idea Polski w Mysli konserwatywnej

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

 

Wyparcie z przestrzeni pu­blicznej mechanizmów, umożliwiających istnienie formuł i obyczajów „małżeńskich”, zaczerpniętych z prawa handlo­wego.

 

 

Apel Popieramy małżeństwo i rodzinę, spotyka się z pełnym zrozumieniem i poparciem Myśli konserwatywnej, która – patrząc „ponad” systemem pojałtańskim, którego odsunięcie zaleca jako jedyne remedium na ataki post-modernizmu na Małżeństwo i...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Zaprzeczenie Kolektywizmu: Człowiek to istnienie i Istota, stanowiące podwalinę dla określania Człowieka jako Osoby ludzkiej… 

 

Obserwowane przez Myśl konserwatywną przesilenie polityczne, spowodowane niewydolnością „systemu przywiślańskiego”, objawia się od momentu wygłoszenia sakramentalnych słów: „teraz czas na endecję”, wysypem inicjatyw określających same siebie jako „narodowe”, a...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Likwidacja obciążenia Obywateli kosztami administracji państwowej, w tym ZUS i KRUS oraz systemu „organizacji pozarządowych”.

 

Podobnie, osądowi Czytelnika pozostawiam wpływ na bezpieczeństwo zdrowia Obywateli, fakt istnienia - dotowanych z budżetu - całej rzeszy Instytucji i Organizacji pozarządowych,(w roku 2010 „liczba organizacji pozarządowych w Polsce nie przekracza łącznie 80-85 tys....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Od drugiego miesiąca każdego roku kalendarzowego nie będą przyjmowani Pacjenci, gdyż NFZ wyczerpał już „limit posiadanych środków” w tym „roku budżetowym.” 

 

Bezpieczne drogi i szlaki komunikacyjne, zdrowa żywność, czy czyste paliwa  - jako skutek rozlicznych działań prewencyjnych, sugerowanych przez Konserwatyzm etyczny - to tylko jedne z niewielu dziedzin wchodzących w zakres ochrony zdrowia...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Blokowiska są kolebką przestępczości poprzez pogłębianie syndromu społeczności zamkniętych oraz wyobcowanie z Organizmu miejskiego. Mafia paliwowa zaś...

Fałszerstwo żywności, opisane w poprzednim szkicu, to nie jedyne Przestępstwo, przeciwko zdrowiu i życiu, tolerowane, a czasami nawet ustawowo wspierane przez państwo prawa, czego kolejnym przykładem są paliwa oraz patologie w budownictwie...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Schemat ten nie jest dziełem przypadku, lecz może służyć jako jeden z elementów zamierzonej depopulacji Mieszkańców ziem Rzeczypospolitej.

 

Bezpieczeństwo zdrowia Obywateli, polega – zdaniem Myśli konserwatywnej, - także na takich czynnikach, jak jakość żywności dopuszczanej do obrotu towarowego, a która w systemie wzajemnych zależności gospodarczych, jakie występują nagminnie w przywiślańskim...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Lista działań „państwa prawa”, dotyczących Infrastruktury komunikacyjnej, a znajdujących się na granicy Przestępstwa, jest przerażająco długa.

 

Kolejnym tematem z cyklu „Wizja Państwa”, jest bezpieczeństwo Zdrowia Rodziny, na które ogromny wpływ posiadają rozwiązania strukturalne niekoniecznie ściśle związane z samym procesem leczenia i strukturą „służby zdrowia”, o której stanie napisać...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

 

Stała obecność dilerów narkotykowych w prawie każdej szkole, gdzie „pod czujnym okiem” policji nabyć można wszelkie, zakazane Używki.

 

Najwięcej, na procederze reglamentacji zyskuje zawsze państwo, czerpiące dochody z Monopolu spirytusowego i tytoniowego, a jak duża może być to skala finansowa - i to bez względu na panujący ustrój polityczny, - najlepiej obrazuje sytuacja w Cesarstwie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Historia

Towarzyszący panu Adamowi, reżyser nie został przez .:braci:. na Kreml wpuszczony – mniemam, iż z Niego był i pozostał, pomimo zewnętrznych oznak przywództwa Salonu… "za cienki Bolek"?

 

Prywatne życie Pana Janusza Korwin-Mikke nie interesuje mnie w żaden sposób, w przeciwieństwie do Jego działalności publicznej, którą opisałem wyraziście w szkicu pod tytułem „JKM: ułuda liberalizmu i...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Zamiar utrzymywania Polski, jako niedorozwiniętego ekonomicznie rezerwuaru taniej i mało wykwalifikowanej siły roboczej oraz rynku zbytu towarów niesprzedawalnych w cywilizowanych częściach świata.

Wywodząca się z wiecu plemiennego, na który wpływ miała jednak kierująca nim starszyzna, nie sprawdziła się już w starożytnej Grecji wolnych Obywateli, przekształcając – bardzo szybko – w skorumpowane...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Rzeczypospolita może, w przypadku konfliktu środkowo-europejskiego Negocjować warunki ewentualnej alokacji, lub zaopatrzenia związków taktycznych, z uwzględnieniem interesów bezpieczeństwa swoich Obywateli…

Aby wypełnić podstawowy Obowiązek sił zbrojnych, jakim jest właśnie ochrona - tak zwanej -ludności cywilnej, przed skutkami działań armii napastniczych, Myśl konserwatywna sięga do Dorobku...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Zbieranina cudaków, na sejmowisku przy ulicy Wiejskiej, jako wyznacznik „europejskości” i „trendów nowoczesności”, będącymi - faktycznie - co najmniej 50 lat za czołówką intelektualną Europy.

Występowanie plazmy, komputerów, sieci Wi-Fi, najnowszego modelu iPhone, zagranicznego samochodu, a nawet „Tańca z Gwiazdami”, czy „X-Factor” via satelita w polskich domach, nie jest żadnym dowodem...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

W normalnych organizmach państwowych, Elitarność obejmuje różne dziedziny życia społecznego, takie jak: polityka, nauka, gospodarka, sztuka, twórczość, etc. W systemie przywiślańskim podział ten w istocie nie występuje - jest tworem sztucznym, maskującym jednorodność ideologiczną, poziom zepsucia, inkompetencję zespołu łakomych na pieniądz i zaszczyty, najczęściej nieudaczników, osadzonych na...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Gotowy jest już scenariusz wielkiego show „przemian politycznych” i wybrani zostali już nowi Aktorzy, w tym „naiwna”, która ogłosi na plazmie kolejny koniec komunizmu … 

 

Ponieważ etyka Cywilizacji Łacińskiej nie zezwala na „zwykłe przejechanie się” po Osobie ludzkiej, tylko  analizę Jej czynów, a w tym przypadku Pana Janusza Korwin-Mikke, rozpocznę od przywołania Faktów: „Postać Pana Janusza...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

„…czekamy na wielkich mężów stanu i odważnych publicystów, którzy będą mieli odwagę wytyczać trudne, konieczne programy ponadpartyjne; zatroszczyć się o dobro wspólne; którzy zaczną wołać i krzyczeć…”

 

 Invocatio:

…47 Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce… 50Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem…,...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Gospodarka

Obywatele marzą o własnych „czterech kątach”, jednakże ceny mieszkań obłożone są do tego stopnia haraczem dla współudziałowców „państwa prawa”, iż jedyne rozwiązanie to: zadłużenie na całe życie… oby było to rozwiązanie skuteczne.

Główne tezy, dotyczące wpływu „współudziałowców państwa prawa” na ceny mieszkań poruszyłem w poprzednich szkicach, np.:http://marekstefanszmidt.nowyekran.pl/post/74910,...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Gospodarka

Ceny paliw, a zwłaszcza Diesla, posiadają wymierny udział w cenie produktów, którymi gospodarka Chin zalewa świat, wypierając nie tylko produkty amerykańskie z globalnego rynku, ale także z samych USA. Także, wszelkie działania USA, w tym militarne, które skutkują podwyżką cen Diesla, napędzającego produkcję w Chinach i służącego jako paliwo tankowców, rozwożących produkty Manufactures in CPR, (a...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Nowa tabela płac i wynagrodzeń przewiduje podwyżkę wysokości zarobków do minimum 8,5 Euro/godzinę dla najniższych stopni, corocznie indeksowane 5% powyżej inflacji...

W związku z nadchodzącym Świętem Niepodległości przygotowywany został pakiet ustaw, przewidujący znaczące podwyżki wynagrodzeń dla Wojska, Policji oraz Służb gwarantujących bezpieczeństwo.

Od dnia wejścia w życie, obowiązywać będzie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Historia

 Badania genetyczne wykazały obecność „słowiańskiego”genu R1a1, pochodzącego z północnych Indii, u maksymalnie 56% populacji zamieszkującej dzisiejsze ziemie polskie...

Poczucia przynależności narodowej nie można narzucić siłą, o czym przekonały się agresywne nacjonalizmy niemiecki i rosyjski, prowadzące – przy pomocy przymusu administracyjnego i szykan – intensywne działania przeciwko...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Ciekawi Mnie mina Pana premiera, jaką przybierze czytając z kartki – zapamiętam wyraz Jego twarzy ku przestrodze, aby nie stosować kłamstwa, jako narzędzia uprawiania polityki...

Ostatnie doniesienia Rzepy, na temat odnalezienia śladów materiałów wybuchowych na Tupolewie, którego szczątki leżą/leżały pod Smoleńskiem nie są dla Mnie żadną rewelacją.

Znam metody i sposób działania Rosjan troszkę...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Idee

 Ze zgodnych wypowiedzi świadków wynika, iż Hans Frank, przed śmiercią nawrócił się i wyraził skruchę, a jego ostatnie słowa – na szubienicy – brzmiały: "Jezu bądź miłościw".


Odpowiedzi na pytanie: czy Kara śmierci jest zgodna z etyką Cywilizacji Łacińskiej, należy szukać w źródłopisach takich jak Stary i Nowy Testament oraz w „Sumie Teologicznej” świętego Tomasza z Akwinu, opartej – w tej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Myśl konserwatywna dąży do wprowadzenia minimum trzyletniego, pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego z gwarancją ponownego zatrud­nienia, na stanowisku co najmniej równorzędnym i zindeksowanym płacowo.Zadaniem Myśli konserwatywnej - poszukującej przyszłych rozwiązań ustrojowych, z uwagi na widoczną zapaść państwa prawa - jest taki wpływ na kształtowanie Prawa wyłonionego, aby wspomagało ono ...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj
Czy wiesz, że w starożytności Niewolnik miał zapewnione locum, odzienie, wyżywienie, opiekę lekarską, dzienną rację wina, a nawet sex i mógł się wykupić, gdyż posiadał Własność? A czy Ty możesz się wykupić instytucjom finansowym (o winie i seksie, za Twoją pracę Niewolnika 80%-go przymusu podatkowego, całkiem już zapominając)? Co naprawdę możesz nazwać swoją Własnością? Czy chcesz żyć w państwie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Idee

Konserwatyzm etyczny stawia pytania wobec kwestii takich, jak „Marsz Obudź się Polsko”, czyli dobrowolnej manifestacji uczuć i nastrojów zrzeszenia:

Czy Osoba ludzka posiada prawo do własnego zdania w każdej kwestii?

Czy Osoba ludzka posiada prawo do publicznego wyrażania swoich opinii?

Czy Osoba ludzka, pragnąca wyrazić swoje opinie, posiada prawo do organizacji np. marszu, lub wiecu?

Czy Osoba...

0
Brak głosów
Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Kto zamieszka w Twoim mieszkaniu, jeżeli stracisz pracę? Czy wiesz, że banki kwalifikują tylko 5% udzielanych przez siebie kredytów hipotecznych za „spłacalne”, a całą resztę przeznaczają do „redystrybucji”.

Ostanie doniesienia NowegoEkranu o podważeniu systemu rezerw cząstkowych, przez ekonomistów amerykańskich, przypadkowo (?) zbiegło się z publikacją traktatu „Idea Polski w Myśli...

0
Brak głosów