Czy Kaczyńskiemu uda utrzymać państwo opiekuńcze w Polsce?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Prof. HANS-HERMANNEM HOPPE „wszystkie państwa opiekuńcze zbankrutują – tak jak zbankrutowały państwa komunistyczne „....”Systemy socjalne w większości krajów są na granicy załamania.”....”Chciałbym być optymistą, że Unia Europejska wkrótce upadnie „...(]]>więcej]]> )

Hans-Hermann Hoppe „Tłumaczenie: Marcin Zieliński „ Intelektualna przykrywka dla socjalizmu„ ….” Oczywiście, część socjalistów może być zwyczajnie zła. Mogą oni nie mieć nic przeciwko nędzy, w szczególności, gdy jest to nędza innych ludzi, podczas gdy oni sami są odpowiedzialni za rządzenie i czerpią z tego tytułu korzyści. „....”istnieje nieunikniony związek pomiędzy socjalizmem i niskim standardem życia”.....(]]>więcej]]>)

„Kaczyński: „Jedyną siłą, która może dokonać zmiany, jest PiS. Pierwszy warunek, to zwycięstwo dające możliwość skonstruowania jednopartyjnego rządu”...”mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, który był gościem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. „..”Kolejne pytanie, bardzo ważne, jaki ten rząd ma być. Chciałbym powiedzieć, że prze z rząd rozumiem szefów urzedów, wojewodów, itd. - być może nawet 200-osobowa grupę, to musi być grupa ludzi kompetentnych, W sferze rządzenia państwem, umiejętność rozmowy ze społeczeństwem i nieoddziaływanie na nie – to też kompetencja. Musi to być grupa uczciwych. Kierujących się w swoje działalność motywami zasadniczymi, a nie interesownymi. Musi to być grupa ludzi wolnych do pewnego sposoby myślenia, nazwałby imposybilnym determinizmem, przeświadczeniem, że nic nie da się zrobić albo nie ma sensu nic robić, bo mechanizmy rynkowe to załatwią. To wyjątkowo niedobry sposób myślenia! Nie przeczę, że te mechanizmy działają, ale wymagają wsparcia ze strony władzy, a czasami nie działają w ogóle. Ten rząd musi działać  ku pewnemu elowi. Należy zapytać, jaki cel mamy. Mówiąc w skrócie: to cel, który sprowadza się do podtrzymania trwania naszej wspólnoty narodowej i cel sprowadzający się do tego, by ta wspólnota mogła się rozwijać, by w nieodległym czasie uzyskać status równy ze starą UE. Równy, jeśli chodzi o jakość usług społecznych. Ta równość ma być zarówno w wymiarze wspólnoty, jaki i jednostkowym . Przeciętny Polak powinien znaleźć się w sytuacji, która nie jest gorsza od sytuacji przeciętnego Niemca. Czy ten cel nie jest sprzeczny  z celem szybkiego rozwoju? Otóż w moim przeświadczeniu – nie, zwłaszcza w pierwszym etapie wyjścia  z pułapki średniego rozwoju. Różnego rodzaju rozwiązania się wspierają i tworzą prostą synergię, zwiększają popyt „]]>..(źródło )]]>

an Michał Małek”Państwo opiekuńcze to państwo bezpieczeństwa socjalnego, które ma rozwiązywać problemy społeczne. W rzeczywistości ma ono zastępować praktykowanie przez ludzi miłosierdzia i solidarności tak zwaną dobroczynnością państwową - dobroczynnością, w której obywatele uczestniczą pod przymusem i z ograniczeniem ich praw do własności i wolności. Obecnie praktycznie wszystkie państwa w jakimś stopniu wpisują się w ten model. Ekstremalnymi przykładami państw opiekuńczych są państwa komunistyczne, a najmniej opiekuńcze to te o najwyższym wskaźniku wolności gospodarczej i indywidualnej, gdzie ludzie są najmniej skłonni powierzać swe losy państwowym urzędom. Istotną cechą państwa opiekuńczego czy socjalistycznego jest odrzucenie zasady poszanowania własności, a więc i wolności obywateli. Mówiąc prostym językiem - istotą takiego państwa jest okradanie obywateli, bo przecież fundusze i wszelkie tak zwane dobrodziejstwa państwowe pochodzą pośrednio z kieszeni obywateli. Bierność ofiar rozzuchwala złodzieja i grabieżcę, który zaczyna się czuć panem i traktować je jak swoich niewolników, w stosunku do których wolno mu dokonywać różnych niegodziwości, łącznie z odbieraniem im ich dzieci, jak dzieje się w państwach skandynawskich, a zwłaszcza w Szwecji. Obywatele winni sobie zdawać sprawę z tego, że darmowe świadczenia ze strony państwa są wielkim oszustwem. Aby państwo coś obywatelom dało, musi im najpierw zabrać znacznie więcej, bo przecież cały olbrzymi system biurokratyczny zajmujący się zarządzaniem i redystrybucją funduszy musi przecież z czegoś żyć. System opiekuńczy w Polsce, podobnie zresztą jak w innych krajach, gdzie wydatki na cele opieki państwowej, fałszywie nazywanej opieką społeczną, przekraczają wpływy do budżetu państwowego na te cele, a to częściowo w wyniku nadmiernego opodatkowania ludności i stosowania innych środków hamowania gospodarki skazany jest na załamanie się, choć przez pewien czas może być podtrzymywany kosztem rujnowania gospodarki narodowej.”. ]]>(więcej )]]>

Jędrzej Bielecki „Wybitny brytyjski historyk Tony Judt uważał, że tak jak „american way of life” jest spoiwem, który łączy emigrantów osiedlających się w Stanach Zjednoczonych, tak zabezpieczenia socjalne są tym, co odróżnia kraje Unii Europejskiej od reszty świata. „...”W najnowszym raporcie OECD ostrzega jednak, że państwo dobrobytu może okazać tylko epizodem w historii Starego Kontynentu, którym cieszyły się zaledwie dwa pokolenia Europejczyków. Okazuje się bowiem, że w ciągu minionych trzech lat nierówności w dochodach między biedakami i bogaczami z krajów zjednoczonej Europy bardzo zbliżyły się do tego, co dzieje się po drugiej stronie Atlantyku. Różnice w poziomie życia warstw społecznych pokazuje indeks Giniego (gdzie zero to absolutna równość, a 100 całkowita nierówność). W Stanach Zjednoczonych osiągnął on 38 – poziom, który ostatnio był notowany w latach 20. XX wieku. Ale nie jest on już wiele niższy w takich krajach Europy jak Wielka Brytania (35), a nawet Francja (30) i Niemcy (29). „...”Unia mogła się swobodnie rozwijać także dlatego, bo jej potencjalni konkurenci, jak Chiny, Indie czy Związek Radziecki, funkcjonowali poza globalnym obiegiem ekonomicznym. W ten sposób przez trzy dekady Europa przeżyła bezprecedensowy wzrost „...”Dziś jednak podobne sceny widać na ulicach Aten czy Salonik, gdzie łączna liczba bezdomnych przekroczyła 40 tysięcy.
– Przeżywamy katastrofę humanitarną, która jeszcze niedawno była nie do wyobrażenia w Europie – ostrzega Nikitas Kanakis, szef greckiego oddziału organizacji Medecins du Monde.”...”Zdaniem Komisji Europejskiej już 27 proc. Greków grozi bieda, a 11 proc. żyje w warunkach „ekstremalnego ubóstwa”. To oznacza, że ponad milion osób nie dojada i nie ma pieniędzy na ogrzewanie. Codziennie grecki kościół prawosławny rozdaje rodowitym Grekom 250 tysięcy darmowych posiłków. Pięć lat temu, przed wybuchem kryzysu, ta forma pomocy była organizowana wyłącznie dla nielegalnych emigrantów. „...”Z danych Brukseli wynika, że już jednej czwartej hiszpańskiego społeczeństwa – a więc prawie 12 milionom osób – grozi ubóstwo. To ci, którzy pozostają bez pracy (ponad połowa młodych ludzi), eksmitowani z domów (prawie 100 tys. rodzin rocznie) „...”ednym z nielicznych krajów, które zdaniem OECD próbuje jeszcze ograniczyć wzrost nierówności społecznych, jest Francja. Ale za cenę, która w dłuższej perspektywie jest nie do zaakceptowania. Podatki płacone nad Sekwaną pochłaniają już bowiem największą w Europie część dochodu narodowego – Francuzi pobili pod tym względem nawet Szwedów. Fiskus dusi wzrost gospodarczy i powoduje, że wielu przedsiębiorców wybiera emigrację.Paryż próbuje w ten sposób – czyli na kredyt – utrzymać resztki państwa opiekuńczego. Jednak analiza francuskiego urzędu statystycznego INSEE pokazuje, że metoda ta nie jest zbyt skuteczna, bo różnice w dochodach i perspektywach życiowych bogatych i biednych i tak się szybko rozchodzą. Okazuje się na przykład, że 35-letni obecnie robotnik będzie statystycznie żył aż sześć i pół roku krócej niż menedżer; zaledwie co piąte dziecko robotników pójdzie na studia; aż 85 proc. rodziców samotnie wychowujących dzieci to kobiety, a majątek zgromadzony przez 10 procent najbogatszych francuskich rodzin jest 35 razy większy niż aktywa dolnej połowy gospodarstw domowych!”.. .]]>.(więcej )]]>

Milton Friedman („Podstawowym złem paternalistycznych programów jest ich wpływ na szkielet naszego społeczeństwa. Osłabiają rodzinę, zmniejszają bodźce do pracy, oszczędności,  innowacji, ograniczają naszą wolność" – napisał w „Wolnym wyborze") czy Friedrich Hayek („Im bardziej pozycja ludzi staje się zależna od działań rządu, tym bardziej będą się domagali, aby ten dążył do (...) sprawiedliwości rozdzielczej. Tak długo, jak długo wiara w sprawiedliwość społeczną kieruje działaniem politycznym, proces ten musi stopniowo przybliżać się do systemu totalitarnego") ...]]>(więcej )]]>

Cytaty te zaczerpnąłem z tekstu Marczuka „]]>Welfare State .Pożegnanie z iluzja ]]>„ Inny cytat „„Jeśli państwo opiekuńcze ma jakąś oficjalną datę powstania, to jest to 5 lipca 1948 r." – pisze w książce „Ekonomika polityki społecznej" prof. Nicholas Barr, brytyjski ekonomista z London School of Economics. To właśnie wtedy w liberalnej Wielkiej Brytanii został wprowadzony tzw. plan Beveridge'a. Powstał na podstawie raportu przygotowanego przez Komitet ds. Ubezpieczeń Społecznych i został przekuty w plan zabezpieczenia społecznego. Uznano, że to państwo powinno odpowiadać za wiele czynników ryzyka, m.in. za bezrobocie, niezdolność do pracy, starość, zgon żywiciela rodziny czy niepełnosprawność. Jak się okazuje, to, co wydaje nam się dzisiaj oczywistością, przez całe wieki istnienia ludzkości wcale nią nie było. „.....”Mnożą się więc przywileje, emerytury dla 50-latków, zasiłki dla bezrobotnych tak wysokie, że nie opłaca się pracować, renty dla zdrowych, państwowe gwarancje kredytu dla „golców", czterodniowy tydzień pracy, pomoc dla wszystkich. Państwo może wszystko, możemy zadłużać się w nieskończoność, jesteśmy coraz bliżej raju – opowiadają wyborcom politycy. Na przykład w Europie wydatki na cele socjalne przekraczają 30 proc. PKB. „.. ]]>(więcej )]]>
------------
Ważne
Kaczyński „Należy zapytać, jaki cel mamy. Mówiąc w skrócie: to cel, który sprowadza się do podtrzymania trwania naszej wspólnoty narodowej i cel sprowadzający się do tego, by ta wspólnota mogła się rozwijać, by w nieodległym czasie uzyskać status równy ze starą UE. Równy, jeśli chodzi o jakość usług społecznych.

Wojciechowski „Za obecny dług zapłacą obywatele. Powiększanie długu publicznegostaje się więc zamaskowaną formą kradzieży „....”Oznacza to, że zaciąganie pożyczek przez rządzących narusza przykazanie "nie kradnij!" i właściwie powinno być ścigane przez prawo. „.....”Cytat: "Ilekroć banda złodziei uchwyci w pewnym stopniuwładzę, potrafią oni zagrabić całe państwa, nie obawiając się wcale represji prawa, ponieważ czują się silniejsi od prawa. Są to jednostki o skłonnościacholigarchicznych, spragnione tyranii i panowania, a dokonując potwornych kradzieży, osłaniają je dostojną nazwą majestatu legalnej władzy i rządu, które są wistocie dziełem rabunku" „....„Ale zadłużanie państwa ma też wymiar moralny. Może nawet przede wszystkim moralny, gdyż jest nieuczciwe wobec obywateli i przyszłych pokoleń. Spłata nie jest przecież tak naprawdę problemem "ich", władzy, lecz naszym, jako podatników „.....”Zadłużanie państwa nie jest widziane jako kradzież czy ogólniej przestępstwo …..choć pozostaje nieodpowiedzialne i szkodliwe „....”Oficjalnie są to pożyczki na inwestycje itp. Jednakże, gdyby administracja wszystkich szczebli nie urosła przez 20 lat trzy- czy czterokrotnie, nie byłoby wcale dziury w budżecie i potrzeby pożyczania! „...” Tradycyjna prawna definicja kradzieży brzmi: "Potajemne zabranie rzeczy cudzej z chęci zysku". W przypadku długu publicznego wszystko się zgadza!Potajemne: rząd zaciąga długi, nie informując ogółu, o co tu chodzi, czym naprawdę jest deficyt budżetowy i pokrycie go przez emisję obligacji itd. Jeśli pojawi się informacja o kwocie zadłużenia, nie towarzyszą jej dane o kosztach oprocentowania. Tym bardziej nie dostaniemy kwitu z informacją, ile spadnie na nas samych i naszych potomków”......”Następnie kradzieżą jest wywoływanie inflacji przez emisję pustego pieniądza i lewych papierów wartościowych, praktyka powszechna. „...”Cechy oszukańczej piramidy finansowej ma system emerytalny, w którym składkami ściągniętymi dziś spłaca się stare zobowiązania, a płacącym obiecuje, że kiedyś przyszły rząd coś im da. Tylko że ten przyszły rząd nie bardzo będzie miał z kogo ściągać. Rodzice chcieliby mieć więcej dzieci, ale przy obecnym systemie podatkowym ich nie stać. A młodzi podatnicy emigrują. „..]]> (więcej )]]>

Wojciechowski „”W niezarejestrowanej działalności gospodarczej chodzi, nierzadko bardziej niż w legalnej, o zadowolenie klienta i o zdobycie jego zaufania „..”Jakie są tu plusy? Klient oszczędza, a przedsiębiorcy i pracownicy zyskują utrzymanie, gdyż po odprowadzeniu podatku ich praca stałaby się nieopłacalnaWiele z tych dóbr legalnie w ogóle by nie powstało. Odpowiada to moralnym celom gospodarki w ogóle, gdyż polega ona na produkowaniu i dostarczaniu ludziom potrzebnych im do życia dóbr materialnych. „.....”Szara strefa to termin potoczny, lepiej ją określać -  tak jak statystycy -  jako „gospodarkę nierejestrowaną"....”Tymczasem chodzi tu o pożyteczną działalność gospodarczą: produkcję dóbr i usług oraz obrót nimi. Według szacunków GUS dostarcza ona Polsce kilkanaście proc. PKB, a według niektórych ekspertów blisko 30 proc. PKB „...”Mówi się o niej jednak dużo rzadziej niż o części gospodarki nadzorowanej przez urzędy. „....”Czy ktoś jest okradziony? Rząd uważa, że tak, gdyż nie uzyskał podatku. Otóż, po pierwsze, uzyskał podatki pośrednie, wpływy z VAT i akcyzy za zużyte towary. Likwidując siłą szarą strefę, utraciłby te dochody. Po drugie, w sytuacji, gdy podatki są nadmierne, a rządy pozwalają na to, by z powodu bezzasadnych świadczeń, rozrostu administracji, marnotrawstwa i korupcji środki z nich były trwonione, należy przyznać podatnikom moralne prawo do niepłacenia części podatków......”Drugi zarzut to wyzysk pracowników. Jednakże zatrudnienie w szarej strefie odbywa się na podstawie wolnej umowy. Jej rejestracja jest potrzebna ZUS, a nie stronom. „Chcącemu nie dzieje się krzywda" -  mówi prawo rzymskie. Jeśli zarobki są zbyt niskie, to z powodu wielkiego bezrobocia, a temu winne są rządy, które przez wysokie podatki i krępujące przepisy blokują przedsiębiorczość, a tym samym utrudniają zatrudnienie. Nieuczciwe jest natomiast pobieranie jednocześnie płacy i zasiłku -  do czego jednak kusi polityka socjalna rządów. „.....”Sytuacja taka jest typowa dla wielkiego biznesu. Chroniony przez rządy przed konkurencją może sobie pozwolić na zmowy i dyktat cenowy. Żyje w części z zaopatrywania firm drobniejszych, które produkują konkretne towary i usługi. To je więc wyzyskuje i ich klientów. Rządom cała ta sytuacja dogadza, gdyż może zyski takich firm opodatkować, czyli uzyskać udział w łupach (chyba że na skutek nieudolności lub korupcji pozwala zyski ukryć i wywieźć). „.....”W Polsce ochronę własności intelektualnej w 2011 roku wyceniono w punktach na 6,6, a materialnej na 5,6 (na 10,0). Ten ostatni wynik jest zresztą bardzo słaby, odpowiada 90. miejscu na 129 krajów zbadanych, obok Malawi, Kazachstanu itp.; w Europie gorzej jest tylko w krajach bałkańskich. ..]]>.(więcej )]]>
---
Mój komentarz

Jarosław Kaczyński to niewątpliwie najwybitniejszy polki polityk od czasów Piłsudskiego i na pewno zasłużył sobie na to , aby leżeć kiedyś na Wawelu.

Ale nawet on nie jest w stanie utrzymać społeczny socjalistyczny , czy jak go Kaczyński nazywa , solidarnościowy model .

Socjalistyczny model Polski opiera się na wypracowanym prze lichwiarstwo i oligarchię systemie okradania wysokimi podatkami pracujących i rozdawnictwa lumpen elektoratowi . Czyli na wysokich podatkach , czyli powszechny podatek dochodowy, vat i zus z jednej strony,a z drugiej na absurdalnej , ekonomicznie nie do utrzymani omnipotencji państwa .

Totalitarny system emerytalny w którym to politycy decydują czy zapędzą Polaków na taśmy produkcyjne koncernów do 67 , czy tylko do 65 roku życia . Państwowa służba zdrowia , coraz droższa , przy której ludzie zaczynają zdychać pod szpitalami , w której to politycy decydują , kogo będą leczyć i czym , państwowe szkolnictwo, w którym politycy decydują , czy dzieci będą seksualizowane, czy też nie

Pamiętajcie państwo ,że jeśli nie oddamy szkół i dzieci rodzicom to dopóki Kaczyński będzie rządził to dzieci nie będą w szkołach seksualizowane , ale Kaczyński nie daje gwarancji ochrony przed pedofilizacją szkół po utracie władzy. Dletego też najlepszą gwarancją uchronienia dzieci przed seksualizacją nie jest Kaczyński , ale oddanie dzieci i szkół rodzicom

Najlepszym dowodem na prawdziwość mojej tezy ,że system społeczny, solidarnościowy w Polsce jest system bandyckim , anty ludzkim i antypolskim jest fakt że wybyczony , wypoczęty bezrobotny młody człowiek, który ,nie ma dzieci , a jest na bezrobociu ma bezpłatną służbę zdrowia , a ciężko tyrający na umowę zlecenie ojciec dwójki dzieci nie ma prawa do bezpłatnej służby zdrowia. Ba , nawet jego dzieci nie mają prawa do bezpłatnego lekarza.

Andrzej Duda już dawno powinien złożyć projekt ustawy kończący z tym łajdactwem państwa opiekuńczego, solidarnościowego      

Żadne państwo, które posiada totalitarny system powszechnych przymusowych ubezpieczeń społecznych nie ma przyrostu ludności tubylczej, Wszystkie maj problem depopulacji i upadku gospodarczego, społecznego, technologicznego. Japonia, Korea południowa, Rosja, Portugalia, Włochy, Grecja , Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy itd. .Absolutnie wszystkie solidarnościowe państwa nie ważne , czy w Europie, czy w Azji mają problem z rozbiciem rodziny , załamaniem się systemów społecznych .To nie przypadek 

Czy Kaczyńskiemu ,przy całym jego geniuszu politycznym uda się utrzymać w Polsce zbankrutowany system solidarnościowy, socjalistyczny ?

Nawet Kaczyńskiemu nie uda się dokonać takiego cudu i powstrzymać upadku  totalitarnego systemu państw opiekuńczego, solidarnościowego.

video Czym jest Państwo opiekuńcze - Stanisław Michalkiewicz
video Wykład prof. Michała Wojciechowskiego pt. "Nauka Biblii o państwie a koncepcja państwa opiekuńczego"

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek ]]>]]>Mojsiewic z]]> ]]>Twitt]]>er 
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
]]>„ ]]>]]>Dobre złego początki „ ]]>]]>Na końcu którego będzie o bogini]]>]]>Kali]]>]]>„ ]]>]]>]]>]]>Nie]]>]]>należy]]>]]>nerwosolu pić na oko ]]>]]>„ ]]>]]>O rzeźbie Niosącego Światło ]]>]]>]]>]]>Impreza ]]>]]>]]>]]>Starskiego „ ]]>]]>]]>]]>Tych filmów już się oglądać nie da „ ]]>7.]]> „ ]]>]]>Mutant „ ]]>]]>„ ]]>]]>Anne Vanderbilt „]]> ]]>„ ]]>]]>Fenotyp rozszerzony.amborghini„]]> 10. ]]>„ ]]>]]>Spisek w służbach specjalnych „11.]]> ]]>Marzenia ]]>]]>ministra o]]>]]>łapówkach „]]> 12. ]]>„ ]]>]]>Niemierz i kontakt z cybernetyką „]]> 
 ]]>13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „]]> 14 ” ]]>Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „]]>
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . ]]>Facebook „ Klechda Krakowska]]>
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.6 (5 głosów)

Komentarze

Pelna zgoda z wnioskami autora wpisu 

6+

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1494410

"Absolutnie wszystkie solidarnościowe państwa nie ważne , czy w Europie, czy w Azji mają problem z rozbiciem rodziny , załamaniem się systemów społecznych."

Trochę inaczej to postrzegam.

To konsumpcjonizm rozbija rodzinę poprzez spychanie świata wartości na margines . To konsumpcjonizm, a nie niedostatek, jak głoszą niektórzy, jest główną przyczyną braku dzietności. Po wojnie bieda zaglądała prawie do każdego domu, a dzieci jednak rodziły się.

Prezes Kaczyński za główny cel uważa "podtrzymanie trwania naszej wspólnoty narodowej".

Jeśli budowę naszej wspólnoty narodowej oprzemy na wzorcu rodziny opartej na chrześcijańskich wartościach, wówczas solidarne państwo ma szansę nabrać głębszego sensu. Rządzący przyjmuje wówczas postawę rodzica, który nie przeszkadza rozwijać się swoim dorosłym dzieciom, a w razie potrzeby ich wspiera. Jest czujny, więc w porę reaguje na zagrożenia. No i oczywiście szczególną troską otacza słabych, chorych i starych.

Opiekuńcze państwo umrze śmiercią głodową, gdy miejsce wspólnoty rodaków zajmie społeczność solistów.

Na hasło "opiekuńcze państwo" często przed oczami staje nam znienawidzona komuna. Myślę, że właśnie to nie pozwala nam spojrzeć na opiekuńcze państwo z innej perspektywy. A przecież komunia jest zupełnie czym innym niż komuna.

Pozdrawiam.                                                                                                                                                                  dratwa3

Vote up!
2
Vote down!
0
#1494493

Autor nie rozumie różnicy pomiędzy solidaryzmem społecznym, a socjalizmem. Dobrze by było, by zapoznał się ze społeczną nauką Kościoła. Państwa, jeśli zbankrutują - to przez korupcję, upadek moralny.

Vote up!
1
Vote down!
0

Stasiek

#1494500

Sięgając do społecznej nauki Kościoła, odpowiedzi na wiele trudnych pytań stają się proste.

Gdy w rodzinie trafi się "czarna owca", która, zamiast współtworzyć rodzinny kapitał, okrada rodzinę z rodowych sreber, czy to znaczy, że rodzinny solidaryzm to wielka pomyłka?

Albo, gdy każde w rodzinie zbiera do swojej i tylko swojej własnej skarbonki, czy to znaczy, że rodzinny solidaryzm jest nieporozumieniem?

To nie problem rodzinnego solidaryzmu jako wartości samej w sobie. To problem nieuporządkowanej rodziny.

Podstawowym i niezbędnym warunkiem zaistnienia solidaryzmu rodzinnego jest poczucie w sercach domowników przynależności do rodzinnej wspólnoty. Solidaryzm zrodzi się samoistnie z poczucia tej przynależności.

Pozdrawiam.                                                                                                                                                                  dratwa3

Vote up!
1
Vote down!
0
#1494521