REPUBLIKA BANANOWA - Gdańsk bez Prezydenta

Obrazek użytkownika Jerzy Kowalskigdańsk
Kraj

REPUBLIKA BANANOWA -~ 270 000 uprawnionych do głosowania mieszkańców Gdańska nie ma swojego Prezydenta !

Załączam list otwarty do gdańskich Radnych i mieszkańców .

z poważaniem

Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo- Handlowej

Jerzy Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa

Sz. P. Radni gminy Gdańsk i mieszkańcy Gdańska 2015-03-11

 

W związku z faktem postawienia zarzutów karnych Pawłowi Adamowiczowi zapraszamy mieszkańców na nadzwyczajną sesję Rady miasta Gdańska , o której zwołanie wystąpią z pewnością przyzwoici gdańscy Radni . Data sesji Rady gminy Gdańsk , to być może przyszły czwartek ? Chcemy poznać stanowisko gdańskich Radnych ,czy 2,5 miliardowym budżetem może zarządzać koleś , który do ośmiu mieszkań nie potrafi zliczyć ?

Jedyny punkt obrad , to przyjęcie rezygnacji uzurpatora gangstera samorządowego Pawła Adamowicza z funkcji Prezydenta Gdańska lub votum nieufności i wniosek o zarząd komisaryczny .

Uwaga do Radnych : Warto spróbować dodatkowo na sesję ściągnąć z Prokuratury Toruń Centrum-Zachód akta sprawy 5 Ds. 48/10 i udostępnić kopie Radnym i podać do wiadomości publicznej aby mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać i Radni mogli się świadomie się określić ….

Od października 2014 r domagamy się dostępu do ww. akt , ale chwilowo Prokurator Okręgowy Wiesława Zyman z Torunia chroni przestępców, w tym prokuratora rejonowego Mariusza Rosińskiego , który wg naszej oceny popełnił przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości . Blokowany jest bezprawnie dostęp do ww. akt , które dotyczą przestępstw na majątku publicznym popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych gangsterów samorządowych Pawła Adamowicza i Macieja Lisickiego i innych i są jawne .

W państwie prawnym i niby tak stanowi Konstytucja RP ,nikt nie odważyłby się przeprowadzić niby wyborów samorządowych na podstawie fałszywej listy wyborczej , gdyż jest to ścigane z art. 248 KK i art.250 KK .Użyto podstępu z udziałem prokuratury , która ukrywała i ukrywa i zaciera przestępstwa gangstera samorządowego Pawła Adamowicza. Mieszkańcy Gdańska nie znali i nie znają istotnych faktów o Pawle Adamowiczu i Macieju Lisickim , tak więc wybory Prezydenta Gdańska są nieważne .

Można odnieść wrażenie , że Prokuratura Apelacyjna z Poznania w śledztwie o sygn . Ap V Ds. 24/13 ws. „oświadczeń majątkowych „ ? próbuje powtórzyć numer/przestępstwo Prokuratury Toruńskiej z udziałem funkcjonariuszy NIKu ze śledztwem 5 Ds 48/10 tj. pozorowanego śledztwa i zabawy na przedawnienie . Prokuratorzy zamieszani w ten proceder uważają , że ich Konstytucji RP nie obowiązuje.

Powtarzamy art. 44 Konstytucji RP cyt.:

„Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn

politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich

zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn „ ….żądamy wznowienia śledztwa o sygn,5 Ds 48/10 poza układem toruńsko –gdańskim i uznania instytucji samorządowej PIPH jako strony postępowania .

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu nie odpowiedziała na zadane przed wyborami samorządowymi w październiku 2014 proste pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej cytuję :

Wniosek 1/2014 P dotyczy Ap V Ds. 24/13

 1. jakie czynności śledcze były prowadzone przez rok od ostatniej korespondencji , którą otrzymałem z Waszej Prokuratury w październiku 2013 r ?

Wniosek 2/2014 P dotyczy Ap V Ds. 24/13

 1. Co stoi lub kto na przeszkodzie aby postawić zarzuty gangsterowi samorządowemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi ?

Wniosek 3/2014 P

 1. Kto nadzorował śledztwo o sygn. Ap.V Ds. 34/13 , które skierowała Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Magdalena Feist , na podstawie naszego zawiadomienia, do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku i na podstawie jakich przepisów nie zostałem przesłuchany przez rok czasu jako osoba zawiadamiająca i pokrzywdzona oraz nie zostałem powiadomiony w ciągu miesiąca /Wasze pismo z 22 października 2013 r do Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku / o decyzji prowadzącego prokuratora ? „

Po roku od złożenia zawiadomienia z dnia 9 września 2013 r dowiedzieliśmy się , że nasze zawiadomienie złożone do Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu do sprawyAp V Ds. 24/13 wylądowało na śmietniku w Toruniu tj. w Prokuraturze Centrum – Zachód i popełniono na zamówienie polityczne kolejne przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości .

Prokuratura Okręgowa w Toruniu nie odpowiedziała na zadane przez wyborami w październiku 2014 proste pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej cytuję :

Wniosek 1/2014 T

 1. jakie czynności śledcze były prowadzone przez okres od wszczęcia śledztwa 5 Ds. 48/10 do dnia dzisiejszego

Wniosek 2/2014 T dotyczy . 5 Ds. 48/10

 1. Co stoi lub kto na przeszkodzie aby postawić zarzuty gangsterowi samorządowemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi i Maciejowi Lisickiemu ?

Wniosek 3/2014 T dotyczy . 5 Ds. 48/10

 1. Kto nadzorował śledztwo o sygn. 5 Ds. 48/10
 2. Na podstawie jakich przepisów nie zostałem przesłuchany w charakterze świadka , jako osoba zawiadamiająca i pokrzywdzona oraz nie zostałem powiadomiony w ciągu miesiąca / o decyzji prowadzącego prokuratora ?”

Żądamy nadal odpowiedzi na ww. pytania w zawiadomieniu z 29 grudnia 2014 r przez przeprowadzenie śledztwa z art. 231 KK przeciwko prokurator Janczur i nadzorującemu jej pracę prokuratorowi oraz ws. prokuratora Mariusza Rosińskiemu oraz ich rozliczenia i wyjaśnienia :

 1. Co się prokurator Janczur przetwarza, gdy pytamy we wniosku 3/2014 T o nazwisko prokuratora który nadzorował śledztwo o sygnaturze 5 Ds. 48/10 ?
 2. Jak pojmuje prokurator Janczur ważny interes publiczny i czy jej udział w kampanii wyborczej gangstera samorządowego Pawła Adamowicza pozwala jej dalej pracować w wymiarze sprawiedliwości ?
 3. Czy prokurator Janczur i prokuratorzy jak np. z Torunia Mariusz Rosiński ,którzy zamiatali przestępstwa funkcjonariuszy publicznych Pawła Adamowicza i Macieja Lisickiego z powodu przedawnienia powinni dalej pracować w wymiarze sprawiedliwości ?
 4. Czy zamiatanie pod dywan spraw Adamowicza i Lisickiego jest skuteczne /dla gangsterów samorządowych / ws. 5 Ds. 48/10 w związku z Art. 44. Konstytucji RP ?

Bezczelna Sędzia Magnuszewska , która na zamówienie gangsterów samorządowych z zastosowaniem poświadczania nieprawdy i nadużycia władzy wyrzuca moje Wydawnictwo Gdańskie z lokalu przy ulicy Ogarnej 27/28 przekazała w grudniu 2014 przestępcom nasze zawiadomienie o przestępstwie z grudnia 2014 r , w tym o praniu brudnej kasy przez gangstera samorządowego Macieja Lisickiego ,które załączam

Gangsterzy samorządowi i prokuratorzy, którzy zawiedli zaufanie społeczne wynajęli sobie prowincjonalnego gangstera samorządowego kolesia partyjnego Pawła Adamowicza vel Dariusza Skalskiego , który twierdzi w sprawie II K 1298/14 ,że go znieważa nazywanie go zgodnie z prawdą gangsterem samorządowym .Koleś był taki pewniak bezkarności ,że w odpowiedzi na piętnaście pytań zadanych mu przeze mnie 9 lipca 2014 r na ww. sprawie , na które łaskawie pozwolił mu Sędzia Piotr Kukuła odpowiedzieć z 70 zadanych , dopuścił się do składania pod przyrzeczeniem fałszywych zeznań - to niby chwilowo tajne –REPUBLIKA BANANOWA -cdn . Ku zdumieniu vel Skalskiego mieszkańcy gminy Skarszewy już w pierwszej turze wyborów pozbyli się kolesia . Polecam Radnym nie zorientowanym SALON 24 i moje wystąpienia polityczne dotyczące gangsterów samorządowych , które są niby dowodami w sprawie II K 1298/14 . Wykorzystywanie wymiaru sprawiedliwości przez gangsterów samorządowych do załatwiania porachunków politycznych to wymiar REPUBLIKI BANANOWEJ -zorganizowana grupa przestępcza dopuściła się do ;

a. obrazy Konstytucji Rzeczypospolitej Polski przez bezprawną próbę ograniczenia mojej działalności dziennikarskiej , samorządowej i politycznej ,do ograniczenia swobody wyrażania poglądów, wolności słowa co w warunkach demokratycznego państwa nie znajduje uzasadnienia dowód stanowią akta niby tajnej sprawy II K 1298/13 , w tym odrzucone wnioski dowodowe - 18 wniosków z 4 lutego 2014 r + 22 wnioski dowodowe z 19 września 2014 oraz kolejne 23 wnioski z 16 grudnia 2014 czynem tym sędzia Piotr Kukuła naruszył art. 14 ,art. 20 ,art. 32 ,art. 42 pkt 2 , art. 45 ,art. 54, art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski

b. zlekceważenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego 03/2006. Czynem tym naruszono art. 190 Konstytucji Rzeczypospolitej . Rozstrzygnięcie ww. zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności.

Być może Sędzia Piotr Kukuła 13 marca 2015 r odetnie się od zorganizowanej grupy przestępczej ?

Jeśli Radni chcą uzupełnić swoją wiedzę pozostaję do dyspozycji ,nigdy nie jest za późno na weryfikacje stanowiska , gangsterzy samorządowi muszą zostać rozliczeni , jak i krzywdy naprawione. Paweł Adamowicz i gang deweloperski Lisickiego musi zwrócić wyłudzone pieniądze z nienależnych odszkodowań , ale i także z wydumanych wynajmów płaconych przez UM Gdańsk i gminne spółki na rzecz gangu Lisickiego vel MART …. A to tylko fragment niegospodarności i bezprawia . Funkcjonariusz publiczny Paweł Adamowicz nie odpowiedział na pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej i żądam od Rady gminy Gdańsk wypełnienia ustawowego obowiązku kontroli poczynań Prezydenta Gdańska i jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi .Wprowadzenia zarządu komisarycznego wydaje się konieczne .

~ 270 000 uprawnionych do głosowania mieszkańców Gdańska nie ma swojego Prezydenta !

 

Z poważaniem

Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo- Handlowej

Jerzy Kowalski

Załączniki

1.Kurier specjalny PIPH październik 2014

2. Zawiadomienie o przestępstwie z 2 grudnia 2014 r

 

-------------------------------------------------------------------------

Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa

Jerzy Kowalski

Prezes pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Gdańsk Gdańsk, dnia 2014-12-02

 

 

Prokurator Generalny

w Warszawie Andrzej Seremet

 

Zawiadomienie o przestępstwie

W imieniu Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, niniejszym zawiadamiam o popełnieniu

przestępstwa przez :

 1. . Wiceprezydenta Gdańska Macieja Lisickiego , dane dostępne w UM Gdańsk czynu polegającego na :
 1. praniu brudnych pieniędzy i kierowania gangiem deweloperskim , nadużywaniu władzy i przekroczeniu uprawnień ,
 2. poświadczaniu nieprawdy w dokumentach urzędowych i zeznaniach w trakcie kontroli NIK LGD R/08/005, w tym w pismach z dnia 12 października 2010 r , ,29 stycznia 2010 r i podczas Komisji Rewizyjnej 16 grudnia 2009 r oraz wprowadzenia do obiegu prawnego, w tym w „ustawionym” procesie V Gc 664/12 /przewodniczący SSR Halina Czapiewska / aby pozbawić w formie zemsty moją firmę Wydawnictwo Gdańskie sp. z o.o. siedziby przy ulicy Ogarnej 27/28 oraz nie dopuścić do wykupu lokalu użytkowanego od 1991 r
 3. wsparcia wyłudzenia nienależnych odszkodowań od gminy Gdańsk przez partnerów biznesowych z MARTu /dawniej NOWIEC sp. z o.o , prób szantażu i prześladowania mojej osoby , bezprawnego pozbawienie siedziby samorządu gospodarczego PIPH oraz obecnie próby pozbawienia siedziby przy ulicy Ogarnej 27/28 Wydawnictwa Gdańskiego sp. z o.o. w procesie kapturowym V Gc 757/11 tj, o czyn określony w art. 231 KK pkt 2 , art .296 KK , art.271 KK i inne

2. .Prezydenta Miasta Gdańska- Pawła Adamowicza urodzonego w dniu 02 listopada 1965 r. , dane osobowe dostępne w UM Gdańsk , czynu polegających na tym, że:

a. na nadużywaniu władzy ,przekroczeniu uprawnień ,dopuszczaniu do poświadczania nie prawdy w dokumentach urzędowych ,

b. wspierania gangu deweloperskiego Macieja Lisickiego, dopuszczenia przez zaniechanie obowiązków do wyłudzenia nienależnych odszkodowań od gminy Gdańsk przez partnerów biznesowych Macieja Lisickiego ,

c. kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą chronioną przez lokalnych prokuratorów, czym doprowadził do niegospodarności i nadużyć na ogromna skalę na majątku i w związku z majątkiem publicznym

- niedopełnieniu obowiązków przez nie udzielanie odpowiedzi na pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej, co winno zostać rozliczone zgodnie z art. 23 wymienionej ustawy oraz śledztwo powinno udzielić odpowiedzi na zadanie pytania oraz ustalić skalę niegospodarności i rozliczyć korupcję

d. na niedopełnieniu obowiązków starosty Pawła Adamowicza przez niepowiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i jego pełnomocnika Macieja Lisickiego w marcu 2009 r i/lub pozorowanych działań /stanowiących zaniechanie obowiązków / z konkretnymi prokuratorami, co powinno ustalić śledztw , którzy zawiedli oczekiwania społeczne : tj, o czyny karalne określone w art. 231 KK pkt 2 , art .296 KK , art.271 KK i inne

3. grupy prokuratorów zaangażowanych w zacieranie śladów po popełnionych przestępstwach tj zaniechania obowiązków przez niezbadanie dowodów , lekceważenie oceny dowodów , świadome wspomaganie gangsterów samorządowych , którzy dopuścili się przestępstw na majątku publicznym i w związku z majątkiem publicznym, w szczególności przez prokurator Barbara Kijanko , Piotr Gronek i innych także z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i Toruniu VI Ds. 5/10 , 5 Ds. 48/10 tj, o czyn określony w art. 231 KK pkt 2 , art .296 KK , art.271 KK i inne

4. inspektorów NIK Michała Thomasa i Dariusza Jurczuka i wspomagających ich radców prawnych jak np. Jasiurska , dane dostępne w gdańskiej delegaturze NIK poprzez zaniechanie obowiązków i nie rozszerzenie kontroli LGD R/08/005 w ważnym interesie publicznym i nie powiadomieniem prokuratury w marcu 2009 r o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Pawła Adamowicza i Macieja Lisickiego w szczególności przestępstw ściganych z art. 296 KK i 231 KK

W związku z powyższym na podstawie art. 303 k.p.k. wnoszę o pilne wszczęcie i przeprowadzenie w niniejszej sprawie postępowania karnego.

Ponownie wnoszę także o przejęcie spraw dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstw przez władze miasta Gdańska, przez Prokuratora Generalnego i zapewnienia przestrzegania zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności cyt. : Art. 44.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

 

Uzasadnienie

Łamanie prawa ,działań na szkodę Skarbu państwa i gminy Gdańsk oraz Jerzego Kowalskiego

ad .1 a .Wiceprezydent Gdańska Maciej Lisicki dopuścił się do prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw gospodarczych popełnionych przez Jarosława T... skazanego prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze,o czym pisaliśmy w Kurierze specjalnym PIPH z 2008 r i 2011 r oraz w zawiadomieniu do prokuratury , które próbowała przechwycić skorumpowana prokurator /specjalistka od ambegolda / Barbara Kijanko dowód KURIERY PIPH , pismo Kijanko , dowód pożyczka od Jarosława Tafelskiego na chwilę przed aresztowaniem , akt notarialny fragment 21 stycznia 2000 ,sprawozdanie SM Nowiec /prezes Lisicki / pożyczka długoterminowa od przestępcy

Maciej Lisicki już w 1998 miał wpływ na mpzp dowód :uchwała Nr I/9/98 Rady Miasta \Gdańska z dnia 29 października 1998 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Miasta Gdańska i ustalenia zakresów ich działania. Opis szczegółowy zał . fakty Tak więc do przestępstw ,w tym wyłudzenia odszkodowania od gminy Gdańsk doszło w sposób zaplanowany.

 

ad.1 b. Wiceprezydent Maciej Lisickidopuścił się złożenia fałszywych zeznań w trakcie przesłuchania przez inspektora NIK Michała Thomasa trakcie kontroli LGD R/08/005 w UM Gdańsku ,który z przyczyny , którą musi wyjaśnić śledztwo nie odebrał przyrzeczenia od gangstera samorządowego Macieja Lisickiego , czyżby już był wtedy podejrzanym ? i Lisicki poświadczył nieprawdę dowód akta 53 ,54 / LGD R/08/005 / co opisaliśmy także w KURIERZE i prokuratorzy zaangażowani we wsparcie gangsterów samorządowych także muszą zostać rozliczeni.

Wiceprezydent Maciej Lisickidopuścił się do złożenia fałszywych wyjaśnień wspólnie z dyr. Tomaszem Lechowiczem podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej 16 grudnia 2009 dowód : wyciąg z Komisji Rewizyjnej w dniu 16 grudnia 2009 w konfrontacji, a aktami kontroli NIK LGD R/08/005

Wiceprezydent Maciej Lisicki podpisał wypowiedzenie umowy najmu z Wydawnictwem Gdańskim /22 lipca 2010 r / nie posiadając uprawnienia i pełnomocnictwa ,które mogła udzielić tylko Rada gminy Gdańsk ,a udzieliła takiego pełnomocnictwa tylko dyrektorowi GZNK , pełnomocnictwo Macieja Lisickiego nie obejmowało w tamtym okresie lokali użytkowych , stąd wypowiedzenie jest nieważne z mocy prawa , ponieważ jest podpisane przez osobę nie uprawnioną, która dopuściła się nadużycia władzy ściganego z art. 231 KK oraz wyrok ws. V Gc 664/12 jest wynikiem przestępstwa sądowego i fałszywym dowodem ściganym nie tylko z art. 250 KK dowód akta sprawy V Gc 664/12 dowód pismo z WG z 1 marca 2010 i zamiast odpowiedzi i poprawienia bzdur ,których nie można podpisać - bezprawne wypowiedzenie podpisane przez gangstera samorządowego ,który uważa ,ze go prawo nie dotyczy .

Wiceprezydent Maciej Lisicki dopuścił się do poświadczenia nie prawdyw pismach z 12 października 2010 dowód pismo oraz w piśmie z 29 sty 2010 r , w którym świadomie wprowadził radę gminy Gdańsk w błąd .Zataił ,że kamienica przy ulicy Ogarnej 27/28 , w której ma siedzibę od 1991 roku Wydawnictwo Gdańskie jest wpisana do rej zabytków zał . i doszło do przestępstwa ściganego z Art. 108. z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , które to skorumpowana prokurator Barbara Kijanko zamiotła pod dywan w interesie gangu Lisickiego. Śledztwo powinno wyjaśnić co stało się z zabytkową metaloplastyczną balustradą opisaną w decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków kamienicy przy ulicy Ogarnej 27/28 , do której kradzieży dopuścił Lisicki w wyniku poświadczenia nieprawdy i wspierania przestępców dowód akta 3 Ds. 226/09

 

ad. 1 c doszło do wyłudzenia nienależnego odszkodowania dla partnerów biznesowych Macieja Lisickiego ze spółki MART tj szkody wielkiej wartości powyżej 4 000 000 zł /2006-2007…2009 i prokurator z Torunia vel Rosiński musi zostać z przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości rozliczony . Dodatkowo doszło pod ochrona skorumpowanych prokuratorów do wyłudzania nieuzasadnionych horrendalnych czynszów przez MART / kolesi biznesowych Macieja Lisickiego/ od gminy Gdańsk i spółek zależnych od gminy Gdańsk w biurowcach przy ulicy Kartuskiej 5 i Strzeleckiej7 B. Prawdopodobnie proceder trwa do dnia dzisiejszego i inspektorzy NIK ,którzy zaniechali rozszerzenia kontroli ……muszą także w śledztwie zostać rozliczeni , W dniu 2 września 2010 wystąpiłem już ponownie do Biura Rady Miasta Gdańska o udostępnienie badań rynku lokali użytkowych za 2007 r i otrzymałem zdumiewają odpowiedź ,że takich nie posiada . Tak można przetłumaczyć i zebrać głównych bohaterów przekrętu opisanego w protokołach Najwyższej Izby Kontroli

M aciej Lisicki

A dam M.

R oman R.

T omasz B.

dowód akta NIK z kontroli LGD R/08/005

ad.2 a,b jw.

Ad.2 c

Żądam załączenia do akt wyników śledztwa CBA ws. zgłoszenia do CBA 25 sierpnia 2009 – nadany nr 692/2009 ws. zorganizowanej grupy przestępczej i rozliczenia zaniechania oraz przeprowadzenia śledztwa w zakresie zawiadomienia z 2009 r .

Nie udzielił Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przez ponad rok czasu odpowiedzi na pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej, które załączam i wnoszę aby śledztwo w ważnym interesie publicznym rozliczyło Adamowicza zgodnie z art. 23 wymienionej ustawy oraz udzieliło odpowiedzi na zadanie pytania , ustaliło skalę niegospodarności i rozliczyło korupcję .

Doszło także do naruszenie przepisów prawa materialnego przez Pawła Adamowicza tj. art. 61 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP poprzez jego niezastosowanie i przyjęcie, że obywatel nie ma prawa do uzyskania informacji świadczącej o skuteczności działania organu władzy publicznej

Ad. 2 d Paweł Adamowicz pełniąc funkcję starosty :

Z akt Najwyższej Izby Kontroli LGD R/08/005 , które stanowią jeden z dowodów na okoliczność opisanych przestępstw i wnoszę do załączenie do akt sprawy ww. akt , wynika , że , protokół z kontroli NIK w UM w Gdańsku zakończono 9 lipca 2009 , ale inspektor Najwyższej Izby Kontroli Michał Thomas powiadomił Starostę Pawła Adamowicza już w marcu 2009 r o szkodzie ogromnej wartości na ponad 4 mln żł , Śledztwo powinno wyjaśnić i rozliczyć Starostę Pawła Adamowicza i inspektorów NIK świadomego i opóźnionego powiadomienia prokuratury o przestępstwie oraz rozliczyć prokuratorów zarówno z Gdańsk , jak i z Torunia , którzy zaniechali obowiązków i zawiedli zaufanie społeczne .

Dowód ;akta NIK LGD R/08/005 i z prokuratury Toruniu akta VI Ds. 5/10 , 5 Ds. 48/10 wnoszę o załączenie do akt sprawy

 

W wyżej opisywanym okresie Paweł Adamowicz pełnił jednocześnie funkcję starosty i w świetle obowiązującego prawa jako starosta był zobowiązany niezwłocznie do powiadomienia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i wiceprezydenta Lisickiego oraz inne osoby. Jeśli nawet pozorował jakieś czynności w tym zakresie konieczne jest ustalenie w trakcie śledztwa i rozliczenie wspomagającego go prokuratora. Takie działanie wyczerpuje definicję zorganizowanej grupy przestępczej i uprawiane jest do dnia dzisiejszego i śledztwo powinno zbadać i rozliczyć ten zorganizowany przestępczy układ

W związku z powyższym Paweł Adamowicz swoim postępowaniem naruszył art. 231 pkt 2 k.k., albowiem jako funkcjonariusz publiczny w celu osiągnięcia korzyści osobistej polegającej na dalszym piastowaniu przez niego urzędu Prezydenta Miasta Gdańska nie dopełnił nałożonych na niego obowiązków Starosty i działał tym samym na szkodę interesu publicznego. Nadto poprzez swoje działania Paweł Adamowicz dążył do uzyskania przez wiceprezydenta Miasta Gdańska Macieja Lisieckiego korzyści majątkowej oraz jego współpracownikom biznesowych tj wyłudzenia nienależnego odszkodowania oraz pobierania zawyżonych czynszów od gminy i spółek zależnych od gminy

W 1999 Paweł Adamowicz i Maciej Lisiecki zawarli nieważną ugodę sądową IC 472/99 zał. , dowód akta NIK i opis

… Z przeprowadzonej kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika jednoznacznie, iż w/w ugoda zawarta wbrew obowiązującym przepisom prawnym i wyrządziła gminie szkodę w wysokości co najmniej 4 000 000 zł

Dowód akta NIK , w szczególności zeznanie radcy Socińskiego akta 50 Pytanie 6 zał.

Soczyński bezprawnie podpisał ugodę sądową z Lisickim w 1999 r cyt. z akt :

„Czy miał pan możliwość podpisania ugody na podstawie pełnomocnictwa,,, z 1994 r

Odp. NIE miałem takiej możliwości „

Podkreślić należy, iż z ww. zeznania wynika jednoznacznie, iż Prezydent Miasta Gdańska nie mógł zawrzeć przedmiotowej ugody, co potwierdził radca Sociński w zeznaniu .Jest to także dowód na działanie w zorganizowanej grupie przestępczej ,gdyż prokuratorzy z Gdańska i Torunia tego oczywistego faktu nie mogli przeoczyć.

Podnoszę, iż Prezydent Miasta Gdańska- Paweł Adamowicz, pomimo iż zapoznał się z protokołem Najwyższej Izby Kontroli, do dnia dzisiejszego nie wystąpił jako starosta o unieważnienie ugody jak i odzyskania wyłudzonego odszkodowania ani przywrócenia funkcji parkingów wielopoziomowych .......tak więc świadomie działał i działa na szkodę mieszkańców Gdańska

 

Dowód akta NIK

 

W świetle powyższego, z uwagi na fakt, iż ugoda sądowa została zawarta przez osobę nie posiadającą pełnomocnictwa w tym zakresie , jest czynnością prawną nieważną

Na potwierdzenie powyższego wskazuję, iż w protokole Najwyższej Izby Kontroli z dnia…widnieje zapis, iż przy zawarciu przedmiotowej ugody posłużono się pełnomocnictwem do innej nieruchomości, a zatem należałoby stwierdzić nieważność w/w aktu notarialnego, czego Prezydent Paweł Adamowicz do dnia dzisiejszego nie uczynił.

Nadto istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż na potrzeby kontroli dotyczącej przedmiotowej sprawy spreparowano dokumenty …Świadczy o tym chociażby fakt, iż w aktach NIK sprawy znajduje się dokument , nieopatrzony żadną datą, będący tylko planem, w którym, pominięto istotne dla niniejszej sprawy fakty, a mimo to uznano go za wystarczający….?

Konieczne jest zbadanie sposobu sfinansowania transakcji i spółek, w których funkcjonariusz publiczny Lisicki przez zarząd lub udziały miał decydujący wpływ czyli czy doszło do fikcyjnych operacji ,czy prania pieniędzy

 

 1.  
 2. ,,,

9....

. Prezydent Gdańska, mimo wielu wezwań zał. nie udostępnił badań rynku wynajmu lokali użytkowych za 2007 ,co można uznać za wspomaganie wyłudzenia zawyżonych kwot za wynajem od gminy Gdańsk przez spółkę Lisickiego vel MART , a na pewno jego wieloletnich /od 1993/ partnerów biznesowych

 1. Prezydent, mimo wielu wezwań dowód zał. nie udostępnił wykazu i sposobu rozdysponowaniem lokali

użytkowych w Gdańsku i w świetle tych dowodów nie można uznać , że po kilku latach od wezwania kilkakrotnie świadomie wprowadzono w błąd inspektora NIK w trakcie ww. kontroli zatajając operacje na majątku gminy dowód Akta NIK . Czy ujawniono wszystkie operacje ? NIE ---- dowód powołanie biegłych oraz kontrola w UM Gdańsk

Jaki jest udział kontrolerów NIK i Pawła Adamowicza i osób odpowiedzialnych za przygotowanie zawiadomienia prokuratury w niby „przedawnieniu” niektórych przestępstw powinno wyjaśnić i rozliczyć śledztwo . Jednocześnie art. 44 Konstytucji RP gwarantuje , że zamiecione pod dywan śledztwa o sygnaturach

z Gdańska : 3 Ds. 226/09, 3 Ds.361/11, 3 Ds. 91/10 ,3 Ds. 298/13 , Ds. 132/14 , 3 Ds. 7/14 , III Dsa 82/12/Gk-Wr , III Ko 1246/13, AP III Ko 58/11/Gk , PG II Ko 142/10, , 3 Ds. 205/12 Gd Wrzeszcz , 1 Ds 2230/11 Gd

Śródmieście , 3 Ds 205/12, Ds. 2570/l2 , Ap V ko 24/13

Z Torunia : VI Ds. 5/10 , 5 Ds. 48/10

.musza być wznowione w innych prokuraturach ze względu na ważny interes społeczny aby gangsterzy samorządowi pokroju Adamowicza i Lisickiego zostali rozliczeni z niegospodarności i korupcji . Żądamy aby śledztwo odpowiedział na pytania zadane w trybie dostępu do informacji publicznej zał. i umożliwiono nam udział jako instytucji samorządowej jako strona postępowania w rozliczeniu publicznej kasy

Protokół NIK zakończono 9 lipca 2009 . Śledztwo powinno wyjaśnić , z jakiego powodu dopiero 8 stycznia 2010 złożyła radca Jasiurska z NIK sprawę do prokuratury . Śledztwo powinno wyjaśnić z jakiego powodu i na podstawie jakich przepisów prawa prokurator Barbara Kijanko nie dołączyła akt z kontroli NIK LGD R/08/005 do mojego zawiadomienia z listopada 2009 o co wnosiłem ws. 3 Ds 226 /09 w grudniu 2009 r

Dnia 8 stycznia 2010 r Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury : Cyt . „ujawniono fakty uzasadniające podejrzenie popełnienia w latach 2004-2009 w Gdańsku przestępstwa z art 296 &3 KK przez członków kierownictwa Urzędu Miejskiego oraz pracowników urzędu ,którzy przez niedopełnienie ciążących na nich obowiązków w zakresie gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdańsk wyrządzili szkodę majątkową w wysokości 4 368 782 zł." i postanowieniem prokuratora okręgowego z dnia 1 lutego 2010 zostało wszczęte śledztwo pod sygnaturą VI Ds 5/10/S i dalej 5 Ds. 48/10 i zamieciono pod dywan i prokuratura Okręgowa Gdańska do spółki z Toruńska robią łaskę , że udostępnia instytucji samorządowej /PIPH/ akta do wglądu aby w interesie publicznym przerwać ten mafijny układ . zał. Pismo z prokuratury

Jednocześnie nasze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Prezydenta Adamowicza /listopad 2013 /skierowanie do Apelacyjnej w Poznaniu ,która coś tam badała ws. oświadczeń majątkowych Adamowicza zostało skierowane do prokuratury w Gdańsku , która nic nie zrobiła do dnia dzisiejszego i prokurator odpowiedzialny za zadysponowanie zawiadomieniem o przestępstwie musi być rozliczony przez kolejne śledztwo . Wnoszę o przeprowadzenie dowodów z dokumentów wymienionych w zawiadomieniu oraz przesłuchania ponownego bohaterów raportu NIK ,w szczególności Pawła Adamowicza, Wiesława Bielawskiego Macieja Lisickiego

Wobec uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstw zachodzi zatem konieczność wszczęcia i przeprowadzenia w niniejszej sprawie postępowania karnego oraz wznowienia śledztw zaniechanych w wyniku przestępstw zaniechania obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych z wymiaru sprawiedliwości a zatem wnoszę jak w petitum.

 

Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jerzy Kowalski

Załączniki:

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:10)

Komentarze

cholerne tuskomoruskie bagno.

mafijna sitwa s....synów !!!

 

POd parasolem krula bula

 

 

 

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1469535

niby  prokuratory  i niby sędziowie na usługach POlitycznej mafii 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Prezes Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa

Jerzy Kowalski http://www.piph.pl

#1485470

I tak właśnie trzeba działać - z imieniem, nazwiskiem i faktami.

 

Inaczej nigdy nie pozbędziemy się tej mafii złodziei.

 

Z szacunkiem z Gdyni

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1469547

gangsterzy samorządowi pod ochroną POparanej nadal na wolności ,może po 25 października będzie inaczej ?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Prezes Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa

Jerzy Kowalski http://www.piph.pl

#1496425