Sabat lewaków świeckich i kościelnych przeciw Kaczyńskiemu

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Bp Pieronek twierdzi, że w Polsce mamy... dyktaturę”...”Znany z atakowania Prawa i Sprawiedliwości biskup Tadeusz Pieronek był dziś gościem TOK FM. Rozmowa dotyczyła zawetowania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o KRS oraz Sądzie Najwyższym. Decyzję prezydenta biskup ocenia jako przełom:
„To niewątpliwie przełom w prezydenturze pana Dudy. Nie bardzo wierzę, że to było ustawione”....”Gdy natomiast zapytano bp Pieronka o to, czy Polska obecnie zbliża się do dyktatury, odpowiedział pewnie, że „dyktaturę już mamy”. O Jarosławie Kaczyńskim powiedział z kolei:[…] mówi, że bez żadnego trybu wchodzi na mównicę, będąc zwykłym posłem i nikt nie wyciąga żadnych konsekwencji. A innych posłów wyklucza się z obrad. Gdzie tu jest równość? A dyktatura polega na tym, że niszczy równość”.Dodał też, że prezes PiS powinien być ścigany z urzędu za słowa, które padły z mównicy sejmowej:"Jeśli tego nie będzie, to mamy obraz partii, którą nazwałbym Bezprawiem i Niesprawiedliwością, a nie Prawem i Sprawiedliwością"....(źródło )(link is external)

Jezuita Grzegorz Kramer dziękuje prezydentowi i… protestującym!...”Znany jezuita o. Grzegorz Kramer postanowił podziękować prezydentowi za zawetowanie dwóch ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym. Przy okazji podziękował także protestującym przeciw ustawom.O. Kramer skomentował decyzje prezydenta na facebooku. „Panie Prezydencie - dziękuję. W końcu nie żałuję mojego głosu” – napisał jezuita. Przy okazji dodał: „Jest dla mnie oczywistą sprawą, że dzięki należą się tym, co protestowali - mówili o tym czego chce Polska”.Grzegorz Kramer SJ wypowiedział się także w bardziej zawoalowanej formie na temat odwagi, który to wpis jak można domniemywać, dotyczy także prezydenta. Tym razem na twitterze o. Kramer napisał: „Odwaga jest piękna tylko wtedy, kiedy trzyma zasady do końca. Nie połowicznie, nie na 2/3". ..(źródło )(link is external)

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w liście do prezydenta Andrzeja Dudy podziękował za jego postawę w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa
Szanowny Panie Prezydencie,
Pragnę podziękować panu Prezydentowi za postawę zajętą w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.
Katolicka Nauka Społeczna docenia bowiem demokrację jako system, który zapewnia udział obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możliwość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów. Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Zakłada ona spełnienie koniecznych warunków, jakich wymaga zarówno promocja poszczególnych osób – przez wychowanie i formację w duchu prawdziwych ideałów – jak i podmiotowości społeczeństwa, przez tworzenie struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności (por. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, 406).
Z jednej strony istnieje prawo a nawet obowiązek reformy systemu sądownictwa w Polsce, bo obowiązek odpowiadania przez rządzących na potrzeby rządzonych nie oznacza wcale, że reprezentanci wyborców są jedynie biernymi wykonawcami ich żądań. Kontrola ze strony obywateli nie wyklucza niezbędnej wolności, jaką powinny cieszyć się wybrane przez nich osoby w wypełnianiu powierzonego im mandatu, jeśli chodzi o dążenie do realizacji wyznaczonych sobie godziwych celów. Cele te zależą w dużej mierze od funkcji syntezy i mediacji w obliczu dobra wspólnego, które stanowi jeden z podstawowych i niezbywalnych zadań władzy politycznej (por. KNSK, 409).
Z drugiej zaś strony należy mieć na uwadze to, co powiedział papież Jan Paweł II na temat relacji władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej stwierdzając – w swoim przemówieniu do uczestników kongresu włoskiego Stowarzyszenia Sędziów – że równowaga między tymi trzema władzami, z których każda ma określone kompetencje i zakres odpowiedzialności – tak że jedna nie dominuje nigdy nad drugą – jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania demokracji.
Konstytucje nowoczesnych państw zazwyczaj gwarantują tej ostatniej władzy niezbędną niezależność w ramach systemu prawnego. Z tą niezależnością, na płaszczyźnie sumienia winno się jednak wiązać – żywe poczucie sprawiedliwości, zaś w sferze poszukiwania prawdy – niczym niezmącony obiektywizm osądu (por. Jan Paweł II, Zadania sądownictwa dzisiaj: Przemówienie do uczestników kongresu włoskiego Stowarzyszenia Sędziów (31 marca 2000), L’Osservatore Romano, ed. pol, 2000, nr 6, s. 51).
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Poznań, dnia 24 lipca 2017 roku „...(źródło )(link is external)

Syliwa Wysocka „Watykański dziennik "L'Osservatore Romano" pisze o zawetowaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę dwóch ustaw o sądownictwie, co oznacza - dodaje - "zatrzymanie reformy wymiaru sprawiedliwości". Gazeta podkreśla, że prezydent "zaapelował o pokój społeczny"....”W poniedziałkowo-wtorkowym wydaniu dziennik odnotowuje, że polski prezydent ogłaszając swą decyzję o wecie zwrócił się "zarówno do sił rządowych, kierowanych przez Jarosława Kaczyńskiego, jak i do opozycji".Andrzej Duda - relacjonuje gazeta w artykule "Zatrzymana reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce" - "wezwał do odpowiedzialności i mądrości".Przywołano w tekście słowa prezydenta o tym, że państwo, w którym panuje niepokój i gdzie toczy się wojna polityczna, nie może się rozwijać. Słowa te, wyjaśniono, odnosiły się do manifestacji organizowanych codziennie w całej Polsce.Dziennik podkreślił także, że "kontrowersyjne przepisywywołały protesty tak w Polsce, jak i na forum europejskim, bo uważane są za szkodliwe dla autonomii sędziów".Nowe ustawy "zaniepokoiły też Unię Europejską, która zastanawia się, czy nie otworzyć procedury na podstawie artykułu 7 traktatów europejskich, co mogłoby pociągnąć za sobą nałożenie sankcji na Polskę" - dodano na łamach "L'Osservatore Romano".(źródło)(link is external)

http://naszeblogi.pl/47094-kardynalowie-groza-franciszkowi-obaleniem

Jarosław Kaczyński „Nie możemy powiedzieć, że nastąpiło związanie polskiego porządku prawnego z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Ta konstytucja nie zaczyna się, jak powinna się zaczynać: w imię Boga wszechmogącego - podkreślił oklaskiwany prezes PiS. „....”sukces Kościoła podważałby postkomunistyczny porządek społeczny. „....”dawnego systemu broni m.in. "dawny społeczny zasób o tradycjach antyklerykalnych" uzupełniony przez "bardzo daleko idące wsparcie zewnętrzne". Jak wyjaśnił, chodzi o "zasób europejski", czyli Unię Europejską, a także organizacje związane z Narodami Zjednoczonymi. „....”w dyskusji nad nową organizacją państwa po 1989 r. elity odrzuciły m.in. koncepcję Jana Pawła II, który w 91 r. sformułował propozycję odwołującą się do dekalogu, ale też uniwersalizującą polski katolicyzm i polską katolicką tożsamość. Elity te, jak mówił Kaczyński, w dużej części ukształtowane były przez komunizm, w innej - wywodziły się z akcji dysydenckich wobec komunizmu, w jeszcze innej były związane z agenturą, a w ostatniej - były związane z "liberalizmem integralnym", czerpiącym m.in. z permisywizmu obyczajowego. „ ….(więcej )

Jarosław Kaczyński „ Donald Tusk jest wrogiem chrześcijaństwa. „....”Tak, jest wrogiem chrześcijaństwa. Oczywiście, my wiemy, że widok ludzi odmiennej orientacji często go bawi, co bywa widoczne w Sejmie. Teraz trochę się opanował, ale bywało, że śmiał się tak, iż miał kłopoty z oddychaniem. „....”Rzecznik PiS Adam Hofman stwierdził, że Conchita Wurst - czyli „baba z brodą” - to twarz Europy, której chce Tusk. Przesadził?
JAROSŁAW KACZYŃSKI: Nie przesadził. Uważam, że w gruncie rzeczy tak jest. Formacja, którą stworzył Donald Tusk, to jest formacja dekadencji i rozkładu. Taki jest profil kulturowy tych ludzi. Oni oczywiście są elastyczni, mogą zakładać różne maski, ale tak naprawdę jest w nich głęboka niechęć do chrześcijaństwa, do stabilizacji, a co za tym idzie pewnej regulacji roli jednostki. To nie tyle liberalizm, co toksyczny indywidualizm. ..(więcej

Kaczyński: Nie może być Polski bez Kościoła...”Ręka podniesiona na Kościół to ręka podniesiona na Polskę - powiedział prezes PiS podczas obchodów 24. urodzin Radia Maryja w Toruniu.Jarosław Kaczyński podziękował Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Maryja za to, co zrobił dla polskiego Kościoła i dla Polski. Prezes PiS podkreślił, że "nie byłoby zwycięstwa bez Rodziny Radia Maryja".- Zwycięstwo potrzebowało prawdy i potrzebowało ludzi, którzy prawdzie służą, którzy służą Polsce, którzy są patriotami - powiedział Jarosław Kaczyński i dodał, że zwycięstwo to potwierdza jeszcze jedną prawdę, że "fundamentem polskości jest Kościół i jego nauka, i nie może być Polski bez Kościoła". - Każda ręka podniesiona na Kościół to ręka podniesiona na Polskę - dodał Kaczyński.”. (więcej )

Rymkiewicz „Niemal połowa Polaków głosowała na Jarosława Kaczyńskiego, a to znaczy, że niemal połowa Polaków chce pozostać Polakami. Czyli jest przekonana, że to jest coś dobrego, nawet coś wspaniałego – być Polakiem. „…„Wtedy szydercy będą się musieli ulokować gdzieś poza polskością. Nie można bowiem być Polakiem, będąc niewolnikiem.”…”Trochę wcześniej – w czasach Jagiellonów. Litewska dynastia i przymierze z dzikimi Litwinami miały prawdopodobnie w tej sprawie (naszego losu) znaczenie zasadnicze. My wobec Litwinów mamy dług ogromny. To wtedy kształtuje się Polska wolnych Polaków. Albo inaczej – Rzeczpospolita wolnych Polaków i wolnych Litwinów, dla których wolność jest rzeczą najważniejszą na świecie, ponieważ jest sposobem istnienia. Czymś, bez czego nie można żyć. To przeświadczenie Polacy z wieku XVI przenieśli przez wieki w wiek XXI. Ale „przeświadczenie” to złe słowo. To jest coś zakodowanego w losie. Wolność jest losem Polski. Jest także sensem jej dziejowego istnienia. Można podbić Polskę, co się zdarzało, można ją nawet podzielić na kawałki, ale w tajemniczy sposób nie można odebrać Polakom ich wolności. Żeby zabić polską wolność, Rosjanie czy Niemcy musieliby zabić nie tylko nasze przywiązanie do wolności, ale także nasze dzikie, bezrozumne, szaleńcze przekonanie, że istnienie jest wolnością, a więc nie można istnieć bez wolności. Jak odebrać wolność ludziom, dla których życie jest wolnością? W tym celu trzeba by wymordować wszystkich Polaków, tych, którzy byli, tych, którzy są, i tych, którzy będą. Dopóki jest na świecie choć jeden Polak, do tego czasu będzie istniała polska wolność. „.....(więcej )(link is external)

lipiec 2015 „Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze mówił, że "nie ma Polski bez Kościoła". – Nie ma w Polsce innej nauki moralnej niż ta, którą głosi Kościół „...”Kaczyński na Jasnej GórzeLider PiS zaakcentował w Częstochowie potrzebę prowadzenia Polski "ku dobrej zmianie" – pod wodzą polskiej hetmanki, Matki Boskiej Królowej Polski. Zapewnił przy tym, że zarówno prezydent elekt, Andrzej Duda, jak i kandydatka na premiera, Beata Szydło, "nie są głusi na głos Polaków" oraz "wobec tego wszystkiego, czego naucza Kościół i co jest fundamentem naszej wiary i fundamentem polskości".Prezes PiS po zakończeniu mszy będącej głównym punktem pielgrzymki podziękował metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu abp. Andrzejowi Dziędze za wygłoszoną wcześniej homilię.Hierarcha mówił w niej m.in., że to zwykli ludzie wiedzą, co najlepsze dla Polski. Wzywał do "cichego oporu wobec złego prawa", m.in. do konwencji o przemocy w rodzinie. Sprzeciwił się ustawie o in vitro, którą nazwał "zbrodniczą". Zaapelował do "ludzi odważnych", aby "prawo niemądre naprawiać". Prosił też o kilka miesięcy modlitwy przed wyborami parlamentarnymi.”...”– Polska czekała na te słowa – podkreślił Kaczyński. – Chciałem szczególnie podziękować księdzu arcybiskupowi metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu za to, co tutaj powiedział, za to, że przedstawił w sposób jednoznaczny i zdecydowany stanowisko Kościoła. Chciałbym podziękować księdzu arcybiskupowi metropolicie częstochowskiemu za to, że swoją obecnością wraz z innymi biskupami zaświadczył tę naukę, którą tutaj usłyszeliśmy – zaakcentował.– Powtarzam, potrzebowaliśmy tego wszyscy, potrzebowała tego Polska – dodał prezes PiS. Dziękował też wszystkim obecnym, którzy przybyli, by modlić się za Radio Maryja i za Polskę – zgodnie ze słowami kard. Stefana Wyszyńskiego, którymi uczyniono hasło pielgrzymki: Po Bogu najbardziej kocham Polskę.– Tak, Polskę trzeba kochać, trzeba kochać ją czynnie i trzeba działać skutecznie razem. Trzeba działać pod tą wodzą, która jest niezawodna. Tu padły słowa o hetmance, o Matce Boskiej Królowej Polskiej, polskiej hetmance. Pod jej wodzą musimy prowadzić Polskę ku dobrej zmianie – mówił prezes PiS.Zapewnił, że ci, "którzy już zdobyli urzędy, które upoważniają do takiego prowadzenia, prezydent elekt" i ci, "którzy o nie zabiegają, przede wszystkim kandydatka na premiera, pani Beata Szydło", to "z całą pewnością nie są ludzie głusi na głos Polaków, nie są głusi wobec tego wszystkiego, czego naucza Kościół i co jest fundamentem naszej wiary i fundamentem polskości".– Bo nie ma w Polsce innej nauki moralnej niż ta, którą głosi Kościół. I nawet gdyby ktoś miał wątpliwości, nawet gdyby ktoś nie wierzył, ale był polskim patriotą, to musi to przyjąć – musi przyjąć, że nie ma Polski bez Kościoła, nie ma Polski bez tego fundamentu, który trwa od przeszło tysiąca lat – mówił oklaskiwany Kaczyński.Zadeklarował też wiarę, że "przejdziemy ten wiraż (...), w imię tego hasła i z tymi słowami, które ma zawsze na ustach ojciec dyrektor, twórca tego niezwykłego dzieła". Podkreślił, że to "niezwykłe dzieło w wymiarze duchowym, odnoszącym się do zbawienia, ale też w ziemskim". – Polska codzienna ma wiele wad, ale byłaby z całą pewnością dużo gorsza, gdyby Radia Maryja nie było – ocenił Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze.” „..(więcej )

Rymkiewicz „Nawet jeśli wreszcie się okaże, że wewnętrznych Moskali jest tutaj więcej niż nas, to może przyjdzie taka chwila, a może przyjść musi – że będziemy musieli trochę zaryzykować „....”Mówiąc wyraźnie: to nie jest polska formacja polityczna i polska formacja duchowa. To jest obce. To jest coś w rodzaju – odwołam się tu do mojego ulubionego filmu – coś w rodzaju ósmego pasażera „Nostromo”. Jakieś obce smoki. Jeszcze inaczej: to są namiestnicy czegoś, przysłani tu przez coś, po to, żeby czymś tu zarządzać – żeby nas, powolutku-powolutku, zlikwidować; żebyśmy, powolutku-powolutku, zniknęli w smoczej paszczy „.....”To jest coś innego – coś, co się zalęgło i odwiecznie istnieje w głębi polskiej duszy. (...) Ta mongolska idea – że bezpieczniej, czyli lepiej jest być carskim niewolnikiem niż wolnym Polakiem, polskim anarchistą – ta idea, zagnieździwszy się w duszy polskiej, rozrastała się i szukała dla siebie, przez wieki, różnych politycznych, ideowych, a nawet estetycznych, ale przede wszystkim życiowych, praktycznych uzasadnień „.....”Różnica duchowa jest minimalna albo żadna – wszyscy oni, i ci, co gadają w telewizorze, i ci, którzy bezmyślnie wierzą w to, co gadają ci gadający, są niewolnikami. A jeśli są niewolnikami, no to zdradzili, wyzbywając się wolności, najświętszą, najważniejszą, fundamentalną ideę naszej Rzeczypospolitej. Tym samym zdradzili wspólnotę wolnych Polaków – nas zdradzili „.....”Było bowiem tak, że po każdym powstaniu, po każdym rozlewie krwi polskość odradzała się i przemieniała. Tak było po Konfederacji Barskiej, po Powstaniu Listopadowym, tak było po tym najstraszniejszym z powstań, Powstaniu Styczniowym, i tak było po Rewolucji 1905 roku „.....”Przeszłość, nasza przeszłość narodowa, mówi, że jeśli chce się godnie istnieć, to trzeba coś, od czasu do czasu, tu, w naszych warunkach, między Moskalami a Prusakami – trzeba coś zaryzykować. Wszystkie nasze powstania – od Baru do Warszawy – to były imprezy ryzykanckie. Ja uważam, że na tym naszym ryzykanctwie nieźle żeśmy wychodzili. Nie ma wolności bez ryzyka, można nawet powiedzieć, że wolność, sama w sobie, to straszne ryzyko. Dzikie ryzykanctwo. Taka jest więc – może trochę niewyraźna – odpowiedź przeszłości na Pani pytanie. Nawet jeśli wreszcie się okaże, że wewnętrznych Moskali jest tutaj więcej niż nas, to może przyjdzie taka chwila, a może przyjść musi – że będziemy musieli trochę zaryzykować „.... (więcej )
-----------
Ważne

Jarosław Kaczyński „Najważniejsza jest miłość do Ojczyzny. A miłość tej Ojczyzny, Polski, oznacza także miłość Prawdy. Bo korzeniem Rzeczpospolitej jest Chrystus. To mówił ks. Piotr Skarga i to jest aktualne po dziś dzień '….(więcej)
)
http://naszeblogi.pl/59116-kaczynski-reke-podniesiona-na-kosciol-na-polske-utniemy

-------
Mój komentarz
Żeby występować przeciw Kaczyńskiemu, który zwalcza lewactwo i chce z katolicyzmu uczynić religię państwową w Polsce to trzeba być masonem , członkiem homolobby , lub pedofilem w sutannie. Albo lewakiem w sutannie.

Kaczyński, Macierewicz tworzą chrześcijańskie państwo i armię. Chcą przywrócić Invocatio Dei do konstytucji, aksjologię chrześcijańską i nauczanie Jana Pawła II chcą zrobić źródłem prawa i fundamentem narodu polskiego.

Lewactwo opluwa Polaków, katolików. Kim są ci księża, którzy dziękują lewakom dążącym do obalenia Kaczyńskiego. Polski kościół musi pozbyć się członków masonerii, homoseksualistów, lewaków i pedofilów ze swoich szeregów.

film Stanisław Krajski - Kościół katolicki a wpływy masonerii
film Rozłam w kościele?! Kowalski & Chojecki NA ŻYWO w IPP TV 26.07.2017
Marek Mojsiewicz
Zapraszam do subskrypcji mojego blogana Facebooku ( tutaj ) (link is external)
Zapraszam do odwiedzenia strony „ Różne Takie „ (link is external)
Zapraszam do odwiedzenia strony powieści Pas Kuipera http://paskuipera.pl(link is external)
Kupno ebooka ' Pas Kuipera” w formie przedpłaty w cenie 29 zł Wpłaty proszę kierować na konto Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 87 7999 9995 0651 6233 3004 0001 wraz z e-mailem na którym ma być wyłana
Darowizny na rzecz bloga Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
Dobre złego początki „ 2 Na końcu którego będzie o boginiKali3 Nienależynerwosolu pić na oko 4 O rzeźbie NiosącegoŚwiatło 5 Impreza u Starskiego „ 6 Tych filmów już się oglądać nie da 7.Mutant 8 Anne Vanderbilt „ 9 Fenotyp rozszerzony.lamborghini„ 10. Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra ołapówkach „ 12. Niemierz i kontakt z cybernetyką

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.5 (głosów:9)

Komentarze

Bp. Pieronek vel Mosze Michlis i TW Feliks i pozostali, http://forum.interia.pl/oto-hierarchowie-zydowscy-polskiego-episkopatu-tematy,dId,1274275 i wszystko jest chyba jasne. Jeżeli kościół nie rozliczy się z niezbyt chlubnej przeszłości hierarchów kościelnych, to w dalszym ciągu będzie spadała liczba ludzi w kościołach i coraz mniej ludzi będzie dawało na tacę (o co kościołowi chyba najbardziej chodzi). Oj biedna ta cała nasza ojczyzna, jeżeli mamy takich przywódców duchowych. Oj biedna.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1545310

Dzięki, Panie Marku, za dobry - jak zawsze - przegląd tego, co w trawie piszczy.

Zapraszam do moich refleksji:

http://niepoprawni.pl/blog/wawel24/wymiekanie-plyniecie-z-pradem-i-brak-odpornosci-na-presje-czyli-chwiejny-krol
http://niepoprawni.pl/blog/wawel24/co-ma-robic-teraz-pis
http://niepoprawni.pl/blog/wawel24/krajobraz-po-bitwie-hybrydowej

 

Pozdrowienia

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

wawel24

#1545355

Kryzys w Kościele Polskim wyraźnie następuje. Brakuje w nim wyrazistych, jednoznacznych i odważnych przywódców dla których podstawowym wskazaniem jest EWANGELIA i CHRYSTUS.Są w nim zauważalne podziały (np ignorowanie kościoła toruńskiego). Dzisiaj dla niektórych kapłanów ważniejsze są słowa zamieszczane w Gazecie Wyborczej i jej satelicie czyli Tygodniku Powszechnym. Tzw "kościół otwarty" dość szeroko otwarł swoje wrota szatanowi próbując z nim zawierać kompromisy. Wypowiedzi i zachowania np Bp T.Pieronka zaangażowanego w poprawność polityczną od dawna jest wieloznaczna i znajduje popleczników w rodzaju ks.Sowy, Lemańskiego, Kramera i innych, a nawet ku zdziwieniu swoimi postawami dołączają niekiedy  do nich ... Arcbp.Gądecki, Prymas Polak, czy Kard Nycz metropolita warszawski. Księża wyraziści wierni ponad wszystko  Ewangelii delikatnie bądź mniej delikatnie usuwani są na margines.Symptomatyczna okazała się wypowiedź ostatnia Bp T.Pieronka o p.prezesie J.Kaczyńskim. Jakąż on wykazał wrażliwość na słowa pana Prezesa. Natomiast zupełnie nie reagował na słowa swoich ulubieńców, których znaczenie nie tylko cechowała ordynarność ile nawoływania do rebelii, przemocy itp. Szanowni hierarchowie zachęcam was do odwagi, jednoznaczności i do służby przede wszystkim Bogu i wiernym , którzy oczekują prawdy EWANGELICZNEJ. Nie manipulujcie słowem Bożym, słowami Jana Pawła II, ks.Prymasa Tysiąclecia , ale odważnie świadczcie o Chrystusie. Czas rozliczeń przez Boga i na Was przyjdzie!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1545446