REPUBLIKA BANANOWA VEL Wojtunika

Obrazek użytkownika Jerzy Kowalskigdańsk
Kraj

REPUBLIKA BANANOWA - Wojtunik niby z CBA ściemnia tak samo jak Kwiatkowski z niby NIKu , Przez wiele lat vel Wojtunik zapewniał parasol ochronny jedynej słusznej POparanej i różnej maści gangsterom POlitycznym i samorządowym . Już w 2009 r skutecznie powiadomiliśmy CBA w Warszawie o zorganizowanej grupie przestępczej z gangsterem samorządowym vel Lisickim wiceprezydentem Gdańska na czele . Poza dwoma telefonami z warszawki z CBA nic się nie zdarzyło przez 6 lat !!! Śledztwa nie przeprowadzono .,a cyt. z zawiadomienia z 25 sierpnia 2009 r:

......"Żądam rozliczenia zorganizowanej grupy przestępczej chroniącej nie tylko deweloperskie interesy w Gdańsku , żądam rozliczenia Prezydenta Pawła Adamowicza bez , którego te działania byłyby niemożliwe ...."

To chyba w państwie prawa dość istotne oskarżenie do wyjaśnienia ?

Kolejne zawiadomienie skierowane do CBA w warszawce z dnia 5 września 2013 r dotyczyło lokalnego gangstera samorządowego . Przepracowany nieróbstwem szef gdańskiego CBA Jerzy Stankiewicz , o którym trochę wcześniej "Rzeczypospolita" pisała Jerzy S. /takie to były kadry vel Wojtunika / i ostatnio http://www.uwazamrze.pl/artykul/988329/centralne-biuro-antykorupcyjne . Stankiewicz zamiast wszcząć śledztwo zabełkotał do prokuratury , że nie będzie realizował ustawowego obowiązku zbadania oświadczenia majątkowego aktywisty partyjnego POparanej , ale rządzącej !!! i śledztwo z udziałem " nieudolnego " /usłużnego prokuratora spuszczono do posterunku Policji w Skarszewach do aspiranta Policji Strenga , specjalisty od umorzeń przestępstw lokalnego gangstera samorządowego , bez dostępu do internetu i niczego aspirant nie ustalił ,mimo podania dowodów przestępstwa na tacy i nie tylko w tej sprawie ...takie to było niby CBA za vel Wojtunika.

z poważaniem

Prezes PIPH

Jerzy Kowalski

zał. zawiadomienia fragment z 28 grudnia 2009 r

zawiadomienia fragment z 5 września 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa 2009-12-28

Dotyczy: Sprawa zgłoszona do CBA 25 sierpnia 2009 – nadany nr 692/2009

Uprzejmie wnoszę do dołączenia do akt sprawy pełnej dokumentacji z kontroli NIK :

Delegatura NIK w Gdańsku -Realizacja przez Gminę Gdańsk wybranych zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz zawierania i realizacji umów najmu (dzierżawy) lokali użytkowych

Na stronie NIK opublikowano wnioski pokontrolne :

http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2008/r_08_005_200909241506221253797582/lgd/id_jk_lgd_r_08_005_200909241506221253797582_id0

Wnoszę także o dołączenie tych wniosków tj :R-08-005-LGD-01-01.pdf

:R-08-005-LGD-01-02.pdf

do akt sprawy.

Jednocześnie wnoszę o udzielenie informacji , kto nadzoruje zgłoszoną przeze mnie sprawę zorganizowanej grupy przestępczej , gdyż odnoszę wrażenie ,ze trwają próby zacierania śladów po popełnionych przestępstwach .

Z poważaniem

Prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Jerzy Kowalski tel ....

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Warszawa, dnia 28.12.2009

Pani/Pan Kowalski Jerzy
..........................

Centralne Biuro Antykorupcyjne dziękuje za przekazanie informacji w dniu 28.12.2009 zarejestrowanej pod numerem 1217/2009, która zostanie poddana wnikliwej analizie pod kątem właściwości merytorycznej.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia kompetencji CBA, zostaną niezwłocznie podjęte czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. oCentralnym Biurze Antykorupcyjnym/Dz.U.06.104.708 z późn. zm./ celem wnikliwego wyjaśnienia sprawy.

Ze względu na ochronę informacji niejawnych, Centralne Biuro Antykorupcyjne zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od udzielenia informacji zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r.o ochronie informacji niejawnych/Dz.U.05.196.1631 z późn. zm./

* W przypadku stwierdzenia, iż CBA nie jest organem właściwym do podjęcia działań prawem przypisanych, zgłoszenie będące przedmiotem korespondencji zostanie przekazane w trybie art 231 Kpa

FCB4-841F-704B-2777

----------------------------------------------------------------------------------------------------

cyt"Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa

Centralne Biuro Antykorupcyjne 2013-09-05

Warszawa

Sz. P.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia szeregu przestępstw w tym zatajenia prawdy w deklaracjach majątkowych, oszustw podatkowych ,fałszowania dokumentów urzędowych i nadużycia władzy wnoszę o wszczęcie kontroli oświadczeń majątkowych funkcjonariusza publicznego burmistrza Skarszew Poświadczenia nieprawdy Dariusza Władysława Skalskiego za okres 2006-2012 r , jak i wszczęcia stosownych działań aby rozliczyć Dariusza Władysława Skalskiego ....

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:3)