Bezpieczeństwo Zdrowia: 5.700.000.000.000 zł utopionych w ZUS

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Od drugiego miesiąca każdego roku kalendarzowego nie będą przyjmowani Pacjenci, gdyż NFZ wyczerpał już „limit posiadanych środków” w tym „roku budżetowym.” 

 

Bezpieczne drogi i szlaki komunikacyjne, zdrowa żywność, czy czyste paliwa  - jako skutek rozlicznych działań prewencyjnych, sugerowanych przez Konserwatyzm etyczny - to tylko jedne z niewielu dziedzin wchodzących w zakres ochrony zdrowia Obywateli i będących przedmiotem szczególnej Troski Myśli konserwatywnej, z których także ważnym, a znajdującym się na końcu długiego łańcucha działań czynnikiem, jest prawidłowa Organizacja funkcjonowania służby zdrowia.
 
 
System przywiślański, korzystając z - trwających dziesięciolecia - prób sowietyzacji i ich dorobku, polegającego na wytworzeniu w świadomości zrzeszeń imperatywu wszechogarniającej stosunki roli państwa, jako Opiekuna wyalienowanych Jednostek (po rozbiciu Rodziny), uczynił sobie z organizowania Obywatelom różnych dziedzin życia (Obronność, Kultura masowaPorządek, Rozrywka, Sprawiedliwość, Edukacja, Sport, etc., etc.) dochodowy interes, z których najbardziej intratnym oraz podatnym na  Nadużycie, wydaje się Opieka Medyczna - stanowiąca, dla Konserwatyzmu etycznego także jedną z kategorii Dobra godziwego (bonum honestum).
 
Bariery pośrednictwa, jakie państwo prawa stawia pomiędzy Pacjentem a lekarstwem na Jego choroby, lub zabiegiem przeprowadzanym przez fachowy Personel medyczny sprawiają, iż koszty Opieki Zdrowotnej rozsadzają budżety wszelkich instytucji powołanych w celu zatrudnienia Osób powiązanych z aktualną „Opcją”rządzącą  systemem przywiślańskim, służąc anty-etycznej przemianie Dobra godziwego w Dobro użyteczne, z której wymierne korzyści - ze szkodą dla bezpieczeństwa zdrowia ogółu Pacjentów - czerpie tylko garstka Osób uprzywilejowanych przynależnością partyjną, rodzinną, lub towarzyską.
 
 
Wyraźnym przykładem takich działań było powstanie Kas Chorych, w których pracę otrzymali stronnicy reformatorskiego premiera stojącego na czele koalicji AWS-UW, a które natychmiast zlikwidował premier z SLD, który w ich miejsce utworzył Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie zatrudnienie znalazły zupełnie inne Osoby, niż za rządów poprzedników.
 
Skutkiem tego normowania systemu opieki zdrowotnej jest istnienie ponad pięciu tysięcy etatów w Narodowym Funduszu Zdrowia, zajmującym kosztowne i drogie w utrzymaniu budynki, a jedynym widocznym Efektem jego działalności, są liczne tablice w szpitalach i przychodniach, informujące – zazwyczaj już od drugiego miesiąca każdego roku kalendarzowego -, iż nie będą przyjmowani Pacjenci, dla których NFZ wyczerpał jużlimit posiadanych środków w tym roku budżetowym.
 
 
Kolejną barierą cenową i jakościową, jaką wzniosło państwo prawa pomiędzy Pacjentem a Leczeniem, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego rozwiązanie, jako ostoi biurokracji i Nadużycia zaufania Ubezpieczonych, postulowałem już w rozdziałach powyżej.
 
Koszty generowane przez pięćdziesiąt tysięcy (50.000) etatów ZUS-owskich, wraz z całą infrastrukturą biurową, wybudowaną i utrzymywaną na koszt Obywateli, podlegających na dodatek Przymusowi płacenia składek, są kolejną – pourzędnikach NFZ – przyczyną niewydolności państwowej służby zdrowiaoraz głównym powodem postulatu Konserwatyzmu etycznego, sugerującego zlikwidowanie wszelkich powiązań pomiędzy Państwem a Opieką Medyczną, jako czynników zagrażających bezpieczeństwu zdrowia Obywateli.
 
Według szacunków publicysty, pana Leszka Szymowskiego, (Najwyższy Czas, Nr 1116) przez 20 lat istnienia ZUS, Obywatele ziem zabranych Rzeczypospolitej, na których rozsiadł się system przywiślański, wpłacili 5,7 biliona złotych (5700000000000,- złotych), czym doprowadzili tę instytucję do całkowitego – obserwowanego współcześnie, a maskowanego demografią - bankructwa, (demografię trudno wsadzić do więzienia za malwersacje) wskutek kosztów „bizantyjskiej biurokracji”, zwykłego marnotrawstwa, „przetargów na niepotrzebne usługi” i zwykłego nie-rządu, urzędników państwa prawa, z nadania partyjnego, rodzinnego i wódczano-towarzyskiego.
 
 
Jeden z wielu pałacy ZUS
 
i jego bogaci Fundatorzy
 
Czy wyliczenia pana Leszka Szymowskiego są dokładne, czy też nie, faktem pozostaje bankructwo systemu ubezpieczeń społecznych oraz niezwykła spostrzegawczość zarządzających państwem prawa, którzy nie potrafili spostrzec, obliczyć, przewidzieć i przeciwdziałać skutkom niżu demograficznego, który niby to zaskoczył ich tak, jak coroczne opady śniegu i mrozy w grudniu, wprawiają w konsternację rzesze polskich Drogowców.
 
Konsekwencją tej niefrasobliwości i prowadzenia polityki zmierzającej do nieuchronnego bankructwa państwowego systemu ubezpieczeń, będzie sugestia Konserwatyzmu etycznego, do powołania na Sejmie Walnym specjalnej Komisji - o uprawnieniach prokuratorskich, - do zbadania rachunkowości i celowości wydatków ZUS oraz wyciągnięcie konsekwencji karnych i finansowych, wobec Osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację, w której zniknęły opłacane - pod przymusem karno-skarbowym, - składki ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego milionów Obywateli.
 
 
Dodatkowym, ale w tym miejscu nie omawianym czynnikiem mogącym posiadać wpływ na bezpieczeństwo zdrowia, jest (wspominana w rozdziałach powyżej) nadzwyczaj rozbudowana administracja państwowa (ponad 600.000 etatów), której część horrendalnych kosztów utrzymania (ponadprzeciętne wynagrodzenia) pokrywana jest także z obowiązkowych składek Ubezpieczonych zdrowotnie i emerytalnie, grabionych także na zakup i użytkowanie tysięcy samochodów służbowych, stojących do dyspozycji dygnitarzy państwa prawa. Dla porównania, warto w tym miejscu podać, iż w Wielkiej Brytanii, administracja rządowa dysponuje 50 (pięćdziesięcioma) samochodami służbowymi, stanowiącymi – w większości – środki transportu Jej Królewskiej Mości, której budżet – na utrzymanie Rodziny Królewskiej i rozlicznych posiadłości, wraz z wydatkami na Personel - jest dużo niższy od budżetu kancelarii prezydenta w systemie przywiślańskim. Jak wywnioskować można z powyższego porównania – Prestiż i Powaga piastowanej Godności, lub Urzędu nie zależy od stopnia grabieży Obywateli.
 
Obliczenie, jakie są to koszty, przy stosunku około 30% zatrudnionych w „sektorze publicznym”, czyli pozostających na utrzymaniu Obywateli, pozostawiam inwencji i cierpliwości Czytelnika, publikując poniżej wycinek tabeli dotyczącej statystyki lat 2000-2004, pochodzącej z opracowania biura sejmu (podsumowanie liczb w tabelkach wskazuje na wyraźne kłopoty z liczeniem i to w „samym sercu” państwa prawa, stanowiąc kolejny przykład żałosności efektów przywiślańskiej edukacji). 
 

 

Brak głosów

Komentarze

http://zus.pox.pl/zus/zus-jedzie-na-narty-za-nasze-pieniadze.htm

ZUS ufundował swoim pracownikom wyjazdy na obozy narciarskie. Rozrywka dla kilkuset urzędników zostanie sfinansowana z naszych składek. Składki ZUS już wkrótce będą wyższe, więc pieniędzy na pewno wystarczy.

Niedawno informowaliśmy o otwarciu nowego oddziału ZUS w Wałbrzychu, który został wybudowany kosztem 40 mln zł i zatrudnia obecnie ponad 1300 pracowników. Teraz okazuje się, że "gest" wałbrzyskiego ZUSu nie kończy się na przysłowiowych marmurach. Wyśmienita sytuacja finansowa ZUSu pozwala mu bowiem na sfinansowanie obozów narciarskich dla swoich pracowników.

ZUS ogłosił właśnie przetarg na zorganizowanie obozu narciarskiego dla 105 pracowników wałbrzyskiego oddziału. ZUS dokładnie określił warunki, jakie musi zapewnić organizator. Urzędnicy ZUS mają więc zapewnione 5 noclegów w górskim hotelu, z pełnym wyżywieniem w formie stołu szwedzkiego. Organizator zapewnia również opiekę ratownika, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem uczestników na stoku narciarskim oraz będzie doskonalić urzędników w sztuce jazdy na nartach, jak również uczyć początkujących jazdy na nartach.

Uczestnicy wycieczki mają ponadto wykupione 5-dniowe, całodzienne karnety na wyciągi narciarskie oraz ubezpieczenie NNW na kwotę 15 000 zł dla każdego uczestnika wyjazdu. Organizator gwarantuje również codzienny transport autokarem zapewniającym przewóz z miejsca zakwaterowania do ośrodka narciarskiego.

Kto za to zapłaci? My wszyscy za to zapłacimy w formie comiesięcznych danin. ZUS nie posiada bowiem innych pieniędzy, niż te, które zostały nam przymusowo odebrane w formie składek ZUS. Czy ZUS stać na takie zbytki? Tę instytucję stać na wszystko. Jeśli w kasie pusto, zawsze można przecież podwyższyć składki ZUS. Według wstępnych szacunków, od przyszłego miesiąca składki ZUS wzrosną bowiem o ok. 13% w skali roku.

Wyjazd na obóz narciarski organizowany jest również przez oddział ZUS w Krakowie. W tym przypadku, wycieczka obejmie aż 177 pracowników ZUS. Pełne wyżywienie i zakwaterowanie w Krynicy-Zdroju podczas 6-dniowego turnusu, codzienny transport, karnety na wyciągi a dodatkowo kulig z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek i bigosem. Krakowski oddział ZUS nie zadowolił się jednak jednym zaledwie instruktorem narciarskim. Na każdych bowiem sześciu uczestników wycieczki, ma przypadać jeden instruktor. To oznacza konieczność opłacenia aż 30 instruktorów.

Żyć, nie umierać. Pytanie na odpowiedź czy w takich okolicznościach jakiemukolwiek pracownikowi ZUS przyszło by do głowy, by wziąć sprawy we własne ręce, rzucić urzędniczą dolę i założyć działalność gospodarczą, pozostawiamy bez odpowiedzi. Albo spytamy się przekornie: Czy ZUS zamierza dodać taki narciarski pakiet również swoim sponsorom? Informujemy, że my wszyscy nimi jesteśmy.

Co nam pozostaje? Pogratulować urzędnikom ZUS dobrego samopoczucia w czasach tzw. "kryzysu". A w nadchodzące styczniowe poranki, gdy w pocie czoła będziemy zarabiać na nowe, jeszcze wyższe składki ZUS, wpatrując się w biel noworocznego śniegu, wspomnijmy na zapracowanych urzędników ZUS szusujących za nasze pieniądze po narciarskich stokach Jaworzyny i Czarnej Góry.

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=8180&Itemid=55

I tak bez przerwy - tenis, luksusowe szkolenia...

***************************************
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#323621

Dopóty dzban wodę nosi... :-) ___________________________________________ Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#323634

600 000 plus rodzinka czyli x 4= 2 400 000mln wyborcow latryny obywatelskie plus policja  służby i mamy 6mln wyborcow latryny obywatelskiej  tukaszenki grabiacych polske na wszystkie sposoby

Vote up!
0
Vote down!
0
#323685

dlatego własnie Konserwatysta opowiada się przeciwko demokracji, gdzie takie Osoby posiadają prawo głosu
pozdrawiam serdecznie
MStS
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#323737

Oby nosił jak najkrócej, ponieważ już bardzo dużo wyniósł.

*******************************
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Vote up!
0
Vote down!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#323692

to już niedługo :-)
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#323734

prof Rycho:
Oczywiscie SZymowski z ta kwota przesadzil, jednak problem w calosci istnieje! Mowienie i diagnozowanie o tym trzeba by zaczac od zdefiniowania OKUPANTOW, ktorzy zawłaszczyli Polske Od dawna tworzac nie tylko juz DWORY I WŁADCÓW, ale i przede wszystkim jak w sowietach BOGATA OLIGARCHIE! Ona przede wszystkim czerpie zyski z takich instytucji jak ...ZUS ,czy NFZ. Ci czlonkowie "SITW" czasem lokalnych, czasem centralnych czerpali korzyści z ustawianych przetargow ...na budowy gmaszysk,na dostawy wszelakiego sprzetu i wyposazenia.Ba tzw firmy doradcze nie robiac wiele , a bedac w ich rekach "swiadczyly tzw usługi", wystawiajac milionowe rachunki,oczywiście akceptowane przez ...swoich . ZUS nigdy nie inwestował dla pomnazania -oni zarobiwszy na ZUSie tak!W NFZ podobnie ,a i stołki stołeczki dla swoich...Kontrakty dla tych ,dla innych nie, nic nowego -socjalizm w nowym wydaniu ! No i oczywiście wszechwładna korupcja!
Nikt niczym jak w kazdej innej dziedzinie nie przejmuje sie - TRWAC TO CEL jak kiedys napisalem. Jak trzeba na kredyt to dobrze, jak trzeba podniesc VAT tez dobrze,jak trzeba wprowadzic nowe podatki to zrobi sie! Okupanci kazda metode zastosuja, by trwac ,a ze naiwny i lekkomyslny narod pozwala -to inna sprawa. Magdalenka po trzykoc sie klania i my konserwatysci to widzimy jak rowniez,ze pojecie demokracji to tylko demagogia ,gdyz systemy monarchistyczne dawno udowodniły swa przewage! Pytanie co robic w takim stanie panstwa ,ktore zawiaduje aparatem przemocy. Bo gdyby nie to naturalna odpowiedz brzmiala, by do wiezien i konfiskata mienia do 3 pokolenia jak nie udowodnisz skąd . Rowniez chinska sprawiedliwosc - ukradles znaczne mienie -kara smierci!!! To tylko faktycznie odstrasza . Coz narod okrutnie daje sie manipulowac ,ale ....mamy tradycje, nieuchronnie prowadzi to do tego z czego wladza nie do konca zdaje sobie sprawe!Licza ...na cud- tym cudem ma byc gaz łupkowy /w kuluarach Rostowski/. Kazde trwanie to ---pieniadz oczywiscie dla nielicznych , ale tak juz swiat skonstruowany ,ze jak cie okradaja , a nie bronisz sie to 2 razy wiecej beda cie okradac ...ZATEM czas . Pozdrawiam i widze, ze podobnie myslimy . Dobrze napisane. Ryszard

Vote up!
0
Vote down!
0

prof Rycho

#323784

dziękuję za dobrą opinię o tekście
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#323822