Islamski imigrant Mam spuchnięte jądra Macie dać mi kobietę

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Idee

"Mam spuchnięte jądra", "jest nas 400, jak zaprosić dziewczynę". Uchodźcy domagają się seksu i warunków,by go uprawiać”...”  Spędziłem trzy dni w szpitalu, bo to jest problem – mówi jeden z nich. Na pytanie dziennikarki co jest tym problemem uchodźca  pokazując swoje krocze powiedział – Tu, tu jest problem. Moje jądra były bardzo duże (spuchnięte). Lekarz powiedział mi żebym uprawiał seks z kimkolwiek, albo zrobił cokolwiek – stwierdził mężczyzna. „.]]>.(źródło )]]>

SEKS A PRAWA CZŁOWIEKA
Deklaracja Praw Seksualnych
Declaration of Sexual Rights
W 1997 roku, podczas 13 Światowego Kongresu Seksuologii w Walencji opracowano dokument, zawierający definicję seksualności człowieka oraz listę 11 praw seksualnych. Deklaracja Praw Seksualnych została następnie przyjęta przez  Światowe Towarzystwo Seksuologiczne (World Association for Sexual Health) podczas 14 Światowego Kongresu Seksuologii w Hongkongu. W 2002 roku Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych otrzymała rekomendację Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Oficjalną publikację możecie znaleźć na stronie Światowego Towarzystwa Seksuologicznego: ]]>Declaration of Sexual Rights]]> (wersja najnowsza, zrewidowana z 2014 roku).
Prawa seksualne stanowią fundamentalne i uniwersalne prawa człowieka.
Zgodnie z treścią Deklaracji Praw Seksualnych, seksualność to integralna część osobowości każdego człowieka. Jej rozwój uzależniony jest od zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak: potrzeba kontaktu z drugą osobą, intymności, wyrażania własnych emocji, przyjemności, czułości oraz miłości. Seksualność jest pojęciem odnoszącym się do relacji pomiędzy jednostką a otoczeniem społecznym. Dopiero pełny rozwój w sferze seksualnej pozwala na osiągnięcie dobrostanu w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym lub społecznym. Musimy pamiętać, że jeśli zdrowie jest fundamentalnym prawem człowieka to takim samym fundamentalnym prawem jest jego zdrowie seksualne. Aby seksualność człowieka czy społeczeństwa  zdrowo się rozwijała, następujące prawa seksualne muszą być powszechnie uznawane, respektowane i szanowane:
1. Prawo do wolności seksualnej
Każdy powinien mieć możliwość wyrażania w pełni swojego seksualnego potencjału. Oczywiście za wyjątkiem sytuacji gdy mamy do czynienia z jakąkolwiek formą seksualnego przymusu, wykorzystania czy nadużycia – bez względu na czas czy sytuację życiową.
2. Prawo do odrębności, integralności i bezpieczeństwa cielesnego
Obejmuje ono niezależność w zakresie podejmowania decyzji odnośnie własnego życia seksualnego. Każdy człowiek powinien zachowywać się zgodnie z własną moralnością i obowiązującą etyką społeczną. Ważną kwestią jest posiadanie kontroli nad własnym ciałem i czerpanie przyjemności z doznań cielesnych. Prawo to gwarantuje ponadto wolność od bycia torturowanym, okaleczanym czy doznawania jakiejkolwiek innej przemocy.
3. Prawo do seksualnej prywatności
Człowiek ma prawo do własnych decyzji i zachowań w sferze intymnej pod warunkiem, że nie naruszają one seksualnych praw innych osób.
4. Prawo do seksualnej równości
Odwołuje się ono do wolności człowieka od wszelkiego rodzaju dyskryminacji niezależnie od płci, orientacji seksualnej, wieku, rasy, klasy społecznej, religii ani fizycznej lub emocjonalnej niepełnosprawności.
5. Prawo do seksualnej przyjemności
Przyjemność seksualna, włączając zachowania autoerotyczne, jest źródłem fizycznego, psychologicznego, intelektualnego oraz duchowego dobrostanu.
6. Prawo do emocjonalnego wyrażania własnej seksualności
Seksualna ekspresja nie odnosi się wyłącznie do erotycznej przyjemności czy aktu seksualnego. Człowiek może wyrażać swoją seksualność poprzez komunikowanie się z innymi, swobodne wyrażanie swoich uczuć a także poprzez dotyk i miłość. 
7. Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych
Każdy ma prawo zawarcia związku małżeńskiego lub też nie. Może się rozwieść i ustanawiać inne formy związków seksualnych opartych na odpowiedzialności. 
8. Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji w kwestii posiadania dzieci
Ludzie mogą sami decydować o tym, czy chcą mieć potomstwo czy nie. Podejmują także samodzielne decyzje odnośnie liczby dzieci i różnicy wieku pomiędzy nimi. Prawo to mówi również o swobodnym dostępie do środków regulacji płodności. 
9. Prawo do informacji związanych z seksualnością, opartych na badaniach naukowych
Ważne, aby badania dotyczące seksualności przeprowadzano w sposób rzetelny i etyczny. Naukowe informacje powinny być ponadto rozpowszechniane na różnych poziomach społecznych. 
10. Prawo do wszechstronnej edukacji seksualnej
Edukacja seksualna jest złożonym procesem, który rozpoczyna się tuż po narodzinach i trwa przez całe nasze życie. Aby była pełna i wszechstronna muszą być w nią zaangażowane wszystkie instytucje społeczne. 
11. Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej „..]]>(źródło )]]>

]]>Kurs profesjonalnej prostytutki dla niepełnosprawnych...]]>”...”: W Bawarii można przejść szkolenie ze „świadczenia pomocy osobom niepełnosprawnym”. O co chodzi? O współżycie seksualne za pieniądze… z osobami upośledzonymi psychicznie i fizycznie. O sprawie donosi portal pch24.pl za Suddeutsche Zeitung.”..”.Po odbyciu kursu w Norymberdze kobiety będą świadczyć usługi dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, za które każdorazowo pobierać będą 150 euro.”..”Ideę szkolenia i świadczenia takich usług popierają niektórzy pracownicy socjalni. Jeden z nich o imieniu Kurt mówi, że zdał sobie sprawę z potrzeb seksualnych osób niepełnosprawnych pracując jako dyrektor zakładu dla upośledzonych umysłowo.”...”Jak zauważa szefowa organizacji Pro Familia uruchomienie kursu jest konieczne, ponieważ „szczególnie w Bawarii potrzeba odpowiednich i wykwalifikowanych ludzi do pracy w tej dziedzinie”. Od początku lat 90. w Niemczech trwa walka o dopuszczenie prostytutek do osób niepełnosprawnych. Prym w tej rewolucji wiedli terapeuci, którzy początkowo namawiali do zapewnienia osobom upośledzonym masaży seksualnych itd. Prostytucja w Niemczej jest legalna i traktowana na równi z innymi „profesjami”. „..]]>(źródło)]]>

Ryszard Surmacz "Obecna walka idzie o nowy podział świata"...”Od kilkuset lat Polska nie może przezwyciężyć trzech najważniejszych czynników: 1. krzyżowego totalitarnego uzależnienia od Rosji i Niemiec (przejściowo Austrii), 2. obojętności lub interesowności Zachodu, 3. braku znaczących sojuszników w ramach własnej cywilizacji. „..”Odpowiedź na pytanie dlaczego tak się dzieje dał Norman Davies zauważając, że Polska w swoich dziejach stworzyła „prawie cywilizację”. I tu angielski historyk dotknął sedna. Przekładając to na język polityczny zapis ten należałoby rozumieć bardzo prosto: 1. nie należymy do klubu i nigdy należeć nie będziemy, bo nikogo nie kolonizowaliśmy, 2. skoro nie kolonizowaliśmy, to nie mamy wspólnych czynów i myśli. I koniec. Natomiast w praktyce wygląda to jeszcze gorzej: kiedy Zachód mieczem podbijał kolonie, my tworzyliśmy swoją „prawie cywilizację” w oparciu o miłość (patrz dokument Unii Lubelskiej). Dysonans tych dwóch przestrzeni okazał się tak duży, że wyszliśmy na pożytecznych (lub niebezpiecznych) idiotów – bo w inny sposób poszerzaliśmy cywilizację, a oni na pragmatyków – bo pomogli wykończyć naszą i utrzymali swoją. I w taki oto sposób znaleźliśmy się pomiędzy Niemcami a Rosją, a wiec podobnymi do siebie dwoma państwami, którym przeszkadzaliśmy swoim istnieniem. Niechcący, przy okazji rozmyliśmy też granicę cywilizacyjną.
Rzecz jednak w tym, że większość współczesnych Polaków nie rozumie o co mają pretensje do nas sąsiedzi, bo nie zna dzieła swoich przodków. Nie rozumie, że Polska okresu jagiellońskiego wniosła bardzo istotny wkład w kulturę europejską, a okres zaborów państwom zaborczym wystawił moralny rachunek, którego nie mogą ani zaakceptować, ani nawet zrozumieć. Zostaliśmy bowiem ukarani za odmienność i śmiałość koncepcji, która jest podstawą tejże samej cywilizacji łacińskiej. I tak pozostało, bo państwom kolonizującym, kolonialne zyski jeszcze dziś przysłaniają właściwe prognozy rozwojowe.”..”I już w 1939 r. największym wrogiem okazała się właśnie ta busola, która była elementem naszej „prawie cywilizacji”. To ona była przedmiotem głównego ataku Niemiec i Rosji. Dlatego głównie inteligencja w pierwszej kolejności musiała ginąć w Oświęcimiach i Katyniach, a po zakończeniu II wojny w komunistycznych więzieniach. Z dzisiejszego punktu wodzenia dostrzegamy, że było to mordowanie całej wspólnej cywilizacji przy pomocy drugiej, obcej cywilizacji.  „...”Przedwojenny wicepremier i minister gospodarki Eugeniusz Kwiatkowski, którego wcześniej na tym portalu cytowałem, o stosunkach polsko-niemieckich za czasów piastowskich pisze:Jedynie Polska mogła zaszczepić nową kulturę i nową wiarę [chrześcijańską – R.S.] za zgodą […]. Krzyżacy musieli to uczynić mieczem […] i na walce musieli oprzeć swe bezwzględne prawa zdobywcy” („Dysproporcje…”, Kraków 1932, s. 27).”..”Wojciech Wasiutyński, którego również tu wcześniej cytowałem, idzie dalej i zauważa, że:ktokolwiek spojrzy na ten odrębny obszar na mapie [Europę Środkową – R.S.], widzi, że tylko dwa czynniki są dość silne, aby mogły go zorganizować – Niemcy i Polska (Dzieła zebrane, Gdańsk 1999, t. 1, s. 34).”..”Od siebie dodam, że kto panuje nad ziemiami odzyskanymi, ten panuje nas Polską; kto panuje nad Polską, ten panuje nad całą Europa Środkowo-Wschodnią (R. Surmacz, Geopolityka, Lublin 2008, s. 109). Okazuje się, że myśli te nie tracą na aktualności, ponieważ Victor Orbàn będąc dwukrotnie w Warszawie przypomniał nam obowiązek tego przewodnictwa. Konkluzja jest więc prosta, co służy Niemcom, nie służy Europie, a szczególnie Europie Środkowo-Wschodniej. „...”Utrzymanie niemieckiej hegemonii w Europie ściśle wiąże się z zapewnieniem własnemu społeczeństwu kastowości i spokojnego bytu, a także odpowiedniej ilości rąk do pracy. „Über alles” wymaga dużego koła zamachowego i nowego mitu, najlepiej na miarę amerykańskiego, którym będzie można zarządzać. Ale, jak wykazali Kwiatkowski i Wasiutyński naturalna wersja niemieckiej ekspansji na terenie Europy Środkowo-Wschodniej ma charakter nienaturalny, ponieważ nie może być utrzymana bez użycia siły. A podporządkowanie tego terenu jest niezbędne dla jakiejkolwiek niemieckiej ekspansji na zewnątrz. Niemcy mają od wieków ten sam problem: być albo ponad wszystkich, albo równoprawnym partnerem Europy – dziś UE. „.]]>.(źródło )]]>

Żydowska szkoła w Londynie naucza 3 latków, że „nie-żyd” to „Zło”...”Dziennikarze brytyjskiego „The Independent” ujawnili szokujące materiały dydaktyczne z żydowskiej szkoły w północnym Londynie. W szkole dla żydowskich chłopców Bejt Rochel dzieci w wieku od 3 lat uczy się historii holokaustu oraz porównuje się gojów (nie-żydów) do nazistów.”...”Dziennikarze The Independent przetłumaczyli z języka Yiddish na język angielski test z pytaniami i odpowiedziami jakie otrzymują dzieci w żydowskiej szkole dla chłopców. Dzieci od 3 roku życia muszą odpowiadać na pytania związane z żydowskimi świętami i holokaustem.Przykłady pytań oraz odpowiedzi zaznaczonych jako prawidłowe, które zszokowały brytyjskich dziennikarzy:
Pytanie: 

Co źli goje (nie-żydzi) robili z synagogami i żydowskimi szkołami?”

Poprawna odpowiedz: 

Palili”

Pytanie: 

Co goje (nie-żydzi) chcieli uczynić z wszystkimi Żydami?”

Poprawna odpowiedz:

Zabić ich”

Brytyjscy dziennikarze wyrazili swoje zaniepokojenie nauczaniem w żydowskich szkołach:tego typu nauczanie dzieci na podstawie wydarzeń z przeszłości prowadzi do ekstremizmu oraz sprawia, że dzieci żyją w ciągłym stresie i strachu przed wydarzeniami z przeszłości oraz traktują z pogardą wszystkich nie-żydów.”...]]>(źródło )]]>

Zderzenie cywilizacji (]]>ang.]]> The clash of the civilisations) – teoria geopolityczna ]]>politologa]]> ]]>Samuela Huntingtona]]> powstała na początku lat 90. dwudziestego wieku, zasygnalizowana w artykule pt. „Zderzenie cywilizacji?” (1993) w „Foreign Affairs”]]>[1]]]>, a następnie szerzej opisana w książce pod nieco zmienionym i rozwiniętym tytułem „Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego” (1996). Zrezygnowanie ze znaku zapytania miało zaznaczyć, iż autor powyższego paradygmatu utwierdził się w przekonaniu, że mamy do czynienia z konfliktem cywilizacji.Huntington twierdzi, że obecnie może dochodzić do poważnych ]]>konfliktów]]> pomiędzy poszczególnymi ]]>cywilizacjami]]>. Dowodzi, że w okresie po zakończeniu ]]>zimnej wojny]]>, kiedy to przyczyną konfliktów były spory ideologiczne, na pierwsze miejsce powrócą spory kulturowe. Uważa on ponadto, że Cywilizacja Zachodu systematycznie traci swoje wpływy we współczesnym świecie. Aby zapobiec jej marginalizacji, musi dojść do pojednania i ściślejszej współpracy dwóch najważniejszych ogniw tej cywilizacji – ]]>Europy]]> i ]]>Stanów Zjednoczonych]]>.Według Huntingtona priorytetem współczesnej polityki międzynarodowej powinno być ograniczanie i zwalczanie wpływów chińskich i islamskich na arenie międzynarodowej, które są potencjalnym zagrożeniem dla świata zachodu”]]>..(źródło )]]>

Romuald Szeremietiew „Od pewnego czasu w gronach analityków i znawców polityki międzynarodowej pojawiają się głosy, że Europa znowu może być miejscem sprzecznych interesów prowadzących do konfliktów, podobnych do tych z przeszłości. Wydaje się, ze w interesie odpowiedzialnego kształtowania relacji między narodami leży, aby Europa Środkowa także z racji takich obaw stała się mocnym ogniwem spajającym europejski system. Dlatego też  Rzeczpospolita, jako związek Polaków, Białorusinów i Ukraińców powinna wrócić na polityczną mapę świata.Taką potrzebę powinniśmy uświadamiać odwołując się do doświadczeń z przeszłości.Amerykański historyk Timothy Snyder w książce „Skrwawione ziemie” przedstawił europejskie terytoria, na których w pierwszej połowie XX wieku dochodziło do największych zorganizowanych mordów ludności cywilnej. Na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej między latami trzydziestymi a pięćdziesiątymi reżimy Stalina i Hitlera wymordowały co najmniej 14 milionów ludzi. W książce znajduje się mapka „skrwawionych ziem”. Zarysowany na niej obszar w całości pokrywa się z terytorium dawnej Rzeczypospolitej.  Bez wątpienia to jej brak umożliwił ludobójstwo ludności białoruskiej, estońskiej, litewskiej, łotewskiej, polskiej, ukraińskiej, żydowskiej. Zarówno Stalin jak i Hitler mordowali narody Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitą trzeba odbudować także przez pamięć dla tych ofiar.” …..(]]>więcej]]>)

„Prostytucja prawem człowieka – uważa Amnesty International”..”W ubiegły weekend działacze międzynarodowej organizacji broniącej szeroko pojętych praw człowieka zjechali się do Dublina. Przedstawiciele 80 sekcji krajowych Amnesty International zlecili Zarządowi Międzynarodowemu opracowanie planu walki z dyskryminacją prostytutek. Możliwość kupowania usług seksualnych jest zdaniem aktywistów prawem człowieka.”.]]>.(źródło)]]>

„Więźniowie z Nysy (województwo opolskie) poskarżyli się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, że w ich zakładzie nie ma tzw. pokoju intymnego, w którym mogliby uprawiać seks ze swoimi kobietami. „..”W związku ze skargami tych osadzonych Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do dyrektora Zakładu Karnego w Nysie z prośbą o informację, czy udzielane są tam zezwolenia na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej. Zapytaliśmy także, czy przyznając zgodę na takie widzenie, zapewniane są warunki do kontaktów intymnych pomiędzy osadzonymi i ich partnerami - usłyszeliśmy w fundacji helsińskiej.Intymne pomieszczenie z łóżkiem potrzebne od zaraz”.]]>.(źródło )]]>
-------
Mój komentarz
Gdzieś w internecie wyczytałem kontrowersyjną tezę, że prawdziwym człowiekiem, istota ludzką z etycznego punktu widzenia jest Polak katolik , Polka , katoliczka. Związane to jest z takimi cechami rozwiniętego w pełni człowieka jak samodoskonalenie , umiejętność samo poświecenia dla dobra innych, kontroli instynktów i popędów , zdolność do zawierania i utrzymywania długoletnich związków, , umiejętność stworzeni trwałej rodziny , dotrzymywania przysięg , powstrzymywania się od niszczenia cudzych rodzin , od krzywdzenia innych , zdolnych do życia w rodzinie bez przemocy, do szanowani innych religii, zdolnych do tolerancji religijnej .

Kiedy czytamy ,że muzułmanin , który zostawił gdzieś tam żonę domaga się niczym zwykłe zwierzę, aby mu dostarczono ,niczym jakąś psia sukę , kobiety , bo musi zaspokoić instynkt , kiedy czytamy manifest lewacki, który zaspakajanie instynktu seksualnego , jeśliby to nawet miało rozbić rodzinę, skrzywdzić dzieci , nazywa podstawowym prawem człowieka to przychodzi mi od razu do głowy ten kontrowersyjny tekst , którego autor uważa Polaków za ludzi, za w pełni rozwinięte istoty ludzkie, a takich jak ten muzułmanów czy lewactwo za zwierzęta .

Czyżby rzeczywiście rację mieli ci , którzy twierdzą ,ze Polacy zbudowali unikalną , niezwykle wyrafinowaną etycznie i intelektualnie cywilizację, która wyprzedziła prymitywną , zwierzęcą lewacką cywilizację Zachodu oraz cywilizację Państwa Islamskiego

video Grunwald – zderzenie dwóch cywilizacji - prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
video Cywilizacja Polska - Krzysztof Wojtas - 10.09.2013
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek ]]>]]>Mojsiewic z]]> ]]>Twitt]]>er 
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini]]>]]>Kali]]>]]>„ ]]>]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie Niosącego Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>]]>]]>Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant „ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.amborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>„ ]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]> 
 ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]> 14 ” ]]>Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)

Komentarze

Jak mu spuchły to obciąć i po problemie - dosłownie: dzicz!

Vote up!
6
Vote down!
0
#1495155

 

Pozdrawiam.

Vote up!
5
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1495163

Wyjdą na przeciw wymaganiom kozojebów.

A w ramach Solidarności Polskie genderówy POmogą Niemieckim.

Z towarzyszką koparą na czele, i POwabną senioritą towarzyszką Grocką.

Vote up!
4
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1495165

Bozia dłoni nie dała?

Vote up!
1
Vote down!
0

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1495166

Powiadają, lepsza rączka niż rzężączka. Pozostają jeszcze kozy, koran na to zezwala, ale nie zezwala na wsółżycie dwóch mężczyzn, za to kara śmierci. Są jeszcze wielbłądy i kozy. Niestety wielbłądów w Europie nie ma, a z kozami jest też pewien problem, związki przyjaciół zwierząt, mogłyby zareagować bardzo ostro. Gdy Iran wziął amerykańskich zakładników w 1979 roku, niemiecki tygodnik (nazwy już nie pamiętam) zamieścił zdjęcie starego arrasu, przedstawiającego Araba robiącego to z wielbłądem. Nie wierzyłem własnym oczom. Arras przedstawiał "pomysłowego" Araba, który przywiązał do nóg wielbłąda patyki i robił to stojąc na nich. Straciłem godzinę czasu, szukając tego w internecie, niestety nie mogę udowodnić, że opisuję to, co widziałem. Jeżeli wzbudziłem tym opisem niesmak u kogokolwiek, to przepraszam.

 

Vote up!
3
Vote down!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1495174

O, markowa, to jesteś niedoczytana. U nich za masturbację to głowy ucinają.

Problem jest w tym, że oni są w ogóle wychowywani na zboczeńców.

Normalnemu mężczyźnie jądra nie puchną, bo nie pobudza on swojej seksualności nad miarę swoich naturalnych możliwości jej zaspokojenia. 

Jak mu się czasami zdarzy że się zbytnio naładuje seksualnymi podnietami to jego zdrowa natura zsyła mu zdrowy, a bardzo przyjemny sen, w którym wszystkie nadmiary z jąder zostają uwolnione w formie "zmazów nocnych". Swoje już przeżyłem i wiem dobrze, że to dotyczy nie tylko młodzieży ;-)

Nie trzeba tu żadnych specjalnych praw typu: Declaration of Sexual Rights

(link is external)

A tych zboczeńców to trzeba leczyć psychiatrycznie. Zapobiegawczo izolować od społeczeństwa.
Są zresztą i środki chemiczne typu codzienna dawka bromu
 
Pozdrawiam
miarka
Vote up!
4
Vote down!
-2
#1495192

Moze kastrowanie na granicy przy pobieraniu odciskow palcow rozwiazalo by sprawe uchodzcow, a moze tylko pogloska o tym rozpowszechniona wsrod nich?

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1495203