POPAPRANA PROKURATURA POLITYCZNA czyli Partnerstwo Publiczno- Prywatne w REPUBLICE BANANOWEJ

Obrazek użytkownika Jerzy Kowalskigdańsk
Kraj

W REPUBLICE BANANOWEJ    co nie którzy prokuratorzy i sędziowie  wspierają biznesmenów za publiczna kasę tj gangsterów politycznych i  gangsterów samorządowych i pospolitych gangsterów … Od kilku lat lansowane jest partnerstwo publiczno –prywatne, a jak to jest w praktyce ?

Teoria wg.  wikipedii : http://pl.wikipedia.org/wiki/Partnerstwo_publiczno-prywatne

Cyt.: „ Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP (ang. public-private partnership) – współpraca pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej (administracji publicznej) a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. …

PPP to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. Fundamentem powyższej definicji jest więc wspólnota działań sektora publicznego i prywatnego – stworzona po to, by obaj partnerzy mogli jak najlepiej realizować cele, do których zostali powołani. Zadaniem partnera publicznego jest bowiem świadczenie usług publicznych, do czego obliguje go prawo, natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski….

„PPP nie jest więc prywatyzacją działań władzy publicznej. Nie zwalnia władzy publicznej z obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. PPP zastępuje proces prywatyzacji. Oddzieleniu od siebie ulega domena działań gospodarczych oraz domena odpowiedzialności polityczno-prawnej. Sprywatyzowana zostaje jedynie działalność gospodarcza: budowa, finansowanie, eksploatacja i zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym. Dostępność usług oraz ich jakość pozostaje nadal w obszarze odpowiedzialności władzy publicznej. PPP jest więc połączeniem działań władzy publicznej oraz prywatnego kapitału na rzecz realizacji zadań, które pozostawały dotychczas w domenie działalności władzy publicznej. Podział kompetencji przy realizacji zadań publicznych na kompetencje gospodarcze i polityczne oraz przypisanie ich odpowiednio partnerom prywatnym i władzom publicznym polega na przydzieleniu właściwych obu stronom umiejętności, dając tym samym szansę (przy podobnych, a czasem mniejszych nakładach) na zwiększenie wolumenu świadczonych usług publicznych oraz zwiększenie efektywności ich wytwarzania.”

Tyle teorii , a w REPUBLICE BANANOWEJ co niektórzy prokuratorzy i sędziowie  uwierzyli w BEZKARNĄ niezależność i niezawisłość przy poklasku zdemoralizowanej rządzącej poparanej kasty czy dokładniej  junty i zmajstrowali trzy razy P po gangstersku  i  trudno tu mówić o klasie politycznej….

PRAWO NATURALNE NIE UZNAJA BOŻKÓW I NIE UZNAJEMY PRZESTĘPCÓW W TOGACH  I CZAS NA ICH ROZLICZENIE …  

Jak gangsterskie PPP  działa . Wystarczy  w REPUBLICE BANANOWEJ  „ustawić” POlitycznie np.. ze wsparciem prokuratora gdańskiego okręgowego Andryskowskiego  w prokuraturze rejonowej  prokurator Barbarę Kijanko i przez wiele  lat będzie uwalała nie tylko nasze zawiadomienia o przestępstwach gdańskich gangsterów samorządowych , w tym popapranego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza , któremu ostatnio zniknęło kilka mieszkań z oświadczenia majątkowego? Nadal POlityczna  prokuratura  okręgowa z  Gdańska ma problem z postawieniem zarzutów karnych wobec tego typka i  jego pełnomocnika gangstera samorządowego wiceprezydenta  Gdańska Macieja Lisickiego .Co z praniem brudnej kasy przez tego gangstera samorządowego vel Lisickiego -patrz Specjalny Kurier PIPH ,  czy pranie już się przedawniło na zamówienie POlityczne ? A może  art.44 Konstytucji RP obowiązuje ? Ten sam Okręgowy niby prokurator może dać zielone światło aby postawić Prezesowi  instytucji samorządowej  Jerzemu Kowalskiemu na prowincji tj. w Starogardzie Gdańskim zarzutu z art. 226 KK.  za znieważenia gangstera samorządowego przez nazwanie go gangsterem samorządowym .Czy lokalny niby prokurator  Patryk Kucki za przyzwoleniem  „ szefa „  niby prokuratora Jarosława Kembłowskiego  przy aprobacie niby prokuratora okręgowego może znieważać Konstytucję  RP i wyrok Trybunału Konstytucyjnego 03/2006 ? W państwie prawa nie !!! W Republice Bananowej tak , ale i tak bezprawie rozliczymy !!! Burmistrz Skarszew Dariusz Skalski aparatczyk popapranych popełnił szereg przestępstw na majątku i w związku z majątkiem publicznym o czym powiadomiliśmy prokuraturę . Ci sami POlityczni prokuratorzy , którzy mnie oskarżają,  próbują  przestępstwa popełnione przez Popapranych  funkcjonariuszy  publicznych zamieść pod dywan . Dodatkowo  POlityczny  prokurator okręgowy pilnuje aby śledztwa nie opuściły obszaru  jego wpływów , bo przecież są uczciwi prokuratorzy i lokalny kacyk mógłby zostać niechcący  rozliczony !

Czy prokurator Barbara Kijanko zamieszana w aferę Ambergolda i wspieranie gangu samorządowego w Gdańsku , o czym wcześniej pisałem , została rozliczona ? bo wg „niby prokuratora „ jakoś tam nic się nie stało….

9 lipca  w Starogardzie Gdańskim ma się odbyć UTAJNIONY stalinowski polityczny proces z art.226 KK  sprawa II K 1298/14  /Ds. 226 KK  / z oskarżenia lokalnego gangstera samorządowego burmistrza Skarszew Dariusza Skalskiego przy wsparciu prokuratora Patryka Kuckiego i Jarosława Kembłowskiego , a to już półtorej roku szantażu i zastraszania przez bananowy wymiar sprawiedliwości –zapraszam …

Prezes PIPH

Jerzy Kowalski

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)