"Żydokomuna - fakt czy mit?"

Obrazek użytkownika zimny
Historia

"ŚLĄSKA GAZETA" /Warszawska/ dzisiaj, doskonały artykuł Mirosława Kokoszkiewicza polecam... "Żydokomuna - fakt czy mit?" relacje: M. Dąbrowska, A. Grabowska, S. Kisielewski. fragment ..."Przed wojną na Komunistyczna Partię Polski, będąca sowiecka agentura w Polsce i której kierownictwo zdominowane było przez Żydów, głosowało zaledwie 7% ludności żydowskiej, zamieszkującej Polskę. Świadczy to o lojalności wobec II RP i antykomunizmie polskich Żydów. Niestety po II wojnie światowej to właśnie, byli żydowscy komuniści i przedstawiciele tych siedmiu procent ich zwolenników zaczęli nadawać to i trwa to do dziś. Polscy Żydzi, którzy chcieli żyć w zgodzie z Polakami zostali niemal całkowicie wymordowani przez Niemców... przepraszam, przez nieokreśloną nację nazistów. Maria Dąbrowska w swoich dziennikach pisała pod data 17 czerwca 1947 r.: "UB, sądownictwo, są całkowicie w ręku Żydów. W ciągu tych przeszło dwu lat ani jeden Żyd nie miał procesu politycznego. Żydzi osądzają i na kaźń wydają Polaków". Alina Grabowska sama przyznała na łamach paryskiej Kultury z grudnia 1969 roku: "W pierwszych latach powojennych (a nawet i później) znakomitą, niestety, większość pracowników UB stanowili Żydzi". Stefan Kisielewski " Po wojnie grupa przybyłych z Rosji Żydów-komunistów (Żydzi zawsze kochali komunizm) otrzymali pełnię władzy w UB, sądownictwie, wojsku, dlatego, że komunistów nie-Żydów prawie tu nie było, a jeśli byli, to Rosja się ich bała. Ci Żydzi robili terror, jak im Stalin kazał(...)". Więcej w Ślaska Gazeta 2-8 sierpnia 2013 r. nr 31

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)