SPIR_SWOJAK - blog

Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Idee

Obecnie koła myśliwskie nie mają dobrej prasy wśród „postępowych elit”. Istnieją nawet takie środowiska, które uporczywie domagają się wręcz zakazu polowań, zakazu połowu ryb w rzekach. Gdyby te zamierzenia odniosły sukces, byłby to mocny cios sił rewolucji w kierunku społeczeństwa tradycyjnego. Nawet na szczeblu unijnym istnieją powolne przymiarki do tego, by utrudnić życie myśliwym (co...

4.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (10 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Idee

Jedną z najbardziej wydatnych cech kosmopolitycznych elit jest ich odrealnienie, odklejenie od rzeczywistości. Orędownicy multikulturalizmu są to z reguły zamożni ludzie, żyjący w bogatych, zamkniętych osiedlach, wysyłający swoje dzieci do prywatnych szkół. W tej ich zamkniętej bańce świat to wioska rodem ze świata hipisów, gdzie wszystkie dzieci zgodnie trzymają się za rączki, tańczą oraz...

4.15
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (7 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Gospodarka

Smutną prawdą o naturze ludzkiej jest nasza niechęć do wyciągania wniosków z błędów, które zostały popełnione w przeszłości. Dla każdego człowieka prawdziwą kopalnią wiedzy uczącą nas o podejmowaniu nieprawidłowych rozwiązań może być los Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który istniał przez prawie 70 lat. Schowana za płaszczykiem pięknych idei rzeczywistość sowiecka była szara,...

4.2
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (9 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Gospodarka

Wolny rynek w katolickiej nauce społecznej to zagadnienie, które odwołuje się do doktryny Kościoła Katolickiego wypracowanej głównie w magisterium papieży i oparte na zasadzie wolności jednostki w przedsiębiorczości i prywatnej własności. W założeniu powinien to być rynek nienaruszony przez państwo, w którym decyzje podejmowane są przez podmioty wolnorynkowe, a także przestrzegające praw i etyki...

4.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (8 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Gospodarka

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK zostało powołane, by zjednoczyć małe i  średnie podmioty gospodarcze, celem walki o interesy materialne Polaków.

Na ten moment stanowimy grupę wyjątkowo zmotywowanych i zaprawionych w bojach aktywistów. Przed założeniem stowarzyszenia działaliśmy przez wiele lat jako działacze społeczni. Postanowiliśmy jednak sformalizować nasze struktury, by...

3.85
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.9 (5 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
LogoUPR
Idee

W dniu 9 grudnia (sobota) 2023 r.  w Łodzi odbędzie się Kongres Programowy Unii Polityki Realnej. Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie program polityczny partii. Przedstawione zostaną nowe władze ugrupowania oraz lider struktur lokalnych w Łodzi.

Unia Polityki Realnej to najstarsza w Polsce partia wolnościowa. Założona jako stowarzyszenie Ruch Polityki Realnej 14 listopada 1987 r. w...

2.1
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.1 (5 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Zdjęcie R. Rybarskiego i A. Heydela
Gospodarka

Roman Rybarski i Adam Heydel – analiza porównawcza

Karol Skorek

Dorobek teoretyczny ekonomistów międzywojennych poszedł w zapomnienie, gdy polskie katedry ekonomiczne przyjęły socjalizm rynkowy za punkt wyjścia swoich rozważań. Polacy do dzisiaj odczuwają skutki tego monopolu myśli. Wraz z transformacją ustrojową bezkrytycznie wymieniono centralne planowanie na paradygmat neoklasyczny. Nie było...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (7 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Fotografia Andrzeja Wierzbickiego
Gospodarka

Andrzej Wierzbicki – zapomniany kapitalista. Karol Skorek

Tekst pierwotnie ukazał się w kwartalniku "Myśl.pl". Numer 33 (1/2015).

Obóz narodowy, w okresie międzywojennym, posiadał w swoich szeregach wielu działaczy gospodarczych, którzy specjalizowali się w różnych dziedzinach życia społecznego. Za teorię ekonomii odpowiadali tacy luminarze, jak: R. Rybarski, A. Heydel oraz E. Taylor. Z kolei...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (6 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Gospodarka

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK od lat zajmuje się akcją „Swój do swego po swoje” oraz promocją patriotyzmu konsumenckiego, który rozumiemy jako pewną postawę polegającą na preferowaniu przy zakupach produktów krajowych, regionalnych i lokalnych. Na przestrzeni lat ukuliśmy szereg argumentów, które dobitnie pokazują, iż należy dbać o interesy polskich przedsiębiorców.

Jakie...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (9 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Gospodarka

We współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Towarzystwo Ekonomistów i Przedsiębiorców im. Juliana Dunajewskiego zorganizowało serię trzech konferencji w ramach projektu “Polski złoty – historia i znaczenie”.
Projekt ten był odpowiedzią na kryzys zaufania do rodzimej waluty, zarówno pod kątem wewnętrznym (społecznym) oraz ekonomicznym i pragnieniem zatrzymania trendów zmierzającym do wprowadzenia...

4.4
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (7 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Gospodarka

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników SWOJAK od lat broni interesy rolników, którzy zajmują się hodowlą zwierząt futerkowych. Warto zapoznać się z poniższymi argumentami, zwalczającymi tendencje bambinistyczne i ekoterrorystyczne.

 

Jakie mity są związane z chowem zwierząt futerkowych?

Mit 1. Zwierzęta futerkowe stłoczone są na małej przestrzeni, co powoduje agresję, pogryzienia oraz akty...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (8 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Idee

Polska miała historyczne nieszczęście przez długi czas należeć do obozu tzw. demoludów. W owych czasach żyło się skromnie, żyło się biednie. Gdy ktoś jechał na zachód, do bogatej Europy do Ameryki, wszyscy patrzyli na niego z wypiekami na twarzy. Tkwiło w nas, Polakach, przeświadczenie: „My jesteśmy głupsi, oni są mądrzejsi”. Jeżeli chcemy rozwijać się, to trzeba bezrefleksyjnie wdrożyć wszystkie...

4.7
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (12 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Gospodarka

Nasz kraj nie ma historycznego szczęścia do elit. Zapewne jest to spowodowane tym, iż były one konsekwentnie niszczone: a to przez hitlerowców, a to przez stalinistów. Do tego dochodziły coraz to kolejne próby nieudanych powstań narodowych, które kończyły się drakońskimi represjami zaborców. Rezultatem tych wszystkich perturbacji dziejowych jest upowszechnienie mentalności postkolonialnej, w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Gospodarka

Zwolennikami Polski bezgotówkowej są potężne środowiska. Z jednej strony mamy bankierów, którzy chcą pobierać niewielkie marże od każdej możliwej transakcji ekonomicznej. Z drugiej strony mamy parlamentarnych socjalistów, którzy posiadają w głębokiej pogardzie wolność. W ich wizjach jednostka była od zawsze tylko trybikiem całkowicie podporządkowanym pod państwowe widzimisię. Zamordyści już tacy...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (8 głosów)
Obrazek użytkownika SPIR_SWOJAK
Idee

Naczelne partie wyborcze w Ameryce mają swoje symbole-maskotki oraz przypisane im kolory. Dla republikanów jest to czerwony słoń, a dla demokratów niebieski osioł. Za Atlantykiem w każdym ze stanów podczas wyborów z reguły dominuje jedna z tych dwóch sił politycznych. I wśród tych niebieskich obszarów, w szczególności w dużych miastach, dzieją się niezwykle ciekawe zjawiska, które pokazują nam to...

4.6
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (8 głosów)