Kaczyński postawił na mózgowców a nie przydupasów

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Krasnodębski o Komorowskim „zwolennicy obozu rządzącego – zwłaszcza ci wysokiego diapazonu –nie musieliby się wstydzić z powodu kolejnych wpadek swojego prezydenta cierpiącego nie tyle na dysleksję ….ile niestety na bardzie jrozległe dysfunkcje intelektualne, które jest coraz trudniej ukryć. „...(]]>więcej]]>)

Jako ilustracje podaję jak Tuska opisuje Zaręba „Po trzech latach rządów Tuska prawidłowości już widać. Nie skupił wokół siebie ekspertów, na posiedzeniu zarządu PO, gdy rozważano myśl o przeznaczeniu budżetowych pieniędzy na partyjne think tanki, wyrażał się o nich lekceważąco „...”Kiedy był szefem partii opozycyjnej, chętnie słuchał każdego, kto przewinął się przez jego gabinet. Rzadko kiedy byli to eksperci czy intelektualiści. Przeważnie zawodowi politycy, czasem prywatni znajomi.Był, co ciekawe, bardziej antyintelektualny niż Jarosław Kaczyński, który też nie potrafił otworzyć się bardziej systematycznie na kręgi eksperckie, ale cenił sobie profesorski tytuł.Tuska rozmowy z tego typu ludźmi nudziły i napawały odrazą”...]]>Płaczliwego Tuska zmienił specjalista od psychoanalizy]]>

Staniszkis „Bo w polityce (a na pewno - w polskiej polityce) wystarczy oportunizm i intrygi. I jak pokazuje kariera Tuska - bezwzględność superambitnej przeciętności ..]]>(więcej )]]>

„Profesor Rocco Buttiglione, włoski filozof postawił w swoim wywiadzie z Piotrem Kowalczukiem „]]>Skażeni egoizmem]]> „mocną tezę , że Zachód nie posiada już intelektualistów . „
Kowalczuk „Dzisiaj francuski filozofBernard-Henry Lévy, podobnie jak cała lewica intelektualna, przestrzega przed faszyzmem na Węgrzech. Dlaczego żaden z nich nie potępia sytuacji na Białorusi czy w Korei Płn.?
Buttiglione „Dlatego, że nie ma już intelektualistów. Zachodni intelektualista żył w przeświadczeniu, że zna sens historii, wyobrażając sobie, że historia ma swój bieg i że prowadzi do komunizmu. Komunizm można było krytykować, ale tylko z pozycji lewicy. Taka krytyka zaczynała się od stwierdzenia, że potrzeba nowego, lepszego komunizmu. W tej perspektywie upadek komunizmu oznacza, że historia w ogóle nie ma żadnego sensu albo raczej, że historia ma taki sens, jaki jej nadajemy przez własne moralne decyzje. To nie historia jest źródłem moralności, to moralność leży u podstaw historii. Stajemy więc wobec pytania: co stanowi podstawę moralności, w imię jakich kryteriów mogę ferować sądy i krytykować. Zachodni intelektualista, który odrzucił Boga i wyrzekł się porządku moralnego i naturalnych praw, ma dzisiaj wielkie trudności, aby powiedzieć: NIE. Brak mu punktu oparcia, by przeciwstawić się złu. Nie mając jasno określonego systemu wartości, jesteśmy w sytuacji patowej, w której działanie nie jest możliwe. Często więc dla uproszczenia zakładamy, że zysk w relacjach handlowych jest najważniejszy. Co więcej, dziś bardzo silne są nastroje antychrześcijańskie. Na Węgrzech popełniono pewne błędy, ale wiele kontrowersji wynika z faktu, że przywołanie zasad chrześcijańskich w konstytucji węgierskiej niektórzy poczytują sobie za zniewagę.”...mieliśmy długi, po części zresztą jeszcze trwający okres hegemonii kulturowej komunistów lub ich sojuszników. Włoska kultura za Mussoliniego była faszystowska, a zaraz po wojnie zdominował ją komunizm, mimo że nie wszyscy radykalnie zmienili poglądy. Opozycja wobec Kościoła katolickiego połączyła się z opozycją wobec demokracji. Dlaczego? Faszyzm i komunizm to dwaj wrogo do siebie nastawieni bliźniacy – wrodzy sobie, ale jednak bracia. Stąd przejście od faszyzmu do komunizm było tak łatwe „....]]>(więcej )]]>

Brague o terrorze intelektualnym w  Europie
 
Rybińska  „Krajem, który uważa się za zacofany, jest właśnie Polska, bo nie zezwala na aborcję, adopcję dzieci przez homoseksualistów, a religia wciąż odgrywa dużą rolę w życiu społecznym.
Brague Trzeba zadać sobie pytanie, czy ludzkość podąża w jednym kierunku i czy w związku z tym istnieją "postępowi" i "zacofani". Ci, którzy dokonują takiego podziału, wierzą w opatrzność. "Będzie lepiej", "może być tylko lepiej" – powtarzają. To, co nie jest zgodne z tą filozofią, uważają za krok do tyłu. "Zacofane" to ulubione słowo postępowców. Ale zacofane wobec czego? Panuje taki terror intelektualny, że dziś nikt już nie ma odwagi przywołać prostej prawdy, iż dla dziecka nie jest przyjemnie dorastać z dwoma tatusiami lub mamusiami. Ten terror idzie w parze z roszczeniami tych, którzy wcale nie potrzebują większych praw.
Rybińska Mówi pan o mniejszościach seksualnych? Nie uważa pan, że są one na gorszej pozycji wobec większości?
Brague W naszych społeczeństwach ustalił się system, zgodnie z którym to silniejszy ma prawa. Ciekawym przykładem jest aborcja. Dorosły jest w pozycji dominacji wobec płodu, który nie może się bronić. Kiedy mówimy więc o prawie do aborcji, mówimy o prawie silniejszego.Jeśli chodzi o mniejszości seksualne, to prawo do adopcji dzieci także wchodzi w tę kategorię. Dwaj dorośli są w pozycji siły wobec dziecka, które chcą adoptować. Mówić, że pary homoseksualne mają prawo do adopcji dzieci, oznacza, iż społeczeństwo ma obowiązek dostarczyć im dziecko. Ale prawa rodzą obowiązki. A co z lekarzami, którzy mają obowiązek przeprowadzenia aborcji? Przecież lekarze mają ratować życie, a tu ponieważ komuś przyznano prawo do aborcji, muszą zabić człowieka. To rodzi problem sumienia. Wiele praw, które dziś są przyznawane, służą silniejszym, a nie słabszym. „..]]>.(więcej )]]>

Wywiad Gargas Z Paliwodą „„Tusk obecny pozostajetym samym prostym, niedojrzałym emocjonalnie, społecznie i politycznie dziewczynkowatym chłopaczkiem, jakim był w roku 1989. To nastroje elektoratu zindoktrynowanego medialnie na akceptacjępolitycznej tandety, łatwizny i podróbki wyniosły go na polityczne wyżyny. „....”W głośnym wywiadzie dla „Gazety Gdańskiej” z 1991 r. Tusk mówił o sobie, że woli być „macherem z zaplecza” niż pełnić rolę publiczną. Kiedy byłem doradcą Jana Krzysztofa Bieleckiego, Tusk często pojawiał się w Kancelarii Premiera właśnie jako cichy pośrednik. Kiedy Bielecki, nieco zirytowany tymi zabiegami, zaproponował mu przyjęcie jakiejś funkcji państwowej, która umożliwi mu jawne działanie we własnym imieniu – Tusk stanowczo odmówił.W tym czasie Bielecki nawet mnie ostrzegał przed Tuskiem i jego grupą – „Uważaj na nich”, co było dla mnie zdumiewające, bo byłem przekonany, że sam jest jednym z nich i dopiero wówczas dowiedziałem się, że nie jest członkiem KLD. To utwierdziło mnie w przekonaniu, żeTusk do eksponowanych funkcji politycznych się nie nadaje, wie o tym i na roli machera poprzestanie. „...(]]>więcej]]>

Aleksander Smolar „ Brzydzę się Platforma, ale na nią zagłosuję”.....””Nie mam innej alternatywy. Żeby ratować resztki przed PiS, ja na nich zagłosuję.  Chyba że pojawi się alternatywa „....” Platforma jest ideowo sterylna, bezczynna, bez osobowości. Prowadzi Polskę w objęcia PiS „...”To partia kompletnie jeżeli chodzi o idee sterylna i Donald Tusk przyczynił się do tego likwidując w istocie wszystkie indywidualności, osobowości w tej partii. To jest partia bez jakiejkolwiek osobowości, nie ma nikogo kto by powiedział cokolwiek interesującego - powiedział Smolar. Według niego, w przypadku Platformy nie można nawet mówić o niej jako o partii. „. ….]]>(więcej )]]>

Wikipedia „Inteligencja emocjonalna, inaczej EQ (]]>ang.]]> Emotional Intelligence Quotient; także EI – Emotional Intelligence) – kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania ]]>stanów emocjonalnych]]> własnych oraz innych osób, jak też zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze ]]>stanami emocjonalnymi]]> innych osób.
Kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej, to zdolności komplementarne w stosunku do ]]>inteligencji]]> racjonalnej, rozumianej jako umiejętności czysto intelektualne, analityczne i abstrakcyjne, mierzone ]]>ilorazem inteligencji]]> i wyrażane wskaźnikiem ]]>IQ]]> [ang.] Intelligence Quotient.”...]]>( źródło ) ]]>

Inteligencja Emocjonalna „....„Inteligencja rozumiana tradycyjnie (a więc jako miara intelektualnego funkcjonowania człowieka) nie decyduje wcale o sukcesach i powodzeniu w życiu. świadczą o tym łatwe do sprawdzenia fakty, takie jak np. trudności adaptacyjne przysłowiowych “intelektualistów”, nieumiejętność “sprzedania” własnych, wysokich czasem kwalifikacji. Nie zawsze idą one w parze z życiową operatywnością czy łatwością nawiązywania pozytywnych kontaktów międzyludzkich. O powodzeniu decydują raczej emocje niż intelekt. Mówiąc ściślej – raczej umiejętność przystosowania się do sytuacji niż szybkość dokonywania operacji intelektualnych. Chodzi zwłaszcza o sytuacje społeczne, tj. dotyczące relacji, związków i współdziałania z innymi ludźmi, bo z takimi sytuacjami w tak zwanym normalnym życiu mamy najczęściej do czynienia. Warto jednak pamiętać, iż rzecz dotyczy umiejętności przystosowywania się do sytuacji każdego rodzaju. Najwięcej zależy od naszej umiejętności kontroli emocji i współdziałania z innymi ludźmi. „...]]>(źródło ) ]]>

„A jednak nasze zachowania korzeniami mocno tkwią w świecie zwierząt. Dr Frans de Waal, który 15 lat badał zachowanie szympansów, przekonywał, że są one zdolne do przebiegłych manewrów politycznych. W ich społecznościach zachodzą takie zjawiska jak zmiana władzy, walki o miejsce w hierarchii, sojusze, strategie działania według zasady "dziel i rządź", koalicje, kolektywne sprawowanie rządów, przywileje i taktyki rokowań. "Prawie wszystko, co rozgrywa się w kuluarach władzy naszego ludzkiego świata, znajduje się w zarodku również w życiu społecznym hordy szympansów", pisał. „....]]>( źródło ) ]]>

Spin Doktorzy ' Wikipedia Spin ( Socjotechnika ) „...”Spin – pejoratywne określenie w ]]>socjotechnice]]> (]]>public relations]]>) mocno zniekształconego portretu rzeczywistości na czyjąś korzyść, w związku z jakimś wydarzeniem lub sytuacją, którego głównym celem jest uzyskanie subiektywnie najlepszego rezultatu.W odróżnieniu od tradycyjnego ]]>public relations]]>, które opiera się głównie na kreatywnym przedstawianiu faktów, technika "spin" często, lecz nie zawsze, zakłada pełną obłudy, zdradliwą oraz wysoce manipulatywną taktykę zdolną do pozbawienia ludzi zdroworozsądkowego myślenia]]>[1]]]>. "Spin" to akronim wyrażenia "Significant Progress In the News" (tj. Znaczący postęp w informacjach), stosowanego przez specjalistów od PR w połowie lat osiemdziesiątych”..]]>..( źródło ) ]]>

Witold Reptowicz Ad rem. Michał Kamiński ostatnio spotkał się z wpływowym politycznym komentatorem z partii Torysów – Iainem Dale’m i udzielił mu wywiadu. I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że Dale to otwarty gej, czy tez według terminologii Kamińskiego sprzed paru lat – pedał. Z pedalskiej grupy w partii Camerona. Aż się ciśnie na usta wyjaśnienie trawestujące wypowiedź europosła sprzed lat: „no bo to przecież są pedały, tak ludzie mówią”. Ale czy Michał Kamiński poszedł aby sugerować Dale’owi kurację a la Terlikowski&Górny i nomen omen Cameron – tyle że nie ten z Wielkiej Brytanii tylko skrzywiony dziadzio z USA? Nie! Czy używał słowa „fag”? Bynajmniej!
Otóż według Michała Kamińskiego słowo „pedał” nie jest przetłumaczalne na język angielski i nie oznacza tego samego co słowo „fag”, a wówczas gdy je wypowiadał było jakoby w „powszechnym użyciu” czego dowodem miało być to że „lewicowy lider polskiego parlamentu podczas przesłuchania też użył tego samego słowa na temat homoseksualistów”. Lewicowy lider?Anitka „pionowe korytarze” Błochowiak? No dobra, żeby była jasność – poniżej pełny fragment wywiadu dot. gejów po angielsku, sami sprawdźcie.
Ok., więc ustaliliśmy, że pedał to nie fag tylko pewnie queer. To zobaczmy dalej co Kamiński deklaruje.Na przykład na temat związków partnerskich: “If you are talking about civil partnerships between people of whatever their sexual preferences, I personally have nothing against them.”Jak ktoś angielskiego nie zna – okazuje się że Kamiński jest za związkami gejowskimi byleby nie miały charakteru małżeństwa. I dalej, żeby była sprawa jasna, mówi, że „rozważyłby głosowanie na „tak” w polskim parlamencie w sprawie ustawy o związkach homoseksualnych”. Czy powie to też na antenie Radia Maryja?
Dalej, co odpowiada Kamiński na pytanie o jego ewentualne wystąpienie na „Gejowskiej Dumie” Torysów? I would be more than happy.Tłumaczenie chyba zbędne. To może na polskiej paradzie gejowskiej też wystąpi? Wątpię! Czy zatem polski homoseksualista to nadal pedał a brytyjski jest godny zaszczycenia go obecnością i przemówieniem? Hmmm…. (]]>więcej]]> )

„Działał w NOP, ZChN, Przymierzu Prawicy, PiS i PJN. Drogę do Platformy przecierał sobie od wielu lat, po cichu zdradzając słabości Jarosława Kaczyńskiego. W końcu - kiedy już żegnał się z Parlamentem Europejskim - doczekał się swojej propozycji. „...”Kamiński już w 2011 roku próbował zbliżyć się do Platformy. - Lecieliśmy samolotem. Michał zaproponował, że gdybyśmy chcieli skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia, jest do dyspozycji - powiedział "Wprost" Jacek Protasiewicz. To on był osobą, która wprowadziła Miśka do PO przed wyborami w 2011 roku. Zarząd Platformy wtedy jeszcze nie chciał się z nim spotykać, ale kierowali się jego uwagami. „...]]>(źródło) ]]>
----------------
Mój komentarz

Michał Kamiński (42 l.) bardzo chętnie opowiada o tym, że jest bardzo doświadczonym europosłem, a takich właśnie potrzeba w Brukseli. Pracowitych, zaangażowanych, przygotowujących sprawozdania, które wpływają na europejskie prawo. Zawodowiec? Gdy spojrzeć na jego statystyki, maska fachowca opada. Przez pięć lat Kamiński nie przygotował ani jednego raportu, a w rankingu obecności zajmuje 737. miejsce na 766 europosłów!....]]>( źródło )]]>

Lista Kaczyńskiego „ W Warszawie liderem będzie prof. Krasnodębski, to jest dowód, że poważnie traktujemy politykę i wyborców –mówił Brudziński. – W Krakowie prof. Ryszard Legutko, w Lublinie prof. Waldemar Paruch”...”prof. Jolanta Szczepińska „...”prof. Zybertowicz „...”W warmińsko-mazurskim i podlaskim jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od prawa międzynarodowego prof. Karol Karski „...”prof. Dariusz Piątkowski, na trzecim prof. Iwona Arent „....]]>(źródło ) ]]>

….........................

Kaczyński bardzo mądrze zrobił stawiając na intelektualistów , myślicieli do Parlamentu Europejskiego .
Większość polityków posiada bardzo rozbudowaną inteligencje emocjonalną , czyli co tu dużo mówić małpią . Potrafią słabszych poniewierać , bossom politycznym lizać buty , zawiązać spółdzielnię , koterię , zdradzić partie , nie posiadać ideałów , ani wiedzy, ani przemyśleń .

Przykładem człowieka o wyjątkowo wysokim ilorazie inteligencji małpiej , czyli tak zwanej emocjonalnej jest Michał Kamiński . Kurski, Ziobro , Tusk, Schetyna Miller i wielu,wielu innych .

Ludzi obdarzeni wysokim ilorazem inteligencji abstrakcyjnej , a do takich należą naukowcy i myśliciele będący kandydatami PiS do Parlamentu Europejskiego to zupełnie inna jakość niż taki ludzie tacy jak Michał Kamiński , który dla żłoba zrobi wszystko Prostytucja polityczna to poważny problem dla całej sceny politycznej , w tym również dla PiS . Koterie, rozłamy, frakcje . I powszechny niedorozwój intelektualny .
Profesor prawa , Krystyna Pawłowicz dzięki swojej wiedzy i głębokiemu zrozumieniu kontekstu aktów prawnych skutecznie blokuje inicjatywy lobby homoseksualnego i gender w Sejmie .
Dam przykład . Ostatnio Parlament Europejski odrzucił wniosek o uznanie prostytucji za zawód równoprawny innym . ( ]]>http://naszeblogi.pl/45195-unia-na-razie-nie-bedzie-wysylala-polek-do-burdeli]]> )

Odrzucono go stosunkiem głosów 566 do 92 . Pomimo zasiadaniu tam kilkudziesięciu posłów nikt z nich, nie dokonalł analizy tego zjawiska . A chodziło o to ,że gdyby to przegłosowano to jedna z tego konsekwencji na przykład byłoby wysyłanie przez urzędy młodych matek i żon do pracy do domów publicznych jako prostytutki .

Dzięki decyzji Kaczyńskiego będziemy w końcu mili ludzi , którzy rozumieją głębiej , szerzej i w kontekście w odróżnieniu od łowców koryta .

Kolejna korzyść z tego ,że Kaczyński zamiast przydupasów wyśle do Brukseli jajogłowych jest fakt ,że posiadają skrystalizowane poglądy i że ze względu na pozycję społeczną tak łatwo ich nie sprzedadzą za miejsce przy korycie. Gwarantuje to zakotwiczenie systemu wartości w polityce i jej stabilizację .

Duże nasycenie przez PiS jajogłowymi Parlamentu Europejskiego i mam nadzieję przyszłego Sejmu to istotna zmiana jakościowa , która będzie procentowała w przyszłości .Zresztą to nasycenie intelektualistami ma szanse rosnąć , co przekształciłoby Sejm w silne ciało polityczne . Mam nadzieję ,że do Sejmu Kaczyński wyśle więcej ludzi takich jak właśnie Krasnodębski , Legutko, Pawłowicz, czy Zybertowicz .
Politycy z krwi i kości są potrzebni , bo to oni robią politykę , ale jej fundamenty intelektualne , etyczne, czy teoretyczne kładą właśnie intelektualiści . I co więcej , po tym poznaje się męża stanu ,że swobodnie nawiązuje kontakt i wymienia myśli z ludźmi obdarzonymi bardzo wysokim ilorazem inteligencji abstrakcyjnej .
Bo Sejm jest wart tyle co posłowie w nim zasiadający . A najlepszym symbolem kondycji dzisiejszego Sejmu jest europoseł Michał Kamiński , czy Kaczmarek , że o Palikocie , Tusku, czy Millerze nie wspomnę ( ]]>http://naszeblogi.pl/43382-kaczmarek-pionkiem-w-ataku-sluzb-na-kaminskiego-cba]]> )

Proszę tylko porównać intelektualną jakość wystąpienia profesora Legutki , czy profesora Krasnodębskiego z płytkością , powierzchownością i kunktatorstwem „zawodowych „ polityków .
Kogo lepiej byłoby wysłać na Ukrainę ?.Krasnodębskiego Kaczyńskiego czy …...

Paweł Kukiz „ Jak wypadła partyjna polska prawica na Majdanie? Z wyjątkiem wystąpienia prezesa PiS reszta, czyli partyjni oligarchowie, dramat. W garniturkach, białych koszulkach, paltocikach od Diora… „....”Rozmawiałem z chłopakami z Samoobrony Majdanu. Mówili mi o setkach euro wydanych na kolację przez PiS-owców. Zdaje się w czasie pobytu Czarneckiego i chyba Hofmana. Tak, tego Hofmana, którego żona za taksówkę płaci naszymi pieniędzmi. Tam wieści szybko się rozchodzą. „...]]>( źródło ) ]]>

video Prof. Ryszard Legutko - prezentacja kandydatów do PE (22.03.2014)
video Prof. Zdzisław Krasnodębski - prezentacja kandydatów do PE (22.03.2014)
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka ]]>Marek Mojsiewicz]]>  i ]]>Twitte]]>

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (4 głosy)

Komentarze

bo jak do tej pory to Kaczynski stawial na krety.

Vote up!
1
Vote down!
0
#421116