REPUBLIKA BANANOWA

Obrazek użytkownika Jerzy Kowalskigdańsk
Kraj

Kolesie trzymający władzę załatwiają porachunki polityczne w okresie ogórkowym , bo teraz istnieje mniejsze ryzyko spadku poparcia , a poparcie użytecznych idiotów gwarantuje bezkarność funkcjonariuszom publicznym obsługującym centralne i lokalne gangi w naszej REPUBLICE BANANOWEJ. Użytecznym idiotom wspierającym gangsterów centralnych takich jak np. . Miro ,Rycho ,Zbycho, Śmietanko ..., pewnie tylko kilkaset tego będzie do rozliczenia, jak i lokalne gangi takie jak w gdańskim magistracie z Prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem na czele, czasami wraca rozum i mogą coś zrozumieć z bełkotu medialnego . Lipiec wydaje się optymalny na niebezpieczne dla skorumpowanej władzy komunikaty , gdyż użyteczni na wczasach ..... .
Prezydent Gdańska zapewnia od wielu lat ochronę przedstawicielowi gangu deweloperskiego wiceprezydentowi Maciejowi Lisickiemu – taki lokalny drobiazg ,gangster samorządowy zarządza 2,5 miliardowym budżetem ... Maciej Lisicki , mimo mojego powiadomienia Prokuratora Generalnego i wymuszonego moim działaniem powiadomienia przez NIK lokalnej prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez tego typka szeregu przestępstw ,w tym z mojego powiadomienia - prania brudnych pieniędzy, kolejną kadencję zarządza publiczną kasą i publicznym majątkiem , więc takie „Śmietanki” , to żadne odkrycie ...
Lista prokuratorów ,sędziów , posłów i innych funkcjonariuszy publicznych nie rozumiejących Polskiej Racji Stanu, a wydaje się czasami nie rozumiejących języka polskiego , się wydłuża ... i stanowią oni dla nas poważne zagrożenie. To oni stworzyli REPUBLIKĘ BANANOWA w centrum Europy i muszą zostać rozliczeni .
Musimy wprowadzić po wyjściu z REPUBLIKI BANANOWEJ między innymi ograniczenie immunitetów sędziów i prokuratorów i rozliczenia "społecznego" funkcjonariuszy z przywilejami w okresach trzyletnich z ich dokonań .
Funkcjonariusze publiczni mają nam służyć ,bo ich opłacamy z naszych podatków , a nie terroryzować niepoprawnych
MUSIMY PRZYPOMINAĆ i ŻĄDAĆ ROZLICZENIA .
art. 231 KK czeka na funkcjonariuszy publicznych nadużywających władzy , a inne art. KK dla ich kolesi...
W 1989 r zlikwidowano pozornie PRLek i rozpoczęto uprawianie terroryzmu państwowego z wykorzystaniem różnej maści użytecznych idiotów.
Terroryzm państwowy jest nam serwowany od zdrady narodowej pod nazwą „okrągłego stołu” , niewyjaśnione mordy polityczne , grabież majątku narodowego ,niegospodarność ,wyprowadzanie funduszy unijnych byłyby niemożliwe, gdyby nie wsparcie ze strony funkcjonariuszy publicznych ,których to definiuje Kodeks karny art.115 :
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

- poseł, senator, radny,

- poseł do Parlamentu Europejskiego,

- sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

- osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,

- osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,

- osoby zajmujące kierownicze stanowiska w innych niż administracja lub organ władzy instytucjach państwowych,

- funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego,

- osoba pełniąca czynną służbę wojskową,

- lekarz udzielający świadczeń w ramach pomocy doraźnej,

- nauczyciel placówki publicznej.

Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego rozlicza martwy w REPUBLICE BANANOWEJ art. 231 KK., wskazując że karze podlega ten funkcjonariusz, który przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków działał na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.
Kolesie próbowali podważyć konstytucyjność tego przepisu i o dziwo Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 9.06.2010r. (SK 52/09) stwierdził jego zgodność z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
Czas na rozliczenie ...

Prezes PIPH

Jerzy Kowalski www.piph.pl

Ocena wpisu: 
Brak głosów