Podstawy Etyki: Osoba Ludzka

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Zaprzeczenie Kolektywizmu: Człowiek to istnienie i Istota, stanowiące podwalinę dla określania Człowieka jako Osoby ludzkiej… 

 

Obserwowane przez Myśl konserwatywną przesilenie polityczne, spowodowane niewydolnością „systemu przywiślańskiego”, objawia się od momentu wygłoszenia sakramentalnych słów: „teraz czas na endecję”, wysypem inicjatyw określających same siebie jako „narodowe”, a posiadających nie tylko „korzenie”, ale także cele -  zwłaszcza gospodarcze - pokrywające się ideologiczne z radykalnymi odmianami socjalizmu. 
 
Podstawą tych ruchów jest uznanie Narodu jako jednorodnej i bezwolnej masy, traktowanej kolektywnie i przedmiotowo – dosłownie: an mass - „zalecając” różnorodne, najczęściej restrykcyjne metody Nimzarządzania, z wieszaniem włącznie (Czytelnik wybaczy, że nie podam linku do tak żałosnych propagitek).
 
Oprócz wyraźnej skłonności do narodowego-komunizmu/socjalizmu, niektórzy ideolodzy, omawianych w skrócie ruchów, objawiają publicznie swą organiczną wręcz nienawiść do Katolicyzmu i Ojca Świętego Jana Pawła II, którego traktują jako „podstępnego Żyda”, przy jednoczesnym okazywaniu "zrozumienia" dla doktryny hitlerowskiej. (Patrz http://naszeblogi.pl/34906-ruch-narodowy-w-lapskach-chamow-z-natolina oraz http://naszeblogi.pl/34947-czy-ruchy-narodowe-oblaza-czerwone-pajaki).
 
 
Znamiennym zjawiskiem jest także to, że ideolodzy tych ruchów sami siebie mianują przywódcami oraz przyszłymi nadzorcami, tak potraktowanego Narodu, już dziś kreując się na Jego awangardę narodową.
 
Dodatkowo, sprzeciw Konserwatyzmu etycznego wzbudza wyraźna sympatia niektórych, „narodowych” propagandzistów dla „zacieśniania stosunków” z Rosją, polegających na jednostronnym podporządkowaniu się interesom rosyjskim. (Patrz http://naszeblogi.pl/35184-ad-imperium-w-krotkich-spodenkach-jana-engelgarda)
 
Aby przeciwstawić się anty-cywilizacyjnemu, czyli przedmiotowemu traktowaniu Narodu Polskiego, przedstawiam poniżej cykl przemyśleń Myśli konserwatywnej, dotyczących podmiotowej roli Osoby ludzkiej w zrzeszeniach, tworzących Organizm narodowy, stanowiąc zaprzeczenie narzucanych  ostatnio w imię wyimaginowanego „dobra Narodu”, koncepcji kolektywistycznych.
 
Etyka Cywilizacji Łacińskiej, czyli współczesna Katolicka Nauka Społeczna, odrzuca kolektywizm, uznając Naród jako zrzeszenie indywidualnych Osób ludzkich, posiadających nie tylko Prawo do poszanowania Ich wolnej Woli, ale – i przede wszystkim – podmiotowego traktowania, jako Dzieła Stwórcy.
 
Życzę miłej i owocnej lektury :-)
 
MStS
* * *
 
    Osoba Ludzka
 
Rodowód tego pojęcia unaocznia, czym jest i z jakich źródeł wypływa Cywilizacja Łacińska, uformowana przez kulturę i Myśl filozoficzną starożytnej Grecji, prawodawstwo Rzymu oraz etykę Starego i Nowego Testamentu, będąca – we wszystkich swoich wymiarach - podstawą Myśli konserwatywnej.
 
 
Pierwszą definicję Człowieka, jako sumy Duszy i ciała posługującej się intelektem, ułożył Arystoteles ze Stagiry, wychowawca Aleksandra Wielkiego (zwycięskiego króla Macedonii),  jeden z trzech, obok Sokratesa i Platona, wielkich filozofów greckich, twórca nauki o myśleniu: Logiki - usuniętej z systemu nauczania państwa prawa, jako kształtującej umysłowość niezgodną ze światopoglądem materialistycznym, usiłującym – jak to widać wokół – zastąpić przyrodzoną Aktem Stworzenia ludzką Duszę, sztuczną imitacją przesiąkniętą „wartościami humanistycznymi” i „prawami człowieka”; Rozum przytępić pożądaniem dóbr i uciech doczesnych, a Intelekt instynktem wyłapywania „okazji lepszego” życia.
 
 
Celem powyższych zabiegów, jest wychowanie nowej generacji, zniewolonej konsumpcjonizmem i anty-cywilizacyjnymi wzorcami moralnymi, płynącymi z mediów drukowanych, radia i plazmy.
 
Arystotelesowska teoria aktu i możności, definiuje Duszę ludzką jako Akt, będący podstawową i niezbędną zasadą Powstania, uzupełniając ją - kształtującą pełnego Człowieka - możnością, będącą jego ciałem.
 
 
Dusza i ciało to - według Arystotelesa - Jedność tworząca Człowieka i wyróżniająca Go spośród innych Stworzeń żyjących, a każda część składowa tej Jedności odpowiada za coś innego: Dusza wyznacza charakter i specyfikę ciała, odpowiadającego z kolei - poprzez poznanie zmysłowe - za dostarczanie informacji o otaczającym świecie fizycznym, wpływające na sferę intelektualną, tak właśnie stworzonego Człowieka.
 
Na marginesie dodam, iż ani w filozofii Arystotelesa, ani pozostałych pogańskich myślicieli Grecji starożytnej, nie występuje możliwość wyewoluowania Człowieka, pojmowanego jako sumę Duszy i ciała, lub Duszy od ciała oderwanej i wędrującej (platońska, oparta na przed-helleńskim orfizmie metempsychoza) z czegokolwiek, jakkolwiek i kiedykolwiek.
 
 
Myśl grecka została nie tylko przejęta ale i rozwinięta w starożytnym Rzymie, a rozważania Arystotelesa zostały podjęte przez takich myślicieli jak: Seneka i Cyceron, a później przez – żyjącego na przełomie V-VI wieku - hebdomadę Boecjusza, który korzystając z zachowanego jeszcze w jego czasach dorobku Pitagorasa, Platona i Arystotelesa, wzniósł fundamenty pod kulturę chrześcijańską.
 
Anicius Manlius Severinus Boethius jako pierwszy zaproponował, aby w piśmiennictwie łacińskim, używać odnośnie Człowieka terminu persona, jako odpowiednik greckiego, pochodzącego z filozofii stoickiej hypostasis, określającego indywidualny, samoistny Byt natury rozumnej (individua substantia rationlis naturae).
 
 
Myśl Boecjusza, będąca wynikiem wielowiekowych rozważań filozoficznych nad istotą człowieczeństwa, sięga także do dorobku żyjącego w IV wieku św. Grzegorza z Nazjanzu, pierwszego patriarchy Konstantynopola, używającego pojęć hypostasis i  persona naprzemiennie.
 
Ciekawostką historyczną, wartą przytoczenia jest fakt, że św. Grzegorz tak był zaprzątnięty filozofią i poezją, iż dobrowolnie, wkrótce po otrzymaniu godności zrzekł się jej, całkowicie oddając się pracy pisarskiej i kontemplacjom - co w nowoczesnych czasach parcia na karierę jest zjawiskiem dość niespotykanym, a moralnie nadwyraz wskazanym.
 
 
Tak więc, Osoba – persona - to według Boecjusza: jednostkowa substancja natury rozumnej, co oznacza, że na Osobę składa się istnienie i rozumność, zaś Człowiek to istnienie i Istota, stanowiąc podwalinę dla określania Człowieka jako Osoby ludzkiej.
 
Cywilizacja Łacińska, a za nią Myśl konserwatywna, uznała i przejęła ten dorobek Boecjusza, odnosząc się do Człowieka jako Osoby ludzkiej, nazywanej w skrócie: Osobą.
 
 
Warto w tym miejscu dodać, iż zdefiniowane po łacinie, jako określenie Osoby, greckie hypostasis posłużyło Boecjuszowi do dalszych rozważań teologicznych, np. w traktacie  Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi, które nie stanowią jednak tematu poniższych rozważań.
 
Myśl o podmiotowości Osoby ludzkiej, posiadającej Prawa, o których napiszę w kolejnych szkicach, stanowiąca zaprzeczenie unifikacji i jednorodności Narodu, jest tak wstrętna, produkującym się "narodowo" na nE moczarowskim, WSIowym trepom, - pokroju zabanowanej p.e.1984 występującej jako "demaskator1" (powinno być "delatorka"), że spowoduje kolejną lawinę wy-bluzgów i epitetów tej narodowej-komunistki, na które oczekuję z konserwatywnym, pewnym etycznego zwycięstwa uśmiechem :-)
 

 

Brak głosów

Komentarze

prof Rycho:Wartosciowe treści , godne propagowania...
Według Boecjusza: PERSONA oznacza, że na Osobę składa się istnienie i rozumność, zaś Człowiek to istnienie i Istota,Rozum zatem mówi,że...
W każdym bowiem niepowodzeniu -najgorszą stroną nieszczęścia jest myśl, że było się kiedyś szczęśliwym! Co dedykuje tu Piszącym,bowiem czas zwielokratnia odczucie byłego szczescia, co powoduje,że Istnienie obecne /natychmiast odczuwane/ jest mniej szczesliwe...Pisząc zatem o byłych GLORIACH trzeba je i dziś dostrzęgac!
Pozdrawiam Pana i namawiam dalej,bowiem patriotyzm i checi tu są nawet wielkie, lecz trafne IDEE i Mądrości- nie za dużo.

Vote up!
0
Vote down!
0

prof Rycho

#325206

opublikuje cały cykl, zapewne nudny, jak to gadanie dziadków Konserwatystów
:-)
dziękuję za miła ocenę
i pozdrawiam serdecznie
MStS
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#325209

Panie Szmidt, ciekawi mnie niezmiernie, jaka etyka pozwala panu na pisanie kłamstw i oszczerstw - i mienienie się jednocześnie "konserwatystą etycznym"? Talmudyczna? Pana bezczelne kłamstwa były już panu wykazane: http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/12/18/katoliccy-budowniczy-judeopolonii-czyli-antypolska-dzialalnosc-agenturalna-oraz-zdemaskowanie-operacji-planowego-zatruwania-studni/#Marek_Stefan_Szmidt_klamca_i_oszczerca
Ostatnio pana metody manipulacji zostały zdemaskowanie na Nowym Ekranie ( http://mediologia.pl.nowyekran.pl/post/86330,jesli-jestem-endekiem-musze-byc-antysemita#comment_753401 )- jedyne, co pan potrafił zrobić - to popędzić z płaczem do administracji, która cenzurą ma chronić pana przed zdemaskowaniem. Na Nowym Ekranie poznało się na panu więcej osób, tylko myślą, że pan jest "krzyżakiem". A na mój gust - za dużo w pana postępowaniu talmudycznej etyki i hucpy. Z resztą pan nawet swojej przynależności etnicznej nie ukrywa: http://img593.imageshack.us/img593/7968/szmidtdetkozydsyjonista.png i tu: http://mediologia.pl.nowyekran.pl/post/86330,jesli-jestem-endekiem-musze-byc-antysemita#comment_751314
Inne pana wyczyny jako kłamcy i oszczercy zdemaskowano tu: http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/12/28/naszeblogi-pl-czy-naszeblagi-pl-czyli-jak-administracja-tego-serwisu-chroni-oszczercow-przed-zdemaskowaniem-i-knebluje-demaskujacych-oszczerstwa/#Marek_Stefan_Szmidt_klamca_i_oszczerca

Oczernianie innych z pełną świadomością, że się łże jak pies to plugawa robota, ale obok oszczerstw zajmuje się pan zakłamywaniem historii - wmawianiem Polakom, że Żydzi dopiero od 17.IX.1939 zaczęli szkodzić narodowi polskiemu. Wykazano panu miażdżąco, że pan kłamie: http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/12/09/polsko-zydowskie-braterstwo-broni/
Oczywiście nie dla zabawy pan zakłamuje polską historię, tylko w imię interesów narodu żydowskiego. Taki to z pana "Niemiec" czy "krzyżak".

Wmawia pan Polakom, że stalinowscy oprawcy z UB nie byli Żydami (mimo, że to fakt szeroko znany i zbadany): http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/12/28/naszeblogi-pl-czy-naszeblagi-pl-czyli-jak-administracja-tego-serwisu-chroni-oszczercow-przed-zdemaskowaniem-i-knebluje-demaskujacych-oszczerstwa/#Marek_Stefan_Szmidt_klamie_o_zydoUBecji

Wmawia pan Polakom, że polskie narodowe "My" to:

Marek Stefan Szmidt:
Określenie “My” jako “wszyscy Polacy” przywlekła do Polski bolszewia, którą zwalczam od lat przeszło 30-tu, a zwłaszcza już “Polakami” mieniły się najgorsze komuchy, takie jak Berman, Różański, Światło, etc., sama hołota, zaprzańcy i sługusy okupanta.Tak więc, będąc Tradycjonalistą, wszelkie “My” a zwłaszcza już Narodowe, traktuję jako przejaw bolszewickiej naleciałości na kulturę Polską.

http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/12/28/naszeblogi-pl-czy-naszeblagi-pl-czyli-jak-administracja-tego-serwisu-chroni-oszczercow-przed-zdemaskowaniem-i-knebluje-demaskujacych-oszczerstwa/#Szmidt_przeciw_narodowemu_My

I pan, z takim dorobkiem ewidentnych ŁGARSTW, podłości, oszczerstw i antypolskich działań śmie pisać o "etyce"?

A przecież to nie koniec. Pisze pan powyżej brednie:

Oprócz wyraźnej skłonności do narodowego-komunizmu/socjalizmu, niektórzy ideolodzy, omawianych w skrócie ruchów, objawiają publicznie swą organiczną wręcz nienawiść do Katolicyzmu i Ojca Świętego Jana Pawła II, którego traktują jako „podstępnego Żyda”, przy jednoczesnym okazywaniu "zrozumienia" dla doktryny hitlerowskiej.

Na poparcie "zrozumienia" dla "doktryny hitlerowskiej" przytacza pan cytat z dyskusji p.e.1984 na prawica.net (dyskusji, której skasowanie pan wymusił na administracji prawica.net szantażem - bo wynik dyskusji był dla pana miażdżący, zwyczajnie się pan ośmieszył - za każdym razem, kiedy pana łajdactwa są demaskowane żąda pan od administratorów usuwania demaskatorskich tekstów, tak, jak zażądał pan usunięcia dwóch tekstów p.e.1984 z Nowego Ekranu - p.e.1984 nie zażądał usunięcia ani jednego pana tekstu ( http://mediologia.pl.nowyekran.pl/post/86330,jesli-jestem-endekiem-musze-byc-antysemita#comment_751207 ). Wracając do "zrozumienia" dla "doktryny hitlerowskiej" - atakuje pan p.e.1984 (współredaktora PMN) posługując się tym cytatem ( http://aleksanderpinski.nowyekran.pl/post/86426,bedzie-jedna-partia-narodowa-w-polsce#comment_752523 ):

Cóż jest takiego kompromitującego w "socjalizmie narodowym", poza tym, że tak ochrzczono hitlerowski totalitaryzm? I czym Pana zdaniem jest w ogóle "narodowy socjalizm"? Czytelnik ma w głowie asocjację - "nazizm" "Hitler" "narodowy socjalizm". Problem w tym, że to wygodne zestawienie propagandowe, tyle że we współczesnej debacie nad optymalnym narodowym systemem społeczno-ekonomicznym służące wyłącznie nieuczciwemu manipulowaniu dyskusją.

Z co tu jest stwierdzone? To, że przy użyciu hitlerowskiego totalitaryzmu (który narodowym socjalizmem nie był - był zwykłą totalitarną dyktaturą wspieraną przez wielkich kapitalistów niemieckich - m. in. Kruppa, IG Farben, BMW, Porsche) nieuczciwie się usiłuje kompromitować, nieodzowną dla prawidłowego ukształtowania społeczeństwa w zgodzie z ideą narodową, wrażliwość społeczną i troskę o zagwarantowanie zaspokojenia potrzeb każdego obywatela. Ładnie panu wyjaśniono problem na Nowym Ekranie: http://aleksanderpinski.nowyekran.pl/post/86426,bedzie-jedna-partia-narodowa-w-polsce#comment_752573

No i oczywiście warto przeczytać wstępniak tutaj: http://myslnarodowa.wordpress.com/

O bredniach na temat "ataków na religię i "ojca świętego"" już panu odpisano tu: http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/12/28/naszeblogi-pl-czy-naszeblagi-pl-czyli-jak-administracja-tego-serwisu-chroni-oszczercow-przed-zdemaskowaniem-i-knebluje-demaskujacych-oszczerstwa/

Mam nadzieję, że to wystarczy, aby pana pozbawić wiarygodności w oczach czytelników niepoprawni.pl
A w drodze są już nowe teksty demaskujące pana antypolską działalność i metody socjotechniczne, które pan stosuje siejąc oszczerstwa na każdym możliwym blogowisku są w drodze - i żebrząc u każdej administracji o zbanowanie każdego, kto go demaskuje - lub minimum o usunięcie tekstów, które pokazują, kim pan Marek Stefan Szmidt jest.

Liczę, że osoby oszukane przez Marka Stefana Szmidta ostrzegą innych!

Vote up!
0
Vote down!
0
#325230

Kochanie, poznać Cie po jazgotliwym gdakaniu

buziaczki od IDF

 Oszustkom Stop! Nowego Grunwaldu nie będzie!

 

Polecam twój portrecik :-)

PS. Ciekawy jestem czy wolno Ci napisać choć jedno brzydkie słowo o masonerii? Chyba niebardzo :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

__________________________________________ Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#325233

Szanowny panie Szmidt, pana maniera nazywania wszystkich p.e.1984 mi zwisa i powiewa. Masoni to wraża swołocz i pachołki Żydów - a w dużej mierze Żydzi. Na dole - nieco głupich snobów, którzy myślą, że załapali się do elity. A pan jest masonem, tylko na snoba mi pan nie wygląda.

A poszlaka, wskazująca na pana masoństwo (nie wykluczający rzecz jasna żydostwa) wciąż wisi w repozytorium google, po tym, jak zażądał pan na prawica.net usunięcia tekstu:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w-WnWLQa5goJ:http://prawica.net/32176%3Fdestination%3Dnode%252F32176%26f0ec_name%3Dc2%2Bmasoneria+powstanie+listopadowe+Szmidt+site:prawica.net&sclient=psy-ab&hl=pl&tbo=d&site=&ct=clnk

Vote up!
0
Vote down!
0
#325236

rozumiem, że w tym wieku nawet starej babie "zwisa" - radzę więc wizytę u urologa, albo wycięcie gnijącej - jak widać powyżej - komuszej macicy........

napisz coś w Swoim stylu - o masonerii francuskiej :-)

to dostaniesz buziaczka i będziesz tak uroczo wyglądać :-)

 

 

___________________________________________ Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#325238

I oczywiście rypanie po łbach obrazkami - jak na kursach HASBARY czy tam innego MOSSADOWSKIEGO gówna uczyli.

Tak w ogóle, przypominając o pana tekście o masonerii ( http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w-WnWLQa5goJ:http://prawica.net/32176%3Fdestination%3Dnode%252F32176%26f0ec_name%3Dc2%2Bmasoneria+powstanie+listopadowe+Szmidt+site:prawica.net&sclient=psy-ab&hl=pl&tbo=d&site=&ct=clnk ), zapomniałem dodać, że wiele wskazuje, że nie tylko Żydem pan może być: , ale i masonem.

Mam nawet lożę, która ładnie łączy wszystkie te obserwacje w jedno: B'nai B'rith ( http://www.iluminaci.pl/bnai-brith/komorowski-synowie-przymierza-bnai-brith-w-polsce )

Logo pewnie panu dobrze znajome:

Jak pan widzi każdy potrafi rypać obrazki w tekście panie Szmidt, czy jak tam pana swojaki wołają:

Vote up!
0
Vote down!
0
#325245

Po takim, udokumentowanym w końcu wpisie, jak ten: ,,Szmidt- bezczelny kłamca i oszczerca o etyce -chyba talmudycznej,, -
demaskator1, 23 stycznia, 2013 - 16:45,
każdy, kto ma w sobie choć odrobinę ludzkiej godności (w szczególności konserwatysta) powinien już na zawsze zamilknąć.
A fe !!!

Vote up!
0
Vote down!
0
#325256

po takim zdemaskowaniu, milczę podstępnie i anty-narodowo (bo lepiej tej wariatce nie odpowiadać :-)
pozdrawiam serdecznie
MStS

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#325268

Nie kupuję tej odpowiedzi:
1. Obyśmy wszyscy byli takimi wariatkami.
2. Na krytykę w mediach należy odpowiadać.
3. A Pana dodatkowo kompromituje mizogynizm (to taka męska forma feminizmu).
Jak to godzić z konserwatyzmem, monarchizmem i katolicyzmem ?.
Polacy kobiety szanują, więc skąd pretensje do swojej ,,pronarodowości,, ?.
4. Zaś to zdjęcie w czewonej bieliźnie to Pan sobie zrobił sam, pewnie po to, żeby na zasadzie odruchu Pawłowa wykształcać u sobie antykomunizm.
Zresztą to zdjęcie z jakiegoś archiwum, bo dziś uczciwe jest dopiero antylewactwo - obnażanie lewactwa, bezkompromisowa obrona prawości, moralności i godności ludzkiej.

Vote up!
0
Vote down!
0
#325350

Ojej, a tekst główny to Pnienka czytała, chyba nie bardzo, co? :-)
duże buziaczki
:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#325354

 Bardzo proszę nie lekceważyć pani miarki i udzielić SENSOWNEJ odpowiedzi, a nie chować się za jakieś emotikony. No, chyba, że Pana nie stać na to... Nie pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#325358

to jest miejsce na dyskusję o tekście głównym. Pan i Panienka, nie odnoszą się do tekstu głównego, tylko do wściekłych wypocin trola, podszywającego się pod mężczyznę, Polaka i Narodowca.
Pańskie "wezwanie" do udzielania SENSOWNEJ odpowiedzi na zaczepki troli, są co najmniej zadziwiające, jeżeli nie agenturalne :-)
Mogę udzielić Panu i wszelkim oponentom i delatorom wszelkich odpowiedzi prosto w oczy.
Odważy się Pan na takie spotkanie?
:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Panie odważniaczku anonimowy....
:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#325362

Owszem, tekst główny czytałem. Tylko tam nie ma co komentować, no chyba że sam sens takiej publikacji, gdy dostępne są na ten temat liczne opracowania z dostępem do źródeł.
Dziwi też temat, przez faszystowski system traktowany jako ze wszechmiar poprawnopolityczny.

Sens dla Niepoprawnych, to ma raczej obserwacja, że cała ta dzisiejsza etyka, to tylko pogaduszki filozofów zamierzające nas ludzi przekonać:
że moralność to można ,,wyprowadzać,, z organizacji życia pszczółek, czy pingwinków, czy z historii stosowania praw;
że życie religijne to tylko zwyczaje;
że ludzkie wartości wyższego rzędu,
że obyczajność,
że ludzka godność, że sumienie, że wstyd, że uczucia
że duch ludzki, że Bóg...
to jakieś rzeczy, które trzeba pomijać jak się nie da ich wtłoczyć w racjonalny (a więc materialny, cielesny, bezduszny) sposób patrzenia na rzeczywistość;
że człowieczeństwo wreszcie da się zupełnie zniszczyć (oczywiście dla naszego dobra), a w to mniejsce da się wpoić ludziom ,,zasady humanizmu,, pod które lewackim praczom mózgów daje się już podstawiać dowolne brednie poprawnopolityczności, choćby o
- ,,prawach,, homoseksualistów do adopcji dzieci,
- o prawach dzieci do nieposłuszeństwa rodzicom,
- o wyższości wychowania przez państwo przed wychowaniem rodzicielskim;
- o naganności rodzicielskiego klapsa;
- o ,,prawach,, przestępców przed wyegzekwowaniem praw pokrzywdzonych, czy
- o ,,prawach,, zwierząt stawianych przed dobrem ludzi itd, itd, itd.,
jak się któremu z faszystów ,,na topie,, uwidzi.

I to by było na tyle, tak na rozchodne !!!

Vote up!
0
Vote down!
0
#325385

jeżeli wolno dopytać, to jest wyznania rzymsko-katolickiego?
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#325435

Mierzi mnie pański wirtualizm wyrażający się dążeniem do uzyskiwania zamierzonych efektów za wszelką cenę. Wirtualizm wyrażający się prowadzeniem ,,dyskusji,, ,,w powietrzu,, , nawet bez elementarnego szacunku do drugiej strony dyskursu.
Wirtualizm wyrażający sie porzucaniem ,,niewygodnych,, wątków, nawet ,,pluć w twarz,, , by dalej szukać punktów okazywania swojej wyższości.
To to samo, co prowadzenie pojedynków wyłącznie ze słabszymi, czy na gruncie, na którym oni są słabsi, bez elementarnej sprawiedliwości, bez uznania się pokonanym, słabszym, czy winnym tam, gdzie to rzeczywiście jest.
To prowadzenie ,,dyskusji,, na zasadzie: ,,a wy murzynów bijecie,, , na zasadzie podwójnych standardów, na zasadzie ,,praw wojennych,, , praw fałszywego pokoju, praw talmudycznych.

Trwanie w chęci dyskusji musi być musi być nakierowane na dialog, czyli na tworzenie wspólnoty dyskutantów zmierzającej do ustalenia wspólnego stanowiska, do określenia dobra wspólnego.
Tego zaś nie da się osiągnąć bez trwania w pojednaniu.
Każda próba kontynuowania dyskusji bez uzyskania pojednania, to tylko jałowa ucieczka od rzeczywistości, od realizmu życia.
Nie widzę u Pana woli szukania pojednania...

Życie łatwo staje się ,,pofilozofowaniem sobie,, , utratą kontaktu z rzeczywistością, gdy zatraci swoją ,,świadomość historyczną,, , gdy nie opiera się o ,,zamykanie drzwi do przeszłości już przeżytej,, , zamykanie po to, by już do niej nie wracać, a jedynie czerpać z niej naukę;
zamykanie w pojednaniu, by dopiero później otwierać drzwi do przyszłości.
Pan się miota, chce zmieniać przeszłość, a wciąż trwa w iluzji.

Tu chodzi też o cenę trwania w nurcie życia, gubioną przez koncentrację na założonym szczególe, bez brania pod uwagę jego miejsca w rzeczywistości dobra i zła, w prawdzie przede wszystkim. Chodzi o fundamenty, a tych Panu nie da etyka.

Żeby mówić o etyce, najpierw samemu trzeba być człowiekiem prawym. Bez prawości istnieje tylko dzicz i zbrodnia.
Tak ! Lewactwo to dzicz i zbrodnia !
Bez prawości nie istnieje żadne zgodne współistnienie, nie istnieje żadna etyka.
,,Nie ma żadnej moralności, dopóki lis ma choćby jeden ząb,,.

Mierzi mnie pańskie unikanie dyskusji merytorycznych. Grecki prawodawca Solon takich nazywał przestępcami.
A ja się z nim zgadzam, bo uważam, iż atak personalny to nie tylko dyskwalifikacja dyskutanta, ale i osoby ludzkiej, która w ten sposób ucieka od prawdy, czyli oddaje się w ręce ojca kłamstwa, szatana,
osoby, która wyzbywa się w ten sposób swojej ludzkiej godności, dla człowieka niezbywalnej.

Vote up!
0
Vote down!
0
#325515

Pani brak wiary w B*ga jest przyczyną niezrozumienia Mojego przekazu cywilizacyjnego, o co nie Mam do Pani pretensji.

Miło Mi też, że atak personalny na Moją Osobę, Panią mierzi: "uważam, iż atak personalny to nie tylko dyskwalifikacja dyskutanta, ale i osoby ludzkiej"
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
PS. wybaczy Pani, że nie pozwolę się "zagadać na śmierć" :-))
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#325523