Bezpieczeństwo Zdrowia: Likwidacja ZUS

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Likwidacja obciążenia Obywateli kosztami administracji państwowej, w tym ZUS i KRUS oraz systemu „organizacji pozarządowych”.

 

Podobnie, osądowi Czytelnika pozostawiam wpływ na bezpieczeństwo zdrowia Obywateli, fakt istnienia - dotowanych z budżetu - całej rzeszy Instytucji i Organizacji pozarządowych,(w roku 2010 „liczba organizacji pozarządowych w Polsce nie przekracza łącznie 80-85 tys. podmiotów), których zawodowych „działaczy”, zarabiający średnio od 2800 zł do 14300 zł miesięcznie, (10% z nich powyżej tej kwoty), państwo prawa utrzymuje z zagrabionych podatków, łamiąc przy tym konstytucyjną równość dostępu, bo przecież byle kogo w takich organizacjach „się nie zatrudnia”.
 
 
Konserwatyzm etyczny, sugerując pokrycie kosztów Władzy wykonawczej z tak zwanych królewszczyzn, wraz z odsunięciem wpływu Państwa na życie zbiorowe, wydatnie przyczynia się do likwidacji obciążenia Obywateli kosztami administracji państwowej, w tym biurokratycznych struktur ZUS i KRUS oraz systemu organizacji pozarządowych, podnosząc tym jednocześnie stopień bezpieczeństwa Ich życia i zdrowia, w sposób znaczny.
 
Następną barierą systemową, pomiędzy Obywatelem potrzebującym pomocy medycznej a Leczeniem, a więc zmniejszającą bezpieczeństwo zdrowia, jest zdaniem Myśli konserwatywnej, istnienie procederu, zwanego „listą leków refundowanych”, na której pojawiają się, lub znikają medykamenty według uznania odpowiedzialnych zań urzędników – matecznika działań korupcyjnych i źródła dochodu rozlicznych notabli państwowych, za nią odpowiedzialnych - oraz „ustawowych” ograniczeń w obrocie lekami, zmuszającymi Pacjenta do zakupu potrzebnych do leczenia medykamentów w koncesjonowanych miejscach sprzedaży, zwanych Aptekami i to zwykle po okazaniu recepty, od przedtem - a przymusowo - odwiedzonego Lekarza.
 
 
Konserwatyzm etyczny, sugerować będzie Posłom, wyłonionym na Sejm Walny – oprócz zlikwidowania wszelkiego typu państwowego systemu ubezpieczeniowego oraz instytucji typu NFZ - takie rozwiązania prawne, w dziedzinie dystrybucji lekami, aby zlikwidowany był wszelki Przymus i Koncesjonowanie w obrocie medykamentami, za wyjątkiem specyficznych substancji, niebezpiecznych dla zdrowia i życia, a wymagających stałej (stacjonarnej) opieki lekarskiej.
 
Przyczyny takiego stanowiska Myśli konserwatywnej, wypływają z troski o zapewnienie Obywatelom najwyższej jakości Opieki Medycznej, poprzez zlikwidowanie wszelkich, korupcjogennych barier pomiędzy Pacjentem a prawidłowym Leczeniem, wpływających w sposób negatywny na cenę, a zatem i jakość usług w tej dziedzinie.
 
Zdaniem Konserwatyzmu etycznego, pomiędzy Pacjentem a prawidłowym, czyli wysokiej jakości Leczeniem, nie mogą znajdować swojego źródła utrzymania ani Państwo, a zwłaszcza już elementy Władzy wykonawczej (ministrowie zdrowia wraz z całym, podległym im aparatem) ani dodatkowe, a systemowo uplasowane Osoby, lub ich zrzeszenia, gospodarujące według kryteriów finansowych ustalonych przez Władzę wykonawczą, przymusowo odebranymi składkami oraz na tej samej zasadzie reglamentujące dostęp i do leków, i fachowej Opieki Medycznej.
 
 
Podobnie, Myśl konserwatywna sugerując likwidację wielostopniowego pośrednictwa w obrocie lekami, pragnie w ten sposób wyraźnie zredukować ich koszty zakupu przez Pacjenta, lub specjalistyczne jednostki Opieki Medycznej.
 
Monopol Aptek w tej dziedzinie nie gwarantuje bezpieczeństwa Pacjenta, w kwestii otrzymania właściwego produktu, od czasu, gdy regulacje państwa prawa umożliwiły sprzedaż medykamentów Osobom nie posiadającym tytułu Magistra farmacji.
 
Prawidłowe funkcjonowanie dystrybucji farmaceutykami powinno polegać na ich swobodnym dostępie np. bezpośrednio w hurtowniach, lub w sklepach wielko-powierzchniowych, a nawet bezpośrednio u Producenta, dających możliwość uzyskania najniższych cen i gdzie funkcję ewentualnych Doradców, mogłyby spełniać Osoby bez wyższego wykształcenia farmaceutycznego.
 
 
Jedynie medykamenty o specjalnym zastosowaniu – w tym Używki, uznawane przez państwo prawa za narkotyki - powinny pozostać domeną Aptek, gdzie ich sprzedażą powinni zajmować się jedynie dyplomowani Farmaceuci z zaliczoną praktyką i okresowymi szkoleniami dotyczącymi nowości na rynku farmaceutycznym oraz zaznajomieni w stopniu fachowym z maksymalna dawką leków, lub Używek, które mogą jednorazowo sprzedać.
 
 
Podobnie, likwidacja przymusu posiadania recept (oprócz medykamentów o specjalnym zastosowaniu) pozwolić powinna na podniesienie jakości usług medycznych, np. Lekarza rodzinnego, o której trudno mówić w warunkach „ustawowej” liczby pacjentów, wynoszącej 2750 Osób, od których naliczany jest apriorycznie ustalony przez urzędników z NFZ tak zwany „ryczałt”.
 
Zmuszanie, dla przykładu, Pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami przewlekłymi, do każdorazowych „odwiedzin” u Lekarza, celem li tylko wypisania kolejnej porcji tych samych – co zawsze - lekarstw, Myśl konserwatywna traktuje nie tylko jako przejaw ograniczania Wolnej woli Osoby ludzkiej, w zakresie dysponowania Czasem, ale także jako bezsens organizacyjny, rodem z systemu totalitarnego.
 
W chorobach przewlekłych, a zwykle nieuleczalnych, zakres kontroli lekarskiej powinien wykraczać poza obligatoryjne wizyty „po receptę” u Lekarza rodzinnego, ale zostać ustalony przez odpowiednie gremia fachowe tak, aby uwzględnić Dobro godziwe Pacjenta, Jego ograniczenia ruchowe i czasowe, jak i Dobra (czas pracy, przeciążenie, honorarium, etc.) opiekującego się Nim, odpowiednio wykształconego specjalistycznie Lekarza.
 
Niezapomniany Marek Hłasko, pisał niegdyś o pewnym Krawcu, który przybył z Odessy, bodajże do Hajfy i popadł w rozterkę, gdyż – nagle i niespodziewanie - został zmuszony do zabiegania o Klientelę, co było zjawiskiem zupełnie nieznanym  w sowietach, gdzie miał „przypisanych” - do swojego zakładu, - kilka kwartałów ulic, która to sytuacja dokładnie odzwierciedla stosunki panujące w tej dziedzinie, a uregulowane nie poprzez myślenie organizacyjne i celowość, ale przez – kierujących się własna logiką - urzędników państwa prawa.
 
 
 
W tym przypadku, Konserwatyzm etyczny - na Sejmie Walnym - sugerować będzie takie regulacje w tej dziedzinie, aby Pacjenci z chorobami przewlekłymi, otrzymywali – dla przykładu – kartę chipową z zapisanym zestawem oraz dawkowaniem leków (nawet tych z kategorii specjalnej), umożliwiającą ich zakup nawet zdalnie (Internet, telefon, fax.), bez konieczności – uporczywych dla Pacjenta i obciążających Lekarza – wizyt, z jednoczesnym pominięciem Monopolu aptekarskiego na sprzedaż medykamentów.
 
Powyższe uwagi, dotyczące organizacji Opieki Medycznej, nie wyczerpują całości tego - skomplikowanego - tematu, pragnąc stanowić jedynie zaczyn szerszej i bardziej szczegółowej Dyskusji oraz poszukując jej Wspólnego mianownika, dla uzyskania szerszego Konsensusu w tej materii, wykraczającego ogromem zadań i kompleksowością, daleko poza możliwości jednego nurtu filozoficzno-politycznego.
 
Konsensus ten, będzie niezbędny do wypracowania – obok likwidacji instytucji ZUS/KRUS/NFZ oraz zniesienia przymusu ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych - metod zadośćuczynienia Zobowiązaniom wynikającym z Praw nabytych Osób, od których państwo prawa wymusiło składki, obiecując za to konkretne Świadczenia.
 
 
Konserwatyzm etyczny, w pełni respektuje powyższe Prawa, których zakres był wyraźnie określony w momencie przystąpienia Ubezpieczonego do systemu, a potwierdzony prawnie zainkasowaniem przez państwo prawa Jego pierwszej składki ubezpieczenia zdrowotno-emerytalnego i poszukiwać będzie, wspólnie z innymi Nurtami politycznymi, - uznającymi prawowitość tych Roszczeń, jako wspólnym Łącznikiem i mianownikiem do Dyskusji, - sposobu ich realizacji. (Dzierżawy nieruchomości, aukcje majątków Osób odpowiedzialnych, etc., etc., etc.).
 
 

 

Brak głosów

Komentarze

Likwidacja ZUS to wyrok śmierci na wielu pacjentów, których stać na leki i opiekę medyczną tylko dzięki redystrybucji zapewnianej przez powszechny system ubezpieczeń. Dla państwowego systemu ubezpieczeń nie ma alternatyw - czego dowodzi patologia w USA, gdzie osoby ubezpieczone nie otrzymują świadczeń gwarantowanych w ich polisach, ponieważ kwestionowanie uprawnień do świadczeń jest dochodowym biznesem dla hien, wielu obywateli USA (10-15%) nie stać w ogóle na ubezpieczenia zdrowotne.

Dodatkowo ZUS to system emerytalny, którego nie da się niczym zastąpić (emerytury kapitałowe to wielkie oszustwo). Cała ta propaganda Mikkego i syjonistów (link), rąbana ludziom do głów przez tego zawodowego dezinformatora na wszystkich możliwych blogowiskach (nowyekran, salon24, naszeblAgi i wielu innych) w "katolickim" i "konserwatywno-etycznym" papierku, to brednie.

Jeśli ktoś chce pojąć, o co tak na prawdę chodzi z ZUS, może poczytać tu: Problemy z systemem ubezpieczeń społecznych. Jeśli chodzi o problemy polskiej służby zdrowia, to ich przyczyny są omówione rzetelnie tu: http://www.trystero.pl/archives/12374

Jeśli ktoś chce się dowiedzieć kim jest pan Marek Stefan Szmidt i co robi, może kliknąć tu. A kto nie kliknie - sam sobie winien.

Vote up!
0
Vote down!
0
#324570

wszystko co napisałaś powyżej to czysta Prawda. Czuję się zdemaskowany!
Niech żyje narodowy-komunizm pod światłym przywództwem Rosji!!!
:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
duże buziaczki dla Pana Putina
brzydka starucho
http://marekstefanszmidt.nowyekran.pl/post/84328,cud-noworoczny-czyli-przezegnanie-sie-bezboznicy
:-)
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#324575

"Niech żyje narodowy-komunizm pod światłym przywództwem Rosji!!!"

Przeciez to bez znaczenia, pod czyim przywodctwem: Izraela, EU czy Rosji. Tam tez rzadzi zydokomuna. Oh, przepraszam: syjonisci, czyli zydzi-narodowcy, ktorzy uwazaja, ze swiat do nich nalezy i trzeba z niego zrobic jedna wielka komune.

ZUS mozna w pewnym stopniu zlikwidowac -  bardzo pomniejszyc jego armie urzednikow. Kazdy obywatel powinien byc automatycznie ubezpieczony przez panstwo z podatkow sciaganych od obywateli. Prawo do swiadczen lekarskich powinien zapewniac fakt posiadania obywatelstwa a nie placenie skladek, ktore sa niczym innym jak dodatkowym podatkiem.

Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Vote up!
0
Vote down!
0

Lotna

 

#324603

"Niech żyje narodowy-komunizm pod światłym przywództwem Rosji!!!" to hasło Pani p.e.1984, która jest zabanowana na niepoprawni.pl i używa teraz kolejnego Nicka z pełnego fantazji języka yidisch :-)

ZUS należy zlikwidować i powołać ubezpieczenia dobrowolne - taka jest opinia Konserwatyzmu, z którą nie musi się Pani zgadzać.

pozdrawiam serdecznie
MStS
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#324606

"ZUS należy zlikwidować i powołać ubezpieczenia dobrowolne - taka jest opinia Konserwatyzmu, z którą nie musi się Pani zgadzać."

To swietnie, ale mam nastepujace pytanie: Jak maja sie leczyc ci, ktorych nie stac na dobrowolne ubezpieczenia?

Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Vote up!
0
Vote down!
0

Lotna

 

#324620

problem jest szerszy, ale spróbuje w skrócie:
zlikwidować podatki na władzę wykonawczą i ZUS - dziś to około 80%, tak więc problem "nie stać" zostaje rozwiązany.
Dodatkowo, państwo posiada masę spółek, lasów, kopalń, rafinerii, etc. Jeżeli pogonić z nich pasożytów, to dochód - wiele miliardów złotych - można będzie przeznaczyć na Medicare, szkolnictwo, etc.
To bardzo proste rozwiązania, ale trzeba popędzić "system przywiślański"
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#324624

Państwo nie stać na emerytury po 4ooopln!!!
KROK do przodu to zmiana systemowa, gdzie każdy jest przedsiebiorcą i płaci składki-czyli podatek od pracy-bez górnej granicy ograniczającej 111 380 pln/rok. Wpierw zarobek na przeżycie, a poźniej porozmawiajmy o podatkach, składkach!!!

JANzOKOPU

Walka sie rozpoczeła. Walka o wolność i pieniądze.
Pierwszy i najtrudniejszy etap to - Piramida Finansowa zwana "ZUS"-następny w kolei to system kopertowo-kolejkowy
http://www.facebook.com/pages/Piramida-Finansowa-zwana-Zus-Etap-I/59263897

Vote up!
0
Vote down!
0

JANzOKOPU

Walka sie rozpoczeła. Walka o wolność, szacunek i pieniądze.
Pierwszy i najtrudniejszy etap to - Piramida Finansowa zwana "ZUS"-następny w kolei to system kopertowo-kolejkowy
http://www.facebook.com/pages/Piramida-Finansowa-zwana-Zus-Etap-

#324864

zdaniem Myśli konserwatywnej: jeżeli państwa nie stać na emerytury, to należy je rozwiązać. Naturalnie: państwo, a nie emerytury
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#324888