Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm – antykultura

Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
Kultura

 

 

 

 

Co łączy wszystkie te kierunki, religijne, ideologiczne, filozoficzne, które wzajemnie się zwalczały i zwalczają, ale których istota wrogości jest bardziej pozorna niż naturalna i w rzeczywistości więcej je ze sobą łączy niż dzieli?

 

 

Stosunek do narodu i państwa

Można zestawić te kierunki w przeciwstawne sobie pary:

chrześcijaństwo – marksizm, chrześcijaństwo – liberalizm, marksizm – liberalizm.

W takich parach występowały i występują w życiu społeczno-politycznym narodów i państw. Innych par nie zestawimy, ponieważ społeczeństwa Zachodu, czy szerzej, białej rasy, w zasadzie nie posiadają do wyboru alternatywnych kierunków religijnych, ideologicznych, filozoficznych.

Identyfikujący się z jednym z tych kierunków stają się przeciwnikiem drugiego. Jednak paradoks takiego wyboru i przyjmowanie w związku z tym określonych postaw społeczno-politycznych, polega na tym, że za każdym razem stosunek do własnego narodu i państwa nie ulega zmianie. Pozostaje, jeśli nie obojętny, to wrogi, czego zdecydowana większość z nas nawet sobie nie uświadamia lub została zindoktrynowana w takim stopniu, że własny naród i państwo nie przedstawiają dlań najistotniejszych wartości.

 

Mamy zatem, pierwszą wspólną cechę chrześcijaństwa, marksizmu i liberalizmu: negacja narodu i państwa, czyli zwalczanie nacjonalizmów.

Marksizm zakładał społeczeństwo bezklasowe i bezpaństwowe. Socjalizm miał być ruchem internacjonalistycznym. II Międzynarodówka uznała nacjonalizm za bezpowrotną przeszłość. Karol Kautsky (Żyd, marksista, redagował czasopismo „Die Neue Zeit” – organ teoretyczny II Międzynarodówki) marzył o przyszłości, w której nie będzie narodów i wszyscy będą mówić jednym językiem.

 

Do takiego ideału zmierza również liberalizm ze swoim procesem żydowskiego kapitalizmu (powszechna żydowska własność systemu bankowego Zachodu) i globalizacji. Swego rodzaju urzeczywistnieniem tego ideału miała być Unia Europejska. Filozoficzną podbudowę internacjonalistycznego liberalizmu stanowi świecki personalizm (jego wcześniejszym odpowiednikiem jest personalizm katolicki) stawiający na piedestale jednostkę z jej egoizmem ponad narodem i państwem.

 

Jednak najbliższe temu ideałowi było Święte Imperium Rzymskie, czyli Kościół podbijający narody i państwa Europy, w których powszechnym językiem nauczania, polityki i religii stała się łacina. Władza w podbitych państwach pochodziła, jeśli nie z nadania Rzymu, to władca musiał posiadać kontrasygnatę Kościoła. (Podobne zasady funkcjonują w UE – rządy krajowe muszą mieć aprobatę nieobieralnych władz UE.)

W walce z nacjonalizmem Kościół bratał się ze wszystkimi siłami, nawet z tak przezeń oficjalnie nie lubianą żydo-masonerią i z nazistami. (Zawarcie konkordatu przez IIIRzeszę z Watykanem skutkowało wysłaniem do obozów koncentracyjnych niemieckich narodowców z tzw. Ruchu Ludendorffa.) Nauczana religia chrześcijańska ma być uniwersalistyczna i ponadnarodowa. A więc chrześcijaństwo z swej zasady jest antynarodowe. Nie może przecież być jednocześnie propaństwowe, pronarodowe i ponadnarodowe, tak jak nie można być jednocześnie wysokim i niskim.

 

Antykultura – „wspakultura”

Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm to kierunki totalne, czyli takie, które obejmują wszystkie aspekty życia narodów i państw, a zatem jako takie stanowią siłę kulturotwórczą. Ponieważ jednak stają w opozycji do narodu i państwa, a więc w opozycji do naturalnych i suwerennych praw ich rozwoju, siła kulturotwórcza chrześcijaństwa, marksizmu, liberalizmu jest w istocie antykulturą, której wielce negatywnym czynnikiem jest personalistyczny egoizm preferowany zwłaszcza przez chrześcijaństwo i liberalizm.

Zdecydowanie lepiej istotę treści procesów degeneracji człowieka, państwa – kultury, oddaje termin użyty przez Jana Stachniuka „wspakultura”, czyli działanie nie tylko przeciw, ale w odwrotnym kierunku. („Wspakultura” –  http://toporzel.republika.pl/teksty/wspakul.html)

 

W historię wspakultury Kościół wpisał się szczególnie zbrodniczo i mocno. Płonące stosy średniowiecza eliminowały wszelką niezależną myśl. Zniszczono dorobek kultury, w tym także naukowy wcześniejszych cywilizacji. Zahamowano rozwój nauki – straciliśmy bezpowrotnie 500 lat w historii ludów Europy.

Szczególnie szkodliwą rolę dla trwania i rozwoju narodu pełni lansowana przez chrześcijaństwo „wszechmiłość” – nakaz miłości bliźniego jest doprowadzony do absurdu: „miłuj nieprzyjaciół swoich”. Nakaz ten umożliwia przenikanie do narodu elementów nie tylko etnicznie i kulturowo obcych, ale i wrogich. To mentalne osłabienie narodu, błędnie określane tolerancyjnością, uniemożliwia mu obronę własnej tożsamości, a końcu trwanie i rozwój, ułatwia natomiast narzucanie narodowi zbrodniczych totalizmów, marksizmu, a teraz liberalizmu.

 

Z kolei marksizm i liberalizm identycznie traktowały kwestie obyczaju i prawa do życia (m.in. aborcja). W tym zakresie proces degeneracji kultury przebiegał, a w przypadku liberalizmu przebiega nadal, z podobną intensywnością. Mamy ogromne załamanie demograficzne, które jest programowym założeniem liberalizmu.

Pod względem hamowania rozwoju kultury narodów liberalizm i chrześcijaństwo są sobie szczególnie bliskie. Negatywną rolę odgrywa tutaj katolicyzm: niemal wszystkie kraje katolickie charakteryzują się niższym stopniem rozwoju i zamożności w porównaniu do krajów niekatolickich.

 

Kierunek rozprzestrzeniania

Chrześcijaństwo po zalegalizowaniu edyktem mediolańskim w IV w.n.e. swój podbój Europy rozpoczęło od zachodu zmierzając na wschód. Nie był to podbój pokojowy. Nową wiarę i podporządkowanie polityczne Rzymowi szerzono mieczem, mordując często całe grupy etniczne, np. Prusów.

Podobnie brutalnie przebiegała instalacja marksizmu. Co prawda nie podbijał on państw Europy w marszu z zachodu na wschód, ale został wyeksportowany drogą morską z USA do Rosji.

Z zachodu na wschód kroczył liberalizm, który wdarł się także do Rosji, jednak został z niej wypchnięty i odrzucony na linię rzeki Bug, choć usiłuje wedrzeć się ponownie przez Ukrainę. Pochód liberalizmu także jest brutalny.

 

Pochodzenie chrześcijaństwa, marksizmu, liberalizmu

Wszystkie te kierunki wykazują tę samą żydowską proweniencję, czego dowody są powszechnie i łatwo dostępne i każdy może znaleźć odpowiednie źródło dokumentujące ten fakt. A samo chrześcijaństwo, niczego w tym względzie nie ukrywając, używa przedrostka „judeo-” oraz zamiennie „żydo-”, a mimo to wielu zindoktrynowanych tą wspakulturą nie jest w stanie uwierzyć temu co widzi i słyszy.

 

Tylko upowszechnienie w świadomości narodów oraz zrozumienie konieczności odrzucenia wszystkich tych antykultur – wspakultur – cywilizacyjnych pasożytów degenerujących dogłębnie tkankę społeczeństw i państw,  umożliwi narodom Europy powrót na drogę suwerennego rozwoju.

 

Dariusz Kosiur

Ocena wpisu: 
1
Twoja ocena: Brak Średnio: 1 (głosów:13)

Komentarze

Kolejny stek bzdur, kłamstw, populistycznych "fumaroli".

I jak fumarola - śmierdzi siarkowodorem.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1544466

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

stnją dw mżlwśc:

1. tkst jst dtyczny,  lb  2. dtą jst czytjący.

Pnwż twój kmntrz jst jdyn zbrm pttów, n mrytrycznych wg, zchdz mżlwść nr 2.

N m c szrżwć brć pwżnych trśc n swój strczy łb. Sm wdzsz, ż jż trw cb rzkłd, stąd zpwn tn smród srkwdr, który sttnm zmysłm jszcz rjstrjsz.

DK

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-11
#1544471

Zdradziłeś się Kosiur! Piszesz publicznie na tym zacnym portalu, że tylko odrzucenie chrześcijaństwa umożliwi narodom Europy i samej Polsce prawdziwą suwerenność. Człowieku zeszłeś na same manowce dna, gdyż ty w to starodawne kłamstwo rogatego, czerownego smoka naprawdę wierzysz! Taka postawa naprawdę szokuje! Poza tym jakim obrzydliwym językiem traktujesz wiekową Lwowiankę, nawet jeśli ci dosadnie napisała nie powinieneś tak się do Niej zwracać. Tu może pomóc tylko zdecydowana postawa niepoprawnych blogerów oraz naturalnie egzorcysta. Absolutna jedynka!!!

Kosiur ręce precz od chrześcijańskiej Polski i od Naszej Królowej Matki Bożej Częstochowskiej!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1544476

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Człowiecze, jeśli wiedza i intelekt zezwolą ci odnieść się merytorycznie do tekstu, czyli uzasadnić z czym się nie zgadzasz i dlaczego, to zrób to. A jeśli czegoś nie rozumiesz to zapytaj - nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi i komentarze.

Jeśli takowej wiedzy i umiejętności nie posiadasz to odpuść sobie bezsensowne walenie w klawiaturę.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-8

DK

#1544485

Dziękuję Ci, ale nasz przyjaciel Kosiór po prostu "zeszoł z uma" - dyskutować z takim to żaden zaszczyt.

Byli już inni "mędrcy pańscy" przed nim, będą i po nim. Walczyć o jakiekolwiek filozofie czy koncepcje nie zamierzam. 

Ale gdy komuś "merda się" wiara z filozofią - to... "ja was pozdrawlaju".

A Kosiór zachowuje się tak, jak umie - prymitywnie, bez kultury. Tylko tyle wyniósł z domu i tyle "zdobył" na studiach.

Ktoś taki nie jest w stanie nikogo z nas obrazić - czy można pluć na gwiazdy?

Pozdrawiam serdecznie,

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1544486

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

powiedz wszystkim komu liżesz dupę - to przecież twój język żydokatolickiej kultury

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-8

DK

#1544489

 zjazd na cześć L.Kaczyńskiego – kult syjonisty

Prezydencie Lechu Kaczyński

Do ostatnich godzin życia realizowałeś politykę sprzeczną z narodowym interesem Państwa i Narodu Polskiego. Patronowałeś grabieży naszego polskiego majątku i pauperyzacji Narodu.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

 

W imieniu Polaków oskarżałeś Rosjan o katyńskie zbrodnie. A przecież i Polacy i Rosjanie mordowani byli przez tego samego komunistycznego wroga katolickich narodów, którego potomkowie niszczą dziś narody Zachodu.

Byłeś wrogiem Słowiańskich Narodów i Ich autentycznej współpracy.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

 

Prezydencie Lechu Kaczyński

W Niedzielę – w święty dzień Zmartwychwstania, łamiąc katolicki, odwieczny obyczaj, Twoją trumnę złożyli na Wawelu, obok polskich królów. I jest w tym jakiś złowieszczy logiczny sens. Zamykają się oto karty historii Narodu i państwa Polaków. Tu, pośród grobowców tych, co tworzyli i budowali Rzeczpospolitą Polską, kiedyś jej wielką potęgę, stać odtąd będzie trumna z grabarzem Państwa Polaków.

Polski Narodzie – zapamiętaj.

 

Prezydencie Lechu Kaczyński

Polski Naród pozbawiony własnych narodowych elit, narodowych mediów, oświaty i kultury jest ślepy i głuchy. Czy Twoje sumienie Katolika pozwoliło ten kaleki lud pozbawić nawet ostatniej jego własności – Suwerenności Państwa i Narodu?

 

Rocznica śmierci świętego JP II

JPII – wielki – agent syjonizmu

 

 

Niech Bóg spróbuje Ci wybaczyć.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1544500

L.Kaczyńskiego za „zasługi” dla Polski usunąć z Wawelu !!!

 

    Wspólny, radosny taniec syjonistów, D.Tuska i L.Kaczyńskiego, po podpisaniu traktatu lizbońskiego

 

 

 

 

                                                                Requiem dla Prezydenta

Istnieje uświęcony tradycją zwyczaj, że nad trumnami dostojników Rzeczpospolitej wylicza się ich zasługi dla Państwa i Narodu. W katolickiej, polskiej obyczajowości istnieje także niepisany zwyczaj, że o zmarłym nie należy mówić źle. Ale czy wolno nam, nawet w tak smutnej na ludzki sposób chwili, przemilczać prawdy, które, za sprawą zmarłego Prezydenta Rzeczpospolitej, dotyczą już dziś i będą boleśnie dotyczyć w przyszłości najżywotniejszych spraw całego Polskiego Narodu i Państwa Polskiego?

Czy ogłuszany przez 20 ostatnich lat powszechnym medialnym łomotem, pogrążony dziś w bólu i w żałobie z powodu tragicznej śmierci wielu osób, zbyt wielu osób, Polski Lud wie i czy będzie pamiętał, kogo na prawdę stracił i kogo opłakuje w osobie Prezydenta Rzeczpospolitej?

Prezydencie Lechu Kaczyński

Jeszcze zanim zostałeś Prezydentem Rzeczpospolitej, jako Prokurator Generalny tej samej Rzeczpospolitej wstrzymałeś ekshumację Żydów zamordowanych w 1941 r. w Jedwabnem. Dzięki tej Twojej decyzji, we wszystkich mediach Żydzi mogli kłamać i pomawiać o ten mord Polaków. Urzędujący wtedy prezydent A. Kwaśniewski przypisał ten mord Polakom i w naszym imieniu przepraszał Żydów.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

To dla Ciebie marszałek sejmu Rzeczpospolitej, M. Jurek zmienił porządek obrad i pośpiesznie przyjęto uchwałę o zwrocie Żydom w naturze – w polskiej ziemi, bo Skarb Państwa rozkradziony stoi pusty – 20% z 65 mld. $ USA, których żądają od Polski gangsterzy ze Światowego Kongresu Żydów. O tym uchwalonym rabunku na Polsce i Polakach mogłeś chwalić się Żydom w Izraelu i w USA podczas swojej wizyty.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

W swoim liście do przywódców żydowsko-masońskiej loży „Niezależny Zakon Synów Przymierza” – Independent Order of B’nai B’rith, syjonistycznej agendy zwalczającej katolicyzm i narody europejskie, wyrażałeś radość z jej reaktywowania w Polsce.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

W prezydenckim pałacu katolickiej Polski zapalałeś żydowską menorę, symbol nienawiści i zwycięstwa żydów nad nie-żydami.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

Jako zwierzchnik sił zbrojnych patronowałeś likwidacji polskiej armii i opłaconemu przez polskiego podatnika i wbrew jego woli udziałowi resztek tej armii w zbrodniczej, amerykańsko-syjonistycznej operacji w Afganistanie i w Iraku.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

Zlekceważyłeś uroczystość ku czci setek tysięcy polskich ofiar pomordowanych przez barbarzyńców z UPA, a zaszczyciłeś swoją obecnością zjazd Ukraińców w Sopocie.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

W imieniu Narodu Polskiego, łamiąc Konstytucję Rzeczpospolitej i własną prezydencką przysięgę bezprawnie ratyfikowałeś traktat lizboński, konstytucję nowego, bolszewickiego państwa, Unii Europejskiej powstającej na gruzach narodowych państw Europy.

                                       

Swoim podpisem przekreśliłeś suwerenność Państwa Polskiego. Umożliwiłeś unijnemu prawu-bezprawiu niszczenie podstawowych wartości narodowego bytu Polaków, umożliwiłeś niszczenie naszej katolickiej religii.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

Do ostatnich godzin życia realizowałeś politykę sprzeczną z narodowym interesem Państwa i Narodu Polskiego. Patronowałeś grabieży naszego polskiego majątku i pauperyzacji Narodu.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

W imieniu Polaków oskarżałeś Rosjan o katyńskie zbrodnie. A przecież i Polacy i Rosjanie mordowani byli przez tego samego komunistycznego wroga katolickich narodów, którego potomkowie niszczą dziś narody Zachodu.

Byłeś wrogiem Słowiańskich Narodów i Ich autentycznej współpracy.

Panie Prezydencie – pamiętamy.

Prezydencie Lechu Kaczyński

Twoja tragiczna śmierć w Katyniu, tragiczna śmierć pozostałych osób ma mieć wymiar symbolu, chcą dziś tego powszechne media. Zgoda, ta tragiczna śmierć jest symbolem. Jest symbolem dramatu Polskiego Narodu, który od 70 lat nie może usłyszeć słów prawdy o katyńskiej zbrodni, bo media i władza zawłaszczone są przez obcoplemiennych potomków tych, których dziadowie i ojcowie mają na rękach polską krew.

Polski Narodzie – pamiętaj.

Prezydencie Lechu Kaczyński

W Niedzielę – w święty dzień Zmartwychwstania, łamiąc katolicki, odwieczny obyczaj, Twoją trumnę złożyli na Wawelu, obok polskich królów. I jest w tym jakiś złowieszczy logiczny sens. Zamykają się oto karty historii Narodu i państwa Polaków. Tu, pośród grobowców tych, co tworzyli i budowali Rzeczpospolitą Polską, kiedyś jej wielką potęgę, stać odtąd będzie trumna z grabarzem Państwa Polaków.

Polski Narodzie – zapamiętaj.

Prezydencie Lechu Kaczyński

Polski Naród pozbawiony własnych narodowych elit, narodowych mediów, oświaty i kultury jest ślepy i głuchy. Czy Twoje sumienie Katolika pozwoliło ten kaleki lud pozbawić nawet ostatniej jego własności – Suwerenności Państwa i Narodu?

Niech Bóg spróbuje Ci wybaczyć.

Polski Narodzie – módl się i Ty o wybaczenie dla siebie, nie nadstawiaj drugiego policzka, nie bądź Chrystusem narodów, wstań z kolan, „Bądź wierny. Idź”, idź po swoje prawa.

 

Dariusz Kosiur          14.04.2010 r.

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

DK

#1544511

mityczne Wanie

 

o protoplastach Słowian

krótkie podsumowanie...

jedynymi ich przodkami

są mityczne Wanie!...

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

jan patmo

#1544512

Tylko tyle i aż tyle!!!

Ocena negatywna.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1544519

Już komentator lewituje i chyba już w stratosferze, a może i wyżej jeszcze.

Tak jak w pamiętnej scenie z czeskiego filmu "Szpital na peryferiach", w której lekarz podsumował niefrasobliwe zachowanie pielęgniarki:

"gdyby głupota miała skrzydła, fruwałaby pani jak gołębica".

A oto i moja dla komentatora dedykacja:

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

DK

#1544522

To chyba także ten Kosiór wypisywał brednie z oskarżeniami prezydenta Lecha Kaczyńskiego - bezpośrednio po zamordowaniu Go przez...

Kogo reprezentuje Kosiór? Nie ma tu miejsca dla zdrajców - im prędzej niektóry to zrozumieją - tym lepiej dla Kosióra i jemu podobnych.

Znowu siarkowodorem cuchnie.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1544534

Czytając twoje i innych, ale podobne w wymowie, "komentarze" odnosi się wrażenie, że tu jest miejsce przede wszystkim dla idiotów i żydo-katolickich fanatyków i fundamentalistów.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

DK

#1544551