ARCHIPELAG INICJATYW PATRIOTYCZNYCH

Obrazek użytkownika zimny
Idee

Z nadejściem zwycięstwa Prawicy pojawił się ARCHIPELAG inicjatyw patriotycznych ... Zadaniem naszym jest go pielęgnować i poszerzać, aż do zwycięstwa - Odzyskania całkowitej Niepodległości i Suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej.

...W świecie jaki jest i jaki się wyłania, Polska jest nadal potrzebna Polakom, Europie i Światu.:

Własne sprawne państwo troszczące się o interes narodowy i narodów sprzymirzonych.

Państwo polskie, które trzeba wspierać, a nie rozmontowywać pod rozmaitymi pretekstami...

Można być dobrym Polakiem nie będąc katolikiem.

Można być dobrym Polakiem, nie będąc osobą wierzącą.

Można być dobrym Polakiem, mając poglądy lewicowe, prawicowe, albo nie posiadając jasności w tej materii.

Można być krytycznym wobec tradycji naszego narodu, a nawet trzeba,

Można być krytycznym wobec, Kościoła, a nawet dzisiaj trzeba być krytycznym.

.Ale nie można być dobrym Polakiem, nie rozumiejąc kulturowej i organizacyjnej roli Kościoła Rzymsko-Katolickiego w dziejach i tradycji Narodu i Polski...

Nie można i nie wolno  się od tej tradycji, polskości i  Kościoła odwracać...

TO JEST MINMUM PATRIOTYCZNE, KTÓRE WYZNACZA KONTURY POLSKOŚCI...

Jak ktoś nie chce zaakceptować tych konturów, to wypisuje się z ARCHIPELAGU i z POLSKI.....

Dzisiaj, tak zreszta jak od 1939 roku, nieprzerwanie, liczy się tylko stosunek do zdrady i stosunek do niepodlęgłości.
Postsowiecki komunizm i jewropejski socliberalism, są tradycja zdrady narodowej.......
A my obudowujemy Polskę z archipelagu wysp patriotycznych, tworząc tożsamość narodową w oparciu o tradycję niepodległościową. Budujemy na wartościach  opartych na religii Rzymsko Katolickiej, Odbudowujemy Polskę i Europę, jako ostani z jej starych, wielkich i potężnych narodów , w którym Kościół Katolicki i głoszone przez niego Prawdy Wiary zachowały się w swojej żywej postaci.
 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:10)

Komentarze

Na Śląsku Cieszyńskim, na Zaolziu - rzymscy katolicy byli przeważnie pro-niemieccy, natomiast luteranie - pro-polscy.

Stąd - rozróżnianie musi być ostrożne. Czasem założenia religijne bywają fałszywe.

Pozdrawiam serdecznie,

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1572654

..."Przeważnie" i "byli"......  Ja piszę w czasie teraźniejszym i zawsze posługuję się naukowym "warsztatem" historycznym.
Exemplum Buzek, konfident, Luteranin, współcześnie. Filogermańskie skłonności dzisiejszych Luteran.
Więc nie exceptio probat regulam, lecz  exceptio probat regulam in casibus non exceptis.
 Ponieważ, "przeważnie i byli", dotyczy li tylko przypadków i w czasie odległym, a nie całości luteran i rz. katolików Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego, obecnie, więc jest to "wyjątek przypadków.” a  tylko wyjątek jako taki potwierdza regułę A takim byłby gdyby komentarz JWP KT dotyczył wszystkich Katolików i Luteran na Zaolziu i Śl. Cieszyńskim. Lecz jakby nie patrzeć to tylko i zawsze jakiś wyjątek, więc nie spekulując potwierdza regułę, ale  w ocenach nie stanowi i "nie rzutuje"....;)
Pozdrawiam  ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

zimny drań
 

#1572657

Ale też - o innych, znanych luteranach z tamtego regionu.

Stąd - prośba o rozwagę w ocenach.

Pozdrowienia raz jeszcze,

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1572658

Myślę, że dość jasno skomentowałem prośbę o rozwagę.....................
Piszę zwięźle i precyzuję... "nie innych znanych" tylko jak wymieniam to grupę większościową lub ad personam, a nie enigmatyczne wynurzenia.... ...a co do proniemieckości w XIX wieku, to polegała również na tym, że Polskie legiony, dwa jesli pamiętam walczyły po stronie Księstw Niemieckich przeciwko Prusakom, a moi przodkowie Franciszek Moritz  (wybudował Zakady w Białogonie i, zarzadzał i był ministrem w rzadzie Druckiego Lubeckiego i Tajnym Radcą, Prof Ak. Górniczej w Kielcach  (PSB) Jan Karol Henryk Kaden również wybudował Zakłady met. w Blachowni, zarzadzał, póxniej główny Probierz mennicy Warszawskiej, Profesor Akademi Gór. w Kielcach.(PSB)...Ernest Kaden, hutnik, oficer polski, Powstaniec Listopadowy Virtuti Militari(PSB) .....Prusacy!!!?..... jak podaje PSB -każdy syna wychował na Polaka i każdy za Polaka sie uważał....Ewangelicy.....Tak wyglądała ta "proniemieckość" zarówno na Śląsku jak i w tzw. "Prusach" (polskie  Głubczyce......i słowiańska Saxonia gdzie język połabski funkcjonował jeszcze do końca XVIII i sporadycznie w pocz. XIX wieku.).

 

.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

zimny drań
 

#1572659

Serwus zimny. Ryngraf NMP wisi w centralnym punkcie naszego pokoju jadalnego w Watford. Co do grecko-katolickiej grupy etnicznej na Kresach, na Podolu i we Lwowie, wszyscy wiemy, co czynili z niewinnymi Polakami, wiedzeni przez swoich cerkiewnych popow! A taka moralna kreatura, jak abp Andrzej Szeptycki?! Tylko prawda nas wyzwoli! Dlatego zawsze tylko wiara i rozum! Pozdrawiam serdecznie

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1572688

.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

zimny drań
 

#1572697