Wizja Państwa: Edukacja (5)

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Konserwatyzm etyczny nie udzieli pod żadnym pozorem zgody na zapładnianie pozaustrojowe wielu komórek jajowych, a następnie ich selekcję, na „lepsze” i „gorsze”...

 

Powracając do Platona i Jego „instrukcji ob­sługi” współczesnych totalitaryzmów ubranych w szaty państwa prawa, znajdujemy w niej kolejny, jakże nowoczesny i postępowy temat, jakim jest mani­pulacja przy Stworzeniu.
-Eugenika: K.V-460 E. „- Bo mówili­śmy, że dzieci powinny pochodzić od ludzi w kwiecie wieku.
- Prawda.
- A czy i tobie się tak wydaje jak mnie, że najlepszy okres rozwoju u ko­biety - tak w sam raz - trwa dwadzieścia lat, a u mężczyzny trzydzieści?
- A które to lata u nich? - zapytał.
            - Kobieta, począwszy od swoich dwudziestu lat aż po czterdziestkę, powinna rodzić dla pań­stwa. A mężczyzna, jak minie szczytowy okres sprawności w bieganiu, powinien od tego czasu zapładniać dla państwa aż do pięćdzie­siątego roku życia.
 
 
- U obu płci - powiada - to jest szczyt rozwoju fizycznego i umysłowego.
- Nieprawdaż? I jeżeli ktoś powyżej lub poniżej tej granicy wieku pozwoli sobie wtrącić się do rozmnażania państwowego, powiemy, że to ani sprawiedliwe, ani zbożne, tylko grzech, bo taki zrobi dla państwa dziecko, które, jeśli się to ukryje, przyjdzie na świat bez współ­udziału ofiar i modlitw przy zapłodnieniu. Przecież przy każdym ślubie będą się modliły kapłanki i kapłani, i całe państwo, aby się z dobrych rodzili lepsi i z pożytecznych jeszcze bardziej pożyteczni, a ono przyjdzie na świat jako owoc ciemności i strasznej niestrzymało­ści.
 
 
- Słusznie - powiada.
- To samo prawo - powiedziałem - bę­dzie stosowane, jeżeli ktoś jeszcze w wieku właściwym, ale bez pozwolenia rządu będzie miał stosunki z kobietami w wieku właściwym; powiemy, że on wprowadza do państwa dziecko nieprawe, pozbawione poręki i uświę­cenia
- …A młodym ludziom, którzy się od­znaczą na wojnie albo gdzieś indziej, trzeba dawać podarunki i nagrody, a między innymi częstsze pozwolenia na stosunki z kobietami, aby - i to pod tym pozorem - jak największa ilość dzieci po nich została.
- Słusznie.”
 
Eugenikę, jako anty-etyczną - z punktu widzenia Cywilizacji Łacińskiej - metodę hodowli Rodzaju ludzkiego, wraz z jej wynaturzeniami, doskonale przedstawił pan Grzegorz Braun, w filmie „Eugenika w imię postępu”, więc na potrzeby niniejszego traktatu omówię tę jej stronę, którą w filmie pominięto, czyli nową - oczywiście postępową - modę na rozmnażanie się wbrew Stworzeniu, uczenie i w średniowiecznym językuciemnogrodu nazwaną, in vitro.
 
 
Wbrew wszelkim pozorom troski o Dobro społeczeństwa, współczesne państwo prawa forsuje, a nawet współfinansuje - oczywiście z funduszy zagrabionych Obywatelom – eksperymenty eugeniczne na Zarodkach jedynie z dwóch powodów:
 
Pierwszym, jest Dobro użyteczne (bonum utile) beneficjentów systemu przywiślańskiego, którzy z praktyk tych czerpią wymierną korzyść materialną.
 
 
Drugim, ostatnim ale najważniejszym powodem, tej dobroczynności na koszt Podatnika, jest – cynicznie bazująca na prywatnym nieszczęściu - możliwość utworzenia kolejnego frontu walki z Religią oraz Rodziną, którą państwo prawa prowadzi w celu uzyskania kontroli nad zrzeszeniami, pozbawianymi w najrozmaitszy sposób podstawowych więzi i Wartości etycznych, przynależących organicznie do Cywilizacji Łacińskiej.
 
Myśl konserwatywna, wyraża zrozumienie dla prób naukowej modyfikacji podstawowych Dóbr, takich jak rośliny, a nawet i niektóre zwierzęta hodowlane, które w nie tak spektakularny sposób jak Współcześnie, czynione były na całej przestrzeni dziejów i którym zawdzięczamy takie ozdoby stołów, jak wigilijne karpie bezłuskie, hodowane już w XIII wieku przez Cystersów, czy też wiosenny przysmak, jakim są truskawki.
 
 
Podobnie, Konserwatyzm etyczny nie wyraża obiekcji co do genetycznej modyfikacji zwierząt w celach medycznych, dla przykładu w celu pozyskania Insuliny, lub innych, ratujących życie preparatów, czy nawet organów, jednakże, tam gdzie chodzi o udoskonalanie genetyczne, bądź selekcję Osoby ludzkiej, tam wyraża swoje stanowcze Veto, kierując się Katolicką Nauką Społeczną.
 
 
O ile jeszcze wyobrażalną jest – dla Myśli konserwatywnej – ewentualna zgoda na uprawomocnienie takiej procedury medycznej, która przewiduje wprowadzenie plemnika do gamety znajdującej się w jajowodzie Kobiety, jeżeli naturalna droga na to nie pozwala, to nie udzieli pod żadnym pozorem zgody nazapładnianie pozaustrojowe wielu komórek jajowych, a następnie ich selekcję, na „lepsze” i „gorsze”, a którą Konserwatyzm etyczny nazywa po imieniu, czyli Mordem na bezbronnej Osobie ludzkiej.
 
 
W tej właśnie kwestii widać bezwzględną walkę z Rodziną i Religią, gdyż państwo prawa promuje (pieniędzmi zagrabionymi Obywatelom), jako medycznie wskazane (cokolwiek to oznacza), tylko rozwiązania obejmujące selekcję Embrionów i Mord, na odrzuconej i przedmiotowo potraktowanej, jakby to nie było kiełkujące Życie - nieprzydatnej reszcie, wyraźnie i celowo, wbrew nauczaniu etycznym Religii oraz – metodą gangsterską - czyniąc z Rodziców wspólników przeprowadzonej Zbrodni.
 
 
Ewentualna zgoda konserwatyzmu na procedurę medyczną opisaną dwa akapity powyżej, zależy tylko i wyłącznie od uzyskania gwarancji, iż przyszła Matka osobiście będzie wychowywać – w Rodzinie - tak poczętą Osobę ludzką, a nie odda Jej do adopcji, lub nie sprzeda Osobom trzecim.
 
Zadaniem Edukacji w tej dziedzinie – zdaniem Myśli konserwatywnej, – jest takie uświadamianie przyszłych Rodziców, a więc Młodzieży szkolnej,  aby powszechną stała się świadomość konsekwencji etycznych i moralnych procedury in vitro, wymuszającej akceptację Selekcji i Mordu własnego Potomstwa, czyli tego czym właściwie jest ta odmiana Eugeniki.
 
 
A także uświadamianie Młodych, iż mają alternatywę – i to bardzo szlachetną -  w postaci Adopcji dzieci porzuconych, lub niechcianych; w tworzeniu tym Bezbronnym i Opuszczonym warunków wychowania w Rodzinie i poznanie Miłości; alternatywę dla częstych w takich przypadkach i nie  pozostających bez wpływu na dalsze życie - wyrzutów sumienia...
 
Cytaty z dzieł Platona pochodzą ze stron www Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 
...
Ceterum censeo Conventum esse delendum

 

Brak głosów

Komentarze

Pan se pujdż na szpacer, wnuczki se pan weź, zabierz ich pan do museum, do ZOO, na koncert Wagnera, albo Polyptusa Ustaszyńskiego (nie słyszał pan? dziwne) pogadaj pan z nimi o szkole frankfurckiej, wie pan, coby wnuczki znały się na tym i tamtym i wiedziały skont biorom sie te chaniebne óczynki rosbestfionej zgrajali, kturom pan siem pdjeoł nafrufcicm.

Pan dobże mówi. Podziwiam Pana. Niewielu takih myśliprobinajefskis, ale dobże i to -- cobyśmy w niewolę jakąś nie popadli. Pan zna historię Polski? Nie sondzem.

Na pana mniejscu shovawylbym sie .. Pan wie. Wnuczki czekają, a pan się tu wygłupia. Na jowisza!

Vote up!
0
Vote down!
0
#318282

Wszędzie Was pełno, a jakoby nikogo nie było.
Zdecydujcie się, czy koneserzy, czy też kontestatorzy z translatora.

Walisz z górnej półki jabcokiem.

Rąsie nie nadążają za lotnym umysłem ?

Kładź się spać, bo przed kolejnym dyżurem trza siły zebrać, a i swoje na krawężniku odstać.

Miała być Genua, a jest "żenua".

Jeżeli jesteście w stanie zrozumieć taką analogię ?

Podpowiem, szukajcie drzwi ToTomku, a nie od zaplecza...

jwp - Ja też potrafię w mordę bić.

Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ?
Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

Vote up!
0
Vote down!
0

jwp - Ja też potrafię w mordę bić. Hr. Skrzyński - Panie Marszałku, a jaki program tej partii ? Marszałek Piłsudski - Najprostszy z możliwych. Bić kurwy i złodziei, mości hrabio.

#318311

Miło Mi, że napisał Pan To za Mnie:
"Bić kurwy i złodziei"
Do Siego Roku
:-)
_________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#319556