„Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”

Obrazek użytkownika Rzeczpospolita
Historia

 

 

   I sprawdziła się przepowiednia prymasa A.Hlonda z 1948r. Trzeba tylko postawić pytanie, kto jest zwycięzcą, a kto zwyciężonym?

 

Z czym i z kim, chciał wieść bój nie tylko prymas Hlond, ale cały chrześciajński Kościół? Tym śmiertelnym wrogiem Kościoła był oczywiście socjalizm. I jeśli godne poparcia było potępienie przez Kościół żydowskiej rewolucji i terroryzmu w Rosji w latach 1917 – 1930, to już mniej zrozumiałe staje się potępienie przez Kościół socjalizmu po 1930r., gdy żydowscy zbrodniarze w Rosji byli likwidowani. Jednym z czołowych realizatorów procesu odżydzania struktur państwa ZSRR był prokurator generalny ZSRR, A.Wyszyński – stryjeczny brat kard. S.Wyszyńskiego, któremu, jako nieprzejednanemu wrogowi socjalizmu, włodarz Watykanu, Pius XII, powierzył w 1948r. urząd prymasa Polski.

 

Co złego było w socjalizmie, że Kościół podjął z nim walkę nie bacząc na ofiary?

Feudalizm narzucony Europie* przez Kościół wykształcił trzy klasy społeczne. Według hierarchii ważności były to: duchowieństwo, szlachta, chłopstwo.

Duchowieństwo chrześcijańskie było warstwą najbardziej uprzywilejowaną zarówno w sensie materialnym jak i politycznym. Np. względem duchowieństwa nie wolno było stosować kary śmierci i nie podlegało ono jurysdykcji sądów królewskich. Mogło się więc dopuszczać najcięższych zbrodni nawet przeciw władzy królewskiej i państwu. Oczywiście w początkach chrześcijaństwa, np. w Polsce (w Lechistanie – taką nazwą państwa polskiego posługiwali się nasi sąsiedzi), zdarzało się, że król karał zdrajców i spiskowców w sutannach śmiercią. Spotkało to bpa Stanisława ze Szczepanowa. Siła polityczna Rzymu była jednak na tyle potężna, że króla, Bolesława II Szczodrego, wygnano, a zdrajcę biskupa ogłoszono świętym. A więc władza Rzymu – Kościoła stała nad władzą królewską – stała ponad państwem i prawem.

 

System feudalny powodował, że klasa szlachecka ubożała i zasilała warstwę najniższą. Beneficjentów systemu feudalnego utrzymywało biedniejące chłopstwo, obciążane pańszczyzną i rosnącymi podatkami na rzecz szlachty i Kościoła.

Razem z pojawieniem się chrześcijaństwa w Europie – religii par excellence żydowskiej, co zyskuje potwierdzenie we współczesnej terminologii samego Kościoła: "judeo-chrześcijaństwo" – pojawił się także Żyd–pośrednik, który tak samo jak Kościół żerował (pasożytował) na szlachcie i chłopstwie uzyskując dla swego procederu prawne gwarancje od władzy królewskiej, a więc pośrednio od stojącego nad nią Kościoła.

 

Państwo o takiej strukturze społeczno-politycznej i słabnącej, za sprawą Kościoła oraz żydowskich bankierów, władzy królewskiej, a jednocześnie prowadzące wojny w interesie Kościoła ze Szwecją, Rosją (cel: narzucenie żydo-katolicyzmu dla powiększenia dochodów Rzymu i Turcją (obrona przed islamem, a w istocie ochrona wpływów i dochodów Rzymu), musiało w końcu upaść.

 

Restytucja RP w 1918r. spotkała się ze strony Kościoła, jeśli nie z powątpiewaniem i z wrogością, to w najlepszym razie z obojętnością. Co nie znaczy, że niektórzy księża, zwłaszcza ci stojący najniżej w hierarchii Watykanu nie okazywali postaw patriotycznych, ale przecież nie oni wytyczają polityczne ścieżki kościelnej organizacji.

 

Po II wojnie św. Polska znalazła się w strefie wpływów ZSRR. Było dość  oczywiste, że system społeczno-polityczny mógł być w Polsce taki, jaki funkcjonował w ZSRR. Zwłaszcza, że nie istniały w Polsce po wojnie siły polityczne zdolne zaproponować własne rozwiązania i ułożyć z ZSRR przyjazne stosunki. Tzw. sanacyjny rząd londyński IIRP podsycał tylko wrogość do ZSRR i sprzeciwiał się zmianie stosunków własnościowych. Realizując polityczne wytyczne światowego żydostwa, rząd londyński wspierał politykę wykrwawiania się narodu w partyzanckich walkach przeciw ZSRR i przeciw nowej władzy i nowemu ustrojowi. Niestety, nowa władza z braku polskiej narodowej alternatywy (analogia do współczesności jest tu boleśnie uzasadniona) znalazła się w żydowskich rękach. Do 1956r. żydowska nienawiść do Polski i Polaków była podstawą totalitarnego systemu.

 

Jednak sam system socjalistyczny, mimo wielu niezaprzeczalnych wad, błędów, wielu uciążliwości, umożliwił gospodarczy rozwój i gwarantował bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. W efekcie Polska pod koniec lat 1970. znalazła się w czołówce rozwiniętych państw świata.

 

Dla Kościoła socjalizm był nie do przyjęcia. Pozbawił go całkowicie władzy politycznej i ograniczył materialnie, a mówiąc wprost ograniczył pasożytnictwo Kościoła. Odebrano Kościołowi część ziemskich majątków, zmniejszono państwowe dotacje – powiedzmy jednak szczerze: Kościół nie posiada do nich żadnego tytułu. A jeśli uwzględnić jego antypolską działalność i ekonomiczne pasożytnictwo, winien zostać pozbawiony wszelkich majątków i państwowych dotacji oraz praw politycznych. Jeśli jednak wyznawcy Judeo-katolicyzmu chcą utrzymywać „swój” Kościół niech sami na niego łożą.

A zatem socjalizm oraz świeckość państwa PRL były wrogiem śmiertelnym Kościoła, który właśnie po 1956r. zdobył naturalnego sojusznika w walce z PRL-em. Tym sojusznikiem stali się Żydzi, którzy w 1956r. utracili w Polsce władzę.

                                                                      

Redakcja Więzi u Prymasa Wyszyńskiego. Gniezno 1975. Od prawej: Prymas Wyszyński, Tadeusz Mazowiecki, Jan Turnau, Zdzisław Szpakowski, Kazimierz Wóycicki (onieśmielony)

 

Prymas Wyszyński i jego hierarchowie czynnie i z premedytacją wykorzystywali nieświadomy politycznie lud do walki o władzę, przywileje i majątki dla Kościoła i dla swoich żydowskich sojuszników w Polsce i poza Polską (w USA i Izraelu).

                                                                                              

Głodówka solidarnościowa członków i sympatyków Komitetu Samoobrony Społecznej KOR (KSS KOR) w kościele Św.Krzyża w obronie więźniów politycznych w Czechosłowacji oraz aresztowanych Polaków: Adama Wojciechowskiego i Edmunda Zadrożyńskiego. Na zdjęciu od lewej: Mariusz Wilk, Kazimierz Wóycicki, Antoni Macierewicz (wychrzczony w 1982r.). 3-10.10.1979, Warszawa

 

Żydowskie bojówki KOR-u manifestują przeciw PRL w kościołach uzyskując ochronę kościelnej hierarchii. Stworzona przez V żydowską kolumnę „Solidarność” uzyskuje wsparcie Kościoła.

W latach 1980., gdy władza znalazła się już w rękach junty Jaruzelskiego-Kiszczaka, sterującej w kierunku likwidacji PRL na rzecz IIIŻydo-RP, zostaje zamordowanych stu kilkunastu księży – prawdopodobnie polskich patriotów, którzy mogliby bruździć żydowskiej i kościelnej transformacji Polski w IIIŻydo-RP i jej integracji z Zachodem. Zbrodnie idą oczywiście na konto „komuny” PRL mimo, że zbrodniarzami są agenci Jaruzelskiego-Kiszczaka. Zbrodni nikt nie ściga, a Kościół nie domaga się ich wyjaśnienia (?).

                                               

Powyższa fotografia podpisu i komentarza nie wymaga

 

Kościół poprał wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981r. – musiał przecież zadbać o zwycięstwo swoje i swoich żydowskich sojuszników. Dzięki temu w 1989r. przedstawiciele Kościoła oraz Żydów z junty Jaruzelskiego-Kiszczaka i z Solidarności zasiedli przy wspólnym „okrągłym stole” dokonując podziału łupów i władzy.

                                                                                                          

Rozmowy w Magdalence przy świetle szabasowych świec

                                                                        

Menory na końcach magdalenkowego stołu !

 

A nieszczęsne żydo-katolickie owieczki po 27 latach żydowskiego reżimu IIIRP nadal chcą nadstawiać swoje bezmyślne głowy jedne za syjonistycznym żydowskim PiS, drugie za syjonistyczną żydowską PO i pochodnymi, a wszystkie razem w obronie żydo-katolickiego Kościoła.

 

I tak oto „zwycięstwo przyszło przez Maryję” wymodlone przez wielu nieświadomych perfidii Kościoła polskich katolików – dzisiaj już oficjalnie żydo-katolików.

 

JPII pobłogosławił potem w sejmie RP odzyskaną „wolność” i nowe władze – władze żydowskiego reżimu IIIRP.

Żeby ugruntować zdobycze i zagwarantować im trwałość wpychał Polaków w zmontowane przez żydowską finansjerę z USA struktury UE.

Żydo-katolicy o tym nie wiedzą, ale w trakcie obrad "okrągłego stołu" w 1989r. - nikt z Polaków nawet nie przypuszczał, że PRL i socjalizm przestaną istnieć ! - w klasztorze o.jezuitów w Warszawie przy ul.Rakowieckiej Watykan (JPII) zorganizował dla hierarchów konferencję n/t "jak przygotować proboszczów i księży do procesu wspierania europejskiej integracji" - integracji Polski z UE. Ci zamordowani po 1981r. księża, na czele z ks.J.Popiełuszką, prawdopodobnie nie rokowali nadziei na wsparcie procesu integracji - nie byli więc dla Watykanu specjalnie przydatni, a zbrodnia i tak obciążała konto bezimiennej i zresztą już nie istniejącej "komuny".

 

                                                                                   

Msza pojednania IIIŻydo-RP i NRF, 1989r. – nigdy nie było mszy pojednania z Rosją mimo, że to Niemcy, a nie Rosja (ZSRR), realizowali plan likwidacji Słowian - Generalplan Ost ! mordując miliony Polaków.

 

 

Zwycięscy: Kościół, żydowska V kolumna w Polsce, żydostwo z Waszyngtonu, Londynu, Tel Awiwu i Brukseli.

Zdobycze zwycięzców:

Kościół – majątki ziemskie, dotacje państwowe, media, część władzy politycznej (zapisy konkordatowe)

Żydzi: legalna kradzież majątku narodowego Polski, dochody z przejętego majątku, dochody z podatków, media, pełna władza polityczna

 

Zwyciężeni: Polacy

Straty zwyciężonych: niemal cały majątek narodowy, media publiczne, ponad 10 mln miejsc pracy, 800 tys. gospodarstw rolnych, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, majątki prywatne

 

_______________

* O powstaniu nazwy „Europa” dla części euro-azjatyckiego kontynentu tu: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/12/09/swiatowa-szumowina-wyciera-w-nas-slowian-buty/

 

Dariusz Kosiur

za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/12/10/zwyciestwo-przyjdzie-przez-maryje/

_______________

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/zim_hlond.html

NWO – cywilizacja miłości – według JPII

(nie zapominajmy także o encyklikce JPII „Centesimu annus”, w której pochwala żydowski liberalny kapitalizm, czyli społeczny darwinizm)

 

Ocena wpisu: 
2
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.9 (głosów:17)

Komentarze

......czyli prawdziwe piekło na ziemię! Krew leje się wtedy strumieniami, a każdy kto jest bezwzględnym barbarzyńcą, urasta b. szybko do rangi bohatera. To właśnie stało się 70-78 lat temu na Wołyniu i Kresach i to właśnie teraz dzieje się na Ukrainie. 

To ty Kosiur i tobie podobni, wspieracie czynnie, takich bandytów swoim intelektem, który b. źle ukierunkowujecie! Dzieje się to na długo przed ludobójstwem, dokładnie tak  jak ty robisz to teraz. Wciskasz ludziom kity, niby poparte faktami, lecz bazujące na zwyczajnie najniższych instynktych, jak choćby zawiść, zazdrość wobec kleru i itp. Pomijasz bezczelnie wszystkie dary i zasługi Kościoła i Narodu na przestrzeni wieków, a skupiasz się na słabościach! A jednak już prości, ubodzy ludzie wiedzieli, że: "Każde kłamstwo ma krótkie nogi". 

Napominam cie Kosiur publicznie: nie odbieraj ludziom wiary!

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-2

Sławomir Tomasz Roch

#1544654

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

ty jesteś debilem

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-10

DK

#1544666

......za drugim razem, jeśli znów mnie publicznie znieważysz możesz być pewien, że porozmawiam o tobie w Kościele, a gdyby i to nie pomogło i polecisz sobie po mnie po raz trzeci i wtedy ci wybaczę, jednakże będę to miał przeciwko tobie i to tak długo, dopóki mnie publicznie nie przeprosisz!!! Co to oznacza, że "...że będę to miał to przeciwko tobie", to radzę dobrze doczytaj sobie w ewangeliach, zanim cokolwiek głupiego znowu uczynisz.

Ostatniej nocy na greckiej wyspie Kos, zginęło dwóch facetów, siedzieli sobie spokojnie i zapewne pili piwko, aż tu nagle trzęsienie ziemi i dach zawalił im się wprost na głowę. Czy myślisz Kosiur, że tych dwóch nieszczęsnych ludzi, było większymi grzesznikami, niż ty czy ja lub inny bloger niepoprawny?! Zapewniam cię Kosiur, że bynajmniej! Jednak jeśli ktokolwiek z chrześcijan nagle odejdzie, a wierzy głęboko i szczerze w Pana, to Bóg ujmie się za nim na sądzie pierwszym i ostatnim, lecz dla ludzi którzy walczą z chrześcijaństwem, jak ty właśnie Kosiur, dla takich miłosierdzia Bożego może zabraknąć i nie będzie już dla ciebie nadziei. Zatem radzę ci nawróć się chłopie, póki masz czas ku temu i jeszcze możesz!!! Do miłego.....

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

Sławomir Tomasz Roch

#1544733

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Niemal wprost nazywasz mnie bandytą: "To ty Kosiur i tobie podobni, wspieracie czynnie, takich bandytów" , a sam udajesz urażonego moją reakcją na twoje chamstwo, głupotę i bezczelność.

Żydo-katoliku, a rozmawiaj sobie z samym papieżem, mam to gdzieś.

Zfantyzowanych żydo-katolików, takich jak ty, Tarnoska i wam podobni należałoby izolować od społeczeństwa.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-8

DK

#1544742

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Rzeczpospolita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

i nie wiesz, że Kościół był i jest organizacją zbrodniczą - winien jest śmierci milionów istnień, jest największym ludobójcą w dziejach świata? Ty nie jesteś historykiem, w dupie masz także Dekalog, przynajmniej p.8, ty jesteś hipokrytą.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-8

DK

#1544743

jeśli twierdzisz, że największym ludobójcą w dziejach Świata był Kościół?

To jak z ludobójstwem podczas Rewolucji Francuskiej? I w Wandei?

Co z ludobójstwem brytyjskim w Australii?

Co z ludobójstwem komunistycznym w Związku Sowieckim? Co z tureckim ludobójstwem Ormian?

Co z ludobójstwem w Kongo Belgijskim?

Co z ludobójstwem niemieckim - podczas II WŚ?

Co z ludobójstwem komunistycznym w Chinach?

A ostatecznie - co z ludobójstwem Polaków na Kresach Wschodnich?

Coś ci się pomykiciło w małej główce z tym ludobójstwem (i nie tylko z tym). Główka mała!

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1544746

https://programwps.files.wordpress.com/2017/08/1486248529_g8oale_600.jpg

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-4

DK

#1545833

Kolejna przepustka ?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1544817

lepiej omijać to gooowno szerokim łukiem

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1544819

módlmy się, wkleiłam fragment litanii do Maryji

Maryjo Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowa,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-1
#1544663

gdzie szkoliłeś swój "warsztat pisarski"? w tygodniku NIE? byłeś na stażu w biurze poselskim niejakiego Palikmiota? Próbujesz się tutaj przedstwiać jako patriota ale tak naprawdę jesteś starą, zrzędzącą pozostałością PRL. Komunizm walczył s Kościołem walczysz i Ty. Merytoryka powalająca :) fotki kościelnych hierarchów z działaczami tzw opozycji i innymi politykami mają być dowodem na ich antypolskość-dobre, triki prosto z urbanowskiego NIE. Ach i ta radość z tego, że PRL odebrał Kościołowi majątek, który przez to został zrujnowany.

"Jednak sam system socjalistyczny, mimo wielu niezaprzeczalnych wad, błędów, wielu uciążliwości, umożliwił gospodarczy rozwój i gwarantował bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. W efekcie Polska pod koniec lat 1970. znalazła się w czołówce rozwiniętych państw świata."

Piękne zdanie, kwintesencja Ciebie, nic nie musisz już pisać, tęsknisz za tym systemem bo a) walczył z Kościołem i b) byłeś jego benificjentem

i do tego ta żydofobia - żałosne. Dla Ciebie jeśli sie nie nawrócisz zostanie tylko "płacz i zgrzytanie zębami"

dziękuje ale nie będę Ciebie już czytał

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Grzesiek

#1544779

bo moje teksty nie są przeznaczone dla politycznych ignorantów i sfanatyzowanych żydo-katolików.

Niestety, dla takich jak Ty Ziemia nadal jest płaska.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-6

DK

#1544791