Kupuję u Obajtka

Obrazek użytkownika Leopold
Blog

Trzymam kciuki za obecny rząd, mam spore zaufanie do Kaczyńskiego, wierzę w skuteczność szczepionek i konieczność przystąpienia do Funduszu Odbudowy, sądzę, że na sytuację w kraju wpływają wywiady państw wrogich i zaprzyjaźnionych, oglądam TVP Info, ukradkiem podczytuję Gazetę Polską i jestem notorycznym heteroseksualistą. Jest to zestaw poglądów niepoprawnych politycznie, z którymi lepiej się nie afiszować w dobrym towarzystwie i to zarówno prawicowo - konserwatywnym jak i lewicowo - postępowym. Jednak poglądy te nie są pozbawione racjonalnych podstaw, co spróbuję uzasadnić.

Podczas urządzania Europy po okresie napoleońskim na Kongresie Wiedeńskim (1815) najtrudniejszą częścią rokowań była "kwestia polska". Nie inaczej było w Wersalu i Jałcie. Można przypuszczać, że także na konferencji w Reykjaviku w 1986 roku mogło być podobnie. Oficjalnie prezydent Reagan z sekretarzem Gorbaczowem prowadzili rokowania rozbrojeniowe, ale konferencja miała też swoją część tajną, o której niewiele wiadomo, ale trudno sobie wyobrazić, by nie omawiano tam spraw związanych z Polską.
Jedno jest pewne – nie było żadnego powodu, aby po "upadku komunizmu" ofiarować nam niepodległość za "frico". Natomiast były powody do utworzenia z Polski strefy buforowej o skromnym zakresie podmiotowości, którego to statusu musiały by doglądać wspólnie wszystkie zainteresowane strony (a było ich co najmniej trzy).
Wiadomo, że główny architekt "odprężenia" Henry Kissinger uważał, że to zjednoczone Niemcy powinny zagospodarować tę część Europy, którą formalnie opuścili Rosjanie zostawiając jednak swoje "zasoby kadrowe". Wygląda na to, że Amerykanie reprezentację swoich interesów z przyczyn praktycznych powierzyli w znacznym stopniu lokalnym mniejszościom żydowskim, do których mieli sympatię i zaufanie.

Myślę, że ustalenia lat 1985 – 1987 zostały zakomunikowane nam w formie rokowań "okrągłego stołu". To jest tylko moja prywatna teoria spiskowa, ale sądzę, że w tajnych rokowaniach mogły zostać ustalone takie szczegóły jak status rosyjskich baz wojskowych w Polsce (proponowano "eksterytorialne centra współpracy gospodarczej polsko – rosyjskiej"), gwarancje "braku represji" dla komunistów i związane z tym utrzymanie ciągłości kadrowej w sądownictwie, "przewerbowanie na stronę amerykańską" SB (po kosmetycznej weryfikacji i zmianie nazwy), pozostawienie bez zmian WSI – filii sowieckiego GRU – służby, która tylko w Polsce i Rumunii nadzorowała proces "budowy demokracji" ("pierestrojkę" w innych krajach prowadziły służby cywilne). Jednak najbardziej degradującym państwo działaniem była likwidacja znacznej części przemysłu i wielka redukcja sił zbrojnych.
Projektanci przemian ustrojowych w Polsce zdawali sobie sprawę, że Polacy nigdy nie zaakceptują statusu "strefy buforowej", ani jakiegoś "zarządu powierniczego", który proponował George Soros, dlatego ważna była propagandowa otoczka "transformacji ustrojowej". Najpierw jedna blondynka oznajmiła, że "skończył się komunizm", następnie zdolni publicyści skutecznie wmówili nam, że teraz jest "wolna Polska". Te słowa były odmieniane przez wszystkie przypadki jako opis sytuacji po 1989 roku, co starszym z nas przypominało znaną z PRL -u "Polskę wyzwoloną". Wielu z nas zbyt dosłownie traktując tę "wolność" dziwiło się dlaczego rząd nie wyrzuci bezczelnego ambasadora, dlaczego ulegamy naciskom itp. Problem w tym, że oni na nas mają "lewarowanie" (kij), a my na nich nie.

Dr Jerzy Targalski pisał:
"Uleganie naciskom wynika z wielu czynników – ze słabości własnego państwa, jego powiązań gospodarczych i sojuszniczych, szukania przez znaczą część obywateli poparcia przeciwko własnemu rządowi we wrogich państwach, degeneracji własnej klasy politycznej – a nie tylko z jakości rządzących"

Poza Targalskim, który przeanalizował przebieg "pierestrojki" w krajach bloku komunistycznego, historycy wielkim łukiem omijają przemiany 1989 roku obawiając się, że przypadkowe odkrycie może narazić na szwank ich karierę akademicką.
Ludziom interesującym się polityką pozostaje intuicja i kojarzenie coraz liczniej pojawiających się faktów. Jarosław Kaczyński jako "insider" w procesie przemian, zna tych faktów znacznie więcej niż my, ale i on nie zna tajemnic ustaleń międzynarodowych. Na tle innych polityków wyróżnia się trafnością diagnozy i zdolnością do skutecznego działania; wiedzą o tym wrogowie Polski, bo tylko jego próbowano fizycznie wyeliminować. Po doświadczeniu z Wałęsą mamy ograniczone zaufanie do przywódców politycznych. Jednak są twarde dowody, że Kaczyński jest politykiem samodzielnym, a nie narzędziem w ręku sił zewnętrznych. Pisałem już na Niepoprawnych, że tylko partia Porozumienie Centrum Kaczyńskiego NIE była kontrolowana przez służby w trakcie "budowania sceny politycznej" III RP.
Ryszard Opara - człowiek kojarzony z "wojskówką", a więc dobrze zorientowany, powiedział mi osobiście, że "PiS to dziady" (w przeciwieństwie do innych partii mających do dyspozycji ogromne kapitały). Najlepszym dowodem jednak, że PiS nie jest partyjną ekspozyturą wrogów Polski, jest huraganowy atak mediów krajowych i zagranicznych. Trwa on od początku istnienia partii Kaczyńskiego do dziś.
Otwarte zakwestionowanie przez Kaczyńskiego ustaleń okrągłostołowych mogłoby zrujnować dzieło życia Henry Kissengera i Zbigniewa Brzezińskiego, którzy od dziesięcioleci pracowali nad neutralizacją i "ucywilizowaniem" Rosji. Istniała obawa, że Polska pod rządami "nacjonalistów" zaburzy z trudem uzyskany ład europejski i stanie się zarzewiem nowej zimnej wojny. Dlatego Brzeziński do samej śmierci pienił się z wściekłości na PiS i Kaczyńskiego, a także domagał się, aby zaprzestać drążenia "sprawy smoleńskiej" (naciski amerykańskie widać i dziś choćby w kłopotach Ewy Stankiewicz z publikacją swojego filmu).
"Wolna Polska" w założeniu architektów "ładu pojałtańskiego" miała być kontrolowana przez konsorcjum wywiadów pilnujących swoich interesów w ramach wzajemnego porozumienia. Każda z "zainteresowanych stron" starała się nadzorować życie polityczne i gospodarcze kraju poprzez swoje "zasoby" – media, partie, organizacje "pożytku publicznego" czy polityków.

Pojawienie się znaczącej siły politycznej starającej się o poszerzenie podmiotowości Polski, spowodowało zaniepokojenie i zmobilizowało do działania "aliantów". Po wygraniu przez PiS wyborów w 2005 roku wydawało się oczywistością, że powstanie koalicja 2 partii o rodowodzie solidarnościowym - POPIS. Niestety ludzie dysponujący Donaldem Tuskiem wysunęli zaporowe warunki – zażądano, by wszystkie kluczowe resorty powierzono politykom PO, gdyż "PiS nie zna się na gospodarce". Także partia będąca odwiecznym koalicjantem praktycznie wszystkich rządów od 1947 roku (wtedy jako ZSL) nie zniżyła się do koalicji z "nacjonalistami". Rozpoczęła się budowa "kordonu sanitarnego" wokół partii Kaczyńskiego, mówiono, że PiS "nie ma zdolności koalicyjnych".
Gdy rozwiązanie "kwestii polskiej" wziął w swoje ręce Wł. Putin, nastąpił "złoty wiek" przyjaźni Polski z całą "wspólnotą międzynarodową", a zwłaszcza z sąsiadami (i krajami bardziej odległymi) – czas niepodzielnej władzy koalicji PO/PSL. Media światowe zachwycały się polskimi mężami stanu – Tuskiem i Komorowskim, zwłaszcza, że zobowiązali się oni do spłaty roszczeń Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. Jak ujawnił WikiLeaks, w tym celu nasi przywódcy zamierzali sprzedać polskie lasy. Jednak władza w Polsce zmieniła się, a Jarosław Kaczyński oświadczył "tym, co myślą, że coś im się od Polski należy za II Wojnę Światową", że dopóki on ma wpływ na sytuację, Polska nie będzie nic płacić. Sprawa z pewnością powróci, bo Żydzi mający długą, 4 tys. lat liczącą historię, mogą poczekać na korzystną konstelację władzy w Polsce (jak w Serbii, która zgodziła się płacić "po dobroci"). Aby nie czekać jednak zbyt długo, środowiska żydowskie popychają koło historii za pomocą swoich możliwości "lewarowania" międzynarodowego i oddziaływania na opinię publiczną w Polsce przez nieprzejednaną krytykę rządów PiS.
Mniejszość żydowska w przedwojennej Polsce choć licząca ponad 3 mln i mająca swoje Żydowskie Koło Poselskie, miała mały wpływ na politykę państwa. Sytuacja diametralnie zmieniła się po II Wojnie Światowej, gdy znacznie mniejsza ilość ocalałych Żydów uzyskała wielkie znaczenie w pokonanym kraju.
W powojennej Polsce Rosjanie wprowadzając komunizm wykorzystywali innowacyjne talenty polskich Żydów, kilkadziesiąt lat później tę samą zdolność wykorzystali Amerykanie "implementując" kapitalizm...
George Soros w książce "Uderwriting Democracy" opisał swój wkład w budowę kapitalizmu w Polsce. Poprosił gen. Kiszczaka o znalezienie człowieka, który mógłby być twardym egzekutorem gotowego planu. Generał skontaktował go z Bronisławem Geremkiem, który znał takiego człowieka o nazwisku Balcerowicz. Dr Leszek Balcerowicz będąc niegdyś wykładowcą Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR, właśnie przestał być komunistą i był do wzięcia.
Dziś jako autor "Planu Balcerowicza" z piedestału swojego autorytetu wzywa polskich współobywateli by "nie kupować u Obajtka".


Czy trzeba patrzeć władzy na ręce?
Można spotkać zacnych ludzi, wyborców PiS, którzy deklarują, że nie czytają Gazety Polskiej, bo to "prorządowa propaganda, a prasa powinna patrzeć władzy na ręce". Dlaczego w Polsce nie ma być ani jednej prorządowej gazety, skoro np. w Niemczech praktycznie wszystkie są prorządowe?

Jako ludzie o poglądach konserwatywnych jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że nie musimy patrzeć władzy na ręce, bo robią to bardzo wnikliwie inni - posłowie Joński i Szczerba, autorytety moralne, artyści, profesorowie, publicyści, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ONZ, Unia Europejska i wiele wiele innych. Naprawdę nie ma konieczności, by do tego znakomitego grona dołączyła Gazeta Polska.
Powinno się mieć wielkie uznanie dla tej gazety i red. naczelnego Tomasza Sakiewicza, bo po Smoleńsku tylko ta redakcja wyraziła wątpliwości co do oficjalnej wersji wydarzenia. W obecnych czasach w każdej katastrofie lotniczej w pierwszej kolejności jako przyczynę rozpatruje się terroryzm, lecz u nas natychmiast wykluczono zamach, czy niesprawność techniczną samolotu. Osobiście słyszałem, jak bodaj 3 dni po wydarzeniu minister Sikorski w telewizji CNN poinformował świat, że przyczyną był "błąd pilota podczas próby lądowania w trudnych warunkach atmosferycznych". Taką wersję powieliły wszystkie media w Polsce (bez Gazety Polskiej i Naszego Dziennika), co świadczy o rozmiarach agenturalnego opanowania rynku medialnego.
Redaktor Sakiewicz zainicjował tworzenie Klubów Gazety Polskiej działających bez żadnych dotacji, lokali czy grantów od Sorosa, a ostatnio rzucił wyzwanie facebookowi tworząc Albiclę. Kluby - to autentyczny ruch obywatelski zrzeszający ludzi zatroskanych losem kraju i gotowych do bezinteresownego działania dla jego dobra. To klubowicze - emerytowani pedagodzy- pomagali przy maturach w czasie, gdy nauczyciele ("wojsko Broniarza") byli łaskawi strajkować. Ostatnio ludzie z klubów związani ze służbą zdrowia, służą jako wolontariusze przy szczepieniach. Jakoś nie widać obficie dotowanych aktywistów "tęczowych" w takiej roli.

Osobiście czuje powinowactwo z red. Sakiewiczem, bo i jego i mój dziadek byli nagrodzeni medalem Orląt za obronę Lwowa w 1918 roku.
Również nie ma potrzeby by TVP patrzyła władzy na ręce; niech pozostanie głównym (i praktycznie jedynym) kanałem komunikacji rządu ze społeczeństwem. Że telewizja publiczna robi dobrą robotę świadczą wyniki wyborów, a także wciąż ponawiane żądania opozycji by zlikwidować TVP Info (a przynajmniej "ściągcie Rachonia" jak domagał się jeden z polityków).

Poparcie medialne ze strony tych nielicznych mediów, które nie są w dyspozycji środowisk opozycyjnych, jest bardzo istotne.
W skład rządu wchodzi grupa ludzi mniej lub bardziej zdolnych, mniej lub bardziej kompetentnych, mniej lub bardziej zaangażowanych ideowo, zarabiających raczej przeciętnie. Pracują oni w skrajnie trudnych warunkach pod bezustannym furiackim atakiem sfanatyzowanej totalnej opozycji, wrogich mediów i gremiów zagranicznych. Takiej presji z pewnością nie ma żaden inny rząd w UE. Równocześnie oczekiwania wobec rządu są ogromne. Ze strony wyborców Zjednoczonej Prawicy często słychać "rządzą już 6 lat i nie zrobili nic", a agentura podrzuca teksty typu "PiS PO jedno zło".
Osiągnięcia gospodarcze Zjednoczonej Prawicy są bezsporne, choć słyszy się, że to efekt nadzwyczaj korzystnej koniunktury światowej. To mit. Najlepsza koniunktura przypadała na rządy PO/PSL; według danych IMF WEO w latach 2010-2014 światowa gospodarka rosła najszybciej (średni wzrost światowego GDP w latach 2010 - 2014 to 4.06 wobec 3.46 w latach 2015 – 2019).
Dlaczego inne kraje nie notowały takich wyników mimo tych samych warunków zewnętrznych?
A może mieliśmy (i mamy) dobry rząd?
Rację mają politycy opozycji uważający, że Fundusz Odbudowy może zadziałać jak fundusz wyborczy Zjednoczonej Prawicy, ale chyba muszą się z tym pogodzić. Raczej nikt nie uwierzy w karkołomne kalkulacje, że pieniądze będą "zamrożone" do czasu, aż w Polsce władzę obejmą "właściwi" ludzie. Trzaskowski skarżył się, że jego ciężka praca została zniweczona przez Lewicę. Jest on znany z pracowitości; oczywiście nie w Warszawie na odcinku śmieci czy ścieków, ale knując w Brukseli. Niestety ma on wielu wpływowych kolegów od Sorosa i już niejednokrotnie odczuwaliśmy skutki jego "pracowitości".
Obawy Solidarnej Polski, że FO spowoduje ograniczenie suwerenności (przez pogłębienie integracji europejskiej), mogą być zasadne. Ale w obecnych warunkach politycznych nie ma możliwości jego odrzucenia. Poza tym jest on po prostu korzystny - umożliwia ogromny impuls rozwojowy, co przełoży się na poszerzenie podmiotowości kraju.
Uciążliwości członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą nie tylko nas, choć w nas uderzają najmocniej (histeria z "praworządnością", dekarbonizacja). Słaba to pociecha ale inni też mają kłopoty – np. zalew imigrantów, limity połowowe. Były premier Włoch M. Salvini jest ciągany po sądach za to, że starał się nie wpuścić nielegalnych imigrantów. Oskarżony jest o "kidnaping" (uprowadzenie), bo w myśl konwencji trzeba ratować rozbitków na morzu...
Ale korzyści z przynależności do Unii przeważają. Przynajmniej na razie.
Trudno sobie wyobrazić, że politycy PO sami sobie wymyślili kuriozalny pomysł z blokowaniem FO. Czyżby Borys Budka, wbrew opiniom elektoratu Platformy, ryzykował działania na szkodę własnej partii? Donald Tusk w całej swojej działalności nie był ani przez 5 minut politykiem samodzielnym, co sam przyznał mówiąc o "macherach z zaplecza", którzy "przestawiają wajchy". A więc to może Niemcy polecili przez niego swoim polskim wyrobnikom taką akcję, aby pozbyć się niechcianego FO i zwalić winę na "antyeuropejski reżim PiS"?
Musimy brać pod uwagę istnienie także "niemieckich onuc" obok dobrze już znanych "ruskich onuc".
To miło, że Rosja nie umieściła nas na liście państw wrogich, jednak wojna informacyjna jaką toczy ona z Zachodem, jest wymierzona głównie w USA i Polskę. Podlegamy stałym atakom, których celem jest podważenie zaufania do rządu i wywołanie podziałów. Rosjanie koncentrują swoje działania na wyborcach prawicy i co gorsza, osiągają założone cele. Istnieje szereg portali propagujących wiadomości typu "amerykański naukowiec powiedział" lub "w Davos ustalili". Podczas gdy postkomuniści i liberałowie szczepią się na potęgę, "antyszczepionkowcy" wywodzą się głównie z wyborców konserwatywnych; mogą się więc spełnić nadzieje pewnego dyżurnego profesora Gazety Wyborczej, że Covid zdziesiątkuje wyborców PiS, a opozycja wygra głosami młodych. Dziś nawet najbardziej natchnieni politycy Konfederacji nie kwestionują już istnienia pandemii, a skuteczność szczepionek jest widoczna gołym okiem. Dobrze poinformowani Izraelczycy wiedzieli, że warto się szczepić, a szczepienia wcale nie ograniczają płodności (gdyby tak było, naprzód zaszczepiliby Palestyńczyków).

Prześladowanie gejów w Polsce?

Z inicjatywy ambasadora Danii 48 akredytowanych w Polsce ambasadorów pochyliło się z troską nad smutnym losem polskich gejów napominając rząd polski o niestosowności prześladowań osób LGBT. Można by powiedzieć, że jest to wydarzenie bezprecedensowe w dziejach dyplomacji, ale to już drugi wybryk tego rodzaju w stosunku do rządu polskiego. Świadczy to o słabości polskiego państwa, które widocznie nie zareagowało na podobną reprymendę zeszłoroczną z inicjatywy Belgii. Ta bezczelna interwencja w wewnętrzne sprawy kraju, sprzeczna ze statusem służby dyplomatycznej, na pierwszy rzut oka ma jeden cel - chodzi oczywiście o wywieranie presji na rząd, by dołączył do "cywilizowanego świata" uznając małżeństwa homoseksualne.
Jednak incydenty tego rodzaju mają wiele celów – jest to po prostu fragment wojny hybrydowej toczonej przeciw Polsce od 2015 roku. Akcja ma przekonać adresatów międzynarodowych i krajowych, że Polska jest enklawą zacofania rządzoną przez nacjonalistów bliskich faszyzmowi, którzy niszczą niezależne sądownictwo, wolną prasę, prześladują mniejszości i ograniczają wolność obywateli.
Na facebooku koszalińskiego KOD -u jest zdjęcie młodego człowieka w tęczowych skarpetkach z transparentem "przestańcie nas zabijać". Absurdalność hasła dla Polaków jest oczywista, gdyż nikt nie zabija w Polsce gejów. Jednak taki przekaz jest adresowany dla zagranicy (podobnie jak "urodziny Hitlera" w Wodzisławiu). Ktoś usłużny mógł podsunąć takie zdjęcie ambasadorowi Danii...Świat obiegły zdjęcia polskich "znaków drogowych" z wielojęzyczną informacją o "zakazie wstępu osób LGBT". Polski polityk poinformował na forum Parlamentu europejskiego, że "są w Polsce miejsca, do których on nie może wejść". Wszystko to służy budowaniu klimatu niechęci wokół naszego kraju rządzonego przez tych, którzy "nie powinni".
Całe swoje życie zawodowe miałem styczność z osobami homoseksualnymi (moja pierwsza praca po studiach – akompaniator do baletu w operze). Nigdy nie zauważyłem jakichś form ostracyzmu towarzyskiego w stosunku do kolegów z przypadłością homoseksualną. Nie mieli oni też żadnych trudności z awansem. Wręcz przeciwnie – są pewne stanowiska (np. dyrektor opery), których uzyskanie chyba ułatwia taka orientacja seksualna. Na niwie artystycznej wielu gejów osiąga piękne rezultaty; pozbawieni obowiązków rodzinnych, całą swoją energię mogą poświęcić sztuce. Ci geje, których znałem byli normalnymi ludźmi i z pewnością nie uczestniczyli w błazeństwach przebierając się za psy, nosząc stringi i czerwone peruki.
Od 1973 roku, gdy amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne przegłosowało niewielką większością głosów usunięcie homoseksualizmu z rejestru zboczeń seksualnych (aberratio sexualis) stosunek do gejów przeszedł długą drogę. To oczywiste, że muszą mieć równe prawa, ale nie większe.
Prezydent Warszawy uznał jednak, że geje mają ciężkie życie i zafundował im dom schadzek w mieście. Takie przybytki oczywiście istnieją w wielu miejscach na świecie, ale są to przedsięwzięcia prywatne. Natomiast pomysł, żeby taką działalnością zajmowały sią władze miasta (za pieniądze podatników!), jest rzeczywiście pionierski.
Ponieważ nie wszyscy geje czują się komfortowo ze swoją orientacją, a pewne przypadki dają się stosunkowo łatwo przemienić, powinna być taka możliwość. Jednak aktywiści gejowscy uważają terapię reparatywną za ciężkie przestępstwo, co jest jaskrawym ograniczeniem wolności tych, którzy pragną się poddać kuracji.
Orientacja heteroseksualna jest niewątpliwie naturalniejsza, a najdobitniej świadczą o tym kompatybilne "interfejsy" na których umieszczone są nasze sensory seksualne. Dość obrazowo określa to nazewnictwo angielskich końcówek na przewodach elektrycznych; wtyczka to końcówka męska (male), a gniazdo - żeńska (female).
Jak widać problematyka "gejowska" jest kolejnym polem do walki z rządem PiS.
Pamiętajmy, że ewentualny upadek obecnej ekipy rządzącej spowoduje niechybnie powrót do władzy "Europejczyków polskojęzycznych", czyli "lewicy laickiej", czyli postkomuny, czyli środowisk postubeckich, a oddech ulgi w Europie będzie tak głośny, że zbudzi noworodki w Bombaju i spowoduje takie zjawiska atmosferyczne jak huragany i tajfuny.
Poparcie rządu nie jest zatem jedynie poparciem mniejszego zła. Łatwo zapominamy, co zostało osiągnięte. Czy jakiś inny rząd po 1989 r. zrobił dla Polaków więcej?

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)