jest fragmentem szeroko zakrojonej europejskiej akcji mieszania ludziom w głowach ideologią gender, w której to płeć ma się „w głowie” i nie ma znaczenia, że rodzimy się z odpowiednimi dla płci hormonami i genitaliami – PARANOJA.
Już 31 marca 2010 r. takie dyrektywy wydał Komitet Ministrów Rady Europy:
„Państwa członkowskie UE mogą wprowadzić w szkołach specjalne programy równościowe i dotyczące bezpieczeństwa oraz plany działania, a także zapewnić dostęp do odpowiednich szkoleń o tematyce antydyskryminacyjnej lub podręczników i pomocy nauczania.”
Zgodnie z tym zaleceniem Kampania przeciw Homofobii wydała książkę „Lekcje równości. Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole” (pod red. Jana Świerszcza, Warszawa 2012).
Środowiska katolickie zagrzmiały i uderzyły na alarm. M. in. tygodnik „Idziemy” w 24 nr z czerwca tego roku w artykule pt. „Inwazja na szkoły” zachęca rodziców, by zainteresowali się tym, w jaki sposób politycy chcą wychowywać ich dzieci – póki nie jest za późno.
„Podręcznik” ten zawiera m. in. stwierdzenia, że „Tożsamość płciowa nie ma wpływu na orientację seksualną danego człowieka… i może on wchodzić w relacje zarówno różnopłciowe, jak i jednopłciowe. Nonkonformizm płciowy uczniów i uczennic jest dla nich szczególnym utrudnieniem i czynnikiem stresogennym w codziennym funkcjonowaniu. Odkrycie i potrzeba ujawnienia swojej nieheteronormatywnej tożsamości płciowej może wiązać się z tym, że uczeń czy uczennica zapragnie, by zwracano się do niej/niego wybranym (niemetrykalnym) imieniem lub nazwiskiem oraz stosowano męskie lub żeńskie formy i zaimki, odpowiednio do tożsamości danej osoby; może też chcieć korzystać z łazienek i przebieralni przeznaczonych dla przedstawicieli płci, z którą się identyfikuje.”
Dodatkowo nauczyciele oraz kadra wychowawcza powinni pomagać takim uczniom w radzeniu sobie z trudnościami napotykanymi na szkolnych korytarzach i w klasach.
Według autorów tego „podręcznika” patologią jest normalność. „Dzieło” ma 190 stron
- słowo homoseksualny, homoseksualizm zostało w nim użyte 399 razy;
- nieheteroseksualny 72 razy;
- biseksualny 52 razy;
- transpłciowy, transseksualny (lub skrót „trans”) 123 razy;
- heteroseksualny tylko 48 razy;
- rodzina, rodzinny zaledwie 20 razy;
- ojciec 2, a matka tylko raz!
Ani razu nie użyto pojęcia „małżeństwo”, „małżeński”. Oczywiście to tej książki są również materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież”.
Autorzy nie kryją, że podpierają swoje teorie odwołaniem się do skompromitowanych lewicowych teorii filozoficznych. Piszą na 137 str. „Zdaniem Marksa klasa wyodrębniona w kontekście podziału pracy i stosunku do środków produkcji, ale nieposiadająca świadomości swojego położenia i wspólnych interesów jest »klasą w sobie«. Przeistacza się w »klasę dla siebie« w toku działań, które mają przezwyciężyć opresję. Dopiero wtedy zyskuje ona podmiotowość, rozpoznaje swoje rzeczywiste położenie i uwalnia się od fałszywej świadomości. Porzucenie złudzeń co do swojej podporządkowanej sytuacji jest możliwe w toku zmiany tej sytuacji”
Strach pomyśleć jak taki „podręcznik” może namieszać w głowach kilkunastolatkom szukającym potwierdzenia własnej tożsamości psychoseksualnej. Trudno jest mi zrozumieć, po co twórcy i propagatorzy teorii gender podważają to co naturalne i odwieczne, że w relacjach kobiety i mężczyzny heteroseksualność jest normą?

Przerażający jest fakt, że pod patronatem trzech organizacji: Kapitał ludzki. Narodowa strategia równości, Fundacja Edukacji Przedszkolnej oraz Europejski Fundusz Społeczny ukazała się kolejna pozycja: „Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć” (pod red. Anny Dzierzgowskiej, Joanny Piotrowskiej, Ewy Rutkowskiej). Rozpoczyna ją wierszyk Katarzyny Nowakowskiej z Fundacji Feminoteka, który prezentuje przewodnią ideę publikacji:
„Bawię się, z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie.
Czy jestem dziewczynką, czy jestem chłopakiem, mogę być pilotką, mogę być strażakiem.
Czy jestem chłopakiem, czy jestem dziewczynką, bawię się lalkami i olbrzymią piłką.
Bawię się, z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie”.

My rodzice i dziadkowie nie powinniśmy pozwolić, by ideolodzy gender głosili swoje teorie, wg których przed każdym dzieckiem są przynajmniej trzy możliwości:
- wybrać płeć zapisaną w metryce,
- dokonać zdecydowanego wyboru płci przeciwnej do metrykalnej
- zdecydować się na biseksualizm.

To nie koniec publikacji, przed którymi ostrzega tygodnik „Idziemy”. Za pieniądze pochodzące z unijnych organizacji WHO dla Europy oraz BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung), Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej powstała kolejna pozycja: „Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem”, która zawiera komplet materiałów do polskich szkół, które pomogą polskiemu społeczeństwu pozbyć się wszelkich patologii i fobii związanych z płcią.
Propozycje wychowawcze w przedstawionych publikacjach to dla ludzi wierzących są nie do przyjęcia, to zwykła demoralizacja i to już od przedszkola. Nie przyglądajmy się temu biernie. Dobrze, że w sejmie mamy jeszcze trochę ludzi o zdrowych poglądach. Zastanawiajmy się, kogo wybieramy i uświadamiajmy, szczególnie młodych niedoświadczonych ludzi, że w sejmie muszą być prawdziwi nasi reprezentanci i nie można głosować, na ludzi typu Biedroń, czy Grodzka dla jaj, a tak się w poprzednich wyborach zdarzało. Nie po to dajemy posłom władzę, by niszczyli nasze rodziny i demoralizowali dzieci. Nie mogą reprezentować nas ludzie gotowi na rozkaz unijnych urzędników sprzedać, nasze najświętsze ludzkie wartości i pojęcia: miłości, małżeństwa, rodziny, ojcostwa, macierzyństwa.
TERZYMAJMY RĘKĘ NA PULSIE, BY NIE OBUDZIĆ SIĘ Z NIĄ W … GENDEROWSKIM NOCNIKU.

Źródło http://www.idziemy.com.pl/spoleczenstwo/inwazja-na-szkoly/
http://niezalezna.pl/43999-pawlowicz-wygrala-z-grodzka

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Ideologie totalitarne - komunistyczna i  faszystowska uległy transformacji. Aktualnie  totalitaryzm przybrał formę  "rewolucji genderowej". Nie udało się zniewolić człowieka  komunistom i faszystom. To zadanie przejęli teraz ateistyczni liberałowie, którzy chcą osiągnąć ten cel przy pomocy rewolucji genderowej. Ta rewolucja jest groźniejsza od poprzednich systemów niszczenia człowieczeństwa, bo uderza w  człowieka poprzez niszczenie naturalnej rodziny. Seksualność to strefa, która zawsze była zagrożona przez różne patologie. Wszelkie  manipulacje w tym obszarze w wieku dziecięcym i młodzieżowym są bardzo ryzykowne dla normalnego rozwoju osobowości w późniejszym okresie życia. W jakim celu niszczy się normalność w społeczeństwie? Kto zniszczy rodzinę i  rozreguluje naturalny system osobowości człowieka będzie mógł podporządkować sobie całe społeczeństwa. 'Globalizm" (globaliści) nie potrzebuje Narodów tylko masy robotów i konsumentów. Bankierzy świata chcą o wszystkim decydować. Walka z rewolucją genderową - to walka o niepodległość...

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

RAK

#372110

Niestety duża część społeczeństw przyjmuje hedonistyczny sposów życia. Nie widzą niebezpieczeństw, nie czują zniewolenia, chcą się bawić - choćby na Tytaniku

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

GosiaNowa

#372142

ojciec 2, a matka tylko raz!
Ani razu nie użyto pojęcia „małżeństwo”, „małżeński”.
------------------------------------------------------
Od dłuższego już czasu zwracam uwagę używającym zwrotu RODZIC na powielanie pewnej ideologicznej frazy. Niestety, jest to częsty przypadek już od przedszkola (szkoły), gdzie owo RODZIC zadomowiło się na dobre. Rodzic - nie matka, nie ojciec, ale właśnie bezpłciowy RODZIC. Niby nic, ale pomału zaczyna funkcjonować genderowe wychowywanie społeczeństwa. Wrócę jeszcze na moment do pomysłu tego Grodzkiego. Jakie rozwiązanie zaproponowałoby państwo polskie, gdyby w czasie powiedzmy zagrożenia działaniami wojennymi, postanowiło zmobilizować męską część do wojska, ci zaś odpowiedzieliby, że oni czują się dziewczynkami czy kobietami? Czy takiego Grodzkiego i "jemu podobne" nie można powołać pod broń bo oni myślą inaczej?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#372144

U nas jeszcze nie zabrania się mowić mama, tata, ale są juz takie kraje, w których używa się tylko słowa rodzic. Proponuję zabronić niemowlętom wypowiadać słowa "mama", a jak zacznie mówic od tego słowa - ukarać rodziców. :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

GosiaNowa

#372190

Ci od gender gubia sie nieco w jednym punkcie i warto o tym pamietac na wypadek dyskusji z nimi.
Z jednej strony, mianowicie, glosza iz o plci decyduje w istocie srodowisko. Chlopcy nie dlatego bawia sie samochodzikami i zolnierzykami, ze sa chlopcami, ale dlatego, ze rodzice, przedszkole itd. daje im takie akurat zabawki, bo oni sa chlopcami.
To samo z dziewczynkami i lalkami.
Jesli bedziemy kupowac chlopcom lalki, to beda sie nimi bawic i mozna zmienic w ten sposob stereotyp postrzegania wlasnej plci i roli w spoleczenstwie.

ALE...Kiedy dyskusja schodzi na homoseksualizm, to wtedy glownym argumentem tych samych ludzi, jest to, ze homoseksualisci sie juz takimi rodza i nic na to nie moga poradzic:-)

Gdyby to wszystko bylo tak proste, jak umysly gender-naukowcow, to jedna z tych tez musi byc nieprawdziwa.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#372151

....a raczej wyuczona "kalka" :

Człowiek Pawłowa?
We współczesnym świecie i w odniesieniu do ludzi zamiast odruchu Pawłowa funkcjonuje ... Słynny Pies Pawłowa początkowo ślinił się przy podawaniu posiłku , jednak kiedy każdą kolejną miskę poprzedzał dzwonek – psiakowi szybko ślinka zaczynała cieknąć na sam, znany mu już świetnie, dźwięk. Niezależnie od tego, czy towarzyszyła mu pełna ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Engineers of souls", są bardzo cwani. Przygotowują naszą świadomość małymi kroczkami.
Najpierw rozwinęli tęczową szmatę. Zboczenia seksualne już nie są czymś wstydliwym i odrażającym.
Najmocniejsze ciosy idą w kierunku dzieci.
Jeszcze trochę a lewackie "trojki", będą wizytować przedszkola i sprawdzać czy dwulatki potrafią się masturbować.
Ideologia Gender rozwala naszą cywilizację, wprowadzając chaos w naszych rodzinach.
Chyba są ostatnie chwile, aby ten proces zastopować ?!!
Dlatego nie dajmy się zwieść tematami drugorzędnymi, jak
ubój rytualny, ks, Lemański, sukienki Pani Tusk, etc.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#372160

Bardzo dobra podpowiedź do rozmów z lemingami. Nie przyszło mi to do głowy kilka dni temu w czasie takiej rozmowy. Ale nic straconego, tym bardziej, że wtedy i tak nie dałam się znieść na tarczy.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#372194

Jeśli nie daloby się nic poradzić na choroby wrodzone, to m.in. ja już pewnie nie żyłabym. Chorych trzeba leczyć, a dziewczynki i chłopcy bardzo często bawią się razem lalkami, czy samochodami. Przykładem są moje wnuki i wnuczki, czy to znaczy że będą trasseksualistami? Jeśli pozwolimy na wyżej opisane "nauki" wszystko możliwe.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

GosiaNowa

#372206

... jednocześnie słuchałem w Radio Maryja audycji "Rozmowy niedokończone" pt. "Ideologia gender, jako śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji". Gościem i prelegentem był ks. dr hab. Dariusz Oko - teolog, filozof oraz wykładowca Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, także publicysta. Jest On znawcą przedmiotowego tematu.
 Wszystkie wątki, które poruszyłaś Sgosiu w swoim artykule, ów duchowny świetnie rozwinął, podając mnóstwo przykładów wprowadzania i negatywnych skutków tej ideologii w Polsce i na świecie. Warto zatem pobrać i w wolnej chwili odsłuchać tę audycję w trzech częściach. 3 pliki audio są do pobrania tutaj:

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/ideologia-gender-jako-smiertelne-zagrozenie-dla-naszej-cywilizacji-cz-i/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/ideologia-gender-jako-smiertelne-zagrozenie-dla-naszej-cywilizacji-cz-ii/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/ideologia-gender-jako-smiertelne-zagrozenie-dla-naszej-cywilizacji-cz-iii/

Pozdrawiam z 10,
                          
________________________ 
"Stan skrajnej niewiedzy czasem potrafi doprowadzić
do stanu skrajnego ogłupienia". (Satyr)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#372161

Świetny tekst. Trzeba o tym pisać i uświadamiać. Aż do znudzenia. Jak sobie raz pozwolimy na genderową głupotę i niemoralność, to potem już się tego "syfu" nie pozbędziemy.
Serdecznie pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#372173

Ciekawe linki i bardzo potrzebne, ale - tylko w wypadku osób wierzących, bo punktem odniesienia jest Bóg, prawdy wiary. Dobre dla słuchaczy Radia Maryja, ale nie do przekonywania osób niewierzących albo tzw. wierzących, ale niepraktykujących. Wtedy lepsze jest spotkanie z Gabriele Kuby w SDP:

http://www.youtube.com/watch?v=MylOkOnd9eI

a najlepiej - jej książka (którą zresztą na początku ww. spotkania prezentuje red. Krzysztof Skowroński):

http://multibook.pl/pl/p/Gabriele-Kuby-Globalna-rewolucja-seksualna.-Likwidacja-wolnosci-w-imie-wolnosci/2925

Trzeba kupować i przy różnych okazjach dawać w prezencie, zwłaszcza rodzicom małych dzieci, które mają pójść do szkoły, bo autorka pisze, co w takiej szkole (czy nawet przedszkolu) je czeka. Oczywiście sprawdza się to tylko w tym wypadku, gdy obdarowany nie boi się czytania tekstów dłuższych niż te w "Fakcie".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#372203

Dziękuję za linki.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

GosiaNowa

#372216

Stasiek

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

Stasiek

#372174

gość z drogi

pozdrowienia z 10  :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

gość z drogi

#372192

Dziwy się dzieją na świecie równe Sodomie
Czas izolować idiotów szukających życia w mamonie
Dziwne jest też bardzo zachowanie samego WHO
Które homoseksualizm uznaje za psychiczną chorobę ,zło
Społeczeństwo stało się zbyt ospałe dające prowadzić
Nie myśląc samodzielnie i lubiące wszystko kadzić
Jeśli się teraz nie zbudzą, piekło przeżyją
Opisane w Apokalipsie św. Jana jeśli dożyją
Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#372531

gość z drogi

TU i Teraz...

serd pozdrowienia :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

gość z drogi

#372793