Kopacz pójdzie do więzienia za bandytyzm prawny ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

„Szacuje się, że blisko 200-milionowym Pakistanie żyje prawie pół miliona transwestytów i hermafrodytów. Dopiero od 2009 roku decyzją Sądu Najwyższego uznawani są oni oficjalnie za "hidżrów" - trzecią płeć (w Indiach nastąpiło to w 1994 roku), i wpisywani w oficjalne dokumenty„..]]>.(więcej )]]>

Małpy człekokształtne mogą czuć się w Hiszpanii bardziej bezpieczne niż dzieci nienarodzone – zauważają obrońcy życia, komentując uchwalenie przez krajowy parlament nowego prawa chroniącego orangutany, szympansy czy goryle od chwili poczęcia......”Przepisy, które zatwierdził swym podpisem premier Mariano Rajoy zakazują m.in. aborcji i eksperymentów na płodach małp naczelnych. Tymczasem na podobną ochronę nie mogą w Hiszpanii liczyć dzieci nienarodzone. „.. ]]>(więcej )]]>

„Głosami 252 za, przy 158 głosach przeciw i 11 posłach, którzy wstrzymali się od zajęcia stanowiska w tej sprawie, Sejm przyjął ustawę o uzgodnieniu płci. 
Jeżeli wejdzie ona w życie, do zmiany płci wystarczą dwie opinie: seksuologa i psychiatry, albo opinie wydane przez jednego lekarza i psychologa. Ustawa nie wymaga od wnioskodawcy zmiany płci, ani terapii hormonalnej, ani jakiejkolwiek interwencji medycznej. Warto w tym miejscu podkreślić, że to wnioskodawca będzie wybierał lekarzy, którzy złożą takie orzeczenie a nie sąd. Co więcej sąd nie będzie zobowiązany do weryfikacji tych orzeczeń. Do ingerencji medycznej nie będzie musiało dochodzić nawet po orzeczeniu sądu.  
Płeć nie będzie odtąd traktowana przez prawo jak coś przyrodzonego biologicznie, ale jako kategoria kulturowa.Zdaniem poseł PiS Anny Zalewskiej ustawa ta uderza bezpośrednio w instytucję małżeństwa. Taka zmiana płci może być bowiem furtką do zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci.”..]]>(źródło )]]>

Szarek W konstytucji znalazły się - obok wyraźnego odwołania do chrześcijaństwa - również definicja małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz zapis o prawnej ochronie życia ludzkiego. „.....” Orban „Wszystkie warstwy społeczeństwa obciążyli negatywnymi skutkamiwłasnej niezdatności, fałszywego myślenia o historii i moralnego nihilizmu". Wymieniałpogardę dla samych siebie, wyśmiewanie i zniesławianie rodziny, społeczeństwa, narodu, religii, pogardę dla obowiązku i pracy... "My, Węgrzy, żyjemyw świecie metodycznego wzbudzania nienawiści.Na własnej skórzeczujemy intelektualny gwałt, jaki nam zadają, pragnąc, byśmy znienawidzili wszystko, nawet samych siebie..."....”"Silna społecznośćnie da sobie odebraćpraw wolności. Nie można jej wpędzić wkryzys i dezintegrację, niemożliwe, by przywódcy bezkarnie ją okłamywali i zmuszali do płacenia ceny za kłamstwa i zaniedbania, którym są winni.A właśnie to zdarzyło się nam, Węgrom... Węgry,nasza Ojczyzna,są dziś krajem słabym... staliśmy się ostatnimi".”....]]>.(więcej )]]>

Porażająca jest aktualność oraz powaga tematyki poruszonej w najnowszej książce księdza profesora Tadeusza Guza „Filozofia prawa III Rzeszy Niemieckiej”. …..”Autor z odwagą godną prawdziwego uczonego sięga do „sprawy socjalizmu narodowego w Trzeciej Rzeszy Niemieckiej” i „pragnie się wpisać w wielki nurt poszukiwaczy prawdy o tamtym systemie ideologicznym z pomocą warsztatu realistycznej filozofii prawa”. W konsekwencji przybliża czytelnikowi pogłębioną i przenikliwą analizę naukową aktów normatywnych, literatury filozoficzno-prawnej, prawniczej oraz uzupełniającej prawa III Rzeszy Niemieckiej. „....”Ksiądz profesor Tadeusz Guz wyrusza więc w wędrówkę w głąb prawdy o socjalizmie narodowym, „...”co się stało z filozofią praw człowieka w naszych dniach, skoro, jak przypomina prof. Marek Piechowiak, „u podstaw współczesnej ochrony praw człowieka nie legła jakaś abstrakcyjna koncepcja człowieka i jego praw, ale konkretne zło wyrządzone ludziom w konkretnych okolicznościach” – zło będące właśnie konsekwencją ideologii socjalizmu narodowego, polityki eksterminacji i niewolniczego traktowania ludzi, łapanek, wywózek, zbiorowych egzekucji, z szatańską konsekwencją zorganizowanych obozów masowej zagłady, krematoriów budowanych dla unicestwienia ludzi zgodnie z „literą” i w imię „prawa”. ….”I oto w „Filozofii” czytamy: „Mit legalności” polega na przyjęciu tezy, iż „prawość należy odróżnić od rozumu, od rzeczowości i od sprawiedliwości aktów administracji”. Potwierdza to klasyczna nauka o prawie, która twierdzi, iż rozum jest racją prawa etc.„.
Lektura ”Filozofii prawa III Rzeszy Niemieckiej„ rozświetla również fakt, że to, co Marguerite Peeters, autorka książki ”Gender – światowa norma polityczna i kulturowa„, nazywa nową globalną etyką, spreparowaną przez postmodernistycznych inżynierów społecznych, jest w rzeczywistości ”kuzynką„ ideologii socjalizmu narodowego – obie są ”sprzeczne w sobie„ i ”zamknięte„ na uniwersalność – przy czym sprzeczność tzw. nowej globalnej etyki polega na tym, że włącza ona w siebie wszelkie wybory bez konieczności związania ich z dobrem. Na przykład ”prawo wyboru„ staje się wartością nadrzędną i celem samym w sobie. Zastępuje ono i ”wypiera„ dobro wspólne (bonum commune) jako dobro, które jest rzeczywistym celem każdego człowieka i zarazem całej społeczności. Konsekwencją tej sprzeczności jest zrównanie w ”prawie„ możliwości wyboru śmierci z możliwością wyboru życia, możliwości wyboru dobra z możliwością wyboru zła.”.....”Nowa globalna etyka zaopatrzona we własną cyniczną karykaturę Księgi Rodzaju w postaci gender (ang. rodzaj), otwiera furtkę eutanazji, aborcji, in vitro, agresji wobec tożsamości osób, sięga do tej samej idei, która inspirowała ideologów III Rzeszy – jest oderwana od rzeczywistości, od prawdy i od dobra. W ”Filozofii„ czytamy: ”Faktycznie prawo w nazizmie nie jest zapodmiotowane w sferze rozumu, ponieważ on nie istnieje, lecz tylko w sferze zmysłowej, czyli rozum prawa nie jest już więcej racją prawa„, oraz: ”Kasacji uległy takie wymiary istnienia człowieka, jak bycie człowiekiem sumienia, które popadło w stałe sprzeczności ze względu na sprzeczność nazizmu, traktowanego jako ostateczne kryterium tego, co dobre i słuszne, oraz tego, co złe, w czym się nierzadko człowiek zatracał. Także kwestia godności stała się tylko arbitralną…„”...]]>(więcej )]]>

Wikipedia” Koncepcja materialna państwa prawa odmawia uznania lewicowych państw faszystowskich i komunistycznych jako państwa prawa . „nie można ograniczać problemu praworządności jedynie do aspektów formalnych. Ich zdaniemistotna jest również treść prawa.Istotnym argumentem na rzecz takiego pojmowania praworządności są działania reżimów totalitarnych (państwa nazistowskiego czy państw komunistycznych), w którychwiele czynów było wprawdzie zgodnych z obowiązującym prawem, ale prawo to było złe z moralnego punktu widzenia „...(]]>więcej]]>)

Profesor Roberto de Mattei  w tekście zatytułowanym Unia Europejska - banda rozbójników?„ Takie pojmowanie prawa, którego najwybitniejszym teoretykiem był w XX wieku austriacki prawnik Hans Kelsen (1881-1973), legitymizuje porządek legislacyjny jedynie "wydajnością prawną" danej normy bądź praktyką jego stosowania „....”Benedykt XVI jednak w swoim orędziu wygłoszonym w niemieckim parlamencie 22 września 2011 roku skrytykował wprost pozytywizm prawny Kelsena, wskazując, że z tej właśnie koncepcji wyrósł narodowy socjalizm„...”W Unii Europejskiej, podobnie jak w innych wielkich instytucjach międzynarodowych, nadrzędnym źródłem prawa jest norma produkowana przez prawodawcę. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, w oparciu o tę zasadę, prawodawcy ustanawiają subiektywne "nowe prawa", takie jak legalizacja aborcji czy układów homoseksualnych, zastępując nimi tradycyjne prawa człowieka zakorzenione w niezmiennym i obiektywnym prawie naturalnym. „...….]]>(więcej )]]>
----------
Mój komentarz
Trzeba skończyć z kryminalną działalnością lewactwa polegająca na obchodzeniu prawa i łamaniu go .

Za chwile lewactwo uchwali że dwuletnie dzieci należy zdefiniować jako psy i zacznie się je usypiać. Nie mordować, bo mordować można dzieci, a psy już. Na lewackim filmie Ted 2 prawnik zdefiniował istotę ludzką jako kogoś obdarzonego samoświadomością, zdolnością do odczuwania empatii i będącą w interakcjach społecznych. Dlaczego na lewackim , piorącym ludziom mózgi filmie taka definicja . Po to , aby móc zabijać noworodki. To według nomenklatury zbrodniarzy lewicowych to nie będzie zabijanie to będzie aborcja po urodzeniu . Według bandytów zwanych marksistami kulturowymi rodzice powinni mieć prawo do mordowania na życzenie w ubojniach eutanazyjnych dzieci do lat trzech.

To co zrobiła Kopacz i jej lewacka hołota to klasyczny dowód na przekształcanie Polski w państwo totalitarne, orwellowskie. Urągające prawdzie, zdrowemu rozsądkowi , oraz czyniące konstytucji , prawa ,upę gówna, będące w swej istocie hitlerowskim zamachem na konstytucję i prawo , Przestępcze działania Kopacz i jej ferajny podobne do tych jakie używali socjalistyczni hitlerowscy zbrodniarze definiujący żydów jako nie są w pełni ludzi powinny skończyć się więzieniu.
W Indiach i Pakistanie problem ludzi chorych ,mających zaburzenia identyfikacji płci rozwiązano tworząc trzecią prawna płeć , Hidżra .. W Indiach kobietą jet osoba, która jest genetycznie kobieta i czuje się kobieta. Jeżeli jest osoba chorą i urodziła się biologiczną kobie a, ale ma zaburzenia z tożsamością płciowa to wtedy może nazwać się hidżra , trzecią płcią. I to jest ewentualne rozwiązanie problemu transseksualistów w Polsce .

Musimy skończyć z hitlerowskim modelem prawa pozytywnego jaki narzuca nam lewactwo. Kryminaliści polityczni typu Kopacz , którzy narzucają ten totalitarny model prawa powinni być wsadzani do więzień.

Trzeba jasno hitlerowcom , marksistom kulturowym uświadomić ,że prawo hitlerowski stalinowskie, czy polityczno poprawne jest z definicji zbrodnicze , totalitarne i bandycki i jako takie z definicji jest nielegalne i nieobowiązujące. A ludzi , którzy próbują dokona ideologicznego zamachu stanu ,takich jak Kopacz i lewactwo wokół niej powinno się wsadzać do więzień jako hitlerowskich marksistowskich totalitarnych bandytów ideologicznych dokonujących cichego zamachu stanu na ład prawny państwa

video prof. Pawłowicz - Tusk Śpieszy Się z Ustawą Dla Transseksualistów
video "Seksualizacja Dzieci: Wychowane Na Seksie" - film dokumentalny. Lektor PL
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek ]]>]]>Mojsiewic z]]> ]]>Twitt]]>er 
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini Kali]]>]]>„ ]]>]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie Niosącego Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>]]>]]>Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant „ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.amborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>„ ]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]> 
 ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001 

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (3 głosy)