Co PiS da III RP?

Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
Kraj

Między PiS i PO trwa wielki bój o sądownictwo.

Nie rozumiem tylko zaangażowania kibiców obydwu drużyn. Kibicom PO dziwię się, że nie rozumieją, iż PiS ma identyczne prawo jak PO do ustawienia resortu „sprawiedliwości” według własnego widzi mi się. PO miała na to 8 lat, teraz przyszedł czas na PiS.

Kibicom PiS dziwię się, że nie rozumieją, iż dla nich nie zmieni się nic, pozostaną jako Polacy nadal obywatelami drugiej kategorii. Pierwsza kategoria zastrzeżona jest dla mniejszości, której ponoć u nas nie ma oraz także dla tej zboczonej – bo kto słyszał o mniejszości seksualnej (?).

Reszta pozostanie po staremu.

Warto jednak, żeby żydo-katolicy podjęli karkołomny trud choćby skromnej analizy polityki PiS.

____________________________

Co PiS da IIIRP?

  „Nie ma Polski bez Kościoła” – J.Kaczyński na Jasnej Górze, lipiec 2015

 

 Czyli jaka będzie IIIŻydo-RP pod rządami PiS?

 

1. Główne kierunki polityki zagranicznej uwarunkowane wtłoczeniem Polski przez rządzącą żydowską V kolumnę do UE i NATO nie ulegną żadnej zmianie. Są one zresztą zgodne z wytycznymi dla IIIŻydo-RP przedstawionymi przez syjonistę Z.Brzezińskiego: ścisła współpraca z USA oraz zacieśnianie integracji w ramach UE budowanej przecież przez żydowską finansjerę wyłącznie dla jej korzyści.
Polityka ta zostanie tylko zintensyfikowana, co wynika z radykalnego syjonizmu PiS, wytłumionego wyłącznie na czas kampanii wyborczej, a jest już po kampanii.

 Dowodem kontynuacji syjonistycznego kierunku polityki IIIŻydo-RP jest niedawna wizyta byłego kapciowego L.Kaczyńskiego, kolejnego prezydenta, A.Dudy na Ukrainie i przyznanie jej żydowskiemu reżimowi kredytu na kwotę 1 mld € UE oraz opowiedzenie się przez byłego kapciowego za utrzymaniem sankcji wobec Rosji za jej wsparcie dla walczących z żydo-banderowską juntą Ukrainy Doniecką i Ługańską Republiką Ludową.

Tu nieodzowna wydaje się następująca refleksja. Nielegalny żydo-banderowski reżim Ukrainy jest wspierany przez USA i przez wszystkie pozostałe żydo-reżimy Zachodu. Żołnierze, partyzanci DRL i ŁRL, nie poddający się reżimowi są określani mianem bandytów.
Odwrotna sytuacja dotyczy Syrii, gdzie legalny prezydent Baszar al-Asad i jego rząd są przez żydo-reżimy Zachodu określani mianem reżimu przeciwko, któremu cztery lata temu USA wszczęły rebeliancką wojnę. Natomiast rebelianci są przez Zachód nazywani słuszną opozycją walczącą z reżimem Baszara al-Asada o demokratyzację Syrii.

Tę zadziwiającą asymetrię da się wytłumaczyć tylko w jeden sposób. Legalny prezydent i rząd Syrii w przeciwieństwie do nielegalnych władz Ukrainy (przejęły władzę w wyniku rebelii inspirowanej przez USA) nie są syjonistycznymi Żydami, a co za tym idzie nie są skłonne realizować interesów syjonistycznego żydostwa z USA. Innego uzasadnienia nie dostrzegam.

Dowód kolejny, to domaganie się przez rząd PiS zainstalowania na terytorium Polski baz NATO z bronią atomową. Ma to być ochrona przed ewentualną „agresją imperialnej Rosji”. Tylko z tego kierunku upatrują dla Polski zagrożenia wszystkie kolejne żydo-rządy, co znajduje odzwierciedlenie w żydo-medialnej propagandzie, a także w programach oświatowych.

I dalej, PiS odgrywa – udaje przed Polakami antyniemiecką retorykę. Z pewnością znajdą się tacy, którzy dadzą się na to nabrać, ponieważ zapomnieli już, że to właśnie L.Kaczyński podpisał bezwarunkowo traktat lizboński. Ten pozujący na polskiego patriotę bezwzględny syjonista nie postawił oczywistego warunku Niemcom: przyznania statusu mniejszości narodowej dla 2 mln Polaków w NRF, jaki posiada 150 tys. Niemców w Polsce. Co gorsza – a dla Polski i Polaków jest to zagadnienie priorytetowe -, nie zażądał podpisania przez NRF traktatu o granicy na Odrze i Nysie (w 1995r. wygasła moc porozumienia poczdamskiego) mimo, że „negocjacje” wokół traktatu lizbońskiego stwarzały ku temu niepowtarzalną okazję. Istniała także możliwość umiędzynarodowienia traktatu granicznego z NRF.
Jest oczywiste, że antyniemiecka retoryka PiS spotyka się z antypolską reakcją w NRF – ale, trzeba wiedzieć i pamiętać, że antypolska reakcja ma miejsce głównie w żydowskich lub kontrolowanych przez Żydów niemieckojęzycznych mediach. Nie zapominajmy, że NRF jest od 1945r. wasalem USA i nie może prowadzić własnej, niezależnej, niemieckiej polityki.

 

  Zatem w interesie żydowskiej polityki USA PiS ustawia Polskę na wrogich pozycjach zarówno wobec Rosji i wobec NRF. Jest to czytelne powtórzenie polityki żydo-sanacyjnego obozu II RP z lat 1926-39, który również realizował politykę żydowskiej finansjery z Wall Street i londyńskiego City i wiemy dobrze, czym to się dla Polski skończyło.

 

2. Polityka gospodarcza PiS, mimo wprowadzenia doń elementów prospołecznych, socjalnych, również nie ulegnie żadnej istotnej zmianie.
Dodatek 500 zł na dziecko oraz powrót do wieku emerytalnego 60 i 65 lat, choć należy je ocenić pozytywnie, to jednak poza wydźwiękiem propagandowym nie przedstawia żadnej realnej wartości poprawy bytu Polaków. Systematyczny wzrost kosztów utrzymania szybko zniweluje „dodatek na dziecko”, a coraz mniejsze wpływy do ZUS od coraz mniejszej liczby pracujących (upadek firm i malejący przyrost demograficzny) grożą załamaniem systemu emerytalnego.

 

Proponowane przez PiS opodatkowanie zagranicznych banków i sieci handlowych jest tylko pozornie dobrą propozycją stwarzającą jedynie iluzję zwiększenia wpływów do budżetu państwa. Pomysł ten nie spowoduje ani odbudowy polskiego – koniecznie państwowego! – systemu bankowego, ani polskiego handlu.
Interesujący się polityką – w tym i ekonomią – winni wiedzieć, że bezpieczeństwo, tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, Państwa i jego obywateli, ale także i rzeczywista władza, zależą wprost proporcjonalnie od ilości rodzimego kapitału i od struktury własności gałęzi gospodarki. Im rodzimego kapitału i własności jest więcej, tym większe jest bezpieczeństwo Polski i Polaków. Jak łatwo po 25 latach trwania IIIŻydo-RP zauważyć nasze bezpieczeństwo zbliża się do zera. Własność jest przeważnie obca, głównie żydowska (żydowskich korporacji).
A co w tej kwestii proponuje PiS? – NIC.

 

Gospodarczy program PiS (a także wszystkich pozostałych koncesjonowanych przez żydo-reżim partii) nie przewiduje żadnej zasadniczej zmiany w polskiej gospodarce. W dalszym ciągu będzie ona podlegała systemowi pieniądza dłużnego, czyli zadłużaniu państwa i obywateli w zagranicznych prywatnych bankach, kontrolowanych przez żydowską finansjerę. Nie ma mowy o likwidacji zapisów art. 220 Konstytucji RP zabraniających finansowania polskiego rozwoju przez NBP, a tym samym nakazujących zewnętrzne zadłużanie kraju. A nawet gdyby PiS miał taki punkt w swoim programie, to nie posiada wystarczającej ilości mandatów do przeprowadzenia zmian w konstytucji.

 

 Trzeba tu także zauważyć, że w IIIŻydo-RP zlikwidowano gospodarcze planowanie i program gospodarczy PiS podtrzymuje ten stan nadal. A więc nie może być mowy o rządowym planowaniu zwiększenia w ciągu kilku lat ilości miejsc pracy w gospodarce kraju, co zresztą jest logiczną konsekwencją pozbawienia rządu możliwości realizacji polityki pieniężnej kraju (Konstytucja RP art.220, 227 p.1). Nie można przecież oczekiwać, że przedsiębiorcy X i Y będą realizowali swoje inwestycje z myślą o racjonalnym rozwoju gospodarczym całego kraju – nie dysponują ani takimi środkami finansowymi, ani instrumentami polityki gospodarczej, ani nie muszą być zainteresowani takimi działaniami. Nie są nimi zainteresowane także zagraniczne banki.

 

Konsekwencją ekonomiczną wtłoczenia Polski przez rządzącą żydowską V kolumnę przy wsparciu Kościoła i samego JPII do UE, czy szeroko pojętego obozu Zachodu, czyli faktyczną kolonizacją Polski, jest podległość NBP żydowskim instytucjom finansowym, MFW i BŚ (oraz EBC), które powodują, że znakomita większość zasadniczych decyzji gospodarczych podejmowana jest poza granicami naszego kraju przez czynniki obce i Polsce wrogie.

Dariusz Kosiur

______________________________

PS

Oto wierny jak cień najbliższy współpracownik Beaty Szydło – wiem tylko, że nazywa się K.Łapiński i od 2008r. działa w PiS. Nie wiemy, czy jest pracownikiem ambasady USA, ale fizjonomia zdradza znajomy, niewątpliwy geniusz nowej europejskości. W każdym razie gość z warszawskiej Pragi się wywodzi. Prawdopodobnie jest także przykładnym katolikiem, a jeśli nawet nie to i tak nic nie szkodzi, skoro i my i oni kochamy tego samego Boga, a my obowiązkowo mamy kochać jeszcze ich, co przychodzi nader łatwo, wszak religia jedna z drugiej się wywodzi i objawiona była przez tę samą Opatrzność – a może jednak przez Opaczność.

A tu - poniżej - już w nowej roli, w roli rzecznika prezydenta Maliniaka - mówi, co prezydent myślał, kiedy myślał.

Ach, co za słowiańskie gęby na tej Pradze, można popaść w kompleksy.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.8 (głosów:13)

Komentarze

...jest nie inaczej. Często do pomocy mają pożytecznych, habilitowanych idiotów...bo nie mogą być wszędzie. W dodatku , do ich niecnych celów wykorzystywany jest właśnie kościół katolicki. I tak jak Wałęsie wpięli M.B.Częstochowską w klapę a Tuskowi kazali wziąć ślub katolicki,urządzają miesięcznice wspólnie z GP....tak wczoraj wysłali Dudę do Częstochowy, aby cały świat zobaczył go na apelu jasnogórskim. Może naród pomyśli że to z natchnienia Ducha św. są jego spotkania z Gersdorf i Romaszewską. Ale nie możemy wpadać w kompleksy....Pozdrawiam

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1545006

Zacznę od tego, że Pana wywód myślowy (Rzeczpospolita) zawarty w eseju (także w poprzednich esejach lipcowych) jest w wielu wątkach zbieżny z "Loose Blues"Jana Hartmana, z października 2016 r. Pan daje wędkę i zanętę, ale ... oczekuje wyciągnięcia uklejki bądź suma przez czytelnika?

Ja wyciągam suma bo pana myśli uczesane bądź nie uczesane oceniam następująco:

1. TO co się teraz w Polsce dzieje to bój (nie ostatni) między Chazarami III RP i IV RP;

2. Nastąpiło niebezpieczne przesilenie bo polski Naród dał się kolejny raz w historii zmanipulować i wyszedł na ulice;

3. Podopieczni prezydenta Donalda Johna Trump'a pogrozili paluszkiem;

4. Pan prezydent Andrzej Duda wygrywając "3/5" zaśpiewał niczym Patrick Bruel w 1998 r. Przejął inicjatywę strategiczną i niczym tatarzyn trzyma kozaka za przysłowiowy łeb (aczkolwiek to raczej On jest Kozakiem jeśli wierzyć pomówieniom? WPS?);

5. Zawetowanie kolejnych dwóch kluczowych  Ustaw to już nie  kij w szprychy (jak oceniłam "3/5"), ale zatrzymanie walca. To nie strach przed suwerenem, bo na suwerena starczy sikawka i szczypta pieprzu, to nie brak konsultacji, to nie postawa "obrażonego Wałęsy", to nie podanie ręki opozycji (Jjj - aczkolwiek tak faktycznie wygląda), to nie złamanie umowy z suwerenem bo pan prezydent takie szczegóła ma w poważaniu jak każdy rasowy polityk (vide Frankowicze, etc.), to nie wynika z faktu bycia Krakusem (JzG).

Reasumując:  interesy strony konfliktu sprzeczne są z interesem strategicznym tych, dla których: cyt. „świat nie jest globalną wspólnotą, lecz areną, na której narody, podmioty pozarządowe i firmy działają i konkurują o korzyści (...)" , a  ... wspólnota polska jako całość (zetjot) ma się tu jak pięść do nosa!

Zośka Romaszewska to ograna ściema dla ubogich Chamów (panMarek), a pan prezydent gra (przy okazji) o siebie.

"3/5" + "języczek u Wagi" umożliwia PAD jednej i drugiej stronie pokazać Kuku na muniu!

PS

Cytuję: "Osłabienie Kaczyńskiego w partii. Kaczyński jest słabego zdrowia. Również z tego powodu jego władza nad partią będzie się stawała coraz bardziej iluzoryczna. Buldogi już się gryzą pod dywanem, a za rok będą się po nim tarzać na naszych oczach. Walka o wpływy, a zwłaszcza groźba przejęcia partii przez ludzi Ziobry i Dudy bądź Macierewicza, spowoduje wyrzynkę, ucieczki i inne procesy destrukcji w PiS. A wszystko to przed wyborami samorządowymi 2018. Te wybory PiS przegra." Jan Hartman (też Chazar?), A.D. 13 października w czwartek 2016 r.

@ Rebeliantka serdecznie pozdrawiam w imieniu spread :-))

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

casium

#1545026

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

 tóż dł sę - t żyję pńskg krśln - Chzrm RP V RP dprwdzć d zntgnzwn spłczństw n dw bzy: prPS prP - t wszystk przy czynnj prbc Kścł. Bz względ n t, który bóz zwycęży rzczywst włdz będz nlżł d tzw. Chzrów rln pltyk n lgn żdnj zmn - dntyczn jk m mjsc w S, w których fktyczn stnją tylk dw prt, l pltyk S jst nzmnn.

dł sę dwźć spłczństw d myśln - śwtnym dwdm są chćby nml wszystk blgrsk prdkcj n tym prtl skpn n prblmtyc wlk PS-P. Tymczsm rzcz njsttnjsz, węc smrgnzwn sę nrdw w cl zlkwdwn żydwskg rżm, zblkwn dgrdcj pństw nrd dzyskn pństw dl prwwtych jg włśccl, dl rlzcj pltyk rzwj krj, n stnj w śwdmśc spłcznj jk ptrzb prwszrzędnym znczn. Nwl tkż rzm, ż Kścół prwdz wybtn ntyplską dzłlnść (pryms Plk: &qt;ncjnlzm jst hrzją&qt;) wspr żydwsk rżm.

DK

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5
#1545104

"Krzyż, symbol Kościoła ktolickiego, był od zawsze antypolski, antynarodowy i antypaństwowy.” - 

A "wyznawcy KK - to katodebile"

 

ps.

pozdrów kozojebca Białasa i tą SB-cka szmate z Sydney

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1545092

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

&qt;Krzyż, symbl Kścł ktlckg, był d zwsz ntyplsk, ntynrdwy ntypństwwy.&rdq; -  t sm prwd.

&qt;wyznwcy KK - t ktdbl&qt; - ngdy tk tg n jąłm, l twój wps wskzj, ż tk włśn jst, nwt grzj jszcz, czym przknj twój dpsk w PS.

DK

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5
#1545106

.....i ty śmiesz się określać polskim nacjonalistą?!!!! Przecie tym samym podle znieważasz prawdziwych polskich patriotów, rycerzy polskich, żołnierzy, którzy po tym znakiem szli dumnie i odważnie do boju przez całe nesze dzieje! A ty dziś podle deprawujesz ten znak Bożego zwycięstwa nad szatanem!! Opamiętaj się na miłość Boską! Na rany Chrystusa Pana błagam cię nie znieważaj publicznie na portalu niepoprawnych blogerów krzyża Zbawiciela. Krzyża pod którym stała Matka Boleściwa, Królowa Polski, umiłowany uczeń św. Jan i św. Maria Magdalena.

Człowieku może jesteś ukrytym agentem, stąd potrafisz formułować teksty tak i owak i masz jakowąś misję, albo może cierpisz na głęboką schizofrenię objawiającą się generalnie rozdwojeniem jaźni, znaczy jedno się chce ale robi się coś drugiego lub co prawda chce się coś zrobić i nawet wie się jak to zrobić ale nie robi się nic, by to zrobić i doprowadzić do końca. Jeśli żadno z tych dwóch to jesteś jakiś kosmiczny przypadek, który chyba jeszcze trzeba nauce odkryć, mówię całkiem poważnie Panie Kosiur. Bez obrazy!!

Po temu rozważ Dariuszu Kosiur słowa Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego: "Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak jest Polakiem". Zatem radzę dobrze nawróć się, póki masz czas ku temu i nie wyrzekaj się polskości. 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1545181