On zagłosowałby na Komorowskiego

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

„Ma 40 dzieci z 20 kobietami, żyje z zasiłków a czas spędza na graniu w GTA”...”Brytyjskie media rozpisują się o 56-letnim bezrobotnym mężczyźnie z Ebbw Vale, który ma 40 dzieci z 20 kobietami a – czego w ogóle nie ukrywa – wolny czas, który mógłby przeznaczyć na poszukiwanie pracy, wykorzystuje głównie do grania na konsoli kupionej za pieniądze z zasiłków. „...”Co najmniej 16 z 40 dzieci Holpina zostało odebranych mu i jego partnerkom przez opiekę społeczną. Sam zainteresowany nie jest w stanie dokładnie określić ile jego dzieci znajduje się w domach dziecka i rodzinach zastępczych bo jak przyznaje nie jest nawet w stanie rozpoznać wszystkich swoich potomków. „...”Roczny koszt utrzymania dzieci Walijczyka wynosi 4,5 miliona funtów, na co zrzucają się oczywiście brytyjscy podatnicy. „....(]]>źródło )]]>

Jan Michał Małek”Państwo opiekuńcze to państwo bezpieczeństwa socjalnego, które ma rozwiązywać problemy społeczne. W rzeczywistości ma ono zastępować praktykowanie przez ludzi miłosierdzia i solidarności tak zwaną dobroczynnością państwową - dobroczynnością, w której obywatele uczestniczą pod przymusem i z ograniczeniem ich praw do własności i wolności. Obecnie praktycznie wszystkie państwa w jakimś stopniu wpisują się w ten model. Ekstremalnymi przykładami państw opiekuńczych są państwa komunistyczne, a najmniej opiekuńcze to te o najwyższym wskaźniku wolności gospodarczej i indywidualnej, gdzie ludzie są najmniej skłonni powierzać swe losy państwowym urzędom. Istotną cechą państwa opiekuńczego czy socjalistycznego jest odrzucenie zasady poszanowania własności, a więc i wolności obywateli. Mówiąc prostym językiem - istotą takiego państwa jest okradanie obywateli, bo przecież fundusze i wszelkie tak zwane dobrodziejstwa państwowe pochodzą pośrednio z kieszeni obywateli. Bierność ofiar rozzuchwala złodzieja i grabieżcę, który zaczyna się czuć panem i traktować je jak swoich niewolników, w stosunku do których wolno mu dokonywać różnych niegodziwości, łącznie z odbieraniem im ich dzieci, jak dzieje się w państwach skandynawskich, a zwłaszcza w Szwecji. Obywatele winni sobie zdawać sprawę z tego, że darmowe świadczenia ze strony państwa są wielkim oszustwem. Aby państwo coś obywatelom dało, musi im najpierw zabrać znacznie więcej, bo przecież cały olbrzymi system biurokratyczny zajmujący się zarządzaniem i redystrybucją funduszy musi przecież z czegoś żyć. System opiekuńczy w Polsce, podobnie zresztą jak w innych krajach, gdzie wydatki na cele opieki państwowej, fałszywie nazywanej opieką społeczną, przekraczają wpływy do budżetu państwowego na te cele, a to częściowo w wyniku nadmiernego opodatkowania ludności i stosowania innych środków hamowania gospodarki skazany jest na załamanie się, choć przez pewien czas może być podtrzymywany kosztem rujnowania gospodarki narodowej.”...]]>(źródło )]]>

Jędrzej Bielecki „Wybitny brytyjski historyk Tony Judt uważał, że tak jak „american way of life” jest spoiwem, który łączy emigrantów osiedlających się w Stanach Zjednoczonych, tak zabezpieczenia socjalne są tym, co odróżnia kraje Unii Europejskiej od reszty świata. „...”W najnowszym raporcie OECD ostrzega jednak, że państwo dobrobytu może okazać tylko epizodem w historii Starego Kontynentu, którym cieszyły się zaledwie dwa pokolenia Europejczyków. Okazuje się bowiem, że w ciągu minionych trzech lat nierówności w dochodach między biedakami i bogaczami z krajów zjednoczonej Europy bardzo zbliżyły się do tego, co dzieje się po drugiej stronie Atlantyku. Różnice w poziomie życia warstw społecznych pokazuje indeks Giniego (gdzie zero to absolutna równość, a 100 całkowita nierówność). W Stanach Zjednoczonych osiągnął on 38 – poziom, który ostatnio był notowany w latach 20. XX wieku. Ale nie jest on już wiele niższy w takich krajach Europy jak Wielka Brytania (35), a nawet Francja (30) i Niemcy (29). „...”Unia mogła się swobodnie rozwijać także dlatego, bo jej potencjalni konkurenci, jak Chiny, Indie czy Związek Radziecki, funkcjonowali poza globalnym obiegiem ekonomicznym. W ten sposób przez trzy dekady Europa przeżyła bezprecedensowy wzrost „...”Dziś jednak podobne sceny widać na ulicach Aten czy Salonik, gdzie łączna liczba bezdomnych przekroczyła 40 tysięcy.
– Przeżywamy katastrofę humanitarną, która jeszcze niedawno była nie do wyobrażenia w Europie – ostrzega Nikitas Kanakis, szef greckiego oddziału organizacji Medecins du Monde.”...”Zdaniem Komisji Europejskiej już 27 proc. Greków grozi bieda, a 11 proc. żyje w warunkach „ekstremalnego ubóstwa”. To oznacza, że ponad milion osób nie dojada i nie ma pieniędzy na ogrzewanie. Codziennie grecki kościół prawosławny rozdaje rodowitym Grekom 250 tysięcy darmowych posiłków. Pięć lat temu, przed wybuchem kryzysu, ta forma pomocy była organizowana wyłącznie dla nielegalnych emigrantów. „...”Z danych Brukseli wynika, że już jednej czwartej hiszpańskiego społeczeństwa – a więc prawie 12 milionom osób – grozi ubóstwo. To ci, którzy pozostają bez pracy (ponad połowa młodych ludzi), eksmitowani z domów (prawie 100 tys. rodzin rocznie) „...”ednym z nielicznych krajów, które zdaniem OECD próbuje jeszcze ograniczyć wzrost nierówności społecznych, jest Francja. Ale za cenę, która w dłuższej perspektywie jest nie do zaakceptowania. Podatki płacone nad Sekwaną pochłaniają już bowiem największą w Europie część dochodu narodowego – Francuzi pobili pod tym względem nawet Szwedów. Fiskus dusi wzrost gospodarczy i powoduje, że wielu przedsiębiorców wybiera emigrację.Paryż próbuje w ten sposób – czyli na kredyt – utrzymać resztki państwa opiekuńczego. Jednak analiza francuskiego urzędu statystycznego INSEE pokazuje, że metoda ta nie jest zbyt skuteczna, bo różnice w dochodach i perspektywach życiowych bogatych i biednych i tak się szybko rozchodzą. Okazuje się na przykład, że 35-letni obecnie robotnik będzie statystycznie żył aż sześć i pół roku krócej niż menedżer; zaledwie co piąte dziecko robotników pójdzie na studia; aż 85 proc. rodziców samotnie wychowujących dzieci to kobiety, a majątek zgromadzony przez 10 procent najbogatszych francuskich rodzin jest 35 razy większy niż aktywa dolnej połowy gospodarstw domowych!”..]]>(źródło ) ]]>

Ryan McMaken Tłumaczenie: Jakub Bohuszewicz „...”„Lee Kuan Yew, któremu Singapur zawdzięcza status gospodarczej i finansowej potęgi, zmarł w poniedziałek (16 marca — J.B.) w wieku 91 lat. „...”łączy autorytaryzm z leseferystyczną polityką gospodarczą. W efekcie powstało państwo-miasto, którego PKB per capitawzrosło z 500 USD w 1965 r. do obecnych 55 tys. USD. Ale jeżeli ludzkie doświadczenie czegoś uczy, to tego, że zawsze jest jakaś przysłowiowa łyżka dziegciu w beczce miodu. „The Wall Street Journal”  ]]>donosi]]>:W tym czasie Singapur, obecnie jedno z najbogatszych państw świata, ściągnął na siebie liczne głosy krytyki ze strony przedstawicieli prawicy, którzy przypominali, że utrzymał wysoki standard życia bez przyjęcia typowo zachodniej demokracji czy swobód uznawanych w zachodnich społeczeństwach za oczywiste. „...”To nie do końca prawda. Singapur posiada typowo zachodnią demokrację w tym sensie, że panuje w nim powszechne prawo wyborcze. Głosowanie jest tu wręcz obowiązkiem, co ]]>zapewne spodobałoby się Obamie]]>. Problem z singapurskim reżimem polega nie na braku demokracji, lecz na braku poszanowania praw własności. Rząd Singapuru odpowiada za liczne przypadki uwięzienia bez wyroku sądu, karania za czyny niebędące przestępstwami — w rodzaju „obraźliwych zachowań wobec sądu”, w których obiektem sankcji jest krytykowanie urzędników państwowych — oraz cenzurę mediów. Obowiązuje tam ]]>także obowiązkowy pobór do wojska]]>. „...”Prawa własności powinny być ważniejsze od „praw” wyborczych
Według rządu Singapuru środki te gwarantują poszanowanie praw własności. Innymi słowy, mamy tu do czynienia z klasycznym stanowiskiem, w którym „łamie się prawa własności po to, by je przestrzegać”. Zakłada się również podrzędność praw własności wobec „prawa” wyborczego. Inaczej mówiąc, rząd Singapuru obawia się, że wolność słowa, wolność zgromadzeń i tak zwane podżeganie zdestabilizują społeczność, gdzie wszyscy obywatele są uprawnieni do głosowania. Rząd obawia się sytuacji, w której ]]>wyborcy o niskim poziomie poinformowania]]>]]>[1]]]> będą sprowadzani na manowce przez przeciwników reżimu. Stąd ograniczenia wolności słowa.Singapur pojmuje to jednak opacznie. Rozwiązaniem nie jest ograniczanie praw własności, co zawsze jest bezprawne, ale ograniczenie „głosu”, który prawem nie jest w ogóle. W rzeczy samej, „prawa” wyborcze trzeba zawsze postrzegać jako podporządkowane prawom własności. Jeśli rząd Singapuru boi się niedoinformowanych wyborców, a tak jest na pewno, powinien ograniczyć liczbę głosujących do wyborców o wysokim poziomie poinformowania — lub przynajmniej do podatników netto, w których realnym interesie leży ograniczanie władzy państwa.”....”Oczywiście trzeba pamiętać, że Singapur nie patrzy na politykę przez pryzmat ideologii praw własności, szerzej znanej jako liberalizm. Sam Lee Kuan Yew opisywał swój zwrot ku własności prywatnej jako ]]>w dużej mierze umotywowany przez względy praktyczne]]>. Pod tym względem też nie odstaje on od innych reformatorów politycznych Azji, postrzegających ekonomię rynkową nie jako imperatyw moralny, lecz pod kątem jej praktycznych zalet. …]]>.(źródło ) ]]> 

Facebook to za mało. Gigant rozszerza biznesowe macki”...”Mark Zuckerberg, szef Facebooka wydaje miliardy dolarów na przejęcia konkurentów i inwestycje „...”Konto na Facebooku ma blisko 1,4 mld osób, czyli więcej niż co szósty mieszkaniec globu. „....” Facebook skupuje mniejsze firmy w początkowym stadium rozwoju, aby przejąć ich patenty, pomysły i usługi. „....”Nie dziwią przejęcia startupów, niekiedy bardzo konkurencyjnych wobec produktów i usług oferowanych przez spółkę Zuckerberga - uważa Piotr Ziarek. „...”Zdaniem ekspertki fakt, że Facebook przejął już Instagram i Whatsapp, to najlepszy dowód, że Zuckerberg buduje imperium. „...”Na podobny krok zdecydował się przecież inny gigant branży internetowej, czyli Google. Jednak pomimo olbrzymiej ilości różnorakich usług, a trzeba przypomnieć, że spółka z Mountain View ma w swoim portfolio ponad 200 marek, to nadal wyszukiwarkowy gigant zarabia głównie na internetowej reklamie - mówi Ziarek „....]]>(źródło )]]>

----------- 
Ważne
„Ma 40 dzieci z 20 kobietami, żyje z zasiłków a czas spędza na graniu w GTA”...”Brytyjskie media rozpisują się o 56-letnim bezrobotnym mężczyźnie z Ebbw Vale, który ma 40 dzieci z 20 kobietami a – czego w ogóle nie ukrywa – wolny czas, który mógłby przeznaczyć na poszukiwanie pracy, wykorzystuje głównie do grania na konsoli kupionej za pieniądze z zasiłków. „...”Co najmniej 16 z 40 dzieci Holpina zostało odebranych mu i jego partnerkom przez opiekę społeczną. Sam zainteresowany nie jest w stanie dokładnie określić ile jego dzieci znajduje się w domach dziecka i rodzinach zastępczych bo jak przyznaje nie jest nawet w stanie rozpoznać wszystkich swoich potomków. „...”Roczny koszt utrzymania dzieci Walijczyka wynosi 4,5 miliona funtów, na co zrzucają się oczywiście brytyjscy podatnicy. „....(]]>źródło )]]>

Ryan McMaken Tłumaczenie: Jakub Bohuszewicz „ W rzeczy samej, „prawa” wyborcze trzeba zawsze postrzegać jako podporządkowane prawom własności. Jeśli rząd Singapuru boi się niedoinformowanych wyborców, a tak jest na pewno, powinien ograniczyć liczbę głosujących do wyborców o wysokim poziomie poinformowania — lub przynajmniej do podatników netto, w których realnym interesie leży ograniczanie władzy państwa.
-----
Mój komentarz

Kosmopolityczni lewacy tacy jak Komorowski , Kopacz, czy Tusk chcą przemielić Polskę i Polaków na miazgę z której ulepią nowego człowieka , nowego Polaka, nowego niewolnika .
Podstawą tego coraz szybszego procesu komoryzacji Polski , jest jego istotą czyli sprzężenie zwrotne. Im więcej w Polsce takich degeneratów jak ten Anglik tym więcej wyborców ma Komorowski . Im więcej takich wyborców ma Komorowski to tym szybciej można podnosić podatki , seksualizować dzieci w procesie tak zwanej pedofilizacji szkół , doprowadzać polskie rodziny do nędzy i ich rozbicia co skutkuje wzrostem liczby zdemoralizowanych wyborców Komorowskiego .

Bo przecież model życia angielskiego bydlaka jest wzorcowym modelem etycznym komoryzacji Polski. To on jest bohaterem , moralnym wzorcem , uprzywilejowanym beneficjentem systemu, beniaminkiem finansowym ludzi takich jak Komorowski

Dlaczego 6 milionów funtów nie dostaje rodzina wielodzietna której ojciec przykładnie pracuje tylko taki degenerat . Dlaczego w Polsce uczciwa kobieta pracująca , wychowująca dzieci rodzinie posiadająca jednego męża nie do dostaje zasiłków , tylko jakaś dz.. która skazuje dziecko na poniewierkę , bo nawet nie wie kim jest ojciec jej dziecka.

Chciałbym w kontekście tego pokazać zakłamanie i służebność wobec oligarchów zachodnich intelektualistów an przykładzie Singapuru .

Otóż nigdzie w reżimowych propagandowych mediach nie ma dyskusji o ograniczeniu w Europie, w Polsce praw wyborczych dla degeneratów takich jak ten Anglik . Ale za to taka propozycja pada w stosunku do obywateli ...Singapuru.

MacMaken proponuje aby odebrać tam prawa wyborcze wszystkich, którzy biorą zasiłki i są głupi niewykształceniu , czyli jak ich nazywa niedoinformowani . Po co MacMaken chec to zrobić. Po to ,aby tym sposobem obalić ustrój najbogatszego kraju na świecie . Czyli utorować drogę lichwiarstwu do przejęcia kontroli i zniszczenia tego kraju .

Nie zachwalam azjatyckiego , obcego polskiej chrześcijańskiej kulturze modelu zarządzania ludnością , ani kunfuncjańskiej aksjologi, która za tym stoi . Ale jeszcze bardziej obca polskiemu stylowi życia jest kultura lewacka . Jeśli proces komoryzacji Polski dopełni się będzie to oznaczać zgubę Polaków . Warto pamiętać ,że model singapurski jest w dużej mierze realizowany w Chinach

Jednak pomysł MacMaken'a ,aby pozbawić prawa głosu ludzi , których źródłem utrzymania jest państwo warto poważnie rozważyć. Bo w innym wypadku jedyną drogą do likwidacji socjalistycznego ustroju kolonialnego będzie przewrót wojskowy i dyktatura , czyli powtórka stanu wojennego . A co jeśli nie dojdzie do przewrotu . Wtedy Polska przemieni się w wyludniony jeden wielki dom starców , których muzułmanie po dokonaniu łatwej inwazji wyrżną w pień .

video Polacy nie chcą być obiektem manipulacji socjotechnicznych! - wykład dr. Zdzisława Ilskiego
video Fenomen Facebooka - Facebook Follies 2011 Lektor PL

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek Mojsiewicz]]> ]]>Twitt]]>er 
liczba odsłon Klechdy Krakowskiej przekroczyła 11 tysięcy ]]>http://naszeblogi.pl/45935-powiesc-klechda-krakowska]]>
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini Kali „ ]]>]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie Niosącego Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza u ]]>]]>Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant „ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.amborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>„ ]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001 
Serdecznie dziękuję za pierwsze trzy darowizny w wysokości 200 złotych , 100 złotych i 30 złotych. Wpłynęły kolejne darowizny . 50 zł, 15 zł , 30 zł 30 zł ,30 zł 30 zł . Postaram się zrobić oddzielną stronę . Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję. 

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)