Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm – antykultura, cd.

Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
Kultura

 

 

 Pod moim tekstem pojawiły się interesujące komentarze wzbogacając poruszony przeze mnie temat antykultury jako żydowskiej metody wyniszczania narodów. Niniejszym prezentuję te komentarze w całości.

 

_______________________________

Tekst „Chrześcijaństwo, marksizm, liberalizm – antykultura” pojawił się na: – https://wiernipolsce1.wordpress.com/; http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/; http://wps.neon24.pl.neon24.pl/

_______________________________

.

Autor:  Marcin

26/06/2017 at 20:54

.

Judaizm i jego odpryski: chrześcijaństwo i islam, to instrumenty globalizacji

W naszych realiach używamy terminu „chrześcijaństwo” jako eufemizmu, odnosząc się do katolicyzmu, rzymskiego odprysku chrześcijaństwa. Poniżej wpisuję się w tą konwencję.

Chrześcijaństwo jest, z zasady, antynarodowe, oraz jest uzależnione, już na etapie doktryny, od interesów żydowskich. Jako religia chrześcijaństwo zostało stworzone przez żyda świętego Szawła, który prawdopodobnie był wysłannikiem Sanhedrynu. W dzisiejszych polskich realiach odpowiednikiem Szawła byłby pewnie Grzegorz Braun, Stasio Michalkiewicz albo sam Stasio Dziwisz, podstawiona kukła sprowadzająca nieświadome podstępu owce na manowce.

Problemy naszej cywilizacji wynikają, między innymi, z religii. Chrześcijaństwo jest obciążone grzechem pierworodnym, jest uzależnione od żydowskiego folkloru. Osobom cierpliwym polecam tekst zawodowych apologetów katolicyzmu pod tytułem „Tajemnica Izraela na tle historii„ : http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/210 W treści znajdują się takie kwiatki: „Naród żydowski jest narodem teologicznym, który Bóg stworzył dla siebie.” Aż szkoda komentować, ręce opadają, katolicki obłęd w skoncentrowanej formie.

To chrześcijaństwo narzuciło nam specjalny status żydów. Podobną rolę pełni na świecie islam. Dzisiaj zawodowi papiści często mówią, że żydów nie można krytykować bo przecież pan Jezus też był żydem, krytyka żyda to w zasadzie krytyka rzymskiego boga. Nowoczesny katolicyzm zbliża się do postulatów starożytnego Talmudu, który jako ustrój idealny narzuca taki porządek społeczny, w którym każda krytyka żyda spotyka się z natychmiastową i surową karą, aż do zupełnego wyeliminowania takich słowo-zbrodni.

Chrześcijaństwo jest forpocztą judaizmu. Przyznają to sami żydzi. Cytat z Markusa Eli Ravage (https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/): „Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami  w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralną figura w waszych religijnych, modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy waszą rasową spuściznę i zastąpiliśmy ją naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z  tym czystym i sprawnym opanowaniem was!”

Judaizm i jego odpryski: chrześcijaństwo i islam, to instrumenty globalizacji. Naukowcy od generała Konstantina Pawłowicza Pietrowa mówią, że globalizacja ma charakter obiektywny, musi zachodzić niezależnie od naszych chęci czy niechęci. Zarządzanie globalizacją odbywa się w sposób subiektywny, jest reżyserowane przez (ukryte) ośrodki prawdziwej władzy. W tym kontekście upadek etnicznych religii można uznać za nieuchronny efekt postępującej przez setki lat globalizacji. Może nieuchronny, a może starannie reżyserowany (?). Japończycy oparli się globalizacji w sferze religii.

Przyjęcie jakiejś nowej religii to postulat nierealny. Aby scementować naród, nową religię, przynajmniej nominalnie, musiałby przyjąć każdy. Wiemy z historii, że jest to możliwe, ale zwykle jest to proces krwawy i trwa całe pokolenia. Nie potrafię zaproponować rozwiązania, choć jako pozytywny przykład podam casus Cerkwi prawosławnej, która nie uległa tak gruntownemu rozkładowi i nadal stanowi, w wielu krajach, w tym w Rosji, instytucję wspierającą państwo.

Każdy rozumujący Polak powinien być świadomy, że dzisiaj katolicyzm jest używany jako broń ideologiczna przeciwko narodowi. Czy należy tępić katolicki fanatyzm? Jeśli tak, to w jaki sposób? Tego nie wiem.

za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/

______________________________

Dewastacja natury

Na destrukcyjny dla natury i w efekcie zbrodniczy dla człowieka charakter chrześcijaństwa, liberalizmu i marksizmu zwróciła uwagę pani AgnieszkaS:

Żałuję, że nie uwzględnił Pan w swojej notce stosunku chrześcijaństwa, liberalizmu i marksizmu do natury. Dlatego pozwolę sobie napisać o tym w wielkim skrócie.

 

     Przy jednoczesnym, celowym odłogowaniu ziemi uprawnej w Europie!

 

Chrześcijaństwo przyroda nie posiada indywidualności ani duszy, człowiek bezwzględnie czyni przyrodę sobie poddaną. Akceptacja zupełnego zniszczenie przyrody dla potrzeb człowieka.

Liberalizm(amerykanizm) – wzorowanie na filozofii chrześcijańskiej, czyli przyroda nie ma duszy ani indywidualności. Życie natury podporządkowane jest całkowicie kapitalistycznej ekonomii. Akceptacja zupełnego zniszczenia przyrody dla potrzeb człowieka.

Marksizmwynikający z ateizmu stosunek do natury. Przyroda jest pozbawiona świadomości i indywidualizmu ( czyli duszy)- pozostaje jedynie obiektem dla badań naukowych. Życie natury podporządkowane jest potrzebom komunistycznej ekonomii. Akceptacja zupełnego zniszczenia przyrody dla potrzeb człowieka.

 

AgnieszkaS   19.03.2017 19:25:20

 

Dziękuję,
to bardzo celne uzupełnienie.

„Czyńcie sobie ziemię poddaną” wedle Starego Testamentu – wszyscy to znamy.
Z tych to zapewne pokładów mądrości czerpał obecny papież pisząc encyklikę „Laudato si”, głoszącą pochwałę zrównoważonego rozwoju wynikającą z dbałości o ochronę środowiska naturalnego.

Papież i Kościół gładko przeszli nad tym, że zrównoważony rozwój, wedle założeń liberałów, nakazuje dostosować liczbę ludności do ekologicznych możliwości naszej planety – ze strony Kościoła jest to jawna pochwała zbrodni.

Rzeczpospolita 19.03.2017 22:31:12

______________________________

 

Chrześcijaństwo, liberalizm, marksizm – krypto-judaizm talmudyczny

(…)

Majstersztyk żydowski miał polegać – i dla wielu , którzy go kultywują jak pan, ciągle polega na tym, że tak chrześcijaństwo, jak i liberalizm, jak i marksizm, były i są krypto judaizmem talmudycznym, czyli genetycznym, bo towarzyszącym jako prawo mówione także religii mojżeszowej ( a dokładniej – objawionej rzekomo Mojżeszowi przez Boga-zazdrosnego o swoją boskość, narodowi rzekomo wybranemu ).

Instrumentalnie traktując etykę chrześcijańską, tzn. postulując że zło trzeba dobrem odpłacać ( ale oczywiście zło wyrządzone goim nie jest złem, a nawet jest dobrem !) – Żydzi wprawiali w rozterki moralne chrześcijan i pozwalali wybaczać zbrodniarzom, złodziejom i lichwiarzom.

Tylko wówczas kiedy kropla przepełniła czarę goryczy ( wynikająca z lichwy i pasożytnictwa) dochodziło do pogromów. Te zresztą inicjowane były niejednokrotnie przez samych Żydów ( tych bardziej „oświeconych”). Wychodziła tu na wierzch funkcjonalność etyki i moralności żydowskiej, która bratnią ofiarę uważała niejednokrotnie za najlepsze spoiwo żydowskiej ( etniczno-religijnej spójności, czyli getta). I w ten sposób za wieloma „pogromami: Żydów stali i stoją sami Żydzi.

                                                        

Jeśli chodzi o liberalizm, to filozofowie i ekonomiści żydowscy uznali go za najskuteczniejsze narzędzie pozbycia się suwerennej władzy monarszej. eksploatacji kolonialnej oraz osłabiania ekonomiki państw narodowych. Zauważyli to zarówno niemieccy ekonomiści tzw. kameraliści, a potem tzw szkoła romantyczna, narodowa i historyczna. Rozumieli to także Francuzi wychowani na merkantylizmie, a także polscy myśliciele gospodarczy tacy jak Staszic, Fr. hrabia Skarbek , Supiński, a potem polska szkoła ekonomi narodowej i tzw. kierunek historyczny ( chociażby Dunajewski, St. Głąbiński, St. Grabski). Co najciekawsze własnie na krytyce liberalizmu ( będącego pod wpływem żydowsko-brytyjskich „liberałów” oraz domów bankierskich Rothschildów) oparły początkowo swoją politykę gospodarczą Stany Zjednoczone , preferując protekcjonizm celny i przemysłowy.

Marksizm zaś ( choć sam k.Marks był nawet nazywany dla niepoznaki antysemitą, a podstawowe swe teorie skompilował z dorobku innych filozofów i ekonomistów) ) dawał oręże w postaci zniesienia starego porządku, rzekomej nieuchronności praw rozwoju społeczno- gospodarczego, walki klas zamiast walki narodów, zniszczenia instytucji państwa i zastąpienia jej obietnicą raju wszechświatowego – ale z „rozterki” zapomniano dodać, że pod kontrolą banków i korporacji żydowskich, które ów „liberalizm” musiał przy braku skrępowań narodowej i państwowej suwerenności doprowadzić na sam szczyt, czyli do monopolowego stadium żydowskiego kapitalizmu z etyką funkcjonalną, współcześnie nazywaną modernizmem i relatywizmem etyczno-moralnym.

stanislav   18.03.2017 21:54:15

Ocena wpisu: 
2
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.7 (głosów:7)